Prezentace rm

 • View
  222

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

RETROMĚSTEČKO (nejen) ČSLA, setkání HASIČŮ a bezbečnostních složek Více na: www.retromestecko.cz

Text of Prezentace rm

 • Projekt RM 2014 programov spn probhl posledn vkend msce z v termnu26. - 28. 9. 2014, stylov na sttn svtek svatho Vclava.

  Lokalita: bval arel kasren T.G.Masarykav Pardubicch.

  Msto je spojeno s histori msta Pardubic a jeho vojenskmi posdkami.

  RETROMSTEKO (nejen) SLA, setkn HASI a bezpenostnch sloek

  w w w . r e t r o m e s t e c k o . c z

 • O projektu

  Projekt je zcela apolitick, clem je pipomenout technick spchy a dovednosti nejen eskch a eskoslovenskch firem, produkt.

  Pipomenout tradice a pipravenost naich bezpenostnch sloek v kontrastu ptomnostia as minulch.

  Zavzpomnat s pteli a teba se i pousmt nad vcmi, kter ns provzely od dtstv a strvit spolen pjemn as pln zbavy.

  Aktivn mezinrodn programov astnci:PLR, SK,

  ZBAVA PRO CELOU RODINU

 • Programov charakteristika

  RETROMSTEKO je sloeno z osmi zkladnch programovch blok.

  Kad blok s vlastnm obsahovm charakterem, se vzjemnou programovou nvaznost.

  V arelu RM probh centrln moderovan program, asov se prolnajc, obsahujc prvky vech oblast.

  Kombinujeme statiku s dynamickmi ukzkami ve vymezench arnch.

  EST - PROFESIONALITA - VNOST - TRADICE

 • Rozsah RM

  Pozemn st projektu obsahuje staticki aktivn ukzky v arelu konn akce.Technika, odborn vklad, doprovodn aktivity: gastronomie, soute pro dti, veern koncerty, ohostroj...

  Vyuvme polohy msta Pardubic na ece Labi pro dynamick ukzky vybran vojensk a zchransk techniky. Plavenm Labe zahajujeme retromstsk vkend.

  Prezentace vvoje letectv subjekty z oboru, leteck archeologie, modeli Prlety dobovch letoun.

  ZEM - VODA - VZDUCH

 • Kasiky

  RM 2014 bez vstupnho / dobrovoln.

  Francoise Rochefoucould:

  VICHNI MME DOSTATEK SLY, ABYCHOM UNESLI NETST DRUHCH

  RETROMSTEKO dv monost svm nvtvnkm, astnkm a dalm subjektm vyut uetench finannch prostedk za vstupn v podporu do potebn sfry na spolenosti.

  PROJEKTEM RM POMHME - METE I VY

 • Aktivn ast nadac

  Nepodlhme marketingovm trendm a nenastavujeme charitu a nadace pro vizualizaci

  akce.

  Spolupracujc nadace jsou aktivnmi lnky projektu, podlej se na vlastn prezentaci a souasn na programov nplni RETROMSTEKA

  Kad nvtvnk RM m monost vyzkouet si bariry naich handicapovanch spoluoban a nsledn vlastnm vbrem podpoit aktivity jejich nadac.

  HRD SPOLUPRACUJEME

 • Dvat se nebo se svzt ?

  Nvtvnk RM nestrv vkend pouze pasivn prohldkou nespotu expont a atrakc.

  Arel disponuje nkolika dynamickmi arnami, kde je stle na se dvat.

  Jste aknmi typy? Mete si vybrat vlastn aktivitu od sout v jednotlivch sekcch RETROMSTEKAa po monost stt se soust tk vojensk i zchransk techniky formou pasara nebo i

  Zle jen na Vs.

  ZITKY, KTER BY JSTE VE MST NEEKALI

 • Zkladn programov blok

  Zkladnm pilem RETROMSTEKA je vojensk technika bval eskoslovensk armdy a vybaven tehdej vchodn aliance.

  Logickm rozenm o souasnou brannbezpenostn techniku vznikl pro nvtvnky zajmav kontrast.

  Ve je doprovzeno odbornmi vklady majitel a obsluhy s monost bezprostednho kontaktu.

  Kad ronk RM je roziovn a originln obmovn obsahov.

  HISTORIE NEJEN VOJENSK TECHNIKY

 • Programov blok 2

  Celosttn setkn hasi.

  Sbory dobrovolnch hasi: rznorod technika od historie po nov typy ve vozovm parku.

  Profesionln Hasisk zchrann sbory .

  RETROMSTEKO s podporou Zchrannho tvaru Ministerstva vnitra R.

  Vstava techniky, vybaven, vstroje.

  Ukzky zsah ve vyhrazen hasisk arn.

  OD KOSK STKAKY PO HASISK SPECIL

 • Programov blok 3

  Tmatick celky projektu RM na sebe zce navazuj.

  Hasii + zchrani + policie = IZS(integrovan zchrann systm)

  U ns najdete vechny sloky v programu vetn vodn zchrann sluby, kter aktivn dozoruje nae plaven Labe pi RM.

  Kynologov s odborn cvienmi psy pro rzn sloky: celn sprva, cizineck policie, Canesterapie, pprava ps pro nevidom

  PROFESIONLOV KADM COULEM

 • Programov blok 4

  Atraktivnm prvkem RM je ast bezpenostnch sloek sttu s profesionly v oboru:

  POLICIE RCELN SPRVA RCIZINECK POLICIEMSTSK POLICIEVZESK SLUBA RPYROTECHNIK, ODSTELOVAZCHRANN TVAR

  a dal

  Ve podpoeno technikou a nzornm vkladem

  POMHAT A CHRNIT

 • Programov blok 5

  Uniktn eskoslovensk nkladn automobilov specil Praga V3S.

  RETROMSTEKO je zakladatelem celosttnho srazu se zahranin ast.

  Armdn i civiln verze s rznmi nstavbami v sriov vrob nebo autentickmi pravami.

  Od RM 2014 rozeno o typ Praga S5.

  V plnu je rozit RM o setkn typukoda 1203

  ESKOSLOVENSK LEGENDY

 • Programov blok 6

  eskoslovensk prmysl, zejmna v prvn polovin dvactho stolet, ml ve svt presti a vnost tm ve vech svch odvtvch.

  Neizen materily a nkdy a umleck zpracovn s citem pro tvar byly originlnm znakem na vroby.

  Automobilov prmysl byl tahounem a urit si vichni rdi projdeme stanovit sbratel tchto krsnch stroj, ktermi je RETROMSTEKO zaplnno.

  PRAKTINOST - ELEGANCE - VZPOMNKY

 • Programov blok 7

  RM obsahuje dovednosti leteckho oboru zastoupenm firem a prezentac leteckch kol.

  Rozborky a sborky leteckch motor a komponent, leteck archeologie, historick tmata, prodej suvenr

  Prezentace leteckch model s ukzkami v dynamick arn.

  RETROMSTEKO m i svou letku: aktuln prlety slo i skupinov s dobovmi letadly.

  TECHNOLOGIE - EMESLO - POKROK

 • X-LAND

  Myslme na celou rodinu tmatickm hitm.

  Zbavn centrum pln sout a atrakc, kde se kad zabav dle svho gusta.

  Elektronick i kulikov stelnice, skkadla, hry

  Co si zajt do Retrokina s dobovmi 24mm filmy.

  Restaurace jsou centrln provozovny - vlastn gastro. Ochutnejte i z dobovch polnch kuchyn nebo teba tak bka pmo z grilu.

  OBERSTVEN - GASTRONOMIE - RELAX

 • X-LAND

  Pamatujete si hraky svho dtstv?.

  Chcete bt chvli skutenm policistou, hasiem, zchranem?

  State se tankistou a vyzkouejte si jzdn dovednosti v MINITANKu, jeho zen kopruje skuten tank.

  Jak to bylo jezdit v autokole bez posilova nebo sedt na mst instruktora?

  Spoustu dalch vzpomnek a monost.

  ATRAKCE - POHODA

 • X-LAND

  Msta, ze kterch se neodtrhnete.

  Na as sloit zbra, jak se chov odstelova, rozlutit detektivn zhadu, dokzat uhasit por, vidt jako nevidom, pomazlit se s mazlcm psem, bt idiem autoveternu i dobovho americkho fra, zavojkovat si v obrnnm transportru

  Nuda? V RETROMSTEKU na ni nezbylo msto.

  NEJEN PRO DTI - SOUTE - DOVEDNOSTI

 • X-LAND centrln sout,

  kter Vs provede celm RETROMSTEKEM

  Najdi s pomoc naeho maskota Retrkavechna stanovit a zskan raztka prom za dobroty a suvenry v naem Retroobchod.

  Vyplnnou hern kartu odevzdej pro slosovn o zajmav a adrenalinov vhry.

  A nemuste spchat - velk hra nen asov omezena mte na ni cel den, klidn i cel vkend.

  KOLOV BOJOVKA S RETRKEM O CENY

 • STATISTIKA RM 2014

  RM 2014Plaven Labe Ptek 26.9

  Kasrna TGM Sobota 27.9.

  Kasrna TGMNedle 28.9.

  Nvtvnost RM Pozn,X1 1 500 lid 22 000 lid 9 000 lid

  Nvtvnost www Pozn,X2 87 761 lid

  Dosah FCB-zaujet-denn vrchol 15 971 lid

  Dosah FCB-inzerce-denn vrchol 45 055 lid

  FCB To se mi lb Pozn.X3 4 930 lid

  Aktivnch programovch astnk 600 lid

  Tk a vojenskohist. technika 65 ks

  Hasisk technika 48 ks

  Veternsk technika 60 ks

  Typov setkn Praga V3S / S5 42 ks

  Programov prezentace 23 mst

  Dynamick arny 3 tankov, hasisk, veternsk

  X-LAND atrakce 25

  Nvtvnick hodnocen na FCB 4,8 z 5 monch

  Pozn.: X1 = pepoet z fotografi a leteck zbrodhad +-15 X2 = k 31.10.2014 X3 = za obdob cca 07/2014 09/2014

 • OHLDNUT

  Msto konn RM letov projekce prostor bvalch kasren T.G.Masaryka v Pardubicch

  Facebook prezentace RETROMSTEKA

  www RETROMSTEKO (nejen) SLA, setkn HASI a bezpenostnch sloek

  Centrln fotogalerie RM 2014

  Foto nvtvnk na RAJCE.NET

  Foto nvtvnk na PICASSAWEB

  Fotogalerie vbr

  Fotogalerie na iREGIONY

  Fotogalerie V.Bure

  Video ohldnut za RM 2014

  Video z plaven Labe 2014

  Videoklip z tankarny RM 2014 STV Group

  ast nadac: vystoupen: kola Svtn

  lnek z tisku: DENK l.1 l.2

  lnek z tisku: MF DNES

  lnek z tisku: 5+2

  Blog P.Vrby: 1.dl 2.dl

  lnek MV R Sklad.zazen HZS

  Tdenk Perntejn

  Nadace Nezlomeni

  Rozhovor v eskm rozhlasu

  Report Ro o PV3S z RM2014

 • VME CO ZLEPIT, A VAE UZNN ZAVAZUJE

 • NA KOHO JSME SE MOHLI SPOLEHNOUT?

  Ztitu nad projektem RM 2014 poskytnuli:

  Ministryn spravedlnosti esk republiky Helena Vlkov

  Mstopedsedkyn Sentu Parlamentu R Milue Horsk

  Primtorka msta Pardubice tpnka Frakov

  1.Nmstek hejtmana Pardubickho kraje Roman Lnek

  Nmstek G pro ekonomiku Ministerstva vnitra R, G HZS R Slavomr Bell

  editel Krajskho editelstv policie R Jan vejdar

  editel Mstsk policie Pardubice Rostislav Hubl

  Strategickm partner RM 2014l: JONTECH s.r.o.

  Tmov podpora, partnerstv a zvltn podkovn:

 • BUTE S NMI - BUTE I VY K NEZAPLACEN

  RM 2015 25.+26.+27. z 2015

  Npady jsou levn, ovem lid, kte je uskuten, jsou k nezaplacen.