Click here to load reader

Prawo pracy dla rodziców

 • View
  42

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Prawo pracy dla rodziców. Najważniejsze prawa i obowiązki pracującego rodzica – krok po kroku. Prezentacja przedstawia wybrane, najważniejsze przepisy prawa pracy dotyczące rodziców. Powstała na podstawie ebooka „Prawo pracy dla rodziców” przygotowanego wspólnie przez portal Mamo Pracuj - PowerPoint PPT Presentation

Text of Prawo pracy dla rodziców

 • Prawo pracy dla rodzicw

  Najwaniejsze prawa i obowizki pracujcego rodzica krok po kroku.

 • Prezentacja przedstawia wybrane, najwaniejsze przepisy prawa pracy dotyczce rodzicw.

  Powstaa na podstawie ebooka Prawo pracy dla rodzicw przygotowanego wsplnie przez portal Mamo Pracuj oraz Kancelari Frczyk & Partnerzy.

 • Informacja o ciy w procesie rekrutacji i po zatrudnieniuRozmowa kwalifikacyjna: przyszy pracodawca nie moe pyta Ci o plany rodzicielskie podczas rozmowy kwalifikacyjnej

  W czasie zatrudnienia: jak najszybciej poinformuj pracodawc o ciy pamitaj o zawiadczeniu o ciy

  Z momentem poinformowania pracodawcy o ciy rozpoczyna si szczeglna ochrona warunkw zatrudnienia kobiet w ciy!

 • Szczeglna trwao stosunku pracyJeeli jeste w ciy lub przebywasz na urlopie macierzyskim pracodawca co do zasady nie moe: wypowiedzie Ci umowy o prac wrczy Ci wypowiedzenia zmieniajcego

  Jeeli jeste zatrudniona na podstawie : umowy o prac na czas okrelony, na czas wykonania okrelonej pracy, na okres prbny przekraczajcy 1 miesicktre ulegyby rozwizaniu po upywie 3 miesica ciy, ulegaj one przedueniu do czasu porodu, a po porodzie otrzymasz zasiek macierzyski

 • Szczeglna ochrona warunkw pracyBezwzgldne zakazy dotyczce kobiet w ciy: zakaz pracy w porze nocnej zakaz pracy w godzinach nadliczbowych zakaz pracy w warunkach szkodliwych

  Wzgldne zakazy dotyczce kobiet w ciy: odmowa oddelegowania poza stae miejsce wiadczenia pracy odmowa wiadczenia pracy w przerywanym systemie czasu pracy

  Dodatkowe uprawnienie:pracodawca ma obowizek umoliwi Ci wykonanie bada lekarskich, ktre zaleci Ci lekarz

 • Choroba w czasie ciyW czasie choroby przypadajcej w okresie ciy przysuguje Ci: wynagrodzenie chorobowe zasiek chorobowy wiadczenie rehabilitacyjne

  Za czas choroby przypadajcej w okresie ciy naley Ci si wynagrodzenie chorobowe i zasiek chorobowy w wysokoci 100% wynagrodzenia za prac.

 • Szczeglne uprawnienia urlopowe przy urodzeniu dzieckaW razie urodzenia dziecka co do zasady przysuguj Ci: urlop okolicznociowy urlop macierzyski dodatkowy urlop macierzyski urlop rodzicielski urlop ojcowski urlop wychowawczy prawo do wykorzystania urlopu wypoczynkowego bezporednio po urlopie macierzyskim

 • Czas trwania poszczeglnych urlopw

  Liczba dzieci urodzonych przy jednym porodziePodstawowy urlop macierzyskiDodatkowy urlop macierzyskiUrlop rodzicielskiRazemJedno dziecko20 tygodni6 tygodni26 tygodni52 tygodnieDwoje dzieci31 tygodni8 tygodni26 tygodni65 tygodniTroje dzieci33 tygodnie8 tygodni26 tygodni67 tygodniCzworo dzieci35 tygodni8 tygodni26 tygodni69 tygodniPicioro i wicej dzieci37 tygodni8 tygodni26 tygodni71 tygodni

 • Wysoko zasiku macierzyskiego

  Wysoko zasiku macierzyskiegoOdrbne wnioski o udzielenie kadego z urlopwWsplny wniosek o udzielenie urlopw w penym wymiarze, skadany w terminie 14 dni od poroduPodstawowy urlop macierzyski100% podstawy wymiaru80% podstawy wymiaru

  Dodatkowy urlop macierzyski100% podstawy wymiaru

  Urlop rodzicielski60% podstawy wymiaru

 • Moliwo pracy w czasie poszczeglnych urlopw

  Moliwo podjcia zatrudnieniaPodstawowy urlop macierzyskiDodatkowy urlop macierzyskiUrlop rodzicielskiUrlop wychowawczyUmowa o prac dotychczasowy pracodawcaNieTak (maks. etatu)Tak (maks. etatu)Tak (o ile nie wycza moliwoci osobistego sprawowania opieki)Umowa cywilnoprawnaTakTakTakUmowa o prac inny pracodawcaTakTakTak

 • Szczeglne uprawnienia urlopowe a adopcjaW razie przysposobienia dziecka co do zasady przysuguj Ci analogiczne uprawnienia jak biologicznym rodzicom, a wic: urlop na warunkach urlopu macierzyskiego dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyskiego urlop rodzicielski urlop ojcowski urlop wychowawczy prawo do wykorzystania urlopu wypoczynkowego bezporednio po urlopie macierzyskim

 • Uprawnienia pracownika zwizane z rodzicielstwemPo powrocie do pracy moesz liczy na szereg uprawnie zwizanych z rodzicielstwem, do ktrych nale: powrt do pracy na dotychczasowe stanowisko, a jeeli nie jest to moliwe, na stanowisko rwnorzdne prawo do obnienia wymiaru czasu pracy przerwa na karmienie dziecka zwolnienie od pracy w celu sprawowania opieki nad dzieckiem z prawem do zasiku opiekuczego

 • Szczeglna ochrona warunkw pracyWzgldne zakazy dotyczce rodzicw wracajcych do pracy: odmowa pracy w porze nocnej odmowa pracy w godzinach nadliczbowych odmowa oddelegowania poza stae miejsce wiadczenia pracy odmowa wiadczenia pracy w przerywanym systemie czasu pracy

 • Jeli nie stosunek pracy to co?Umowy cywilnoprawne: wiadczenie pracy na podstawie umowy o dzieo nie gwarantuje adnych uprawnie zwizanych z ochron rodzicielstwa cia nie chroni przed rozwizaniem umowy zlecenia bd innej umowy cywilnoprawnej pracujc na umow zlecenie zadbaj o to, aby opaca skadk na ubezpieczenie chorobowe; bdziesz uprawniona do otrzymania zasiku chorobowego oraz wiadczenia rehabilitacyjnego, a take zasiku macierzyskiego i zasiku opiekuczego wiadczc prac na podstawie umowy zlecenia moesz pod pewnymi warunkami skorzysta z quasi urlopu wychowawczegoJeeli czujesz, e wiadczona przez ciebie praca spenia przesanki niezbdne do uznania jej za wykonywan w ramach stosunku pracy, moesz da w sdzie ustalenia istnienia stosunku pracy!

 • Jeli nie stosunek pracy to co?Dziaalno gospodarcza: prowadzc dziaalno gospodarcz zadbaj o to, aby opaca skadk na ubezpieczenie chorobowe; bdziesz uprawniona do otrzymania zasiku chorobowego oraz wiadczenia rehabilitacyjnego, a take zasiku macierzyskiego i zasiku opiekuczego pamitaj, e zadeklarowanie wyszej kwoty podstawy wymiaru skadek na ubezpieczenie spoeczne pozwoli Ci otrzyma wyszy zasiek macierzyski prowadzc dziaalno gospodarcz moesz pod pewnymi warunkami skorzysta z quasi urlopu wychowawczego

 • Chcesz wiedzie wicej?

  Wejd na www.mamopracuj.pl i pobierz bezpatny ebook Prawo pracy dla rodzicwprzygotowany wsplnie przez portal Mamopracuj.pl oraz Kancelari Frczyk & Partnerzy.

  Ebook przedstawia obowizujcy stan prawny na 01.01.2014 r.

 • Dzikujemy za [email protected]/MamoPracuj

 • Dzikujemy za uwag!Frczyk & PartnerzyKancelaria Prawnaul. Gsia 8, 31-535 Krakwtel. +48/12/ 418 38 09ul. urawia 43/311, 00-680 Warszawatel. +48/ 661 577 566

Search related