Primer JJWA Social Worker

Embed Size (px)

Text of Primer JJWA Social Worker

Bib ibo Ging-Ging, Ju Just ice ustic S i B ib o y, si Ging-Ging , at ang Ju v e nile J ust ic e lfare and We lfare Ac t ay isang serye ng limang praymer nanagkukuwento ng karanasan ng dalawang batang nahuling nagnakaw. Tinatalakay din nito ang ilang mahahalagang bahagi ng Republic Act No. 9344, isang batas na naglalayong pangalagaan ang karapatan ng mga bata, lalo na ang mga batang may suliranin sa batas.

Si Biboy, si Ging-Ging, at ang Juvenile Justice and Welfare Act

Isinulat ang mga praymer na ito para sa mga pulis, social worker, magulang, opisyal ng barangay, at mga bata. pr mer ito ay para mga social wo Ang praymer na ito ay para sa mga social worker.

Praymer para sa mga Social Worker

2007 Plan Philippines Ang praymer na ito ay di maaring kopyahin o ilimbag para ibenta o pagkakitaan. Maaring makakuha ng libreng kopya ng akdang ito sa anumang opisina ng Plan Philippines. Ang mga bahagi nito ay maaring sipiin para sa mga pananaliksik o pagtuturo kung kikilalanin ang mga nagsulat at naglimbag nito. Inilimbag ng Plan Philippines 7th Floor Salustiana Dy Tower, 104 Paseo de Roxas, Legaspi Village, Makati City Philippines TEL NO (632) 8173871 FAX NO (632) 8403940 www.plan-international.org Ang Plan ay isang international at humanitarian organization na nagsusulong ng kapakanan ng mga bata sa pamamagitan ng child sponsorship. Itinatag noong 1937 sa Espanya, ito ay lumago at naging isa sa mga pinakamalalaking international NGO sa buong mundo. Ito ay matatagpuan sa 48 na mga bansa sa Africa, Asia, South and Central America, at Carribean. Naisasagawa ng Plan ang kaniyang mga programa sa tulong at suporta mula sa mga indibidwal, grupo at mga institusyon mula sa 16 na mauunlad na bansa. Ang praymer na ito ay nabuo sa tulong ng mga mula sa mananaliksik ng Psychosocial Support and Childrens Rights Resource Center (PST CRRC). Para sa karagdagang kaalaman ukol sa PST CRRC, bumisita sa www.pstcrrc.org.ISINULAT PARA SA PLAN NINA COORDINATOR GUHIT LAYOUT

Karapatan ko bilang Batang may Suliranin sa Batas na...1 . Huwag saktan, tortyurin, o isailalim sa malupit o nakakapahiyang kaparusahan. 2 . Hindi bigyan ng capital punishment o ibilanggo habambuhay. 3 . Huwag ibilanggo ng walang matibay na dahilan. 4 . Protektahan at respetuhin ang aking mga karapatang pantao, ihiwalay sa mga nakatatandang bilanggo, at tumanggap ng bisita sa bilangguan. 5 . Magkaroon ng abogado. 6 . Karapatan kong mabigyan ng piyansa o recognizance. Ang recognizance ay paglalagay sa mga bata sa pangangalaga ng kanilang mga magulang o tagapangalaga habang nililitis sila kaysa silay ipiit sa bilangguan. 7 . Tumestigo para maipagtanggol ko ang sarili ko. 8. Panatilihin ang aking privacy sa kabuuan ng aking paglilitis. 9. Bigyan ng alternatibong kaparusahan maliban sa pagkabilanggo. 10. Bigyan ng makataong parusa ayon sa bigat ng naging pagkakasala ko. 1 1 . Huwag pagtagalin sa bilangguan. Maari akong patawan ng multa kaysa ibilanggo. 12. Bigyan ng awtomatikong pagsuspinde sa kahatulan. 13. Bigyan ng probation sa halip na ikulong. 14. Hindi hatulan dahil sa panunumpa ng walang katotohanan, pagtatago ng impormasyon, o misrepresentasyon.

Arnie C. Trinidad at Jay A. Yacat Arnie C. Trinidad Aldy C. Aguirre Ariel G. Manuel

Si B ib oy, si Ging-Ging , Bib ibo Ging-Ging, at ang Juve nile Just ice ustic Ju Justice and We lfar e Ac t lfarePraymer para sa mga Social Worker

Plan Philippines 2007

M MMga PasasalamatNais naming pasalamatan sina: ARNIE C. TRINIDAD at JAY A. YACAT na nagsulat ng primer at nagsalin ng batas mula sa Ingles patungong Filipino; ATTY. CLARE M. CLEMENTIR para sa pagbibigay ng mga mahahalagang komento at pagseseguro na tama ang pagkakasalin at interpretasyon ng batas; ALDY C. AGUIRRE para sa pagguhit ng mga larawan; ARIEL G. MANUEL para sa lay-out; MICHELLE G. ONG at WILL ORTIZ para sa editing ng mga praymer; LEONY MELENDREZ para sa pagsubaybay sa proyekto at ang Plan Philippines staff ng San Jose, Mindoro Occidental at Catbalogan, Western Samar na tumulong sa pagkalap ng mga kalahok sa pre-test ng primers; ANG MGA BATA, MAGULANG, BARANGAY OFFICIAL, SOCIAL WORKER, at PULIS mula sa San Jose Mindoro Occidental at Catbalogan, Western Samar na lumahok sa pre-test at nagbigay ng mahahalagang komento para maiayos ang mga primer; at Ang DUTCH GOVERNMENT sa ilalim ng Ministry of Development Cooperation at ang mga mamamayan ng Netherlands sa pakikipagtulungan ng Plan International The Netherlands para sa pagpopondo ng proyektong Comprehensive Program on Juvenile Justice and Protection.

Tumawag kanina si PO1 Sonny Magalang upang sabihin na may mga bata raw na nasa presinto ngayon. Isang babae at isang lalaki. Nahuli raw nagnanakaw sa tindahan ni Mang Gusting noong Sabado. Ano na lang ang mangyayari sa lipunan kung mga bata pa lamang ay magnanakaw na sila? Kasi naman ang mga magulang nila, pinababayaan ang mga batang iyan, kaya heto, kaming mga social worker pa tuloy ang kailangang mag-asikaso sa kanila. Wala namang problema na asikasuhin ang mga bata dahil trabaho namin iyan, kaya nga lang sa dami ng ginagawa namin, minsan parang ang hirap ng pagsabay-sabayin. Hay. Ang dami pa namang pinapatapos na report ni Maam Ellen, ang dami ko pang kailangang gawin. Pero kailangang puntahan sila. Hay, dagdag trabaho na naman. Pero ang trabaho ay trabaho. Dapat kong gawin ito.Siya nga pala, ako si Minda Mapagkawanggawa. Isa akong social worker ng MSWD dito sa Barangay Mapagkalinga. Trabaho kong asikasuhin ang mga batang may suliranin sa batas, pero isa lang ito sa marami kong mga trabaho. Dahil iilan lang kami, minsan ang hirap harapin nang madalian ang mga problema ng mga batang ito.

M

2

Si Biboy, si Ging-Ging at ang Juvenile Justice and Welfare Act (RA 9344)

Praymer para sa mga Social Worker

3

Ano ang Republic Act 9344?Naku tanghali na, pero hayaan mo silang maghintay tutal nung Sabado pa naman sila naroon, wala nang kaibahan kung maghihintay pa sila ng ilan pang oras. Kaya lang, kawawa naman sila dahil mahigit isang araw na sila doon. Medyo mabusisi pa naman ang pag-asikaso sa mga Batang may Suliranin sa Batas (BSB), maraming kailangang isaalang-alang, maraming kailangang tandaan lalo na at mayroong bagong batas ukol sa mga BSB. Pero ang trabaho ay trabaho at tungkulin kong asikasuhin ang mga bata. Mahalagang mapangalagaan ang kapakanan nila.ay nilagdaan noong 28 Abril 2006 at sinimulang ipatupad noong 20 Mayo 2006. Ito ang unang batas na nagbibigay ng malawakang proteksiyon sa mga karapatan ng mga BSB. Layon ng batas na baguhin ang pagtingin at trato ng mga tao sa mga BSB.

ANG RA 9344 o ang Juvenile Justice and Welfare Act

ANO ANG MGA sinasaad ng bagong batas na RA 9344? Ano ang mga mahahalagang probisyon na dapat tandaan ng mga social worker?

?

Sa bagong batas, hindi na maaring ibilanggo ang batang 15 taong gulang pababa at ang mga batang may edad na higit sa 15 taong gulang pero mababa sa 18 taong gulang ngunit hindi pa alam ang pagkakaiba ng tama sa mali. Sa halip na ikulong ang bata, isinasailalim siya sa ibat ibang alternatibong paraan ng ng pagbabago tulad ng intervention at prevention programs na maaring makatulong sa kaniya na magbagong buhay. Samantala, ang mga batang may edad na mataas sa 15 taong gulang pero mababa sa 18 taong gulang ay sasailalim sa diversion programs (makikita ito sa pahina 12).

Ano ang kaibahan nito sa naunang mga batas?KARAMIHAN sa mga naunang batas ay nakapokussa pagpaparusa sa mga BSB tulad ng pagpapakulong. Kaiba ang RA 9344 dahil ito ay nagbibigay sa mga BSB ng pagkakataon na magbagong buhay. Nangangalaga rin ito sa sinomang bata para maiwasan nila na gumawa ng paglabag sa batas. Tinatalakay din nito ang mga prosesong pagdadaanan mula sa panahong maaresto ang BSB hanggang sa siya ay imbestigahan at makatanggap ng nararapat ng programa na makakatulong sa pagbabago niya.

M

4

Si Biboy, si Ging-Ging at ang Juvenile Justice and Welfare Act (RA 9344)

Praymer para sa mga Social Worker

5

Ano ang dapat gawin kung ang bata ay nagkaroon ng suliranin o nakalabag sa batas?Kung ang bata ay higit sa 15 taong gulang pero mababa sa 18 taong gulangAlam na niya ang pagkakaiba ng tama at mali at ang mga epekto ng kaniyang mga ginagawa o may tinatawag na siyang discernment Pero wala pa itong discernment o di niya alam kung ano ang tama o mali at di niya alam ang binunga ng kaniyang ginawa Siya ay may criminal responsibility na Dapat siyang sumailalim sa diversion proceedings

Ano ang dapat gawin kung ang bata ay 15 taong gulang pababa at higit 15 pero mababa sa 18 taong gulang pero wala pang discernment?STEP 1:Matapos mahuli at makunan ng pahayag ng WCCD ang BSB, dapat ibigay ang bata sa social worker.

STEP 2:Maghanda ng case study report. Tiyakin ang edad ng bata.

STEP 3:Ibalik ang bata sa magulang o tagapangalaga nito nang hindi hihigit sa walong oras mula sa pagkakahuli.

STEP 4:Magpasya sa nararapat na intervention o prevention program para sa bata at sa magulang nito. Isama ang bata at ang magulang o tagapangalaga sa pagpapasya nito. Magpasya kung gaaano katagal isasailalim ang bata at mga magulang o tagapangalaga nito sa intervention programs.

Kung ang ginawang paglabag ay may kaparusahang di bababa sa anim ngunit di tataas sa 12 taon na pagkakabilanggo, ang korte ang magpapasya sa uri ng diversion. Itutuloy ang kaso kung higit 12 taong pagkabilanggo ang kaparusahan

Kung ang bata ay may edad 15 pababa

Siya ay may tinatawag na civil liability

Kung ang ginawang paglabag ay nagtataglay ng parusang mababa sa anim na taong pagkakabilanggo, LSWDO, opisyal ng barangay, o pulis ang mamamahala sa diversion

Sasailalim siya sa intervention at prevention program na pagpapasyahan kasama ang bata, magulang, at social worker.

Kung inabuso ang bata, iniwan na, pinabayaan,