of 2 /2

Click here to load reader

Principalele acte normative in domeniul protectiei ... · PDF filePrincipalele acte normative in domeniul protectiei mediului 1. OUG nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protectia

  • Upload
    voanh

  • View
    214

  • Download
    1

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Principalele acte normative in domeniul protectiei ... · PDF filePrincipalele acte normative in domeniul protectiei mediului 1. OUG nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protectia

Principalele acte normative in domeniul protectiei mediului

1. OUG nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protectia mediului2. OUG nr. 17/2005 privind stabilirea unor masuri organizatorice la nivelul administratiei publice

centrale ; 3. HG nr. 440/12 mai 2005 privind reorganizarea si functionarea Garzii Nationale de Mediu. 4. Hotărârea de Guvern nr. 408/2004 privind organizarea şi funcţionarea Mediului şi Gospodăririi

Apelor cu modificarile si completarile ulterioare (HG 308/2005) 5. Ordonanta 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor aprobata cu modificarile prin Legea

180/2002; 6. HG nr. 918/2002 privind stabilirea procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului

si pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private supuse acestei proceduri; 7. Ordinul MAPM nr. 860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra

mediului si de emitere a acordului de mediu; 8. Ordinul MAPM nr. 863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor

procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului; 9. Ordinul MAPAM nr. 818/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei integrate

de mediu; 10. Ordinul MAPM nr. 864/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra

mediului in context transfrontiera si de participare a publicului la luarea deciziei in cazul proiectelor cu impact transfrontiera;

11. Legea 22/2001 pentru ratificarea Convenţiei pentru evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptat la Espoo la 25 februarie 1991

12. Hotarire nr. 1705/2004 modificarea art. 5 alin. (2) din H.G. 918/2002 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului si pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private supuse acestei proceduri

13.Legislatie privind calitatea aerului:

OUG nr.243/2000 privind protectia atmosferei, aprobata cu modificari si completari din Legea nr.655/2001

HG nr.893/2005 pentru modificarea si completarea HG nr.568/2001 privind stabilirea cerintelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea, incarcarea, descarcarea si distributia benzinei la terminale si la statiile de benzina

HG 351/2005 privind aprobarea Programului de eliminare treptatã a evacuãrilor, emisiilor si pierderilor de substante prioritar periculoase

14. Legislatie privind controlul poluarii si managementului riscului

OUG nr. 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii H.G. nr. 541/2003 privind stabilirea unor masuri pentru limitarea emisiilor in aer al anumitor

poluanti provenind din instalatii mari de ardere cu modificarile si completarile ulterioare (HG nr. 322/2005).

Page 2: Principalele acte normative in domeniul protectiei ... · PDF filePrincipalele acte normative in domeniul protectiei mediului 1. OUG nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protectia

H.G. nr.699/2003 privind stabilirea unor masuri pentru reducerea emisiilor de compusi organici volatili datorate utilizarii solventilor organici in anumite activitati si instalati cu modificarile si completarile ulterioare (HG nr. 1902/2004);

H.G. nr.95/2003 privind controlul activitatilor care prezinta pericole de accidente majore in care sunt implicate substante periculoase cu modificarile si completarile ulterioare;

15. Legislatie privind gestiunea deseurilor si substantelor chimice periculoase

Legea 426/2001 pentru aprobarea OUG 78/2000 privind regimul deseurilor HG 1470/2004-Planul National de etapa privind gestiunea deseurilor; LEGEA nr. 263/2005 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase LEGEA nr. 431/2003 privind aprobarea OUG nr. 61/2003 pentru modificarea alin.(2) al art.

7 din OUG nr.16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile LEGEA nr. 139/2002 pentru aprobarea OUG nr. 87/2001 privind serviciile publice de

salubrizare a localitatilor LEGEA nr. 515/2002 pentru aprobarea OUG nr. 21/2002 privind gospodarirea localitatilor

urbane si rurale HOTARARE nr. 441/2002 pentru modificarea si completarea HG nr.662/2001 privind

gestionarea uleiurilor uzate HOTARARE nr. 1159/2003 pentru modificarea HG nr.662/2001 privind gestionarea

uleiurilor uzate HOTARARE nr. 1057/2001 privind regimul bateriilor si acumulatorilor care contin substante periculoase

HOTARARE nr.349/2005 privind depozitarea deseurilor; HOTARARE nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje HOTARARE nr.268/2005 pentru modificarea si completarea HG nr.128/2002 privind

incinerarea deseurilor HOTARARE nr.170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate HOTARARE nr. 2406/2004 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz HOTARARE nr. 448/2005 privind deseurile de echipamente electrice si electronice Hotărârea de Guvern 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea

listei cuprinzând deşeurilor, inclusiv deşeurile periculoase Hotarire nr. 932 /2004 modificarea si completarea H.G. 347/2003 privind restrictionarea

introducerii pe piata si a utilizarii anumitor substante si preparate chimice periculoase

16. Legislatie in domeniul apelor: Legea 107/1996–Legea apelor cu completarile si modificarile ulterioare (Legea nr.

310/2004); HG 352/2005 privind modificarea si completarea Hotãrârii Guvernului nr. 188/2002 pentru

aprobarea unor norme privind conditiile de descãrcare în mediul acvatic a apelor uzate Lege nr. 311 din 28-06-2004 modificarea si completarea Legii 458/2002 privind calitatea

apei potabile

17. Legislatie privind schimbarile climaterice LEGEA nr. 3/2001 pentru ratificarea Protocolului de la Kyoto la Conventia – cadru a

Natiunilor Unite asupra schimbarilor climatice, adoptat la 11 decembrie 1997