Prezentacija TD Rijeka Promet

Embed Size (px)

DESCRIPTION

prezentacija

Text of Prezentacija TD Rijeka Promet

 • Vizija tvrtke:

  Trgovako drutvo RIJEKA PROMET d.o.o.

  Ostvariti odrivi razvoj prometnog sustava Grada Rijeke.

  Biti prvi u Hrvatskoj u primjeni suvremenih tehnologija prometa telematikih i inteligentnih transportnih sustava.

  osnovano je 16. lipnja 1998. godine u 100%-tnom vlasnitvu je Grada

  Rijeke

 • Misija tvrtke:

  Trgovako drutvo RIJEKA PROMET d.o.o.

  Osigurati graanima Grada Rijeke kvalitetan javni servis i optimalnu organizaciju prometa sukladno suvremenim svjetskim trendovima.

 • Ciljevi tvrtke:

  Trgovako drutvo RIJEKA PROMET d.o.o.

  Izgradnja suvremenih garano-parkirnih objekata.

  Izgradnja i odravanje prometnica uz koritenje najnovijih informatikih tehnologija.

  Unapreenje i automatizacija glavnih prometnih sustava grada javnog gradskog prijevoza, automatskog upravljanja prometom, uputnog sustava i dr.

  Usklaenost svih poslovnih procesa koji rezultiraju

  pruanjem usluga graanima sa standardom upravljanja kvalitete ISO 9001/2000.

 • Broj zaposlenih: 109

  Temeljni kapital: 17.961.900,00 kn

  Godinji prihod: 40.000.000,00 kn

  Financiranje:

  iz prorauna Grada Rijeke iz vlastitih djelatnosti parkiranja te usluga na kamionskom terminalu.

  Dobit:

  sva dobit trgovakog drutva usmjerava se u projekte i zahvate na unapreenju prometa i parkiranja u Gradu Rijeci.

  Trgovako drutvo RIJEKA PROMET d.o.o.

 • Djelatnost tvrtke odravanje 250 km prometnica i javnoprometnih povrina Grada

  Rijeke

  ureenje, nadzor i regulacija prometa na podruju Grada Rijeke

  upravljanje javnim parkiralitima i garano-parkirnim objektima kapaciteta 3.880 parkirnih mjesta

  upravljanje kamionskim terminalom Srdoikapaciteta 55 parkirnih mjesta

 • Ostvareni projekti automatizacija sustava naplate parkiralita ureenje novih parkiralita kamionski terminal Srdoi sa 55 parkirnih mjesta javna garaa u Ciottinoj ulici sa 86 parkirnih mjesta naplata parkiranja putem GSM telefona sustav automatskog upravljanja prometom i video

  nadzor prometa (u suradnji sa Fakult. prom. znanosti) 2 specijalna vozila Pauk s daljinskim videonadzorom automatizacija sustava naplate i videonadzor na

  terminalu Srdoi

 • INVESTICIJSKI PROGRAM ZA NOVE PROMETNE PROJEKTE U GRADU RIJECI

  UPANIJSKA PROMETNICA 5025 RUJEVICA-MARELJI

  1. ETAPA RUJEVICA-MARINII

  GTO ZAPADNA ABICA

  GRADSKA SABIRNA PROMETNICA GSP 233 NA

  SRDOIMA

  KRUNO RASKRIJE PARKOVI NA KURINJAMA

  GARANI OBJEKT ZAGRAD B

  ULICA IVANA PAVLA II. 2. FAZA

  TUNELSKI PRIKLJUCI NA CESTU D-404 PRIKLJUAK RIJEKA TCR

 • GARANO TERMINALSKI OBJEKT ZAPADNA ABICA

 • GTO Zapadna abica novi autobusni terminal i najvea javna garaa u Gradu Rijeci

  Sadraj objekta : -autobusni kolodvor sa 18 perona i garaa za autobuse, -javna garaa sa oko 1000 parkirnih mjesta, -trgovako-poslovni i usluni sadraji.-Planirana vrijednost investicije u javnu garau : 114.000.000,00 kn.-U tijeku je izrada projektne dokumentacije. Poetak gradnje predvia se za 2008. godinu.

  GARANO TERMINALSKI OBJEKT ZAPADNA ABICA

 • GARANI OBJEKT ZAGRAD B

 • Garano poslovno stambeni objekt Zagrad B nova javna garaa u Gradu Rijeci

  Sadraj objekta : - podzemna javna garaa sa 308 parkirnih mjesta - prizemni dio za javnu komunikaciju - tri objekta stambeno-poslovne namjene.Vrijednost planirane investicije u javnu garau : 43.000.000,00 kn. - U tijeku je izrada projektne dokumentacije - Poetak gradnje predvia se za 2008.g.

  GARANI OBJEKT ZAGRAD B

 • ULICA IVANA PAVLA II. 2. FAZA

 • ULICA IVANA PAVLA II. 2. FAZA

  Nova gradska ulica Ivana Pavla II. veza istone i zapadne prometne mree Grada Rijeke

  - Povezuje glavne prometne koridore u najuem sreditu grada, - Omoguava pristup velikim garaama (oko 1.100 parkirnih mjesta).- Planirana ukupna vrijednost investicije: 4.900.000,00 kn,- Izraena je projektna dokumentacija, poetak gradnje predvia se za konac 2007. godine.

 • TUNELSKI PRIKLJUCI NA CESTU D-404 1. FAZA : PRIKLJUAK RIJEKA - TOWER CENTER

 • Prometno povezivanje trgovako-poslovnog kompleksa Tower Center Rijeka s cestom D 404.

  - Izgradnja istonog tunelskog prikljuka: smjer sredite grada Rijeke Tower Center. - Ukupna vrijednost planirane investicije: 23.000.000,00 kn.- Financijski plan: 2007. g. 8.000.000,00 kn, 2008. g. 15.000.000,00 kn.- Ishoena je graevna dozvola. U tijeku je postupak izvlatenja zemljita.

  TUNELSKI PRIKLJUCI NA CESTU D-404 1. FAZA : PRIKLJUAK RIJEKA TOWER CENTER

 • KRUNO RASKRIJE PARKOVI NA KURINJAMA

 • Kruno raskrije Parkovi poboljanje protonosti sjevernog koridora (Osjeka ulica)

  Investicija obuhvaa: - izgradnju krunog raskrija - rekonstrukciju dijela kurinjske ceste u duljini od oko 220,00 m i ureenje ostalih privoza. - Ukupna vrijednost: 8.100.000,00 kn- Financijski plan: 2007. godine 8.100.000,00 kn.- Izraeni glavni i izvedbeni projekti za dobivanje graevne dozvole- U tijeku je zavrni postupak izvlatenja za jednu preostalu esticu.

  KRUNO RASKRIJE PARKOVI NA KURINJAMA

 • GRADSKA SABIRNA PROMETNICA GSP 233 NA SRDOIMA - 2. DIONICA

  (ZAPADNI DIO GRADA)

  DIONICA 1

  DIONICA 2

  DIONICA 3

 • GRADSKA SABIRNA PROMETNICA GSP 233 NA SRDOIMA - 2. DIONICA

  Prometnica GSP 233 - spoj Grada Rijeke i Grada Kastva

  - Od 3 dionice ukupne duine oko 2.147 m, financira se 2. dionica (Srdoi), ukupne duine 997 m. - Planirana vrijednost investicije: 23.000.000,00 kn- Financijski plan: 2007. g. 6.000.000,00 kn, 2008. g. 8.000.000,00 kn, 2009. g. 6.000.000,00 kn,

  2010. g. 3.000.000,00 kn.- Do danas su izraeni svi glavni projekti za 2. dionicu za dobivanje graevne dozvole,- U tijeku je postupak imovinsko-pravne pripreme.

 • UPANIJSKA PROMETNICA 5025 RUJEVICA - MARELJI 1. ETAPA: DIONICA RUJEVICA - MARINII

  (ZAPADNI DIO GRADA)

 • Prometnica 5025 Rujevica - Marelji vana veza Grada Rijeke sa prigradom

  I. etapa: dionica Rujevica Marinii, ukupne duine 3.100 m,- Objekti: raskrija Rujevica, Pilepii i Marinii, vor Mosti, podvonjak Trampi, nadvonjak Trampov breg.- Vrijednost planirane investicije: 70.000.000,00 kn.- Financijski plan: 2007. 26.000.000,00 kn, 2008. 29.000.000,00 kn, 2009. 10.000.000,00 kn i 2010. 5.000.000,00 kn.- Ishoena lok. dozvola i izraeni svi glavni projekti. - U tijeku postupak otkupa zemljita.

  UPANIJSKA PROMETNICA 5025 RUJEVICA - MARELJI 1. ETAPA: DIONICA RUJEVICA - MARINII

 • KAKO OSTVARITI OVE KAKO OSTVARITI OVE PROJEKTE?PROJEKTE?

  Poetak novog razvojnog ciklusa Rijeka prometa : IZLAZAK NA FINANCIJSKO TRITE

  1. faza :Izdanje komercijalnih zapisa u visini od 40 mil. knza financiranje pripremnih radova izgradnje : GSP 233 Srdoi 5025 Rujevica Marelji tunelski prikljuak Rijeka-TCR otkup zemljita i projektna dokumentacija za garae

  ZAGRAD B i ZAPADNA ABICA

 • 2. faza:

  Plasiranje korporativnih obveznica u iznosu od 286 mil.kn. za sve predstavljene projekte.

 • Izbor bankeIzbor bankeza izdanje za izdanje

  komercijalnih zapisakomercijalnih zapisa