23
Procjena tipova ličnosti Procjena tipova ličnosti Tea Vukušić Rukavina, dr.med. Tea Vukušić Rukavina, dr.med. [email protected] [email protected]

Procjena tipova ličnosti

  • Upload
    vesta

  • View
    125

  • Download
    18

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Procjena tipova ličnosti. Tea Vukušić Rukavina, dr.med. [email protected]. Obrasci ponašanja – maske kojima se služimo. Ciljevi vježbe :. razumjeti vlastiti obrazac ponašanja. naučiti kako prepoznati obrasce ponašanja drugih. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Procjena tipova ličnosti

Procjena tipova ličnosti Procjena tipova ličnosti

Tea Vukušić Rukavina, dr.med.Tea Vukušić Rukavina, dr.med.

[email protected]@snz.hr

Page 2: Procjena tipova ličnosti
Page 3: Procjena tipova ličnosti

Obrasci ponašanjaObrasci ponašanja – – maske maske kojima se služimokojima se služimo

Ciljevi vježbeCiljevi vježbe::

• razumjeti vlastiti obrazac razumjeti vlastiti obrazac ponašanjaponašanja• naučiti kako prepoznati obrasce naučiti kako prepoznati obrasce ponašanja drugihponašanja drugih

• prilagoditi vlastiti obrazac ponašanja prilagoditi vlastiti obrazac ponašanja sa ciljem unapređenja interpersonalne sa ciljem unapređenja interpersonalne komunikacijekomunikacije

Page 4: Procjena tipova ličnosti

Jeste li “simpatičniJeste li “simpatični”?”?

• Jeste li upoznali Jeste li upoznali prodavača koji Vam se prodavača koji Vam se nije sviđaonije sviđao? ?

• Jeste li imali doktora ili Jeste li imali doktora ili učitelja koji Vam se učitelja koji Vam se nije nije sviđaosviđao? ? • Jeste li imali šefa Jeste li imali šefa koji Vam se koji Vam se nije nije sviđaosviđao? ?

Page 5: Procjena tipova ličnosti

Kako reagiramo na ljude koji Kako reagiramo na ljude koji nam se sviđaju?nam se sviđaju?

• Prodavač AProdavač A – – ““Ja sam ono Ja sam ono što jesamšto jesam.. Ne pokušavam Ne pokušavam biti netko drugi. Moji me biti netko drugi. Moji me klijenti vole takvog kakav klijenti vole takvog kakav jesam.”jesam.”

• Prodavač BProdavač B– “– “Pokušavam Pokušavam osjetititi svoke klijente i osjetititi svoke klijente i prilagoditi se njihovim prilagoditi se njihovim očekivanjima.očekivanjima.””

Page 6: Procjena tipova ličnosti

Vrijeme za pričuVrijeme za priču

Jednom davno bio jedan mudar Jednom davno bio jedan mudar čovjek...čovjek...

1.1. Neki su odlučni, izravni i Neki su odlučni, izravni i usredotočeni na ciljusredotočeni na cilj

2.2. Neki suNeki su optimistični, zabavni i optimistični, zabavni i društvenidruštveni

3.3. Neki suNeki su strpljivi, smireni i opuštenistrpljivi, smireni i opušteni

4.4. Neki suNeki su precpreciizni, točni i analitičnizni, točni i analitični

Page 7: Procjena tipova ličnosti

D I S CD I S C

Univerzalni jezik Univerzalni jezik ponašanja i emocijaponašanja i emocija

Page 8: Procjena tipova ličnosti

Obrasci Obrasci ponašanjaponašanja; ;

4 osnovna tipa4 osnovna tipaD = D = Dominantnost - IzazovDominantnost - Izazov

Način na koji odgovarate na izazove i problemeNačin na koji odgovarate na izazove i probleme

II = = Utjecaj – Odnos s drugim ljudimaUtjecaj – Odnos s drugim ljudimaNačin na koji drugima ukazujete na vlastita Način na koji drugima ukazujete na vlastita

gledištagledišta

S S = = Postojanost - UstrajnostPostojanost - UstrajnostNačin na koji prihvaćate tempo okolineNačin na koji prihvaćate tempo okoline

CC= = Popustljivost - SputanostPopustljivost - SputanostNačin na koji reagirate na tuđa pravila i postupkeNačin na koji reagirate na tuđa pravila i postupke

Page 9: Procjena tipova ličnosti

C D

IS

Cilj/Razum Neprijateljsko

Osjećaj/Odnosi Prijateljsko

In

tro

vert

iran

P

asiv

an

Ekstro

vertiran

Aktivan

Page 10: Procjena tipova ličnosti

5 čimbenika koji 5 čimbenika koji određuju Vašu određuju Vašu

sposobnost utjecaja na sposobnost utjecaja na drugedruge

Kredibilitet

Komunikacijske vještine

Integritet Izgled

Funkcija

Page 11: Procjena tipova ličnosti

Koristi učenja DISC jezikaKoristi učenja DISC jezika

• Osjećaj pripadnosti/ bolja Osjećaj pripadnosti/ bolja suradnjasuradnja

• Stvaranje učinkovitih timovaStvaranje učinkovitih timova• Rješavanje/prevencija konfliktaRješavanje/prevencija konflikta• Zadobivanje podrške/pomoćiZadobivanje podrške/pomoći

Page 12: Procjena tipova ličnosti

Pročitajte opis Vašeg Pročitajte opis Vašeg obrascaobrasca

Page 13: Procjena tipova ličnosti

Osnovna obilježja “čistih” Osnovna obilježja “čistih” obrazacaobrazaca

• ambiciozanambiciozan• smionsmion• odlučanodlučan• izravanizravan• neovisanneovisan• inovativaninovativan

• šarmantanšarmantan• entuzijastičanentuzijastičan• društvendruštven• uvjerljivuvjerljiv• popularanpopularan• inspirativaninspirativan

• ustrajanustrajan• sistematičansistematičan• pouzdanpouzdan• smirensmiren• uravnoteženuravnotežen• skromanskroman

• analitičananalitičan• savjestansavjestan• diplomatdiplomat• uljudanuljudan• oprezanoprezan• precizanprecizan

D I S C

Page 14: Procjena tipova ličnosti

Vrijednost visokogVrijednost visokog “D” “D” timutimu

• Dobar organizator, Dobar organizator, usmjeren ciljuusmjeren cilju

• Potiče aktivnostPotiče aktivnost• Planira unaprijedPlanira unaprijed• Voli izazoveVoli izazove

• KompetitivanKompetitivan• InovativanInovativan• UstrajanUstrajan• UčinkovitUčinkovit

Page 15: Procjena tipova ličnosti

Vrijednost visokogVrijednost visokog “ “II” ” timutimu

• Optimističan, entuzijastičanOptimističan, entuzijastičan• Kreativno rješavanje Kreativno rješavanje

problemaproblema• Motivator Motivator • Osjećaj za humor Osjećaj za humor • Timski igrač Timski igrač • Pregovorima rješava konfliktePregovorima rješava konflikte• Dobrih verbalnih vještinaDobrih verbalnih vještina

Page 16: Procjena tipova ličnosti

Vrijednost visokogVrijednost visokog “ “SS” ” timutimu

• Pouzdan član timaPouzdan član tima• Predaje se zadatku ili Predaje se zadatku ili

ideji, slijedi vođu timaideji, slijedi vođu tima• Izvrstan slušačIzvrstan slušač• Strpljiv, suosjećajanStrpljiv, suosjećajan• Logičan, stupnjevitLogičan, stupnjevit• Završava zadatkeZavršava zadatke• Odan, dugotrajni Odan, dugotrajni

odnosiodnosi

Page 17: Procjena tipova ličnosti

Vrijednost visokogVrijednost visokog “ “CC” ” timutimu

• Objektivan Objektivan • Savjestan i ustrajanSavjestan i ustrajan• Zadržava visoke standardeZadržava visoke standarde• Definira, pojašnjava, Definira, pojašnjava,

prikuplja informacije, prikuplja informacije, provjeravaprovjerava

• Usmjeren zadatku Usmjeren zadatku • Postavlja “prava” pitanjaPostavlja “prava” pitanja• DiplomatDiplomat• Obraća pozornost na Obraća pozornost na

detaljedetalje

Page 18: Procjena tipova ličnosti

Prepoznavanje obrazaca Prepoznavanje obrazaca ponašanjaponašanja

• Je li osoba Je li osoba intovertintovert ili ili ekstrovertekstrovert??• VisokiVisoki D D ii VisokiVisoki I I su su ekstrovertiekstroverti• VisokiVisoki C C ii VisokiVisoki S S su su introvertiintroverti

• Je li osoba usmjerena Je li osoba usmjerena ljudimaljudima ili ili ciljevimaciljevima??

• VisokiVisoki I I ii VisokiVisoki S S su su usmjereni ljudimausmjereni ljudima• VisokiVisoki D iD i VisokiVisoki C C su su usmjereni ciljevimausmjereni ciljevima

Page 19: Procjena tipova ličnosti

Raspodjela tipova u Raspodjela tipova u populaciji SAD-apopulaciji SAD-a

S40%

D18%

C14%

I28%

Page 20: Procjena tipova ličnosti

Obilježja introverta (visoki Obilježja introverta (visoki C i S)C i S)

VisokiVisoki C (14%) C (14%)• Sumnjičav, tihSumnjičav, tih• Treba dokaze, Treba dokaze,

činjenicečinjenice• Treba vremena za Treba vremena za

analizuanalizu• Nije inovatorNije inovator• Ne voli dodirivanjeNe voli dodirivanje• Prvo želi isprobatiPrvo želi isprobati

Visoki Visoki S (40%)S (40%)• Sramežljiv, želi biti Sramežljiv, želi biti

prijateljprijatelj• Obiteljski tipObiteljski tip• Treba vremena za Treba vremena za

povjerenjepovjerenje• Nije inovatorNije inovator• Zabrinut za sigurnostZabrinut za sigurnost• Kako se održavaKako se održava??

Page 21: Procjena tipova ličnosti

VisokiVisoki D (18%) D (18%)• Žuri se, ne gubi vrijemeŽuri se, ne gubi vrijeme• Voli novoVoli novo• Voli učinkovitost, Voli učinkovitost,

poslovni pristupposlovni pristup• Ne interesiraju ga Ne interesiraju ga

detaljidetalji• Ne izražavaj mišljenje, Ne izražavaj mišljenje,

ponudi rješenjaponudi rješenja

Obilježja ekstroverta (visoki Obilježja ekstroverta (visoki I i D)I i D)

VisokiVisoki I (28%) I (28%)• Društven, voli Društven, voli

humor humor • Voli novoVoli novo• Ne brinu ga sitniceNe brinu ga sitnice• Voli dodireVoli dodire• Kupuje impulzivnoKupuje impulzivno

Page 22: Procjena tipova ličnosti

Što želim?Što želim?

• ““D” D” želiželi “RE “REZULTATEZULTATE””

• ““S” S” želiželi “S “SIGURNOSTIGURNOST””

• ““I”I” želiželi “ “ISKUSTVOISKUSTVO””

• ““C” C” želiželi “INFORMA “INFORMACIJUCIJU””

Page 23: Procjena tipova ličnosti