Preview Copy Peperiksaan Online Pembantu Tadbir N17

 • View
  301

 • Download
  14

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ini adalah preview copy contoh soalan peperiksaan online jawatan Pembantu Tadbir (P/O) N17.Penafian: Ia bukanlah contoh soalan bocor, bukan soalan ramalan. Ianya tiada kaitan langsung dengan SPA.

Transcript

 • Rujukan Pantas Pembantu Tadbir Sesi 3 April 2015

  Rujukan ini adalah sebahagian dari komponen utama di http://bit.ly/exampembantutadbirn17

  1

  http://bit.ly/exampembantutadbirn17

 • Rujukan Pantas Pembantu Tadbir Sesi 3 April 2015

  Rujukan ini adalah sebahagian dari komponen utama di http://bit.ly/exampembantutadbirn17

  2

  Faktor kegagalan Utama Calon

  Utamakan ke'berkat'an dalam ilmu. Jika anda mendapatkan naskhah ini secara 'haram' maka apa bakal terjadi dengan ilmu dan usaha anda? Fikir-fikirkan =)

  Legal Notice

  Ebook ini adalah hakmilik sepenuhnya Infokerjaya PLT

  Sebarang aktiviti pengedaran semula atau menjual semula naskhah ini adalah DILARANG sama sekali dan ianya menyalahi Akta Hakcipta.

  Jika anda memperolehi Ebook ini bukan dari laman web www.Kerja-Kerajaan.com sila laporkan kepada kami melalui email support@rujukankerjaya.com dan ganjaran sewajarnya akan diberikan kepada anda

  Sebagai pembeli yang sah, anda layak menerima tip-tip penting untuk kemasukan kerja kerajaan daripada kami yang akan disalurkan melalui EMAIL yang anda daftarkan dengan kami

  http://bit.ly/exampembantutadbirn17http://bit.ly/exampembantutadbirn17mailto:support@rujukankerjaya.com

 • Rujukan Pantas Pembantu Tadbir Sesi 3 April 2015

  Rujukan ini adalah sebahagian dari komponen utama di http://bit.ly/exampembantutadbirn17

  3

  Disclaimer Seluruh kandungan Pakej Rujukan Peperiksaan Online Pembantu Tadbir N17 ini adalah

  hakmilik di bawah tanggungjawab Tim Infokerjaya. Ianya diterbitkan untuk tujuan perkongsian maklumat dan sayugianya diingatkan yang kandungan Pakej ini

  tidak boleh dianggap nasihat professional dan kami tidak bertanggungjawab atas sebarang liabiliti kerugian dan kerosakan hasil dari maklumat dalam Pakej ini. Semua maklumat dalam

  Rujukan Peperiksaan Online Pembantu Tadbir N17 ini adalah tepat pada masa ianya diterbitkan.

  Tim Infokerjaya, Edisi MAC 2015

  Edisi Pertama MAC 2015

  http://bit.ly/exampembantutadbirn17

 • Rujukan Pantas Pembantu Tadbir Sesi 3 April 2015

  Rujukan ini adalah sebahagian dari komponen utama di http://bit.ly/exampembantutadbirn17

  4

  Pengenalan

  (Maklumat ini adalah edaran umum SPA)

  Pengenalan Pembantu Tadbir (P/O) Pembantu Tadbir di dalam pengkhususan Perkeranian/Operasi Gred N17 merupakan jawatan sokongan yang popular dalam Kementerian, Jabatan dan Pentadbiran Kerajaan Negeri. Mana-mana pejabat kerajaan pasti ada jawatan Pembantu Tadbir untuk membantu kelancaran operasi dalam sesebuah pejabat. Untuk menjadi seorang Pembantu Tadbir, kelayakan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) sudah mencukupi. Untuk permulaan, seseorang yang baru dilantik sebagai Pembantu Tadbir (P/O) akan menerima gaji permulaan sebanyak RM928. Kemudian jumlah gaji bulanan akan meningkat sebanyak RM95 setahun sehingga mencecah RM3,375. Berikut adalah ringkasan gaji bagi jawatan Pembantu Tadbir (P/O).

  Gaji minimum Gaji maksimum Kenaikan tahunan

  RM928.00 RM3,375.00 RM95.00

  Syarat-syarat untuk dilantik sebagai Pembantu Tadbir (P/O)

  Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau kelayakan yang diiktiraf oleh kerajaan dengan gaji permulaan sebanyak RM928.

  Mendapat kepujian dalam Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia (wajib lulus Ujian Lisan) di

  peringkat SPM atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan. Calon yang berkebolehan mengendalikan komputer dan/atau mengambil trengkas akan diberi keutamaan.

  Syarat Peningkatan Secara Lantikan Pegawai yang sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Bentara Parlimen, Pemandu Kenderaan, Penghantar Notis dan Pembantu Operasi adalah layak dipertimbang untuk PSL ke jawatan Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N17 tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:

  Mempunyai kelayakan di atas atau Lulus Peperiksaan Khas dan Usia tidak kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan

  http://bit.ly/exampembantutadbirn17

 • Rujukan Pantas Pembantu Tadbir Sesi 3 April 2015

  Rujukan ini adalah sebahagian dari komponen utama di http://bit.ly/exampembantutadbirn17

  5

  Deskripsi Tugas Pegawai Tadbir (P/O) Menjalankan tugas-tugas yang dipertanggung jawabnya seperti perkeranian selari dengan fungsi tugas Jabatan/Bahagian yang berkaitan seperti tugas-tugas penyelenggaraan fail/dokumen, pengiraan, penyediaan laporan bulanan, statistik serta penyediaan. Contoh organisasi yang mempunyai posisi Pembantu Tadbir

  http://bit.ly/exampembantutadbirn17

 • Rujukan Pantas Pembantu Tadbir Sesi 3 April 2015

  Rujukan ini adalah sebahagian dari komponen utama di http://bit.ly/exampembantutadbirn17

  6

  Seksyen A: Pengetahuan Am Mengenai Malaysia dan

  Alam Sekeliling

  Penerangan Format

  Ianya adalah seksyen pertama dalam kertas penilaian dan merupakan seksyen yang

  mempunyai banyak soalan menguji pengetahuan anda. Anda diberikan masa 30 minit untuk

  menjawab 40 soalan

  PREVIEW COPY

  http://bit.ly/exampembantutadbirn17

 • Rujukan Pantas Pembantu Tadbir Sesi 3 April 2015

  Rujukan ini adalah sebahagian dari komponen utama di http://bit.ly/exampembantutadbirn17

  7

  Seksyen A:

  50 Contoh Soalan & Jawapan Ini BUKAN SOALAN RAMALAN. Hanya contoh sahaja

  Contoh soalan peperiksaan pembantu tadbir

  1. Jawatan Pembantu Tadbir yang berikut adalah benar KECUALI

  A. Pembantu Tadbir Pengkeranian/Operasi B. Pembantu Tadbir Undang-Undang C. Pembantu Tadbir Kewangan D. Pegawai Tadbir

  2. Pilih tempat Pembantu Tadbir ditugaskan

  I. Kementerian II. Badan Berkanun III. Jabatan Kerajaan IV. Pentadbiran Kerajaan Negeri

  A. I dan II B. I, II dan III C. II, III dan IV D. I, II, III dan IV

  3. Di antara berikut, yang manakah tugas seorang Pegawai Tadbir Pengkeranian/Operasi?

  I. Mengurus, menyelenggara, memantau semua jenis panjar II. Membuat pengiraan dan penyediaan laporan bulanan III. Menyelenggara fail/dokumen IV. Membuat pengiraan statistik

  A. I dan II B. I, II dan III C. II, III dan IV D. I, II, III dan IV

  4. Panduan asas pentadbiran sesebuah pejabat atau jabatan yang meliputi

  I. Pentadbiran am dan perkara perkhidmatan II. Kemudahan perhubungan III. Alat kelengkapan pejabat

  http://bit.ly/exampembantutadbirn17

 • Rujukan Pantas Pembantu Tadbir Sesi 3 April 2015

  Rujukan ini adalah sebahagian dari komponen utama di http://bit.ly/exampembantutadbirn17

  8

  IV. Rekod awam

  A. I dan II B. I, II dan III C. II, III dan IV D. I, II, III dan IV

  5. Pilih pernyataan yang TIDAK BENAR berkaitan kemudahan komunikasi di pejabat

  A. Perkhidmatan telefon termasuk telefon bimbit dikawal penggunaannya mengikut peraturan

  semasa. B. Perkhidmatan pos untuk menghantar surat dan bungkusan, pos berdaftar dibuat jika bukti

  penghantaran dan penerimaan diperlukan. C. Gunakan secara berhemah untuk urusan rasmi dan peribadi. D. Penggunaan mesin faksimili mengikut peraturan semasa.

  Seksyen B:

  Daya Menyelesaikan Masalah Penerangan Format

  Seksyen B pula adalah berkaitan dengan daya menyelesaikan masalah yang perlu dijawab

  dalam masa 25 minit, sebanyak 20 soalan. Sebenarnya penilaian kali ini sedikit mengejutkan pada

  seksyen ini. Kebiasaanya jumlah soalan adalah 40 soalan dengan masa 45 minit. Mungkin kerana

  kebanyakan calon mengeluh yang masa yang diberikan sama sekali tidak mencukupi jadi untuk kali ini

  ianya dikurangkan? Anda beruntung! Sekali lagi, format tahun ini untuk sesi 3 APRIL 2015 adalah;

  PREVIEW COPY

  http://bit.ly/exampembantutadbirn17

 • Rujukan Pantas Pembantu Tadbir Sesi 3 April 2015

  Rujukan ini adalah sebahagian dari komponen utama di http://bit.ly/exampembantutadbirn17

  9

  Seksyen B:

  25 Contoh Soalan & Jawapan Ini BUKAN SOALAN RAMALAN. Hanya contoh sahaja

  SOALAN 1

  Rajah di bawah menunjukkan jualan 2 jenis bola. Berapakah peratus jualan bulan Mei bagi bola sepak

  berbanding dengan jumlah jualan kedua-dua jenis bola bagi 4 bulan berkenaan

  JAWAPAN

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  90

  100

  April Mei Jun Julai

  Bola tampar

  Bola sepak

  A. 16.15 %

  B. 16.65 %

  C. 15.15 %

  D. 20.20 %

  50

  90+90+80+70 x 100% = 15.15 %

  http://bit.ly/exampembantutadbirn17

 • Rujukan Pantas Pembantu Tadbir Sesi 3 April 2015

  Rujukan ini adalah sebahagian dari komponen utama di http://bit.ly/exampembantutadbirn17

  10

  SOALAN 2

  Sebuah mesin dengan kos RM 35,000.00 telah dibeli pada 1 Januari 2008. Aset ini disusutnilaikan pada

  10 % setahun mengikut kaedah ansuran tetap. Kirakan belanja susut nilai untuk tahun kewangan

  berakhir 31 Disember 2015.

  JAWAPAN

  SOALAN 3

  A. RM 1,000.00

  B. RM 3,000.00

  C. RM 5,000.00

  D. RM 7,000.00

  35000

  2015 2008= 5000

  RM 5,000

  http://bit.ly/exampembantutadbirn17

 • Rujukan Pantas Pembantu Tadbir Sesi 3 April 2015

  Rujukan ini adalah sebahagian dari komponen utama di http://bit.ly/exampembantutadbirn17

  11

  Pilih jawapan yang betul mengikut turutan

  A) B)

  C) D)

  Jawapan B

  SOALAN 4

  ?

  http://bit.ly/exampembantutadbirn17

 • Rujukan Pantas Pembantu Tadbir Sesi 3 April 2015

  Rujukan ini adalah sebahagian dari komponen utama di http://bit.ly/exampembantutadbirn17

  12