PRAVILA RUKOMETA

  • View
    531

  • Download
    7

Embed Size (px)

Text of PRAVILA RUKOMETA

Vrijeme trajanja igre je dvaput po 30 minuta, sa odmorom izmeu poluvremena od 10 minutaAko je utakmica neodluena na kraju propisanog trajanja igre tada se igraju produetci koji se igraju 2 x 5 minuta, s odmorom koji traje 1 minut Svaka ekipa ima pravo na jedan timski time-out u trajanju od jedne minute u svakom poluvremenu, ali ne i u produetcima

Lopta je izraena od koe Povrina joj ne smije biti sjajna ili skliska Za razliite kategorije mukih/enskih ekipa koriste se lopte: lopta broj 3 (58-60 cm i 425-475 g) za seniore i kadete starije od 16 lopta broj 2 za seniorke i kadetkinje starije od 14 te mlae kadete lopta broj 1 za djevojice (8-14) i djeake (8-12)

Za svaku utakmicu moraju biti na raspolaganju najmanje dvije lopte

Ekipu ini najvie 14 igraa Na terenu istovremeno smije biti najvie 7 igraa od kojih je jedan golman Prije poetka utakmice ekipa mora imati najmanje 5 igraa na terenu Igra za zamjenu smije sudjelovati u igri u svako doba, bez najave zapisniaru/sudcu, ako je igra kojeg zamjenjuje napustio teren Igrai koji se zamjenjuju moraju ulaziti i naputati polje za igru preko svoje crte za zamjenu U sluaju nepravilne zamjene igra koji je uinio prekraj se kanjava sa 2 minute iskljuenja

Igrai jedne ekipe u polju moraju nositi jednake dresove Dresovi se obiju ekipa moraju jasno razlikovati Igra u ulozi golmana mora imati dres koji se bojom razlikuje od dresova igraa u polju obiju ekipa i suparnikih golmana Ukoliko se igra povrijedi sudac moe zaustaviti igru i dopustiti medicinskom osoblju da ue na teren s namjerom da pomognu povrijeenom igrau Ako igra krvari ili ima krvi na tijelu ili dresu, mora odmah dobrovoljno napustiti teren kako bi se zaustavilo krvarenje

Doputeno:o

Pri pokuaju odbrane u golmanskom prostoru doticati loptu svim djelovima tijela Kretati se s loptom u golmanskom prostoru bez ogranienja Napustiti golmanski prostor ako nije u posjedu lopte i sudjelovati u igri u polju za igru

o

o

o

Napustiti golmanski prostor s loptom koju nema pod nadzorom i nastaviti igru u polju za igru

Nije doputeno:

U pokuaju odbrane ugroavati protivnike igrae Napustiti golmanski prostor s loptom koju ima pod nadzorom Ako se nalazi unutar golmanskog prostora dodirnuti loptu koja lei ili se kotrlja po tlu izvan golmanskog prostora Unijeti loptu u golmanski prostor dok ona lei ili se kotrlja po tlu izvan golmanskog prostora Vratiti se s loptom iz polja za igru u golmanski prostor Dodirivati loptu stopalom ili potkoljenicom dok se kree prema polju za igru Prekoraiti golmansku graninu crtu ili njezinu projekciju na objema stranama prije nego je lopta napustila ruku pucaa sedmerca

U golmanski je prostor doputeno ui samo golmanu Kada igra iz polja bilo kojim dijelom tijela stupi u golmanski prostor dosuuje se: golmansko bacanje, slobodno bacanje ili sedmerac Ulazak se u golmanski prostor ne kanjava: ako igra stupi u golmanski prostor nakon to je igrao loptom; ako igra stupi u golmanski prostor bez lopte i time ne ostvari nikakvu prednost Ako igra odigra loptom u svoj golmanski prostor, valja dosuditi: pogodak; slobodno bacanje; ubacivanje Lopta koja se iz golmanskog prostora vrati u polje za igru ostaje u igri

Doputeno je:o

o o o o

Bacati, hvatati, zaustavljati, gurati ili udarati po lopti koristei se dlanovima i akama, rukama, trupom, glavom, bedrima, koljenima Drati loptu najvie 3 sekunde, i ako lei na tlu Uiniti najvie 3 koraka drei loptu Premjetati loptu iz jedne u drugu ruku Odigrati loptom iz kleeeg, sjedeeg ili leeeg stava

Nije doputeno:

Dodirnuti loptu vie od jedanput ako ona u meuvremenu nije dodirnula tlo, drugog igraa ili gol Dodirivati loptu potkoljenicom ili stopalom osim kad igraa u te dijelove tijela loptom pogodi protivniki igra Igra se nastavlja kad lopta dodirne sudca na igralitu Ako igra koji vodi loptu jednom nogom ili objema nogama stupi izvan prostora za igru (dok je lopta jo u prostoru za igru) da primjerice, zaobie protivnika, dosuuje se slobodno bacanje za protivniku ekipu

Ekipi nije doputeno zadravati loptu u posjedu bez oitog napada ili pokuaja pucanja na gol Kad se prepozna pasivna igra, pokazuje se znak upozorenja rukom Time se daje mogunost ekipi koja napada da promijeni nain napada kako bi sprijeila oduzimanje lopte

Doputeno je:o

Koritenje dlana s ispruenim prstima za igranje loptom koja je izvan ruku drugog igraa

o

Povijenim rukama biti u tjelesnom doticaju sa protivnikom, nadzirati ga i slijediti na taj nainTijelom blokirati suparnika u borbi za poloaj

o

Nije doputeno:

Istrgnuti ili izbiti loptu protivniku iz ruku Blokirati protivnika rukama, dlanovima s ispruenim prstima, nogama... Drati protivnika za tijelo ili dres Natravati ili naskakivati na protivnika

Za tee prekraje postoje 3 razine kanjavanja: Kazna izravnim iskljuenjem na 2 minute Kazna diskvalifikacijom Kazna diskvalifikacijom uz obaveznu pisanu prijavu Nesportsko ponaanje su svi ini izreeni ili uinjeni koji nisu u duhu sportskog ozraja Vrijedi i za igrae i za slubene osobe obiju ekipa kako u polju za igru, tako i izvan njega Ono se vrlo grubo kanjava

Na poetku utakmice poetno bacanje izvodi ekipa koja je dobila drijeb i izabrala loptu, dok protivnika ekipa ima pravo izabrati stranu, ili obratno. Dok se u drugom poluvremenu zadaci mijenjaju. Nakon svakog produetka se nanovo drijeba Nakon svakog pogotka igra se nastavlja poetnim bacanjem ekipe koja je primila pogodak Izvodi se u bilo kojem smjeru sa sredita igralita Oznaava se zvidukom, nakon kojega se bacanje mora izvesti u roku od 3 sekunde Pri poetnom bacanju na poetku svakog dijela mea svi igrai moraju biti na svojoj polovini igralita Pri poetnom bacanju nakon svakog pogotka protivniki igrai smiju biti na objema polovinama terena

Ubacivanje se dosuuje kad lopta cijelim obimom prijee liniju terena Dosuuje se i kada lopta dodirne strop Ubacuje se s mjesta na kojem je lopta prela uzdunu liniju ili pak ako je prela gol liniju onda se izvodi na sjecitu dvaju linija (korner) Igra koji izvodi bacanje mora jednom nogom stajati na uzdunoj liniji Pri ubacivanju suparnii igrai ne smiju prii izvoau blie od 3 metra

Golmanovo se bacanje/izbacivanje dosuuje:

Kada igra protivnike ekipe ue u golmanski prostor Kada golman ima loptu pod nadzorom u golmanskom prostoru ili ona lei na tlu golmanskog prostora Kada igra protivnike ekipe dira loptu koja se kotrlja u golmanskom prostoru Kada lopta prijee preko gola ili linije izvan gola a posljednji ju je dotaknuo golman ili igra protivnike ekipe Golmanovo bacanje izvodi golman, bez sudeva zviduka, iz golmanskog prostora preko linije golmanskog prostora

Sudci prekidaju igru i nastavljaju je slobodnim bacanjem za protivniku ekipu kada:

Ekipa koja je u posjedu lopte povrijedi pravila igre, to za posljedicu ima oduzimanje lopte Protivnik povrijedi pravila igre i zbog toga ekipa koja je bila u posjedu lopte izgubi loptu Slobodnim bacanjem se nastavlja igra i onda kada je bila prekinuta iako se nije dogodila povreda pravila Izvodi se bez sudevog zviduka s mjesta na kojem je uinjen prekraj, ali postoje i iznimke Igrai ekipe u napadu ne smiju prijei liniju slobodnog bacanja protivnike ekipe prije nego je ovo izvedeno

Sedmerac se dosuuje zbog:

Nepropisnog zaustavljanja u oitoj prilici za pogodak Neosnovanog zviduka u oitoj prilici za pogodak Sprjeavanja u oitoj prilici za pogodak po nekomu ko ne sudjeluje u igri (npr. gledaoc ue u prostor za igru) Sedmerac se puca izravnim udarcem na gol unutar 3 sekunde od sudevog zviduka Igra koji puca sedmerac mora stajati najdalje 1 metar od linije na sedam metara Pri pucanju sedmerca protivnici moraju biti ispred linije slobodnog bacanja sve dok lopta ne napusti pucaevu ruku

Svaku utakmicu sude dva ravnopravna sudca. Njima pomau mjeritelj vremena i zapisniar Sudci su odgovorni za pregled igralita, golova i lopti prije poetka utakmice Provjeravaju opremu igraa i zapisnik utakmice Cijelu utakmicu trebaju suditi isti sudci Crna boja dresa je namijenjena ponajprije sudcima Sudcima je dozvoljeno koritenje elektronike opreme za meusobno sporazumijevanje Ako oba sudca dosude prekraj, ali imaju razliita miljenja o njegovoj teini, onda se u obzir uzima tea kazna

Glavna zadaa mjeritelja vremena je briga o vremenu igre, predahu (time-out) i vremenu kazne iskljuenog igraa

Glavna zadaa zapisniara je briga o popisu igraa, pogodaka, o ulasku igraa koji je doao nakon poetka utakmice i o ulasku igraa na teren koji nema pravo nastupa