Pričam ti priču / Telling a story

 • View
  217

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Pričam ti priču / Telling a story

 • 7/31/2019 Priam ti priu / Telling a story

  1/40

  Usmji wm usmq & Wabbmlk j xwfs} & Aq p xuql f ufpaxwa

 • 7/31/2019 Priam ti priu / Telling a story

  2/40

 • 7/31/2019 Priam ti priu / Telling a story

  3/40

  Usmji wm usmq & Wabbmlk j xwfs} & Aq p xuql f ufpaxwa

  _jcfd" 35:3, kfgmla

 • 7/31/2019 Priam ti priu / Telling a story

  4/40

 • 7/31/2019 Priam ti priu / Telling a story

  5/40

  Xloalj iajpj & Wna xlf{ cbmjsgXjsjoapxdj mij & Xjsjoapf {mlwasXjsjoapf oa ao & Xjsjoapf mx ubajxqsa

  Jsimoj q lflom & Jsi} ml wna wsjgmwmfljb ljwmfljb hfxwqiaxUbax mpfwj & Wna gjlha f bmaLj xshq laij cfsj* & Wna najsw njx lf {smldbax*

  Xsagloj dfbj usmimoaloalmn qioawlfxwm Xjsjoapf & CMN

 • 7/31/2019 Priam ti priu / Telling a story

  6/40

  Xloalj iajpj

  Lmxji sfalj q Xjsjoapq" jbm la gji

  lmdfia gj dja gj lmxji Xjsjodj, Fpjoksjg im oa gjf xpa" ufsfgmhq" boqcjp"ufxjf" xwjl" xpa, Djg xif" ifo iq m

  oj" cmbm ibjgm lja gsqwpf oa mifpjbflj fdfblmi ubjlmljij, Wf oa cmbf pabmdfgsqwpf" ljx uagaxaw, Xoaji xa oaglaLfpa kfgmla" wad xji cmbj sfgmbj xmlj mfxwjpmbj kj dfg iqapa ijoda sjgm lja

  usfxbjpa xj usmojwabomij, Cmbm xif lj ubjlmlm"qmpjbm q sjgfxwmij xj usmojwabomij djgj oaufabj xwsjlj iajpj, Xji ubjl oa cmfusfpaxwm ujs gjlj lj ubjlmlm" jbm xif fxwjbmjpaojlm gaxaw gjlj" ca nsjla m umj,Ljdfl gaxawfk gjlj lmxif pma ifkbmmgsjwm" mxdfujbm xif uqw pjl m dfbmca muoada dsalqbm lm ubjlmlq, Gf wjgj xa pa

  xjljbf j ljx" jd xq m lj sjgmoq xufimlojbmksquq dfoq oa jwsujf xlmoak, Wjdf xifdsf gqcfdm xlmoak uoajmbm ilfkadmbfiawsa" usfbjmbm dsf xabj" kgoa xq ljxboqgm gfadmpjbm xj joai m xalgpmmij,Wsacjbf lji oa gpj gjlj nfgj gj xwmklaifgf Xjsjoapj" ijgj ljx oa lj ufxboagloaigmoabq uqwj fpoad usapajf xj djimflfi,

  Ladjdf oa mwjp mpfw q Xjsjoapq cmf wjdjp"oaglj pabmdj jpjlwqsj,

  Wna xlf{ cbmjsg

  M {jx lfw cfsl ml Xjsjoapf" cqw M lapas

  kmpa jl}fla wna uasimxxmfl wf xj} wnjwM+i lfw j ljwmpa, Wnmx hmw} njx kmpal iaapas}wnmlk? jimb}" bfpa" {fsd" nfqxmlk"apas}wnmlk, [nal {a" i} nqxcjlg jlgM" {asa }fqlk" {a xualw {mlwasx ml wnaxqssfqlgmlk ifqlwjmlx wfkawnas {mwnfqs smalgx, Mw {jx j ksajw hfiujl} f w}uafuba, M saiaicas fla La{ ]ajs+x Apa"M

  oqxw kjpa cmswn wf i} sxw xfl" jlg baw nmijw i} nqxcjlg+x ifwnasx ubjha" xf wnjw{a hfqbg habacsjwa {mwn fqs smalgx, [a{asa fl wna ifqlwjml" alof}mlk wna wmia{mwn fqs smalgx {nal j wassmcba cbmjsgcakjl, [a ubjlag wf xualg j a{ gj}x flwna ifqlwjml" cqw {a {asa cqsmag ml xlf{fs wal gj}x" {mwnfqw ffg fs gsmld, Jwas

  wna walwn gj} {a {asa lf bflkas jcba wfalgqsa" {a gqk j {j} fqw f wna nqw jlgxwjswag {jbdmlk gf{l wna ifqlwjml, Jwwnmx wmia apas}cfg} dla{ jcfqw qx" wna}apal ialwmflag fl wna sjgmf wnjw j ksfquf uafuba mx cqsmag qlgas wna xlf{, Xf{a {jbdag wnsfqkn wna gaau xlf{ fsijl} dmbfiawasx" ujxxmlk wnsfqkn pmbbjkax

  {nasa uafuba {abhfiag qx {mwn waj jlgxjlg{mhnax, Mw wffd qx w{f gj}x+ ofqsla} wfkaw wf Xjsjoapf" cqw fl wna bjxw xwsawhn fwna sfjg j ijl kjpa qx j bmw ml nmx j wsqhd,Xfianf{ wna {nfba i} bma ml Xjsjoapf{jx bmda wnjw" fla cmk jgpalwqsa,

  & Ljgj

  550

 • 7/31/2019 Priam ti priu / Telling a story

  7/40

  55;

 • 7/31/2019 Priam ti priu / Telling a story

  8/40

  55>

 • 7/31/2019 Priam ti priu / Telling a story

  9/40

  Xjsjoapxdj mijOj xji q fpfi ksjgq qufljf xpa"

  djf m gfcsa wjdf m bfa xwsjla mpfwj, Jbmxa ufxaclf sjgf xoaji mia q fpfiksjgq, Qpmoad oa xpa cmbf fdmalf" qpmoadcqlf m mpf" uqlf xpmoawj ufsag pabmdmnnbjglfj, Boqgm xq xa fdqubojbm q djjljij"sjkfpjsjbm" usaumsjbm xa ljgiawjbm xa qufbomij qioawlfxwm" dqbwqsa, mpoabm xifq joaglmwpq" mij lji oa gflfxmbj

  sjgfxw" of oagjl sjbfk gj xa fdqubojif"gsqmif, Xoaji xa oaglfk gfkjjoj" cmf oagahaicjs" oj imxbmi" djjlj q dfofo oa ifoagsqwpf xoagmbf oa cmbj fubojdjlj" sjcmoalj,Xpm kfxwm xa joaglf xdbfumbm gfkfpfs mfclfpmbm ufdpjsalj xwjdbj, Oaglfxwjplfxif xa csmlqbm oaglm j gsqka,

  Xjsjoapf {mlwas

  Ml wnmx wf{l M+pa iaw apas}wnmlk" kffg

  jlg cjg xmgax f bma, Cqw M axuahmjbb}saiaicas {mlwas ml wnmx wf{l, Mw {jxjb{j}x jbb gahfsjwag" jb{j}x lfmx} jlgbmpab}" xwsaawx qbb f uafuba gaxumwa ksajwhfbglaxx, Uafuba kjwnasag ml hfaa cjsx"wjbdag" jskqag" gacjwag ml wna abgx fjsw jlg hqbwqsa, [a bmpag ml hfiiqlmfl"wna {mlwas csfqknw qx of}" mw {jx jlfwnas

  sajxfl wf kjwnas" xfhmjbma, M saiaicas flamlhmgalw" mw {jx Gahaicas" M wnmld" hfaa)xnfu ml {nmhn i} hfiujl} xjw {jx bffwag"xijxnag, Jbb mwx kqaxwx ofmlwb} xmklag wnajksaaialw wf saxwfsa csfdal kbjxx, [a oqxwwffd hjsa f ajhn fwnas,

  & Ijsdf

  55=

 • 7/31/2019 Priam ti priu / Telling a story

  10/40

  Xjsjoapf oa ao

  Cmbj oa oaglj djjlj q ifofo ibjgfxwm

  dfofo xa gfcsf usjwmbf lj dfom ljml xqkfxwm umbm djq" oas xa dfg ljx djj umoa ljufxacjl ljml" m q dfofo oa qpsagj cmbj jpbjxlmdj djgj cm xa ladf ljjf df lmoaljf qmpjwm q dj, Ljj jsmoj oa qpmoadfgmxjbj wmi gqnfi mxumojloj dja" jd xadjj ljsqmpjbj" qpmoad" oagjl xq gpj mbm

  oaglj gapj m gpj bgjlj sjgm xjif

  ifkqlfxwm gj cm lawdf ifkjf gj xpsjwm ljwsalqwjd, Oj xji flf wf oa Xjsjoapf qmlmbffg iala, Cmbf oa bmoaumn ifialjwj j m bfmn"mpfw oa wjdjp, Mijf xji alq m wsfoa goaha"j xjgj miji oaglfk xmlj m oaglfk qlqdj,Ljowaa im oa cmbf djgj im oa xml" dfom oa cmfpfolmd" q sjwq" q wqlabq lj mbjq m Xjsjoapjmgjnlqf lj ifomi sqdjij fg xshj,

  Xjsjoapf mx ubajxqsa

  Wnasa {jx j hfaa cjs ml i} }fqwn

  {nasa wnasa {jx {abb jwwalgag nf{ wnakqaxwx {asa gsmldmlk hfaa" cahjqxahfaa gsmldmlk mx pas} xuahmjb nasa, Wnaf{las {fqbg ca mlxqbwag {nal na fqlgxfiafla {nf gmg lfw dlf{ nf{ wf alof}wna hfaa, Fqs jsmoj .lamkncfqsknffg-njx jb{j}x a~qgag wna xumsmw f gsmldmlkhfaa" hfaa {jx apal fsgasag jx fla

  {mwn w{f {nmhn iajlw fla gapj .hfaaufwx- jlg w{f bgjl .hqux-" cahjqxa wnasa{jx j ufxxmcmbmw} wnjw xfiafla hfqbg hfiafpas fs j ifialw, M ji {njw Xjsjoapfijga ia, Wnasa {asa lmha ifialwx jlgcjg wff" bma mx bmda wnjw, M njg j {ma jlgwnsaa hnmbgsal, Jlg lf{ M njpa fla xfl jlgksjlgxfl, Wna njsgaxw wnmlk ml i} bma {jx

  {nal i} xfl" {nf {jx j xfbgmas ml {js"gmag ml i} njlgx sfi najsw ml wna wqllabjw wna a~mw sfi Xjsjoapf,

  & Njgmoj ) Xqbof

  5:5

 • 7/31/2019 Priam ti priu / Telling a story

  11/40

  5::

 • 7/31/2019 Priam ti priu / Telling a story

  12/40

  5:3

 • 7/31/2019 Priam ti priu / Telling a story

  13/40

  Jsimoj q lflom

  Lmdjgj laq jcfsjpmwm" djgj xji wadgfjf q Xjsjoapf" 05)mn" m uspm uqw usfjfjsmofi boqga q wsjgmhmfljblmi lflojijdfom xq mbjmbm mxusag xpfomn sjglomhj qoqwsfm ufgsjpbojbm xa xj mwjpfi jsmofi, Djflm xpfoa psmoaia q pfoxhm m sjla boqgadfom xq usfbm dsf ifoq oagmlmhq" sjlmnljhmfljblfxwm m poasfmxufpmoaxwm dfom xqxa ljbm joaglf lj oaglfi ioaxwq ca

  laxqkbjxmhj, Pfoxdj m oaxwa cmbj sjbfk ifkgfbjxdj m cfsjpdj q Xjsjoapq, Xoaji xaximoala xmwqjhmoa xj pfolmdfi dfom oaxwmkjf q ifoq oagmlmhq m usjpmf xwsjlausfcbaia" sjgm fcajloj dfoa im oa gjfgj a fl fgsjpjwm ims q oagmlmhm, Ifsjfxji kj ufxbjwm ljjg dqm m x lomi usjwloq

  oaglfk fg ifomn ljocfbomn pfolmdj" imslfk

  m ijbf ijloak, Ljdfl ufpsjwdj im oapfolmd usmjf wf oa xpa gfmpmf" djdf xafxoajf labjkfglf m djdf oa fljo dfom oausjpmf usfcbaia q oaglfi wsalqwdq jd mufcoakjf m pfj,

  Jsi} ml wna wsjgmwmfljb ljwmfljb hfxwqiax

  M {mbb lapas fskaw {nal M hjia wfXjsjoapf" ml wna :=05x" jlg fs wna sxwwmia {jbdag wnsfqkn wna jsmoj jlg xj{uafuba ml wsjgmwmfljb hfxwqiax ml sflwf wnams {fsdxnfux ml wna ifslmlk {nf{asa ksaawmlk apas}cfg} fl jsmoj, M {mbbjbxf saiacas i} wmia ml wna jsi} jlggmasalw uafuba {nf ujxxag wnsfqkn i}qlmw" pjsmfqx ljwmfljbmwmax jlg sabmkmflx

  {nf njpa fqlg wnaixabpax ml fla ubjha{mwnfqw gmxjksaaialwx, Wna jsi} mx wnasajxfl fs i} pmxmw jlg xwj} ml Xjsjoapf, Msaiaicas j qll} xmwqjwmfl {mwn j xfbgmas{nf hjia wf i} qlmw jlg hjqxag wassmcbausfcbaix cahjqxa na kjpa ia j usfimxa )wnjw na {fqbg ijmlwjml uajha ml wna qlmw, Mnjg wf xalg nmi cjhd nfia jhhfiujlmag

  c} fla f i} caxw xfbgmasx" zqmaw" j bmwwbaxijbbas, Jwas sawqslmlk" i} xfbgmas wfbgia apas}wnmlk na a~uasmalhag" wnjw naabw qlhfifswjcba jlg wnjw" wna fla {nfijga wna usfcbaix" jw fla ufmlw apalaxhjuag sfi j wsjml,

  & Bqdj

  5:8

 • 7/31/2019 Priam ti priu / Telling a story

  14/40

  Ubax mpfwj

  Lmdjgj laq jcfsjpmwm xpfoq uspq boqcjpdfoq im oa gjbf cj Xjsjoapf" cmbm xif ibjgmm mpoabm q mxwfo ijnjbm" gmoabmbm dbquq q dfbm,_pjf xa Jims m qpmoad xif xa joaglf gmpmbmcjjsmoxdmi sjglojij m wmi lflojij djfwf oa m Bqdj sadjf, Wjgj xq xa usjlmhm dfgljx xbjpmbm qlqwjs ijnjba m fdqubojbm dfgufsfgmhj" ufxaclf j Cfm m Cjosji, J lmibjgfxw la jcfsjpboji" lm ubaxfpa lj dfoa

  xif mbm, Wf oa cmbf gsqkjmoa lakf dfg pjxxjgj" qpmoad xif ljbm df ljx xmiujwma"mi ljx uffpa lj ubax ujs uqwj, Xsampjbaxif xa" qpmojba dfxq" fcbjmba bmoaua njbomla"uj jd m coajba fg dqa xjif gj fgaiflj ubax, Cmbf oa qcqgbompf" djf m sfijlj"fxoajbj xji xa wjdf mpf, _ljwa" Xjsjoapf oacmbf ufxaclf, Bmoau oa fpjo ksjg cmf,

  Wna gjlha f bma

  M {mbb lapas fskaw i} sxw bfpa" {nmhnkjpa ia oqxw Xjsjoapf, [a {asa }fqlk"{a bmpag ml xjia ijnjbj .xawwbaialw-"{a xnjsag wna xjia calhn jw xhnffb, Nmxljia {jx Jims jlg {a jb{j}x jgimsagjsmoj xwfsax jlg wnfxa hfxwqiax, Wnal"wna nfbmgj}x {asa habacsjwag mlxmga wnaijnjbj jlg {mwnml wna jimb}" axuahmjbb}fs wna Hnsmxwijx jlg Cj}sji, Jlg M+i lfw

  fskawwmlk wna }fqwn" fs wna gjlhax {nmhn{a {alw wf, Mw {jx gmasalw wnal wnjl mwmx lf{" {a jb{j}x dla{ {nf bmdag qx" jxxffl jx {a {asa mlpmwag wf gjlha {mwn nmifs j a{ wmiax, [a njg ijda)fpasx" {ahqsbag fqs njms" {fsa cajqwmqb gsaxxax" jlgapal axhjuag sfi nfia oqxw wf kf wf wnagjlha, Mw {jx a~hmwmlk" bmda ml lfpabx" M abw xf

  jbmpa, ]fq dlf{" Xjsjoapf {jx xuahmjb, Mw {jxj cajqwmqb wf{l,

  & Jloj

  5:7

 • 7/31/2019 Priam ti priu / Telling a story

  15/40

  5:1

 • 7/31/2019 Priam ti priu / Telling a story

  16/40

  5:0

 • 7/31/2019 Priam ti priu / Telling a story

  17/40

  Lj xshq laij cfsj*

  Djq gj boqcjp la lj j kfgmla, Wf ljioa ufwpsgmf oagjl xagjigaxawfkfgmlomcsjlm ujs,Q fpfi ksjgq ) q fpfi ljai Xjsjoapqljbj xji boqcjp q fpfi gfiq" boqcjp xdfofi pa :5 kfgmlj gmoabmi xfcq m xsha,Usmoa gaxaw kfgmlj gfbm xif fpga m jboqcmbmxa lj uspm ufkbag" djdf djq, Mxuspj xq ljxjcsmlojpjba lja kfgmla" oas xif jmxwjgfxwj xwjsm" jbm x psaialfi xif xnpjwmbm gjfla q boqcjpm lmxq cmwla" gj lj xshq laijcfsj m gj lja ufxboagloa kfgmla mpfwjabmif usfpaxwm joaglf, Im la gmoabmifxjif xfcq" dsapaw m xbmhlf" im gmoabmifmpfw" gmoabmif sjd" gfcsa m bfa xwpjsm, Dsfxpa usfbjmif joaglf,Xpa fpf lji oa gjbf lja Xjsjoapf" cfk

  loakj xif xjljbm j fpa boqga m jwf xifiq jnpjblm lj wfia,

  Wna najsw njx lf {smldbax*

  Wna} xj} wnjw bfpa gfax lfw dlf{}ajsx, Wnmx njx caal hflsiag c} jxauwqjkaljsmjl hfquba,Ml wnmx wf{l ) ml fqs Xjsjoapf"fqs nfia Mfqlg bfpa" wna bfpa {mwn {nfi M+pa caalxnjsmlk j sffi jlg najsw fs :5 }ajsx, Wal}ajsx jkf {a hjia nasa jlg abb ml bfpajw sxw xmknw" jx wna} xj}, Jw sxw {a {asahflhaslag jcfqw fqs jka cahjqxa {ajsa sajbb} zqmwa fbg" cqw fpas wna wmia {asajbmag wnjw }ajsx ml bfpa jsa lfw axxalwmjb"wnjw wna najsw njx lf {smldbax jlg wnjw{a {jlw wf xualg fqs bjxw }ajsx f bmawfkawnas, [a gf lfw xnjsa flb} j sffi" jcag" {a xnjsa bma" {a xnjsa wna jms" kffgjlg cjg wnmlkx, Wnsfqkn jbb f mw {a kfwfkawnas,

  Fqs Xjsjoapf kjpa qx wnmx xwfs}" Xjsjoapfijga qx {a najs jcfqw wnaxa uafuba jlgwnjw mx {n} {a jsa ksjwaqb wf mw,

  & Djoj m Cjosf

  5:;

 • 7/31/2019 Priam ti priu / Telling a story

  18/40

 • 7/31/2019 Priam ti priu / Telling a story

  19/40

  Laufljwj alj &Wna Qldlf{l [fijl

  dfbj j qioawlfxw" gmjol" ksjdq m fgoaq _jcfd & NS

 • 7/31/2019 Priam ti priu / Telling a story

  20/40

  Cmf oa axwm gjl usfisbfkj xmoaloj gjl

  Xpawj wsm dsjboj, Ujgjba xq dsqula ujnqboaxlmoakj, Qxda haxwa lmxq cmba usfnfgla,Kfxufj Ofxmuj m loaml xml oagpj xq xausfcmojbm dsf xlmoak lj uqwq gf hsdpa,

  Mw {jx wna xm~wn gj} f j sfal Ojlqjs}

  wna gj} f wna W{abwn Lmknw,Cmk xlf{jdax {asa jbbmlk fl wna ksfqlghfpasmlk wna ljssf{ sfjgx {mwn wnmhd xlf{jlg ijdmlk wnai njsg wf ca {jbdag fl,Ofxmuj jlg nas xfl {asa fl wnams {j} wfwna hnqshn, Wna} {asa {jbdmlk wnsfqkn wnaxlf{ {mwn ksajw gm`hqbw},

  535

 • 7/31/2019 Priam ti priu / Telling a story

  21/40

  Ufdqjpjoqm usfkbagjwm dsf kqxwq ijkbq"

  Ofxmuj fxoawm usmxqwlfxw wsaa fxfca mlaljgjlm laims dfom ofo fcqa qi m wmoabf,Qkbagj usag xfcfi alq lmakj sjxwjfifwjlq q cmoabm sqcjh" fgoapalq q hslmdjuqw ) iswpmbf hslfkj kjpsjlj dfomljpoaqoa xisw,

  Jx xna {jx fshmlk nas a}ax wf csajd wna

  wnmhd fk" Ofxmuj abw j usaxalha f j wnmsguasxfl, Nas imlg jlg cfg} {asa fshagmlwf j xqggal aabmlk f mlwalxa jl~maw},Jbb jw flha" xwjlgmlk ml sflw f nas" xna xj{j sjwnas xnfsw {fijl {sjuuag mlwf j {nmwanajg xhjs" gsaxxag mlwf j cbjhd hfjw cbjhdsjpal jllfqlhmlk gajwn,

  53:

 • 7/31/2019 Priam ti priu / Telling a story

  22/40

  Lj lfkjij xq xa pmgoaba jsjua cmoaba

  ufuqw jlabj dfoa xq xa xwfumba xjxlmoakfi, Wq oa coabmlq usadmgjbf mqlmwjpjbf m fuaw iswpmbf kbfijla hslahmuaba,Djdf bm oa xjif ifkbj nfgjwm q lomij6Mkbagjba xq djf gj mijoq wflq,

  Fl nas bakx wnasa {asa {nmwa xwfhdmlkx"

  {nmwa jx jlkabx" {nmwa jx wna xlf{ jsfqlgnas, Wna {nmwalaxx {jx csfdal jlggaxwsf}ag c} gajwn jkjml fl nas aawwnasa {asa pas} cmk cbjhd xnfax,Nf{ fl ajswn mx xna jcba wf {jbd ml wnai6

  Wna} iqxw {amkn j wfl,

  533

 • 7/31/2019 Priam ti priu / Telling a story

  23/40

  Ofxmuj oa cmbj fjsjlj usmfsfi xpa gfd lmoa

  qkbagjbj sjxuqwalq lafusjlq dfxq dfoj oafgjpjbj gfoji laqsaglfxwm m juqwalfxwm,Mijbj oa fxoajo djf gj lj wq alqfgladqg" pmgoabj oa pa wq dfxq lakgoa*Sadbj ofo oa ? #Gfcsf oqwsf*" lf alj xa cafgkfpfsj qgjbombj,

  Ofxmuj {jx fpas{nabiag c} wna xhala

  qlwmb xna lfwmhag wna {fijlx bflk" ksajx}njms {nmhn kjpa miusaxxmfl f qlwmgmlaxx4lakbmkalha" wff, Ofxmuj abw jx m xna njgdlf{l wna {fijl4 xna njg xaal wnjw njmsxfia{nasa*Kffg ifslmlk" xna xjmg, Wna {fijlifpag j{j} {mwnfqw xj}mlk j {fsg,

  538

 • 7/31/2019 Priam ti priu / Telling a story

  24/40

  Ibjgj xa alj mkqcmbj q ijkbm gfd oa

  Ofxmuj qnpjwmbj xpfk xmlmj j usfisbqsqmhq, aboj gj xqxwmkla laufljwqalq ljwoasjbj oa Ofxmuq gj ufla wsjwm,Q oaglfi oa wsalqwdq fxwjbj ca gjnj*Qlaimsmbj xa*Dfbmdf kfg gj wsjbj" Ofxmuj xa laljldmlmoa ifkbj usmcbmmwm*

  Wna fk nmg nas jlg Ofxmuj sajhnag fs nas

  xflx bmwwba sfal njlg, Wna {mxn wf hjwhnqu {mwn wna {fijl ijga nas sql,Xqggalb} xna {jx fqw f csajwn* Jlg xnaabw sajbb} saxwbaxx*Lf ijwwas nf{ jxw xna sjl" xna {jxlw jcbawf sajhn nas,

  537

 • 7/31/2019 Priam ti priu / Telling a story

  25/40

  Mxhsuboalj" qumwj xmlj? #A xm wm wf pmgab6 Djd wf

  ifsa cmwm" djd6#Ljxwjbj oa iqdbj wmmlj,Qjpm q hsdpq" Ofxmuml oa laims sjxwjf, Qljgm gj a pmgoawm laufljwq alq" gmjbjxa lj usxwa wsjam oa ufkbagfi, Fijimbf

  oa ilfwpf dfoa xa kqsjbf" jxmalm sjd"labjkfgj, Fwdqgj wjo fxoajo laimsj dfom oaljxwjf ufojpfi laljlda6 abm bm ofo lawf

  sam" ljkfpmoaxwmwm" ufdjjwm" quffsmwm6

  Gmg }fq xaa wnjw6 Nf{ mx wnjw ufxxmcba6*

  Nf{6*" xna jxdag nas xfl a~njqxwagb},J xmbalha abb jbb jsfqlg wnai,Jx wna} alwasag wna hnqshn" Ofxmujxqlajxmlaxx ksa{, Nfumlk wf xaa wnaqldlf{l {fijl" xna xwffg fl nas wmuwfaxws}mlk wf xaa nas jha jiflkxw jbb wnauafuba, Xna cahjia xwqllag c} wna hsf{g"cqslw mlhalxa jlg jl~maw}, [n} gmg wnmx

  xwsjlkas ijda nas aab xf saxwbaxx6 Gfaxxna njpa xfiawnmlk wf wabb nas fs gfax xna{jlw wf {jsl nas f xfiawnmlk6

  531

 • 7/31/2019 Priam ti priu / Telling a story

  26/40

  Ofxmuj ibjgq alj pma lmdjgj lmoa pmgoabj"

  jbm m gjljx q xacm lfxm xbmdq cmoabfkj squhj"kbfijlmn hslmn hmuabj" sjxdqwsjla xpmoawbadfxa, Lfxm laims dfom oa q lofo fxwjpmbj" jla lj wdf oa flj wad xbqwloj ljogqcbomnxwsjnfpj lj mpfwlfia uqwq xpjdfkjfpoadj6

  Ofxmuj njx lfw xaal wna {fijl xmlha" cqw

  xna xwmbb saiaicasx wna {nmwa najg xhjs"kmjlw cbjhd xnfax jlg wfqxbag njms, Xna xwmbbaabx saxwbaxx lfw dlf{mlk {nf wna {fijl{jx ij}ca j nmlw f apas} ijlx gaauaxwajs6

  530

 • 7/31/2019 Priam ti priu / Telling a story

  27/40

  53;

 • 7/31/2019 Priam ti priu / Telling a story

  28/40

 • 7/31/2019 Priam ti priu / Telling a story

  29/40

  Cqlmhqb iaq ) Pawasjl ga scfm & I} ksjlgjwnas ) J {js pawasjl

  Bmhqab ga Jswj Ijskjsawj Xwasmjl & SF

 • 7/31/2019 Priam ti priu / Telling a story

  30/40

  585

 • 7/31/2019 Priam ti priu / Telling a story

  31/40

  Bj mlwsjsaj Sfilmam l scfm iufwsmpjQSXX" bj 33 mqlma :=7:" hj jbmjw jKasijlmam" jpmjmj imbmwjs sfil jpaj lxaspmhmq 03: ga jpmfjla4 Jpmjmj j lgaubmlmw

  xqwa ga imxmqlm" hflwsmcqmlg aahwmp bjabmcasjsaj usfpmlhmmbfs sfilawm Cqhfpmljga lfsg m Cjxjsjcmj" fhqujwa hq fsjjsijw ga QSXX l mqbma :=75,

  Jpmjmj sfil j fcmlqw lwsa jlmm :=7:):=77 ql lqis ga 3555 pmhwfsmm jasmala,

  Ga pawasjlmm ga scfm la jimlwmi hqilgsma" mjs jhawmj ml x la sajimlwajxh"uqswlgq)m hq flfjsa mlqwj imbmwjs mgahfsjmmba" h ufjwa Sfilmj js jpqw jbwaksjlma gjh lq js cwwfsmw bj ujx m lcfs" Sqxmj" Qlkjsmj" Hanmj m jbwa wsiqsmihmljwa ga hab ga)jb Gfmbaj ScfmIflgmjb,

  Fl Oqla :=7:" {nal Sfijlmj alwasagwna {js jx jl jbb} f Kasijl} jkjmlxwwna QSXX" wna Sfijlmjl jms fsha njg03: jmshsjwx fl mwx xaspmha, Wna jms fsha

  jhhfiubmxnag nqlgsagx f pmhwfsmfqximxxmflx" hflwsmcqwmlk ml sabajxmlk f wnaSfijlmjl usfpmlhax" lfswnasl Cqhfpmljjlg Caxxjsjcmj" fhhqumag c} wna Xfpmawjsiag fshax ml Oqb}:=75,

  Wna Sfijlmjl Jms @fsha fcwjmlag caw{aal:=7: jlg :=77 j bjska lqicas f 3555

  pmhwfsmax,

  [a usfqgb} sahjbb wna {js pawasjlx jlgwna} daau saiaicasmlk qx" {ajsmlk wnamsimbmwjs} qlmfsi jlg gahfsjwmflx" wnjwij}ca Sfijlmj {fqbg njpa lf{ njgfwnas cfqlgjsmax m wna} gmg lfw cajwalwna ksfqlg jlg wna xdmax f bjlgx xqhn

  jx Sqxxmj" Nqlkjs}" Hahn Sauqcbmh jlgfwnasx gaxwsf}ag c} wna Xahflg [fsbg [js,

  58:

 • 7/31/2019 Priam ti priu / Telling a story

  32/40

  583

 • 7/31/2019 Priam ti priu / Telling a story

  33/40

  Ml :=75" i} ksjlgjwnas KnafsknaU, Knafskna {jx j umbfw xwqgalw jwwna Imbmwjs} Xhnffb f Umbfwjka" mlfsgas wf sahampa wna umbfw haswmhjwa,

  Jwas ksjgqjwmfl na {jx alsfbbag mlCficjsgialw 3 @bfwmbbj,

  Wna Cficjsgialw Jpmjwmfl {nmhn i}ksjlgjwnas {jx j ujsw f" a~ahqwag:5; imxxmflx {mwn 7>; jmshsjw sfqwaxgqsmlk 8;7 nfqsx f mknw, Wna cjwwbanabg fl wna wassmwfs} f Hahnfxbfpjdmj

  bjxwag sfi Gahaicas :=71 wf ij}:=71, Gqsmlk wnmx uasmfg f wmia wnasa{asa bjqlhnag 3:5 wflx f cficx fl 8;sjmb{j} hfiiqlmhjwmfl lfgax jlg wsffux"ijljkmlk wf gaxwsf} 0: hjsx" 8 wjldx" 85wsjmlx" 0 jlwm)jmshsjw jswmbbas} cjwwasmax,

  Fl wna ifslmlk f ij} 0" jwas j xasmfqx

  jswmbbas} jlg jpmjwmfl usaujsjwmfl" wna bjxwfuasjwmfl f wna Aqsfua Xahflg [js cakjl#Usjkqa Fuasjwmfl#" {nasa wna SfijlmjlJms @fsha ujswmhmujwag {mwn jbb wna fshaxjpjmbjcba, Ml wna sxw gj} f wna jwwjhd wnaknwas jmshsjw nmw wna Nmwbas saxmxwjlhasfi Nfbaxfp jlg Nqbml jlg wna wsffuxUsfxwaofp,

  l jlqb :=75" cqlmhqb iaq" Knafskna U,Knafskna" asj abap umbfw bj hfjbj Imbmwjsga Umbfwjo" ualwsq j usmim csapawqb ga umbfwga scfm, Gqu jcxfbpmsaj hfbmm" j fxw

  lsfbjw l @bfwmbj 3 Cficjsgjialw,

  Jpmjmj ga cficjsgjialw" gml hjsahaj ujswa m cqlmhqb iaq" j a~ahqwjw:5; imxmqlm hq 7>; mamsm jpmfl l 8;7fsa ga cfs, Jhmqlmba ga bquw gqxa uawasmwfsmqb Hanfxbfpjhmam jq gqsjw gml bqljgahaicsma :=77 ul bj :3 ijm :=71, l

  jhajxw uasmfjg jq fxw bjlxjwa 3:5 wflacfica jxqusj j 8; lfgqsm ga hfiqlmhjmaga hjba asjw" 80 ga hflhalwssm ijsm gawsqua" saqmlg x gmxwsqk 0: ijmlm jqwf"8 wjlhqsm" 85 wsalqsm" 0 cjwasmm ga jswmbasmajlwmjasmjl,

  l gmimlajj mbam ga 0 ijm" gqu f

  uqwaslmh usakwmsa ga jswmbasma m jpmjma"j lhauqw qbwmij fuasjma gml wmiuqb habqmga)jb gfmbaj scfm iflgmjb gml AqsfujFuasjmj ga bj Usjkj" bj hjsa HfsuqbJasmjl Sfil j ujswmhmujw hq wfjwabafsaba xjba, l usmij m j falxmpam" jpmjmjga jxjbw m jpmjmj ga plwfjsa jq bfpmwsamxwalaba nmwbasmxwa ga bj Nfbaxfp m Nqbmlm hflhalwssmba ga wsqua ga bj Usfxwaofp,

  588

 • 7/31/2019 Priam ti priu / Telling a story

  34/40

  587

  Wn ww d wn C c g w KA w w w m w b

 • 7/31/2019 Priam ti priu / Telling a story

  35/40

  Wna jwwjhdx f wna Cficjsgialw Ksfqu: wnjw mlhbqgag i} ksjlgjwnas+x hsa{njg xmimbjs aahwx fl wna Usfxwaofp wsjmlxwjwmfl" usfgqhmlk sa jlg a~ubfxmflx,

  Fl Ij} =" :=71 jwas wna hflhalwsmlkcbf{x f wna Qlmwag Ljwmflx" wna LjmKasijl} {jx fshag wf xqssalgasqlhflgmwmfljbb}" jx j saxqbw" wna Xahflg[fsbg [js algag ml Aqsfua, Sfijlmj jbxfwjdax ubjha jiflk wna pmhwfsmfqx xwjwax,

  Sfijlmjl jsi} bfxxax ml wna Xahflg [fsbg[js :=8= :=71 hfqlwag fpas >15555gajwnx" mloqsag jlg gmxjuuajsag" jlgsfi Jqkqxw" :=77 wf Fhwfcas 31" hfqlwag03555 xfbgmasx" ijwasmjb bfxxax jlg nqkagaxwsqhwmflx hfiimwwag c} wna Kasijljlg Nqlkjsmjl jsimax,

  Aahwa jxailwfjsa j jpqw m jwjhqbfsijmmbfs Ksquqbqm : cficjsgjialwgml hjsa haj ujswa m ahnmujoqb cqlmhqbqmiaq" Knafskna U, Knafskna" jxqusj

  kjslmwqsmbfs ga wsal imbmwjsa nmwbasmxwa gmlkjsj Usfxwaofp" l qsij hsqmj x)jq usfgqxmlhalgmm m a~ubfmm,

  Bj = Ijm :=71" xqc bfpmwqsmba hflhalwsmha jbafsabfs Ljmqlmbfs Qlmwa" Kasijlmj ljmxwj fxw xmbmw x hjumwqbaa lahflgmmfljw"jxwab hab ga)jb MM)baj Scfm Iflgmjb

  gahbjljw ga j~j Casbml ) Sfij ) Wfdmf" ljlqb :=8=" j bqjw xsmw l Aqsfuj,

  Umasgasmba jsijwam sfila l hab ga)jbGfmbaj Scfm Iflgmjb :=8= ) :=71 jq fxwga uaxwa >15 ga imm ga imbmwjsm ifsm slmm m gmxusqm" mjs gml :=77 ) 38 jqkqxwul bj 31 fhwficsma jhabjm jl 03,555

  imbmwjsm" ujkqca ijwasmjba m ijsm gmxwsqkasmhfimxa ga jsijwaba kasijla m nfswmxwaqlkjsa, 581

  F usfoadwq & Jcfqw wna usfoahw

 • 7/31/2019 Priam ti priu / Telling a story

  36/40

  F usfoadwq & Jcfqw wna usfoahw

  Xhnffb f Jsw Gaxmkl Ksjunmhx jlg HbfwnaxUsfoadwfi Usmji wm usmq dfbj j

 • 7/31/2019 Priam ti priu / Telling a story

  37/40

  Xhnffb f Jsw" Gaxmkl" Ksjunmhx jlg Hbfwnax_jcfd .Hsfjwmj- njx cahfia fla f wna :51xhnffbx {nfxa usfoahwx {asa j{jsgag ml wna35:: usfoahw hfiuawmwmfl f wna Jhjgai}

  f Halwsjb Aqsfuajl Xhnffbx .JHAX- {nfxafpasjbb wnaia {jx? Cqmbgmlk csmgkax ml xfhmawmax )pfbqlwaas ml }fqs hfiiqlmwmax,

  Wfkawnas {mwn wna Xhnffb f Jsw sfi Xjsjoapf.Cfxlmj lg Nasakfpmlj- jlg Bmhaqb ga Jswjsfi Cqjq .Sfijlmj- wna usfoahw Wabbmlk j Xwfs}{jx juubmag wf wna hflwaxw jlg {jx xqhhaxxqbb}jhhauwag c} wna JHAX cfjsg,

  Wabbmlk j Xwfs}mx wna usfoahw {mwnml {nmhnxwqgalwx sfi wnaxa wnsaa hfqlwsmax {mbb hfbbahw"mbbqxwsjwa jlg uqcbmxn w}umhjb fs fskfwwalxwfsmax f wnams hfiiqlmwmax ml j cffdbaw wmwbagWabbmlk j Xwfs}, Wna xwfsmax uqcbmxnag ml wnacffdbaw {mbb ca wfbg wf wna xwqgalwx c} wnauafuba {nf bmpa ml fbg uafuba+x nfiax ml wnamshfiiqlmwmax,

  Wna usfoahw+x ijml kfjb mx wf axwjcbmxn hflwjhwxjlg hffuasjwmfl caw{aal xhnffbx jlg fbguafuba+x nfiax" wnjw mx" wf csfjgal wnapfbqlwaasmlk a~uasmalha f wna xwqgalwx c}pmxmwmlk jlg xualgmlk wmia {mwn abgasb} hmwmalxf wnams hfiiqlmwmax, Nf{apas" wnsfqkn wnmxusfoahw xwqgalwx sfi wnsaa gmasalw hfqlwsmax{nf jbb jwwalg jsw xhnffbx {mbb jbxf a~hnjlkaa~uasmalha jlg dlf{bagka jiflk wnaixabpaxwnqx cqmbgmlk csmgkax fqwxmga wnams f{lhfqlwsmax, Wna xwfsmax {mbb ca najsg jlg wnalsawfbg ml j la{ {j} c} jbb ujswmhmujlwx" }fqlkjlg fbg" jx jl mlxumsjwmfl wf jbb f qx wf njpa jlfual imlg jlg fual najsw wf wnmlkx {a njpajbsajg} bjcabbag jx fqwgjwag jlg mssabapjlw,

  Wna ifxw cjxmh jlg uf{as`qb {j} wf hfllahw wfjlfwnas uasxfl mx wf bmxwal, Oqxw bmxwal, Uasnjux wna

  ifxw miufswjlw wnmlk {a apas kmpa ajhn fwnas mx

  fqs jwwalwmfl

  Sjhnab Ljfim Saial

  Usfoadwfi Usmji wm usmq dfbj jqioawlfxw" gmjol" ksjdq m fgoaq _jcfdqdboqmbj xa q Jdjgaimoq xsaglofaqsfuxdmndfbj .JHAX-" wa oa ujswlasxwpfi xj

  Xsaglofi dfbfi usmimoaloalmn qioawlfxwmm Xjsjoapj .CmN- m Bmhaqb ga Jswj m Cqjqj.Sqiqloxdj- fgbqmbj qpsxwmwm paa miaqdfbj m bfdjblmn joaglmhj" fglfxlf"gfifpj j xwjsmoa m laifla" jbm m xwpfsmwmlfpa paa miaq qalmdj qioawlmdmndfbj fpmn wsmoq aijboj,

  Xpjdj dfbj oa q xqsjglom x gfifpmij jxwjsmoa m laifla fxfca xjdqumbj usmalomnfpmn wmalmdj dfoa a xujxmwm fgjcfsjpj mbqxwsmsjloai m fcojpbompjloaijoaglmda xbmdfpla dlommha ufg ljmpfiUsmji wm usmq,Xpm xqgmflmhm usfoadwj loakfpmi a

  jgjjij fxwpjsmwm joaglmdm hmbofpfkfgmloak JHAX usfksjij" fglfxlf"mksjgmw a ifxwfpa q gsqwpq pfbflwmsjoqmq gfifpmij j xwjsmoa m laifla" kgoaa lomnfpmi wmalmhmij ufdjjwm gjlmxq jcfsjpboalm m gj m lomnfpmn usmj fgoawmloxwpq m ibjgaljwpq ifkq ojdf uqlfljqmwm f usfbfxwm xpfkj dsjoj, Xbqjloai

  a xa xwpfsm lfpa xwjsa usma dfoa a mxusmjwmjoaglf qalmhm wsmoq aijboj m wmalmhm xpmnqdboqalmn gfifpj,Ljofxlfplmom m ljoiflmom ljml dfomia xa

  ufpazqoaif x gsqkmij oa xbqjloa, Xjif

  xbqjloa, Ifgj oa ljopjlmoj xwpjs dfoq mdjgj

  usqjif gsqkmij ljj ujloj,,,Sjhnab Ljfim Saial

  58;

  Miusaxxqi

 • 7/31/2019 Priam ti priu / Telling a story

  38/40

  u

  Mgjpj & Uqcbmxnasdfbj j qioawlfxw" gmjol" ksjdq m fgoaq

  _jcfd

  Qsaglmd & AgmwfsLmdfbj Xmldfpm

  Qsaglmwpf & AgmwfsmjbCMN Jiabj Jojlfpm & Ijsmoj Uqgjsm" CalojimlUjloawj" Jgims qsdfpmNS Cjscjsj Njlombah" Hjsial Cjqsj Ufwfm"

  Xfloj Daj & Mpjlj Kscah" Dbjsj Pmwdfpm" XjsjPskf" Paxlj Iqlas" Mpjlj @qlwad" XjijlwjUawsqj" Oabalj Calkas" Pjbasmoj Gojloam"Dsmxwmlj Dfah" abodj Ijbcjj" Cjscjsj Imhad"Ijswj jsjpahSF Jbmlj Xhjsbjw & Jgsmjlj Knafskna" JlgsaajBhwq

  [ac xwsjlmha & [ac xmwa {{{,usmhjxwf},hfi

  Lmdfbj Pmgfpm

  Wmxjd & Usmlwag mldfbj j qioawlfxw" gmjol" ksjdq m fgoaq_jcfd

  HMU jumx gfxwqujl q sjqljblfia djwjbfkqLjhmfljbla m xpaqmbmla dlomlmha q _jksacqufg csfoai ;==30:MXCL =;>)=18)=0==0)1);

  Bmhqab ga Jswj Ijskjsawj Xwasmjl

  dfbj j qioawlfxw" gmjol" ksjdq mfgoaq _jcfd

 • 7/31/2019 Priam ti priu / Telling a story

  39/40

 • 7/31/2019 Priam ti priu / Telling a story

  40/40

  Usmji wm usmq & Wabbmlk j xwfs} & Aq p xuql f ufpaxwa

  MXCL=

  18)=0==0)1);

  =

  ;>=18=

  0==01;