Prof. Roseval Acting Dean GRULAC en Dean Caribean (2)

 • View
  134

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Bericht d.d. 14 december 2015 van de Surinaamse ambassade in Zuid-Afrika te Pretoria.

Transcript

 • 1

  Ambassadeur Roseval Acting Dean GRULAC en Dean of Caribbean Heads of

  Missions in Zuid-Afrika

  Vanaf november 2015 fungeert Ambassadeur, Prof. Dr. Wilfried R. Roseval, Ambassadeur van de

  Surinaamse Ambassade te Pretoria als Acting Dean van de GRULAC groep in Zuid-Afrika.

  De GRULAC groep bestaat uit een 16 tal hoofden van diplomatieke missies die in Zuid-Afrika zijn

  geaccrediteerd. Dit diplomatiek top orgaan beijvert zich om multilateraal en bilateraal, via politieke,

  economische, diplomatieke en sociaal culturele instrumenten en activiteiten een wezenlijke bijdrage te

  leveren.

  1. In de eerste plaats gaat het erom via de GRULAC een brug te slaan tussen beide continenten

  Zuid-Amerika en het Caribisch gebied enerzijds en Zuid-Afrika anderzijds. Deze brug is zeer

  noodzakelijk en wel op het stuk van handel, investeringen en industrile ontwikkeling. Dit is zeer

  relevant omdat beide continenten het grootste deel van alle natuurrijkdommen ter wereld

  omvatten terwijl het aandeel van onze regio in handel, investeringen en industrile ontwikkeling

  met Afrika verwaarloosbaar klein is (2-3%) vergeleken met de handel, investeringen tussen de

  rest van de wereld met Afrika. (Europa, Azi, USA/Canada en Australi)

  2. In de tweede plaats heeft de GRULAC organisatie recentelijk expliciet uitdrukking gegeven aan

  het streven om een schakelfunctie te vervullen tussen instituten als de Afrikaanse Unie (AU)

  enerzijds en belangrijke instituten in onze eigen regios anderzijds (Latijns Amerika en het

  Caribisch gebied). Mede in dat licht is er vanuit de post Pretoria via ons ministerie van

  Buitenlandse Zaken het verzoek gedaan aan de President van de Republiek Suriname om voor

  ons land een voorstel bij de AU in te dienen ter verkrijging van de Observer en Associate

  Membership Status binnen de Afrikaanse Unie. Een aantal landen uit onze regio beschikken

  reeds over een observeer en/of associatie status binnen de AU. Verzoeken voor de Observeer of

  Associatie Status kunnen alleen door Presidenten worden ingediend.

  3. Ten derde dient de GRULAC organisatie als belangrijk Overlegorgaan tussen onze regio en de

  Regering van de Republiek Zuid-Afrika enerzijds en alle overige diplomatieke organisaties en

  internationale organisaties in de wereld welke zijn geaccrediteerd in Zuid-Afrika. Het mag als

  bekend worden verondersteld dat Zuid-Afrika na Washington de grootste collectiviteit aan

  diplomaten ter wereld omvat.

  Ambassadeur Roseval heeft deze uitdagende taak aanvaard en is momenteel bezig het werk binnen de

  GRULAC groep te herstructureren zodat deze organisatie op een efficinte en effectieve wijze haar

  doelstellingen en targets kan bereiken.

  In zijn functie als Dean van de Caribische groep van Heads of Missions heeft hij samen met de

  voormalige High Commissioner van Trinidad & Tobago het initiatief genomen tot de oprichting van de

  organisatie van de hoofden van missies van het Caribisch gebied, die geaccrediteerd zijn in Zuid-Afrika.

  Deze groep maakt deel uit van de GRULAC en omvat landen als Cuba, Jamaica, Trinidad &Tobago,

  Guyana, Suriname, Hati en de Dominicaanse Republiek.

  In dat verband en aansluitend op de gestelde doelen in GRULAC wordt gewerkt aan een toenemend

  bewustzijn aan beide kanten van de oceaan bij regeringen, de particuliere sector en het maatschappelijk

  middenveld (Ngos en andere burgerorganisaties) om breder en diepgaander met elkaar samen te

  werken. In dat verband zal door de Ambassadeur leiding worden gegeven aan een eerder gepland, maar

 • 2

  door omstandigheden buiten de groep om uitgesteld seminar. Dit seminar zal plaatsvinden in maart

  2016 en is getiteld: The Caribbean and South Africa, the Untapped Potential.

  Samenwerking tussen onze Caribische staten op het gebied van Transport (Lucht en Watertransport)

  met Brazili als hub en andere rechtstreekse samenwerking tussen de Caribische landen en Zuid-Afrika,

  zijn ter discussie en genieten hoge prioriteit ter effectuering van economics of scale ter drukking van de

  kosten. Bovendien wordt gedacht aan het werken vanuit het principe van joint-venturing, het bouwen

  van strategische allianties tussen staten en sectoren in onze regio en in Afrika in het algemeen en Zuid-

  Afrika in het bijzonder, zulks op basis van gemeenschappelijke competenties. Daarmee kunnen

  kwantitatief en kwalitatief gezien meer concurrentie voordelen worden behaald ter verbetering van

  onze handels- en investeringspositie.

  Dit principe is eerder door onze President in zijn functies als Chair van zowel de CARICOM als van

  UNASUR bepleit en toegepast. Het verdient ook in dit grotere verband van samenwerking tussen beide

  continenten de nodige aandacht en zorg te krijgen. De landen in Afrika ervaren hoe langer hoe meer dat

  ze nog al te zeer eenzijdig op Europa en de USA zijn gericht en dat het noodzakelijk is om het blikveld

  naar onze regio te verplaatsen.

  De Afrikaanse Diaspora is dan ook verklaard als de zesde Regio in de wereld.

  Vandaar ook dat het ministerie van Buitenlandse Zaken van Zuid-Afrika onder begeleiding van

  Ambassadeur Roseval met een delegatie van negen man (inclusief de Deputy Minister van

  Internationale Relaties en Samenwerking) in juni/juli 2015 een effectief bezoek heeft gebracht aan

  Suriname. Ook zijn bezoeken met kleinere delegaties gebracht aan Guyana, Trinidad en Tobago, Cuba,

  Jamaica, Mexico en andere Zuid-Amerikaanse landen.

  Zuid-Amerika en het Caribisch gebied zijn dus duidelijk nu in de picture gekomen van Zuid-Afrika.

  Tijdens het werkbezoek aan Suriname heeft de Ambassadeur de delegatie in contact gebracht met een

  groot aantal stakeholders uit de Particuliere, de NGO en de Overheidssector in ons land. Er zijn

  afspraken gemaakt en er wordt gewerkt aan follow-up.

  Mede afhankelijk van hoe wij de crisis onder de knie krijgen zullen er in een later stadium een aantal

  handels-, diplomatieke en politieke missies naar en vanuit Zuid-Afrika naar Suriname worden gepland en

  georganiseerd.

  Momenteel heeft echter overleven de hoogste prioriteit en heeft de post Pretoria op een

  voorbeeldige wijze al sedert het begin van de crisissignalen uit Suriname drastische maatregelen

  getroffen om de uitgaven wezenlijk in te perken. Zodoende worden land en volk van Suriname geholpen

  om gezamenlijk door deze moeilijke periode uit onze geschiedenis heen te komen.

  Echter wordt vanuit de post Pretoria een crisis management voorgestaan dat is ingegeven door en is

  gebaseerd op smart decision making i.p.v. ad- hoc besluitvorming. Juist in deze tijd van teruggang in

  financieel opzicht past een accurate en systematische analyse van de probleemvelden in de crisis en

  breed gedragen oplossingsmodellen die niets afdoen aan de grotere ontwikkelingsdoelen en

  ontwikkelingslijnen van onze regering.

  De post is wat dat betreft zeer positief gesteld en doet er alles aan om waar nodig met raad en daad

  onze regering bij te staan.

  Post Pretoria

  December 2015