of 21 /21
Bureau Hengelo | Beursstraat 32 | 7551 HV Hengelo | [email protected] | bureauhengelo.nl 2015 Verslag activiteiten Bureau Hengelo

PowerPoint-presentatie - Wij zijn Hengelo · 2017-04-06 · Bureau Hengelo | Beursstraat 32 | 7551 HV Hengelo | [email protected] | bureauhengelo.nl Voorwoord De uitersten lagen

 • Author
  others

 • View
  10

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PowerPoint-presentatie - Wij zijn Hengelo · 2017-04-06 · Bureau Hengelo | Beursstraat 32 | 7551...

 • Bureau Hengelo | Beursstraat 32 | 7551 HV Hengelo | [email protected] | bureauhengelo.nl

  2015 Verslag activiteiten Bureau Hengelo

 • Bureau Hengelo | Beursstraat 32 | 7551 HV Hengelo | [email protected] | bureauhengelo.nl

  Voorwoord

  Voor u ligt het jaarverslag 2015. Een bijzonder jaar. We begonnen 2015 met een nieuwe driejarige subsidie

  overeenkomst met de gemeente Hengelo voor het uitvoeren van de citymarketingopdracht. In maart werden we echter

  geconfronteerd met de gemeentelijke bezuinigingen. Een bezuinigingsvoorstel van € 144.000,- per 1 januari 2018.

  Ten tijde van ons drukste seizoen (voorjaar en zomer) zijn alle fracties bezocht en is er geprobeerd om het

  bezuinigingsvoorstel van 31% bespreekbaar te maken en ter discussie te stellen. Helaas hebben die inspanningen niet

  het door ons gewenste resultaat opgeleverd en wordt de bezuiniging doorgevoerd. Ondanks dat ons bureau haar

  dagelijkse werkzaamheden bleef uitvoeren en alle gestelde doelen en verwachtingen realiseerde, had de bezuiniging

  een grote impact op de organisatie. Direct daaropvolgend heeft het team een daadkrachtig plan van aanpak opgesteld

  om de kosten te minimaliseren en de inkomsten te vergroten per 1 januari 2016.

  Tevens heeft ons bureau een organisatorische transitie ondergaan. Halverwege 2015 is ons organisatiemodel

  veranderd van een Raad van Bestuur naar een Raad van Toezicht. Onder leiding van Damsté Notarissen zijn onze

  huidige bestuursleden toezichthouders geworden en is onze huidige directeur tevens directeur/bestuurder geworden.

  Verderop in dit jaarverslag vindt u meer over deze transitie.

  2015 was dus een jaar van uitersten. Ons bureau presteert goed. De evenementen waren op een goed niveau, werden

  goed bezocht en ons financiële beleid oogst waardering door duidelijkheid en transparantie. De stadspromotie

  activiteiten die in het verleden zijn ingezet werden gecontinueerd. Zo bleef onze doelgroep (bewoner en bezoeker)

  goed geïnformeerd en geactiveerd.

  Op toeristisch gebied werd onze rol steeds groter. Niet alleen proactief vanuit onze stichting, ook vanuit de vraagkant

  (toeristische stakeholders) werden en worden we veel gevraagd en ingezet voor o.a. productontwikkelingen en om

  strategisch partner te worden.

 • Bureau Hengelo | Beursstraat 32 | 7551 HV Hengelo | [email protected] | bureauhengelo.nl

  Voorwoord

  De uitersten lagen dus vooral op het samenwerkingsvlak met onze opdrachtgever. Enerzijds ontvingen we waardering door

  een nieuwe driejarige overeenkomst, anderzijds zijn we overvallen en verbaasd door de grote bezuiniging die ons ten deel

  viel. Wij hebben deze situatie aangegrepen om onze rol gedeeltelijk anders in te gaan vullen. Meer commerciële activiteiten

  ontplooien zorgt voor additionele inkomsten, waardoor wij ons (kwalitatieve) niveau kunnen blijven continueren en wellicht

  zelfs door ontwikkelen. Tevens zorgt dit voor nog meer interactie met o.a. onze Hengelo500 citymarketingpartners. Want zij

  denken en doen graag met ons mee in onze visie: Hengelo nog meer op de kaart!

  Financieel heeft onze stichting een mooi positief resultaat van ca € 19,000,- overgehouden. De verantwoording vindt u in de

  jaarrekening. Dit positieve resultaat zullen we toevoegen aan onze reserves, zodat wij per 1 januari 2018 over een

  representatief vertreksaldo kunnen beschikken om de bezuinigingen beter het hoofd te kunnen bieden. Deze financiële

  strategie is gedeeld met - en geaccordeerd door het College van B&W.

  Tenslotte spreken we onze waardering uit voor de inzet, flexibiliteit en het enthousiasme van het operationele team voor de

  in 2015 bereikte resultaten. Wij gaan ervan uit dat het team deze weg in 2015 continueert en zien de toekomst met veel

  vertrouwen tegemoet.

  Namens de raad van Toezicht, directie en medewerkers,

  Wouter Reinders

  Directeur/ bestuurder

 • Bureau Hengelo | Beursstraat 32 | 7551 HV Hengelo | [email protected] | bureauhengelo.nl

  Wat doen wij?

  Missie

  Bureau Hengelo wil primair de kennis van en trots op Hengelo verbeteren bij onze eigen inwoners

  en een aantrekkelijk evenementenprogramma aanbieden. Daarbij profileren wij Hengelo als een

  vernieuwende, aangename en bereikbare stad. Behalve gerichte promotie, lobby en acquisitie

  faciliteren wij onze partners, ook bij evenementen. Secundair richten wij ons ook op de andere

  citymarketingdoelgroepen: bezoekers en bedrijven.

  Visie

  Bureau Hengelo draagt zichtbaar bij aan de trots op de stad (Hengelo, Beckum en

  Oele). Dit doen wij via gerichte samenwerking, organisatie en promotie.

  Evenementen

  Faciliteren, ‘financieren’ en daar waar mogelijk initiëren van (nieuwe) evenementen

  Toerisme

  Bieden van informatie, via de infobalie van Bureau Hengelo, het versterken van de

  toeristische positie van Hengelo

  Stadspromotie

  Bekendmaken (informeren en activeren) van Hengelo bij de bewoners maar ook buiten

  Hengelo

 • Bureau Hengelo | Beursstraat 32 | 7551 HV Hengelo | [email protected] | bureauhengelo.nl

  Organigram per 31-12-2015

  Raad van Toezicht Bureau Hengelo

  Robert Nijhuis, voorzitter

  Roland van Hecke, penningmeester

  Remco Hempenius, bestuurslid

  René Siteur, bestuurslid

  Ilse van Kleef, bestuurslid

  Directeur/ bestuurder 0,8

  FTE

  Wouter Reinders

  Evenementen 0,6 FTE

  Monique Otto (Marketing & Evenementen

  Manager)

  Communicatie 1,1 FTE

  Angèle Scholtes (tot mei)(Communicatieadviseur)

  Nicole Hoogeveen (v.a.mei) (Communicatieadviseur)

  Charlotte Laarhuis (v.a.mei)(Communicatiemedewerker)

  Nienke Klein Wolterink(Communicatie Coördinator)

  Toerisme 0,6 FTE

  Martine Fabels (Toerisme & Recreatie Manager)

 • Bureau Hengelo | Beursstraat 32 | 7551 HV Hengelo | [email protected] | bureauhengelo.nl

  Van RvB naar RvT

  Bureau Hengelo is een transparante organisatie. We verantwoorden ons volgens de actuele wet- en regelgeving. Ook communiceren we over onze prestaties volgens de richtlijnen van ‘Good Governance’, oftewel goed bestuur. Zo ontstaat een goed samenhangend geheel van het besturen van een organisatie, het toezicht daarop en de verantwoording over het beleid, het bestuur en het toezicht. Voor de Raad is binnen Bureau Hengelo een rol weggelegd als werkgever, toezichthouder en klankbord. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het bestuur en de Raad zijn vastgelegd in onze statuten.

  De raad is samengesteld vanuit een brede vertegenwoordiging van mensen welke betrokkenheid hebben met Hengelo als inwoner, ondernemer of anderzijds. De Raad streeft naar een gemengde en uitgebalanceerde samenstelling. Voor elke (her)benoeming beziet de Raad of het opgestelde profiel nog voldoet. Indien nodig wordt het aangepast.* Robert Nijhuis* Ilse van Kleef* Remco Hempenius* René Siteur* Roland van Hecke De leden van de Raad ontvangen geen vergoeding voor hun taak als toezichthouder

  Activiteiten van de Raad in 2015 De Raad heeft in 2015 onder andere besluiten genomen over de definitieve jaarrekening 2014, de begroting 2016, de meerjarenbegroting inclusief de aangekondigde bezuinigingen vanaf 2017, het functioneren van de directeur bestuurder, de organisatiewijziging naar raad van toezicht model. 2 keer per jaar heeft een delegatie van de Raad samen met de directeur bestuurder een gesprek met de Wethouder en de beleidsambtenaar over de afspraken welke zijn vastgelegd rondom de verstrekte subsidie.

  Wij zijn mening dat Bureau Hengelo haar taken naar goede tevredenheid uitvoert en in uitstekende afstemmening met de Gemeente Hengelo en de andere stakeholders.

 • Bureau Hengelo | Beursstraat 32 | 7551 HV Hengelo | [email protected] | bureauhengelo.nl

  Evenementen

  Hengelo, altijd wat te doen!

  In Hengelo worden jaarlijks meer dan 300 grote en kleine evenementen georganiseerd.

  Bij een groot deel van deze evenementen is Bureau Hengelo betrokken. Niet alleen door het geven van een financiële bijdrage,

  maar bijvoorbeeld ook door ondersteuning bij de organisatie van een evenement.

  Daarnaast stimuleert Bureau Hengelo de organisatie van nieuwe evenementen.

  Nieuwe evenementen waar wij in 2015 bij betrokken waren zijn:

  Maand april: Kunst, werk aan de winkel

  Maand juni: Hengelo Fietst

  22 augustus: Ibiza Sensation

  15 & 16 augustus: Stoer Voer

  25 oktober: Popronde Hengelo

  12 december: Stoer WinterVoer

  19 & 20 december: [email protected] wintereditie

 • Bureau Hengelo | Beursstraat 32 | 7551 HV Hengelo | [email protected] | bureauhengelo.nl

  Evenementen - beleid

  Werkwijze

  Eind 2014 : Voorlopige toezegging van de financiële bijdrage aan de opgenomen evenementen.

  Begin 2015 : Definitieve toekenning van 75% van de bijdrage na goedkeuring van de projectplannen, PR/promotieplannen

  en begroting door de evenementencommissie. Speerpunten in de plannen moesten vernieuwing, innovatie

  en toekomstbestendigheid zijn.

  Na afloop : Toekenning van de overige 25% van de bijdrage na beoordeling van een inhoudelijke en financiele

  verantwoording na afloop van het evenement.

  Bureau Hengelo zette ook in 2015 in op evenementen die een grote bijdrage leverden aan de economie van de stad en die het

  imago van de stad versterken. Een deel van de bestaande evenementen in Hengelo werden op basis van vastgestelde criteria

  door de evenementencommissie onderverdeeld in 3 categorieën:

  1. Beeldbepalende evenementen € 20.000

  2. Culturele en/of traditionele evenementen € 5.000

  3. Gangbare evenementen € 500

 • Bureau Hengelo | Beursstraat 32 | 7551 HV Hengelo | [email protected] | bureauhengelo.nl

  Evenementen – nieuwe initiatieven

  In het evenementenbeleid is ook een budget opgenomen voor nieuwe initiatieven. Criteria om voor een bijdrage in aanmerking te

  komen waren vernieuwing, innovatie en onderscheidend op het aanbod binnen- en buiten de regio. Vanuit dit budget zijn bedragen

  toegekend aan:

  - Stoer Voer Festival ( 15 & 16 augustus)

  - [email protected] Winter editie (19 & 20 december)

  - Popronde Hengelo (25 oktober)

  Voor evenementen die niet voldeden aan de criteria omdat ze bijvoorbeeld niet gratis toegankelijk waren, maar wel van belang zijn

  voor Hengelo vanuit het oogpunt van citymarketing werd een bijdrage toegekend vanuit het PR/Promotie budget. Deze

  evenementen waren Heerlijk Hengelo en de AA Drink FBK Games

 • Bureau Hengelo | Beursstraat 32 | 7551 HV Hengelo | [email protected] | bureauhengelo.nl

  Evenementen – evenementencommissie

  Naam Functie

  Gerard Veldhof Centrummanager

  Patrick Leussink Communicatie & Interior Design

  Manager, IKEA

  Yvonne van den Reek Beleidsmedewerker Cultuur,

  Gemeente Hengelo

  Monique Otto Marketing & Evenementen

  Manager, Bureau Hengelo

  In 2015 bestond de evenementencommissie uit de volgende personen:

  Alle evenement organisatoren in Hengelo kunnen een aanvraag bij Bureau Hengelo indienen om een financiële bijdrage te

  verkrijgen via het financiële evenementenbeleid. Na indiending van een projectplan, begroting en communicatieplan (te

  downloaden via onze website) toetst en beoordeelt de evenementencommissie de aanvraag d.m.v. een scoresysteem.

  De evenementencommissie komt structureel 4x per jaar bijeen om de aanvragen te bespreken, te beoordelen en te toetsen.

  Indien een nieuw evenement een aanvraag indient, komt de commissie incidenteel separaat bij elkaar.

 • Bureau Hengelo | Beursstraat 32 | 7551 HV Hengelo | [email protected]uhengelo.nl | bureauhengelo.nl

  Evenementen – Toegekende bijdrage 2015

  Beeldbepalende evenementen Bijdrage in €

  BAM! Festival 20.000

  Nacht van Hengelo 20.000

  Vocaal Festival Amusing Hengelo 20.000

  Kunsten op Straat 20.000

  Modespektakel 20.000

  Sint Nicolaasstad Hengelo activiteiten 20.000

  Totaal 120.000

  Culturele/traditionele evenementen Bijdrage in €

  Cultuurpodium Houtmaat 5.000

  Twentse Lichtparade 5.000

  KoningsTaptoe 5.000

  Totaal 15.000

  Gangbare evenementen Bijdrage in €

  Kunstmarkt Tuindorp 500

  Avondvierdaagse 500

  WAK 500

  Halve Marathon van Hengelo 500

  Auni Toernooi 500

  Jeu de Boules 500

  Kunst in de Tent 500

  [email protected] zomereditie 500

  Oud Engels Straattheater 500

  Totaal 4.500

 • Bureau Hengelo | Beursstraat 32 | 7551 HV Hengelo | [email protected] | bureauhengelo.nl

  Evenementen – toegekende bijdragen 2015

  Nieuwe evenementen Bijdrage in €

  Popronde Hengelo 3.500

  Stoer Voer 500

  [email protected] Winter editie 500

  Totaal 4.500

  Bijdrage uit PR / promotiebudget Bijdrage in €

  AA Drink FBK Games (bijdrage via Twence) 10.000

  Heerlijk Hengelo 10.000

  Totaal 20.000

 • Bureau Hengelo | Beursstraat 32 | 7551 HV Hengelo | [email protected] | bureauhengelo.nl

  Toerisme – werkzaamheden & activiteiten

  Werkzaamheden…

  Maken en controleren van alle wandel – en fietsroutes

  Onderhouden website www.eendagjehengelo.nl

  Onderhouden DagjeHengelo app

  (Balie)ontvangen van toeristen en inwoners (voorzien van informatie over Hengelo (en omgeving)

  Telefonisch en per mail verstrekken van (toeristische) informatie

  Contact onderhouden met de toeristische partners in de stad

  Controleren plattegronden

  Contact met toeristische collega’s in Twente

  Stadkado app werkzaamheden

  Activiteiten…

  Alle fietsroutes zijn omgezet naar knooppuntenroutes

  Alle wandel- en fietsroutes vertaald naar het Duits

  Twee wandelroutes vertaald naar het Engels

  Toeristische jaaruitgave Hengelo, de grote verleider gemaakt voor 2015/2016

  Routes opgenomen in de app van Landschap Overijssel en Rondje Hengelo

  Ontwikkeling nieuwe plattegronden met route

  http://www.eendagjehengelo.nl/

 • Bureau Hengelo | Beursstraat 32 | 7551 HV Hengelo | [email protected] | bureauhengelo.nl

  Toerisme - resultaten

  Toeristische initiatieven…

  App DagjeHengelo - 2.752 downloads

  Abellife app: drie wandel- en één fietsroute

  Wandelen in Overijssel app: één wandelroute

  Website www.eendagjehengelo.nl

  Jaaruitgave Hengelo, de grote verleider (oplage 6.000 stuks)

  Meest gestelde toeristische vragen…

  1. Routes

  2. Plattegrond van Hengelo

  3. Informatie over Hengelo en omgeving

  1875 bezoekers (1524 bewoners en 351 toeristen) kwamen bij Bureau Hengelo langs

  Het hele jaar door zijn 8 gastvrouwen actief in de winkel.

  http://www.eendagjehengelo.nl/

 • Bureau Hengelo | Beursstraat 32 | 7551 HV Hengelo | [email protected] | bureauhengelo.nl

  Stadspromotie – website resultaten

  Pagina 2014 2015

  1. Agenda 55.714 74.368

  2. Koopzondagen 7.074 13.574

  3. Binnenstad 4.098 7.048

  4. Tropical Night 5.892 6.818

  5. Koningsdag 5.773 5.201

  Populairste pagina’s

  Bezoekers 2014 2015

  Totaal aantal

  bezoekers

  160.999 222.657

  Unieke bezoekers 85.815 123.208

  Paginaweergaven 317.350 421.475

  Aantal bezoekers

  Mobile versus desktop

  2014 2015

  Mobile 102.664 151.681

  Desktop 40.458 45.833

  Tablet 17.877 25.143

 • Bureau Hengelo | Beursstraat 32 | 7551 HV Hengelo | [email protected] | bureauhengelo.nl

  26 april: Koningsdag

  3.183 sessies

  05 juni Nacht van Hengelo

  1.426 sessies

  11 juli Tropical Dance Night

  3.163 sessies

  14 nov Intocht Sinterklaas

  1.642 sessies

  Stadspromotie – piekmomenten website

  05 mei: Bevrijdingsdag

  4.212 sessies

 • Bureau Hengelo | Beursstraat 32 | 7551 HV Hengelo | [email protected] | bureauhengelo.nl

  Stadspromotie – maandblad H&gelo

  8 uitgaven

  Huis aan huis verspreid

  Oplage 46.000

 • Bureau Hengelo | Beursstraat 32 | 7551 HV Hengelo | [email protected] | bureauhengelo.nl

  Stadspromotie - social media

  2.090 januari 2015

  1.076 volgers januari 2015

  2.818 december 2015

  1.365 volgers december 2015

  Aantal likes

 • Bureau Hengelo | Beursstraat 32 | 7551 HV Hengelo | [email protected] | bureauhengelo.nl

  Marketing – stadkado app

  Shoppen in de binnenstad wordt beloond! In 2014

  ontwikkelde Bureau Hengelo de gratis Stadkado app. Het leuke

  van deze app is dat je tijdens het shoppen bij deelnemende

  winkeliers spaart voor gratis kado’s.

  Hoe dit werkt?

  Simpel: download de app en ga shoppen bij een deelnemende

  winkelier. De winkelier zet na het afrekenen de punten op je

  smartphone. In de prijzenkast in de app kun je zien hoeveel

  punten je nodig hebt voor een kado. Kies er een uit en kom

  langs bij Bureau Hengelo. Wij innen de punten voor je en geven

  jou je welverdiende kado.

  Resultaten…

  ▪ 40 deelnemende winkeliers

  ▪ Keuze uit 231 verschillende kado’s

  ▪ 16 bedrijven die kado’s ter beschikking stellen

  ▪ Is de app meer dan 2000 keer gedownload

  Prijzen waar o.a. voor gespaard kan worden:

  Dinerbonnen

  Toegangskaarten voor Cinema Hengelo

  Kaartjes voor FC Twente

  Jaarabonnement op de Bibliotheek

  Strippenkaart voor DPR PowerRun

  Concertkaarten voor Poppodium Metropool

  Toegangskaarten voor Techniekmuseum HEIM

 • Bureau Hengelo | Beursstraat 32 | 7551 HV Hengelo | [email protected] | bureauhengelo.nl

  Marketing - Hengelo500

  De Hengelo 500 bestaat uit een selectie van uiteindelijk 500 bedrijven die meewerken aan het creëren van een prettige werk-,

  woon- en leefomgeving. Het lidmaatschap bedraagt € 500 per jaar.

  2LIF

  Acsenzo

  AkzoNobel

  AlienTrick

  Assink Pure Identity

  BDO Accountants

  Berghorst Hengelo

  Betaguard

  Bouwbedrijf Markslag

  Buro Fons Nijland

  Climber Benelux

  Club Merlijn & Catering

  Conservatrix

  De Twee Wezen

  De Koning Schilders

  De Praktijkgroep

  De Tassenkoning

  Efficiency by ME

  Eijsink Afrekensystemen

  Euregio Steencentrale Hengelo

  Euverman Temmink & Partners

  FC Twente

  Flooresso

  Fysiotherapie Bruggeman

  Fysio Centrum Kamminga

  Gemeente Hengelo

  Gentle Rent

  Golfclub Driene

  GI Business Promotors

  Haafkes, Nijkamp & van Gurp

  Hamsphire City Hotel Hengelo

  Hazemeijer Hengelo

  HD Handelsonderneming

  HPL Geluid & Lichttechniek

  IKEA Hengelo

  Industriële Kring Twente, afdeling

  Hengelo

  Jeleukstefoto.nl

  Juwelier Knoef

  Kamer van Koophandel

  KATO Kantoorinrichting & Projecten

  Klaros Networks BV

  Koekenberg Keurslagerij

  Koelplan Hengelo

  KTR Benelux

  Legtenberg Electrotechniek

  Lesscher IT

  M Media

  Marked Events

  Morskieft Ontwerpers

  Nabije Oosten

  Nieuwbouw Nederland

  Norma Holding

  Plegt Vos Oost

  Rabobank Centraal Twente

  Radio Hengelo TV

  Safety Intelligence / SA-INT

  Security

  Siemens Nederland NV

  SKYFLY.nl

  Snelder Zijlstra

  Stichting Centrummanagement

  Hengelo

  Stichting Promotie Markt Hengelo

  Stork Technical Services

  Stravinsky Eten & Drinken

  Suntime Zonnestudio

  SWB

  Technisch Werk Nederland

  Ter Braak Optiek

  The Three Musketeers

  Tuindorphotel & Restaurant ‘t

  Lansink

  Twence

  Twentse bierbrouwerij

  Umami

  Velten Media

  Vesta Media

  Visschedijk

  Weber Installatietechniek

  Wegener Media

  Welbions

  Westerhuis Verhuur Twente

  Ziekenhuisgroep Twente

  Zwienenberg Installatietechniek

 • Bureau Hengelo | Beursstraat 32 | 7551 HV Hengelo | [email protected] | bureauhengelo.nl

  Financiën

  Financieel hebben we het jaar 2015 afgesloten met een positief resultaat van afgerond (€ 19.500,-). Dit resultaat is noodzakelijk om de tekorten (investeringen) uit de voorgaande jaren te dekken. Wij zien dat deze investeringen inmiddels haarvruchten afwerpen hetgeen ook de verwachting was. Een prima resultaat kijkende naar de producten en middelen die ons bureau initieert en (door)ontwikkelt. Ook gezien de continue marktvragen die er zijn om meer geld te investeren in onze stad,blijkt dat ons bureau in staat is om te investeren en te participeren wanneer het moet en afwijst wanneer het niet past in deheldere spelregels voor de aanvraag van evenementen.

  De totale baten bedragen afgerond € 520.000, de directe lasten € 273.500 en exploitatielasten € 227.000 waardoor per saldo een resultaat resteert van € 19.500. De baten over 2015 daalden met ruim € 85.000 ten opzichte van 2014 als gevolg van lagere incidentele subsidies van onder andere de Gemeente Hengelo, een eenmalige opbrengst in 2014 en hernieuwde afspraken met het centrummanagement.

  De kosten zijn ook naar beneden gebracht ten opzichte van het jaar 2014. De organisatiekosten zijn € 35.000 gedaald vooral als gevolg minder afschrijvingen en huisvestingskosten. Daarmee blijven deze kosten onder de 45% van de opbrengsten.

  De directe lasten bestaan uit de kosten voor communicatie en de bijdragen voor evenementen. Waar in 2014 het Marktconcert nog een forse uitgave betrof zijn we er dit jaar in geslaagd om € 15.000 meer bijdragen te verstrekken dan in 2014 aan bestaande en nieuwe evenementen

  Wij hebben grote zorg over de aangekondigde bezuinigingen. De komende jaren zullen we verder moeten ‘sparen’ om de aangekondigde korting op de subsidie van ruim 30% met ingang van het jaar 2018 op te kunnen vangen. We zullen wel met elkaar, keuzes moeten maken.

  Ondanks deze tegenslag zijn wij van mening dat het blijkt dat wij in staat zijn om de juiste afspraken te maken met partners en leveranciers om binnen de beschikbare aan onze opdracht te voldoen; het positioneren van Hengelo als aantrekkelijke woon-, werk- en recreëer stad!