Preuzmite katalog naših proizvoda

 • View
  223

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • BANKOMG R O U P

  Fabrika hrane za ivotinjeBANKOM AGRAR

  PREMIERUSPEHGAJENJA

 • BANKOM GRUPA, sledei svoj osnovni putokaz KVALITET IZNAD SVEGA, odluila se da pone sa proizvodnjom hrane za ivotinje i da svoje resurse stavi na raspolagnje jo veem broju krajnjih proizvoaa.

  Fabrika stone hrane koja je poela sa radom u avgustu 2014. god., ima kapacitet od 25 tona gotove hrane na sat i opremljena je najmodernijom opremom za proizvodnju hrane za ivotinje. Ceo proces proizvodnje je kompjuterizovan i automatizovan, to garantuje dobijanje visoko kvalitetnih proizvoda za sve vrste i kategorije domaih ivotinja.

  U okviru fabrike stone hrane konstruisane su dve odvojene linije za proizvodnju hrane, sa dve mealice i dve peletirke. Proizvodni proces se zavrava linijom za pakovanje koja je automatizovana i omoguuje pakovanje proizvoda u vree od10kg, 20 kg i 40 kg kao i sistemom za rinfuz robu.

 • Fabrika poseduje i sopstvenu hemijsku laboratoriju u kojoj struni i obueni radnici vre fiziko-hemijska, mikrobioloka i mikotoksikoloka ispitivanja sirovina i gotovih proizvoda.

  Pravilno i kvalitetno skladitenje sirovina je od posebnog znaaja. Silosni kapaciteti od 100.000.t opremljeni savremenom opremom i mernim instrumentima, daju nam mogunost da uvek imamo najbolji kvalitet sirovina.

  Iz nae fabrike, trite dobija prepoznatljive proizvode, gotove i dopunske krmne smee PREMIER kao i vitaminsko mineralne smee BIOVIT VSO.

  Svi nai proizvodi, plod su viegodinjeg iskustva Bankom strunog tima koji pored rezultata iz svakodnevnih praktinih aktivnosti, prati i primenjuje najnovija nauna saznanja.

  Bankom agrar, za farmere znai dobijanje VISOKOKVALITETNIH PROIZVODA, kao i kontinuirano praenje i savetovanje po pitanjima zdravlja i ishrane, to su osnovne pretpostavke za iskoriavanje genetskog proizvodnog potencijala ivotinja.

  Zajedno sa naim farmerima vrimo profesionalnu analizu, postavljamo ciljeve, pratimo i analiziramo rezultate.Stalnim praenjem i primenom savremenih trendova, neprestano radimo na unapreenju tih rezultata.

 • 22%

  PREMIERKONCENTRATPELETRIRANO

  PRASAD

  20%

  PREMIERKONCENTRATPELETRIRANO

  PRASAD

  18%

  PREMIERKONCENTRATPELETRIRANO

  PRASAD

  16%

  PREMIERKONCENTRATPELETRIRANO

  TOV SVINJA

  Potpuna smea za svinje u porastu i tovu - Iod 25kg do 60kg

  Potpuna smea za prasad - IIod 15kg do 25kg

  Potpuna smea za prasad - Ido 15kg

  Potpuna smea za prihranjivanje prasadi

  Sirovinski sastav: itarice, proizvodi industrije ulja, mlinski proizvodi od ita, proizvodi industrije skroba, proizvodi industrije eera, mineralna hraniva (monokalcijum fosfat, stona kreda, stona so), vitaminsko-mineralna predsmea, aroma, sintetike amino kiseline, antioksidans (E320, E321), enzimi.

  Sirovinski sastav: itarice, proizvodi industrije ulja, mlinski proizvodi od ita, ostali biljni proizvodi, mineralna hraniva (monokalcijum fosfat, stona kreda, stona so), vitaminsko- mineralna predsmea, aroma, benzoeva kiselina, sintetike amino kiseline, antioksidans (E320,E321), enzimi.

  Sirovinski sastav: itarice, proizvodi industrije ulja, mlinski proizvodi od ita, ostali biljni proizvodi, surutka u prahu, dekstroza, mineralna hraniva (monokalcijum fosfat, stona kreda, stona so), vitaminsko-mineralna predsmea, aroma, benzoeva kiselina, sintetike amino kiseline, antioksidans (E320,E321), enzimi.

  Sirovinski sastav: itarice, proizvodi industrije ulja, mlinski proizvodi od ita, ostali biljni proizvodi, surutka u prahu, dekstroza, mineralna hraniva (monokalcijum fosfat, stona kreda, stona so), vitaminsko-mineralna predsmea, aroma, benzoeva kiselina, sintetike amino kiseline, antioksidans (E320,E321), enzimi .

  Nain upotrebe: Potpuna smea se koristi za ishranu svinja u porastu i tovu - Iod 25kg do 60kg. Hranu davati po volji uz stalno prisustvo svee vode za pie.

  Nain upotrebe: Potpuna smea se koristi za ishranu prasadi od 15 kg do 25 kg. Hranu davati po volji uz stalno prisustvo svee vode za pie

  Nain upotrebe: Potpuna smea se koristi za ishranu prasadi do 15 kg. Hranu davati po volji uz stalno prisustvo svee vode za pie.

  Nain upotrebe: Potpuna smea se koristi za prihranjivanje prasadi na sisi.Hranu davati po volji uz stalno prisustvo svee vode za pie.

  Proteini, min...... . .16.00 %Vlaga, max...... . . . . .13.50 %Celuloza, max...... . . .7.00 %Pepeo, max...... . . . . . .8.00 %

  Proteini, min...... .18.00 %Vlaga, max...... . . .13.50 %Celuloca, max......6.00 %Pepeo, max...... . . . .8.00 %

  Proteini, min...... .20.00 %Vlaga, max...... . . .12.00 %Mast, min...... . . . . . . .5.00 %Celuloza, max......5.00 %

  Proteini, min...... .22.00 %Vlaga, max...... . . .12.00 %Mast, min...... . . . . . . .7.00 %Celuloza, max......4.00 %

  Kalcijum..... 0.60 do 0.80 %Fosfor, min...... . . . . . . . . .0.55 %Natrijum......0.15 do 0.25 %Lizin, min...... . . . . . . . . . . .0.80 %

  Kalcijum.....0.70 do 0.90 %Fosfor, min...... . . . . . . . .0.60 %Natrijum.....0.15 do 0.25 %Lizin, min...... . . . . . . . . . .1.00 %

  Pepeo, max...... . . . . . .8.00 %Kalcijum.....0.80 do 1.00 %Fosfor, min...... . . . . . . . .0.60 %Natrijum.....0.15 do 0.25 %

  Pepeo, max...... . . . . . . .8.00 %Kalcijum.... 0.80 do 1.00 %Fosfor, min...... . . . . . . . .0.65 %Natrijum.....0.15 do 0.25 %

  Metabolika energijaraunski, min...... . . . . .12.50 MJ/kgMetionin+cistin, min...... . . .0.45 %

  Metabolika energijaraunski, min...... . . . . .13.00 MJ/kgMetionin+cistin, min...... . . .0.60 %

  Metabolika energijaraunski, min...... . . . . . . .13.00 MJ/kgLizin, min...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.20 %Metionin+cistin, min...... . . . .0.70 %

  Metabolika energijaraunski, min...... . . . . .13.50 MJ/kgLizin, min...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.30 %Metionin+cistin, min...... . . . .0.75 %

  Hemijski sastav:

  Hemijski sastav:

  Hemijski sastav:

  Hemijski sastav:

  PREMIER KONCENTRATI - SVINJE:POTPUNE SMEE

 • 12%

  PREMIERKONCENTRATPELETRIRANO

  TOV SVINJA

  14%

  PREMIERKONCENTRATPELETRIRANO

  TOV SVINJA

  16%

  PREMIERKONCENTRATPELETRIRANO

  KRMAEDOJARE I NERASTE

  40%

  PREMIERSUPER

  PELETRIRANO

  PRASAD

  35%

  PREMIERSUPER

  PELETRIRANO

  TOV SVINJA

  Dopunska smea za tovne svinje

  Dopunska smea za prasad

  Potpuna smea za krmae dojare i neraste

  Potpuna smea za svinje u porastu i tovu - IIIpreko 100kg

  Potpuna smea za svinje u porastu i tovu - IIod 60kg do 100kg

  Sirovinski sastav: Proizvodi industrije ulja, ostali biljni proizvodi, mlinski proizvodi od ita, mineralna hraniva (monokalcijum fosfat, stona kreda, stona so), vitaminsko-mineralna predsmea, aroma, sintetike amino kiseline, antioksidans (E320, E321), enzimi.

  Sirovinski sastav: Proizvodi industrije ulja, ostali biljni proizvodi, mlinski proizvodi od ita, mineralna hraniva (monokalcijum fosfat, stona kreda, stona so), vitaminsko-mineralna predsmea, aroma, sintetike amino kiseline, antioksidans (E320, E321), enzimi.

  Priprema potpune smee Prasad do 15 kg Prasad od 15kg do 25kgSuper 35 31Kukuruz 65 69

  Priprema potpune smee Tov I od 25kg do 60kg Tov II od 60kg do kraja tovaSuper 30 23Kukuruz 70 77

  Sirovinski sastav: itarice, proizvodi industrije ulja, mlinski proizvodi od ita, proizvodi industrije skroba, proizvodi industrije eera, ostali biljni proizvodi, mineralna hraniva (mokolacijum fosfat, stona kreda, stona so), vitamisnko-mineralna predsmea, aroma, sintetike amino kiseline, antioksidans (E320, E321), enzimi.

  Sirovinski sastav: itarice, proizvodi industrije ulja, mlinski proizvodi od ita, proizvodi industrije skroba, proizvodi industrije eera, mineralna hraniva (monokalcijum fosfat, stona kreda, stona so), vitaminsko-mineralna predsmea, aroma, sintetike amino kiseline, antioksidans (E320, E321), enzimi.

  Sirovinski sastav: itarice, proizvodi industrije ulja, mlinski proizvodi od ita, proizvodi industrije skroba, proizvodi industrije eera, mineralna hraniva (monokalcijum fosfat, stona kreda, stona so), vitaminsko-mineralna predsmea, aroma, sintetike amino kiseline, antioksidans (E320, E321), enzimi.

  Nain upotrebe: Dopunska smea se koristi za pripremanje potpunih smea za ishranu prasadi meanjem sa itaricama.

  Nain upotrebe: Dopunska smea se koristi za pripremanje potpunih smea za ishranu tovnih svinja meanjem sa itaricama.

  Nain upotrebe: Potpuna smea se koristi za ishranu krmaa dojara i nerastova. Hranu davati po volji uz stalno prisustvo svee vode za pie.

  Nain upotrebe: Potpuna smea se koristi za ishranu svinja u porastu i tovu - III preko 100 kg. Hranu davati po volji uz stalno prisustvo svee vode za pie.

  Nain upotrebe: Potpuna smea se koristi za ishranu svinja u porastu i tovu - II od 60 kg do 100 kg. Hranu davati po volji uz stalno prisustvo svee vode za pie.

  Proteini, min...... .35.00 %Vlaga, max...... . . .12.00 %Pepeo, max...... . .15.00 %

  Proteini, min...... .40.00 %Vlaga, max...... . . .12.00 %Pepeo, max...... . .15.00 %

  Proteini, min...... .16.00 %Vlaga, max...... . . .13.50 %Celuloza, max......7.00 %Pepeo, max...... . . . .8.00 %

  Proteini, min...... .12.00 %Vlaga, max...... . . .13.50 %Celuloza, max......7.00 %Pepeo, max...... . . . .8.00 %

  Proteini, min...... .14.00 %Vlaga, max...... . . .13.50 %Celuloza, max......7.00 %Pepeo, max...... . . . .8.00 %

  Kalcijum.... 2.20 do 2.70 %Fosfor, min...... . . . . . . . .1.50 %Natrijum.....0.50 do 0.70 %

  Kalcijum.... 2.00 do 2.70 %Fosfor, min...... . . . . . . .1.80 %Natrijum. ...0.50 do 0.70 %

  Kalcijum.... 0.75 do 1.00 %Fosfor, min...... . . . . . . . .0.55 %Natrijum.....0.15 do 0.25 %Lizin, min...... . . . . . . . . . .0.75 %

  Kalcijum.... 0.40 do 0.60 %Fosfor, min...