38
Vysoce jakostní předsádkový a nálepkový papír P ř í R U č K A P R O P O T I S K K N I ž N í C H O B A L ů Z K A R T O N U C H R O M O L U X ·

Príruckou pro potisk knižních obalu z kartonuCHROMOLUX

Embed Size (px)

DESCRIPTION

S naší „Príruckou pro potisk knižních obalu z kartonu CHROMOLUX“ vám dáváme do rukou nástroj, který nesmí chybět u žádného tiskacího stroje. Jedná se o kompaktní, ale přesto pohodlný návod pro potisk a zpracování kartonu CHROMOLUX. Tato příručka obsahuje všechny důležité body, které je třeba dodržovat při zacházení s kartonem CHROMOLUX. K tomu navíc obsahuje – krátce a stručně – zajímavé informace a souvislosti. Tímto způsobem vám chceme ukázat, že karton CHROMOLUX je mimořádně jemný papír, který je snadné potiskovat a dále zpracovávat.

Citation preview

Vysoce jakostní předsádkový a nálepkový papír

Příručka Pro Potisk k

nižních obalů z kartonu ch

ro

Mol

uX ·

Ne bez důvodu má karton CHROMOLUX nejenom vedoucí postavení na trhu, ale stal se také synonymem pro křídové papíry. Tento název zahrnuje sortiment bílých a barevných jemných papírů, které se vyznačují extrémně hladkým a vysoce lesklým povrchem.

S naší „Příručkou pro potisk knižních obalů z kartonu CHROMOLUX“ vám dáváme do rukou nástroj, který nesmí chybět u žádného tiskacího stroje. Jedná se o kompaktní, ale přesto pohodlný návod pro potisk a zpracování kartonu CHROMOLUX.

Tato příručka obsahuje všechny důležité body, které je třeba dodržovat při zacházení s kartonem CHROMOLUX. K tomu navíc obsahuje – krátce a stručně – zajímavé informace a souvislosti. Tímto způsobem vám chceme ukázat, že karton CHROMOLUX je mimořádně jemný papír, který je snadné potiskovat a dále zpracovávat.

V případě, že by přesto zůstaly nějaké nezodpovězené otázky, můžete se kdykoliv obrátit na náš servisní tým. Je vám neustále k dispozici na čísle +49 (0)2202 15-5735. Dodatečné informace naleznete také na www.chromolux.de

Přejeme vám mnoho úspěchů s kartonem CHROMOLUX.

Výjimečný, ale snadno potisknutelný

Sortiment kartonu CHROMOLUX

g/m2 180 215 250 275 300 350 400Monochrome

CHROMOLUX 700 (s vysokým stupněm bělosti)CHROMOLUX 200 (bílý)CHROMOLUX 500 (balení)CHROMOLUX color greyCHROMOLUX metallic titanCHROMOLUX magic rockCHROMOLUX color dark greyCHROMOLUX color black

Soft Tech

CHROMOLUX pearl frostCHROMOLUX magic chromeCHROMOLUX metallic silverCHROMOLUX metallic steel blueCHROMOLUX pearl anthracite CHROMOLUX color asphaltCHROMOLUX color deep blue Instinct

CHROMOLUX pearl champagneCHROMOLUX color creamCHROMOLUX metallic beigeCHROMOLUX metallic gold CHROMOLUX metallic copperCHROMOLUX sparkling truffl eCHROMOLUX sparkling mahogany

Virtual

CHROMOLUX pearl whiteCHROMOLUX color vanillaCHROMOLUX color jadeCHROMOLUX sparkling sandCHROMOLUX sparkling terraCHROMOLUX metallic kiwi CHROMOLUX color frogCHROMOLUX sparkling jungle

Energy

CHROMOLUX color yellowCHROMOLUX color sunshineCHROMOLUX color orange CHROMOLUX color redCHROMOLUX magic wineCHROMOLUX color greenCHROMOLUX color blueCHROMOLUX color oceanCHROMOLUX sparkling space

Sortiment etiketového kartonu CHROMOLUX

g/m2 70 80 90 100 120 135g/m2 180 215 250 275 300 350 400 700 – Embossings

CHROMOLUX 700CHROMOLUX 700 linCHROMOLUX 700 vergéCHROMOLUX 700 moiréCHROMOLUX 700 lignéCHROMOLUX 700 tissé

premium white – 900 – 900 E – pearl – metallic

CHROMOLUX premium white WSCHROMOLUX 900CHROMOLUX 900 ECHROMOLUX 900 E linCHROMOLUX pearl white CHROMOLUX metallic silverCHROMOLUX metallic gold

alu – alu chrome – alu gold

CHROMOLUX alu chromeCHROMOLUX alu E chromeCHROMOLUX aluCHROMOLUX alu linCHROMOLUX alu moiréCHROMOLUX alu lignéCHROMOLUX alu ECHROMOLUX alu SCHROMOLUX alu E SCHROMOLUX alu gold

Všechny standardní formáty, jež jsou k dostání v obchodech Zvláštní formáty v obou směrech otáčení jsou dostání prostřednictvím výrobního závoduProvedení podle přání zákazníka po domluvě

Toto musíte dodržovat během přepravy a skladování

1/5

Toto musíte dodržovat během přepravy a skladování

Fakta ve vší stručnosti …

>

>

>

>

>

>

>

Postarejte se ve výrobních a skladovacích prostorách o optimální klima v místnostech.

Teplota prostředí by měla činit 23ºC a relativní vlhkost vzduchu 45–55%.

Podle možností se vyhýbejte nepotřebným klimatickým výkyvům.

Dejte kartonu CHROMOLUX dostatek času, aby se přizpůsobil teplotě.

Předcházejte poškození obalů palet. Chraňte papír před klimatickými výkyvy.

Obaly palet otevírejte teprve bezprostředně před tiskem.

Po provedení tisku zbytek na paletě zase pečlivě zabalte.

Správné klima je rozhodující

Krátká poznámka …

… Papír je nejdůležitějším pracovním materiálem tiskaře. Na jeho kvalitě závisí mnohé. Pro optimální kvalitu tisku a bezproblémové další zpracovávání je mimo jiné rozhodující bezchybné uložení na plocho. To platí také pro vysoce kvalitní papír jako je karton CHROMOLUX.

… V případě nevhodného klimatu v místnosti může při uskladnění dojít k deformacím. Tyto deformace nezůstanou bez následků pro tiskový proces, výsledek tisku a další zpracování.

… Důležitými faktory klimatu v místnosti jsou teplota a vzdušná vlhkost. Při přepravě a uskladnění kartonu CHROMOLUX před a po tisku je třeba dbát na to, aby byly oba faktory optimálně přizpůsobeny materiálu. V žádném okamžiku nesmí dojít k překročení mezní hodnoty mezi příznivým a nepříznivým klimatem.

… Celá řada problémů s tiskem a technikou zpracování je podmíněná odchýlením se od optimální teploty prostředí a vzdušné vlhkosti. Pro uskladnění kartonu CHROMOLUX se, proto doporučuje teplota prostředí 23°C a relativní vlhkost vzduchu 45–55%.

Na toto je třeba dbát při přípravě stroje

2/5

Na toto je třeba dbát při přípravě stroje

Fakta ve vší stručnosti …

CHROMOLUX 200 · 500 · 700 · 800

CHROMOLUX alu · color · magic · metallic · pearl · sparkling

Není třeba splňovat žádné speciální tiskařsko technické předpoklady.

Tiskněte na ofsetový tiskařských strojích, které mají dobrý barevník a umožňují přesnou regulaci vlhčícího roztoku.

Vyčistěte stroj (vyčistěte barevnice, vyškrabejte zbytky barev, vyměňte vlhčící roztok a omyjte vlhčící válce).

Nechte proběhnout dostatek makulatury, abyste dosáhli optimální rovnováhy barva-voda.

Dbejte na dostatečné odběr barvy, abyste zabránili emulgování tiskové barvy (např. lišty pro odebírání barvy).

>

>

>

>

>

Každý začátek je snadný

Každý začátek je snadný Krátká poznámka …

CHROMOLUX 200 · 500 · 700 · 800

CHROMOLUX alu · color · magic · metallic · pearl · sparkling

… Na karton CHROMOLUX 200, 500, 700 a 800 lze bezproblémově tisknout stejně jako na všechny křídové papíry v zásadě na všech offsetových tiskařských strojích.

… Karton CHROMOLUX alu, color, magic, metallic, pearl a sparkling mají nesající povrch. Potisk by se měl provádět na offsetových tiskařských strojích, které mají dobrý barevník a umožňují přesné dávkování a regulaci vedení vlhkosti.

… Již při seřizování stroje je třeba dbát na minimální přívod vody. Nejlepší by bylo zcela se vody vzdát (bezvodý offsetový tisk). Neustálé vypínání přívodu vodu umožňuje přiblížit se nezbytnému množství vlhčícího roztoku. Abyste dosáhli optimální rovnováhy barva-voda, mělo by při seřizování proběhnout co možná nejvíce makulatury. Jako zaváděcí arch by se měl rozhodně používat karton CHROMOLUX alu, color, magic, metallic, pearl a sparkling. Pouze pak je zaručen přesný výsledek.

… K tomu je třeba zajistit dostatečný odběr barvy. V případě minimálního rozvržení tisku by se mělo tisknout společně s lištou pro odebírání barvy, které probíhá vně ořezu a po celé šířce archu papíru. To zvyšuje odběr barvy a brání tomu, aby barva emulgovala a ztrácela své vysychací vlastnosti.

Na toto musíte dohlédnout u tiskových barev

3/5

Na toto musíte dohlédnout u tiskových barev

Fakta ve vší stručnosti …

Používejte normální oxidační a pronikající vysychací barvy, jak se používají pro křídové papíry.

Nepoužívejte silněji inhibované tiskové barvy, tedy barvy s intenzivními efekty.

Pro lícní stranu používejte pouze čistě oxidační vysychavé speciální barvy, které jsou vhodné pro nesavé materiály.

Pro rubovou stranu je možné používat standardní barvy.

CHROMOLUX 200 · 500 · 700

CHROMOLUX 800

CHROMOLUX alu · color · magic · metallic · pearl · sparkling

>

>

>

>

Teď vstupuje do hry barva

Teď vstupuje do hry barva Krátká poznámka …

CHROMOLUX 200 · 500 · 700

CHROMOLUX 800

CHROMOLUX alu · color · magic · metallic · pearl · sparkling

… Kvalita výsledku tisku závisí na tom, jak schne barva na papíře. Proto je třeba papír a barvu přesně vzájemně sladit.

… Navzdory enormní hladkosti povrchu nemají kartony CHROMOLUX 200, 500 a 700 dostatečně dobrou absorpční schopnost. Barvy mohou relativně rychle pronikat do papíru a postupně oxidačně vysychat. To platí pro všechny normální (oxidační a pronikající) vysychavé barvy, které se používají pro křídové papíry. Protože může dojít k o něco pomalejšímu pronikání tiskové barvy do papíru – předpokládejte to a připravte se na to. Především při tisku komplikovaných motivů se doporučuje optimálně sladěné poprašování výtisků.

… Karton CHROMOLUX 800 je oboustranně křídový karton s nalitou vrstvou. Přestože nejsou potřeba žádné speciální tiskové barvy, je třeba předcházet všemu, co by mohlo negativně ovlivnit oxidační vysychání barev. Obvyklá rada je upustit od silněji inhibovaných tiskových barev, tedy barev s intenzivními efekty.

… Kvůli speciálnímu zušlechtění povrchu má karton CHROMOLUX alu, color, magic, metallic, pearl a sparkling uzavřenou lícní stranu. Proto nemohou tiskové barvy pronikat do papíru. „Zůstávají“ na povrchu a musí vysychat pouze oxidačně. Z tohoto důvodu se smí používat pouze speciální barvy, které vysychají čistě oxidačně. Vedle použití správné tiskové barvy je třeba zajistit dostatečný odběr barvy.

Na toto je třeba brát ohled při tisku

4/5

Na toto je třeba brát ohled při tisku

Fakta ve vší stručnosti …

Bílé druhy lze bezproblémově potiskovat ofsetovým tiskem za normálních podmínek.

Postarejte se o co možná nejmenší přívod vody.

Hodnota pH zvlhčujícího roztoku nenastavujte pod 5,0.

Nepoužívejte kyselé přísady pro vlhčící roztoky.

Upusťte od pomocných prostředků pro tisk a především od běžných postřikových roztoků.

Předcházejte rozmítání tiskové barvy prostřednictvím dostatečného poprášení výtisků.

Tiskněte náklady v nízkých stozích.

CHROMOLUX 200 · 500 · 700 · 800

CHROMOLUX alu · color · magic · metallic · pearl · sparkling

>

>

>

>

>

>

>

A teď opravdový tisk

A teď opravdový tisk Krátká poznámka …

CHROMOLUX alu · color · magic · metallic · pearl · sparkling

… Jako u všech nesavých materiálů platí i u kartonu CHROMOLUX alu, color, magic, metallic, pearl a sparkling empirické pravidlo: tolik vlhčící roztoku kolik je potřeba, ale tak málo, kolik je jen možné.

… Chcete-li zajistit bezproblémové schnutí tiskové barvy, musíte dbát nejenom na velmi malý přívod vody. Dalším velmi důležitým bodem je chemie vlhčícího roztoku a hodnota jeho pH. Je třeba se bezpodmínečně vyhýbat kyselým přísadám vlhčících roztoků, protože ty negativně ovlivňují vysychání barvy.

… Právě tak je třeba při potisku kartonu CHROMOLUX alu, color, magic, metallic, pearl a sparkling upustit od pomocných prostředků pro tisk. Měly by se používat výhradně, když jsou povoleny výrobcem tiskových barev. To samé platí pro postřikové roztoky, které se obyčejně používají jako obnovovací nebo protivysoušecí prostředky při krátkých dobách prostoje.

… U nesavých materiálů se může stát, že se tisková barva s narůstajícím tlakem při stohování rozmete. Tomu lze zabránit prostřednictvím optimálně sladěného poprášení výtisků. Poprášení výtisků vytváří ochranné polštář mezi lícní a rubovou stranou archu. Tak působí jako distanční vložka a podporuje přísun atmosférického kyslíku. To zlepšuje oxidační vysychání barvy.

Na toto je třeba brát ohled při dalším zpracování

5/5

Kartonové rýhy (bigy)

A = c c = 0,4 mm d = 0,7 mm B = (c x 2,0) + d (případně B + 0,2 mm)

Postupy skládání

Postup pro knižní vazbuSkládací tištěná média, např. obálky (cover), brožury, mapy

Postup pro skládací krabiciSkládací krabice, obálky se čtyřmi rýhami (rilování ohybu)

Na toto je třeba brát ohled při dalším zpracování

A = hloubka drážkyB = šířka drážkyc = tloušťka kartonud = tloušťka rilovací oceli (rilovací nůž, zaoblený)

Lícová strana

Lícová strana

Fakta ve vší stručnosti …

>

>

>

>

>

>

>

Karton CHROMOLUX je vynikající pro rilování, nařezávání, drážkování a perforování.

Rilování by se mělo provádět paralelně ke směru chodu.

Jako doporučení pro výpočet adjustace a rilovacího železa pro karton CHROMOLUX platí:A = c B = (c x 2,0) + d (případně B + 0,2 mm)

Při rilování křídového kartonu s nalitou vrstvou by se mělo zesílení nacházet zpravidla uvnitř.

V případě rilování barevné strany kartonu uvnitř může případně dojít k průniku barvenou vrstvou. Doporučujeme proto předcházející testy.

Karton CHROMOLUX se výborně hodí pro všechny zušlechťovací technologie.

V případě dalšího zpracování pokovených povrchů kartonu CHROMOLUX se doporučuje celofánování kvůli předejití posunům pigmentace.

A teď skutečné zušlechtění

A teď skutečné zušlechtění Krátká poznámka …

CHROMOLUX metallic

… Karton CHROMOLUX je křídový jemný papír s nalitou vrstvou. Proto má velmi hladký a vysoce lesklý povrch. To mu dodává jedinečný a nezaměnitelný charakter. Ve srovnání se strojově natíranými papíry má navíc vyšší objem a vyšší tuhost. To vše se velmi pozitivně podílí na procesech dalšího zpracování a zušlechťování.

… Karton CHROMOLUX tak díky svému vysokému objemu disponuje skvělými vlastnostmi pro rilování. Díky své vysoké tuhosti se hodí pro všechny druhy perforování.

… Zvláště velkým dojmem působí výsledky, kterých karton CHROMOLUX dosahuje při použití tradičních zušlechťovacích technik. Díky svému extrémně hladkému povrchu se výborně hodí pro slepý tisk a reliéfní ražení, tisk na gaufrované fólie a pro všechny druhy kašírování a lakování.

… Ale s kartonem CHROMOLUX lze také skvěle realizovat zdařilá zušlechťování jako bronzování, glitter laky, iriodinové efekty, povločkovávání a laserové perforování.

… U všech pokovených kartonových povrchů může během dalšího zpracování za určitých okolností dojít následkem posunu kovových pigmentů k jevům připomínajícím narušení drážky. Chcete-li se tomu vyhnout, doporučuje se v daném případě celofánování povrchu.

Poznámky

01.1

0 ©

ww

w.z

inno

berg

ruen

.de

M-real Zanders GmbHAn der Gohrsmühle51465 Bergisch GladbachNěmeckoTel. +49 (0)2202 15-0

[email protected] www.m-real.com