of 12/12
TAJUK 3 – APLIKASI GARIS PANDUAN DAN ETIKA PENGGUNAAN INTE RNET

Presentation BMM 3105

  • View
    528

  • Download
    4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

SELAMAT MEMBACA

Text of Presentation BMM 3105

  • 1. Pengenalan Etika komputer umumnya adalah satu bidang yang berkaitan dengan penggunaan komputer yang betul (panduan). Hak peribadi individu, ketepatan dan kesahihan maklumat, harta intelek dan capaian adalah antara isu atau kes yang membabitkan etika penggunaan komputer dalam era maklumat.

2. Memuat turun garis panduan dan etika penggunaaninternetGaris panduan dan etika penggunaan internet telahdimuat turun dari enjin pencari maklumat di internet.Objektif Kod Etika :i. Mengetahui masalah moral dan isu etika komputerii. Memahami prinsip etika komputeriii. Memahami etika professional Teknologi Maklumativ. Mengetahui fungsi kod etika profesionalv. Keperluan etika komputer 3. Prinsip Kod Etikai. Keseimbangan kebaikan yang dibawaTeknologi Maklumat mestilah lebih baikdaripada risiko dan keburukanii. Keizinan termaklum Mereka yangmenerima kesan teknologi maklumat mestifaham dan menerima risiko yang akandihadapi 4. iii. Keadilan Manfaat dan keburukan mestilahditerima oleh pengguna secara adiliv. Meminimumkan risiko TM mesti dilaksanakandengan mengelak risiko yang tidak berkaitan dandiminimumkan agar manfaat yang diterima lebihdaripada risiko 5. Rukun Etika i. Tidak menggunakan komputer untuk membahayakan orang lain. ii. Tidak mengganggu kerja komputer orang lain. iii. Tidak menceroboh masuk fail komputer lain. iv. Tidak menggunakan komputer untuk mencuri 6. v. Tidak menggunakan komputer untukmenipu.vi. Tidak menggunakan atau menyalin perisianyang tidak dibeli secara sah (cetak rompak).vii. Tidak menggunakan sumber daripadakomputer orang lain tanpa kebenaran.viii. Tidak mengambil hasil intelektual oranglain untuk diri sendiri.ix. Memikirkan kesan sosial program atausistem yang dibangunkan. 7. Kerangka Kod Profesional Mengelakkan kemusnahan danBersikap adil dan tidak kemudaratan kepadamenindas. sesiapa misalnyamenyebarkan virus.Menyumbang kepadamasyarakat seperti mereka Menghormati hak ciptabentuk produk baru yangmemudahkan penggunaanorang lain.berkomunikasi.Menghormati sesuatuMenghormati hakyang dianggap rahsia dankebersendirian orang tidak menyebarkannya.lain