of 31 /31
PREZENTACIJA Željko Špiljar Fakultet strojarstva i brodogradnje Zagreb 17. listopada 2016.

PREZENTACIJA FSB zagreb

Embed Size (px)

Text of PREZENTACIJA FSB zagreb

eljko piljar USPOREDBA SUSTAVA ODIMLJAVANJA PODZEMNIH GARAA SPECIJALISTIKI RAD

PREZENTACIJA eljko piljar

Fakultet strojarstva i brodogradnje Zagreb17. listopada 2016.

1

ivotopisRoen 1967. u ZagrebuOsnovnu i srednju kolu zavrio u Zagrebu1993. Diplomirao na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu1993. Rektorova nagrada Sveuilita u Zagrebu1995. Struni ispit1999. lanstvo u Hrvatskoj komori inenjera strojarstva HKIS 2013. Specijalistiki studij Poarnog inenjerstva Graevinski fakultet Zagreb2014. lanstvo u Hrvatskoj udruzi za zatitu od poara HUZOP2016. Usavravanje na upanijskom sudu u Zagrebu za sudskog vjetaka za poare i eksplozije

eljko pijar - PREZENTACIJA FSB

2

eljko pijar - PREZENTACIJA FSB1993-1995TPK ARMATURA d.o.o. konstruktor armature

1995-1998 MONTER TERMO d.d. voditelj graenja

1998-2004 TTI d.o.o. voditelj graenja / tehniki direktor

2004-2007 INVENTO PRO d.o.o. direktor sektora za odravanje

2007-2008 INGRA d.d. - voditelj graenja

2008 - INVENTO PRO d.o.o. tehniki direktor

eljko pijar - PREZENTACIJA FSB

Motivacija

prva garaa u Republici Hrvatskoj sa sustavom ventilacije garae mlaznim potisnim ventilatorimaALMERIA ZAGREB

2006

2008BOLNICA SVETI DUH ZAGREBprva numerika analiza ventilacije podzemne garae u Republici Hrvatskoj

eljko pijar - PREZENTACIJA FSB

2009AVENUE MALL OSIJEKprva numerika analiza odimljavanja podzemne garae u Republici Hrvatskoj

STAMBENO POSLOVNA ZGRADA PRIZREN2010

prva garaa u Republici Kosovosa sustavom ventilacije garae mlaznim potisnim ventilatorima

eljko pijar - PREZENTACIJA FSB

STADION STOICE LJUBLJANA2010prva numerika analiza odimljavanja podzemne garae u Republici Sloveniji

2011POSLOVNI CENTAR HYUNDAI SARAJEVOprva numerika analiza ventilacije podzemne garae u Republici Bosni i Hercegovini

eljko pijar - PREZENTACIJA FSB

2013Specijalistiki radUsporedba sustava odimljavanja podzemnih garaaPoslijediplomski studij Poarnog inenjerstvaGraevinski fakultet Zagreb

2016BELGRADE PLAZA BEOGRADnumerika analiza odimljavanja podzemne garae u Republici Srbiji

eljko pijar - PREZENTACIJA FSBPregled dosadanjih istraivanjaTunelDravaGodina Broj poginulihPfnderAustrija19953Mont BlancFrancuska199939TauernAustrija199912St. Gotthardvicarska200111KaprunAustrija2000155

Poarna ispitivanja u tunelu Runehamar u Norvekoj 2003. godine

eljko pijar - PREZENTACIJA FSB

Deckers, X. Haga, S. Sette, B. Merci, B.

Smoke control in case of fire in a large car park CFD simulations of full-scale configurations2013

Utjecaj poara, produkata izgaranja i topline na sigurnost u podzemnim garaama

Smoke and heat control for fires in large car parks: Lessons learnt from research?

Merci, B. Shipp, M.

2013

Ispitivanje utjecaja ventilacijskog sustava na irenje dima u podzemnoj garai

(Fire Safety Journal, Volume 57, April 2013, Pages 22-34)

(Fire Safety Journal, Volume 57, April 2013, Pages 3-10)

eljko pijar - PREZENTACIJA FSB

The use of impulse ventilation for smoke control in underground car parkViegas, J.C.2010

Numerika analiza uinkovitosti sustava ventilacije mlaznim potisnim ventilatorima u podzemnoj garai

Enright, P.A. Impact of jet fan ventilation systems on sprinkler activation 2014

Utjecaj mlaznih potisnih ventilatora na sprinkler instalaciju(Case Studies in Fire Safety, Volume 1, March 2014, Pages 1-7)

(Tunnelling and Underground Space Technology, Volume 25, Issue 1, January 2010, Pages 42-53)

eljko pijar - PREZENTACIJA FSBBjegovi, D. Carevi, M. Drakuli, M. Stipanovi, I.Utjecaj velikih poara u cestovnim tunelima Europe na izbor mjera zatite od poaraDonjerkovi, P. Drakuli, M. Critical Velocity Estimation of Road Tunnel Ventilation in the Isothermal Conditions of Fire Incident Model TestingDonjerkovi, P. Drakuli, M.Criterion Analysis for Fresh Air Quantity Determination in Ventilation Systems of Road TunelsBaji, A. Drakuli, M.Natural ventilation of the Sv. Rok TunnelDrakuli, M.Djelovanje sustava uzdune ventilacije cestovnog tunela u uvjetima poara(Doktorski rad FSB Zagreb, 2006.)

(Strojniki Vestnik - Journal of Mechanical Engineering (0039-2480) 46 (2000), 7; 422-428)

(17th Euorpean Conference on Application of Meteorology Proceedings Utrecht, Nizozemska, 2005.)

(Zbornik radova znanstveno strunog skupa "Sigurnost u okoliu i graditeljstvu" / Mievi, Ljubomir (ur.). - Zagreb: SUN ARH , 2002. 295-306) (Indoor Climate of Buildings Health and Comfort vs Intelligent Technology, Bratislava : Slovak Society of Environmental Technology , 1998. 173-179.)

eljko pijar - PREZENTACIJA FSBMetode istraivanja

Numerike metode istraivanja uporaba raunalnih programa

uinkovitost pojedinih sustava ventilacije i odimljavanja

uinkovitost ventilatorapotisakstrujniceprijenos momenta koliine gibanjarazmjetaj ventilatorabrzine strujanja produkata izgaranja i svjeeg zrakameusobni utjecaj sustava ventilacije s ostalim sustavima aktivne zatite od poara

eljko pijar - PREZENTACIJA FSBTeoretske metode istraivanja

razvoj i prilagodba postojeih raunalnih modela i metoda

suradnja s proizvoaem ventilatora rezultate istraivanja iskoristiti za poboljanja proizvoda i opreme

eljko pijar - PREZENTACIJA FSB

eljko piljar - PREZENTACIJA FSBEksperimentalne metode istraivanja - usporedba rezultata - ispitivanje uinkovitosti ventilacije dimom (tzv. hot smoke test)- izrada numerike analize - usporedba i analiza rezultata dobivenih numerikom analizom s rezultatima eksperimentalnog istraivanja

Eksperimentalne metode istraivanja laboratorijska istraivanja - ispitivanje utjecaja smjetaja ventilatora na mlaz vode sprinkler mlaznice

eljko piljar - PREZENTACIJA FSBCiljevi istraivanja

Optimizacija sustava ventilacije i odimljavanja- odabir odgovarajueg sustava ventilacije i odimljavanja

Sustav mlaznim potisnim ventilatorimaSustav ventilacijskim kanalima za odimljavanjeSustav samo odsisnim ventilatorima

eljko piljar - PREZENTACIJA FSBOptimizacija sustava ventilacije i odimljavanja- odabir odgovarajueg sustava ventilacije i odimljavanja

Sustav mlaznim potisnim ventilatorima

Sustav samo odsisnim ventilatorimaPolja nepokretnog zrakaUinkovitost sustava odimljavanja nakon 180 s

eljko piljar - PREZENTACIJA FSBOptimizacija sustava ventilacije i odimljavanja- utjecaj poloaja ventilatora

Prvobitno stanjeIzmijenjeno stanje

eljko piljar - PREZENTACIJA FSBAnaliza utede energije,smanjivanje investicijskih te trokova odravanja

Utjecaj odabira tipa ventilatora na cijenu investicijeUtjecaj klase vatrootpornosti ventilatora na cijenu investicije

eljko piljar - PREZENTACIJA FSBSprjeavanje ljudskih rtava i smanjivanje materijalnih teta

Posljedice poara u podzemnoj garaiValence, Francuska

Stratifikacija dima

eljko piljar - PREZENTACIJA FSBSprjeavanje ljudskih rtava i smanjivanje materijalnih teta

Temperaturno polje poslije 90 sekundi Temperaturno polje poslije 240 sekundi

eljko piljar - PREZENTACIJA FSBUtjecaj sustava ventilacije i odimljavanja na ostale sustave aktivne zatite od poara

Sprinkler instalacija

Sustav vatrodojave

eljko piljar - PREZENTACIJA FSB

Utjecaj montae ventilatoraPrimarno i sekundarno kretanje zraka popreno i uzduno smjeten transportni ventilatorBrzina strujanja svjeeg zraka na oknuSmoke and heat control systems - Part 5 : Guidelines on functional recommendations and calculation methods for smoke and heat exhaust ventilation systemsEN 12101-56.8.2.11. ...should not exceed 5 m/s.BS 7346-7:2013Components for smoke and heat control systems. Code of practice on functional recommendations and calculation methods for smoke and heat control systems for covered car parks8.1.10. ...should not exceed 5 m/s...Wild. J.A., Fans in fire safety, Fire smoke venting, Chapter 5, Smoke Control Air Inlets, May 1997.The velocity of the incoming air should be no more then 5 m/s preferably 3 m/s

eljko piljar - PREZENTACIJA FSB

eljko piljar - PREZENTACIJA FSB

Garae manjih povrina bez odsisnih ventilatoraProblemi: - nekontrolirano izbacivanje ugljikovog monoksida i dimnih plinova - odreivanje potrebnog broja izmjena zraka

eljko piljar - PREZENTACIJA FSB

Utjecaj odabira brzine ventilatoraNia brzina ventilatora volumni protok 0,6 m3/spotisak 6 N

Via brzina ventilatora volumni protok 1,2 m3/spotisak 22 N

eljko piljar - PREZENTACIJA FSBUtjecaj arhitekture podzemne garae

Raspored polja brzina strujanja zrakaPodruja nepokretnog zraka

eljko piljar - PREZENTACIJA FSBFinancijski plan istraivanjaRedni brojIznosNapomena1.kolarina60.000,002.Numerika analiza25.000,00(a)3.Trokovi konferencija20.000,00(b)4.Laboratorijska ispitivanja15.000,00(c)5.Eksperimentalna ispitivanja12.500,00(d)6.Teoretska ispitivanja5.000,00(e)7.Ostali trokovi3.000,00(f)

eljko piljar - PREZENTACIJA FSBnumerika analiza - trokovi izrade novih numerikih analiza ili nadogradnje i poboljanja ve postojeih numerikih analiza- dio trokova pokrit e se u okviru redovnih poslovnih aktivnosti

(b) trokovi konferencija - domae i meunarodne konferencije- trokovi kotizacije za sudjelovanje- trokovi putovanja- trokovi smjetaja- dio trokova pokrit e se u okviru redovnih poslovnih aktivnosti

(c) laboratorijska ispitivanja - trokovi opreme i suradnika u ispitivanju- dio trokova pokrit e se u okviru redovnih poslovnih aktivnosti

(d) eksperimentalna ispitivanja - trokovi opreme i suradnika u ispitivanju- dio trokova pokrit e se u okviru redovnih poslovnih aktivnosti

(e) teoretska ispitivanja - analiza rezultata s proizvoaem ventilatora- trokovi putovanja- trokovi smjetaja- dio trokova pokrit e se u okviru redovnih poslovnih aktivnosti

(f) ostali trokovi - trokovi tiskanja materijala, uvezivanja, reprezentacija

29

eljko pijlar - PREZENTACIJA FSBIskustvo treba biti provjereno, onda je istina.

Iskustvo treba pratiti znanost i obratno.

Iskustvo bez znanosti i znanost bez iskustva ne vrijede mnogo.

Roger Bacon, XIII st.

Zadar 1202Zlatna bula 1242Vinodolski zakonik 1288

eljko piljar - PREZENTACIJA FSB