22
PRIPRAVA NA POKLIC Pripravil: Marjan Škvorc

PRIPRAVA NA POKLIC

 • Upload
  will

 • View
  65

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PRIPRAVA NA POKLIC. Pripravil: Marjan Škvorc. Dejavniki. interesi. Dejavniki. interesi - prepoznavanje. šolski predmeti dejavnost v prostem času krožki, društva spremljanje po TV, računalniku, branje, revije testiranje. http://www.mojaizbira.si/. Dejavniki. interesi - zanke. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: PRIPRAVA NA POKLIC

PRIPRAVA NA

POKLIC

Pripravil: Marjan Škvorc

Page 2: PRIPRAVA NA POKLIC

Dejavniki

interesi

Page 3: PRIPRAVA NA POKLIC

Dejavniki interesi - prepoznavanje

• šolski predmeti• dejavnost v prostem času• krožki, društva• spremljanje po TV, računalniku, branje, revije• testiranje

• http://www.mojaizbira.si/http://www.mojaizbira.si/

Page 4: PRIPRAVA NA POKLIC

Dejavniki interesi - zanke

• premočno posnemanje sošolcev

• (ne) poznavanje obeh plati poklica

Page 5: PRIPRAVA NA POKLIC

Dejavniki sposobnosti, osebnost

umske

fizične

motorične

druge (estetske, glasbene, prostorska predstavljivost, empatija, komunikativnost, odgovornost, …

Page 6: PRIPRAVA NA POKLIC

Dejavniki sposobnosti, osebnostsposobnosti, osebnost

ugotavljanje: opazovanje, posvetovanje,

testiranje

podcenjevanje, precenjevanje

Page 7: PRIPRAVA NA POKLIC

Dejavniki

šolanje

4 Gimnazije (3), 4,5

4 Srednje strokovno izobraževanje

(2),3,4,5

33 Srednje poklicno izobraževanje 2,3,4,5

Page 8: PRIPRAVA NA POKLIC
Page 9: PRIPRAVA NA POKLIC

Srednje poklicno izobraževanje (3)

zaposlitev ali nadaljevanje šolanja

• zaključni izpit

• poklicno-tehnično izobraževanje

• zaposlitev – mojstrski izpit

Page 10: PRIPRAVA NA POKLIC

Poklicno-tehnično izobraževanje (“programi 3+2”)

• dva poklica

• lažja pot (učni uspeh v OŠ!!)

• “zdaj mu odlično gre”

• zaposlitev ali nadaljevanje šolanja

Page 11: PRIPRAVA NA POKLIC

Srednje tehniško izobraževanje (4)

nadaljevanje šolanja ali zaposlitev

višje, visoke šole

univerza – da, pod določenimi pogoji (poklicna matura + peti predmet)

maturitetni tečaj - matura

Page 12: PRIPRAVA NA POKLIC

gimnazije

široka splošna izobrazba vpis na univerzo // poklicni tečaj

splošne ekonomska tehniška klasična umetniška športni oddelki evropski oddelki

enotna matura v vseh gimnazijah

Page 13: PRIPRAVA NA POKLIC

Omejitev vpisa

Šole s preveč prijavljenimi kandidati • zdravstvena nega• predšolska vzgoja (Mb)• mariborske gimnazije …

najpomembnejše zaključne OCENE 7.,8.,9. r.

Page 14: PRIPRAVA NA POKLIC

Vrste štipendij:

1. državne,

2. Zoisove,

3. kadrovske (sofinanciranje),

Page 15: PRIPRAVA NA POKLIC

Splošni pogoji za pridobitev štipendije

Upravičenci (status):

Dijaki

Pogojistarost (dijaki pred dopolnjenim 22. letom ob 1. vpisu v 1. letnik poklicne oziroma srednje šolene sme biti zaposlen ali samozaposlen;ne sme imeti status poslovodne osebe gospodarske družbe ali biti direktor zasebnega zavoda;ne sme biti vpisan v evidenco brezposelnih oseb.

Page 16: PRIPRAVA NA POKLIC

Državna štipendija

Dodatni pogoji: državljanstvo RS; ugotavljanje izpolnjevanja materialnih pogojev na podlagi

Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev; VLOGO za dodelitev štipendije se lahko odda kadarkoli

med šolskim/študijskim letom – NI VEČ JAVNEGA POZIVA in ROKA za oddajo vloge!

Štipendist mora sam pravočasno predložiti tudi vlogo za nadaljnje prejemanje štipendije.

O pravici se odloči s prvim dnem naslednjega meseca po vložitvi vloge.

Page 17: PRIPRAVA NA POKLIC

Dohodkovni razred

Povprečni mesečni dohodek v % od neto povprečne

plače

Osnovna višina v EUR – za polnoletne

Osnovna višina v EUR – za mladoletne

1. do 30% 190 95

2. nad 30% do 36% 160 80

3. nad 36% do 42% 130 75

4. nad 42% do 53% 100 50

5.*** nad 53% do 64% 70 35

Višina osnovne državne štipendije

Page 18: PRIPRAVA NA POKLIC

Dodatki k državni štipendiji

Razred Povprečna ocena DIJAKAVišina

dodatka

1. od vključno 4,0 do vključno 4,25 17

2. nad 4,25 do vključno 4,50 22

3. nad 4,50 do vključno 4,75 30

4. nad 4,75 40

Ocena

Dodatek za bivanje 80 € pripada, če:ima štipendist prijavljeno začasno prebivališče v kraju izobraževanja in je kraj izobraževanja oddaljen od kraja stalnega prebivališča več kot 25 km in

Page 19: PRIPRAVA NA POKLIC

Zoisove štipendije

Dodatni pogoji: IZJEMNI DOSEŽEK in v zaključnem razredu OŠ povprečna ocena najmanj 4,70

Vloga za dodelitev štipendije se vloži na podlagi javnega razpisa:• javni razpis in potrebne obrazce objavi sklad do konca junija;• objava je na voljo na spletni strani Javnega sklada RS za

razvoj kadrov in štipendije: www.sklad-kadri.si;• vlogo je potrebno oddati do roka v javnem razpisu.

http://www.sklad-kadri.si/

Page 20: PRIPRAVA NA POKLIC

Izjemni dosežki

Ob prehodu med ravnmi izobraževanja je možno uveljavljati izjemni dosežek iz zadnjih dveh šolskih

Posamezni dosežek se lahko uveljavlja le enkrat. Dosežki:

– individualni ali skupinski (do 5 članov v skupini),– zlata in srebrna priznanja,– umetniško delo ali drugo delo, ki je dobilo vsaj dve

pozitivni strokovni kritiki, idr.

Dosežki s področja športa po Zštip-1 ne štejejo več med izjemne dosežke.

Page 21: PRIPRAVA NA POKLIC

Višina osnovne Zoisove štipendije: dijaki 120 €,

Možni dodatki: dodatek za bivanje: 80 € dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami: 50 €

Pogoji za dodelitev dodatkov so enaki kot pri državni štipendiji.

Višina Zoisove štipendije

Page 22: PRIPRAVA NA POKLIC

http://www.mojaizbira.sihttp://www.mojaizbira.si//

PRIPRAVA NA POKLIC

• INTERESI• SPOSOBNOSTI