Povišenje Energetske efikasnosti Objekata

  • View
    5

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

povisenja energetske efikasnosti objekata

Text of Povišenje Energetske efikasnosti Objekata

Slide 1

POVIENJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI OBJEKATA

Profesor: Student:Dr Novica Gruji Radomirovi Miladin 171260/2010 Poarevac 2013.god. 1

1979..

!

Energetska efikasnost = racionalna potronja

Ve dugi niz godina problemi odrivog razvoja, nameu se kao globalna tema broj jedan na svim svetskim forumima vezanim za energetiku, ekologiju, ekonomiju i privredu uopte.

Ova problematika sutinski je povezana sa nesigurnou snabdevanja energijom sa jedne strane,i sa zagaenjem ivotne sredine i globalnim promenama klime zbog prevelike i neracionalne potronje energije sa druge strane. Proizvodnja, prenos, distribucija i potronja energije utiu na sve oblasti ljudskog rada, i na socijalni i ekonomski napredak svake drave. Trenutno stanje u svetu jasno pokazuje da je dosadanja, nedovoljno kontrolisana potronja energije neodriva. Zbog toga se odriva potronja energije, preko racionalnog planiranja i poveanja energetske efikasnosti svih elemenata u energetskom sistemu neke zemlje, namee kao prioritet. Energetska efikasnost zgrada u Srbiji

Jedna od karakteristika velikog dela stambenog i nestambenog fonda u Srbiji je neracionalno velika potronja svih tipova energije, prvenstveno za grejanje, a u poslednje vreme, zbog

Potronja energije za grejanje u proseno termiki izolovanim zgradama u Srbiji iznosi oko 60% ukupne potronje energije. Od toga, 70% odnosi se na potronju toplotne energije, na koju prvenstveno utie trajanje sezone grejanja i zahtevana temperatura prostora, to zavisi od klimatskih uslova i standarda kvaliteta korienja prostora. Takoe, znaajan uticaj ima I kvalitet mehanikog sistema grejanja, ukupna grejana povrina, kao i termika zatita zgrade. "Trenutni stambeni fond u Srbiji graen je prema energetski zastarelim propisima, u uslovima relativno jeftine elektrine energije i nedovoljne primene propisa o toplotnoj zatiti zgrada.Takve zgrade predstavljaju velike potroae i ne zadovoljavaju nove svetske trendove u zatiti okoline i smanjenju emisije ugljendioksida", POVEANJE EFIKASNOSTI SISTEMA CENTRALNOG GREJANJA REGULACIJOM I MERENJEM UTROENE TOPLOTNE ENERGIJE. To se moe postii izmeu ostalog sledeim merama:

poboljanjem regulacije centralnog grejanja u kotlarnicama i toplotnim podstanicama,tj. na izvorima toplote

regulacijom temperature prostorije,lokalno

- regulacijom i merenjem utroene toplotne energije za grejanje po objektima,

regulacijom i merenjem utroene toplotne energije po stanovima.

Ovi zahtevi se delimino mogu ostvariti intervancijama na postojeim sistemima centralnog grejanja, ali kompletno reenje poveanja efikasnosti sistema centralnog grejanja bi se jedino ostvarilo projektovanjem i izvoenjem sistema grejanja kod kojih je mogue ostvariti sve nabrojane zahteve.

Koliina toplote za grejanje jedne prostorije nije uvek ista u toku dana. Ona zavisi u najveoj meri od spoljane temperature ali i od brzine vetra, intenziteta sunevog zraenja, unutranjih izvora toplote, kao i niza drzgih uticaja. Stalna regulacija uinka grejnih tela i parametara sekundarne mree u toplotnoj podstanici prema promenljivoj potrebi za toplotnom energijom moe se na adekvatan nain reiti samo automatskom regulacijom. To znai da sistem regulacije temperature u prostoriji treba da smanji ili iskljui dovod toplote do grejnog tela u zavisnosti od spoljanje temperature i od vremena.(prisutnost ljudi,radni uslovi).

Uzevi sve ovo u obzir zadaci poveanja energetske efikasnosti sistema centralnog grejanja bi mogli biti ostvareni ukoliko se obezbedi regulacija:

sistema centralnog grejanja s obzirom na temperaturu spoljanjeg vazduha,sistema centralnog grejanja s obzirom na akumulacionu sposobnost objekta,temperature polazne vode zonskog sistema grejanja,merenja utroene toplotne energije u svakoj zoni,minimalnog protoka grejnog fluida svake zone,temperature vazduha u svakoj grejanoj prostoriji.Najoptiji sluaj je regulisanje sistema centralnog grejanja prema spoljanjoj temperaturi. Ono se izvodi regulacijom temperature razvodnog voda u zavisnosti od spoljanje temperature.Neto bolji sistem regulacije od ovog je regulacija sistema centralnog grejanja prema unutranjoj temperaturi test-prostorije.Regulisanje temperature u svakom stanu prema temperaturi test prostoriji tog stana bi povealo kvalitet regulacije sistema grejanja.Najefikasniji sistem regulacije sistema centralnog grejanja bi bio ako bi postojala mogunost regulacije temperature u svakoj prostoriji. Ovaj sistem regulacije integrie u sebi prethodne sisteme s tim da postoji mogunost regulacije odavanja toplote svakog grejnog tela u stanu. To se postie postavljanjem termostatskih ventila na svako grejno telo.

Savremeni standard je da se koristi niskoemisiono staklo punjeno argonom. To jevrsta izolovanog stakla. Poredei ga sa standardnim staklom, niskoemisiono stakloima specijalni metalni premaz sa jedne strane, ime poveava energetskuefikasnost prozora smanjujui transfer toplote ili hladnoe: stan ostaje topliji zimi ihladniji leti.

Niskoemisioni film blokira toplotnu radijaciju. Leti, smanjuje koliinu toplote kojaprolazi kroz prozor filtrirajui sunevu kratko talasnu radijaciju. Zimi, reflektujeunutranju dugo talasnu radijaciju nastalu kao proizvod grejanja .Argon je gas koji se koristi umesto vazduha izmeu duplog stakla prozora. Zbognjegove niske toplotne provodljivosti, poveava toplotne karakteristike prozora.Kombinujui niskoemisioni film i argon punjenje, mogue je poveati toplotnuperformansu prozora za 50 do 60%.

ta je toplotni most ili hladni most?

Toplotni mostovi su lokalizovani delovi zgrade koji prikazuju uveanetoplotne gubitke.

Mogu biti uzrokovani izborom geometrijskih komponenti kao na primer u sluajubalkona ili korienjem materijala sa veom toplotnom provodljivou kao to je sluaj sa aluminijumskim prozorima bez toplotnog prekida.

Toplotni mostovi su esto rezultat same strukture zgrade, pojavljuju se na spoju izmeu zidova i podova, izmeu zidova i krova, u uglovima ili oko prozora ukoliko nisu pravilno postavljeni.

Toplotni mostovi ne mogu biti u potpunosti izbegnuti, ali cilj je da se negativni efekti ovih mostova umanje na tolerantni nivo i da ne kreiraju nikakvo oteenje zgrade. tetni efekti toplotnih mostova

Zato to toplota uvek izlazi najlakim putem iz zagrejanog prostora prema spoljanjosti ,putem sa najmanjim otporom,toplotni mostovi su uzrok znaajnog gubitka toplote.

to je bolja toplotna izolacija to e se vie toplote gubiti preko toplotnih mostova.

Ovi gubici mogu predstavljati znaajan troak na raunu za grejanje.

:

( )To ( ) : ( , , ) ( , ) ( 8 5 ) ( , -)

Infracrvena termografija pokazala se kao izuzetno korisna metoda zavizuelizaciju toplotnih gubitaka kroz elemente konstrukcije kod istraivanja potencijala poveanja energetske efikasnosti zgrada. Termografskim snimanjem zgrada, te kasnijom strunom nterpretacijom mogue je locirati nedostatke konstrukcije i usmeriti zahvate na sanaciji prema optimalnom poboljanju energetske efikasnosti sistema zgrade.Infracrvenom termografijom je mogue detektovati havarije ili manja proputanja sistema u smislu procurivanja instalacija ugraenih u zidove i/ili energetskekanale, ali takoe i eventualne nedostatke i oteenja izolacije ugraenihinstalacija koja se ne mogu ustanoviti obinim vizuelnim pregledom sistema

Instrumenti za paso Vae zgrade

!!!