PRINCIPER FÖR INFORMATIONSHANTERING - Trafikverket ?· ramp vid Roslagstull, i Norra Länken, med tillhörande…

  • View
    218

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

Publ 2000:5

ISSN 1401-9612

PRINCIPER FR

INFORMATIONSHANTERING

Version 1.1 2001-07-04

VGVERKET 2 (61) Principer fr informationshantering

Publikation 2000:5 version 1.0

Titel: Principer fr informationshantering Kontaktpersoner: Torbjrn Ohlsson VTg, Jonas Lng VTg Publikation: 2000:5 version 1.1 Utgivningsdatum: 2001-07-04 ISSN: 1401-9612

VGVERKET 3 (61) Principer fr informationshantering

Publikation 2000:5 version 1.0

INNEHLLSFRTECKNING SAMMANFATTNING 6

1. ALLMNT 9 1.1 Bakgrund 9

1.2 Syfte 10

1.3 Ml med informationshanteringen 10

2. INFORMATIONSTYPER OCH FILFORMAT 11 2.1 Dokument 11

2.1.1 Ritningsdokument 11

2.2 Modeller 12

2.3 Komponenter 13

2.4 Filformat 14

3. STRUKTURER 16 3.1 Projekteringssteg och statusbenmningar 16

3.2 Lgesindelning 16

3.2.1 Objektnummer 16

3.2.2 Delomrden 17

3.2.3 Anlggningsdelar 17 3.2.3.1 Konstbyggnader 19

3.2.4 Huvudavsnitt 20

3.3 Funktionsindelning 20

3.3.1 Teknikomrden och tekniska system 20

3.3.2 Komponenter 21

3.3.3 Filindelning 22

3.4 Handlingsindelning 22

3.4.1 Byggdokument 22

3.4.2 Slutdokument 23

4. FUNKTIONELLA BETECKNINGAR 25 4.1 Allmn beskrivning 25

4.2 Beteckningssystemets enheter 25

4.2.1 Allmnt 25

4.2.2 Definitioner 26

4.3 Beteckning fr komponent 26

4.3.1 Lgesindelning (A, B, C) 27

4.3.2 Systemnummer (D) 27

VGVERKET 4 (61) Principer fr informationshantering

Publikation 2000:5 version 1.0

4.3.3 Komponent (E, F) 27

4.3.4 Aggregat 28

5. BETECKNINGSSYSTEM FR KABLAR, RRLEDNINGAR, VENTILATIONSKANALER SAMT ENKLA KOMPONENTER 29 5.1 Kablar 29

5.2 Rrledningar 30

5.3 Ventilationskanaler 30

6. PROJEKTERINGS, BYGG- / INSTALLATIONSDOKUMENT 32 6.1 Ritningar 32

6.1.1 Namnruta och stmplar 32

6.1.2 Lagerindelning 33

6.1.3 Namnkonvention fr ritningsdefinitioner och ritningar. 34

6.1.4 Metadata fr ritningar 34

6.1.5 Ritningsmodellfiler 35

6.1.6 Namnkonvention fr Ritningsmodellfiler 36

6.1.7 Metadata fr Ritningsmodellfiler 36

6.1.8 Styrfiler 36

6.2 Textdokument 38

6.2.1 Namnkonvention fr Textdokument 38

6.2.2 Metadata fr Textdokument 38

7. MODELL 40 7.1 Namnkonvention fr Modell 40

7.2 Metadata fr Modell 40

8. KOMPONENTDOKUMENT 41 8.1 Ritningar 41

8.2 Beskrivningar 41

8.3 Geometrier 41

8.4 Informationsfiler 41

9. INFORMATIONSFLDE / LEVERANS 43 9.1 Samordning och kommunikation 43

9.2 Kontrakt 43

9.3 Produktion 43

9.4 Leveransmall 44

TABELLER 45

VGVERKET 5 (61) Principer fr informationshantering

Publikation 2000:5 version 1.0

1 DELOMRDEN 46

2 ANLGGNINGSDELAR 47

3 TEKNIKOMRDEN 49

4 TEKNISKA SYSTEM 50

BEFINTLIGA DOKUMENT FR INFORMATIONSHANTERING 60

SAKREGISTER 61

VGVERKET 6 (61) Principer fr informationshantering

Publikation 2000:5 version 1.0

SAMMANFATTNING

Vgverket arbetar mycket omfattande med utveckling av datorstd. Mlet med principerna i denna publikation (2000:5), r att f en enhetlig och effektiv hantering av information knuten till vgar, anlggningar och installationer. Principerna omfattar alla skeden frn frstudie och till underlag fr drift och underhll. De beteckningar och lgen som anvnds av projektrerna, skall vara desamma som anvnds fr tex. styr och vervakning fr ledningscentraler, och som anvnds fr framtida system fr driften. De definierar ocks i enlighet med detta hur ritningsnummer skall utformas. Vgverket krver att alla nya handlingar, inom omrdet vgprojekt, skall levereras digitalt. verfring av data skall gras med hjlp av de standardiserade formaten i denna publikation (2000:5). Frutom de beskrivna formaten kan leverans av landskaps- och anlggningsdata ske med de systemberoende format som anvnds av Vgverket internt. Val av format skall dock alltid ske efter verenskommelse med bestllaren. Fr att hitta ritningar och dokument, som kan bli mnga till antalet, och fr att kunna knyta information till dem, mste komponenter, ritningsmodellfiler och ritningar struktureras efter lge och funktion. Ett vgobjekt delas upp i landskapsmodell och anlggningsmodell. Begreppet modelldata avser information knuten till objekt i en datamodell, till skillnad mot information p ritningar och andra dokument. Informationen skall kunna granskas, lagras och uppdateras under hela projektets livstid. Projektinformation skall ven kunna anvndas av Vgverkets olika databaser. Huvudsakligen ritningsanknuten information behandlas, men ven andra dokument behandlas. I publikationen beskrivs frst informationstyper, strukturer och flden. Drefter fljer en tabelldel, i denna finns riktlinjer fr geografisk indelning i delomrden och anlggningsdelar samt definitioner av teknikomrden och tekniska system. Bilagor med beteckningssystem och mallar finns i publikation 2000:5A Principer fr informationshantering: Bilagor.

Detaljerad anvndning av denna publikation (2000:5) skall beskrivas i frfrgningsunderlag och kontrakt. Detta skall gras genom att vid projektstart upprtta en projektspecifik manual. Den projektspecifika manualen skall baseras p denna publikation (2000:5), publikation 2000:5A Principer fr informationshantering: Bilagor och publikation 2000:4 MANUAL FR UPPRTTANDE AV IT-HANDLEDNING .

VGVERKET 7 (61) Principer fr informationshantering

Publikation 2000:5 version 1.0

Landskap Vg Ritning

GEOSIS

Geodatabank

DXFSGF

Ritnings-modellfiler

Terrng-modell

Geotek-niskaobjekt

Vg-geometri

vglinje

vgprofil

Vg-anlggn

Kompo-nenter

Installa-tioner

Bygg-anlgg-ningar

Geotek-niskaundersk

(tolkade)

DWG

HPGL/2Geo/NovaPOINT

Bild 1. Samband mellan informationsslag och filformat.

Fr att exemplifiera indelningsgrunderna visas hur en komponent, en brunn i en ramp vid Roslagstull, i Norra Lnken, med tillhrande ritning betecknas och identifieras.

Bild 2. Lgesindelning.

Bild 2 visar exempel p lgesindelning som anger var komponenter fysiskt r placerade. Den andra delen av komponentbeteckningen anger den logiska placeringen i respektive system enligt bild 3. Efter denna identitet, som stts p skyltar, ritningar, scheman etc., kan sedan underenhet och plintnummer anges vid behov.

512W51xx

Vatten och avlopp Ramptunnel 12 Roslagstull (i Norra Lnken )

Lpnummer

VA-system

Ritning

Delobjekt (25) Sdra Lnken (26) Norra Lnken (27) sterleden ...

Delomrde

(8) Frescati (6) Vrtan (5) Roslagstull

... Anlggningsdel (01) Inre huvudtunnel

(61) Driftutrymme El, 2/550(12) Ramptunnel 12

...

Lge

VGVERKET 8 (61) Principer fr informationshantering

Publikation 2000:5 version 1.0

Bild 3. Funktionsindelning.

Beteckning

Ramptunnel 12 (anlggningsdel ) Roslagstull (delomrde ) Norra Lnken (delobjekt )

Dagvattensystem (tekniskt system) Brunn (komponentbeteckning ) Lpnummer (inom anlggningsdel )

+26512=511B_001

+ lgesbeskrivning = systemnamn och komponentbeteckning

Teknikomrde Komponentbeteckning Tekniskt system(A) Arkitektur

(W) Vatten och avlopp (K) Konstbyggnad

...

(AO) Avskiljare - fr olja

(PC) Cirkulationspump (B_) Brunn

...

(511) Dagvattensystem (830) Kommunikationsnt

(020) Vgplaner

...

Funktion

VGVERKET 9 (61) Principer fr informationshantering

Publikation 2000:5 version 1.0

1. ALLMNT

1.1 Bakgrund

Information skapad under projekteringen skall teranvndas i produktion och drift. Vgverket arbetar mycket omfattande med utveckling av datorstd fr dessa verksamheter, och krver att all relevant information finns tillgnglig digitalt. Vgverket mste mlmedvetet och konsekvent utnyttja modern informationsteknik fr att effektivisera administration, projektering, byggande och drift. Fr detta krvs projekt- och regiongemensam samordning och strukturering av informationen. I denna publikation (2000:5) behandlas standarder fr verfring av digital information vid vgprojektering enligt Vgverkets IT-strategi. Denna publikation beskriver principerna fr verfring av digital information i Vgverket. Publikationen r ett komplement till Vgverkets IT-strategi (se www.vv.se). Samtliga dokument i Vgverket, det vill sga dokument som svl externa som interna tagit fram, skall successivt lagras och gras tillgngliga via gemensamma elektroniska dokumenthanteringsstd. Detta kommer att ge betydande effektivitetsvinster, och god tkomst till den information som behvs i verksamheten. De standarder som Vgverket krver p bland annat dokument, texter, bilder, ritningar och modeller, finns beskrivna under kapitlet standarder. Undantag frn den beskrivna standarden kan medges av bestllaren.

Informationen i verksamheten genomgr olika stadier. Frn aktiv anvndning till lngtidslagring. Detta krver olika hantering av informationen samt standard p verfringsformat.

Fr att skerstlla kvaliteten, tillgngligheten och flexibiliteten krvs det ett gemensamt synstt. I fljande avsnitt konkretiseras detta i form av standarder fr projekteringsinformation i Vgverket. Dokumentet riktar sig till bde bestllare och utfrare av vgprojekt, bde externt och internt Vgverket.

VGVERKET 1