presentatie collectievorming Coby 2007

 • View
  9

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of presentatie collectievorming Coby 2007

 1. 1. Mediatheek HvA Collectievorming
 2. 2. Collectie 1 Voor bibliothecarissen het hart van het vak Voor de gebruikers: Moet zijn afgestemd op de behoefte Moet het onderwijs ondersteunen Waar draait collectievorming om: Content actualiteit
 3. 3. Collectie 2 Welke aspecten zijn bij collectievorming van belang 1. Input vanuit het onderwijs om de contouren te kunnen bepalen 2. Pro-actieve houding informatiespecialist Wat is hierbij van belang Intensief contact met het onderwijs (link met de werkgroep relatiemanagement)
 4. 4. Collectie 3 Hulp- en communicatiemiddel bij collectievorming is: Het collectieprofiel Is niet statisch Regelmatig bijstellen en actief onderhouden Minder gedetailleerd dan 1e opzet Managementsamenvatting toevoegen Afsprakenlijst toevoegen als bijlage Ergo: het collectieprofiel wordt meer een soort relatiedossier (per opleiding)
 5. 5. Collectie 4 Algemene uitgangspunten collectievorming: 1. Voorkeur voor digitaal boven gedrukt 2. Voorkeur voor full text boven bibliografisch 3. Voorkeur voor actualiteit boven volledigheid 4. Voorkeur voor verdieping boven studentenboekerij
 6. 6. Specifieke bronnen 1 Collectie 5 Databanken: Per domein minimaal 1 tot 3 relevante databank(en) Elke 2 jaar alle licenties evalueren door Webredactie Tijdschriften: Toonaangevende titels op HBO/WO niveau gaan verzamelen (peer to peer journals) Elektronische full text journals i.p.v. gedrukt Elke 2 jaar evalueren
 7. 7. Specifieke bronnen 2 Collectie 6 Boeken Compacte en actuele collectie (t.o.v. de meting van 2006 moet een afname van 50% gedrukt boekenmateriaal worden gerealiseerd in 2010 bij het betreden van de Amstelcampus mediathe(e)k(en) Promotietraject E-books opstarten in 2008 en aantal titels met 100 % toegenomen in 2010 Boekmateriaal ouder dan 10 jaar verwijderen Bestaande nieuwe drukkenbeleid handhaven Bibliotheeksysteem (LBS 4) moet uiterlijk eind 2008 queries bieden om de sanering te kunnen ondersteunen
 8. 8. Specifieke bronnen 3 Collectie 7 AVM Voorkeur voor gebruik van digitale bronnen als Academia en TFC Opnamen tv-uitzendingen bij voorkeur via omroepen bestellen en promoten Uitzending gemist Waar mogelijk bij uitgever bestellen i.p.v. laten opnemen Elke 5 jaar evaluatie gebruik
 9. 9. Bekostiging 1 Collectie 8 Beschikbaar budget voor alle leermiddelen tesamen: 2005 650 K 2006 600 K 2007 500 K 2008 500 K Verdeling tussen boeken, tijdschriften, databanken en AVM wordt (tot dusver) bepaald door het MT team 2007 Databanken 200 K Tijdschriften 180 K Boeken 120 K AVM 25 K
 10. 10. Bekostiging 2 Collectie 8 Wens dit budget op een rechtvaardiger wijze te verdelen over de opleidingen/domeinen op basis van studentenaantallen en meer flexibiliteit te hebben in keuzen van de opleidingen en (on)mogelijkheden van het aanbod Al gaande of op punt van starten: Marthe start binnenkort met een onderzoek t.a.v. gedrukte tijdschriften Webredactie/kernredactie start met een analyse databanken versus webbronnen Coby heeft een dwarsdoorsnede gemaakt van de uitgaven aan databanken per domein en de kosten per student
 11. 11. Collectie 9 Gevraagd: 1. Deelnemers werkgroep bekostiging om het MT te adviseren voor een nieuw model om het beschikbare budget beter te verdelen over de domeinen 2. Gegadigden kunnen zich tot 22 november aanstaande aanmelden bij hun eigen teamleider 3. Het MT zal de precieze opdracht formuleren 4. Advies moet in voorjaar 2008 worden opgeleverd
 12. 12. www.hva.nl