43
BRAČKI PLESOVI prof. Branko Šegović

prof. Branko Šegović BRAČKI PLESOVI · narodno blago izuzetne kulturne vrijednosti. OBNOVLJENI PLESOVI Koreografiju bračkih plesova: ciciljona, kvatro paši, vilota , bella rosa,

  • Upload
    others

  • View
    14

  • Download
    1

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: prof. Branko Šegović BRAČKI PLESOVI · narodno blago izuzetne kulturne vrijednosti. OBNOVLJENI PLESOVI Koreografiju bračkih plesova: ciciljona, kvatro paši, vilota , bella rosa,

BRAČKI PLESOVI

prof. Branko Šegović

Page 2: prof. Branko Šegović BRAČKI PLESOVI · narodno blago izuzetne kulturne vrijednosti. OBNOVLJENI PLESOVI Koreografiju bračkih plesova: ciciljona, kvatro paši, vilota , bella rosa,

BRANKO ŠEGOVIĆ

Branko Šegović poznati je

splitski etnokoreolog,

koreograf, pedagog,

sportaš i poliglot.

Proputovao je gotovo cijeli

svijet, odgojio i podučio

puno mladih, proučavao

kulturu i tradiciju plesa, a

brojne plesove i

koreografije postavio na

sve kontinente.

Zahvaljujemo mu što je

napravio koreografiju

bračkih plesovai tako ih

sačuvao od zaborava.

Page 3: prof. Branko Šegović BRAČKI PLESOVI · narodno blago izuzetne kulturne vrijednosti. OBNOVLJENI PLESOVI Koreografiju bračkih plesova: ciciljona, kvatro paši, vilota , bella rosa,

NARODNI PLESOVI OTOKA BRAČA

Brač je poznat po

svojim plesovima

koji su sačuvani

zahvaljujući

vrijednim

istraživačima ,

Ivanu Ivančanu

( Brački zbornik,

br.11) i Branku

Šegoviću.

Page 4: prof. Branko Šegović BRAČKI PLESOVI · narodno blago izuzetne kulturne vrijednosti. OBNOVLJENI PLESOVI Koreografiju bračkih plesova: ciciljona, kvatro paši, vilota , bella rosa,

ISTRAŽIVANJA PO BRAČU

POSTIRA, 1965.

IVAN IVANČAN I BRANKO ŠEGOVIĆ BRANKO ŠEGOVIĆ U PUČIŠĆIMA,1965.

Page 5: prof. Branko Šegović BRAČKI PLESOVI · narodno blago izuzetne kulturne vrijednosti. OBNOVLJENI PLESOVI Koreografiju bračkih plesova: ciciljona, kvatro paši, vilota , bella rosa,

NEREŽIŠĆA

Page 6: prof. Branko Šegović BRAČKI PLESOVI · narodno blago izuzetne kulturne vrijednosti. OBNOVLJENI PLESOVI Koreografiju bračkih plesova: ciciljona, kvatro paši, vilota , bella rosa,

KAZIVAČI

IVAN DOMIĆ, LOŽIŠĆA, 1966. JURAJ VRSALOVIĆ, IVAN TOMŠIĆ, JURAJ ŠTAMBUK, SELCA, 1966.

Page 7: prof. Branko Šegović BRAČKI PLESOVI · narodno blago izuzetne kulturne vrijednosti. OBNOVLJENI PLESOVI Koreografiju bračkih plesova: ciciljona, kvatro paši, vilota , bella rosa,

KAZIVAČI

TOMO KUJIŠ I JURO ŽULJEVIĆ

BOL,1966.

MARKO CVITANOVIĆ, LUKA FRANČESKI,

PAVE MAROVIĆ,IVICA VRSALOVIĆ

POSTIRA,1966.

Page 8: prof. Branko Šegović BRAČKI PLESOVI · narodno blago izuzetne kulturne vrijednosti. OBNOVLJENI PLESOVI Koreografiju bračkih plesova: ciciljona, kvatro paši, vilota , bella rosa,

KAVALKINE

Na Braču su postojale 4

vrste plesnih zabava.

Jedne su bile kola na

otvorenom, zatim

društveni plesovi koje su

priređivale stranke,

vatrogasne udruge i sl.,

“socijetade “, te

“kavalkine” . Za zabavu je

tribalo osigurat salu i

šonadura, a kapobalo je

zadužen za listu plesova i

red .

Page 9: prof. Branko Šegović BRAČKI PLESOVI · narodno blago izuzetne kulturne vrijednosti. OBNOVLJENI PLESOVI Koreografiju bračkih plesova: ciciljona, kvatro paši, vilota , bella rosa,

SUPETAR

Page 10: prof. Branko Šegović BRAČKI PLESOVI · narodno blago izuzetne kulturne vrijednosti. OBNOVLJENI PLESOVI Koreografiju bračkih plesova: ciciljona, kvatro paši, vilota , bella rosa,

LOŽIŠĆA

Page 11: prof. Branko Šegović BRAČKI PLESOVI · narodno blago izuzetne kulturne vrijednosti. OBNOVLJENI PLESOVI Koreografiju bračkih plesova: ciciljona, kvatro paši, vilota , bella rosa,

SELCA

Page 12: prof. Branko Šegović BRAČKI PLESOVI · narodno blago izuzetne kulturne vrijednosti. OBNOVLJENI PLESOVI Koreografiju bračkih plesova: ciciljona, kvatro paši, vilota , bella rosa,

PRAŽNICA

Page 13: prof. Branko Šegović BRAČKI PLESOVI · narodno blago izuzetne kulturne vrijednosti. OBNOVLJENI PLESOVI Koreografiju bračkih plesova: ciciljona, kvatro paši, vilota , bella rosa,

POSTIRA

Page 14: prof. Branko Šegović BRAČKI PLESOVI · narodno blago izuzetne kulturne vrijednosti. OBNOVLJENI PLESOVI Koreografiju bračkih plesova: ciciljona, kvatro paši, vilota , bella rosa,

GORNJI HUMAC

Page 15: prof. Branko Šegović BRAČKI PLESOVI · narodno blago izuzetne kulturne vrijednosti. OBNOVLJENI PLESOVI Koreografiju bračkih plesova: ciciljona, kvatro paši, vilota , bella rosa,

DONJI HUMAC

Page 16: prof. Branko Šegović BRAČKI PLESOVI · narodno blago izuzetne kulturne vrijednosti. OBNOVLJENI PLESOVI Koreografiju bračkih plesova: ciciljona, kvatro paši, vilota , bella rosa,

ŠKRIP

Page 17: prof. Branko Šegović BRAČKI PLESOVI · narodno blago izuzetne kulturne vrijednosti. OBNOVLJENI PLESOVI Koreografiju bračkih plesova: ciciljona, kvatro paši, vilota , bella rosa,

BOL

Page 18: prof. Branko Šegović BRAČKI PLESOVI · narodno blago izuzetne kulturne vrijednosti. OBNOVLJENI PLESOVI Koreografiju bračkih plesova: ciciljona, kvatro paši, vilota , bella rosa,

TRADICIONALNI INSTRUMENTI

ARMONIKA LIRA IZ PRAŽNICA VLASNIK : ANKA KOLJATIĆ ( 1904.)

LIRA IZ MURVICE VLASNIK : PETAR ŽULJEVIĆ (1929.)

Page 19: prof. Branko Šegović BRAČKI PLESOVI · narodno blago izuzetne kulturne vrijednosti. OBNOVLJENI PLESOVI Koreografiju bračkih plesova: ciciljona, kvatro paši, vilota , bella rosa,

MATEITO ŠIMUNOVIĆ IZ DRAČEVICE ŠONADUR

KAPOBALO,

“redatelj na plesnoj zabavi”

ŠINADUR,

šonadur, šanadur, sonadur,

“hamonikaš”

P.Šimunović, Rječnik bračkih čakavskih govora

Page 20: prof. Branko Šegović BRAČKI PLESOVI · narodno blago izuzetne kulturne vrijednosti. OBNOVLJENI PLESOVI Koreografiju bračkih plesova: ciciljona, kvatro paši, vilota , bella rosa,

LIJERIČAR MATO ŽULJEVIĆ, PRAŽNICA

Page 21: prof. Branko Šegović BRAČKI PLESOVI · narodno blago izuzetne kulturne vrijednosti. OBNOVLJENI PLESOVI Koreografiju bračkih plesova: ciciljona, kvatro paši, vilota , bella rosa,

LIJERIČAR MATO ŽULJEVIĆ, PRAŽNICA

Page 22: prof. Branko Šegović BRAČKI PLESOVI · narodno blago izuzetne kulturne vrijednosti. OBNOVLJENI PLESOVI Koreografiju bračkih plesova: ciciljona, kvatro paši, vilota , bella rosa,

MALI STARINSKI SVIJET...

Page 23: prof. Branko Šegović BRAČKI PLESOVI · narodno blago izuzetne kulturne vrijednosti. OBNOVLJENI PLESOVI Koreografiju bračkih plesova: ciciljona, kvatro paši, vilota , bella rosa,

CARRARA , 1846.

Obnova nošnje temelji

se na sačuvanim

slikama, starim

fotografijama, te

originalima koji se

čuvaju u Etnografskom

muzeju u Splitu.

Page 24: prof. Branko Šegović BRAČKI PLESOVI · narodno blago izuzetne kulturne vrijednosti. OBNOVLJENI PLESOVI Koreografiju bračkih plesova: ciciljona, kvatro paši, vilota , bella rosa,

OBNOVA NOŠNJE

Prof. Jadranka

Nejašmić iz Bola je

posebno zaslužna

na obnovi nošnje.

Page 25: prof. Branko Šegović BRAČKI PLESOVI · narodno blago izuzetne kulturne vrijednosti. OBNOVLJENI PLESOVI Koreografiju bračkih plesova: ciciljona, kvatro paši, vilota , bella rosa,

OBNOVA NOŠNJE

SALVATOR, 1905. OBITELJ CVITANIĆ IZ BOLA, 1900.

Page 26: prof. Branko Šegović BRAČKI PLESOVI · narodno blago izuzetne kulturne vrijednosti. OBNOVLJENI PLESOVI Koreografiju bračkih plesova: ciciljona, kvatro paši, vilota , bella rosa,

FOLKLORNA DRUŽINA

KREJONCA

Folklorna družina

“Krejonca”

osnovana je u

Bolu, 4.kolovoza

1999., kako bi

otela zaboravu

tradicijsku baštinu

svojih predaka i

sačuvala izvorno

narodno blago

izuzetne kulturne

vrijednosti.

Page 27: prof. Branko Šegović BRAČKI PLESOVI · narodno blago izuzetne kulturne vrijednosti. OBNOVLJENI PLESOVI Koreografiju bračkih plesova: ciciljona, kvatro paši, vilota , bella rosa,

OBNOVLJENI PLESOVI

Koreografiju

bračkih

plesova:

ciciljona, kvatro

paši, vilota ,

bella rosa,

polka radi prof.

Branko Šegović

Page 28: prof. Branko Šegović BRAČKI PLESOVI · narodno blago izuzetne kulturne vrijednosti. OBNOVLJENI PLESOVI Koreografiju bračkih plesova: ciciljona, kvatro paši, vilota , bella rosa,

OBNOVLJENE NOŠNJE

Page 29: prof. Branko Šegović BRAČKI PLESOVI · narodno blago izuzetne kulturne vrijednosti. OBNOVLJENI PLESOVI Koreografiju bračkih plesova: ciciljona, kvatro paši, vilota , bella rosa,

OBNOVLJENE NOŠNJE

Page 30: prof. Branko Šegović BRAČKI PLESOVI · narodno blago izuzetne kulturne vrijednosti. OBNOVLJENI PLESOVI Koreografiju bračkih plesova: ciciljona, kvatro paši, vilota , bella rosa,

OBNOVLJENE NOŠNJE

Page 31: prof. Branko Šegović BRAČKI PLESOVI · narodno blago izuzetne kulturne vrijednosti. OBNOVLJENI PLESOVI Koreografiju bračkih plesova: ciciljona, kvatro paši, vilota , bella rosa,

OBNOVLJENE NOŠNJE

Page 32: prof. Branko Šegović BRAČKI PLESOVI · narodno blago izuzetne kulturne vrijednosti. OBNOVLJENI PLESOVI Koreografiju bračkih plesova: ciciljona, kvatro paši, vilota , bella rosa,

OBNOVLJENE NOŠNJE

Page 33: prof. Branko Šegović BRAČKI PLESOVI · narodno blago izuzetne kulturne vrijednosti. OBNOVLJENI PLESOVI Koreografiju bračkih plesova: ciciljona, kvatro paši, vilota , bella rosa,

BRAČKI PLESOVI U SUPETRU

Tamburaški

orkestar u Supetru

svira bračke

plesove i osjeća se

potreba za

osnivanjem

društva koje će te

plesove i plesati.

Page 34: prof. Branko Šegović BRAČKI PLESOVI · narodno blago izuzetne kulturne vrijednosti. OBNOVLJENI PLESOVI Koreografiju bračkih plesova: ciciljona, kvatro paši, vilota , bella rosa,

CICILJONA

U proljeće, 2009. na

poticaj Tamburaškog

orkestra, knjižnice i

Turističke zajednice

osniva se folklorna

skupina “Ciciljona”

koja pleše bračke

plesove i ubrzo

prerasta u

samostalno društvo.

Plesove postavlja i

društvo vodi Branko

Šegović.

Page 35: prof. Branko Šegović BRAČKI PLESOVI · narodno blago izuzetne kulturne vrijednosti. OBNOVLJENI PLESOVI Koreografiju bračkih plesova: ciciljona, kvatro paši, vilota , bella rosa,

POČETAK...

Bračani plešu brački!

|

I

s

p

i

s

|

E

m

a

i

l

Subota, 25. Travanj 2009.

Zahvaljujući inicijativi Tamburaškog orkestra i

Turističke zajednice Supetar u Narodnoj

knjižnici u Supetru okupio se veliki broj ljubitelja

bračkih plesova…

...i bračke baštine, te vrijedno uvježbavaju

plesne korake pod budnim okom prof. Branka

Šegovića, našeg najpoznatijeg plesnog etno

muzikologa u Dalmaciji.

Ljubiteljima bračkih plesova, prof. Šegović

prenosi svoje bogato dugogodišnje znanje i

iskustvo na plesne entuzijaste, a uz svesrdnu

pomoć tete Renate.

bracoline

Page 36: prof. Branko Šegović BRAČKI PLESOVI · narodno blago izuzetne kulturne vrijednosti. OBNOVLJENI PLESOVI Koreografiju bračkih plesova: ciciljona, kvatro paši, vilota , bella rosa,
Page 37: prof. Branko Šegović BRAČKI PLESOVI · narodno blago izuzetne kulturne vrijednosti. OBNOVLJENI PLESOVI Koreografiju bračkih plesova: ciciljona, kvatro paši, vilota , bella rosa,
Page 38: prof. Branko Šegović BRAČKI PLESOVI · narodno blago izuzetne kulturne vrijednosti. OBNOVLJENI PLESOVI Koreografiju bračkih plesova: ciciljona, kvatro paši, vilota , bella rosa,
Page 39: prof. Branko Šegović BRAČKI PLESOVI · narodno blago izuzetne kulturne vrijednosti. OBNOVLJENI PLESOVI Koreografiju bračkih plesova: ciciljona, kvatro paši, vilota , bella rosa,

PRVI NASTUP “CICILJONE “, 20.6.2009.

Page 40: prof. Branko Šegović BRAČKI PLESOVI · narodno blago izuzetne kulturne vrijednosti. OBNOVLJENI PLESOVI Koreografiju bračkih plesova: ciciljona, kvatro paši, vilota , bella rosa,
Page 41: prof. Branko Šegović BRAČKI PLESOVI · narodno blago izuzetne kulturne vrijednosti. OBNOVLJENI PLESOVI Koreografiju bračkih plesova: ciciljona, kvatro paši, vilota , bella rosa,
Page 42: prof. Branko Šegović BRAČKI PLESOVI · narodno blago izuzetne kulturne vrijednosti. OBNOVLJENI PLESOVI Koreografiju bračkih plesova: ciciljona, kvatro paši, vilota , bella rosa,
Page 43: prof. Branko Šegović BRAČKI PLESOVI · narodno blago izuzetne kulturne vrijednosti. OBNOVLJENI PLESOVI Koreografiju bračkih plesova: ciciljona, kvatro paši, vilota , bella rosa,