of 34 /34

Prijave i upisi kandidata u srednje · srednje škole, a jedan samostalno određuje srednja škola od obveznih nastavnih predmeta koji se uče u osnovnoj školi. Za programe koji

 • Upload
  others

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Prijave i upisi kandidata u srednje · srednje škole, a jedan samostalno određuje srednja škola...

 • Prijave i upisi

  kandidata u srednje

  škole za školsku godinu

  2019./2020.

  Idemo u srednju!

 • IMPRESSUM

  NAKLADNICI:

  Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Hrvatska akademska i istraživačka mreža CARNET

  ZA NAKLADNIKE:

  prof. dr. sc. Blaženka Divjak, ministrica, Goran Kezunović, dipl. ing., ravnatelj

  UREDNIŠTVO:

  Monika Vričko, prof., Nataša Lovrić, prof., Ana Džepina, mag. polit., Davor Leipold, bacc. ing., Mihael

  Vugrinec mag. oec., Petra Košutić, dipl. oec.

  DIZAJN:

  Dizajn.net

  Izrazi koji se koriste u ovoj publikaciji, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u

  muškome ili ženskome rodu, obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod.

  Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH, ISBN: 978-953-8103-31-5

  Hrvatska akademska i istraživačka mreža CARNET, ISBN: 978-953-6802-51-7

  Zagreb, svibanj 2019.

  Ministarstvo znanosti i obrazovanja

  Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska

  Tel.: + 385 (0) 1 4569 000 • Faks: + 385 (0) 1 4569 099

  E-pošta: [email protected] • URL: www.mzo.hr

  Hrvatska akademska i istraživačka mreža CARNET

  Josipa Marohnića 5, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska

  Tel.: +385 (0) 1 6661 616 • Faks: +385 (0) 1 6661 615

  E-pošta: [email protected] • URL: www.carnet.hr

  Agencija za znanost i visoko obrazovanje, Središnji prijavni ured

  Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska

  Tel.: +385 (0) 1 6274 877 • Faks: +385 (0) 1 6274 849

  E-pošta: [email protected] • URL: www.azvo.hr

  https://d.docs.live.net/5e36919bac7d79ee/Dokumenti/Brošura/[email protected]://www.mzo.hr/mailto:[email protected]://www.carnet.hr/https://d.docs.live.net/5e36919bac7d79ee/Dokumenti/Brošura/[email protected]://www.azvo.hr/

 • Središnji državni ured za šport

  Savska cesta 28/1, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska

  Tel.: +385 (0) 1 6042-950

  E-pošta: [email protected] • URL: www.sdus.hr

  mailto:[email protected]://www.sdus.hr/

 • Prijave i upisi kandidata koji osnovno obrazovanje završavaju izvan obrazovnoga sustava

  Republike Hrvatske, kandidata koji žele nastaviti srednje obrazovanje te kandidata koji su osnovno

  obrazovanje završili u ustanovama za obrazovanje odraslih

  Sadržaj:

  1. Uvodna riječ

  2. Elementi i kriteriji za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole

  3. Postupci prijava i upisa kandidata u srednje škole preko Središnjega prijavnog ureda Agencije za

  znanost i visoko obrazovanje

  4. Proces registracije kandidata preko Središnjega prijavnog ureda Agencije za znanosti i visoko

  obrazovanje

  5. Postupci u aplikaciji

  6. Jesenski upisni rok

  7. Naknadni upisni rok

  8. Kalendar - datumi koje je važno zapamtiti

  9. Hodogram

 • 1. Uvodna riječ

  Dragi budući srednjoškolci,

  odabir srednje škole velika je životna odluka i značajan korak za vašu budućnost, jer birajući školu

  birate i put ka zanimanju kojim ćete se baviti u budućem životu. Zato je važno da pri tome dobro

  razmislite i posavjetujete se prije svega s roditeljima, starateljima, skrbnicima te svojim učiteljima i

  stručnim suradnicima u vašoj školi, naročito ako ste neodlučni. Dobro razmislite i pokušajte što bolje

  uskladiti svoje želje s mogućnostima, pri čemu do sada postignuti uspjeh u osnovnoj školi ima važnu

  ulogu. Informirajte se o zanimanjima o kojima razmišljate, srednjim školama i programima

  obrazovanja, kao i o mogućnostima zapošljavanja, odnosno nastavka daljnjega obrazovanja. Ovaj

  sustav vam daje mogućnosti prijave više programa obrazovanja, odaberite onaj u kojem će vaše

  mogućnosti najviše doći do izražaja.

  U publikaciji, koja je pred vama, pronaći ćete najvažnije informacije o postupku prijava i upisa u

  srednje škole u školskoj godini 2019./2020., koji se provodi elektroničkim putem preko mrežne

  stranice: www.upisi.hr. U publikaciji ćemo vas informirati o elementima i kriterijima za upis,

  načinima i postupcima prijava u sustav kandidata koji osnovnoškolsko obrazovanje završavaju izvan

  redovitog obrazovnoga sustava Republike Hrvatske, prikazati vam primjere bodovanja za različite

  obrazovne programe te vam predočiti sve što vam elektronički način prijava i upisa u srednje škole

  pruža - pregled nad osobnim podacima, ocjenama i dodatnim postignućima te detaljan pregled lista

  poredaka sa strukturom bodovana temelju kojih je izračunat vaš plasman na svakome pojedinome

  prijavljenome programu obrazovanja. Iznimno je važno kontinuirano pratiti sve informacije koje se

  objavljuju na mrežnoj stranici: www.upisi.hr, a na kojoj će biti objavljeni uvjeti i kriteriji vrednovanja

  upisa u programe obrazovanja, svi postupci vezani uz prijave, kao i ostali ažurirani podaci, važne

  obavijesti i detaljne upute za rad sa sustavom.

  Na samome kraju publikacije pronaći ćete i Kalendar u koji su, kao podsjetnik, upisani svi datumi i

  rokovi vezani uz prijavu i upis programa obrazovanja.

  Ako imate dvojbi, pitanja ili teškoća vezanih uz prijavu u sustav, rad sa sustavom ili prijavom

  programa obrazovanja, na adresi www.upisi.hr/FAQ nalaze se „Često postavljena pitanja i odgovori“

  koji vam mogu pomoći u rješavanju problema ili dvojbi.

  Za dodatnu pomoć možete kontaktirati Podršku obrazovnom sustavu pri CARNET-u na

  elektroničkoj adresi: [email protected] ili telefonom na broj: 01/6661-500.

  Za sva pitanja u vezi kandidata izvan redovitoga sustava obrazovanja Republike Hrvatske možete

  kontaktirati Središnji prijavni ured Agencije za znanost i visoko obrazovanje na elektroničkoj

  adresi: [email protected] ili telefonom na broj: 01/6274-877.

  Uredništvo

  http://www.upisi.hr/http://www.upisi.hr/http://www.upisi.hr/upisi/faqmailto:[email protected]:[email protected]

 • 2. Elementi i kriteriji za izbor kandidata za upis u I. razred srednje

  škole

  Elementi i kriteriji za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole propisani su Pravilnikom o

  elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole koji je donijelo

  Ministarstvo znanosti i obrazovanja (Narodne novine, broj 49/2015. i 47/2017.). Pravilnik je objavljen

  na službenoj mrežnoj stranici Ministarstva i na mrežnoj stranici: www.upisi.hr, a u ovom poglavlju

  donosimo najvažnije elemente i kriterije iz Pravilnika.

  Tko se upisuje u srednju školu?

  U srednju školu upisuju se kandidati koji su završili ili završavaju osnovno obrazovanje u 2019. godini.

  Pod jednakim uvjetima, upisuju se kandidati hrvatski državljani, Hrvati iz drugih država, djeca

  državljana iz država članica Europske unije te kandidati strani državljani iz zemalja izvan Europske

  unije, ako ispunjavaju propisane uvjete.

  U prvi razred srednje škole mogu se upisati kandidati koji, do početka školske godine, u kojoj upisuju

  prvi razred srednje škole, navršavaju 17 godina. Iznimno, uz odobrenje školskog odbora, u prvi razred

  srednje škole može se upisati kandidat do navršenih 18 godina, a uz odobrenje Ministarstva, i

  kandidat stariji od 18 godina.

  Što se boduje za upis u srednju školu?

  Za upis u I. razred srednje škole, kandidatima se vrednuju i boduju zajednički, dodatni i poseban

  element.

  1. Zajednički element

  a) Zajednički element vrednovanja za upis kandidata u gimnazijske programe i programe obrazovanja

  za stjecanje strukovne kvalifikacije u trajanju od najmanje četiri godine čine prosjeci zaključnih

  ocjena svih nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja,

  zaključne ocjene u posljednja dva razreda osnovnog obrazovanja iz nastavnih predmeta Hrvatski

  jezik, Matematika i prvi strani jezik te triju nastavnih predmeta važnih za nastavak obrazovanja u

  pojedinim programima obrazovanja od kojih su dva propisana Popisom predmeta posebno važnih za

  upis koji je sastavni dio Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred

  srednje škole, a jedan samostalno određuje srednja škola od obveznih nastavnih predmeta koji se

  uče u osnovnoj školi. Za programe koji se provode na jeziku i pismu nacionalnih manjina to je, u

  pravilu, nastavni predmet iz jezika nacionalne manjine (materinski jezik).

  Na takav način moguće je steći najviše 80 bodova.

  Ako kandidatu nije upisana neka od ocjena iz nekog nastavnog predmeta, a koja se boduje,

  umjesto nje bodovat će se prosjek svih ocjena od 5. do 8. razreda osnovne škole.

  http://www.upisi.hr/

 • Elementi vrednovanja

  5. razred

  6. razred

  7. razred

  8. razred

  Ukupno

  Prosjek ocjena

  5,00 5,00 5,00 5,00 20,00

  Hrvatski jezik 5 5 10,00

  Matematika 5 5 10,00

  Prvi strani jezik

  5 5 10,00

  Predmet značajan za upis (propisan)

  5 5 10,00

  Predmet značajan za upis (propisan)

  5 5 10,00

  Predmet značajan za upis (određuje škola)

  5 5 10,00

  Ukupno 80,00

  b) Zajednički element za upis u programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije i programe

  obrazovanja za vezane obrte u trajanju od najmanje tri godine uključuje prosjeke zaključnih ocjena

  svih nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja te

  zaključne ocjene u posljednja dva razreda osnovnog obrazovanja iz nastavnih predmeta Hrvatski

  jezik, Matematika i prvi strani jezik. Na takav način moguće je steći najviše 50 bodova.

  Ako kandidatu nije upisana neka od ocjena iz nekog nastavnog predmeta, a koja se boduje,

  umjesto nje bodovat će se prosjek svih ocjena od 5. do 8. razreda osnovne škole.

  Elementi vrednovanja

  5. razred

  6. razred

  7. razred

  8. razred

  Ukupno

  Prosjek ocjena

  5,00 5,00 5,00 5,00 20,00

  Hrvatski jezik 5 5 10,00

  Matematika 5 5 10,00

  Prvi strani jezik

  5 5 10,00

  Ukupno 50,00

  c) Zajednički element za upis u programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije u trajanju

  manjem od tri godine uključuje prosjeke svih zaključnih ocjena svih nastavnih predmeta na dvije

  decimale u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja. Na takav način moguće je steći najviše

  20 bodova.

 • Elementi vrednovanja

  5. razred

  6. razred

  7. razred

  8. razred

  Ukupno

  Prosjek ocjena

  5,00 5,00 5,00 5,00 20,00

  Ukupno 20,00

  2. Dodatni element

  Dodatni element vrednovanja čine sposobnosti, darovitosti i znanja kandidata. Sposobnosti,

  darovitosti i znanja kandidata dokazuju se i vrednuju:

  • na osnovi provjere (ispitivanja) posebnih znanja, vještina, sposobnosti i darovitosti

  • na osnovi rezultata postignutih na natjecanjima u znanju

  • na osnovi rezultata postignutih na natjecanjima u organizaciji školskih sportskih društava.

  3. Poseban element

  Poseban element vrednovanja čini uspjeh kandidata koji su ostvarili u otežanim uvjetima

  obrazovanja.

  Kandidatima će se priznati ostvarivanje isključivo jednoga (najpovoljnijega) od sljedećih prava:

  • kandidat sa zdravstvenim teškoćama

  • kandidat koji živi uz jednoga ili oba roditelja s dugotrajnom teškom bolesti

  • kandidat koji živi uz dugotrajno nezaposlena oba roditelja

  • kandidat koji živi uz samohranoga roditelja korisnika socijalne skrbi

  • kandidat kojem je jedan roditelj preminuo

  • kandidat koji je bez roditelja ili odgovarajuće roditeljske skrbi

  • kandidat koji je pripadnik romske nacionalne manjine.

  Elementi i kriteriji za upis kandidata u I. razred srednje škole propisani Pravilnikom o elementima i

  kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole koriste se i za upis u međunarodne

  programe obrazovanja.

  Kako se vrednuju rezultati postignuti na državnim i međunarodnim natjecanjima u

  znanju?

  Kandidati ostvaruju pravo na izravan upis ili na dodatne bodove na osnovi rezultata koje su postigli

  na državnim natjecanjima u znanju iz nastavnih predmeta posebno značajnih za upis (Hrvatskoga

  jezika, Matematike, prvoga stranog jezika, dvaju nastavnih predmeta posebno važnih za upis, u

  skladu s Popisom predmeta posebno važnih za upis te jednog natjecanja iz znanja koje određuje

  srednja škola), a koja se provode u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje te na osnovi rezultata

  s međunarodnih natjecanja iz navedenih predmeta.

 • Natjecanja koja provodi AZOO i koja se boduju prema gore navedenom su:

  - Natjecanje iz hrvatskoga jezika,

  - Natjecanje iz engleskoga jezika,

  - Natjecanje iz njemačkoga jezika,

  - Natjecanje iz francuskoga jezika,

  - Natjecanje iz talijanskoga jezika,

  - Natjecanje iz latinskog i grčkog jezika,

  - Natjecanje iz matematike,

  - Natjecanje iz fizike,

  - Natjecanje iz kemije,

  - Natjecanje iz biologije,

  - Natjecanje iz geografije,

  - Natjecanje iz astronomije,

  - Natjecanje iz informatike,

  - Natjecanje iz povijesti,

  - Natjecanje iz vjeronauka - vjeronaučna olimpijada,

  - Natjecanje iz Islamskog vjeronauka,

  - Natjecanje mladih tehničara i

  - Natjecanje Sigurno u prometu.

  Rezultat državnog ili međunarodnog natjecanja u znanju

  Pravo na izravan upis/ Dodatne bodove

  Prvo, drugo ili treće osvojeno mjesto kao pojedinac u 5., 6., 7. ili 8. razredu osnovnog obrazovanja

  Izravan upis (pod uvjetom da kandidati zadovolje na ispitu sposobnosti i darovitosti u školama u kojima je to uvjet za upis)

  Prvo osvojeno mjesto kao član skupine u 5., 6., 7. ili 8. razredu osnovnog obrazovanja

  4 boda

  Drugo osvojeno mjesto kao član skupine u 5., 6., 7. ili 8. razredu osnovnog obrazovanja

  3 boda

  Treće osvojeno mjesto član skupine u 5., 6., 7. ili 8. razredu osnovnog obrazovanja

  2 bod

  Sudjelovanje kao pojedinac ili član skupine u 5., 6., 7. ili 8. razredu osnovnog obrazovanja

  1 bod

 • Kako se vrednuju rezultati postignuti na sportskim natjecanjima?

  Kandidatima se vrednuju rezultati koje su postigli u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja

  na natjecanjima školskih sportskih društava. Pravo na dodatne bodove ostvaruju na temelju službene

  evidencije o rezultatima održanih natjecanja školskih sportskih društava koju vodi Hrvatski školski

  sportski savez (HŠSS).

  U sustavu školskog sporta učenici osnovnih škola natječu se cijele godine, počevši od rujna pa sve do

  završnice u svibnju u ovih 14 sportova: FUTSAL (MALI NOGOMET), KOŠARKA, RUKOMET, ODBOJKA,

  ATLETIKA, PLIVANJE, STOLNI TENIS, BADMINTON, GIMNASTIKA, KROS, JUDO, ŠAH, KARATE i

  STRELJAŠTVO.

  U svim tim sportovima učenici se natječu ekipno, a ne pojedinačno i to u konkurenciji djevojčica i

  dječaka.

  Natjecanja školskih sportskih društava Dodatni bodovi

  Prvo osvojeno mjesto kao član skupine 3 boda

  Drugo osvojeno mjesto kao član skupine 2 boda

  Treće osvojeno mjesto kao član skupine 1 bod

  Ovdje napominjemo da se rezultati državnih natjecanja u znanju koji se vrednuju za upis odnose

  jedino na rezultate natjecanja u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje, a državnih sportskih

  natjecanja jedino u organizaciji Hrvatskoga školskoga sportskoga saveza.

  Kandidati koji su osvojili jedno od prva tri mjesta na međunarodnim natjecanjima iz znanja dokaze o

  tome dostavljaju Agenciji za odgoj i obrazovanje koja će ih, nakon provjere, unijeti u sustav.

  Kandidatu će se vrednovati isključivo jedno (najpovoljnije) postignuće, neovisno o vrsti i razini

  natjecanja.

  Kako se vrednuju rezultati u otežanim uvjetima prethodnog obrazovanja?

  a) Kandidat sa zdravstvenim teškoćama

  Kandidatu sa zdravstvenim teškoćama dodaje se jedan bod na broj bodova koji je utvrđen tijekom

  postupka vrednovanja za programe obrazovanja za koje posjeduje stručno mišljenje Službe za

  profesionalno usmjeravanje Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje. S tako utvrđenim brojem bodova,

  kandidat se rangira na ukupnoj ljestvici poretka.

  Za ostvarivanje dodatnog boda, kandidat obvezno prilaže:

  • stručno mišljenje Službe za profesionalno usmjeravanje Hrvatskoga zavoda za

  zapošljavanje o sposobnostima i motivaciji kandidata za, u pravilu pet, a najmanje tri

  primjerena programa obrazovanja (strukovnoga – s oznakom programa, umjetničkoga i/ili

  gimnazijskoga) izdanoga na temelju stručnog mišljenja nadležnoga školskog liječnika koji je

  pratio kandidata tijekom prethodnog obrazovanja, a na temelju prethodno dostavljene

  specijalističke medicinske dokumentacije o težim zdravstvenim teškoćama i/ili dugotrajnom

 • liječenju koji su utjecali na postizanje rezultata tijekom prethodnog obrazovanja i/ili mu

  značajno sužavaju mogući izbor programa obrazovanja i zanimanja, prema stručno

  usuglašenoj metodologiji te obrade multidisciplinarnog tima Hrvatskoga zavoda za

  zapošljavanje.

  b) Kandidat koji živi u otežanim uvjetima izazvanim ekonomskim, socijalnim te odgojnim

  čimbenicima

  Kandidatu koji živi u otežanim uvjetima izazvanim ekonomskim, socijalnim te odgojnim čimbenicima,

  koji su mogli utjecati na uspjeh u osnovnoj školi, dodaje se jedan bod na broj bodova koji je utvrđen

  tijekom postupka vrednovanja.

  Otežani uvjeti su ako kandidat:

  • živi uz jednoga ili oba roditelja s dugotrajnom teškom bolesti

  • živi uz dugotrajno nezaposlena oba roditelja

  • živi uz samohranoga roditelja korisnika socijalne skrbi

  • ako je kandidatu roditelj preminuo

  • ako je kandidat dijete bez roditelja ili odgovarajuće roditeljske skrbi.

  Za ostvarenje navedenih prava, kandidat prilaže neki od dolje navedenih dokumenata kojim

  dokazuje obrazovanje u otežanim uvjetima:

  • liječničku potvrdu o dugotrajnoj težoj bolesti jednoga ili oba roditelja;

  • potvrdu nadležnoga područnoga ureda Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje o dugotrajnoj

  nezaposlenosti oba roditelja;

  • potvrdu o korištenju socijalne pomoći; rješenje ili drugi upravni akt centra za socijalnu skrb ili

  nadležnoga tijela u jedinici lokalne ili područne (regionalne) jedinice i Grada Zagreba o pravu

  samohranoga roditelja u statusu socijalne skrbi izdanih od ovlaštenih službi u zdravstvu,

  socijalnoj skrbi i za zapošljavanje;

  • podatke iz Matice umrlih izravno u Matici umrlih putem elektroničkog uvida u osobna stanja

  građana provjerava škola;;

  • potvrdu nadležnoga centra za socijalnu skrb da je kandidat dijete bez roditelja ili

  odgovarajuće socijalne skrbi.

  c) Kandidat koji je pripadnik romske nacionalne manjine

  Kandidatu koji je pripadnik romske nacionalne manjine, a živi u uvjetima koji su mogli utjecati na

  njegov uspjeh u osnovnoj školi, dodaju se dva boda na broj bodova koji je utvrđen tijekom postupka

  vrednovanja. S tako utvrđenim brojem bodova, kandidat se rangira na ukupnoj ljestvici poretka. Za

  ostvarivanje dodatnih bodova, kandidat prilaže preporuku Vijeća romske nacionalne manjine

  odnosno registrirane romske udruge.

  Za ostvarenje dodatnih bodova na temelju zdravstvenih teškoća ili otežanih uvjeta obrazovanja,

  potrebnu dokumentaciju kandidati dostavljaju Središnjemu prijavnom uredu Agencije za znanost i

  visoko obrazovanje.

 • Cjelokupnu dokumentaciju, u izvorniku ili u obliku ovjerene preslike kod javnog bilježnika,

  potrebno je dostaviti do roka navedenoga u poglavlju Kalendar ove publikacije, posebno za svaki

  upisni rok.

  Kako se utvrđuje ukupan rezultat kandidata?

  Ukupan rezultat kandidata utvrđuje se na temelju ukupnoga broja bodova koje je kandidat stekao po

  svim osnovama vrednovanja (zajednički, dodatni i posebni element vrednovanja), uz dokazivanje

  zdravstvene sposobnosti kandidata za obavljanje poslova i radnih zadaća u odabranom zanimanju,

  ako je to za odabrano zanimanje potrebno. Na temelju ukupnoga rezultata, utvrđuje se ljestvica

  poretka kandidata za upis i objavljuje na mrežnoj stranici: www.upisi.hr.

  Kako se upisuju kandidati u razredne odjele za sportaše?

  Bodovanje za upis kandidata u I. razred razrednih odjela za sportaše provodi se na način opisan u

  Pravilniku o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u srednje škole.

  Pravo prijave za upis u razredne odjele za sportaše imaju kandidati koji su uvršteni na rang-listu

  određenoga sportskoga saveza. Na najviše 80 bodova temeljem zajedničkoga elementa

  vrednovanja, ovi kandidati dobit će još najviše 80 bodova temeljem sportske uspješnosti.

  Ovisno o plasmanu na rang-listi sportskoga saveza ovi kandidati mogu dobiti još najviše:

  • 80 bodova za prvu skupinu sportova

  • 72 boda za drugu skupinu sportova

  • 64 boda za treću skupinu sportova.

  Pri tome prvi na listi dobiva navedeni maksimum, posljednji na listi 56 bodova, a ostali

  proporcionalno svome plasmanu. Valja naglasiti da ovi bodovi vrijede samo kod upisa u razredne

  odjele za sportaše, dok se za upis u ostale obrazovne programe ne računaju.

  Kandidati moraju poštivati rokove prijave u sustav kako bi se našli na rang-listama nacionalnih

  sportskih saveza i kako bi se mogli prijaviti u programe obrazovanja koji se odnose na razredne

  odjele za sportaše, kako u ljetnome tako i u jesenskome upisnom roku. Kandidati koji u roku

  navedenom u poglavlju Kalendar ne iskažu interes za upis u razredne odjele za sportaše, neće biti

  u mogućnosti odabrati obrazovne programe koji imaju razredne odjele za sportaše.

  Mjerila i postupci za upis u strukovne škole i programe obrazovanja za vezane obrte u

  trajanju od tri godine

  Ljestvica poretka kandidata stvara se na osnovi zajedničkoga, dodatnoga i posebnog elementa

  vrednovanja uz dokazivanje zdravstvene sposobnosti kandidata za obavljanje poslova i radnih zadaća

  u odabranom zanimanju, ako je to za odabrano zanimanje potrebno.

  http://www.upisi.hr/

 • Zdravstveni zahtjevi za upis kandidata u srednjoškolske programe obrazovanja

  Zdravstveni zahtjevi podrazumijevaju zdravstveno stanje kandidata koje treba zadovoljiti kako bi bio

  u mogućnosti završiti program obrazovanja te kako bi nakon završetka obrazovanja svojim stečenim

  kompetencijama ispunjavao uvjete potrebne za tržište rada. Ispunjeni zdravstveni zahtjevi pokazuju

  da, u trenutku upisa kandidata u srednju školu, nema zdravstvenih prepreka za rad niti na jednome

  radnome mjestu u sklopu zanimanja/kvalifikacija za koje se kandidat školuje.

  U uvjetima za upis i detaljima programa obrazovanja, na stranici www.upisi.hr jasno je naznačeno

  koji su zdravstveni zahtjevi pojedinog zanimanja te kojim se dokumentom oni dokazuju.

  Ovisno o tome što je propisano za određeni program obrazovanja, kandidat pri upisu obavezno

  dostavlja potvrdu nadležnoga školskog liječnika o zdravstvenoj sposobnosti kandidata za propisani

  program ili liječničku svjedodžbu medicine rada. Iznimno, kandidat koji u trenutku upisa nije u

  mogućnosti dostaviti liječničku svjedodžbu medicine rada, pri upisu dostavlja potvrdu obiteljskog

  liječnika, a liječničku svjedodžbu medicine rada dostavlja školi najkasnije do kraja prvoga

  polugodišta prvoga razreda.

  Potvrdu nadležnoga školskoga liječnika ili liječničku svjedodžbu medicine rada, odnosno potvrdu

  obiteljskog liječnika, koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja, kandidat je dužan

  dostaviti srednjoj školi zajedno s upisnicom do roka navedenoga u Kalendaru.

  Kandidati koji do roka navedenoga u Kalendaru za svaki pojedini upisni rok ne pribave i ne dostave

  valjani dokument, bez obzira na to što se na ljestvici poretka nalaze unutar upisne kvote, neće se

  moći upisati. Ako se to dogodi na ljetnome upisnom roku, bit će upućeni da se na jesenskome

  upisnome roku natječu za programe obrazovanja u kojima je ostalo slobodnih mjesta.

  Kandidati koji ne ostvare pravo na upis u ljetnome ili jesenskome upisnom roku mogu se prijaviti za

  upis u naknadnome upisnom roku za upis u srednju školu u program obrazovanja u kojemu je, nakon

  jesenskoga upisnog roka, ostalo slobodnih mjesta u okviru broja upisnih mjesta propisanih

  Strukturom, a utvrđenih u NISpuSŠ-u.

  Dodatne provjere znanja i sposobnosti kandidata

  a) Provjera znanja kandidata iz stranoga jezika

  Kandidat koji u osnovnoj školi nije učio određeni strani jezik može prilikom prijave programa

  obrazovanja odabrati učenje toga stranog jezika kao prvoga stranog jezika, uz uvjet da je na provjeri

  znanja utvrđena mogućnost učenja toga stranog jezika kao prvoga stranog jezika.

  Provjeru znanja provodi stručno povjerenstvo srednje škole u koju se kandidat želi upisati, o čemu

  sastavlja zapisnik. Provjeru znanja kandidat polaže u jednoj školi i rezultati provjere vrijede za prijavu

  u druge škole koje uvjetuju znanje istoga stranog jezika.

  b) Provjera znanja kandidata za upis u međunarodne programe obrazovanja

  Za upis u međunarodne programe obrazovanja može se provoditi provjera znanja koju propisuje i

  provodi škola.

  http://www.upisi.hr/

 • c) Provedba dodatnih provjera sklonosti i sposobnosti kandidata

  Škola koja upisuje kandidata u programe obrazovanja za koje je potrebna određena tjelesna,

  glasovna i slična spretnost ili sposobnost mogu provoditi provjeru sklonosti i sposobnosti kandidata

  za taj program obrazovanja.

  d) Provjera darovitosti kandidata za upis u umjetničke škole

  Likovne, glazbene i plesne škole, uz vrednovanje uspjeha kandidata u prethodnome obrazovanju,

  provode i ispitivanje darovitosti kandidata za pojedine vrste umjetničkoga izraza.

  Za sve dodatne provjere škole će javno objaviti rokove i mjesto ispitivanja, a svi podaci bit će

  dostupni i na mrežnoj stranici: www.upisi.hr.

  e) Provjera posebnih znanja kandidata

  Srednje škole mogu, u opravdanim slučajevima, provoditi provjere posebnih znanja iz nastavnih

  predmeta posebno važnih za upis kandidata u pojedini program obrazovanja. Na temelju provjere,

  koja nije eliminacijska, kandidat može ostvariti najviše 5 bodova.

  Za sve dodatne provjere škole će javno objaviti rokove i mjesto ispitivanja, a svi podaci bit će

  dostupni na mrežnoj stranici: http://www.upisi.hr/ .

  Minimalni bodovni prag

  Za programe obrazovanja, u trajanju od najmanje četiri godine, škola može utvrditi minimalni broj

  bodova potrebnih za prijavu kandidata za upis u pojedini program obrazovanja. Utvrđeni minimalni

  broj bodova primjenjuje se tijekom cijeloga upisnog postupka (ljetni, jesenski i naknadni upisni rok).

  Za programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije u trajanju od tri godine, programe

  obrazovanja za vezane obrte te za programe obrazovanja koji traju manje od tri godine, a najmanje

  godinu dana, ne utvrđuje se minimalni broj bodova koji su potrebni za prijavu.

  Ako je škola utvrdila minimalni bodovni prag, isti se mora zadovoljiti isključivo bodovima koje je

  učenik ostvario temeljem ocjena iz škole, odnosno zajedničkim elementom vrednovanja.

  3. Postupci prijava i upisa kandidata u srednje škole preko

  Središnjega prijavnog ureda Agencije za znanost i visoko obrazovanje

  Kandidati se za upis u programe obrazovanja prijavljuju preko mrežne stranice Nacionalnoga

  informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole (NISpuSŠ) www.upisi.hr, a na temelju natječaja

  za upis koji se objavljuju na mrežnim stranicama i oglasnim pločama srednje škole i osnivača.

  Kandidati koji osnovno obrazovanje završavaju ili su završili izvan Republike Hrvatske

  Kandidati koji izvan Republike Hrvatske završavaju ili su završili osnovno obrazovanje, mogu se

  prijaviti za upis u srednje škole u Republici Hrvatskoj. Pod jednakim uvjetima, upisuju se kandidati

  http://www.upisi.hr/http://www.upisi.hr/http://www.upisi.hr/

 • hrvatski državljani, Hrvati iz drugih država, djeca državljana iz država članica Europske unije te

  kandidati strani državljani iz zemlje izvan Europske unije, ako ispunjavaju potrebne uvjete.

  Ovi kandidati ne posjeduju elektronički identitet iz sustava AAI@EduHr pa ih mora registrirati

  Središnji prijavni ured Agencije za znanost i visoko obrazovanje, a na temelju dostavljenoga

  potpisanoga registracijskoga obrasca koji popunjava kandidat.

  Kandidati koji završavaju ili su završili osnovno obrazovanje u sustavu obrazovanja

  odraslih u Republici Hrvatskoj

  U redovito srednje obrazovanje u Republici Hrvatskoj mogu se upisati i kandidati koji završavaju ili su

  završili osnovno obrazovanje u sustavu obrazovanja odraslih, pod uvjetom da su navršili najviše 17

  odnosno, uz pristanak školskoga odbora, 18 godina starosti ili uz odobrenje Ministarstva, ako su

  stariji od 18 godina.

  Ovi kandidati ne posjeduju elektronički identitet iz sustava AAI@EduHr pa ih mora registrirati

  Središnji prijavni ured Agencije za znanost i visoko obrazovanje, a na temelju poslanoga

  elektroničkoga registracijskoga obrasca koji popunjava kandidat.

  Kandidati koji su osnovno obrazovanje završili u Republici Hrvatskoj prije 2019.

  godine

  U prvi razred srednje škole mogu se upisati kandidati koji, do početka školske godine, u kojoj upisuju

  prvi razred srednje škole, navršavaju 17 godina. Iznimno, uz odobrenje školskog odbora, u prvi razred

  srednje škole može se upisati kandidat do navršenih 18 godina, a uz odobrenje Ministarstva, i

  kandidat stariji od 18 godina.

  Ovi kandidati ne posjeduju elektronički identitet iz sustava AAI@EduHr pa ih mora registrirati

  Središnji prijavni ured Agencije za znanost i visoko obrazovanje, a na temelju poslanoga

  elektroničkoga registracijskoga obrasca koji popunjava kandidat.

  4. Proces registracije kandidata preko Središnjega prijavnog ureda

  Agencije za znanost i visoko obrazovanje

  Kandidati izvan redovitoga sustava obrazovanja registriraju se popunjavanjem elektroničkoga

  registracijskog obrasca na mrežnoj stranici www.upisi.hr u nekoliko koraka:

  1. Registracija kandidata obavlja se na mrežnoj stranici http://www.upisi.hr/.

  2. Klikom na poveznicu Registriraj se kandidatu se omogućava popunjavanje elektroničkog

  registracijskog obrasca. U registracijskom obrascu, kandidati, između ostaloga, navode i broj

  mobilnoga telefona, isključivo mobilnih mreža Republike Hrvatske, na koji će im se poslati korisnička

  oznaka, lozinka i PIN.

  http://www.upisi.hr/http://www.upisi.hr/

 • 3. Ispravno popunjen registracijski obrazac smatra se onaj koji sadržava sve tražene osobne podatke

  i nije moguće dovršiti registraciju ako nedostaje neki podatak.

  U slučaju da je kandidat završio osnovno obrazovanje u nekome drugome obrazovnom sustavu i te

  škole nema u padajućem izborniku potrebno je odabrati Škola nije na popisu.

  4. Nakon uspješno popunjenoga registracijskog obrasca, kandidat je dužan kliknuti na poveznicu

  Kreiraj registracijski obrazac kako bi se započeo postupak kreiranja elektroničkoga obrasca.

  5. Točnost unosa svih potrebnih podataka kandidat je dužan još jednom provjeriti i označiti privolu

  te zatim potvrditi klikom na gumb Potvrdi.

  6. Nakon što kandidat potvrdi unesene podatke (kako je objašnjeno u 5. koraku), klikom na gumb

  Potvrdi kandidat je, u elektroničkom obliku, kreirao popunjen registracijski obrazac. Popunjeni

  registracijski obrazac automatski se šalje kandidatu na e-mail koji je upisao tijekom popunjavanja

  registracijskoga obrasca te Središnjemu prijavnom uredu.

  7. Nakon primitka registracijskoga obrasca u elektroničkom obliku i provjere osobnih podataka,

  Središnji prijavni ured zaključit će registraciju kandidata slanjem korisničkih podataka SMS-om.

  8. Nakon što SMS-om dobiju korisničke podatke, kandidati se prijavljuju na mrežnu stranicu:

  http://www.upisi.hr/.

  Kandidati koji su dužni dostaviti dokumentaciju Središnjemu prijavnome uredu

  Agencije za znanost i visoko obrazovanje

  Kandidati koji osnovno obrazovanje završavaju ili su završili izvan Republike Hrvatske dužni

  su dostaviti: - presliku domovnice koja sadržava OIB (državljani Republike Hrvatske) ili presliku putovnice (strani

  državljani), ovjerene kod javnoga bilježnika.

  - preslike svjedodžbi posljednjih četiriju razreda osnovnoga obrazovanja ovjerene kod javnog

  bilježnika.

  Ako je neki od priloženih dokumenata izdan na stranome jeziku, kandidat je dužan navedeni

  dokument prevesti i ovjeriti kod ovlaštenoga sudskoga tumača.

  Napomena: u slučaju da je neki od razreda osnovnoga obrazovanja završen u redovitome sustavu

  obrazovanja u Republici Hrvatskoj (od 2009. godine nadalje) svjedodžbe tih razreda i dokaz o

  državljanstvu nije potrebno dostavljati, jer se podaci o tim završenim razredima prenose iz e-Matice.

  Kandidati koji završavaju ili su završili osnovno obrazovanje u sustavu obrazovanja odraslih u

  Republici Hrvatskoj dužni su dostaviti:

  - presliku domovnice koja sadržava OIB (državljani Republike Hrvatske) ili presliku putovnice (strani

  državljani), ovjerene kod javnoga bilježnika.

  http://www.upisi.hr/

 • - preslike svjedodžbi posljednjih četiriju razreda osnovnog obrazovanja završenih u sustavu

  obrazovanja odraslih ovjerene kod javnog bilježnika.

  Napomena: u slučaju da je neki od razreda osnovnog obrazovanja završen u redovitom sustavu

  obrazovanja u Republici Hrvatskoj (od 2009. godine nadalje) svjedodžbe tih razreda i dokaz o

  državljanstvu nije potrebno dostavljati, jer se podaci o tim završenim razredima prenose iz e-Matice.

  Dokumenti se šalju, s naznakom Dokumenti uz prijavu za upis u srednju školu, preporučenom

  poštom na adresu:

  Agencija za znanost i visoko obrazovanje,

  Središnji prijavni ured,

  Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb

  NAPOMENE

  • Dokumenti moraju biti ovjerene preslike. Preslike dokumenata ovjeravaju se isključivo kod

  javnoga bilježnika (notara) te se ovjere drugih institucija (općine, konzulati i sl.) neće uvažavati.

  • Nepotpuna dokumentacija neće biti prihvaćena, čime će kandidatu biti onemogućen plasman

  na ljestvicama poretka programa obrazovanja.

  • Poslani dokumenti neće se vraćati.

  • Ako je neki od priloženih dokumenata izdan na stranome jeziku, kandidat je spomenuti

  dokument dužan prevesti i ovjeriti kod ovlaštenoga sudskoga tumača.

  • Ako kandidat u trenutku prijave još pohađa završni razred osnovne škole izvan Republike

  Hrvatske, svjedodžbu završnoga razreda dostavit će naknadno, a o tome je potrebno

  obavijestiti Središnji prijavni ured. O opravdanosti razloga kašnjenja s dokumentacijom i

  mogućnosti uvažavanja odlučuje Središnji prijavni ured, sukladno Kalendaru.

  • Svjedodžbe koje nisu izdane u Republici Hrvatskoj moraju proći postupak priznavanja.

  Postupak priznavanja inozemne obrazovne kvalifikacije radi nastavka obrazovanja obavit će

  srednja škola u koju se kandidat upisao.

  • U postupku priznavanja, srednjoškolska ustanova može zatražiti mišljenje Agencije za odgoj i

  obrazovanje ili Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, ovisno o vrsti

  obrazovanja koje se nastavlja.

  Kandidati koji su se registrirali u ljetnome upisnom roku i čiji su osobni podaci i ocjene uneseni u

  sustav, nisu dužni u jesenskom upisnom roku ponovno dostaviti dokumentaciju Središnjem

  prijavnom uredu. Također, kandidati koji su osnovno obrazovanje završili u Republici Hrvatskoj

  prije 2019. godine i koji su prijašnjih godina prošli postupak registracije i prijave u sustav, nisu

  dužni ponovno dostavljati gore navedenu dokumentaciju Središnjem prijavnom uredu.

 • 5. Postupci u aplikaciji

  Mrežna stranica Upisi.hr

  Kandidati se za upis u programe obrazovanja prijavljuju preko mrežne stranice: www.upisi.hr, kojom

  pristupaju Nacionalnome informacijskome sustavu prijava i upisa u srednje škole (NISpuSŠ).

  NISpuSŠ je središnji informacijsko-administracijski servis koji kandidatima, zainteresiranima za

  nastavak obrazovanja na srednjoškolskoj razini, značajno olakšava prijavu i upis u programe

  obrazovanja. Sustav pokriva cijeli proces, od pretraživanja programa obrazovanja prema željenim

  kriterijima, preko prijava odabranih programa obrazovanja te uvida u rezultate po tim programima

  obrazovanja, pa do ostvarenja prava upisa u srednju školu. Kandidatima omogućuje brz i izravan uvid

  u osobne podatke, ocjene te posebna postignuća važna za upis ostvarena tijekom osnovnoga

  obrazovanja, daje detaljan izračun bodova za svaki prijavljeni program obrazovanja prema uvjetima

  koje propisuju srednje škole, kao i uvid u položaj koji zauzimaju na ljestvicama poretka za svaki od

  programa obrazovanja koji su prijavili.

  Na mrežnoj stranici: www.upisi.hr nalazi se popis svih programa obrazovanja koji se mogu upisati u

  Republici Hrvatskoj, zajedno s uvjetima upisa. Osim na mrežnoj stranici: www.upisi.hr, korisne

  informacije o cjelokupnome postupku koji im predstoji kandidati mogu pronaći i na mrežnoj stranici

  Ministarstva znanosti i obrazovanja: www.mzo.hr.

  Minimalni tehnički preduvjeti za pristup mrežnoj stranici: www.upisi.hr su preglednici koji

  podržavaju W3C standarde i JavaScript tehnologiju (kao npr. Firefox, Chrome, Safari, Edge, Opera,

  Internet Explorer od inačice 8 pa nadalje).

  Posebno je važno pratiti i mrežne stranice srednjih škola koje kandidat želi upisati jer se tamo mogu

  pronaći važne informacije koje se odnose samo na tu srednju školu.

  Predradnje prije prve prijave u sustav

  Kandidati koji nisu u sustavu redovitoga obrazovanja u Republici Hrvatskoj, za registraciju su dužni

  kontaktirati Središnji prijavni ured Agencije za znanost i visoko obrazovanje, kako je opisano u

  poglavlju Postupci prijava i upisa u srednje škole. Za prijavu u sustav koriste se elektroničkim

  identitetom i PIN-om koji će im biti dostavljen SMS porukom na broj mobilnoga telefona koji su

  prijavili prilikom registracije.

  Navedeno se odnosi i na kandidate s teškoćama u razvoju koji nisu u sustavu redovitoga

  obrazovanja u Republici Hrvatskoj te na kandidate iz sustava obrazovanja odraslih.

  Prva prijava na www.upisi.hr

  Kandidat se prvi put prijavljuje na mrežnoj stranici: www.upisi.hr s korisničkim podacima (korisnička

  oznaka, lozinka i PIN) koje je zaprimio u SMS-u na broj mobitela kojeg je naveo prilikom registracije.

  http://www.upisi.hr/http://www.upisi.hr/http://www.upisi.hr/http://www.mzo.hr/http://www.upisi.hr/file:///C:/Users/nlovric/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/BVDZQ23X/www.upisi.hrhttp://www.upisi.hr/

 • PIN je osobni identifikacijski broj koji služi za dodatnu zaštitu i privatnost podataka svakoga

  kandidata.

  Ako kandidat ne posjeduje mobilni telefon, može navesti broj mobilnoga telefona nekoga od

  ukućana ili rođaka.

  Ako kandidat izgubi korisničku oznaku, lozinku ili PIN, potrebno je s broja mobilnoga telefona, koji je

  unesen u sustav, isključivo iz mobilnih mreža Republike Hrvatske, poslati SMS poruku sadržaja OPET

  na broj 888777 nakon čega će mu biti dostavljeni novi korisnički podaci. Poruka se naplaćuje po

  cijeni definiranoj ugovorom korisnika s operatorom.

  U slučaju drugih teškoća s prijavom na mrežnu stranicu: www.upisi.hr, potrebno je nazvati CARNET-

  ovu podršku obrazovnom sustavu na broj telefona: 01/ 6661 500 ili problem prijaviti na adresu

  elektroničke pošte: [email protected].

  Svaki kandidat treba pravodobnom prijavom u sustav NISpuSŠ provjeriti ispravnost korisničke

  oznake, lozinke i PIN-a kako bi, pokaže li se potrebnim, na vrijeme mogao dobiti nove podatke!

  CARNET, SPU te Ministarstvo znanosti i obrazovanja smiju broj mobilnog telefona koristiti isključivo

  za dostavu podataka nužnih za prijavu u sustav ili u svrhu obavještavanja korisnika o značajnim

  informacijama u svezi s postupkom upisa u srednje škole.

  Provjera unesenih ocjena i ostalih podataka kandidata u sustavu NISpuSŠ

  Kako bi se osigurala točnost cijeloga postupka rangiranja na programe obrazovanja, kandidati su

  dužni provjeriti osobne podatke, ocjene iz osnovne škole te, ako ih posjeduju, rezultate državnih i

  međunarodnih natjecanja, kao i sve ostale upisane podatke koji se nalaze u sustavu NISpuSŠ-u, a u

  skladu s rokovima navedenim u Kalendaru.

  Ako su podaci netočni, kandidati trebaju što prije obavijestiti Središnji prijavni ured Agencije za

  znanost i visoko obrazovanje, odnosno onu instituciju koja im je unosila podatke.

  Preduvjeti za upis

  Neke srednje škole za prijavu ili upis u određene programe obrazovanja zahtijevaju ispunjavanje

  određenih preduvjeta. Kako bez ispunjenih preduvjeta nije moguće upisati određeni program

  obrazovanja, nužno je pravodobno se o njima informirati na mrežnoj stranici: www.upisi.hr na kartici

  Obrazovni programi ili na mrežnim stranicama srednjih škola.

  Ispunjavanje nekih preduvjeta kao, primjerice, završene osnovne umjetničke škole u RH, za

  kandidate se utvrđuje automatski u sustavu. Svi koji su završili umjetničku školu (plesnu ili glazbenu)

  izvan RH moraju dostaviti svjedodžbe o tome Središnjem prijavnom uredu.

  http://www.upisi.hr/file:///C:/Users/nlovric/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/BVDZQ23X/[email protected]://www.upisi.hr/

 • Ispiti sposobnosti i darovitosti

  Zbog specifičnosti programa obrazovanja (npr. srednje umjetničke škole), jedan od uvjeta za upis

  može biti i položen ispit sposobnosti i darovitosti koje su potrebne za uspješno školovanje u tim

  programima obrazovanja. Obavijesti o datumima održavanja ispita i osobni raspored pisanja bit će

  moguće vidjeti na mrežnoj stranici: www.upisi.hr te na mrežnim stranicama srednjih škola.

  Rezultate ispita sposobnosti i darovitosti u sustav NISpuSŠ-a unose srednje škole koje ih provode,

  a u skladu s rokovima navedenim u Kalendaru.

  Prijava programa obrazovanja

  Kandidati će se prijavljivati za upis i upisivati u I. razred srednjih škola u školskoj godini 2019./2020. u

  ljetnome i jesenskome upisnom roku.

  U svakome upisnom roku, kandidat može prijaviti najviše 6 odabira programa obrazovanja.

  Programe obrazovanja, odnosno srednje škole koje ih izvode, moguće je pretraživati prema zadanim

  kriterijima pretrage. Moguće je prilagoditi pretragu s obzirom na županiju, naziv škole, vrstu škole

  (javne ili privatne), naziv programa obrazovanja i slično.

  Za svaki program obrazovanja moguće je pregledati detaljnije informacije koje sadrže opis programa,

  strukturu bodovanja, popis preduvjeta i ostale važne informacije o programu obrazovanja.

  Programi obrazovanja, koji se žele upisati, dodaju se na listu prioriteta koja se može mijenjati do roka

  navedenoga u Kalendaru.

  Listu prioriteta treba pažljivo pripremiti tako da se na vrh liste postavi program obrazovanja koji se

  najviše želi upisati, a zatim i ostali, željenim redoslijedom. Sukladno tome, kandidat će se

  optimalno rasporediti na program obrazovanja koji mu je najviši na listi prioriteta, a za koji se,

  prema ostvarenim bodovima, nalazi u sklopu upisne kvote.

  Važno je da kandidati provjere jesu li im svi programi obrazovanja na listi prioriteta poredani

  prema njihovim željama i mogućnostima jer nakon zaključavanja odabira programa obrazovanja

  odnosno škola, nikakve izmjene više neće biti moguće.

  Važno je, također, da se na listi prioriteta nalaze samo programi obrazovanja koje kandidat doista

  namjerava upisati. Postavljanje programa obrazovanja na listu prioriteta podrazumijeva ozbiljnu

  namjeru da se takav program obrazovanja i upiše.

  Prilikom prijave pojedinoga programa obrazovanja, potrebno je odabrati prvi i drugi strani jezik i

  izborne predmete između ponuđenih stranih jezika i izbornih predmeta koji se u srednjoj školi

  predaju.

  Odabirom prvoga stranoga jezika, znanje toga stranoga jezika postaje preduvjet za odabrani program

  obrazovanja. Preduvjet se smatra ispunjenim ako je kandidat u osnovnoj školi učio taj strani jezik

  najmanje četiri godine ili ako na dodatnoj provjeri u srednjoj školi dokaže poznavanje toga stranoga

  jezika. Odabir stranih jezika i izbornih predmeta ni na koji način ne utječe na rangiranje po

  prijavljenim programima obrazovanja, odnosno na poredak kandidata na ljestvicama poretka.

  http://www.upisi.hr/

 • Programi obrazovanja, za koje škole provode dodatne provjere, imaju raniji rok prijave te ih je

  nužno prijaviti do roka navedenog u Kalendaru.

  Popis programa obrazovanja s ranijim rokom prijave bit će moguće pronaći na stranici: www.upisi.hr

  na kartici Obrazovni programi.

  Kontinuirano praćenje bodovnoga stanja

  Na mrežnoj stranici: www.upisi.hr od samoga početka prijava programa obrazovanja bit će moguće

  pratiti bodovno stanje za svaki prijavljeni program obrazovanja na kartici Moji rezultati.

  Ako kandidat nije zadovoljio potrebne preduvjete za upis nekoga od prijavljenih programa

  obrazovanja, navedeno će biti vidljivo na detaljnome prikazu bodovanja za prijavljeni program

  obrazovanja u svakome trenutku. Kandidat takve programe obrazovanja može obrisati sa svoje liste,

  ako ne postoji mogućnost zadovoljenja potrebnih preduvjeta i, umjesto njih, prijaviti druge

  programe obrazovanja.

  Ljestvice poretka

  Ljestvice poretka stvaraju se na sljedeći način. Svakoga punog sata, za svakoga kandidata nalazi se

  program obrazovanja koji mu je trenutačno najviši na listi prioriteta, a na kojemu se po bodovima

  nalazi unutar upisne kvote. Ako se takav program obrazovanja pronađe, kandidat se briše sa svih

  ostalih lista prioriteta koje su mu niže na ljestvici poretka, čime se otvaraju slobodna mjesta za

  kandidate ispod „crte“. Ovaj se postupak ponavlja sve dok se time događaju pomaci na bolje. Po

  završetku postupka, objavljuju se ljestvice poretka na kojima je svaki kandidat optimalno

  razmješten.

  Na mrežnoj stranici: www.upisi.hr objavljuju se ogledne i konačne ljestvice poretka.

  Ogledne ljestvice poretka odraz su trenutačnoga bodovnoga stanja izračunanoga na temelju

  podataka koji su trenutačno u sustavu. To znači da su podložne promjenama zbog ispravka netočno

  unesenih ocjena u sustav, rješavanja prigovora, unosa rezultata dodatnih provjera, novih prijava i

  brisanja prijava te promjena prioriteta programa obrazovanja. Dakle, ogledne ljestvice poretka

  neprestano se mijenjaju.

  Ljestvice poretka obnavljaju se svakih sat vremena pa je posljedicu promjene podataka ili

  redoslijeda na listi prioriteta moguće vidjeti za najviše sat vremena, ovisno o trenutku promjene.

  Kandidat će se naći na konačnoj ljestvici poretka samo jednoga programa obrazovanja na kojemu se

  nalazi u sklopu upisne kvote i to onoga koji je najviše na njegovoj listi prioriteta. Ostaje na

  ljestvicama poretka višega prioriteta na kojima se ne nalazi u sklopu upisne kvote, a sa svih ostalih

  ljestvica poredaka nižega prioriteta se briše.

  Na datum naveden u poglavlju Kalendar ljestvice poretka postaju konačne i više se ne mijenjaju.

  file:///C:/Users/nlovric/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/BVDZQ23X/www.upisi.hrhttp://www.upisi.hr/http://www.upisi.hr/

 • Podnošenje prigovora

  Ako kandidat uoči bilo kakvu nepravilnost, potrebno je odmah učiniti sljedeće:

  • za netočno ili nepotpuno unesene ocjene ili osobne podatke, kandidati odmah trebaju

  obavijestiti Središnji prijavni ured Agencije za znanost i visoko obrazovanje, odnosno onu

  instituciju koja im je unosila podatke;

  • u slučaju nepravilnosti u ocjenjivanju ispita sposobnosti i darovitosti, potrebno je žurno

  kontaktirati srednju školu koja je ispit provela;

  • ako se na gore navedeni način ne isprave ili ne upotpune podaci, kandidati imaju mogućnost

  podnošenja prigovora i obrascem za prigovor koji će biti dostupan na mrežnoj stranici:

  www.upisi.hr. Na ovaj način prigovor se podnosi tek ako drukčije nije bilo moguće razriješiti

  nepravilnost.

  Za navedene prigovore rokovi su navedeni u poglavlju Kalendar ove publikacije.

  Zaključavanje liste prioriteta, potpisivanje i slanje prijavnice

  Lista odabranih programa obrazovanja zaključava se svim kandidatima na datum koji se nalazi u

  poglavlju Kalendar ove publikacije, ovisno o upisnome roku.

  Kandidati izvan redovitog obrazovnoga sustava Republike Hrvatske prijavnicu ispisuju sami. Prijavnica je obrazac koji sadrži konačnu listu prijavljenih obrazovnih programa, poredanih po prioritetima. Prijavnica se preuzima, u roku navedenom u poglavlju Kalendar, na profilu kandidata na kartici Moj odabir. Prijavnicu koju su potpisali, zajedno s roditeljem/skrbnikom, šalju isključivo u digitalnom formatu, skeniranu ili slikanu, elektroničkom poštom Središnjem prijavnom uredu Agencije za znanost i visoko obrazovanje, koji ih je registrirao u sustavu. Potpisivanje prijavnice s listom prioriteta ne jamči da će se kandidat i upisati na onaj izbor na

  kojemu je stekao pravo upisa u trenutku zaključavanja odabira odnosno ispisivanja prijavnice, već

  predstavlja njegovu konačnu odluku o poretku prijavljenih programa obrazovanja.

  Na određeni datum, naveden u poglavlju Kalendar, s ljestvica poretka pojedinih programa

  obrazovanja, obrisat će se kandidati koji do toga datuma nisu zadovoljili potrebne preduvjete za

  njihov upis.

  Objava konačnih ljestvica poretka

  Trenutkom objave konačnih ljestvica poretka, kandidati stječu pravo upisa u program obrazovanja

  najvišega prioriteta u kojemu se nalaze u sklopu upisne kvote.

  Konačne ljestvice poretka više se ne mijenjaju.

  http://www.upisi.hr/

 • Potpisivanje i dostavljanje upisnice

  Kandidat izvan redovitog obrazovnog sustava Republike Hrvatske svoj upis potvrđuje vlastoručnim

  potpisom i potpisom roditelja/skrbnika na upisnici dostupnoj na mrežnoj stranici NISpuSŠ-a

  (www.upisi.hr), koju je dužan dostaviti u srednju školu u kojoj je ostvario pravo upisa do roka

  navedenoga u Kalendaru. Upisnica je obrazac koji sadrži osnovne informacije o obrazovnom

  programu ili programima u koje je kandidat stekao pravo upisa.

  Nakon što kandidat potvrdi svoj upis vlastoručnim potpisom i potpisom roditelja/skrbnika na upisnici

  i dostavi je srednjoj školi, zajedno s ostalom potrebnom dokumentacijom, kandidat je upisan u I.

  razred srednje škole u školskoj godini 2019./2020.

  Ako kandidat, zbog opravdanih razloga, nije u mogućnosti u propisanim rokovima dostaviti

  potpisanu upisnicu za upis u I. razred, dužan ju je dostaviti njegov roditelj/skrbnik.

  Dodatno, kandidati koji su ostvarili pravo na upis u programe obrazovanja za koje je potrebna

  potvrda liječnika školske medicine ili liječnička svjedodžba medicine rada, odnosno potvrda

  obiteljskog liječnika, dužni su do roka objavljenoga u Kalendaru u srednju školu donijeti ove

  dokumente.

  Kandidati koji u srednju školu ne dostave upisnicu te, ako je to potrebno, potvrdu liječnika školske

  medicine ili svjedodžbu medicine rada, odnosno potvrdu obiteljskog liječnika, gube pravo na upis i

  upućuju se na sljedeći upisni rok.

  Kandidati koji upisuju programe obrazovanja za vezane obrte (JMO programe) dužni su, pri upisu ili

  najkasnije do kraja prvog polugodišta prvog razreda, dostaviti školi i sklopljen ugovor o naukovanju.

  6. Jesenski upisni rok

  U jesenskome upisnom roku prijavljuju se samo kandidati koji se nisu upisali u ljetnome upisnom

  roku, a moguće je prijaviti samo obrazovne programe za koje upisna kvota u ljetnome upisnom

  roku nije popunjena.

  Kandidati koji su se registrirali u ljetnome upisnom roku i čiji su osobni podaci i ocjene uneseni u

  sustav, nisu dužni u jesenskom upisnom roku ponovno dostaviti dokumentaciju Središnjem

  prijavnom uredu.

  7. Naknadni upisni rok

  Kandidati koji ne ostvare pravo upisa u ljetnome ili jesenskome upisnom roku, mogu se prijaviti za

  upis u naknadnome upisnom roku. Kandidati koji nisu sudjelovali u ljetnome ili jesenskome upisnom

  roku, također se mogu prijaviti za upis u naknadnome upisnome roku.

  Prijava kandidata u naknadnome upisnom roku bit će od 2. do 20. rujna 2019. godine.

  http://www.upisi.hr/

 • Kandidati koji osnovno obrazovanje završavaju izvan obrazovnoga sustava Republike Hrvatske,

  kandidati koji žele nastaviti srednjoškolsko obrazovanje te kandidati koji su osnovnoškolsko

  obrazovanje završili u ustanovama za obrazovanje odraslih, a nisu ispunili registracijski obrazac na

  ljetnom ili jesenskom upisnom roku, trebaju se prije dolaska u školu javiti Središnjem prijavnom

  uredu Agencije za znanost i visoko obrazovanje na elektroničku poštu [email protected] ili na broj

  telefona 01/6274-877.

  Kandidati koji su dužni dostaviti potrebnu dokumentaciju, a u ljetnome ili jesenskome upisnom roku

  nisu ju dostavili i čije ocjene nisu unesene u sustav, dužni su u naknadnome upisnom roku do roka

  objavljenoga u Kalendaru dostaviti potrebnu dokumentaciju Središnjemu prijavnome uredu.

  Detaljnije o tome koji su kandidati dužni dostaviti potrebnu dokumentaciju možete pročitati u

  poglavlju Kandidati koji imaju obvezu dostavljati dokumentaciju Središnjemu prijavnome uredu

  Agencije za znanost i visoko obrazovanje ove publikacije.

  O upisu kandidata u naknadnome upisnom roku odlučuje upisno povjerenstvo srednje škole,

  temeljem pisanoga zahtjeva kandidata te podatke o u upisu unosi u NISpuSŠ, po zaprimljenoj

  potpisanoj upisnici kandidata te ostaloj dokumentaciji potrebnoj za upis.

  Kandidati se u naknadnome upisnom roku za upis mogu prijaviti u srednju školu u program

  obrazovanja u kojemu je nakon jesenskoga upisnog roka ostalo slobodnih mjesta, a u okviru broja

  upisnih mjesta propisanih Strukturom.

  Kandidati moraju ispunjavati sve uvjete propisane Pravilnikom o elementima i kriterijima te

  natječajem škole. U školama, u kojima je to uvjet za upis, moraju zadovoljiti i na ispitu sposobnosti i

  darovitosti. Škola za te kandidate organizira provjeru na dan dostave dokumentacije. Ako je sva

  potrebna dokumentacija dostavljena (u programe obrazovanja za koje je potrebna potvrda liječnika

  školske medicine ili liječnička svjedodžba medicine rada, odnosno potvrda obiteljskog liječnika te

  ugovor o naukovanju kojeg je kandidat dužan dostaviti prilikom upisa ili najkasnije do kraja prvoga

  polugodišta prvog razreda) ispisuje se upisnica, roditelj/skrbnik i kandidat je potpisuju, a potom se

  ispunjavanje i toga uvjeta označuje u sustavu i kandidat je upisan u srednju školu.

  https://d.docs.live.net/5e36919bac7d79ee/Dokumenti/Brošura/[email protected]

 • 8. Kalendar – datumi koje je važno zapamtiti

  UPISNI ROKOVI

  Kandidati će se prijavljivati za upis i upisivati u I. razred srednjih škola u školskoj godini 2019./2020. u

  ljetnome, jesenskome i naknadnom upisnom roku.

  Ljetni upisni rok

  Opis postupaka Datum

  Početak prijava u sustav 27.5.2019.

  Završetak registracije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH 14.6.2019.

  Početak prijava obrazovnih programa 26.6.2019.

  Završetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere 30.6.2019.

  Provođenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata 1.-5.7.2019.

  Rok za dostavu dokumentacije redovitih učenika (stručno mišljenje HZZ-a i ostali

  dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis) 26.6.2019.

  Dostava osobnih dokumenata, svjedodžbi i ostale dokumentacije za kandidate

  izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu 27.5.-26.6.2019.

  Unos prigovora na unesene osobne podatke, ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis

  8.7.2019.

  Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete

  9.7.2019.

  Završetak prijava obrazovnih programa

  Početak ispisa prijavnica 10.7.2019.

  Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici donose razrednicima, a

  ostali kandidati šalju prijavnice Središnjem prijavnom uredu)

  Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice

  12.7.2019.

 • Objava konačnih ljestvica poretka 13.7.2019.

  Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja (potvrda školske medicine, potvrda obiteljskog liječnika ili liječnička svjedodžba medicine rada, i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis)

  srednje škole

  Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice) u

  srednju školu u koju se učenik upisao

  (škole same određuju točne datume za zaprimanje upisnica i dodatne

  dokumentacije unutar ovdje predviđenog razdoblja i objavljuju ih na svojoj

  mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole)

  15.-19.7.2019.

  Objava okvirnog broja slobodnih mjesta za jesenski upisni rok 20.7.2019.

  Službena objava slobodnih mjesta za jesenski upisni rok 12.8.2019.

  Jesenski upisni rok

  Opis postupaka Datum

  Početak prijava u sustav i prijava obrazovnih programa 21.8.2019.

  Završetak registracije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH 23.8.2019.

  Dostava osobnih dokumenata, svjedodžbi i ostale dokumentacije za kandidate izvan redovitoga sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu Dostava dokumentacije redovitih učenika (stručno mišljenje HZZ-a i ostali

  dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis i sl.)

  21.8.2019.

  Završetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere 22.8.2019.

  Provođenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata 23.8. 2019.

  Unos prigovora na osobne podatke, ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis

  Završetak unosa rezultata s popravnih ispita

  Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete

  26.8.2019.

 • Završetak prijava obrazovnih programa

  Početak ispisa prijavnica 27.8.2019.

  Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (redoviti učenici donose

  razrednicima, a ostali kandidati šalju Središnjem prijavnom uredu)

  Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice

  28.8.2019.

  Objava konačnih ljestvica poretka 29.8.2019.

  Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja (potvrda liječnika školske medicine, potvrda obiteljskog liječnika ili liječnička svjedodžba medicine rada i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis) u srednju školu

  Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice) u

  srednju školu u koju se učenik kandidat upisao

  30.8.2019.

  Objava slobodnih upisnih mjesta nakon jesenskog upisnog roka 1.9.2019.

  Prijava kandidata s teškoćama u razvoju

  Ljetni upisni rok

  Kandidati s teškoćama u razvoju prijavljuju se u uredima državne uprave u

  županiji odnosno Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i sport Grada

  Zagreba te iskazuju svoj odabir s liste prioriteta redom kako bi željeli upisati

  obrazovne programe

  27.5.-10.6.2019.

  Registracija kandidata s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava

  obrazovanja

  27.5.-10.6.2019.

  Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate s teškoćama u

  razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu

  27.5.-17.6.2019.

  Upisna povjerenstva ureda državne uprave unose navedene odabire u sustav

  NISpuSŠ

  27.5.-17.6.2019.

  Zatvaranje mogućnosti unosa odabira kandidata 17.6.2019.

 • Provođenje dodatnih provjera za kandidate s teškoćama u razvoju i unos

  rezultata u sustav 18. i 19.6.2019.

  Rangiranje kandidata s teškoćama u razvoju sukladno listama prioriteta

  21.6.2019.

  Smanjenje upisnih kvota razrednih odjela pojedinih obrazovnih programa

  26.6.2019.

  Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja

  srednje škole (potvrda školske medicine, potvrda obiteljskog liječnika ili liječnička svjedodžba medicine rada, i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis) u srednju školu

  Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice) u

  srednju školu u koju se učenik upisao

  (škole same određuju točne datume za zaprimanje upisnica i dodatne

  dokumentacije unutar ovdje predviđenog razdoblja i objavljuju ih na svojoj

  mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole)

  15.7.-19.7.2019.

  Jesenski upisni rok

  Kandidati s teškoćama u razvoju prijavljuju se u uredima državne uprave u županiji

  odnosno Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba te

  iskazuju svoj odabir liste prioriteta redom kako bi željeli upisati obrazovne

  programe

  16. i

  19.8.2019.

  Registracija kandidata s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja 16. i

  19.8.2019.

  Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate s teškoćama u razvoju

  izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu

  16. i

  19.8.2019.

  Upisna povjerenstva ureda državne uprave unose navedene odabire u sustav

  NISpuSŠ

  16. i

  19.8.2019.

 • Zatvaranje mogućnosti unosa odabira kandidata

  19.8.2019.

  Provođenje dodatnih provjera za kandidate s teškoćama u razvoju i unos rezultata

  u sustav 20.8.2019.

  Rangiranje kandidata s teškoćama u razvoju sukladno listama prioriteta

  21.8.2019.

  Smanjenje upisnih kvota razrednih odjela pojedinih obrazovnih programa

  21.8.2019.

  Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja (potvrda liječnika školske medicine, potvrda obiteljskog liječnika ili liječnička svjedodžba medicine rada i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis) srednje škole.

  Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice) u

  srednju školu u koju se učenik upisao

  30.8.2019

  Prijava kandidata koji se upisuju u odjele za sportaše u ljetnome i jesenskome upisnom roku

  Opis postupaka Datum

  Kandidati koji se upisuju u razredne odjele za sportaše iskazuju interes za upis u

  razredne odjele za sportaše u NISpuSŠ-u

  27.5.-2.6.2019.

  Središnji državni ured za šport šalje nerangirane liste kandidata po sportovima i

  šalje ih nacionalnim sportskim savezima u svrhu izrade rang-lista po sportovima

  3.6.2019.

  Nacionalni sportski savezi izrađuju preliminarne rang-liste prijavljenih kandidata

  prema kriterijima sportske uspješnosti 4.-12.6.2019.

  Nacionalni sportski savezi službeno objavljuju preliminarne rang-liste na

  naslovnicama svojih mrežnih stranica kako bi kandidati mogli upozoriti na moguće

  pogreške prije objavljivanja konačne rang-liste

  13.6.2019.

 • Prigovor kandidata na pogreške (pogrešno upisani podaci, neupisani podaci…)

  Nacionalni sportski savezi ispravljaju rang-liste 13.-19.6.2019.

  Nacionalni sportski savezi službeno objavljuju konačne rang-liste na naslovnici

  svojih mrežnih stranica te ih dostavljaju Središnjem državnom uredu za šport

  21.6.2019.

  Unos zaprimljenih rang-lista u NISpuSŠ te dodjeljivanje bodova kandidatima na

  temelju algoritma 21.-24.6.2019.

  9. Hodogram

  Hodogram je jednostavan grafički prikaz ključnih datuma i postupaka koje učenik obavlja tijekom

  upisa u prvi razred srednje škole. Sastoji se od vremenske crte koja sadrži važne događaje sa

  pripadajućim datumima te opisa postupaka sukladno važnim događajima. Hodogram služi kao

  dodatak i pomoć Kalendaru. Hodogram se nalazi na idućoj stranici.