Presentasjon ingerid

 • View
  300

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Presentasjon ingerid

 • 1. PEL eksamen Ingerid Hertzenberg

2. Innhold

 • Valg av oppgaver

3. Lringsutbytte, lringsml 4. Arbeidsinnsats 5. Hva jeg nsker arbeide videre med 6. 3 oppgaver

 • Ulike perspektiver p lring, gruppefremfring

7. Vurdering for lring, individuell med veiledning av en medstudent 8. Praksisoppgave, gruppeoppgave 9.

 • Lringsml; ha kunnskap om bruk av digitale verkty

10. Wp siden 11.

 • Lringsml; ha kunnskap om klasseledelse, varierte arbeidsmter og vurderingsformer i skolen. Kan legge til rette for lring og vurdering for lring i elevfellesskap. Ha kunnskap om lring, lrerprosesser, arbeidsmter, lremidler og vurderingsformer. Kan bruke vurdering som en del av lringsarbeidet og legge til rette for elevenes egenvurdering.

12. Formativ vurdering 13. Underveisvurdering 14. Fremovermelding Vurdering for lring og praksisoppgave 15.

 • Lringsml; kan planlegge, lede og vurdere lringsarbeid

16. Vurdering for lring 17. Veilede og vurdere Veilede og vurdere en medstudents oppgave 18.

 • Ulike perspektiver p lring

19. Klasseromssamtalen, IRE. 20. LK06 21. Lringsml; ha kunnskap om sammenhenger mellom lrerens ledelse av lringsarbeid, utvikling av et godt lringsmilj og et inkluderende lringsfellesskap. Ha kunnskap om klasseledelse, varierte arbeidsmter og vurderingsformer i skolen. Ulike perspektiver p lring 22.

 • Sosiokulturelt perspektiv

23. Kulturelle ressurser 24. Klasseromsvurdering 25. Lringsml; kan legge til rette for lring og vurdering for lring i fellesskapet 26. Praksisoppgave

 • Lringsml; kan forst sammenhenger mellom relevant forskning og muligheter i pedagogisk praksis. Kan vurdere egen og andres praksis med referanse til teori og forskning.

27. Vurdering for lring 28. TALIS underskelsen 29. Tilbakemeldingskultur 30. Arbeidsinnsats

 • Gruppeoppgaver

31. Rutiner 32. Fremlegg 33. Valg av oppgaver 34. Hva jeg nsker arbeide videre med

 • Emneplanene i PEL og praksis
 • Kan bruke ulike arbeidsmter og lremidler i undervisningen tilpasset 5.-10.trinn.

35. Kan vurdere ulike lremidler og reflektere over didaktiske muligheter med bruk av IKT 36. Ha kunnskap om de grunneleggende ferdighetene som basis for lring og hvordan disse kan utvikles