of 42 /42

Presantation Bahasa Melayu

Embed Size (px)

DESCRIPTION

penggolongan

Text of Presantation Bahasa Melayu

 • PENGGOLONGAN BUNYI BAHASA MELAYUBunyi bahasa Melayu dapat digolongkan kepada vokal, konsonan dan diftongBUNYI VOKAL Bunyi bahasa yang bersuara iaitu ketika membunyikannya pita suara digetarkanUdara keluar dari paru-paru melalui rongga tekak dan rongga mulut tanpa sebarang gangguan atau sekatanDalam BM terdapat 6 vokal asli (3 vokal depan, 1 vokal tengah dan 2 vokal belakang)

 • KERATAN RENTAS LIDAH (CARTA VOKAL)DepanTengahBelakangSempit [i]Separuh Sempit [e]Separuh luasLuas [a]Sempit [u]Separuh Sempit [o]Bibir terhamparBibir bundar[]

 • Kata DEPAN, TENGAH, BELAKANG bermaksud bahagian lidah iaitu depan lidah, tengah lidah dan belakang lidah.Istilah sempit, separuh sempit, separuh luas dan luas pula bermaksud keadaan rongga mulut.Garis melintang pula menggambarkan ketinggian lidah

 • VOKAL

  VOKALLAMBANGNAMA VOKALVokal depan[i][e][a]Vokal depan sempitVokal depan separuh sempitVokal depan luasVokal tengah[]Vokal tengahVokal belakang[u][o]Vokal belakang sempitVokal belakang separuh sempit

 • Dalam Sistem Ejaan Baharu BM, bunyi vokal depan separuh sempit [e] dan vokal tengah [] dilambangkan oleh huruf yang sama iaitu eVokal depan separuh sempit dikenal sebagai e taling (ekor, sembang)Vokal tengah disebut e pepet (emak, pekan)Vokal i, a dan u hadir di awal, tengah dan akhir kataVokal e taling , e pepet dan o hadir di awal dan tangah kata asli BMVokal e taling, e pepet dan o hanya hadir di akhir kata pinjaman yang bersuku kata akhir terbuka tauke, nasionalisme, logo

 • BUNYI KONSONAN BAHASA MELAYUBunyi konsonan ialah bunyi selain bunyi vokalKonsonan boleh terdiri daripada bunyi bersuara dan bunyi tak bersuaraSemasa menghasilkan bunyi konsonan, udara dari paru-paru menerima sekatan atau gangguan udaraBunyi konsonan BM dapat dibahagikan kepada konsonan asli dan konsonan pinjaman

 • Cara sebutanDaerah sebutanBibirGigi-gusiLelangit kerasLelangit lembutGlotis

  Letupanp, bt, dk, gk(?)Letusanc[], j[]GeseranshGetaranrSengauanmn/ny/[]/ng/[]Sisianl vokalwy

 • Konsonan pinjaman bahasa Melayu:- geseran bibir-gigi tak bersuara [f]- geseran bibir-gigi bersuara [v]- geseran gigi tak bersuara [] - th- geseran gigi bersuara []- dh- geseran gigi-gusi bersuara [z]- geseran lelangit keras tak bersuara []- sy- geseran lelangit lembut tak bersuara [x] - kh- geseran lelangit lembut bersuara [ ]- gh

 • BUNYI DIFTONG BAHASA MELAYUPercantuman dua bunyi vokal yang dikeluarkan dengan satu hembusan nafasBersifat satu suku kata dan mempunyai satu puncak kelantangan kerana berlaku geluncuran dari satu vokal ke vokal yang mengikutinyaDiftong mesti dibezakan daripada vokal rangkap . Contoh vokal rangkap ialah pada perkataan kain. Vokal a dan i merupakan vokal penuh dan kata itu terdiri daripada dua suku kata iaitu ka dan inTiga bunyi diftong dalam Bahasa Melayu iaitu [ai], [au] dan [oi]Contoh perkataan yang mengandungi diftong ialah aising, hairan, pandai (ai)Aurat, saudara, kerbau (au)Boikot, amboi (oi)

 • Untuk mengeluarkan bunyi bahasa, alat-alat sebutan yang terlibat perlu difahami. Berikut ialah rajah yang menunjukkan alat-alat sebutan CARA MENGELUARKAN BUNYI BAHASA

 • Alat- alat sebutan dapat dibahagikan kepada dua jenis : i. Alat artikulasi (artikulator) alat yang dapat digerakkan dengan bebas dan dapat diletakkan di beberapa kedudukan. Cthnya. Hujung lidah, bibir ii. Daerah artikulasi (titik artikulasi) tempat-tempat tetap yang terletak di sebelah atas alat-alat artikulasi dan dapat dicapai oleh alat-alat tersebut. Misalnya gigi atas, gusi dan lelangit keras Cara menghasilkan bunyi bahasa Melayu terbahagi kepada :i. cara mengeluarkan bunyi vokal asliii. Cara mengeluarkan bunyi konsonan asli iii. Cara mengeluarkan bunyi konsonan pinjamaniv. Cara mengeluarkan bunyi diftong

 • Cara Mengeluarkan Bunyi Vokal Asli

  Vokal depan sempit [i]Depan lidah diangkat setinggi-tingginyaLelangit lembut terangkat rapat ke belakang tekak menutup rongga hidungUdara kelaur tanpa sekatanPita suara bergetarBibir terhampar[ikat], [iras][bisu], [ciku][basi], [pasti]

 • Vokal depan separuh sempit [e]Depan lidah diturunkan satu pertiga Lelangit lembut terangkat rapat ke belakang tekak menutup rongga hidungUdara keluar tanpa sekatanPita suara bergetarBibir terhampar[ejen], [ela][besen], [herot][merah], [kole]

 • Vokal depan luas[a]Depan lidah diturunkan serendah-rendahnyaLelangit lembut terangkat rapat ke belakang tekak menutup rongga hidungUdara keluar tanpa sekatanPita suara bergetarBibir terhampar[adu], [ampuh][basuh], [busana][halwa], [darat]

 • Vokal belakang sempit[u]Belakang lidah diangkat tinggi ke arah lelangit lembut tetapi tidak menyentuhnyaLelangit lembut terangkat rapat ke belakang tekak menutup rongga hidungUdara keluar tanpa sekatanPita suara bergetarBibir bundar[ubah], [umpat][busut], [kupas][garpu], [kliru]

 • Vokal belakang separuhsempit[o]Belakang lidah diturunkan satu pertigaLelangit lembut terangkat rapat ke belakang tekak menutup rongga hidungUdara keluar tanpa sekatanPita suara bergetarBibir bundar[olak], [omboh][ozon], [bora?][koko], [cole?]

 • Vokal tengah[]Puncak tengah lidah terletak di antara kedudukan untuk mengeluarkan vokal separuh luas dan vokal separuh sempitLelangit lembut terangkat rapat ke belakang tekak menutup rongga hidungUdara keluar tanpa sekatanPita suara bergetarBibir biasa[mas], [nam][ckal], [glang][idealism][kronism]

 • CARA-CARA MENGELUARKAN BUNYI KONSONAN ASLI

  Letupandua bibir tak bersuara [p]Dua bibir ditemukan dan lelangit lembut dinaikkan rapat ke belakang rongga tekakUdara dari paru-paru melalui rongga mulut dan dibiarkan tersekat di bahagian belakang rapatan dua bibir ituSekatan udara itu dilepaskan dengan serta-merta Pita suara tidak bergetar[pasu] [pram][hampas] [topeng][malap] [sirip]

 • Letupandua bibir bersuara[b]Dua bibir ditemukan dan lelangit lembut dinaikkan rapat ke belakang rongga tekakUdara dari paru-paru melalui rongga mulut dan dibiarkan tersekat di bahagian belakang rapatan dua bibir ituSekatan udara itu dilepaskan dengan serta-merta Pita suara bergetar[batu] [bingkai][imbas] [timbun][kutub] [kiub]

 • Letupangigi-gusi tak bersuara[t]Hujung lidah ditemukan ke gigi-gusi dan lelangit lembut dinaikkan rapat ke belakang rongga tekakUdara dari paru-paru melalui rongga mulut dan dibiarkan tersekat di bahagian belakang pertemuan hujung lidah dengan gigi-gusiSekatan udara itu dilepaskan dengan serta-merta Pita suara tidak bergetar[tarah] [timba][latah] [gitar][lompat] [solat]

 • Letupangigi-gusi bersuara[d]Hujung lidah ditemukan ke gigi-gusi dan lelangit lembut dinaikkan rapat ke belakang rongga tekakUdara dari paru-paru melalui rongga mulut dan dibiarkan tersekat di bahagian belakang pertemuan antara hujung lidah dengan gigi-gusiSekatan udara itu dilepaskan dengan serta-merta Pita suara bergetar[dasar] [dosa][adab] [hidap][abad] [zuhud]

 • LetupanLelangit lembut tak bersuara[k]Lelangit lembut dinaikkan rapat ke belakang rongga tekakBelakang lidah dinaikkan ke lelangit lembut dan dibiarkan tersekat di bahagian pertemuan belakang lidah dengan lelangit lembutSekatan udara dilepaskan dengan serta-merta Pita suara tidak bergetar[karat] [kilat][angkat] [bakat][antik] [klinik]

 • LetupanLelangit lembut bersuara[g]Lelangit lembut dinaikkan rapat ke belakang rongga tekakBelakang lidah dinaikkan ke lelangit lembut dan dibiarkan tersekat di bahagian pertemuan belakang lidah dengan lelangit lembutSekatan udara dilepaskan dengan serta-merta Pita suara bergetar[gari] [guruh][bagasi] [logam][beg] [dialog]

 • Hentian glotis [?]Pita suara dirapatkan serapat-rapatnya dan lelangit lembut dinaikkan rapat ke belakang rongga tekakUdara dikeluarkan dari paru-paru dan dibiarkan tersekat di bahagian belakang rapatan pita suara ituSekatan udara dilepaskan dengan serta-merta Pita suara tidak bergetar[mu?min] [ta?wil][adi?] [bili?][soro?]

 • Letusan lelangit keras tak bersuara []Depan lidah ditemukan pada daerah lelangit keras dan lelangit lembut dinaikkan rapat ke belakang rongga tekakUdara dikeluarkan dari paru-paru melalui rongga mulut dan dibiarkan tersekat di bahagian pertemuan di antara depan lidah dan lelangit kerasSekatan udara dilepaskan perlahan-lahanPita suara tidak bergetar[apai] [ukur][auh] [peah][ko] [Ma]

 • Letusan lelangit keras bersuara []Depan lidah ditemukan pada daerah lelangit keras dan lelangit lembut dinaikkan rapat ke belakang rongga tekakUdara dikeluarkan dari paru-paru melalui rongga mulut dan dibiarkan tersekat di bahagian pertemuan di antara depan lidah dan lelangit kerasSekatan udara dilepaskan perlahan-lahanPita suara bergetar[asa] [ohan][baa] [mana][gara] [pake]

 • Geseran gigi-gusi tak bersuara [s]Daun lidah didekatkan ke daerah gigi-gusi supaya dapat membuat sempitan udara keluarLelangit lembut dinaikkan rapat ke belakang rongga tekakUdara dikeluarkan dari paru-paru dibiarkan bergeser di daerah gigi-gusi yang membuat sempitan dengan daun lidah ituPita suara tidak bergetar[salin] [sopan][asah] [hasut][kalis] [waras]

 • Geseran glotis tak bersuara [h]Lelangit lembut dinaikkan rapat ke belakang rongga tekakPita suara direnggangkan luas dan udara keluar dari paru-paru dengan bebas melalui glotis yang terbuka itu seperti keadaan biasa ketika bernafas[hapus] [huruf][bahan] [dahi][alah] [dalih]

 • Getaran gigi-gusi bersuara [r]Hujung lidah dikenakan ke gigi-gusi dan lelangit lembut dinaikkan rapat ke belakang rongga tekakUdara dari paru-paru melalui rongga mulut dan menggetarkan hujung lidah ke gigi-gusiPita suara digetarkan[rajin] [rela][bara] [cari][lebar] [zuhur]

 • Sengauan dua bibir bersuara [m]Bibir bawah dirapatkan ke bibir atasLelangit lembut dalam keadaan biasa dan tidak dinaikkan rapat ke belakang rongga tekakUdara yang dikeluarkan dari paru-paru terus melalui rongga hidungPita suara digetarkan[mari] [musuh][laman] [damar][dehem] [pitam]

 • Sengauan gigi-gusi bersuara [n]Hujung lidah dirapatkanke gigi-gusiLelangit lembut dalam keadaan biasa dan tidak dinaikkan rapat ke belakang rongga tekakUdara yang dikeluarkan dari paru-paru terus melalui rongga hidungPita suara digetarkan[naga] [nilam][bunuh] [manis][awan] [turun]

 • Sengauan lelangit keras bersuara []Depan lidah dirapatkan ke lelangit kerasLelangit lembut dalam keadaan biasa dan tidak dinaikkan rapat ke belakang rongga tekakUdara yang dikeluarkan dari paru-paru terus melalui rongga hidungPita suara digetarkan[awa] [aris][puya] [sui]

 • Sengauan lelangit lembut bersuara []Belakang lidah dinaikkan rapat ke lelangit lembutLelangit lembut dalam keadaan biasa dan tidak dinaikkan rapat ke belakang rongga tekakUdara yang dikeluarkan dari paru-paru terus melalui rongga hidungPita suara digetarkan[aa] [ilu][bua] [suai][aba][waya]

 • Sisian gigi-gusi bersuara [l]Hujung lidah dikenakan ke bahagian tengah gigi-gusiLelangit lembut dinaikkan rapat ke belakang rongga tekakUdara dikeluarkan dari paru-paru melalui rongga mulut tetapi hanya dapt keluar melalui tepian lidahPita suara digetarkan[lahir] [leka][kalih] [zalim][bakal][nakal]

 • Bunyi terhasil apabila artikulator yang terlibat membuat geluncuran dan penujuan dari satu vokal ke arah vokal yang mengikutinya

  Separuh vokal dua bibir bersuara [w]Bibir dibundarkan dan belakang lidah dinaikkan ke arah lelangit lembutLelangit lembut itu sendiri terangkat ke bahagian belakang rongga tekakPita suara digetarkan sambil lidah bergerak dengan pantas ke kedudukan untuk mengeluarkan vokal tengah[wali] [wilayah][bawah] [sawit][takraw][straw]

 • Separuh vokal lelangit keras bersuara [y]Depan lidah diangkat tinggi ke arah lelangit keras dengan bibir dihamparkanLelangit lembut itu sendiri terangkat ke bahagian belakang rongga tekakPita suara digetarkan sambil lidah bergerak dengan pantas ke kedudukan untuk mengeluarkan vokal tengah[yakin] [yatim][bayar] [payah]

 • CARA-CARA MENGELUARKAN BUNYI DIFTONGFonem berperanan sbg satu fonem dan dilambangkan oleh 2 lambang vokal iaitu [ai], [au], dan [oi]Utk menghasilkan bunyi diftong, berlaku geluncuran bunyi, iaitu dari vokal yang mendahului ke vokal yang mengikutinya.

 • DepanTengahBelakangSempit [i]Separuh Sempit [e]Luas [a]Sempit [u]Separuh Sempit [o][] [ai] [au] [oi]Anak panah menunjukkan arah geluncuran pergerakan lidah dari kedudukan vokal ke vokal yang lainKedudukan diftong dalam bahasa Melayu

 • DiftongCara MembunyikannyaContoh[ai]Dimulai dengan vokal depan luas lalu digeluncurkan ke arah vokal depan sempitKeadaan bibir daripada biasa menjadi terhampar[aikido], [aising][hairan], [aitan][lrai], [abai][au]Dimulai dengan vokal depan luas dan digeluncurkan ke arah vokal belakang sempitKeadaan bibir daripada keadaan biasa menjadi bundar[aura], [aurat][daulat], [maulana][lampau], [pantau]

 • [oi]Dimulai dengan vokal belakang separuh sempir lalu digeluncurkan ke arah vokal depan sempitKeadaan bibir daripada bundar menjadi terhampar[boikot][amboi], [baloi]

 • *