Prevencija Nasilja - Predskolski Odgoj

Embed Size (px)

Text of Prevencija Nasilja - Predskolski Odgoj

 • 8/14/2019 Prevencija Nasilja - Predskolski Odgoj

  1/21

  Nasilje usportu i

  predkolskadjeca

  Joko Sindik

  ZA PROVEDBU PROGRAMA MJERA E DUKACIJE

  U BORBI PROTIV NASILJA U PORTU, NA PORTSKIM

  NATJECANJIMA I IZVAN NJIH

  1

  NASILJE U SPORTU I PREDKOLSKA DJECA

  Uvod Ljudska prava Rjeenje Paradigma Izvori Uzroci Natjecanje Zakljuak

  MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA RH

  Odsjek za sprjeavanje nereda na portskim natjecanjima

  Ministarstvo znanosti, obrazovanja

  i porta

 • 8/14/2019 Prevencija Nasilja - Predskolski Odgoj

  2/21

  Ljudska prava

  (opreka nasilju)Karakteristike ljudskih prava:uroena (ovjek ima pravo na njih samo na osnovu

  svog bivstva kao ovjek)

  jednaka su za sve ljude na svijetu (neovisno onjegovoj pojedinanoj pripadnosti nekom narodu, o

  vjerovanju te spolu)

  neotuiva (ona uvijek vae i ne mogu nikome biti

  oduzeta)tite graanina od drave

  ZA PROVEDBU PROGRAMA MJERA E DUKACIJE

  U BORBI PROTIV NASILJA U PORTU, NA PORTSKIM

  NATJECANJIMA I IZVAN NJIH

  2

  NASILJE U SPORTU I PREDKOLSKA DJECA

  Uvod Ljudska prava Rjeenje Paradigma Izvori Uzroci Natjecanje Zakljuak

  MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA RH

  Odsjek za sprjeavanje nereda na portskim natjecanjima

  Ministarstvo znanosti, obrazovanja

  i porta

 • 8/14/2019 Prevencija Nasilja - Predskolski Odgoj

  3/21

  Koja ljudska

  prava postoje?Podjela ljudskih prava:

  Grupa 1: Osobna pravaGrupa 2: Politika i civilna prava

  Grupa 3: Socijalna i ekonomska prava

  Grupa 4: Prava tree generacije

  ZA PROVEDBU PROGRAMA MJERA E DUKACIJE

  U BORBI PROTIV NASILJA U PORTU, NA PORTSKIM

  NATJECANJIMA I IZVAN NJIH

  3

  NASILJE U SPORTU I PREDKOLSKA DJECA

  Uvod Ljudska prava Rjeenje Paradigma Izvori Uzroci Natjecanje Zakljuak

  MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA RH

  Odsjek za sprjeavanje nereda na portskim natjecanjima

  Ministarstvo znanosti, obrazovanja

  i porta

 • 8/14/2019 Prevencija Nasilja - Predskolski Odgoj

  4/21

  Razlika izmeu ljudskih

  i osnovnih pravanije sadrajna, nego formalnaOsnovna prava: koja svaka drava garantira svojimgraanima (u Ustavima) - obraanje sudu.

  Ljudska prava: prava koja pripadaju svakome natemelju njegova postojanja kao ovjeka.Ona su osnovna ideja iza osnovnih prava - moralni

  zahtjev na prava definirana Ustavom;

  ljudska prava = prirodna prava.Opa povelja o ljudskim pravima UN

  ZA PROVEDBU PROGRAMA MJERA E DUKACIJE

  U BORBI PROTIV NASILJA U PORTU, NA PORTSKIM

  NATJECANJIMA I IZVAN NJIH

  4

  NASILJE U SPORTU I PREDKOLSKA DJECA

  Uvod Ljudska prava Rjeenje Paradigma Izvori Uzroci Natjecanje Zakljuak

  MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA RH

  Odsjek za sprjeavanje nereda na portskim natjecanjima

  Ministarstvo znanosti, obrazovanja

  i porta

 • 8/14/2019 Prevencija Nasilja - Predskolski Odgoj

  5/21

  Prava djeteta

  Godinu dana nakon osnivanja Svjetske organizacije UN(1945), Generalna skuptina UN je 11. prosinca 1946.

  godine stvorila organizaciju za pomo djeci - UNICEF

  Povelja o pravima djeteta 20. Studenog 1959. (Dan

  prava djeteta)1979. godine - u godini djeteta- prijedlog, da ova

  Povelja, postane meunarodno-pravno obvezujua.

  1989. Konvencija o pravima djeteta s 54 lanka

  (Generalna skuptina UN). Konvenciju do sadapotpisalo preko 180 zemalja.

  ZA PROVEDBU PROGRAMA MJERA E DUKACIJE

  U BORBI PROTIV NASILJA U PORTU, NA PORTSKIM

  NATJECANJIMA I IZVAN NJIH

  5

  NASILJE U SPORTU I PREDKOLSKA DJECA

  Uvod Ljudska prava Rjeenje Paradigma Izvori Uzroci Natjecanje Zakljuak

  MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA RH

  Odsjek za sprjeavanje nereda na portskim natjecanjima

  Ministarstvo znanosti, obrazovanja

  i porta

 • 8/14/2019 Prevencija Nasilja - Predskolski Odgoj

  6/21

  Nenasilno rjeenje sukoba

  Kod djece: razviti sposobnosti nenasilnog rjeavanjaproblema

  Poticati ih da razmiljaju

  kako drugaije rijeiti sukobeosim nasiljem, koji su dio njihovog svakodnevnog ivota.

  to djeci treba ponuditi?

  praktine naine reakcije na nasilje

  poticati osjeaj samopouzdanja u reakcijama na nasilje

  spremnost na mirno rjeenje sukoba pojaava djeci

  osjeaj odgovornosti

  Osnovni element obrazovanja za ljudska prava idemokraciju = nenasilno rjeenje sukoba

  ZA PROVEDBU PROGRAMA MJERA E DUKACIJE

  U BORBI PROTIV NASILJA U PORTU, NA PORTSKIM

  NATJECANJIMA I IZVAN NJIH

  6

  NASILJE U SPORTU I PREDKOLSKA DJECA

  Uvod Ljudska prava Rjeenje Paradigma Izvori Uzroci Natjecanje Zakljuak

  MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA RH

  Odsjek za sprjeavanje nereda na portskim natjecanjima

  Ministarstvo znanosti, obrazovanja

  i porta

 • 8/14/2019 Prevencija Nasilja - Predskolski Odgoj

  7/21

  Kako sport promoviraljudska prava (nenasilje)

  dijeljenja zajednikih interesa i vrijednosti

  uenja socijalnih vjetina (sport povezuje ljude)

  pomae prevladavanje razlika (multinacionalni i multi-religijske momadi i natjecatelji iz razliitih sredina)

  potie dijalog i pridonosi nestanku predrasuda,stereotipa, neznanja, netolerancije i diskriminacije

  Sudjelovanje djevojica u tzv. mukim sportovima =

  nestanak stereotipa o mukim i enskim razlikama iulogama.

  Sudjelovanje u sportu i kod djece dovodi do:

  ZA PROVEDBU PROGRAMA MJERA E DUKACIJE

  U BORBI PROTIV NASILJA U PORTU, NA PORTSKIM

  NATJECANJIMA I IZVAN NJIH

  7

  NASILJE U SPORTU I PREDKOLSKA DJECA

  Uvod Ljudska prava Rjeenje Paradigma Izvori Uzroci Natjecanje Zakljuak

  MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA RH

  Odsjek za sprjeavanje nereda na portskim natjecanjima

  Ministarstvo znanosti, obrazovanja

  i porta

 • 8/14/2019 Prevencija Nasilja - Predskolski Odgoj

  8/21

  Paradigma:humanizam i sport

  Humanizam: suosjeanje, pomo, ljubav prema

  sebi i drugima

  Sport: tenja maksimalnim motorikim

  dostignuima (samo po sebi je nasilje)Rekreacija i edukacija: rezultat nije primaranali je bitan (opasnost od nasilja postoji)

  Nasilje: u nekim sportovima je bit nadmetanja,negdje je pomicanje granica pravila,

  odnosno pokuaj da se ostvari prednost nadprotivnikom

  ZA PROVEDBU PROGRAMA MJERA E DUKACIJE

  U BORBI PROTIV NASILJA U PORTU, NA PORTSKIM

  NATJECANJIMA I IZVAN NJIH

  8

  NASILJE U SPORTU I PREDKOLSKA DJECA

  Uvod Ljudska prava Rjeenje Paradigma Izvori Uzroci Natjecanje Zakljuak

  MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA RH

  Odsjek za sprjeavanje nereda na portskim natjecanjima

  Ministarstvo znanosti, obrazovanja

  i porta

 • 8/14/2019 Prevencija Nasilja - Predskolski Odgoj

  9/21

  Sport:humanizam ili nasilje

  Humanost: vrhunski sport je nehuman

  (esto nasilan), a rekreacija kao i

  edukacija humana (nenasilna)

  Nasilje najee u vrhunskom sportu,ali i u sportskoj rekreaciji (povremeno

  ili ee; u edukaciji ga ne bi smjelo biti,

  npr. u nastavi)

  ZA PROVEDBU PROGRAMA MJERA E DUKACIJE

  U BORBI PROTIV NASILJA U PORTU, NA PORTSKIM

  NATJECANJIMA I IZVAN NJIH

  9

  NASILJE U SPORTU I PREDKOLSKA DJECA

  Uvod Ljudska prava Rjeenje Paradigma Izvori Uzroci Natjecanje Zakljuak

  MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA RH

  Odsjek za sprjeavanje nereda na portskim natjecanjima

  Ministarstvo znanosti, obrazovanja

  i porta

 • 8/14/2019 Prevencija Nasilja - Predskolski Odgoj

  10/21

  Aspekt sportskihnavijaa i publike

  Navijake subkulture u nogometu, koje njeguju

  vrijednosti: maskulinost, teritorijalnost, grupnu

  solidarnost, te raznovrsne elemente navijakog

  rituala, meu kojima je i nasilje

  Nasilje -vjerojatno prva asocijacija koja padana pamet neutralnom promatrau na spomen

  navijake subkulture i ekstremnih navijaa

  Nasilje kod navijaa ima vie simboliko i neutralno

  znaenje, iako nerijetko prerasta u teke izgrede

  Osnovna funkcija nasilja: biti vien, istaknut,

  prepoznat - u javnosti i u vlastitoj navijakoj skupini

  ZA PROVEDBU PROGRAMA MJERA E DUKACIJE

  U BORBI PROTIV NASILJA U PORTU, NA PORTSKIM

  NATJECANJIMA I IZVAN NJIH

  10

  NASILJE U SPORTU I PREDKOLSKA DJECA

  Uvod Ljudska prava Rjeenje Paradigma Izvori Uzroci Natjecanje Zakljuak

  MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA RH

  Odsjek za sprjeavanje nereda na portskim natjecanjima

  Ministarstvo znanosti, obrazovanja

  i porta

 • 8/14/2019 Prevencija Nasilja - Predskolski Odgoj

  11/21

  Izvori nasilja

  u sportusportai (djeca)

  gledatelji, navijai (roditelji,

  odgajatelji, druga djeca)okolina sportaa (trener, odgajatelji,

  roditelji, prijatelji)

  drutvo (elja za uspjehom, poticanje

  nezdrave ambicije)

  ZA PROVEDBU PROGRAMA MJERA E DUKACIJE

  U BORBI PROTIV NASILJA U PORTU, NA PORTSKIM

  NATJECANJIMA I IZVAN NJIH

  11

  NASILJE U SPORTU I PREDKOLSKA DJECA

  Uvod Ljudska prava Rjeenje Paradigma Izvori Uzroci Natjecanje Zakljuak

  MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA RH

  Odsjek za sprjeavanje nereda na portskim natjecanjima

  Ministarstvo znanosti, obrazovanja

  i porta

 • 8/14/2019 Prevencija Nasilja - Predskolski Odgoj

  12/21

  O emu ovisi nasilje u sportukod samih sportaa (djece)?

  vrsta sporta (borilaki, momadski,individualni, kontakt, bez kontakta)

  pridravanje pravila igre, pristup igrigrana kineziologije (vrhunski sport,rekreacija, edukacija)

  edukacija izvorita nasilja,

  savjetovanje

  ZA PROVEDBU PROGRAMA MJERA E DUKACIJE

  U BORBI PROTIV NASILJA U PORTU, NA PORTSKIM

Recommended

View more >