Prava i odgovornosti za roditelje

  • View
    700

  • Download
    4

Embed Size (px)

Transcript

  • 1. Online prava iodgovornosti5. veljae, 2013.

2. Prednosti interneta Brz, moderan, zabavan, lakodostupan, dinamian, bezuvjetan, bezgranica, multimedijalan Obilje podataka na jednom mjestu Razmjena iskustava, poveznica istih interesnihskupina Sloboda u izraavanju tedi vrijeme Edukativan 5.2.2013. 2 3. Nedostaci interneta Zlouporaba anonimnosti Dostupnost neprimjerenim sadrajima irenje i zlouporaba osobnih informacija Smanjen osjeaj odgovornosti Razvijanje ovisnosti Nerazvijanje socijalnih vjetina Gubljnje vremena Nerazlikovanje virtualnog i stvarnog svijeta 5.2.2013. 3 4. Zato djeca vole internet? Jednostavan za koritenje, dostupnost eljeniminformacijama Atraktivan sadraj(igrice, glazba, filmovi, fotografije, edukativnisadraji) Specijalizirane stranice za druenje(chatovi, drutvene mree) Ravnopravnost s odraslima Sve je dostupno ODMAH ne treba ekati Ravnopravnost velikih sredita i provincije5.2.2013. 4 5. Internet: djeca vs. odrasliDjeca Roditelji vrlo aktivni korisnici pasivniji korisnici stvaraju i objavljuju uglavnom se koristevlastite materijaleelektronikom koriste razliitepotom, te webom zausluge: drutvenepretragu sadrajamree, chatovi, igrice, stvarni ivot dalekoblogovi, forumi... vaniji od virtualnog pridodaju velikuvanost virtualnomsvijetu5.2.2013. 5 6. Roditeljske brige i strahovi Zabraniti ili dopustiti Nedostatak znanja o modernoj tehnologiji Strah od zlouporabe podataka Strah od upoznavanja sumnjivih prijatelja Strah od razvoja ovisnosti o internetu Otuenost djece Tjelesni razvoj i zdravlje 5.2.2013.6 7. Prava koja valja imati na umu tijekom surfanja1. Potrebno je potivati prava drugih osoba 2. Svatko od nas ima pravo na privatnost.3. Pravo odrastanje u sigurnom okruenju jetemeljno pravo koje vrijedi za sve nas. 4. Imamo pravo na dijeljenje svojih misli, ideja i stajalita s drugima. 5. Ljudsko pravo je potrebno primijeniti u oba svijeta: u online i offline svijetu.6. Tolerancija je vano obiljeje digitalnogsvijeta. 5.2.2013.7 8. Kanjiva djela putem modernihtehnologija su (prema Kaznenome zakonu RH):PRIJETNJAUCJENA/ IZNUDA prijetnje s ciljemprijetnja drugom s pribavljanja protupravnenamjerom da ga se ili neke druge koristiuplai ili uznemiri prijetnje da e se otkriti mogu sadravati neto to kodi osobnojprijetnje tjelesnim asti ili ugleduozljedama, oduzimanjemslobode ili unitavanjem prisiljavanje osobe dadrutvenog poloajauini neto na vlastitu tetu5.2.2013. 8 9. UVREDE KLEVETE obezvreivanje druge klevetu ini osoba koja oosobe ili nepotovanje drugom iznese ili prenesenjezina dostojanstva neto neistinito to tetijavno iznoenje njegovoj asti i ugledunegativanog vrijednosnog iznesena tvrdnja morasuda o drugoj osobi biti takva da izaziva prijezir okoline i umanjuje ugled osobe u sredini u kojoj ivi5.2.2013. 9 10. IZNOENJE OSOBNIH ili IZRADA, DISTRIBUCIJA iliOBITELJSKIH PRILIKAPRIKAZIVANJE DJEJEPORNOGRAFIJE iznoenje ili prenoenje bilo kakvih sadraja iz osobnog izrada, distribucija ili ili obiteljskog ivota nekeprikazivanje materijala koji osobe, koji mogu nakoditi sadrava djeju njezinoj asti ili ugledupornografiju protuzakonitoje i kanjivo razlika izmeu ovoga djela i klevete u tome je to se zakonom je zabranjeno ovdje prelazi okvir pojedincaiskoritavanje djece ili i ulazi u njegov obiteljskimaloljetnih osoba u svrhu ivotstvaranja pornografskogmaterijalainjenice koje se iznose mogu se odnositi na bilo koje zakonom je zabranjeno podruje obiteljskoga ivota, uz upoznavanje djece s napomenu da ono to se iznosipornografijom moe biti i istinito, ali i neistinito5.2.2013. 10 11. Kazneno pravna odgovornost djece i maloljetnikaDJECA: MLAI MALOLJETNICI(14.-16. g.):osobe mlae od 14 godina kazneno su odgovorni ne moe ih se kazneno ili ako se utvrdi da su poinili kanjivoprekrajno gonitidjelo, mogu se izrei razliite mjere naini zatite od kriminalne upozorenja, odgojne ili zavodske mjere:djelatnosti kroz mjere obiteljsko- sudski ukorpravne zatite posebne obveze upuivanje u centar za odgoj kada dijete poini kanjivu pojaana briga i nadzor (PBiN)radnju, policija o tome obavjetava pojaana briga i nadzor uz dnevniCZSS (Centar za socijalnu skrb)boravak u odgojnoj ustanovi CZSS moe izrei mjeru upuivanje u odgojnu ustanovuobiteljsko-pravne zatite (npr. upuivanje u odgojni zavodnadzor nad izvravanjemroditeljske skrbi)5.2.2013. 11 12. Zakon kae... Pravo je svakog pojedinca: da se potuju njegova prava ne obezvreuje njegovo dostojanstvo Katkad nasilje i zlostavljanja pod okriljem anonimnosti koju prua internet ili mobitelsadravaju obiljeja kaznenog ili prekrajnog djela. 5.2.2013. 12 13. Ako se dogodi kazneno/ prekrajno djelo...1. Sauvati dokaze2. Sluaj prijaviti policiji Obveza policije: utvrditi tko je poinitelj kanjivih djela te prikupiti dokaze za daljnji postupak Ako postoji osnovana sumnja da je poinjeno kanjivo djelo, administrator stranice, pruatelj internetske usluge/internetski posluitelj (internet provider) ili mobilni operater obvezni su policiji ustupiti sve relevantne podatke kako bi se otkrilo tko je ta osoba. 5.2.2013. 13 14. Kako biti siguran u digitalnom svijetu? Kontinuirano usvajati nova znanja i vjetine itati zakonike i pravilnike Poticati odgovorno ponaanje Poticati primjereno ponaanje Biti uzor drugima u digitalnom svijetu Koristiti program za obiteljsku zatitu: WindowsLive obiteljska sigurnost- na hrv. jeziku: www.download.live.com 5.2.2013. 14 15. Korisni linkovi: AGENCIJA ZA ZATITU OSOBNIH PODATAKA:http://www.azop.hr CENTAR ZA SIGURNIJI INTERNET:http://www.sigurnijiinternet.hr CENTAR ZA NESTALU I ZLOSTAVLJANU DJECU:www.cnzd.org/ HRABRI TELEFON: www.hrabritelefon.hr/ 5.2.2013.15 16. Literatura: PREKINI LANAC!, Prirunik programa prevencijeelektronikog zlostavljanja web portal ucitelji.hr Predavaki webinar Sigurniji internet za djecu imlade 2013 5.2.2013. 16