of 11 /11
Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/02.0041 Předmět : Fyzika Ročník : 9. Téma : Lom světla Autor : Mgr. Monika Konečná

Předmět : Fyzika Ročník : 9. Téma : Lom světla Autor : Mgr. Monika Konečná

 • Upload
  irish

 • View
  56

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/02.0041. Předmět : Fyzika Ročník : 9. Téma : Lom světla Autor : Mgr. Monika Konečná. Opakujeme:. 1) Jaká je rychlost světla ve vakuu? _______________. (300 000 km/s). - PowerPoint PPT Presentation

Text of Předmět : Fyzika Ročník : 9. Téma : Lom světla Autor : Mgr. Monika Konečná

Page 1: Předmět : Fyzika Ročník : 9. Téma : Lom světla Autor : Mgr. Monika Konečná

Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice

reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/02.0041

Předmět : Fyzika

Ročník : 9.

Téma : Lom světla

Autor : Mgr. Monika Konečná

Page 2: Předmět : Fyzika Ročník : 9. Téma : Lom světla Autor : Mgr. Monika Konečná

Opakujeme:Opakujeme:

1) Jaká je rychlost světla ve vakuu? _______________(300 000 km/s)

2) Uveď alespoň dva zdroje světla? _________, __________(Slunce, žárovka)

3) Je Měsíc zdrojem světla? Vysvětli. _________(Ne. Odráží světlo dopadající ze Slunce.)

Doplň chybějící text:Doplň chybějící text:

Světlo je ______________ vlnění o vlnových délkách _______

až __________ nm. Ve stejnorodém prostředí se

šíří ___________ a za neprůsvitnou překážkou

se vytváří ________.

(400 nm)(elektromagnetické)

(přímočaře)

(stín)

(750)

Page 3: Předmět : Fyzika Ročník : 9. Téma : Lom světla Autor : Mgr. Monika Konečná

1)2)

Proč se nám tužka ponořená do vody zdá zlomená?

3)

Proč se nám kámen ve vodě zdá být blíže k hladině, než je ve skutečnosti?

Page 4: Předmět : Fyzika Ročník : 9. Téma : Lom světla Autor : Mgr. Monika Konečná

- způsoben změnou rychlosti světla (ve skle nebo ve vodě má světlo menší rychlost než ve vzduchu)

Lom světla- na rozhraní dvou optických prostředí

- dochází ke změně směru paprsku

4)

Lom ke kolmici k - kolmice dopadu

vzduchvoda

úheldopadu

úhel lomu

- úhel lomu je menší než úhel dopadu

- postupuje-li světlo do prostředí, ve kterém se šíří menší rychlostí

Page 5: Předmět : Fyzika Ročník : 9. Téma : Lom světla Autor : Mgr. Monika Konečná

5)

Lom od kolmice

- úhel lomu je větší než úhel dopadu- postupuje-li světlo do prostředí, ve kterém se šíří větší rychlostí

vzduchvoda

Page 6: Předmět : Fyzika Ročník : 9. Téma : Lom světla Autor : Mgr. Monika Konečná

Mezní úhel

- úhel, při kterém nastane lom do rozhraní- pro rozhraní sklo-vzduch je tento úhel asi 42°

6)

Page 7: Předmět : Fyzika Ročník : 9. Téma : Lom světla Autor : Mgr. Monika Konečná

Úplný odraz

- dopadá-li světlo pod úhlem větším než je mezní úhel, tak do druhého prostředí neproniká a pouze se odráží

7)

Projevy v běžném životě:Klidná vodní hladina při pohledu ode dna funguje jako zrcadlo.Do vody je vidět pouze, když koukáme z výšky a po malým úhlem.

Page 8: Předmět : Fyzika Ročník : 9. Téma : Lom světla Autor : Mgr. Monika Konečná

8)

Vidí lovec vzdálenější rybu?Vidí lovec vzdálenější rybu?

Lovec vzdálenější rybu nevidí, protože paprsky, které se od ryby šíří směrem k němu, se odrážejí úplným odrazem od hladiny zpět do vody.

Page 9: Předmět : Fyzika Ročník : 9. Téma : Lom světla Autor : Mgr. Monika Konečná

Využití úplného odrazu:

- odrazné hranoly, které mění směr průchodu paprsků (fotoaparát, dalekohled..), odrazka

10)9)

- světlovody, optická vlákna

11)

12)

Page 10: Předmět : Fyzika Ročník : 9. Téma : Lom světla Autor : Mgr. Monika Konečná

Nakresli pokračování paprsků. Zdůvodni.Nakresli pokračování paprsků. Zdůvodni.

vzduch sklovzduch

voda

sklo

vzduch

Page 11: Předmět : Fyzika Ročník : 9. Téma : Lom světla Autor : Mgr. Monika Konečná

Použité zdroje:

Literatura:KOLÁŘOVÁ, H., et al. Fyzika pro 9. ročník základní školy. 1. vydání. Praha: Prometheus, 2000. 232 s. ISBN 80-7196-193-0.

Obrázky:1) URL:<http://www.sborovna.cz/kniznica.php?action=show_thumbnail&id=60129&type=2>[cit. 4. února 2011]2) URL:<http://lom-svetla.navajo.cz/lom-svetla-2.png>[cit. 4. února 2011]3) URL:<KOLÁŘOVÁ, H., et al. Fyzika pro 9. ročník základní školy. 1. vydání. Praha: Prometheus, 2000. str. 106.>4) URL:<http://optika.kuratkoo.net/odraz.htm#>[cit. 4. února 2011]5) URL:<http://optika.kuratkoo.net/odraz.htm#>[cit. 4. února 2011]6) URL:<http://fyzika.jreichl.com/index.php?sekce=browse&page=440>[cit. 4. února 2011]7) URL:<http://fyzika.jreichl.com/index.php?sekce=browse&page=440>[cit. 4. února 2011]8-12) URL:<http://ucebnice.krynicky.cz/Fyzika/5_Optika/1_Sireni_svetla/5104_Uplny_odraz_svetla.pdf>[cit. 4. února 2011]

Pozn: černý text = zápis do sešitu