PREZENTACJE SPRZEDAŻOWE - .Erystyka jako sztuka prowadzenia sporów a Wystąpienie dla 10 czy 100 page 1
PREZENTACJE SPRZEDAŻOWE - .Erystyka jako sztuka prowadzenia sporów a Wystąpienie dla 10 czy 100 page 2
PREZENTACJE SPRZEDAŻOWE - .Erystyka jako sztuka prowadzenia sporów a Wystąpienie dla 10 czy 100 page 3
PREZENTACJE SPRZEDAŻOWE - .Erystyka jako sztuka prowadzenia sporów a Wystąpienie dla 10 czy 100 page 4

PREZENTACJE SPRZEDAŻOWE - .Erystyka jako sztuka prowadzenia sporów a Wystąpienie dla 10 czy 100

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of PREZENTACJE SPRZEDAŻOWE - .Erystyka jako sztuka prowadzenia sporów a Wystąpienie dla 10 czy 100

Jak zaskoczyd odbiorcw i poznad klucze do ich gw? Jak

doskonalid sztuk swoich wystpieo, by stay si one

przyczyn zmiany postawy suchaczy oraz zwikszyy

sprzeda? Przygotowanie, emocje, znajomod ludzkich reakcji,

swoich saboci i mocnych stron? No i najwaniejsze jak

przeyd na scenie, nie dad si zjed stresowi i umied

opowiedzied histori, ktra da do mylenia innym.

Szkolenie przygotowane jest dla menederw wiadomych, z wiedz o

komunikacji oraz wywieraniu wpywu na poziomie

ponadpodstawowym, ktrzy nastawieni s na samodoskonalenie,

proaktywnod, i ktrzy posiadaj siln motywacj wewntrzn do

poznania swoich obszarw rozwoju w danym obszarze szkolenia.

Udzia w treningu i rozwj wasnych kompetencji zmusza do

opuszczenia swojej strefy komfortu psychicznego. Trening o

charakterze zadaniowym pozbawiony jest charakteru stricte

wykadowego/slajdowego/scenkowego.

Podczas szkolenia nauczysz si:

Jak przygotowad si do poprowadzenia efektywnej i przycigajcej

uwag prezentacji sprzedaowej?

Jak praktycznie zastosowad wiedz z zakresu perswazji i

wywierania wpywu w prezentacjach sprzedaowych?

Jak doskonalid kady element swoich wystpieo od przygotowania

po zastosowanie technik oddziaywania w prezentacji?

Jak wykorzystywad gesty, sowa, emocje, narzdzia prezentacyjne,

aby skuteczniej przekonad odbiorcw?

Jak tworzyd wartod w umysach ludzi i poruszad ich wyobrani?

Jakie metody i techniki wywierania wpywu dziaaj oraz jak je

wykorzystywad w swobodny sposb w prezentacji?

W przypadku jakichkolwiek pytao prosz o kontakt telefoniczny

z zespoem LangasGroup pod numerem telefonu (22) 696 80 20 lub za

pomoc poczty elektronicznej: szkolenia@langas.pl

Anna Chmielewska

Kierownik Projektu

a.chmielewska@langas.pl

EKSPERT: TOMASZ PIOTR SIDEWICZ - uznawany za jednego

z najlepszych w Polsce ekspertw w dziedzinie negocjacji, perswazji

i wywierania wpywu. Wspiera polskie i zagraniczne firmy i organizacje

rzdowe, wacicieli firm, topowych menederw w negocjowaniu

wielomilionowych kontraktw i strategii negocjacyjnej. Specjalizuje si

take w podnoszeniu efektywnoci pracownikw dziaw handlowych

i zakupowych. Doskonay znawca ludzkiej psychiki i technik

umoliwiajcych w krtkiej chwili ocenid stan emocjonalny, gotowod

zakupu, cechy charakteru majce kluczowy wpyw na efektywnod

biznesow. Podczas 20 letniej praktyki biznesowej pozna specyfik,

prawie wszystkich krajw europejskich, Afryki Pn. oraz USA i Kanady.

15 lat pracy w handlu zagranicznym oraz prowadzenie negocjacji

z obcokrajowcami nauczyy go wysokiej kultury biznesowej niezbdnej

w rodowisku midzykulturowym. Autor wielu publikacji, artykuw,

ceniony ekspert i coach w Polsce i zagranic, ktrego znakiem

rozpoznawalnym s ponadnormatywne efekty biznesowe jego

klientw i szybki zwrot z inwestycji.

wicej informacji: www.langas.pl | langas@langas.pl | tel: (22) 696 80 20 | fax: (22) 355 24 08

Opinie uczestnikw zaj prowadzonych przez Tomasza Piotra Sidewicza:

Emocje, dynamizm, otwartod i niekonwencjonalne metody. Bezporedniod Pana Tomasza zabjcza, ale bezcenna (w pozytywnym tego sowa znaczeniu) Leszek Kaczmarek, CNH-Polska Sp. z o.o.

Pana Sidewicza trzeba odpowiednio trawid, ale efekty spotkania s piorunujce Tomasz Wdz, SAMAT POLSKA

Byo to jedno z najlepszych szkoleo na jakich byem. Osoba prowadzca doskonale poczya umiejtnoci praktyczne z teoretycznymi Radosaw Majka, Wrigley Polska S.A.

Ciekawe szkolenie, dajce duo do mylenia, prowadzcy super. Aleksandra Piechocka, ENEA Operator Sp. z o.o.

PREZENTACJE SPRZEDAOWE

Zaawansowane techniki prezentacji, wzmacnianie efektw

prezentacji, kondycja prezentacyjno-emocjonalna, nieszablonowe

rozwizania prezentacyjne

mailto:szkolenia@langas.pl

wicej informacji: www.langas.pl | langas@langas.pl | tel: (22) 696 80 20 | fax: (22) 355 24 08

JAK ZAPLANOWAD PREZENTACJ, KTRA PRZEKONA ODBIORCW DO TWOICH PROPOZYCJI?

Ustalanie kluczowych celw spotkania Jakich informacji potrzebujesz, aby zoptymalizowad czas i przebieg

swojego wystpienia? Jak przygotowad siebie do wystpienia? Jakie narzdzia moesz wykorzystad w wystpieniu? Kiedy wystpienie moe stad si przyczyn zmiany postawy

suchaczy? AUTOPREZENTACJA W PRAKTYCE

Jak si uczyd od najlepszych bdc sob a nie nimi? Kiedy Twoja autoprezentacja nie ma zastosowania? Jak zaplanowad swoj autoprezentacj? Jak Twoje zachowania, wypowiedzi i sygnay wiadcz o tym kim

jeste i jak moesz manipulowad informacjami jakie wysyasz? EFEKTYWNA KOMUNIKACJA W PREZENTACJI SPRZEDAOWEJ

Komunikacja interpersonalna jako forma wywierania okrelonych reakcji

Od czego zaley umiejtnod skutecznego komunikowania si z innymi?

Inteligencja emocjonalna i inteligencja spoeczna i ich wpywy na komunikacj interpersonaln

Czym jest Twoja kondycja komunikacyjna i co ma wsplnego z Twoj EQ, fizjologi Twojego mzgu oraz samoocen?

Prezentacja jzykiem korzyci i wyobraeo Dostosowanie formy i treci prezentacji do percepcji odbiorcw i ich

potrzeb Dobr argumentw w zalenoci od predyspozycji suchaczy Wystpienie dla 10 czy 100 osb. Czy s jakie rnice? Przeciek werbalny i niewerbalny czyli jak czytad midzy wierszami

i nie dochodzid do bdnych wnioskw? - analiza video case Meandry komunikacji werbalnej i niewerbalnej z grup

PRZEKONYWANIE ZA POMOC SIY OPOWIECI - STORYTELLING W PREZENTACJACH SPRZEDAOWYCH

Wykorzystanie opowieci, metafory jako forma perswazji Jak przenied odbiorcw w wiat opowieci oraz zaangaowad ich

emocjonalnie? Jak histori przekazad Klientom, by sprzedad produkt/usug? Jaki przekaz wybrad? Prosty czy skomplikowany? Od czego to

zaley? Jakie techniki storytellingu i wywierania wpywu wybrad do

rnych grup suchaczy Po jakie techniki wywierania wpywu w storytellingu warto signd

wiadomie i jak to zrobid? - analiza video case

KONTROLOWANIE ODBIORCW ORAZ WPYWANIE NA ICH ZACHOWANIA I DECYZJE PODCZAS PROWADZENIA PREZENTACJI SPRZEDAOWEJ

Jak wiedza o Tobie pomaga suchaczom wywrzed na Ciebie okrelony wpyw?

Gesty, gesty, gesty - jak jeden gest potrafi zepsud ca Twoj prac - analiza video case

Gesty wiadczce o braku pewnoci tego, co przekazujesz - analiza video case

Gesty wiadczce o niskiej samoocenie - analiza video case

Gesty wiadczce o zbyt duej pewnoci siebie, zniechcajce rozmwcw do dalszego suchania - analiza video case

Czy charyzma jest Twoim sprzymierzeocem? Manipulacja ze strony odbiorcw i sposoby

przeciwdziaania Strategia uprzedzania pytao i strategia gotowoci

wobec pytao Narzdzia wzbudzania sympatii i zaufania suchaczy Techniki zainteresowania / angaowania suchaczy Jakie techniki wywierania wpywu s pomocne? Gos i jego modulacja, co Ci zdradza? Zabawa sowami, metaforami, sugestiami i aluzjami Erystyka jako sztuka prowadzenia sporw a

storytelling ZARZDZANIE POWER POINTEM A PROWADZENIE WYSTPIENIA SPRZEDAOWEGO

Czy ilod slajdw ma wpyw na jakod wystpienia? Zasady zarzdzania slajdami, ich ukadem, kolorami,

czcionk Czy ubir i gesty maj jakiekolwiek znaczenie? -

analiza video case RADZENIE SOBIE Z TRUDNYMI SYTUACJAMI

Strach i poczucie humoru kiedy jeste na scenie. Czemu su i czy mona je pomind?

Skoro jeste pord ludzi, wci jeste na scenie co z tego wynika i ktr rol grasz?

Radzenie sobie z obiekcjami i trudnymi pytaniami podczas prezentacji

Narzdzia jzykowe do obrony wasnego stanowiska Zbijanie zarzutw Akceptacja obiekcji i odpowied na zastrzeenia

Program - 3 - 4 lipca 2017

PREZENTACJE SPRZEDAOWE

Zaawansowane techniki prezentacji, wzmacnianie efektw

prezentacji, kondycja prezentacyjno-emocjonalna, nieszablonowe

rozwizania prezentacyjne

DOKUMENTACJA I PRAWNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA

BIURA ZARZDU W SPCE KAPITAOWEJ

PREZENTACJE SPRZEDAOWE

Zaawansowane techniki prezentacji, wzmacnianie efektw

prezentacji, kondycja prezentacyjno-emocjonalna,

nieszablonowe rozwizania prezentacyjne

3-4 lipca 2017r.

Warszawa

FORMULARZ

ZGOSZENIOWY

Wypenij formularz zgoszeniowy

i przelij na numer

fax: (22) 355 24 08 lub e-mail: szkolenia@langas.pl

Firma

Adres

Imi i nazwisko (1)

Stanowisko

Imi i nazwisko (2)

Stanowisko

Imi i nazwisko (3)

Stanowisko

Osoba do kontaktu (przed szkoleniem otrzyma na adres e-mail informacje o szkoleniu)

Stanowisko

e-mail

Telefon/Fax Tak, wyraam zgod na przesyanie ofert drog elektroniczn Wyraam zgod na przetwarzanie moich danych przez Langas Group,

zgodnie z ustaw z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz wyraam zgod na otrzymywanie od Langas Group i ich partnerw informacji handlowych za pomoc rodkw komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustaw z dn. 18.07.2002r. o wiadczeniu usug drog elektroniczn (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Zgody mog byd odwoane w kadym czasie.

Faktura

Owiadczamy, e jestemy patnikami VAT nasz nr NIP:_______________________ Upowaniamy firm Langas Group do wystawienia faktury VAT bez naszego podpi