14

Pre rodičov poskytuje školská jedáleň prehľad :

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Pre rodičov poskytuje školská jedáleň prehľad :. o odobranej strave jednoduché odhlasovanie stravy cez internet jednoduché objednávanie stravy cez internet prehľad platieb. ktoje.vskole.sk/mgmeu. Meno: rodic Heslo: demo. Prostredie. Voľba modulu JEDÁLEŇ. Výber stravníka. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Pre rodičov poskytuje školská jedáleň prehľad :
Page 2: Pre rodičov poskytuje školská jedáleň prehľad :

Pre rodičov poskytuje školská jedáleň prehľad :

• o odobranej strave

• jednoduché odhlasovanie stravy cez internet

• jednoduché objednávanie stravy cez internet

• prehľad platieb

Page 3: Pre rodičov poskytuje školská jedáleň prehľad :

ktoje.vskole.sk/mgmeu

Page 4: Pre rodičov poskytuje školská jedáleň prehľad :

Meno: rodic

Heslo: demo

Page 5: Pre rodičov poskytuje školská jedáleň prehľad :

Prostredie

Page 6: Pre rodičov poskytuje školská jedáleň prehľad :

Voľba modulu JEDÁLEŇ

Page 7: Pre rodičov poskytuje školská jedáleň prehľad :

Výber stravníka

Page 8: Pre rodičov poskytuje školská jedáleň prehľad :

Tu odhlásiť stravu

Page 9: Pre rodičov poskytuje školská jedáleň prehľad :

Potvrdenie odhlásenia

Page 10: Pre rodičov poskytuje školská jedáleň prehľad :

Odhlásená strava

Page 11: Pre rodičov poskytuje školská jedáleň prehľad :

Čerpanie kreditov

Page 12: Pre rodičov poskytuje školská jedáleň prehľad :

Voľba obdobia

Page 13: Pre rodičov poskytuje školská jedáleň prehľad :

Prijaté platby

Page 14: Pre rodičov poskytuje školská jedáleň prehľad :

Filter