29
AHLI KUMPULAN 2 : MD. ZIN BIN SAMINGAN (DB100520) MOHD AZIM BIN MOKHTAR ( DB100529) MOHD FAUZI BIN MOHD JOHAN (DB100953) ABDUL MUBIN BIN OSMAN (DB100957) MUZAUWADI BIN DATAR@MUKHTAR (DB100954) MOHD AZLAN BIN MAT LEH (DB100843) SEMESTER 1 (2012 / 2013) PROGRAM: PPG-KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PENSYARAH: EN. NOORAZMAN BIN ABD SAMAD

Presentation OHSAS 18001 OSH-MS.ppt

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Presentation OHSAS 18001 OSH-MS.ppt

AHLI KUMPULAN 2 :MD. ZIN BIN SAMINGAN (DB100520)MOHD AZIM BIN MOKHTAR ( DB100529)MOHD FAUZI BIN MOHD JOHAN (DB100953)ABDUL MUBIN BIN OSMAN (DB100957)MUZAUWADI BIN DATAR@MUKHTAR (DB100954)MOHD AZLAN BIN MAT LEH (DB100843)

SEMESTER 1 (2012 / 2013)PROGRAM:

PPG-KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU

PENSYARAH:EN. NOORAZMAN BIN ABD SAMAD

Page 2: Presentation OHSAS 18001 OSH-MS.ppt

Occupational Health and Safety Assurance System 18001

Occupational Safety and Health-Management System

SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN DAN SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAANKESIHATAN PEKERJAAN

Page 3: Presentation OHSAS 18001 OSH-MS.ppt

KANDUNGAN

RUMUSAN

PEMBANGUNAN GARISPANDUAN

PENGENALAN KEPADA OSHMS

ELEMEN-ELEMEN OSHMS

PERLAKSANAAN OSHMS

Page 4: Presentation OHSAS 18001 OSH-MS.ppt

BERMULA PADA PENGHUJUNG TAHUN 2010

PENAMBAHBAIKAN BAGI MS 1722:PART 2

MERUJUK KEPADA ASEAN : “GUIDANCE NOTE ON OSHMS”

MENGANTIKAN MS 1722: PART 2

SEJARAH

Page 5: Presentation OHSAS 18001 OSH-MS.ppt

KERJASAMA ANTARAJABATAN KESELAMATAN & KESIHATAN

PEKERJAAN+

PELBAGAI AGENSI KERAJAAN+

INDUSTRI

Page 6: Presentation OHSAS 18001 OSH-MS.ppt

SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJAAN (OSHMS)

APAKAH ITU OSHMS ? PDCA MODEL MENGAPA PERLUNYA

OSHMS ? FAEDAH OSHMS

Page 7: Presentation OHSAS 18001 OSH-MS.ppt

OSHMSSistem pengurusan yang bertujuan untuk menyediakan, melaksanakan, mencapai, mengkaji semula dan menyelenggarakan dasar keselamatan dan kesihatan dan juga menguruskan risiko keselamatan dan kesihatan yang berkaitan dengan urusan organisasi;

Page 8: Presentation OHSAS 18001 OSH-MS.ppt

Sistem pengurusan yang setara & sistematik bagi menguruskan risiko keselamatan dan kesihatan pekerjaan

Dibangunkan berdasarkan kepada Plan-Do-Check-Act (PDCA) Model

Model PDCA menyediakan rangka asas bagi pengurusan isu-isu keselamatan dan kesihatan pekerjaan

Page 9: Presentation OHSAS 18001 OSH-MS.ppt
Page 10: Presentation OHSAS 18001 OSH-MS.ppt
Page 11: Presentation OHSAS 18001 OSH-MS.ppt

OSHMS DIPERLUKAN Mengurus isu keselamatan dan

kesihatan pekerjaan Mengawal hazard di tempat kerja Mengurus secara konsisten dan

sistematik Penambahbaikan yang berterusan Trend

Page 12: Presentation OHSAS 18001 OSH-MS.ppt

KEUNTUNGAN

KEMALANGAN

KURANGKAN

TINGKATKAN

REPUTASI & MORAL

TINGKATKAN

PERHUBUNGAN

PENCAPAIAN

TINGKATKAN

TINGKATKAN

PEMATUHAN

Page 13: Presentation OHSAS 18001 OSH-MS.ppt

TERBAHAGI KEPADA LIMA ELEMEN

POLICY ORGANISING PLANNING &

IMPLEMENTATION

EVALUATION ACTION FOR

IMPROVEMENT

Page 14: Presentation OHSAS 18001 OSH-MS.ppt

TERDAPAT 19 SUB- ELEMEN POLICY OSH POLICY EMPLOYEE PARTICIPATION

ORGANISING RESPONSIBILITY COMPETENCY DOCUMENTATION COMMUNICATION

PLANNING & IMPLEMENTATION

INITIAL REVIEW OBJECTIVE & PROGRAMME HIRARC EPPR MANAGEMENT OF

CHANGE PROCUREMENT CONTRACTING

Page 15: Presentation OHSAS 18001 OSH-MS.ppt

TERDAPAT 19 SUB- ELEMEN EVALUATION PERFORMANCE &

MONITORING ACCIDENT INVESTIGATION AUDIT MANAGEMENT REVIEW

ACTION FOR IMPROVEMENT

CORRECTIVE & PREVENTIVE ACTION

CONTINUAL IMPROVEMENT

Page 16: Presentation OHSAS 18001 OSH-MS.ppt

Declaration of Safety and Health Policy

Identification of Hazards

Assessment of Risks

Establishment of Occupational Safety and Health Objectives

Development of Occupational Safety and Health Plan

Implementation of Occupational Safety and Health Plan

Routine Monitoring And Improvement

Investigation of Work-related Accidents, Incidents and Diseases

Emergency Prevention, Preparedness and Response

Performance Monitoring and Measurement

Audit

Preventive and Corrective Action

Management Review

Basic Requiremen

ts

OSH Structure

Worker Participation

Documentation

Recording

Communication

Responsibility

Training

Page 17: Presentation OHSAS 18001 OSH-MS.ppt

ASAS / BERMULA DENGAN : DASAR KKP PENUBUHAN J/K KKP MENJALANKAN HIRARC PEMERIKSAAN BERKALA TINDAKAN PEMBETULAN &

PENCEGAHAN PELAPORAN KEMALANGAN

Page 18: Presentation OHSAS 18001 OSH-MS.ppt

SANGAT PENTING MERUPAKAN PERUNTUKAN AKTA DOKUMEN BERTULIS YANG

MENYATAKAN KOMITMEN ORGANISASI DALAM MENGURUS & MENYELENGGARA ISU KKP

ASAS BAGI PENCAPAIAN OBJEKTIF KKP DI ORGANISASI

POLISI SEHARUSNYA MEMPENGARUHI SEMUA AKTIVITI KERJA

Page 19: Presentation OHSAS 18001 OSH-MS.ppt

MAJIKAN PERLU MENYEDIAKAN DASAR KKP

POLISI HARUSLAH : JELAS RINGKAS & PADAT MENUNJUKKAN KOMITMEN MAJIKAN

TERHADAP ISU KKP TANGGUNGJAWAB MAJIKAN TANGGUNGJAWAB PEKERJA

Page 20: Presentation OHSAS 18001 OSH-MS.ppt

MERUPAKAN SATU KEPERLUAN YANG PENTING BAGI PERLAKSANAAN KKP

MERUPAKAN SATU PERUNTUKAN PERUNDANGAN YANG PERLU DIPATUHI

PENUBUHANNYA TERTAKLUK KEPADA SYARAT-SYARAT YANG DINYATAKAN DALAM AKTA

PERINCIANNYA (KOMPOSISI & FUNGSI) AKAN DITERANGKAN NANTI

Page 21: Presentation OHSAS 18001 OSH-MS.ppt

HIRARC = PENGENALPASTIAN HAZAD, PENILAIAN RISIKO DAN PENGAWALAN RISIKO

PENGENALPASTIAN HAZAD = PROSES MENGENALPASTI HAZAD

MEMAHAMI SIFAT HAZAD MENYENARAI SEMUA HAZAD YANG WUJUD MERUJUK KEPADA SEMUA PIHAK YANG TERLIBAT DI DALAM

PROSES KERJA TERSEBUT PERLU MENYENARAI SEMUA JENIS HAZAD

( FIZIKAL, KIMIA, BIOLOGI DAN PSYCHOSOCIAL )

Page 22: Presentation OHSAS 18001 OSH-MS.ppt

PENILAIAN RISIKO = MELIBATKAN PENILAIAN DAN ANGGARAN TENTANG TAHAP RISIKO

PENILAIAN DIBUAT BERDASARKAN KEPADA 2 PERKARA:

KEBARANGKALIAN BERLAKUNYA KEJADIAN BERBAHAYA KETERUKAN / TAHAP KEROSAKAN ATAU KECEDERAAN PERLU MELETAKKAN NILAI BAGI

MEMUDAHKAN PROSES PENILAIAN (RATING)

Page 23: Presentation OHSAS 18001 OSH-MS.ppt

PENENTUAN RISIKO = KEBARANGKALIAN X KETERUKAN UNTUK MENENTUKAN TAHAP RISIKO, RUJUK

KEPADA RISK MATRIX AMBIL TINDAKAN KAWALAN BERDASARKAN

TAHAP RISIKO TERSEBUT PENGAWALAN RISIKO = MENJALANKAN

TINDAKAN BAGI MENGURANGKAN TAHAP RISIKO KEPADA TAHAP YANG BOLEH DITERIMA

Page 24: Presentation OHSAS 18001 OSH-MS.ppt

KAWALAN BOLEH DILAKUKAN MELALUI TINDAKAN BERIKUT :

PENGHAPUSAN PENGANTIAN PENGASINGAN KAWALAN KEJURUTERAAN KAWALAN PENTADBIRAN PERALATAN KELENGKAPAN DIRI (PPE) MAKLUMAT LANJUT MENGENAI PROSES INI

BOLEH RUJUK KEPADA GARISPANDUAN HIRARC

Page 25: Presentation OHSAS 18001 OSH-MS.ppt

PEMERIKSAAN TEMPAT KERJA & JENTERA PERLU DILAKUKAN SECARA BERKALA

TEMPOH ANTARA PEMERIKSAAN BOLEH DITENTUKAN OLEH MAJIKAN DENGAN BERPANDUKAN KEPADA MANUFACTURE MANUAL

PENYELANGGARAAN BOLEH DIBUAT MELALUI 2 KAEDAH :

PREVENTIVE MAINTENANCE PREDECTIVE MAINTENANCE PERINCIAN MENGENAI PEMERIKSAAN AKAN

DITERANGKAN NANTI

Page 26: Presentation OHSAS 18001 OSH-MS.ppt

LANGKAH YANG PENTING PERLU DILAKUKAN SEGERA SEKIRANYA

TERDAPAT KEPERLUAN BERPANDUKAN KEPADA PEMERIKSAAN

YANG DIJALANKAN, AMBIL TINDAKAN PEMBETULAN

SEKIRANYA TERDAPAT RISIKO YANG TINGGI YANG BOLEH MEMYEBABKAN KEJADIAN BERBAHAYA, AMBIL TINDAKAN PENCEGAHAN

Page 27: Presentation OHSAS 18001 OSH-MS.ppt

MERUPAKAN SATU PERUNTUKAN AKTA PERLU LAPOR PADA JKKP DENGAN SEGERA KEADAAN DI MANA PELAPORAN PERLU

DIBUAT : KEMALANGAN KEJADIAN BERBAHAYA KERACUNAN PEKERJAAN PENYAKIT PEKERJAAN LAPOR SERTA MERTA SEKIRANYA ADA

KEMATIAN PERINCIAN MENGENAI PELAPORAN, RUJUK KEPADA

PERATURAN KKP ( PEMBERITAHUAN MENGENAI KEMALANGAN, KEJADIAN BERBAHAYA, KERACUNAN PEKERJAAN DAN PENYAKIT PEKERJAAN )

Page 28: Presentation OHSAS 18001 OSH-MS.ppt

OSHMS ADALAH MERUPAKAN MEKANISMA YANG SANGAT BERGUNA DALAM MENGURUS KKP DI DALAM ORGANISASI

PELAKSANAAN OSHMS BOLEH MEMBANTU ORGANISASI DALAM MEMATUHI PERUNTUKAN PERUNDANGAN

GARISPANDUAN INI MENERANGKAN SERBA SEDIKIT TENTANG PERLAKSANAAN OSHMS

PENGURUSAN KKP YANG BAIK ADALAH PENTING & MENDATANGKAN KEBAIKAN KEPADA SEMUA

Page 29: Presentation OHSAS 18001 OSH-MS.ppt

TERIMA KASIH