of 12 /12

PptxGenJS Presentation · Ang pandiwa ay ganap o buo ang diwang ipinapahayag sa sarili. Halimbawa: *Nagpunta ang kabataan sa tahanan ng pangulo. Palipat Ang pandiwa ay hindi ganap

  • Upload
    others

  • View
    96

  • Download
    3

Embed Size (px)

Text of PptxGenJS Presentation · Ang pandiwa ay ganap o buo ang diwang ipinapahayag sa sarili. Halimbawa:...

Page 1: PptxGenJS Presentation · Ang pandiwa ay ganap o buo ang diwang ipinapahayag sa sarili. Halimbawa: *Nagpunta ang kabataan sa tahanan ng pangulo. Palipat Ang pandiwa ay hindi ganap
Page 2: PptxGenJS Presentation · Ang pandiwa ay ganap o buo ang diwang ipinapahayag sa sarili. Halimbawa: *Nagpunta ang kabataan sa tahanan ng pangulo. Palipat Ang pandiwa ay hindi ganap
Page 3: PptxGenJS Presentation · Ang pandiwa ay ganap o buo ang diwang ipinapahayag sa sarili. Halimbawa: *Nagpunta ang kabataan sa tahanan ng pangulo. Palipat Ang pandiwa ay hindi ganap
Page 4: PptxGenJS Presentation · Ang pandiwa ay ganap o buo ang diwang ipinapahayag sa sarili. Halimbawa: *Nagpunta ang kabataan sa tahanan ng pangulo. Palipat Ang pandiwa ay hindi ganap
Page 5: PptxGenJS Presentation · Ang pandiwa ay ganap o buo ang diwang ipinapahayag sa sarili. Halimbawa: *Nagpunta ang kabataan sa tahanan ng pangulo. Palipat Ang pandiwa ay hindi ganap
Page 6: PptxGenJS Presentation · Ang pandiwa ay ganap o buo ang diwang ipinapahayag sa sarili. Halimbawa: *Nagpunta ang kabataan sa tahanan ng pangulo. Palipat Ang pandiwa ay hindi ganap
Page 7: PptxGenJS Presentation · Ang pandiwa ay ganap o buo ang diwang ipinapahayag sa sarili. Halimbawa: *Nagpunta ang kabataan sa tahanan ng pangulo. Palipat Ang pandiwa ay hindi ganap
Page 8: PptxGenJS Presentation · Ang pandiwa ay ganap o buo ang diwang ipinapahayag sa sarili. Halimbawa: *Nagpunta ang kabataan sa tahanan ng pangulo. Palipat Ang pandiwa ay hindi ganap
Page 9: PptxGenJS Presentation · Ang pandiwa ay ganap o buo ang diwang ipinapahayag sa sarili. Halimbawa: *Nagpunta ang kabataan sa tahanan ng pangulo. Palipat Ang pandiwa ay hindi ganap
Page 10: PptxGenJS Presentation · Ang pandiwa ay ganap o buo ang diwang ipinapahayag sa sarili. Halimbawa: *Nagpunta ang kabataan sa tahanan ng pangulo. Palipat Ang pandiwa ay hindi ganap
Page 11: PptxGenJS Presentation · Ang pandiwa ay ganap o buo ang diwang ipinapahayag sa sarili. Halimbawa: *Nagpunta ang kabataan sa tahanan ng pangulo. Palipat Ang pandiwa ay hindi ganap
Page 12: PptxGenJS Presentation · Ang pandiwa ay ganap o buo ang diwang ipinapahayag sa sarili. Halimbawa: *Nagpunta ang kabataan sa tahanan ng pangulo. Palipat Ang pandiwa ay hindi ganap

A. Isulat sa patlang ang pandiwa na bubuo sa pangungusap.

1. __________muna ako ng tubig dahil nauuhaw ako.

2. Si Jason ay __________ ng pansit canton.

3. Nagbihis at ____________ng buhok si Emily.

4. Si Michael ay __________ sa silya.

5. Nawawala ang aking I.D. Kanina ko pa ito__________.

6. Nakikinig ka ba sa _________ ng guro mo?

7. ___________ako sa harap ng bahay mo bukas.

8. Ako ay ____________ sa paglinis ng bahay kahapon.

9. Nakita kong ___________ sa kama si Maricel.

10.____________ na ako pagkatapos ko magsipilyo.

11.Masayang ____________ ang mga bata sa palaruan.

12.____________ ni Aling Mercy ang puting tela.

13.__________si Ate Sharina sa likod na bahay.

14.Hindi ____________si Lucas dahil napilay siya.

15.Siya ang _____________ na gagamit ng telepono pagkatapos mo.