of 59/59
На основу члана 129. став 6. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси ПРАВИЛНИК о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овим правилником утврђују се: облици стручног усавршавања, приоритетне области за стручно усавршавање за период од три године, програми и начин организовања сталног стручног усавршавања; услови, орган који одлучује о стицању звања и поступак напредовања, стицање звања у току усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника; образац уверења о савладаном програму и друга питања од значаја за развој система стручног усавршавања. Члан 2. Професионални развој је сложен процес који подразумева стално развијање компетенција наставника, васпитача и стручног сарадника ради квалитетнијег обављања посла и унапређивања развоја деце и ученика и нивоа постигнућа ученика. Саставни и oбавезни део професионалног развоја је стручно усавршавање које подразумева стицање нових и усавршавање постојећих компетенција важних за унапређивање васпитно-образовног, образовно-васпитног, васпитног, стручног рада и неге деце (у даљем тексту: образовно-васпитни рад). Саставни део професионалног развоја јесте и развој каријере напредовањем у одређено звање. Члан 3. Стручно усавршавање наставника, васпитача и стручних сарадника установа планира у складу са потребама и приоритетима образовања и васпитања деце и ученика, приоритетним областима које утврђује министар надлежан за послове образовања (у даљем тексту: министар) и на основу сагледавања нивоа

Pravilnik o stalnom stručnom usavršavanju i sticanju zvanja

  • View
    222

  • Download
    6

Embed Size (px)

Text of Pravilnik o stalnom stručnom usavršavanju i sticanju zvanja

129. 6. ( , . 72/09, 52/11 55/13),

,

,

I.

1.

: , , ; , , , ; .

2.

, .

o -, -, , ( : - ).

.

3.

, , ( : ) , .

, , , - .

, , ( : ).

4.

:

1) , :

(1) , ,

(2) , , , , , , . ,

(3) :

(, , d hoc .),

- ,

,

, ,

;

2) , ;

3) ( : ), , :

(1) ,

(2) ,

(3) ,

(4) ;

4) e e a;

5) , , ;

6) , , . 1) 5) .

5.

4. . 1) 2) , , 40- .

4. . 2) 5) , ( : ) .

II.

6.

, , , :

1) ;

2) ;

3) :

(1) ,

(2) , ,

(3) ,

(4) ,

(5) ,

(6) ,

(7) ;

4) ;

5) .

1. , .

1.

7.

6. 1. 1) , ( : ) , , a - ( : ).

, , .

1. .

, - .

1. : , , , , , , , .

. 1. 2. .

, , .

8.

:

1) , ;

2) ;

3) ;

4) ;

5) ;

6) , ;

7) ;

8) ;

9) , ;

10) - .

9.

.

1. 31. .

: , , , , , ( : ).

, , 7. 5. , :

1) ;

2) ;

3) ;

4) , ;

5) (, , d hoc .) ;

6) .

, 24 . .

30.

.

.

6. 1. 1) , - , .

10.

:

1) , ;

2) , , - ;

3) ;

4) 9. 4. . 1) 3) .

a 1. . 1) 2) 9. 4. 5) .

11.

, . , .

1. , .

, , , , 15. .

12.

.

13.

, :

1) ;

2) , , .

11. 1. .

, .

14.

, :

1) 10 ;

2) ;

3) .

.

, .

.

3. 100- 2129 cm, .

: , , , , , , .

2.

15.

. :

1) , ;

2) .

, , .

1. , , : , .

3. 100- 2129 cm.

3.

16.

6. 1. 3) , , :

1) , , 200 , , ;

2) , , 100 , , ;

3) , 70 , , ;

4) , e ;

5) , , , ;

6) , ;

7) .

, , , , , .

17.

16. , ( : ) , , , .

: , , , , .

, , , , 16. , , : , , , , .

. :

1) ;

2) ( );

3) ;

4) ;

5) ;

6) ;

7) ;

8) .

16. , .

, , , 30 .

, , 30 , , :

1) ;

2) .

. 1. 3. 100- 2129 cm, .

4.

18.

.

17. , .

5.

19.

, , , , .

, , , , , .

, .

III. ,

20.

, .

, , - , , , , ( : ).

, , , , .

21.

, , :

1) , ;

2) , , ;

3) ;

4) ;

5) , ;

6) , .

, .

, , .

22.

:

1) , ;

2) ;

3) , , :

(1) ,

(2) .

, , .

, .

, , .

23.

, :

1) ;

2) 14. ;

3) 22. . 2. 3. .

24.

, , .

1. .

IV. ,

25.

, , .

-, , , .

2. , .

.

26.

, , :

1) : , , ; ; ; , , , ; , , ;

2) , ;

3) . 1) 2) ;

4) ; - ; ; , ; , .

, 1. .

27.

, , .

, 68 , :

1) 44 4. 1. 1. ;

2) 24 4. 1. . 2) 5) , .

, 120 2. 2. .

.

.

.

.

.

, , .

28.

, 120 :

1) 16 :

(1) ,

(2) ,

(3) ,

(4) .

2) 30 8. ;

3) 120 .

, 100 20 , .

V.

29.

, : , , .

1. , , .

1. 25 , , : 15 , , .

, 3. , .

1.

30.

, , ( : ):

1) o - ;

2) -, , - ;

3) ;

4) - ;

5) , 28. , 50 ;

6) : , , , , ( : ) 2 ;

7) .

, , , - .

31.

, , 28. :

1) 10 - ;

2) - , - ;

3) - ;

4) 70 , , 70 ;

5) 2 ;

6) .

32.

, , :

1) 12 - ;

2) - , - ;

3) - ;

4) 100 ;

5) 1 ;

6) .

33.

, , :

1) 15 - ;

2) 120 ;

3) - , - ;

4) - ;

5) ;

6) 2, 1 ;

7) ;

8) - .

34.

30. 1. . 2) 4), 31. . 2) 3) 32. . 2) 3) 33. . 3) 4), .

2.

35.

, .

, , - , - .

36.

35. , :

;

;

;

.

1. 30 .

1. , , , -, .

, , 15 .

, , .

37.

15 .

1. , .

36. 1. , , 15 .

, , 15 .

, , .

38.

60 .

1. , , 30 .

- , , .

- - , - .

- .

, , , .

, , 15 .

, , 15 .

, , .

39.

, , , 15 .

30 1. .

1. , , 30 .

, , 15 .

, , 15 .

, , .

3.

40.

, 40- , .

, , , , , , , .

. 41. 44. , , .

41.

, , :

1) , , , ;

2) , , , .;

3) , ;

4) ;

5) ;

6) , ;

7) ;

8) , .

42.

, , :

1) ;

2) , , ;

3) ;

4) - ;

5) , ;

6) .

43.

, , :

1) , , - ;

2) ;

3) , ;

4) ;

5) , .

44.

, , :

1) ;

2) , ;

3) ;

4) .

4.

45.

, . 30 33. , 20 , , , .

VI.

46.

2011/2012. , , 2013/2014. .

2011/2012. 31. 2012. , ( , . 14/04 56/05).

, 2012/2013. 2013/2014. :

1) , : , , , , , , , , , , , , , ;

2) , : , , , .

, 2014/2015. , 1. 31. 2013. .

47.

, 1. 2004. , 120 , 2013/2014. .

, 1. 2004. , , 120 .

, a , .

, 3. 2015. .

, ( , . 14/04 56/05), , .

48.

, , ( , . 13/12 31/12).

49.

, 20. 3. 2014. .

110-00-282/2013-02

, 23. 2013.

,

. ,..

, ,

, , :

1. ;

2. .

, , :

1. - ;

2. .

I.

1.

75% .

50, 75% .

50% .

, .

:

,

, , , , ;

, , , ;

;

, , , ;

;

;

;

;

;

: , , ;

;

. ;

;

, ;

, ;

, , ;

( , , ) (, );

, , , , ;

;

;

, , , , . - ;

;

;

;

;

;

- ,

;

, ;

;

;

- ;

;

( , , );

, , , . - ;

;

;

, ;

;

- ;

;

;

, ;

- ;

;

- - ;

.

-

, .

75% .

50, 75% .

50% .

, .

II.

)

1. - ;

2. - ;

3. ;

4. ;

5. .

)

1. - ;

2. ;

3. ;

4. ;

5. .

III.

) , , ,

1. - ;

2. ;

3. ;

4. ;

5. - (- ).

) , , ,

1. - ;

2. ;

3. ;

4. ;

5. - (- ).

)

1. ;

2. ;

3. ;

4. - ;

5. .

-

)

1. - :

1.1. ;

1.2. , , ;

1.3. , , , ;

1.4. - , ;

1.5. - ;

1.6. - ;

1.7. .

2. - :

2.1. ;

2.2. - ;

2.3. ;

2.4. ;

2.5. ;

2.6. ;

2.7. ;

2.8. ;

2.9. .

3. :

3.1. ;

3.2. ;

3.3. ;

3.4. ;

3.5. , ;

3.6. ;

3.7. ;

3.8. .

4. :

4.1. ;

4.2. ;

4.3. ;

4.4. ;

4.5. ;

4.6. ;

4.7. ;

4.8. .

5. :

5.1. ;

5.2. ;

5.3. - ;

5.4. .

5.5. .

)

1. - :

1.1. ;

1.2. , , ;

1.3. ;

1.4. - ;

1.5. - ;

1.6. - ;

1.7. - .

2. - :

2.1. ;

2.2. ;

2.3. ;

2.4. - ;

2.5. ;

2.6. ;

2.7. ;

2.8. ;

2.9. ;

2.10. , .

3. :

3.1. ;

3.2. ;

3.3. ;

3.4. ;

3.5. ;

3.6. ;

3.7. .

4. :

4.1. , , ;

4.2. ;

4.3. ;

4.4. ;

4.5. ;

4.6. , , - ;

4.7. .

5. :

5.1. ;

5.2. , ;

5.3. ;

5.4. ;

5.5. - ;

5.6. .

-

) , , ,

1. - :

1.1. ;

1.2. , , ;

1.3. ;

1.4. - ;

1.5. - ;

1.6. - ;

1.7. .

2. :

2.1. ;

2.2. ;

2.3. ;

2.4. , ;

2.5. ;

2.6. ;

2.7. ;

2.8. , ;

2.9. ;

2.10. ;

2.11. e ;

3. :

3.1. ;

3.2. ;

3.3. , ;

3.4. ;

3.5. ;

3.6. ;

3.7. ;

3.8. , ;

3.9. ( ) ;

3.10. .

4. :

4.1. ;

4.2. ;

4.3. ;

4.4. ;

4.5. , .

5. - ( :

5.1. , ;

5.2. ;

5.3. , ;

5.4. - ;

5.5. , .

)

1. - :

1.1. ;

1.2. - ;

1.3. , , , ;

1.4. - ;

1.5. ;

1.6. ;

1.7. - .

2. :

2.1. ;

2.2. ;

2.3. , ;

2.4. - ;

2.5. ;

2.6. ;

2.7. ;

2.8. ;

2.9. ;

2.10. .

3. :

3.1. ;

3.2. ;

3.3. ;

3.4. ;

3.5. ;

3.6. ;

3.7. ;

3.8. ;

3.9. ;

3.10. ;

4. :

4.1. ;

4.2. , ;

4.3. ;

4.4. ;

4.5. - ;

4.6. .

5. - (- ):

5.1. - ;

5.2. ;

5.3. - , ;

5.4. - ;

5.5. .

)

1. :

1.1. ;

1.2. ;

1.3. ;

1.4. ;

1.5. ;

1.6. ;

1.7. .

2. :

2.1. ;

2.2. ;

2.3. , ;

2.4. ;

2.5. ;

2.6. ;

2.7. ;

2.8. ;

2.9. ;

2.10. - ;

2.11. ;

2.12. .

3. :

3.1. - ;

3.2. ;

3.3. ;

3.4. ;

3.5. ;

3.6. ;

3.7. .

4. - :

4.1. ;

4.2. - ;

4.3. ;

4.4. ;

4.5. .

5. :

5.1. , , ;

5.2. - ;

5.3. ;

5.4. ;

5.5. ;

5.6. .

2.

, , , .

,

() (. 14)10642

(. 14)81066

(. 11)287

(. 8)3

, , .

1) ;

2) , ;

3) , ;

4) , ;

5) - - ;

6) , ;

7) , , , , ;

8) ;

9) , ;

10) ;

11) , , ;

12) , , ;

13) , ;

14) , .

1) , , ;

2) - ;

3) ( );

4) - ;

5) ;

6) ;

7) , ;

8) , , , , , , ;

9) ;

10) , ;

11) ;

12) ;

13) , ;

14) , .

1) ;

2) ;

3) ;

4) , ;

5) - ;

6) ;

7) , ;

8) - ;

9) ;

10) , ;

11) .

1) ;

2) ;

3) ;

4) , ;

5) ;

6) , ;

7) ;

8) , .

1) ;

2) ;

3) ;

4) ;

5) ;

6) ;

7) , ;

8) , ;

9) ;

10) ;

11) , ;

12) ;

13) ;

14) .

1) , ;

2) , , - ;

3) ;

4) , , ;

5) ;

6) ;

7) - ;

8) ;

9) ;

10) - ;

11) ;

12) ;

13) ;

14) .

1) - ;

2) ;

3) ;

4) - ;

5) ;

6) - ;

7) ;

8) , ;

9) ;

10) ;

11) .

1) - ;

2) ;

3) ;

4) ;

5) , ;

6) ;

7) ;

8) .

1) ;

2) ;

3) ;

4) ;

5) - - ;

6) - ;

7) ;

8) ;

9) , , , , ;

10) ;

11) , ;

12) , , ;

13) , ;

14) .

1) , , , , ;

2) ;

3) , ;

4) , , , , , , ;

5) ( );

6) ;

7) ;

8) ;

9) ;

10) , ;

11) , ;

12) , , , ;

13) ;

14) , .

1) , ;

2) , ;

3) ;

4) ;

5) ;

6) ;

7) ;

8) ;

9) , , ;

10) ;

11) .

1) ;

2) ;

3) , ;

4) ;

5) ;

6) , ;

7) ;

8) .

,

1) , , , ( : , );

2) , , ;

3) , ;

4) ;

5) , , .

6) - - ;

7) , , ;

8) , ;

9) ;

10) , , , , , ;

11) , ;

12) , ;

13) , ;

14) , .

1) , , ;

2) - , ;

3) ;

4) - ;

5) , , , , , ;

6) ;

7) ;

8) , ;

9) , ;

10) , ;

11) , , , ;

12) , ;

13) , ;

14) , , .

1) , ;

2) , ;

3) , , , ;

4) , ;

5) ;

6) ;

7) , , ;

8) ;

9) , ;

10) - ;

11) , .

1) , ;

2) , ;

3) , , ;

4) , , ;

5) , ;

6) , ;

7) , - ;

8) , .

1) ;

2) - , ;

3) ;

4) ;

5) , , ;

6) ;

7) ;

8) ;

9) ;

10) , ;

11) - ( , , , ) ;

12) , ;

13) , ;

14) .

1) - , , ;

2) ;

3) , , ;

4) , ;

5) - ;

6) ( );

7) , ;

8) , , , ;

9) , , , ;

10) - ;

11) ;

12) ;

13) , ;

14) .

1) - ;

2) ;

3) ;

4) - ;

5) , ;

6) ;

7) - ;

8) , ;

9) , ;

10) - ;

11) .

1) ;

2) - ;

3) , ;

4) , ;

5) ;

6) - ;

7) ;

8) .

1) 60% ;

2) ;

3) ;

4) 3%;

5) , , ;

6) ;

7) ;

8) ;

9) , ;

10) ;

11) , , ;

12) ;

13) , , ;

14) , .

1) ;

2) ;

3) 70% ;

4) ;

5) ;

6) , : , , , , , ;

7) ;

8) ;

9) , , ;

10) 2%;

11) ;

12) , ;

13) , , ;

14) , .

1) ;

2) ;

3) ;

4) ;

5) ;

6) ;

7) , , ;

8) , ;

9) , ;

10) ;

11) .

1) - ;

2) , , ;

3) ;

4) ;

5) ;

6) ;

7) ;

8) .