Prijemnici Kod Transportnih Objekata

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Prijemnici

Text of Prijemnici Kod Transportnih Objekata

PRIJEMNICI KOD TRANSPORTNIH OBJEKATA

PRIJEMNICI KOD TRANSPORTNIH OBJEKATAPrva grupa prijemnika od posebne vanosti kojima se moe obezbediti neprekidnost napajanja el. Broda. Grupa prijemnika koja se moe iskljuiti naroito kada doe do nekog preoptereenja.

Posebni uslovi kojima su izloene instalacije i prijemnici na transportnim vozilima.

Veliki opseg temperatura u okolnoj atmosferi, vie vlage, zapaljivih i eksplozivnih materija, izraena mehanika naprezanja kao posledica vibracijai udara.ELEKTRINE INSTALACIJE NA PUTNIKIM VOZILIMAZvior elektrine energije : trofazni samopobudni sinhroni generator (alternator) Un=14V.

Snaga alternatora:

Pjm=Psi+Kij PiPsi snaga prijemnika koji su stalno prikljueniPi snaga svakog od n prijemnika koji se ukljuuje povremenoKij Koeficijent jednovremenosti za svaki od n prijemnikaBaterije akomulatora : od olovnih elija posebnih karakteristika pogodnih za startovanje.

Broj obrtaja alternatora je promenljiv u irokom opsegu brzine.

Regulacija izlaznog napona se vri pomou mehanikog ili elektronskog regulatora za opsege brzina i do 1:15Nazivmna vrednost napona alternatora je 14V i alternatori se izrauju za razne vrste i jaine struja odnosno snaga.

ELEKTRINE INSTALACIJE- razvodna kutija sa osiguraima

- strujno kolo

Dvopolna ema elektrinih instalacija kod automobila:

1-alternator sa ispravljaem

2-baterije, akomulator

3-motor pokreta

4-prekida sa kljuem

5-transformator(bobina)

6-potezni mnagnet startnog prekidaa

7-platinski prekida i (PR) prijemnici

ELEKTRINI PROVODNICIFinoini sa pojaanom izolacijom od PVC-a.

- Strujna kola signalizacije: AP/F 0,75 mm2

- Strujno kolo za pokretaki motor : AP/F 10(16) mm2- Ostala strujna kola: AP/F 1,5mm2

PRIJEMNICI ELEKTRINE ENERGIJE KOD PUTNIKIH AUTOMOBILAPrva grupa prijemnika: elektrini pokreta pogonskog motora (alnaser) motor za jednosmernu struju sa rednom pobudom i velikim polaznim momentom.

Povlai veliku struju ukljuuje se kratkotrajno i povremenoi znaajno utie na dimenzionisanje akomulatora(baterija) odnosno njenog kapaciteta.

Druga grupa prijemnika: Spadaju sve signalizacije stanja (pritisak cevi, nivo goriva, temperatura); Elektrini sistem paljenja (bombina);

Trea grupa prijemnika: Obuhvata sve ostale prijemnike kao to su: sva osvetljenja, aspoljnja svetlosna signalizacija, motor brisaa...

Elektrine instalacije ini:

-razvodne kutije i strujnih kola gde su u nekim nalaze i prekidai obino na instrument tabli automobila Strujna kola u koja se ne postavlja zatita (osigurai) su:

- Strujno kolo alnasera

- strujna kola signalizacije stanja

Nazivne struje osiguraa su: 6,8,16,25A