PRIJAVA NA KONKURS ZA POSAO

  • View
    175

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PRIJAVA NA KONKURS ZA POSAO. POSLOVNO PISMO. K oristi se u komunikaciji sa poslovnim partnerima, klijentima, dobavljaima i ostalim s tejkholderima Forme poslovnog pisma Blok forma Kombinovana forma Zupasta forma Slobodna forma - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

PRIJAVA NA KONKURS ZA POSAO

PRIJAVA NA KONKURS ZA POSAO

POSLOVNO PISMOKoristi se u komunikaciji sa poslovnim partnerima, klijentima, dobavljaima i ostalim stejkholderimaForme poslovnog pismaBlok formaKombinovana formaZupasta formaSlobodna formaKompanije uglavnom koriste evropski standard za poslovno pismo (leva blok forma)Moe biti:Klasino poslovno pismo (tekstualno, na papiru)Elektronsko poslovno pismo (preko e-maila)

KLASINO POSLOVNO PISMOOdaje utisak profesionalnosti, zvanino je, formalno, moe da poslui kao materijalni dokaz ukoliko je pravilno overenoLake se ita, pokazuje saradnicima, nosi sa sobom (kui, na sastanke...)Lake se dodaju beleke i podvlae detaljiLake se uva, jer se sva poslovna korespodencija (ulazna i izlazna) arhiviraLake se stavlja u klasinu preglednu formu sa zaglavljem i ostalim tekstualnim formatiranjemUkoliko se poslovno pismo alje putem e-maila potrebno ga je pravilno formatirati i staviti u attachment, jer e ga na taj nain primalac lake tampati i itatiELEKTRONSKO POSLOVNO PISMOEfikasnost-brzina stizanja do primaoca, tee se gubi (obino se gube nakon tampanja, kuriri, sekretarice..)Neposrednost-lake se uspostavljaju lini odnosi izmeu korespodenataAurnost-vea brzina odgovoraMogunost slanja manjih multimedijalnih sadraja ili linkova ka nekim internet stranicamaLaka distribucija saradnicima koji su prostorno udaljeni (Forward)Pogodnije je za kratke poruke i konsultacije

REDOSLED ELEMENATA Poiljalac pisma (memorandum ili da se otkucaju podaci)Ime poiljaoca (naziv kompanije)Adresa i mestoTelefon, faxE-mailPrimalac pismaNaziv organizacijeIme osobe ili sektoraAdresa i mestoMesto i datum pisanjaPredmet

REDOSLED ELEMENATATelo pismaGlavni deo pismaUvoenje u poruku, pozivanje na ranije dopisivanje, poslovnu vezu, telefonski razgovorPoruka-sr pisma u kojem se obrazlae razlog obraanjaZavrni deo pismaNaglasite optimizam i elju za saradnjom ili skorim susretomIznesite oekivanja za neku akciju po pitanju teme Vaeg pismaZavravate sa prigodnim pozdravimaPotpis poaljaoca, peatPriloziDodatak (P.S.)VRSTE POSLOVNIH PISAMAPisma sa dobrim vestimaPisma sa loim vestimaPisma nagovaranjaInformativna pismaIzvetajiDopisE-mail

POSLOVNO PISMOJasno i nedvosmisleno-lako razumljive reenice, konkretna poruka bez obzira na strunost i iskustvo onoga ko ga itaVizuelno ureeno-zaglavlje, uvod, u nekoliko pasusa piemo o razlitim temama, poslednji pasus zahvalimo na izdvojenom vremenu i poruimo da smo spremni na razgovor i saradnjuUsmereno na onoga ko ga ita-u skladu sa osobinama i motivima primaoca, Postaviti se u sitaciju onoga ko ita pismo (ta bi mene zainteresovalo da sam na njihovom mestu?)

PROPRATNO PISMOJedini dokument koji se moe slati uz CV, a da to nije zatraenoCilj je da uvedete poslodavca u biografiju i da objasnite zato ste ba vi idealan kandidat za tu pozicijuNavodite zato ste zainteresovani da radite ba kod tog poslodavca, tj. navodite stvari koje se ne navode u poslovnoj biografijiELEMENTI PROPRATNOG PISMAPOVRATNA ADRESAMESTO I DATUMADRESA NA KOJU SE ALJE PISMOOBRAANJEUVOD (Navedite na koji oglas se javljate i poziciju za koju ste zainteresovani i izvor iz kog ste saznali za konkurs za posao.)RAZRADA (U nekoliko reenica pokaite motivaciju da radite upravo za to preduzee. Istakinite vae kvalifikacije i kvalitete i poveite ih sa onim to je preduzeu potrebno. Pokaite da znate neto o toj kompaniji-istorijat, organizacionu strukturu, projekte u koje je ukljuena. Objasnite ato ste izabrali ba tu kompaniju-na primer koristite te proizvode, zbog imida kompanije i sl.)ZAKLJUAK (Napiite da mogu da Vas kontaktiraju ukoliko imaju nekih nedoumica. Navedite da se nadate razgovoru tokom kojeg ete imati priliku da pokaete svoje kvalitete. Zavrite tako to ete se zahvaliti i potpiite se.)PRILOZI

HVALA NA PANJI!