Presentatie Lomoz 19 mei 2010 Dr. M.J. Rutgers Voorzitter Raad van Bestuur ZLM ZORGGROEP LEVESTE MIDDENVELD

 • View
  214

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of Presentatie Lomoz 19 mei 2010 Dr. M.J. Rutgers Voorzitter Raad van Bestuur ZLM ZORGGROEP LEVESTE...

 • Dia 1
 • Presentatie Lomoz 19 mei 2010 Dr. M.J. Rutgers Voorzitter Raad van Bestuur ZLM ZORGGROEP LEVESTE MIDDENVELD
 • Dia 2
 • 1.ZLM 2.Ontstaan 3.Medezeggenschap 4.Schaalgrootte ZORGGROEP LEVESTE MIDDENVELD
 • Dia 3
 • Wat is ZLM Een zorggroep bestaande uit: - 2 algemene ziekenhuizen - in Emmen en Hoogeveen - 2 care divisies - met een 20-tal verpleeghuizen, zorg- en dienstencentra, woonzorg complexen in de regio zuidoost en midden Drenthe Care Scheper Ziekenhuis
 • Dia 4
 • Kenmerken ZLM omzet ruim 300 miljoen ca. 5500 medewerkers Care Scheper Ziekenhuis
 • Dia 5
 • Doelstelling ZLM Het waarborgen van de bereikbaarheid en beschikbaarheid van kwalitatief hoogwaardige ziekenhuiszorg en ouderenzorg voor de inwoners van de regio zuidoost en midden Drenthe ZORGGROEP LEVESTE MIDDENVELD
 • Dia 6
 • Hoe is ZLM ontstaan 1 e fusiebeweging (2000-2007): meerdere kleinere care aanbieders fuseren met locaal ziekenhuis -Leveste in Emmen - Zorggroep Middenveld Drenthe in Hoogeveen ZORGGROEP LEVESTE MIDDENVELD 2 e fusiebeweging (2008-2010): Leveste en ZMD fuseren
 • Dia 7
 • ZORGGROEP LEVESTE MIDDENVELD Hoe het allemaal begon in 2007 Drentse ziekenhuizen (5) in gesprek: samenwerking KCL samenwerking LvI samenwerking Sazinon samenwerking op andere deelgebieden enkele maatschappen in samenwerking/fusie toenemende externe druk volume toenemende externe druk kwaliteit
 • Dia 8
 • ZORGGROEP LEVESTE MIDDENVELD Voortgang gesprek met vijf zeer lastig/stroperig onvoldoende voortgang tussentijds overleg Scheper Ziekenhuis Ziekenhuis Bethesda quickscan 2008 uitkomsten aanleiding tot samenwerkingsbesluit
 • Dia 9
 • ZORGGROEP LEVESTE MIDDENVELD Motieven om samen te werken - inhoudelijk ketenzorg verbeteren continuteit en kwaliteit zorgaanbod waarborgen voldoen aan hoge kwaliteitscriteria voorkomen verdwijnen ziekenhuisfuncties boeien en binden professionals gebruik van elkaars inhoudelijke mogelijkheden
 • Dia 10
 • ZORGGROEP LEVESTE MIDDENVELD Motieven om samen te werken - marktpositie kleinere instellingen kwetsbaar op gebied van continuteit van zorg behoud van voldoende expertise breed pallet aan zorgaanbod garanderen tegen concurrerende prijzen sterker staan richting banken en verzekeraars weerbaarder bij overheidsingrijpen aantrekkelijke werkgever inkoopmacht
 • Dia 11
 • ZORGGROEP LEVESTE MIDDENVELD Motieven om samen te werken - schaalvoordelen inkoopvolume is groter minder kosten voor ondersteuning combineren van schaarse kennis en medisch-technische mogelijkheden minder bestuurlijke drukte (bestuursvorm) BTW-voordeel onderlinge dienstverlening
 • Dia 12
 • Care Nma bestuurlijke regie bestuurlijke drukte juridische vorm Samenwerking en dan?
 • Dia 13
 • Care 4 zelfstandige werkmaatschappijen 2 ziekenhuizen 2 Care stichtingen hebben eigen identiteit en cultuur zijn financieel zelfstandig met eigen medewerkers met eigen geld en gebouwen met eigen directie met eigen medische staf, OR en clintenraad Vorm van de zorggroep
 • Dia 14
 • Care Raad van Bestuur en Raad van Toezicht gemeenschappelijke ondersteuning P&O, EAD, ICT, Facilitair en algemene zaken gezamenlijke strategische keuzes beleidskaders kwaliteitsbeleid financieringszaken marketing Centraal in de holding
 • Dia 15
 • ZORGGROEP LEVESTE MIDDENVELD Wat betekent de fusie voor patint, clint of bewoner geen directe veranderingen behoud van eigen identiteit voorzieningen kleinschaligheid blijft woonvoorzieningen nog kleinschaliger betere regie zorgketen behoudt van vitale ziekenhuisfuncties betere continuteit medische zorg in de regio meer geld naar zorg, minder naar overhead
 • Dia 16
 • ZORGGROEP LEVESTE MIDDENVELD Wat betekent de fusie voor de medezeggenschap medezeggenschap volgt bestuursvorm fusies van Centrale Ondernemingsraden verdere professionalisering van de OR nieuwe afstemmingsvraag tussen COR en OR-en belangenafweging vanuit strategisch perspectief meedenken in ontwikkeling van de nieuwe organisatie
 • Dia 17
 • ZORGGROEP LEVESTE MIDDENVELD Onze ervaringen met de medezeggenschap in de fusiefase COR-en acteerden pro-actief nauw betrokken bij iedere fase OR-vragen gaven verheldering communicatie achterban dienstbaar aan fusieproces decentrale OR-en bleven normaal doorfunctioneren COR mee laten praten vanuit ontwikkelbenadering is leertraject voor bestuurders en COR
 • Dia 18
 • Ons toekomstperspectief Consolideren en wellicht nieuwe fusiebeweging: ? ZORGGROEP LEVESTE MIDDENVELD
 • Dia 19
 • ZORGGROEP LEVESTE MIDDENVELD Schaalgrootte veel meningen, veel argumenten nauwelijks tot geen wetenschappelijk onderzoek
 • Dia 20
 • ZORGGROEP LEVESTE MIDDENVELD Schaalgrootte relevante relaties financin kwaliteit van zorg ligduur productiviteit governance patinttevredenheid verloop
 • Dia 21
 • ZORGGROEP LEVESTE MIDDENVELD Financin internationaal: optimum bij 200-300 bedden nationaal: beter (?) resultaat bij omzet > 90 miljoen
 • Dia 22
 • ZORGGROEP LEVESTE MIDDENVELD Kwaliteit van zorg internationaal: betere uitkomst bij groter volume nationaal: idem
 • Dia 23
 • ZORGGROEP LEVESTE MIDDENVELD Ligduur internationaal: onbekend nationaal: geen verschil groot klein
 • Dia 24
 • ZORGGROEP LEVESTE MIDDENVELD Productiviteit internationaal: onbekend nationaal: onduidelijk
 • Dia 25
 • ZORGGROEP LEVESTE MIDDENVELD Governance beter bij academische ziekenhuizen
 • Dia 26
 • ZORGGROEP LEVESTE MIDDENVELD Patientevredenheid geen correlatie met schaalgrootte
 • Dia 27
 • ZORGGROEP LEVESTE MIDDENVELD Personeelsverloop groter in grote ziekenhuizen (cave opleidingen)
 • Dia 28
 • ZORGGROEP LEVESTE MIDDENVELD Schaalgrootte nader onderzoek noodzakelijk