Preview RBC

 • View
  217

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Preview RBC

Transcript

 • SELAMAT DATANG KE PREVIEW PROGRAM RBC

 • Rural Business Challenge (RBC) merupakan satu inisiatif di bawah Government Transformation Programme (GTP) 2.0. RBC merupakan penganjuran pertandingan penyediaan Rancangan Pertandingan (RP) di kalangan belia Malaysia.

 • Melalui pertandingan tersebut, belia Malaysia yang berumur 18 hingga 40 tahun dikehendakimenyediakan RP yang menguntungkan dan berdaya maju dalam empat (4) sektor iaitu:a. pertanian moden;b. industri pembuatan;c. perkhidmatan ; dand.pelancongan desa di kawasan luar bandar.

 • 1. Menggalakkan golongan belia khususnya di luar bandar memilih keusahawanan sebagai kerjaya pilihan;2. Mewujudkan peluang pekerjaan dan meningkatkan pendapatan;3. Mewujudkan kawasan luar bandar yang menarik dan unik untuk didiami.

 • Pertandingan RP telah diadakan selama 3 kali iaitu pada tahun 2012, 2013 dan 2014. Sebanyak 11 orang usahawan muda telah dianugerahkan dengan geran perniagaan pada tahun 2012 manakala 20 orang usahawan telah memenangi geran perniagaan yang telah ditawarkan pada tahun 2013.

 • A. SYARAT-SYARAT UMUM PENYERTAAN1. Terbuka kepada semua belia warganegara Malaysia yang berumur antara 18 hingga 40 tahun pada tarikh tutup pertandingan2. Penyertaan terdirii. Perseorangan atau lebih; atauii. Syarikat Enterprpise, perkongsian dan Syarikat Sdn. Bhd.

 • A. SYARAT-SYARAT UMUM PENYERTAAN3. Pertandingan dibahagikan kepada dua (2) kategori, iaitu :-i. Pengembangan Perniagaan (bagi syarikat yang telah beroperasi 3 tahun); danii. Idea Perniagaan (bagi penyertaan perseorangan atau lebih atau syarikat yang beroperasi < 3 tahun).

 • A. SYARAT-SYARAT UMUM PENYERTAAN4. Mengemukakan satu (1) salinan cetak dan satu (1) salinan digital dalam cakera padat yang mengandungi borang penyertaan dan Rancangan Perniagaan mengikut format yang telah ditetapkan.5. Hanya Rancangan Perniagaan yang lengkap dan memenuhi terma dan syarat serta format pertandingan sahaja akan dinilai.

 • A. SYARAT-SYARAT UMUM PENYERTAAN6. Dengan penyertaan ini, peserta bersetuju untuk memenuhi terma dan syarat pertandingan serta keputusan Jawatankuasa Penyelarasan Program RBC, KKLW.7. Bukti penghantaran pos bukanlah bukti penerimaan penyertaan.

 • A. SYARAT-SYARAT UMUM PENYERTAAN8. Tarikh tutup penyertaan : 30 April 2015 (Khamis) jam 5.00 petang.9. Warga dan ahli keluarga terdekat warga Bahagian Pengupayaan Ekonomi, Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah tidak dibenarkan menyertai pertandingan ini.10. Semua keputusan pertandingan adalah muktamad dan segala bantahan tidak akan dilayan.

 • B. PENYEDIAAN RANCANGAN PERNIAGAAN1. Peserta pertandingan sama ada perseorangan/lebih atau syarikat hendaklah dianggotai sepenuhnya oleh belia.2. Rancangan Perniagaan hendaklah meliputi kriteria utama seperti berikut:-i. Lokasi operasiperniagaan/projek terletak di kawasan luar bandar; danii. Perniagaan/projek adalah sah di sisi undang-undang serta peraturan semasa Kerajaan.

 • B. PENYEDIAAN RANCANGAN PERNIAGAAN3. Peserta mesti memastikan Rancangan Perniagaan yang dikemukakan adalah asli.4. Jika terdapat sebarang bahan atau imej milik pihak ketiga digunakan dalam Rancangan Perniagaan atau semasa sesi temuduga, peserta perlu mendapatkan kebenaran bertulis daripada pemilik asal sebelum digunakan.

 • B. PENYEDIAAN RANCANGAN PERNIAGAAN5. Rancangan Perniagaan yang disediakan dengan cadangan premis yang telah dikenalpasti atau status tanah yang jelas sangat digalakkan.

 • C. HADIAH PERTANDINGAN DAN KAEDAH PEMBIAYAANKategori 1 - Pengembangan Perniagaan1. Pemenang akan dianugerahkan dengan hadiah berbentuk geran perniagaan sehingga RM2 juta yang tertakluk kepada keputusan Jawatankuasa Penyelarasan Program RBC, KKLW.

 • C. HADIAH PERTANDINGAN DAN KAEDAH PEMBIAYAAN2. Pemenang yang dianugerahkan hadiah geran perniagaan akan disalurkan melalui peruntukan projek secara berperingkat oleh KKLW, tertakluk kepada keputusan Jawatankuasa Penyelarasan Program RBC, KKLW.

 • C. HADIAH PERTANDINGAN DAN KAEDAH PEMBIAYAANKategori 2 - Idea Perniagaan :1. Bagi kategori idea perniagaan, sepuluh (10) idea Rancangan Perniagaan terbaik akan menerima hadiah wang tunai sehingga RM10,000 setiap satu.

 • D. PELAKSANAAN PERNIAGAAN, PELAPORAN PRESTASI DAN PEMANTAUAN PROJEK BAGI KATEGORI PENGEMBANGAN PERNIAGAAN1. Pemenang kategori ini perlu menandatangani perjanjian pelaksanaan projek dengan pihak Kerajaan.2. Pemenang kategori ini juga hendaklah melaksanakan projek secara sepenuh masa yang akan dipantau dan diselia oleh pihak KKLW.

 • D. PELAKSANAAN PERNIAGAAN, PELAPORAN PRESTASI DAN PEMANTAUAN PROJEK BAGI KATEGORI PENGEMBANGAN PERNIAGAAN

  3. Perniagaan tidak boleh dipindahmilik kepada pihak lain..

 • E. MAKLUMAT DAN DOKUMENTASI1. Pemenang pertandingan akan dihubungi oleh pihak Urus Setia pertandingan.2. Semua Rancangan Perniagaan yang menyertai pertandingan menjadi hakmilik KKLW dan tidak akan dikembalikan.

 • E. MAKLUMAT DAN DOKUMENTASI3. KKLW berhak menggunakan nama/gambar /maklumat asas peserta pertandingan bagi tujuan pengiklanan, perdagangan dan/atau publisiti Program RBC tanpa sebarang pemberitahuan kepada peserta.Peserta yang menyertai pertandingan ini tidak layak menuntut pemilikan atau apa-apa bentuk pampasan atas penggunaan tersebut.

 • Sekretariat RBC Bahagian Pengupayaan EkonomiKementerian Kemajuan Luar Bandar dan WilayahAras 19, No.47, Persiaran Perdana Presint 4, 62100 PUTRAJAYATel: 03-8891 5607/5622/5636/5613Emel: sekretariatrbc@rurallink.gov.my.

 • PENGURUSAN?....

 • Perniagaan?....

 • PENGURUSAN SYARIKATSatu proses merancang, mengorganisasi, mengetuai dan memantau aktiviti syarikat supaya berfungsi dengan cekap dan menguntungkan..

 • RANCANGAN PERNIAGAANDokumen bertulis yang menerangkan secara terpeinci keseluruhan Rancangan Perniagaan dan fokus kepada BUKTI, SASARAN PELANGGAN, KEHENDAK PELABUR

 • Meliputi IDEA yang PRAKTIKAL dan TINDAKAN yang BERKESAN..Kenalpasti KELEBIHAN dan KEKURANGAN, cipta PELUANG UNTUNG dan elak ANCAMAN

 • Meningkatkan Peluang mencapai kejayaanMembina Misi PerniagaanMenentukan pesaing utamaMenentukan jalan yang betul untuk menguruskan perniagaanMeningkatkan keyakinan pemegang sahamMenentukan rintangan dalam perniagaanSebagai alat pengukur kejayaanKEPENTINGAN RP

 • RP perlulah RingkasPerlu Fokus (tumpuan)Mengumumkan orang yang terlibat dan peranannyaHindarkan dari menggunakan bahasa yang sukar difahamiInformasi mestilah berdasarkan pengetahuanPerlu realistik dan mempunyai matlamatPANDUAN PENYEDIAAN

 • MATLAMAT PERNIAGAAN?..

 • RINGKASAN EKSEKUTIFArah aliran industriBerdasarkan fakta (keratan akhbar)Menceburi kerana peluang yang ada

 • PROFIL PEMILIK/RAKANKONGSI/ALPNamaNo. Kad PengenalanAlamat KediamanTarikh LahirUmurStatusKelayakan AkademikKursus Yang Pernah DihadiriPengalaman Bekerja

 • PROFILPERNIAGAANNAMABENTUKJENISNO. PENDAFTARANTARIKH PENUBUHANTARIKH SAHLAKUALAMATNO.TELEFON, dll

 • MAKLUMAT PERNIAGAAN / PROJEK DICADANGKANa.Lokasi dan Sektorb. Rancangan Organisasi/Pentadbiranc. Pelan Pemasarand. Rancangan Pengeluaran/Operasi (jika berkaitan)

 • MAKLUMAT PERNIAGAAN / PROJEK DICADANGKANe. Rancangan Kewangan dan kaedah perolehan (procurement) bagisetiap kos komponen yang dicadangkanluar bandarf. Jadual Pelaksanaan Projekg. Impak / Outcome Pelaksanaan Projek kepada penduduk tempatan luar bandar

 • PENTADBIRANVISI PerniagaanMISI PerniagaanPengenalan OrganisasiCarta OrganisasiJadual Huraian TugasJadual Imbuhan Balas JasaSenarai Peralatan PejabatPerbelanjaan Pentadbiran

 • PEMASARANProduk atau Perkhidmatan DitawarkanPasaran Sasaran (tingkahlaku)Saiz PasaranPersainganSyer PasaranRamalan JualanStrategi PemasaranPerbelanjaan Pemasaran

 • OPERASICarta Alir ProsesKeperluan Mesin & PeralatanKeperluan BahanKeperluan PekerjaGaji & TugasanSusunaturPerbelanjaan Operasi

 • KEWANGANKos ProjekKos Unit / belanja bulananTempoh Balik ModalPenyata KewanganAliran TunaiPenyata Untung RugiKunci Kira-Kira

 • UWAIS ABDULLAH Ph.D, AMIM, AMFA

  H/P : 019 779 4779 013 618 1980 Fb : wise abdullah

  E-mail : wise_konsortium@yahoo.com

  **