of 26 /26

Prijave i upisi kandidata u srednje - gs-pregrada.skole.hrgs-pregrada.skole.hr/upload/gs-pregrada/newsattach/213/Publikacija... · darovitosti umjetničke škole javno će oglasiti

Embed Size (px)

Text of Prijave i upisi kandidata u srednje -...

Page 1: Prijave i upisi kandidata u srednje - gs-pregrada.skole.hrgs-pregrada.skole.hr/upload/gs-pregrada/newsattach/213/Publikacija... · darovitosti umjetničke škole javno će oglasiti
Page 2: Prijave i upisi kandidata u srednje - gs-pregrada.skole.hrgs-pregrada.skole.hr/upload/gs-pregrada/newsattach/213/Publikacija... · darovitosti umjetničke škole javno će oglasiti
Page 3: Prijave i upisi kandidata u srednje - gs-pregrada.skole.hrgs-pregrada.skole.hr/upload/gs-pregrada/newsattach/213/Publikacija... · darovitosti umjetničke škole javno će oglasiti

Prijave i upisi

kandidata u srednje

škole za školsku godinu

2018./2019.

Idemo u srednju!

Page 4: Prijave i upisi kandidata u srednje - gs-pregrada.skole.hrgs-pregrada.skole.hr/upload/gs-pregrada/newsattach/213/Publikacija... · darovitosti umjetničke škole javno će oglasiti

IMPRESSUM

NAKLADNICI:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Hrvatska akademska i istraživačka mreža CARNET

ZA NAKLADNIKE:

prof. dr. sc. Blaženka Divjak, ministar, Goran Kezunović, dipl. ing., ravnatelj

UREDNIŠTVO:

Monika Vričko, prof., Nataša Lovrić, prof., Ana Džepina, mag. polit., Davor Leipold, bacc. ing.,

Mihael Vugrinec, mag. oec., Petra Košutić, dipl. oec.

DIZAJN:

Dizajn.net

Izrazi koji se koriste u ovoj publikaciji, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u

muškome ili ženskome rodu, obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH, ISBN: 978-953-8103-25-4

Hrvatska akademska i istraživačka mreža CARNET, ISBN: 978-953-6802-50-0

Zagreb, svibanj 2018.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska

Tel.: + 385 (0) 1 4569 000 • Faks: + 385 (0) 1 4569 099

E-pošta: [email protected] • URL: www.mzo.hr

Hrvatska akademska i istraživačka mreža CARNET

Josipa Marohnića 5, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska

Tel.: +385 (0) 1 6661 616 • Faks: +385 (0) 1 6661 615

E-pošta: [email protected] • URL: www.carnet.hr

Agencija za znanost i visoko obrazovanje, Središnji prijavni ured

Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska

Tel.: +385 (0) 1 6274 877 • Faks: +385 (0) 1 6274 849

E-pošta: [email protected] • URL: www.azvo.hr

Središnji državni ured za šport

Page 5: Prijave i upisi kandidata u srednje - gs-pregrada.skole.hrgs-pregrada.skole.hr/upload/gs-pregrada/newsattach/213/Publikacija... · darovitosti umjetničke škole javno će oglasiti

Savska cesta 28/1, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska

Tel.: +385 (0) 1 6042-950

E-pošta: [email protected] • URL: www.sdus.hr

Page 6: Prijave i upisi kandidata u srednje - gs-pregrada.skole.hrgs-pregrada.skole.hr/upload/gs-pregrada/newsattach/213/Publikacija... · darovitosti umjetničke škole javno će oglasiti

Prijave i upisi kandidata koji upisuju umjetničke programe te kandidata koji upisuju odjele za

sportaše

Sadržaj:

1. Uvodna riječ

2. Elementi i kriteriji za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole

3. Ljestvice poretka

4. Naknadni upisni rok

5. Kalendar - datumi koje je važno zapamtiti

Page 7: Prijave i upisi kandidata u srednje - gs-pregrada.skole.hrgs-pregrada.skole.hr/upload/gs-pregrada/newsattach/213/Publikacija... · darovitosti umjetničke škole javno će oglasiti

1. Uvodna riječ

Dragi budući srednjoškolci,

odabir srednje škole velika je životna odluka. Upoznavanje vlastitih vrijednosti, interesa i sposobnosti

nije lagan zadatak, ali je prijeko potreban u procesu donošenja tako važne odluke kao što je izbor

zanimanja. Dobro razmislite o tome što vas je tijekom dosadašnjeg školovanja jako zanimalo, koje

ste predmete voljeli, čime ste se bavili u svoje slobodno vrijeme, ali i što vas je činilo nezadovoljnima

i nesretnima, što vam je predstavljalo teškoće.

Razgovarajte sa svojim roditeljima, nastavnicima, školskim prijateljima i ostalim osobama s kojima

ste bliski te koji vam mogu pružiti adekvatnu pomoć pri odabiru škole. Važno je prikupiti što više

informacija o različitim zanimanjima, o srednjim školama i programima obrazovanja, kao i o

mogućnostima zapošljavanja, odnosno nastavka daljnjega obrazovanja.

U publikaciji, koja je pred vama, pronaći ćete najvažnije informacije o postupku prijava i upisa u

srednje škole u školskoj godini 2018./2019., koji se provodi elektroničkim putem preko mrežne

stranice: www.upisi.hr. U publikaciji ćemo vas informirati o elementima i kriterijima za upis,

načinima i postupcima prijava u sustav kandidata koji se prijavljuju u razredne odjele za sportaše i

kandidata koji prijavljuju umjetničke programe, prikazati vam primjere bodovanja za različite

obrazovne programe te vam predočiti sve što vam elektronički način prijava i upisa u srednje škole

pruža - pregled nad osobnim podacima, ocjenama i dodatnim postignućima te detaljan pregled lista

poredaka sa strukturom bodova na temelju kojih je izračunat vaš plasman na svakome pojedinome

prijavljenome programu obrazovanja. Iznimno je važno kontinuirano pratiti sve informacije koje se

objavljuju na mrežnoj stranici: www.upisi.hr, a na kojoj će biti objavljeni uvjeti i kriteriji vrednovanja

upisa u programe obrazovanja, svi postupci vezani uz prijave, kao i ostali ažurirani podaci, važne

obavijesti i detaljne upute za rad sa sustavom.

Na samome kraju publikacije pronaći ćete i Kalendar u koji su, kao podsjetnik, upisani svi datumi i

rokovi vezani uz prijavu i upis programa obrazovanja.

Ako imate dvojbi, pitanja ili teškoća vezanih uz prijavu u sustav, rad sa sustavom ili prijavom

programa obrazovanja, na adresi www.upisi.hr/FAQ nalaze se „Često postavljena pitanja i odgovori“

koji vam mogu pomoći u rješavanju problema ili dvojbi.

Za dodatnu pomoć možete kontaktirati Podršku obrazovnom sustavu pri CARNET-u na

elektroničkoj adresi: [email protected] ili telefonom na broj: 01/6661-500.

Uredništvo

Page 8: Prijave i upisi kandidata u srednje - gs-pregrada.skole.hrgs-pregrada.skole.hr/upload/gs-pregrada/newsattach/213/Publikacija... · darovitosti umjetničke škole javno će oglasiti

2. Elementi i kriteriji za izbor kandidata za upis u I. razred srednje

škole

Elementi i kriteriji za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole propisani su Pravilnikom o

elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole koji je donijelo

Ministarstvo znanosti i obrazovanja (Narodne novine, broj 49/2015. i 47/2017.). Pravilnik je objavljen

na službenoj mrežnoj stranici Ministarstva i na mrežnoj stranici: www.upisi.hr, a u ovom poglavlju

donosimo najvažnije elemente i kriterije iz Pravilnika.

Tko se upisuje u srednju školu?

U srednju školu upisuju se kandidati koji su završili ili završavaju osnovno obrazovanje u 2018. godini.

Pod jednakim uvjetima, upisuju se kandidati hrvatski državljani, Hrvati iz drugih država, djeca

državljana iz država članica Europske unije te kandidati strani državljani iz zemalja izvan Europske

unije, ako ispunjavaju propisane uvjete.

U prvi razred srednje škole mogu se upisati kandidati koji, do početka školske godine u kojoj upisuju

prvi razred srednje škole, navršavaju 17 godina. Iznimno, uz odobrenje školskog odbora, u prvi razred

srednje škole može se upisati kandidat do navršenih 18 godina, a uz odobrenje Ministarstva,

kandidat stariji od 18 godina.

Što se boduje za upis u srednju školu?

Za upis u I. razred srednje škole kandidatima se vrednuju i boduju zajednički, dodatni i poseban

element.

1. Zajednički element

a) Zajednički element za upis kandidata u gimnazijske programe i programe obrazovanja za stjecanje

strukovne kvalifikacije u trajanju od najmanje četiri godine čine prosjeci zaključnih ocjena svih

nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja, zaključne

ocjene u posljednja dva razreda osnovnog obrazovanja iz nastavnih predmeta Hrvatski jezik,

Matematika i prvi strani jezik te triju nastavnih predmeta važnih za nastavak obrazovanja u

pojedinim obrazovnim programima od kojih su dva propisana Popisom predmeta posebno važnih za

upis koji je sastavni dio Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred

srednje škole, a jedan samostalno određuje srednja škola od obveznih nastavnih predmeta koji se

uče u osnovnoj školi. Za programe koji se provode na jeziku i pismu nacionalnih manjina to je, u

pravilu, nastavni predmet iz jezika nacionalne manjine (materinski jezik).

Na takav način, moguće je steći najviše 80 bodova.

Ako kandidatu nije upisana neka od ocjena iz nekog nastavnog predmeta, a koja se boduje,

umjesto nje bodovat će se prosjek svih ocjena od 5. do 8. razreda osnovne škole.

Page 9: Prijave i upisi kandidata u srednje - gs-pregrada.skole.hrgs-pregrada.skole.hr/upload/gs-pregrada/newsattach/213/Publikacija... · darovitosti umjetničke škole javno će oglasiti

Elementi vrednovanja

5. razred

6. razred

7. razred

8. razred

Ukupno

Prosjek ocjena

5,00 5,00 5,00 5,00 20,00

Hrvatski jezik 5 5 10,00

Matematika 5 5 10,00

Prvi strani jezik

5 5 10,00

Predmet značajan za upis (propisan)

5 5 10,00

Predmet značajan za upis (propisan)

5 5 10,00

Predmet značajan za upis (određuje škola)

5 5 10,00

Ukupno 80,00

b) Zajednički element za upis u programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije i programe

obrazovanja za vezane obrte u trajanju od najmanje tri godine uključuje prosjeke zaključnih ocjena

svih nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja te

zaključne ocjene u posljednja dva razreda osnovnog obrazovanja iz nastavnih predmeta Hrvatski

jezik, Matematika i prvi strani jezik. Na takav način, moguće je steći najviše 50 bodova.

Ako kandidatu nije upisana neka od ocjena iz nekog nastavnog predmeta, a koja se boduje,

umjesto nje bodovat će se prosjek svih ocjena od 5. do 8. razreda osnovne škole.

Elementi vrednovanja

5. razred

6. razred

7. razred

8. razred

Ukupno

Prosjek ocjena

5,00 5,00 5,00 5,00 20,00

Hrvatski jezik 5 5 10,00

Matematika 5 5 10,00

Prvi strani jezik

5 5 10,00

Ukupno 50,00

c) Zajednički element za upis u programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije u trajanju

manjem od tri godine uključuje prosjeke svih zaključnih ocjena svih nastavnih predmeta na dvije

decimale u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja. Na takav način , moguće je steći najviše

20 bodova.

Page 10: Prijave i upisi kandidata u srednje - gs-pregrada.skole.hrgs-pregrada.skole.hr/upload/gs-pregrada/newsattach/213/Publikacija... · darovitosti umjetničke škole javno će oglasiti

Elementi vrednovanja

5. razred

6. razred

7. razred

8. razred

Ukupno

Prosjek ocjena

5,00 5,00 5,00 5,00 20,00

Ukupno 20,00

2. Dodatni element

Dodatni element vrednovanja čine sposobnosti, darovitosti i znanja kandidata. Sposobnosti,

darovitosti i znanja kandidata dokazuju se i vrednuju:

• na osnovi provjere (ispitivanja) posebnih znanja, vještina, sposobnosti i darovitosti

• na osnovi rezultata postignutih na natjecanjima u znanju

• na osnovi rezultata postignutih na natjecanjima u organizaciji školskih sportskih društava.

3. Poseban element

Poseban element vrednovanja čini uspjeh kandidata koji su ostvarili u otežanim uvjetima

obrazovanja.

• Kandidatima će se priznati ostvarivanje isključivo jednoga (najpovoljnijega) od sljedećih

prava:

• kandidat sa zdravstvenim teškoćama

• kandidat koji živi uz jednoga ili oba roditelja s dugotrajnom teškom bolesti

• kandidat koji živi uz dugotrajno nezaposlena oba roditelja

• kandidat koji živi uz samohranoga roditelja korisnika socijalne skrbi

• kandidat kojem je jedan roditelj preminuo

• kandidat koji je bez roditelja ili odgovarajuće roditeljske skrbi

• kandidat koji je pripadnik romske nacionalne manjine.

Elementi i kriteriji za upis kandidata u I. razred srednje škole propisani Pravilnikom o elementima i

kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole koriste se i za upis u međunarodne

programe obrazovanja.

Koji su kriteriji za upis kandidata u umjetničke škole?

Dobne granice za upis kandidata u pojedine programe srednjega umjetničkog obrazovanja propisane

su zakonom koji uređuje umjetničko obrazovanje (Zakon o umjetničkom obrazovanju, Narodne

novine, broj 130/2011).

Likovne, glazbene i plesne škole, uz vrednovanje uspjeha kandidata u prethodnom obrazovanju,

provode i ispitivanje darovitosti kandidata za pojedine vrste umjetničkoga izraza. Provjeru

darovitosti umjetničke škole javno će oglasiti i navesti rokove i mjesto ispitivanja, a svi podaci bit će

dostupni i na mrežnoj stranici: www.upisi.hr.

Programi likovne umjetnosti i dizajna

Za upis u programe likovne umjetnosti i dizajna darovitost kandidata za likovno izražavanje

provjerava se crtanjem (olovkom ili ugljenom) te slikanjem (tempera, gvaš ili akvarel).

Page 11: Prijave i upisi kandidata u srednje - gs-pregrada.skole.hrgs-pregrada.skole.hr/upload/gs-pregrada/newsattach/213/Publikacija... · darovitosti umjetničke škole javno će oglasiti

Navedenom provjerom moguće je ostvariti najviše 120 bodova, a minimalni bodovni prag na ovom

ispitu iznosi 70 bodova.

Programi glazbene umjetnosti

Za upis u programe glazbene umjetnosti s općeobrazovnim dijelom, kandidatima se vrednuje

zajednički, dodatni i poseban element vrednovanja, opći uspjeh iz petoga i šestoga razreda osnovne

glazbene škole ili dva razreda pripremnog obrazovanja te ostvareni rezultat na prijamnome ispitu

glazbene darovitosti.

Prijamni ispit glazbene darovitosti za instrumentaliste i pjevače obuhvaća provjeru iz temeljnoga

predmeta struke i solfeggia, za teoretičara provjeru iz klavira i solfeggia, a za graditelja i restauratora

glazbala provjeru solfeggia i ocjenu priloženoga rada (izgrađeno glazbalo). Na temelju prijamnoga

ispita, kandidat može ostvariti najviše 170 bodova, a minimalni prag na prijamnome ispitu je 70

bodova.

Kandidatima, koji paralelno upisuju srednju glazbenu školu, uz drugi obrazovni program, vrednuju se

ocjene u prethodnoj glazbenoj školi (peti i šesti razred osnovne glazbene škole ili dva razreda

pripremnoga obrazovanja) te ostvareni rezultat na prijamnome ispitu glazbene darovitosti. Prag na

ovom ispitu također iznosi 70 bodova.

Kandidatima, koji nisu pohađali osnovnu glazbenu školu, a upisuju pripremni program glazbenoga

obrazovanja, vrednuje se samo konačni rezultat ostvaren na prijamnome ispitu glazbene darovitosti

(glazbeni sluh, glazbeno pamćenje i glazbeni ritam), a za glazbenika pjevača i izvedba dviju vokalnih

skladbi po slobodnome izboru. Na prijamnome ispitu je maksimalno moguće ostvariti 180 bodova, a

prag na ovom ispitu iznosi 100 bodova.

Programi plesne umjetnosti

Za upis u programe plesne umjetnosti s općeobrazovnim dijelom, kandidatima se vrednuju

zajednički, dodatni i poseban element vrednovanja, opći uspjeh iz četvrtoga razreda plesne odnosno

baletne škole ili uspjeh iz pripremnoga razreda te ostvareni rezultat na prijamnome ispitu plesne

darovitosti, koji uključuje uspjeh iz glavnih plesnih predmeta koje utvrđuje škola.

Na temelju općega uspjeha u prethodnoj plesnoj školi i prijamnoga ispita, kandidat može ostvariti

najviše 200 bodova.

Kandidatima, koji paralelno upisuju srednju plesnu školu, uz drugi program obrazovanja, vrednuje se

samo opći uspjeh iz četvrtoga razreda plesne odnosno baletne škole ili uspjeh iz pripremnoga

razreda te ostvareni rezultat na prijamnome ispitu plesne darovitosti. Prag na ovom ispitu iznosi 70

bodova.

Kandidatima, koji upisuju pripremni program plesnoga obrazovanja, vrednuje se samo ostvareni

rezultat na prijamnome ispitu plesne darovitosti na kojemu je moguće ostvariti najviše 120 bodova.

Prag na ovom ispitu također iznosi 70 bodova.

Prijava paralelnih umjetničkih programa

Kandidati s odgovarajućim preduvjetima imaju mogućnost prijave kombinacije općeobrazovnih i

umjetničkih programa obrazovanja - nakon odabira općeobrazovnoga ili umjetničkoga programa

obrazovanja moguće je prijaviti paralelni umjetnički program.

U slučaju zadovoljenja uvjeta za upis na samo jedan od programa iz kombinacije, kandidat ne

može upisati niti jedan program iz takve kombinacije. Naravno, moguće je svaki od tih programa

Page 12: Prijave i upisi kandidata u srednje - gs-pregrada.skole.hrgs-pregrada.skole.hr/upload/gs-pregrada/newsattach/213/Publikacija... · darovitosti umjetničke škole javno će oglasiti

prijaviti i samostalno kako bi, u slučaju nezadovoljenja potrebnih preduvjeta za upis obaju

programa iz kombinacije, kandidat ostao u konkurenciji za upis na pojedinačni program.

Dakle, ako kandidat, primjerice, prijavi paralelno gimnaziju i glazbenu školu, a ne zadovolji na

provjeri glazbene darovitosti ili na ljestvici poretka glazbene škole ne ostvari pravo upisa, bit će mu

onemogućen upis u gimnazijski program. Zato je izuzetno važno niže na listi prioriteta prijaviti i

gimnazijski program samostalno, kao u sljedećemu primjeru:

1. XXI. gimnazija, opća gimnazija

Glazbena škola W. A. Mozarta, glazbenik klavirist

2. XXI. gimnazija, opća gimnazija

Glazbena škola L. van Beethovena, glazbenik violinist

3. XXII. gimnazija, prirodoslovno-matematička gimnazija

Glazbena škola W. A. Mozarta, glazbenik klavirist

4. XXII. gimnazija, prirodoslovno-matematička gimnazija

Glazbena škola L. van Beethovena, glazbenik violinist

5. XXI. gimnazija, opća gimnazija

6. XXII. gimnazija, prirodoslovno-matematička gimnazija

Moguće je prijaviti i kombinaciju triju paralelnih programa obrazovanja ako su zadovoljeni potrebni

preduvjeti za prijavu. U tome slučaju, kandidat mora ući u upisnu kvotu sva tri programa obrazovanja

iz kombinacije i snositi troškove školovanja u drugome umjetničkome programu obrazovanja.

Kod prijave paralelnih , programa obrazovanja kandidat može prijaviti najviše 6 različitih

općeobrazovnih programa i najviše 6 različitih paralelnih umjetničkih programa. U gornjemu

primjeru, kandidat je prijavio samo 2 općeobrazovna (XXI. gimnazija, opća gimnazija i XXII. gimnaziju,

prirodoslovno-matematička gimnazija) i 2 umjetnička programa (Glazbena škola W. A. Mozarta,

glazbenik klavirist i Glazbena škola L. van Beethovena, glazbenik violinist).

Drugi paralelni umjetnički program prijavljuje se putem CARNET-ove Podrške obrazovnom sustavu.

Kandidati koji nisu u sustavu redovitoga obrazovanja u Republici Hrvatskoj

Kandidati, koji nisu u sustavu redovitoga obrazovanja u Republici Hrvatskoj, za registraciju se

obraćaju Središnjemu prijavnome uredu Agencije za znanost i visoko obrazovanje. Postupak

registracije ovih kandidata detaljno je opisan u publikaciji za kandidate koji osnovnoškolsko

obrazovanje završavaju izvan obrazovnog sustava Republike Hrvatske, točnije u poglavlju Postupci

prijava i upisa u srednje škole. Za prijavu u sustav koriste se elektroničkim identitetom i PIN-om koji

će im biti dostavljen SMS porukom na broj mobilnoga telefona koji su prijavili prilikom registracije.

Ovi kandidati moraju se obratiti Središnjemu prijavnom uredu koji će im u sustavu omogućiti prijavu

umjetničkih obrazovnih programa.

Page 13: Prijave i upisi kandidata u srednje - gs-pregrada.skole.hrgs-pregrada.skole.hr/upload/gs-pregrada/newsattach/213/Publikacija... · darovitosti umjetničke škole javno će oglasiti

Kandidati koji su u sustavu redovitog obrazovanja u Republici Hrvatskoj, ali ne

završavaju osnovno obrazovanje u 2018. godini

Iznimno daroviti kandidati koji žele upisati srednju glazbenu ili plesnu školu, a još uvijek nisu završili

redovito osnovno obrazovanje, za registraciju se trebaju javiti izravno srednjoj glazbenoj, odnosno

plesnoj školi koju žele upisati. Škola će ih, uz registraciju, istodobno prijaviti za određeni program

obrazovanja koji se u njoj izvodi. Nakon registracije, za prijavu u sustav, koriste se svojim

elektroničkim identitetom iz sustava AAI@EduHr. Ti će kandidati svoju prijavnicu moći dohvatiti na

mrežnoj stranici www.upisi.hr te je u rokovima propisanim Odlukom o upisu u prvi razred srednje

škole u školskoj godini 2018./2019. dostavljaju u srednju školu koja ih je registrirala u sustav.

Kandidati koji žele upisati pripremne programe srednje glazbene ili plesne škole, a još uvijek nisu

završili redovito osnovno obrazovanje, za registraciju se trebaju obratiti srednjoj glazbenoj,

odnosno plesnoj školi koju žele upisati. Nakon registracije, za prijavu u sustav koriste se svojim

elektroničkim identitetom iz sustava AAI@EduHr. Ti će kandidati svoju prijavnicu moći dohvatiti na

mrežnoj stranici www.upisi.hr te je u rokovima propisanim Odlukom o upisu u prvi razred srednje

škole u školskoj godini 2018./2019. dostavljaju u srednju školu koja ih je registrirala u sustav.

Kandidati koji već pohađaju redoviti program obrazovanja srednje škole, a ove godine žele upisati

pripremne programe glazbene ili plesne škole ili srednju glazbenu i/ili plesnu školu, za registraciju

se trebaju obratiti srednjoj glazbenoj ili plesnoj školi koju žele upisati. Nakon registracije, za prijavu u

sustav, koriste se svojim elektroničkim identitetom iz sustava AAI@EduHr. Ti će kandidati svoju

prijavnicu moći dohvatiti na mrežnoj stranici www.upisi.hr te je u rokovima propisanim Odlukom o

upisu u prvi razred srednje škole u školskoj godini 2018./2019., dostavljaju u srednju školu koja ih je

registrirala u sustav.

Daljnji postupak prijava i upisa u srednje škole ne razlikuje se od postupka prijava i upisa u srednje

škole za redovne učenike te ga možete pronaći u publikaciji Prijave i upisi u srednje škole za školsku

godinu 2018./2019.- Idemo u srednju!!! – redovni učenici, u poglavljima:

• Postupci prijava i upisa u srednje škole

• Upisni postupak

Kako se upisuju kandidati u razredne odjele za sportaše?

Bodovanje za upis kandidata u I. razred razrednih odjela za sportaše provodi se na način opisan u

Pravilniku o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole.

Pravo prijave za upis u razredne odjele za sportaše imaju kandidati koji su uvršteni na rang-listu

određenoga sportskoga saveza. Na najviše 80 bodova, temeljem zajedničkoga elementa

vrednovanja, ovi kandidati dobit će još najviše 80 bodova temeljem sportske uspješnosti.

Ovisno o plasmanu na rang-listi sportskoga saveza, kandidati mogu dobiti najviše:

• 80 bodova za prvu skupinu sportova

• 72 boda za drugu skupinu sportova

• 64 boda za treću skupinu sportova.

Page 14: Prijave i upisi kandidata u srednje - gs-pregrada.skole.hrgs-pregrada.skole.hr/upload/gs-pregrada/newsattach/213/Publikacija... · darovitosti umjetničke škole javno će oglasiti

Sportovi po skupinama:

I. skupina II. skupina III. skupina

atletika badminton aikido

gimnastika baseball američki nogomet

hrvanje biatlon automobilizam

jedrenje biciklizam biljar

judo boćanje bob i skeleton

kajak boks body building

karate daljinsko plivanje bridge

košarka dizanje utega cheerleading

nogomet hokej na ledu curling

odbojka hokej na travi galop

plivanje kickboxing golf

rukomet klizanje jet-ski

skijanje konjaništvo kasački sport

stolni tenis kuglanje kendo

streljaštvo mačevanje korfball

taekwondo ragbi koturaljkanje

tenis ribolov na moru kriket

vaterpolo rock'n'roll moderni pentatlon

veslanje ronjenje nanbudo

sinkronizirano plivanje obaranje ruke

softball orijentacija

sportski ples pikado

skokovi u vodu planinarstvo

sportski ribolov powerlifting

streličarstvo sambo

šah sanjkanje

triatlon savate

skijanje na vodi i wakeboard

Page 15: Prijave i upisi kandidata u srednje - gs-pregrada.skole.hrgs-pregrada.skole.hr/upload/gs-pregrada/newsattach/213/Publikacija... · darovitosti umjetničke škole javno će oglasiti

squash

tajlandski boks

twirling

wushu

zrakoplovstvo

Ju-jitsu

Način raspodjele bodova sportašima iz I. skupine sportova:

Kandidati koji se nalaze na listi pripadajućeg saveza, koji spadaju u I. skupinu sportova, dijele bodove

na način da prvi na listi dobiva maksimalnih 80 bodova, dok sljedeća 24 kandidata dobivaju po jedan

bod manje te nakon toga svi koji se nalaze na listi dobivaju minimalnih 56 bodova.

Način raspodjele bodova sportašima iz II. skupine sportova:

Kandidati koji se nalaze na listi pripadajućeg saveza, koji spadaju u II. skupinu sportova, dijele bodove

na način da prvi na listi dobiva maksimalna 72 boda, dok sljedećih 16 kandidata dobivaju po jedan

bod manje te nakon toga svi koji se nalaze na listi dobivaju minimalnih 56 bodova.

Način raspodjele bodova sportašima iz III. skupine sportova:

Kandidati koji se nalaze na listi pripadajućeg saveza, koji spadaju u III. skupinu sportova, dijele

bodove na način da prvi na listi dobiva maksimalna 64 boda, dok sljedećih 8 kandidata dobiva po

jedan bod manje te nakon toga svi koji se nalaze na listi dobivaju minimalnih 56 bodova.

U slučaju da se na listi pripadajućega saveza nalazi manji broj sportaša od ukupnog broja s brojem

bodova većim od minimalnog (za I. skupinu 24, II. skupinu 16 i III. skupinu 8 kandidata), prvi na listi

dobiva maksimalan broj bodova, zadnji na listi minimalan broj bodova, a ostali proporcionalno

svome plasmanu. Proporcionalnost će se izračunati na način da se ukupni mogući broj sportaša, koji

mogu unutar skupine dobiti više bodova od minimalnoga, podijeli s ukupnim brojem sportaša koji se

nalaze na listi pripadajućega saveza. Dobiveni rezultat biti će broj za koji će svaki kandidat imati

umanjeni rezultat u odnosu na kandidata koji se nalazi ispred njega na listi.

Valja naglasiti da ovi bodovi vrijede samo kod upisa u razredne odjele za sportaše, dok se za upis u

ostale obrazovne programe ne računaju.

Kandidati moraju poštivati rokove prijave u sustav kako bi se našli na rang-listama nacionalnih

sportskih saveza i kako bi se mogli prijaviti u obrazovne programe koji se odnose na razredne

odjele za sportaše, kako u ljetnome tako i u jesenskome upisnom roku.

Kandidati koji u roku, navedenom u poglavlju Kalendar, ne iskažu interes za upis u razredne odjele

za sportaše, neće biti u mogućnosti odabrati obrazovne programe koji imaju razredne odjele za

sportaše.

Page 16: Prijave i upisi kandidata u srednje - gs-pregrada.skole.hrgs-pregrada.skole.hr/upload/gs-pregrada/newsattach/213/Publikacija... · darovitosti umjetničke škole javno će oglasiti

Sva dodatna pitanja oko načina raspodjele bodova za upise u razredne odjele za sportaše možete

uputiti Središnjemu državnom uredu za šport:

Savska cesta 28/I10 000 Zagreb

Telefon: 01/ 6042-950

e-mail: [email protected]

Daljnji postupak prijava i upisa u srednje škole ne razlikuje se od postupka prijava i upisa u srednje

škole za redovne učenike te ga možete pronaći u publikaciji Prijave i upisi u srednje škole za školsku

godinu 2018./2019.- Idemo u srednju!!! – redovni učenici, u poglavljima:

• Postupci prijava i upisa u srednje škole

• Upisni postupak

3. Ljestvice poretka

Ljestvice poretka stvaraju se na sljedeći način. Svakoga punog sata za svakoga kandidata nalazi se

program obrazovanja koji mu je trenutačno najviši na listi prioriteta, a na kojemu se po bodovima

nalazi unutar upisne kvote. Ako se takav program obrazovanja pronađe, kandidat se briše sa svih

ostalih lista prioriteta koje su mu niže na ljestvici poretka, čime se otvaraju slobodna mjesta za

kandidate ispod „crte“. Ovaj se postupak ponavlja sve dok se time događaju pomaci na bolje. Po

završetku postupka, objavljuju se ljestvice poretka na kojima je svaki kandidat optimalno razmješten.

Kod kandidata, koji upisuju i paralelne umjetničke programe, logika raspoređivanja nešto je

složenija. Pokušava se pronaći kombinacija temeljnoga (programa s općeobrazovnim predmetima) i

paralelnoga umjetničkog programa, koja je kandidatu najviše na listi prioriteta, a u kojoj se nalazi

unutar upisne kvote na oba programa obrazovanja. Ako se niti jedna takva kombinacija ne pronađe,

kandidata se pokušava smjestiti na temeljni program obrazovanja koji mu je najviše na listi

prioriteta, a na kojemu se nalazi unutar upisne kvote.

Na mrežnoj stranici: www.upisi.hr objavljuju se ogledne i konačne ljestvice poretka.

Ogledne ljestvice poretka odraz su trenutačnoga bodovnoga stanja, izračunanoga na temelju

podataka koji su trenutačno u sustavu. To znači da su podložne promjenama zbog ispravka netočno

unesenih ocjena u sustav, rješavanja prigovora, unosa rezultata dodatnih provjera, novih prijava i

brisanja prijava te promjena prioriteta programa obrazovanja. Dakle, ogledne ljestvice poretka

neprestano se mijenjaju.

Ljestvice poretka obnavljaju se svakih sat vremena pa je posljedicu promjene podataka ili

redoslijeda na listi prioriteta moguće vidjeti za najviše sat vremena, ovisno o trenutku promjene.

Kandidat će se naći na konačnoj ljestvici poretka samo jednoga programa obrazovanja na kojemu se

nalazi u sklopu upisne kvote i to onoga koji je najviše na njegovoj listi prioriteta. Ostaje na

ljestvicama poretka višega prioriteta na kojima se ne nalazi u sklopu upisne kvote, a sa svih ostalih

ljestvica poredaka nižega prioriteta se briše.

Na datum naveden u poglavlju Kalendar ljestvice poretka postaju konačne i više se ne mijenjaju.

Page 17: Prijave i upisi kandidata u srednje - gs-pregrada.skole.hrgs-pregrada.skole.hr/upload/gs-pregrada/newsattach/213/Publikacija... · darovitosti umjetničke škole javno će oglasiti

4. Naknadni upisni rok

Kandidati koji ne ostvare pravo upisa u ljetnome ili jesenskome upisnom roku mogu se prijaviti za

upis u naknadnome upisnom roku.

O upisu kandidata u naknadnome upisnom roku odlučuje upisno povjerenstvo škole temeljem

pisanoga zahtjeva kandidata te podatke o upisu unosi u NISpuSŠ, po zaprimljenoj potpisanoj upisnici

kandidata te ostaloj dokumentaciji potrebnoj za upis.

Kandidati koji prijavljuju paralelne glazbene programe, a glazbena škola ih nije aktivirala u sustavu

(ako su aktivirani na ljetnom ili jesenskom roku nije potrebno ponovno), navedena škola ih treba prvo

aktivirati i zatim se može izvršiti naknadna prijava.

Kandidati se u naknadnome upisnom roku za upis mogu prijaviti u srednju školu u program

obrazovanja u kojemu je, nakon jesenskoga upisnog roka, ostalo slobodnih mjesta, a u okviru broja

upisnih mjesta propisanih Strukturom. Kandidati moraju ispunjavati sve uvjete propisane

Pravilnikom o elementima i kriterijima te natječajem škole. U školama, u kojima je to uvjet za upis,

moraju zadovoljiti i na ispitu sposobnosti i darovitosti. Škola za te kandidate organizira provjeru na

dan dostave dokumentacije. Ako je sva potrebna dokumentacija dostavljena (u programe

obrazovanja za koje je potrebna potvrda liječnika školske medicine ili liječnička svjedodžba medicine

rada, (odnosno, u iznimnim slučajevima, potvrda obiteljskog liječnika), ispisuje se upisnica,

roditelj/skrbnik i kandidat je potpisuju, a potom se ispunjavanje i toga uvjeta označuje u sustavu i

kandidat je upisan u srednju školu.

Prijava kandidata u naknadnome roku bit će od 3. do 7. rujna 2018. godine.

Page 18: Prijave i upisi kandidata u srednje - gs-pregrada.skole.hrgs-pregrada.skole.hr/upload/gs-pregrada/newsattach/213/Publikacija... · darovitosti umjetničke škole javno će oglasiti

5. Kalendar – datumi koje je važno zapamtiti

Prijava kandidata koji se upisuju u odjele za sportaše u ljetnome i jesenskome upisnom roku

Opis postupaka Datum

Kandidati koji se upisuju u razredne odjele za sportaše iskazuju interes za upis u

razredne odjele za sportaše u NISpuSŠ-u

25.-31.5.2018.

Središnji državni ured za šport šalje nerangirane liste kandidata po sportovima i

šalje ih nacionalnim sportskim savezima u svrhu izrade rang-lista po sportovima

1.6.2018.

Nacionalni sportski savezi izrađuju preliminarne rang-liste prijavljenih kandidata

prema kriterijima sportske uspješnosti

4.-12.6.2018.

Nacionalni sportski savezi službeno objavljuju preliminarne rang-liste na

naslovnicama svojih mrežnih stranica kako bi kandidati mogli upozoriti na moguće

pogreške prije objavljivanja konačne rang-liste

13.6.2018.

Prigovor kandidata na pogreške (pogrešno upisani podaci, neupisani podaci…)

Nacionalni sportski savezi ispravljaju rang-liste

13.-19.6.2018.

Nacionalni sportski savezi službeno objavljuju konačne rang-liste na naslovnici

svojih mrežnih stranica te ih dostavljaju Središnjem državnom uredu za šport

20.6.2018.

Unos zaprimljenih rang-lista u NISpuSŠ te dodjeljivanje bodova kandidatima na

temelju algoritma 20.-23.6.2018.

Redovni upisni rokovi

Ljetni upisni rok

Opis postupaka Datum

Početak prijava u sustav 25.5.2018.

Završetak registracije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH 13.6.2018.

Početak prijava obrazovnih programa 26.6.2018.

Završetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere 2.7.2018.

Page 19: Prijave i upisi kandidata u srednje - gs-pregrada.skole.hrgs-pregrada.skole.hr/upload/gs-pregrada/newsattach/213/Publikacija... · darovitosti umjetničke škole javno će oglasiti

Provođenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata 3.7.-6.7.2018.

Rok za dostavu dokumentacije redovitih učenika (stručno mišljenje HZZ-a i ostali

dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis)

26.6.2018.

Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate izvan redovitog sustava

obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu

25.5.-

26.6.2018.

Unos prigovora na unesene ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis

6. - 7.7.2018.

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete

9.7.2018.

Završetak prijava obrazovnih programa

Početak ispisa prijavnica

10.7.2018.

Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici donose razrednicima, a

ostali kandidati šalju prijavnice Središnjem prijavnom uredu)

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice

12.7.2018.

Objava konačnih ljestvica poretka 13.7.2018.

Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja srednje škole (potvrda školske medicine, potvrda obiteljskog liječnika ili liječnička

svjedodžba medicine rada i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis) u srednju školu

Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice) u srednju

školu u koju se učenik upisao

(škole same određuju točne datume za zaprimanje upisnica i dodatne

dokumentacije unutar ovdje predviđenog razdoblja i objavljuju ih na svojoj

mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole)

13.-19.7.2018.

Objava okvirnog broja slobodnih mjesta za jesenski upisni rok 20.7.2017.

Page 20: Prijave i upisi kandidata u srednje - gs-pregrada.skole.hrgs-pregrada.skole.hr/upload/gs-pregrada/newsattach/213/Publikacija... · darovitosti umjetničke škole javno će oglasiti

Službena objava slobodnih mjesta za jesenski upisni rok 11.8.2018.

Jesenski upisni rok

Opis postupaka Datum

Početak prijava u sustav i prijava obrazovnih programa 21.8.2018.

Završetak registracije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH 23.8.2018.

Dostava osobnih dokumenata, svjedodžbi i ostale dokumentacije za kandidate izvan redovitoga sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu Dostava dokumentacije kandidata koji završavaju redovitih učenika (stručno

mišljenje HZZ-a i ostali dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis i sl.)

21.8.2018.

Završetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere 22.8.2018.

Provođenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata 23.8.2018.

Unos prigovora na ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis

Završetak unosa rezultata s popravnih ispita

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete

24.8.2018.

Završetak prijava obrazovnih programa

Početak ispisa prijavnica 27.8.2018.

Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici donose razrednicima, a

ostali kandidati šalju Središnjem prijavnom uredu)

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice

29.8.2018.

Objava konačnih ljestvica poretka 30.8.2018.

Page 21: Prijave i upisi kandidata u srednje - gs-pregrada.skole.hrgs-pregrada.skole.hr/upload/gs-pregrada/newsattach/213/Publikacija... · darovitosti umjetničke škole javno će oglasiti

Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja (potvrda liječnika školske medicine, liječnička svjedodžba medicine rada , ugovor o naukovanju i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis) srednje škole.

Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice) u

srednju školu u koju se učenik upisao

31.8.2018.

Objava slobodnih upisnih mjesta nakon jesenskoga upisnog roka 1.9.2018.

6. Hodogram

Hodogram je jednostavan grafički prikaz ključnih datuma i postupaka koje učenik obavlja tijekom

upisa u prvi razred srednje škole. Sastoji se od vremenske crte koja sadrži važne događaje sa

pripadajućim datumima, te opisa postupaka sukladno važnim događajima. Hodogram služi kao

dodatak i pomoć Kalendaru. Hodogram se nalazi na idućoj stranici.

Page 22: Prijave i upisi kandidata u srednje - gs-pregrada.skole.hrgs-pregrada.skole.hr/upload/gs-pregrada/newsattach/213/Publikacija... · darovitosti umjetničke škole javno će oglasiti

Početak

prijava u

sustav

Početak

iskazivanja

interesa za

razredne

odjele za

sportaše

Kraj

iskazivanja

interesa za

razredne

odjele za

sportaše

Objavljivanje

preliminarne rang-

liste na stranicama

nacionalnih

sportskih saveza

Početak

prijave

prigovora

kandidata na

pogreške

Kraj prijave

prigovora

kandidata na

pogreške

Objava

službene

konačne

rang liste

Početak unosa

zaprimljenih rang-lista

u NISpuSŠ te

dodjeljivanje bodova

kandidatima na temelju

algoritma

Kraj unosa zaprimljenih

rang-lista u NISpuSŠ te

dodjeljivanje bodova

kandidatima na temelju

algoritma

25.5.2018. 25.5.2018. 31.5.2018. 13.6.2018. 13.6.2018. 19.6.2018. 20.6.2018. 20.6.2018. 23.6.2018.

Iskazivanje interesa za upis u razredne odjele za sportaše u

NISpuSŠ-u

Pregled preliminarne rang liste i podnošenje prigovora Nacionalnim sportskim savezima ako

postoji potreba

Pregled službene rang liste i dodjeljenih bodova na temelju algoritma

Svibanj Lipanj

Hodogram za kandidate koji se upisuju u odjele za sportaše – ljetni upisni rok*

* uz hodogram za redovne učenike ili hodogram za kandidate iz drugih obrazovnih sustava

Page 23: Prijave i upisi kandidata u srednje - gs-pregrada.skole.hrgs-pregrada.skole.hr/upload/gs-pregrada/newsattach/213/Publikacija... · darovitosti umjetničke škole javno će oglasiti

Početak

prijava u

sustav

Početak

prikaza

rezultata

natjecanja

Rok za dostavu

dokumentacije redovitih

učenika (dokumenti

kojima se ostvaruju

dodatna prava za upis)

Početak

prijava

obrazovnih

programa

Početak

prikaza

rezultata

Završetak

prijave

obrazovnih

programa koji

zahtijevaju

dodatne

provjere

Početak

provođenja

dodatnih ispita i

provjera te unos

rezultata

Kraj

provođenja

dodatnih ispita

i provjera te

unos rezultata

25.5.2018. 16.6.2018. 26.6.2018. 26.6.2018. 26.6.2018. 2.7.2018. 3.7.2018. 6.7.2018 .

Napraviti prvu prijavu na mrežnoj stranici www.upisi.hr Od svog administratora imenika u školi zatražiti

elektronički identitet (korisnička oznaka i lozinka)

Dostaviti svom razredniku dokumentaciju kojom se ostvaruju dodatna prava za upis

Prijaviti programe obrazovanja koji zahtijevaju dodatne provjere

Provođenje dodatnih ispita i provjera

Prijava programa obrazovanja

Provjera unesenih ocjena i ostalih podataka kandidata u sustavu NISpuSŠ

Provjera unesenih rezultata natjecanja Kontinuirano praćenje bodovnog stanja

Svibanj Lipanj Srpanj

Hodogram za redovne učenike – ljetni upisni rok

Početak

unosa

prigovora

Kraj unosa

prigovora

Brisanje

kandidata

koji nisu

zadovoljili

preduvjete

Završetak

prijava

obrazovnih

programa

Početak

ispisa

prijavnica

Kraj ispisa

prijavnica

Krajnji rok za

zaprimanje

potpisanih

prijavnica

Brisanje

kandidata

koji nisu

dostavlili

prijavnice

Objava

konačnih

ljestvica

poretka

Početak dostave

upisnica i dokumenata

koji su uvjet za upis u

određeni program

obrazovanja srednje

škole

Krajnji rok za dostavu

upisnica i dokumenata koji

su uvjet za upis u

određeni program

obrazovanja srednje škole

6.7.2018. 7.7.2018. 9.7.2018. 10.7.2018. 10.7.2018. 12.7.2018. 12.7.2018. 12.7.2018. 13.7.2018. 13.7.2018. 19.7.2018.

Prijava programa obrazovanja

Podnošenje prigovora

Provjera unesenih ocjena i ostalih podataka kandidata u sustavu NISpuSŠ

Kontinuirano praćenje bodovnog stanja

Dodatno provjeriti listu prioriteta

Razrednik ispisuje prijavnice

Učenik i roditelj potpisuju prijavnicu koju ispisuje razrednik, te ju donose u školu koja prijavnicu

pohranjuje

Ispis upisnice dostupne na kartici "Moj odabir"

Dostava upisnice i dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja u srednju

školu u kojoj je ostvareno pravo upisa

Srpanj

Page 24: Prijave i upisi kandidata u srednje - gs-pregrada.skole.hrgs-pregrada.skole.hr/upload/gs-pregrada/newsattach/213/Publikacija... · darovitosti umjetničke škole javno će oglasiti

Početak

prijava u

sustav

Rok za dostavu

dokumentacije redovitih

učenika (dokumenti

kojima se ostvaruju

dodatna prava za upis)

Početak

prijava

obrazovnih

programa

Početak

prikaza

rezultata

Završetak prijave

obrazovnih

programa koji

zahtijevaju

dodatne provjere

Početak

provođenja

dodatnih ispita i

provjera te unos

rezultata

Kraj provođenja

dodatnih ispita i

provjera te unos

rezultata

Početak

unosa

prigovora

Kraj unosa

prigovora

Brisanje

kandidata

koji nisu

zadovoljili

preduvjete

Završetak

prijava

obrazovnih

programa

21.8.2018. 21.8.2018. 21.8.2018. 21.8.2018. 22.8.2018. 23.8.2018. 23.8.2018. 24.8.2018. 24.8.2018. 24.8.2018. 27.8.2018.

Dostaviti svom razredniku dokumentaciju kojom se ostvaruju dodatna prava za upis

Prijaviti programe obrazovanja koji zahtijevaju dodatne provjere

Provođenje dodatnih ispita i provjera

Podnošenjeprigovora

Dodatno provjeriti listu prioriteta

dddddddddddddddddddddddddddddd Prijava programa obrazovanja

Provjera unesenih ocjena i ostalih podataka kandidata u sustavu NISpuSŠ

Kontinuirano praćenje bodovnog stanja

KolovozHodogram za redovne učenike – jesenski upisni rok

Početak

ispisa

prijavnica

Kraj ispisa

prijavnica

Krajnji rok za

zaprimanje

potpisanih

prijavnica

Brisanje

kandidata

koji nisu

dostavlili

prijavnice

Objava

konačnih

ljestvica

poretka

Početak dostave

upisnica i dokumenata

koji su uvjet za upis u

određeni program

obrazovanja srednje

škole

Krajnji rok za dostavu

upisnica i dokumenata

koji su uvjet za upis u

određeni program

obrazovanja srednje

škole

Objava

slobodnih

upisnih mjesta

nakon

jesenskog

upisnog roka

27.8.2018. 29.8.2018. 29.8.2018. 29.8.2018. 30.8.2018. 31.8.2018. 31.8.2018. 1.9.2018.

Razrednik ispisuje prijavnice

Učenik i roditelj potpisuju prijavnicu koju ispisuje razrednik, te ju donose u školu koja

prijavnicu pohranjuje

Provjera unesenih ocjena i ostalih podataka kandidata u sustavu NISpuSŠ

Ispis upisnice dostupne na kartici "Moj odabir"

Dostava upisnice i dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja u srednju

školu u kojoj je ostvareno pravo upisa

Kolovoz Rujan

Page 25: Prijave i upisi kandidata u srednje - gs-pregrada.skole.hrgs-pregrada.skole.hr/upload/gs-pregrada/newsattach/213/Publikacija... · darovitosti umjetničke škole javno će oglasiti

Početak

prijava u

sustav

Početak

registracije

kandidata

izvan

obrazovnog

sustava RH

Početak

dostave

osobnih

dokumenata

Kraj

registracije

kandidata

izvan

obrazovnog

sustava RH

Početak

prikaza

rezultata

natjecanja

Kraj dostave

osobnih

dokumenata

Početak

prijava

obrazovnih

programa

Početak

prikaza

rezultata

Završetak prijave

obrazovnih

programa koji

zahtijevaju

dodatne provjere

Početak

provođenja

dodatnih ispita i

provjera te

unos rezultata

Kraj provođenja

dodatnih ispita i

provjera te

unos rezultata

25.5.2018. 25.5.2018. 25.5.2018 . 13.6.2018. 16.6.2018. 26.6.2018. 26.6.2018. 26.6.2018. 2.7.2018. 3.7.2018. 6.7.2018.

Napraviti prvu prijavu na mrežnoj stranici www.upisi.hr

Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi Središnjem prijavnom uredu

Prijaviti programe obrazovanja koji zahtijevaju dodatne provjere

Provođenje dodatnih ispita i provjera

Prijava programa obrazovanja

Provjera unesenih ocjena i ostalih podataka kandidata u sustavu NISpuSŠ

Provjera unesenih rezultata natjecanja Kontinuirano praćenje bodovnog stanja

Registracija popunjavanjem elektroničkog obrasca za registraciju na mrežnoj stranici

www.upisi.hr

Svibanj Lipanj Srpanj

Hodogram za kandidate iz drugih obrazovnih sustava – ljetni upisni rok

Početak

unosa

prigovora

Kraj unosa

prigovora

Brisanje

kandidata

koji nisu

zadovoljili

preduvjete

Završetak

prijava

obrazovnih

programa

Početak

ispisa

prijavnica

Kraj ispisa

prijavnica

Krajnji rok

za

zaprimanje

potpisanih

prijavnica

Brisanje

kandidata

koji nisu

dostavlili

prijavnice

Objava

konačnih

ljestvica

poretka

Početak dostave

upisnica i dokumenata

koji su uvjet za upis u

određeni program

obrazovanja srednje

škole

Krajnji rok za dostavu

upisnica i dokumenata

koji su uvjet za upis u

određeni program

obrazovanja srednje

škole

6.7.2018. 7.7.2018. 9.7.2018. 10.7.2018. 10.7.2018. 12.7.2018. 12.7.2018. 12.7.2018. 13.7.2018. 13.7.2018. 19.7.2018.

Prijava programa obrazovanja

Podnošenje prigovora

Provjera unesenih ocjena i ostalih podataka kandidata u sustavu NISpuSŠ

Kontinuirano praćenje bodovnog stanja

Dodatno provjeriti listu prioriteta

Ispis prijavnice na kartici "Moj odabir"

Slanje prijavnice elektroničkom poštom Središnjem prijavnom uredu

Ispis upisnice dostupne na kartici "Moj odabir"

Dostava upisnice i dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja u

srednju školu u kojoj je ostvareno pravo upisa

Srpanj

Page 26: Prijave i upisi kandidata u srednje - gs-pregrada.skole.hrgs-pregrada.skole.hr/upload/gs-pregrada/newsattach/213/Publikacija... · darovitosti umjetničke škole javno će oglasiti

Početak

registracije

kandidata

izvan

obrazovnog

sustava RH

Početak

prijava u

sustav

Početak

dostave

osobnih

dokumenata

Kraj dostave

osobnih

dokumenata

Početak

prijava

obrazovnih

programa

Početak

prikaza

rezultata

Završetak prijave

obrazovnih

programa koji

zahtijevaju

dodatne provjere

Početak

provođenja

dodatnih ispita i

provjera te

unos rezultata

Kraj provođenja

dodatnih ispita i

provjera te

unos rezultata

Kraj registracije

kandidata izvan

obrazovnog

sustava RH

Početak

unosa

prigovora

Kraj unosa

prigovora

16.8.2018. 21.8.2018. 21.8.2018. 21.8.2018. 21.8.2018. 21.8.2018. 22.8.2018. 23.8.2018. 23.8.2018. 23.8.2018. 24.8.2018. 24.8.2018.

Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi

Središnjem prijavnom uredu

Prijava programe obrazovanja koji zahtijevaju dodatne provjere

Provođenje dodatnih ispita i provjera

Prijava programa obrazovanja

Podnošenje prigovora

Provjera unesenih ocjena i ostalih podataka kandidata u sustavu NISpuSŠ

Registracija popunjavanjem elektroničkog obrasca za registraciju na mrežnoj stranici www.upisi.hr

Kolovoz

Hodogram za kandidate iz drugih obrazovnih sustava – jesenski upisni rok

Brisanje

kandidata

koji nisu

zadovoljili

preduvjete

Završetak

prijava

obrazovnih

programa

Početak

ispisa

prijavnica

Kraj ispisa

prijavnica

Krajnji rok za

zaprimanje

potpisanih

prijavnica

Brisanje

kandidata

koji nisu

dostavili

prijavnice

Objava

konačnih

ljestvica

poretka

Početak dostave

upisnica i

dokumenata koji su

uvjet za upis u

određeni program

obrazovanja

srednje škole

Krajnji rok za

dostavu upisnica i

dokumenata koji su

uvjet za upis u

određeni program

obrazovanja

srednje škole

Objava

slobodnih

upisnih mjesta

nakon

jesenskog

upisnog roka

24.8.2018. 27.8.2018. 27.8.2018. 29.8.2018. 29.8.2018. 29.8.2018. 30.8.2018. 31.8.2018. 31.8.2018. 1.9.2018.

Prijava programaobrazovanja

Provjera unesenih ocjena i ostalih podataka kandidata u sustavu NISpuSŠ

Dodatno provjeriti listu prioriteta

Ispis prijavnice na kartici "Moj odabir"

Slanje prijavnice elektroničkom poštom Središnjem prijavnom uredu

Ispis upisnice dostupne na kartici "Moj odabir"

Dostava upisnice i dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja u srednju

školu u kojoj je ostvareno pravo upisa

Kolovoz Rujan