POWER POINT - Obrázky

Embed Size (px)

DESCRIPTION

POWER POINT - Obrázky. Kreslení, kliparty, obrázky OLE, video. OBSAH. Prezentace jenom s texty, bývá nudná. Pro oživení můžeme vkládat různé objekty: Kreslením vlastních grafických objektů Vkládáním klipartů či obrázků ze souborů Použitím OLE technologie Vložením videa či zvuku. - PowerPoint PPT Presentation

Text of POWER POINT - Obrázky

 • POWER POINT - ObrzkyKreslen,kliparty, obrzkyOLE, video

 • OBSAH Prezentace jenom s texty, bv nudn. Pro oiven meme vkldat rzn objekty:Kreslenm vlastnch grafickch objektVkldnm klipart i obrzk ze souborPouitm OLE technologieVloenm videa i zvuku

 • 1. VKLDN VLASTNCH GRAFICKCH OBJEKTobrzky (kreslen i vkldn ze soubor)tabulkygrafyorganizan diagramy

 • 2.1 KLIPARTY A OBRZKY Snad nejastjm objektem v prezentaci bvaj obrzkyvkldn klipart z knihovnyspustme MS ClipGallery a oteveme tak knihovnupoklepnm na zstupn symbolz Menu: Vloit > Obrzek > Kliptartvkldn vlastnch obrzk ze souborz Menu: Vloit > Obrzek > Ze souboruvlastn pm kreslenpomoc nstroj z panelu Kreslen

 • 2.2 PM KRESLEN Kreslen ar, ipek, obdlnk, ... Stisknut klvesa Shift udl z obdlnku tverec a z elipsy krunici, ry a ipky smruje v hlech po 15Skupina Automatick tvary nabz hotov obrazceSkupina Kreslen umouje prci s objekty

 • 2.3 UMLECK TEXTVkldn rzn tvarovanch a stnovanch textPanel nstroj Kreslen: WordArtnebo Menu: Vloit > WordArt

 • 2.4 MANIPULACE S OBJEKTYPanel nstroj Kreslen > KreslenPenst dopedu - objekt do poped, na povrchPenst dozadu - pesune objekt pln dozadu, skryje jej za ostatnmiSeskupit - z oznaench objekt Power Point vytvo objekt jeden (nelze seskupovat vloen automatick tvary)

 • 2.5 PRAVY OBRZK Power Point umouje uivateli obrzky sten upravovatPouvme tlatka na Panelu nstroj: Obrzek (obdobn jako ve Wordu)prava barevnho vzhleduprava kontrastu a jasuoznut a ohranien

 • 3. OBJEKTY Z JIN APLIKACEObjekt neexistujemusme ho nejdve v jin aplikaci vytvoitObjekt existujevlome ho ze souboruVyuvme OLE technologiev Power Pointu oteveme prosted jin aplikacevytvome poadovan objekt a prci ukonme klepnutm mimo objekt

 • 3.1 Nov objektMenu: Vloit > ObjektOteve se dialog Vloit objektZvolme Vytvoit novV seznamu Typ objektu vybereme z nabzench nainstalovanch aplikacRastrov obrzek, tabulku Excel, ...Oteve se prosted zvolen aplikace

 • 3.2 Existujc objektObjekt vlome ze souboruMenu: Vloit > Objekt > Vytvoit ze souborunebo Zkoprujeme objekt z matesk aplikace pes schrnkuObjekty meme:VloitPropojit - vlo se pouze odkaz na soubor

 • 4 Rychl vkldn objektMenu: Vloit > ...Pi vkldn Nov snmek > ...Tlatka na hlavnm panelu nstrojlze nadefinovat ve: Pidat tlatka >VlastnZle na nainstalovanch jinch aplikacchVloit tabulku Word, tabulku ExcelVloit graf, organizan diagramVloit klipart, obrzek z jin aplikaceMalovn, Corel, naskenovat

 • 4.1 Textov tabulka Textovou tabulku si lze pedstavit jako soustavu obdlnkovch pol, seazench do dk a sloupc - do bunk, do kterch se vpisuje pouze text - tabulka z WorduNov snmek > Tabulkanebo Menu: Vloit > TabulkaVzhled tabulky meme upravit pomoc tlatek na panelu nstroj Tabulky a ohranien

 • 4.2 Graf Graf je geometrick znzornn rzn zvislosti hodnot, kter jsou zapsny v datov tabulce.Nov snmek > GrafPoklepnm se oteve tabulka a odpovdajc grafnebo Menu: Vloit > GrafUpravme tabulku a klepneme mimo objektpravy jsou obdobn jako v Excelu

 • 4.3 Organizan diagram Organizan diagram je grafick schma, kter popisuje zvislosti mezi prvky. Prvky jsou v textovch polch a jsou spojeny spojnicemi, kter znzoruj vazby mezi nimiNov snmek > Organizan diagramOteve se aplikace Microsoft ChartUpravme diagramEditaci ukonme pkazem:Menu: Soubor > Konec a nvrat do ...

 • ZVUK A VIDEO Krom asov nezvislch objekt - text a obrzk - lze prezentaci zpestit multimedilnmi prvky.Menu: Vloit > Video a zvukPostup vkldn je obdobn jako u obrzk