Pressja.art No2

 • View
  214

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Wydanie arystyczne Magazynu Studenckiego Pressja, wydawanego przez Wyższą Szkołe Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie.

Text of Pressja.art No2

 • 02

 • AUTOREM FOTOGRAFII UMIESZCZONEJ NA OKADCE JEST RAFA KRET

  WYDAWCA

  Wysza Szkoa Informatyki i Zarzdzania w Rzeszowie

  OPIEKUN WYDANIA

  Aleksandra Anzel

  WSPPRACA

  Iwona Leonowicz Bukaa, Anna Martens

  SKAD

  Aleksandra Anzel

  ADRES

  ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszw

  pressja.art@gmail.com

  www.pressja.wsiz.pl

  2

 • SPIS TRECI

  1. Portfolio modych:

  / Wojciech Kokoszka str. 6

  // Rafa Kret str. 38

  /// Izabela Babiarz str. 70

  2. Jeden temat kilka interpretacji - DOM - ATMOSFERA

  DOMOWA (temat realizowany podczas zaj) str. 100

  3

 • 4

 • Troch nas nie byo, ale przerwa wakacyjna naley si w kocu kademu. W naszym przypad-

  ku troszk si przeduya, ale przedstawiamy pastwu nowy, wiey, refleksyjny numer 2 pressja.art.

  Wchodzimy wasnie w okres zimy, szaroci, i dugich wieczorw, dlatego oddajemy Pastwa uwadze

  wydanie poswicone fotografii. Przede wszystkim koncepcyjnej, ale te portretowej, modowej.

  Wspczesny filozof niemiecki Gunter Anders sugeruje i obrazowe postrzeganie rzeczywistoci jest

  nieszczciem dzisiejszego wiata. Obrazy istniej tak dugo, jak dugo istnie bdzie cywilizacja

  ludzka - dawniej istniay obrazy w wiecie, dzi mamy do czynienia ze wiatem w obrazie, mwic

  dokadniej: ze wiatem jako obrazem, jako powierzchni obrazow, ktra nieustannie je okupuje,

  nieustannie przykrywa wiat.

  Fotografie na pewno s obrazami rzeczywistoci, su poznaniu i zrozumieniu wiata. Dawniej ry-

  sunek by tak form przekazywania informacji, zastpowa sowo. Im wicej zawiera znacze i sym-

  boli tym bardziej wpywa na wyobrani odbiorcy. Obecnie rozwj techniki fotograficznej umoliwia

  rejestrowanie obrazw w czasie rzeczywistym, sztuka ta nie polega ju na odtwarzaniu, naladowaniu

  wiata przez artyst malarza czy rysownika, ktry odwouje si jedynie do swoich wspomnie o danej

  sytuacji, artystyczne rejestrowanie realnoci zastpi aparat fotograficzny. Zatem fotografia, z perspe-

  ktywy czasu, jest kontynuacj sztuki malarskiej a nawet, mona by rzec, jest jej uzupenieniem. Znane s

  realizacje malarskie do ktrych przysuyy si fotograficzne szkice.

  Lecz informacj podan za porednictwem obrazu naley odpowiednio odczyta. A owo odczytanie

  informacji powinno zawiera zrozumienie sytuacji i zachowania bohaterw zarejestrowanych na foto-

  grafii. Kady element kadru powinien mie znaczenie. Kady element niesie za sob jaki przekaz infor-

  macji. Dlatego wanie interpretowanie wiata jest sztuk w fotografii. To do fotografa naley decyzja

  co konkretnie w kadrze ma si znale i rejestracja tego konkretnego zdarzenia w taki sposb by widz

  zastanowi si nad tym, co odczytuje i do jakich wnioskw skania go owa fotograficzna relacja.

  Zapraszamy Pastwa serdecznie, do zapoznania si z portfolio naszych zdolnych, modych twrcw:

  Izabeli Babiarz, Rafaa Kreta i Wojtka Kokoszki. Wybralismy ich twrczoci, poniewa ich zdjcia rodz

  si z pasji. A pasja daje szczcie. Ich fotografie s autonomicznym rodkiem wypowiedzi twrczej jak

  rwnie, narzdziem masowej komunikacji wizualnej.

  Jednak fotografia ma jeszcze jedn funkcj, by moe najwaniejsz - skania do marze, dziaa

  w sferze wyobrani i fantazji. To ona daje nam moliwo poszerzenia naszej wiedzy na temat wiata,

  postrzegania go i interpretacji. A przy okazji, jak kada inna dziedzina sztuki, fotografia jest elementem

  duchowoci. Bardzo mocno czy si ze zmysami, wraliwoci i z sercem.

  REDAKCJA PRESSJA.ART

  5

 • WOJCIECH KOKOSZKAKREACJA /PORTFOLIO MODYCH

  Ju nie student, ale jeszcze nie absolwent. Na co dzie fotografWybrane ujcia to cz cyklu, ktry powsta w okre-sie ostatnich czterech lat i ktry powstaje nadal. Zdjcia, to wynik przejadek rowerowych po Mielcu i okolicach w towarzystwie analogowego aparatu rednioformatowego. Po co to robi? Nie wiem - ale mam nadziej si kiedy dowiedzie. Dlaczego to robi? Poniewa czasami potrzebuj spokoju, a redni format mi to zapewnia.

  6

 • 7

 • C I S Z A

  8

 • Kwadratowe spojrzenie na otoczenie umoliwia dostrze-ganie kadrw, ktre ciko zauway w prostokcie; patrzenie w d zamiast przed siebie oraz lustrzane od-bicie obrazu na matwce wymusza wiksze skupienie i lepszy kontakt z aparatem; 12 klatek na filmie kae si bardziej zastanowi czy na pewno potrzebujemy tego zdjcia i jeli tak, to musimy sobie wczeniej wyobrazi jak ono powinno finalnie wyglda, eby je odpowied-nio nawietli. To wszystko cznie pozwala celebrowa kade ujcie z osobna i staje si czym w rodzaju sacrum bdcym zdrow rwnowag dla profanum uprawi-anego w duej mierze na co dzie za spraw aparatu cyfrowego. Dla jednych istot fotografii bdzie doskonaa jako ob-razu, dla innych wyjtkowa perspektywa, kolor lub jego brak, dla jeszcze innych niepowtarzalny temat i oryginalne kadry. Ale to, co nadaje fotografii, albo raczej fotogra-fowaniu, tej wyjtkowej transcendencji, to te kilka krt-kich chwil tu przed zrobieniem zdjcia i uamek sekundy w trakcie.

  9

 • 10

 • 11

 • 12

 • 13

 • 14

 • 15

 • 16

 • 17

 • 18

 • 19

 • 20

 • 21

 • 22

 • 23

 • 24

 • 25

 • 26

 • 27

 • 28

 • 29

 • 30

 • 31

 • 32

 • 33

 • 34

 • 35

 • 36

 • 37

 • RAFA KRETKREACJA //PORTFOLIO MODYCH

  Absolwent kierunku Dziennikarstwo i komuni-kacja spoeczna. Zawodowo zwizany z bran interaktywn. Fotografi zainteresowany hobby-stycznie od czasu rozpoczcia studiw, tj. od 2006 roku. Jego ulubion form sztuki jest minimalizm. W swoich fotografiach za temat najczciej obiera architektur i miejski krajobraz. Ostatnio stawia swoje pierwsze kroki w fotografii portretowej.

  W jego pracach nierzadko spotka mona proste formy ukazane w zaskakujcy sposb, co przy-wodzi na myl fotografi konceptualn. Inspiracj twrcz s dla niego subiektywne odczucia jako obserwatora, multidyscyplinarne festiwale, muzyka, awangarda, podre, natura i otwarta przestrze.

  38

 • RAFA KRET

  39

 • 40

 • 41

 • 42

 • 43

 • 44

 • 45

 • 46

 • 47

 • 48

 • 49

 • Lubi tworzy obrazy, ktre odkrywaj pikno w tym, co zwyke. Wzbudzaj zachwyt nad prostot.Wicej zdj mona zobaczy na stronie autora: cargocollective.com/rkret.

  50

 • 51

 • 52

 • 53

 • 54

 • 55

 • 56

 • 57

 • 58

 • 59

 • 64

 • 65

 • 66

 • 67

 • 68

 • 69

 • IZABELA BABIARZKREACJA ///PORTFOLIO MODYCH

  Fotografuje od kilku lat, ale wci daleko jej od zawodowstwa, a blisko do szczerej pasji. W foto-grafii najbardziej pocigaj j emocje, czucie, nieuchwytno chwili i to wyzwanie, by uj w zdjciu jak najwicej osobowoci fotografowane-go. Sfokusowana na portretach, uzaleniona na specyficznej chemii midzy modelem a fotogra-fem. Ceni sobie moc naturalnego wiata i stara si nim wanie budowa nastrj fotografii oraz starannie dobiera barwy - by prowokoway, intrygoway lub koiy. Lubi ucieka w baniowo, nieoczywicie miesza i zamienia kolory, farbowa rzeczywisto, tworzy lekko nierealny klimat. Do staych saboci nale dominujce na jej zdjciach czerwone usta.

  70

 • 71

 • 72

 • 73

 • 74

 • 75

 • Do moich staych saboci, nale dominujce na zdjciach czerwone usta.

  76

 • Do moich staych saboci, nale dominujce na zdjciach czerwone usta.

  77

 • 78

 • 79

 • 80

 • 81

 • 82

 • 83

 • 84

 • 85

 • 86

 • 87

 • 88

 • 89

 • 90

 • 91

 • 92

 • 93

 • 94

 • 95

 • 96

 • 97

 • 98

 • 99

 • JEDEN TEMAT KILKA INTERPRETACJI

  DOM1. budynek przeznaczony na mieszkania lub zakady pracy

  2. mieszkanie lub pomieszczenie, w ktrym si mieszka3. rodzina, domownicy; te: mieszkanie wraz z jego mieszkacami

  4. og spraw zwizanych z rodzin i gospodarstwem5. rd, rodzina, dynastia

  6. miejsce, z ktrego kto pochodzi7. instytucja spoeczna lub usugowa, mieszczca si zwykle w oddzielnym

  lokalu lub budynku; te: budynek, w ktrym si ona znajduje domowy domek, domeczek

  Dom Boy, dom modlitwy koci, wityniadom publiczny, dom rozpusty, dom schadzek dom, w ktrym jest uprawiana

  prostytucjadom akademicki, studencki budynek, w ktrym mieszkaj studenci

  dom bliniaczy dom skadajcy si z dwch samodzielnych czci o jednej cianie wsplnej

  dom dziecka zakad wychowawczy dla sierot lub dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej

  dom gry lokal, w ktrym uprawiane s gry hazardowedom kultury budynek mieszczcy lokale kulturalno-rozrywkowe, jak

  czytelnia, sala kinowa, wietlicadom mody duy sklep z ubraniami, zwykle jednej firmy

  dom poprawczy zob. zakad poprawczy.dom starcw zakad, w ktrym mieszkaj osoby w podeszym wieku poz-

  bawione opieki rodzinydom szeregowy dom nalecy do zespou identycznych domw ssiadujcych

  ze sob przez cian, wybudowanych w jednej liniidom towarowy due przedsibiorstwo handlowe prowadzce sprzeda detaliczn rnych towarw; te: budynek, w ktrym odbywa si ta sprzedadom zdrojowy zakad lecznictwa wodami mineralnymi w miejscowoci kur