Pregatirea Psihologica in Serviciile Militare

 • View
  101

 • Download
  32

Embed Size (px)

DESCRIPTION

psihologie militara

Text of Pregatirea Psihologica in Serviciile Militare

 • 1

  Psihologia Online Biblioteca Online

  www.psihologiaonline.ro

 • EUSEBIU TIHAN ,M . S c . ( C o o r d )

  EDITURA INSTITUTUL DE ECOLOGIE SOCIAL

  I PROTECIE UMAN - FOCUS -

  BUCURETI,

  2002

  2

  Psihologia Online Biblioteca Online

  www.psihologiaonline.ro

 • 3

  2002

  EUSEBIU TIHAN, M.Sc.(coord.) DIMENSIUNEA PREGTIRII PSIHOLOGICE N SERVICIILE MILITARE

  EDITURA INSTITUTUL DE ECOLOGIE SOCIAL I PROTECIE UMAN - FOCUS

  ISBN 973-85557-5-2

  Psihologia Online Biblioteca Online

  www.psihologiaonline.ro

 • 4

  CUPRINS

  ISBN 973-85557-5-2 ............................................................................................................................ 3 U N P R O I E C T D E R E O R G A N I Z A R E A .................................................................................. 9

  S E R V I C I U L U I P S I H O L O G I C M I L I T A R ............................................................................ 9

  S E R V I C I U L D E P S I H O L O G I E M I L I T A R ...................................................................... 16

  S E L E C I O N A R E A P S I H O A P T I T U D I N A L ..................................................................... 18

  P R E V E N I R E A C A Z U R I L O R P S I H I C E ................................................................................ 27

  - RECUNOATEREA I TRATAREA REACIILOR DE STRES DE LUPT - ............................ 27

  E S T E , O A R E , N E C E S A R S E R V I C I U L P S I H O L O G I C N ............................................ 35

  C O A L A M I L I T A R ? ................................................................................................................ 35

  R O L U L P S I H O L O G I E I N P R O C E S U L N VM N T U L U I M I L I T A R ............. 39

  D I M E N S I U N E A U M A N A F O RE L O R A E R I E N E M I L I T A R E F R A N C E Z E ..... 45

  P R E GT I R E A M O R A L - P S I H O L O G I C N ...................................................................... 51

  F O RE L E A R M A T E R U S E ....................................................................................................... 51 TRANSPARENTA IN LOCUL AUREI MISTERIOASE.................................................................................... 51 ACADEMIA DE PREGATIRE MORAL-PSIHOLOGICA DIN RUSIA............................................................... 51 REFORMA PE BAZA UNEI STARI INTERNE DEZOLANTE IN FORTELE ARMATE ........................................... 51 MODELUL TRECUTULUI IN SOLUTIONAREA PROBLEMELOR ................................................................... 52 ANCORA SALVATOARE IN TRECUTUL GLORIOS ..................................................................................... 53

  S P R I J I N U L P S I H O L O G I C A L C O N T I N G E N T U L U I S P A N I O L ................................ 54

  M B U NT I R E A P E R F O R M A NE L O R . ....................................................................... 56

  O P T I M I Z A R E A A C T I V I T I I M E N T A L E L A N I V E L U L C O N D U C E R I I .... 56 STABILIREA SCOPULUI ........................................................................................................................ 56 CAPACITATEA DE VIZUALIZARE........................................................................................................... 57 STUDIU DE CAZ .............................................................................................................................. 58 ATITUDINILE POZITIVE........................................................................................................................ 59 TEHNICI DE FORMARE A UNEI ATITUDINI POZITIVE ............................................................................... 59 CONCENTRAREA ATENTIEI .................................................................................................................. 59 GESTIONAREA STRESULUI ................................................................................................................... 60

  F O R M A R E A D E P R I N D E R I L O R D E A C I U N E N S I T U A I I E X T R E M E .. 62 NOUL MANUAL "CONDUCEREA PERSONALULUI IN CONDITII DE STRES" ........................................... 62

  Posibile condiii de aciune ......................................................................................................... 63 Evaluarea condiiilor de lupt ..................................................................................................... 65

  E M P A T I A I R E L A I I L E I N T E R P E R S O N A L E .............................................................. 67 BIBLIOGRAFIE. ................................................................................................................................... 93

  E S T E B U N P E N T R U M O R A L .................................................................................................. 94

  Psihologia Online Biblioteca Online

  www.psihologiaonline.ro

 • 5

  E X A M E N U L P S I H O L O G I C : R E L A I A P S I H O L O G - S U B I E C T , A S P E C T E P S I H O A F E C T I V E ; A S P E C T E C A R E I N F L U E N T E A Z A S U P R A R E Z U L T A T E L O R ; A S P E C T E D E O N T O L O G I C E ........................................ 96

  RELATIA PSIHOLOG-SUBIECT............................................................................................................... 97 ASPECTE CARE INFLUENTEAZ REZULTATELE:..................................................................................... 97 ASPECTE DEONTOLOGICE: ................................................................................................................... 98

  A N A L I Z A P S I H O L O G I C A N O T I U N I I D E ................................................................... 100

  N O R M A L I T A T E S I A N O R M A L I T A T E P S I H I C ......................................................... 100

  O B S E R V A T I A S I C O M P O R T A M E N T U L N O N V E R B A L N E X A M E N U L P S I H O L O G I C .............................................................................................. 102

  CLASIFICARE: ................................................................................................................................... 102 I N T E R V I U L .................................................................................................................................. 105

  - FORME SI TIPURI DE DATE - ..................................................................................................... 105 INTERVIUL FOCALIZAT. ..................................................................................................................... 105 INTERVIUL FORMAL. ......................................................................................................................... 106 INTERVIUL NEFORMAL. ..................................................................................................................... 106

  P R I N C I P I I F U N D A M E N T A L E N E V O L U I A MS U RR I I C A N T I T A T I V E .. 108 SEMNIFICATIA MSURRII CANTITATIVE N EVALUAREA PSIHOLOGIC. .............................................. 108 FIDELITATEA - DEFINITIE SI FORME.................................................................................................... 108 FORMELE FIDELITTII: ............................................................................................................... 109

  Fidelitate instrumental: .............................................................................................................. 109 Fidelitate retest:........................................................................................................................... 109 Fidelitatea formei paralele:.......................................................................................................... 109

  VALIDITATEA - DEFINITIE SI ASPECTELE VALIDITATII. ........................................................................ 110 FORMELE VALIDITATII: ..................................................................................................................... 111

  Validitatea de continut ................................................................................................................. 111 Validitatea de aspect .................................................................................................................... 111 Validitatea de criteriu .................................................................................................................. 111 Validitatea teoretic ..................................................................................................................... 111

  INTERPRETAREA STATISTICA IN ANALIZA DATELOR: SCORURI BRUTE SI SCORURI TRANSFORMATE, ETALONAREA. ................................................................................................................................... 112

  Etalonarea: .................................................................................................................................. 112 C E N T R U L D E P S I H O L O G I E D E C R I Z D E L A ................................................. 113

  N E D E R - O V E R - H E E M B E E K . A A J U T A C N D E S T E P O S I B I