PRIPADAJUĆIH PROPISA - mrms.hr ?· • Svjetlost - elektromagnetsko zračenje • Dualna priroda: –Valna…

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • 1.

  FIZIKALNE KARAKTERISTIKE

  SVJETLOSTI I ZAHTJEVI

  PRIPADAJUIH PROPISA

  Lovro Vrus, dipl.ing.fizike

 • 2.

  Fizikalne osnove

  Svjetlost - elektromagnetsko zraenje

  hfhE fc

 • 3.

  Fizikalne osnove

  Svjetlost - elektromagnetsko zraenje

  Dualna priroda:

  Valna teorija refleksija, transmisija, lom (refrakcija),

  ogib, interferencija, polarizacija

  Kvantna teorija kvanti, fotoni, emisija, apsorpcija i

  prijenos energije zakoni zraenja zagrijanih tijela

  Optiko zraenje:

  Ultraljubiasto (UV-A, UV-B, UV-C)

  Vidljivo

  Infracrveno (IR-A, IR-B, IR-C)

 • 4.

  Fizikalne osnove

  Spektar vidljivog zraenja:

  monokromatski linijski - diskretni kontinuirani dnevno svjetlo

  380-ljubiasta-436-plava-495-zelena-566-uta-589-naranasta-627-crvena-780

  nm

 • 5.

  Fizikalne osnove

  Vrednovanje spektra vidljivog zraenja

  Ne vidimo sve dijelove spektra jednako dobro (one ispod 380nm

  i iznad 780nm ne vidimo uope!)

  Meunarodna komisija za rasvjetu (Commission Internationale

  de lEclairage CIE) uvela fotopsku i skotopsku relativnu

  svjetlosnu osjetljivost

 • 6.

  Umjetni izvori svjetlosti

  Termiko zraenje

  Infracrveno + vidljivo

  kvantna teorija, zraenje crnog tijela, Planckov zakon Stefan-

  Boltzmanov zakon:

  4TE

 • 7.

  Umjetni izvori svjetlosti

  Luminiscentno zraenje

  ne vrijedi zakon zraenja crnog tijela intenzitet zraenja je vei

  od termikog zraenja pri istoj temperaturi

  fotoluminiscencija, elektroluminiscencija, kemoluminiscencija...

  u rasvjetnim tijelima najee izboj u plinovima, metalnim

  parama ili smjesi para i plinova

  izraene spektralne linije, UV spektar fluorescentne tvari

 • 8.

  Boje

  Dva aspekta

  Temperatura boje

  Reprodukcija boje

  (renderiranje)

  Kolorimetrijski sustav

  CIE

  trikromatski sustav

  (X,Y,Z) obojenost

  Planckova crta

  dijagram slinih boja

  Juddove linije

 • 9.

  Boja rasvjetnog tijela temperatura boje (CIE)

  Prikaz boje osvijetljenog predmeta (renderiranje)

  Colour rendering indeks Ra (max. 100)

 • 10.

  Fotometrijske veliine

  Intenzitet svjetlosti I

  koliina svjetlosti u jedininom prostornom kutu

  kandela [cd] osnovna SI jedinica

  Svjetlosni tok (fluks)

  ukupna snaga svjetlosnog zraenja izvora

  lumen [lm]

  Osvjetljenost (iluminancija) E koliina svjetlosnog toka koja pada na odreenu povrinu

  luks [lx] (=lm/m2)

  Sjajnost (luminancija) L

  cd/m2

 • 11.

  Primjeri osvjetljenosti

  Rasvjeta operacijskog stola 20000 120000 lx

  Sunan ljetni dan 60000 100000 lx

  Oblaan ljetni dan 20000 lx

  Oblaan zimski dan 3000 lx

  Dobro rasvijetljeno radno mjesto 500 700 lx

  Pjeaka zona 5 100 lx

  No s punim mjesecom 0,25 lx

  No s mladim mjesecom 0,01 lx

 • 12.

  Zahtjevi propisa

  Od 01.01.2009. vie ne vrijedi ni jedna stara norma sve europske! (slubeno glasilo HZN-a br. 6/2008 od 31.12.2008.; http://www.hzn.hr/novosti2008.html)

  Stara norma HRN U.C9.100:1962 Dnevno i elektrino osvjetljenje prostorija u zgradama zamijenjena 01.01.2009 sa: HRN ISO/CIE 8995:2003 Osvijetljenost radnih

  mjesta u zatvorenom prostoru HRN EN 12464-1:2008 Svjetlo i rasvjeta

  Rasvjeta radnih mjesta 1.dio: Unutranji radni prostori

  HRN EN 12464-2:2008 Svjetlo i rasvjeta Rasvjeta radnih mjesta 2.dio: Vanjski radni prostori

 • 13.

  l. 27 Pravilnika o zatiti na radu za mjesta rada (NN, br. 29/13): osvjetljenost radnih mjesta mora biti u skladu s vaeom normom

  Miljenje Uprave za rad i trite rada Za osvijetljenost (unutarnjih) radnih prostora vrijede kriteriji iz

  norme HRN ISO/CIE 8995:2003

  Pojedine djelatnosti imaju definirane neke od kriterija u zasebnim pravilnicima npr. radna mjesta s raunalom, zdravstvene djelatnosti...

  Zahtjevi propisa

 • 14.

  Kako izgledaju zahtjevi?

  HRN ISO/CIE 8995:2003 Poglavlje 4 definira kriterije za

  projektiranje osvijetljenosti radnih mjesta s obzirom na:

  Distribuciju osvijetljenosti

  Efikasnost rasvjete, otrina, izbjegavanje blijetanja, zamor zbog

  konstantne adaptacije oka, reflektancija

  Razinu osvijetljenosti (lux)

  Referentne povrine (tablica 5), doputena odstupanja,

  uniformnost, skala osvijetljenosti: 20 30 50 75 100 150

  200 300 500 750 1000 1500 2000 3000 5000 lux

  Primjer: obrazovne ustanove

 • 15.

  Predvorja, gimnastike dvorane, strojarski laboratoriji, prostori za glazbeni odgoj

  Mali 80 lux

  Uionice, zbornice, itaonice, kabineti, praktikumi kemije i fizike, radionice za sve vrste obinog runog rada

  Srednji 150 lux

  Crtaonice, radionice za sve vrste finijeg i preciznijeg runog rada

  Veliki 300 lux

  HRN U.C9.100 HRN ISO/CIE 8995

 • 16.

  Blijetanje

  UGR Unified Glare Rating prema CIE 117 1995, skala

  UGR: 13 16 19 22 25 28

  Usmjerenost osvijetljenja

  Modeliranje (odnos direktnog i difuznog svjetla)

 • 17.

  Boje

  Boja rasvjetnog tijela

  Prikaz boje osvijetljenog predmeta (renderiranje) Colour rendering indeks Ra (max. 100)

 • 18.

  Dnevno svjetlo

  Odravanje

  Potronja energije

  Osvjetljavanje radnih mjesta s displejima

  U RH Pravilnik o sigurnosti i zatiti zdravlja pri radu s raunalom (N.N. 69/05)

  Titranje svjetla i stroboskopski efekt

  Kako izgledaju zahtjevi?

 • 19.

  HRN ISO/CIE 8995:2003 Poglavlje 5 lista zahtjeva za

  rasvjetom prema prostorima, radnim zadacima ili aktivnostima

  u tablici s 5 stupaca:

  1. Opis interijera, radnog mjesta ili aktivnosti

  2. Minimalna razina osvijetljenosti Em [lux]

  3. Maksimalni indeks blijetanja UGRL

  4. Minimalni indeks renderiranja boje Ra

  5. Napomene savjeti i upute za specijalne sluajeve

  Kako izgledaju zahtjevi?

 • 20.

 • 21.

  Zakljuak

  Poznavanje fizikalnih karakteristika svjetlosti

  bitno pri projektiranju osvijetljenosti radnih

  prostora, ali i za razumijevanje normi

  Norme navode mnoge zahtjeve o kojima

  treba voditi rauna jo u projektnoj fazi

  Zahtjevi su puno stroi i precizniji nego

  nekadanji