100
1 PROGRAM KİTABI

PROGRAM KİTABI - uroturk.org.tr · Benign Prostatic Hyperplasia and Chronic Prostatitis 08.45 - 09.30 Screening and Imaging for Prostate Cancer ... ESWT 09.00 - 11.00 Tartışmalı

Embed Size (px)

Citation preview

1

PROGRAM KİTABI

3

Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Üroloji Derneği tarafından düzenlenen 25. Ulusal Üroloji Kongresi, 6-9 Ekim 2016

tarihleri arasında 14. Ulusal Prostat Formu ile birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Girne’de gerçekleştirilmektedir.

Kongre’de, 619 kayıtlı katılımcı ve Lilly tarafından sponsorluğu yapılan 40 Tıpta Uzmanlık

öğrencisi yer alacaktır. Konuşmacılarla birlikte katılım 850’ye ulaşılacaktır.

Kongre bilimsel programında 26 uluslararası, 172 ulusal olmak üzere toplam 198

konuşmacı akademik katkıda bulunmaktadır.

Kongre’de 44 farklı firma, 38 birim stant ile katılım sağlamaktadır. Ayrıca altı uydu

sempozyumu ve iki sponsorlu oturum gerçekleştirilecektir.

Kongreye gönderilen 429 bildiri 4 farklı kategoriye ayrılmıştır. Bunların 171 i poster

sunumu, 102 si tartışmalı poster sunumu, 77 si sözel sunum ve 70 ivideo sunumu

tarzında olacaktır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti “ Yavru Vatan ”da gerçekleştirilecek Kongrede birlikte

olma dileğiyle saygılar sunarız.

Türk Üroloji Derneği Yönetim Kurulu

4

TÜRK ÜROLOJİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

BAŞKANDr. M. Önder YAMAN

II.BAŞKANDr. Ateş KADIOĞLU

GENEL SEKRETERDr. Ali İhsan TAŞÇI

GENEL SEKRETER YARDIMCISIDr. Selahittin ÇAYAN

SAYMANDr. Turhan ÇAŞKURLU

ÜYELERDr. R. Cankon GERMİYANOĞLU

Dr. Hakan KILIÇARSLAN

Dr. İsa ÖZBEY

Dr. A. Rahmi ONUR

Dr. M. Sakıp ERTURHAN

Dr. M. Selçuk SILAY

5

BİLİMSEL KOMİTE

BİLİMSEL KOMİTE BAŞKANLARIDr. Ateş KADIOĞLU (TÜD)Dr. M. Derya BALBAY (IPF)

KONGRE BİLİMSEL SEKRETERİDr. Orhan KOCA (TÜD)Dr. Erdem CANDA (IPF)

Androloji

Endoüroloji

Genel Üroloji

Dr. Barış ALTAYDr. Ramazan AŞCI

Dr. Ali ATANDr. Caner BARAN

Dr. Selahittin ÇAYANDr. Melih ÇULHA

Dr. Ahmet GÖKÇE

Dr. Ateş KADIOĞLUDr. Muammer KENDİRCİDr. Metin İshak ÖZTÜRK

Dr. Bülent SEMERCİDr. Ege Can ŞEREFOĞLUDr. Mustafa Faruk USTA

Dr. Önder YAMAN

Dr. Yiğit AKINDr. Erdal APAYDINDr. Murat ARSLAN

Dr. Fatih ATUĞDr. Murat BİNBAY

Dr. Özgür ÇAKMAKDr. Turhan ÇAŞKURLUDr. Tibet ERDOĞRUDr. Fatih FIRDOLAŞDr. Eyüp GÜMÜŞDr. Selçuk GÜVEN

Dr. Namık Kemal HATİPOĞLUDr. Tolga KARAKAN

Dr. Hakan KILIÇARSLANDr. Gökhan KOÇ

Dr. Ahmet MÜSLÜMANOĞLUDr. Yaşar ÖZGÖKDr. Necip PİRİNÇCİDr. Berkan REŞORLUDr. İlker SEÇKİNERDr. Ali İhsan TAŞÇIDr. Ahmet TEFEKLİ

Dr. Abdülkadir TEPELERDr. Volkan TUĞCUDr. Altuğ TUNCELDr. Burak TURNA

Dr. Ali ÜNSALDr. Emrah YÜRÜK

Dr. Selami ALBAYRAKDr. Tevfik AKTOZ

Dr. Gökhan GÜRBÜZDr. Necmettin PENBEGÜL

6

BİLİMSEL KOMİTE

Nöroüroloji

Pediatrik Üroloji

Üroonkoloji

Transplantasyon

Dr. Ömer BAYRAKDr. Burhan COŞKUN

Dr. Abdullah DEMİRTAŞDr. Murat DİNÇER

Dr. Ömer GÜLPINAR

Dr. Cenk GÜRBÜZDr. İzzet KOÇAKDr. Rahmi ONURDr. Kadir ÖNEM

Dr. Cemal TAŞDEMİR

Dr. Yılmaz AKSOYDr. Deniz DEMİRCİ

Dr. Cankon GERMİYANOĞLUDr. Kaya HORASANLI

Dr. M. İhsan KARAMAN Dr. Tayfun OKTAR

Dr. Ahmet Ali SANCAKTUTARDr. M. Selçuk SILAY

Dr. Y. Tarkan SOYGÜRDr. Selçuk YÜCELDr. Orhan ZİYLAN

Dr. Öztuğ ADSANDr. Serkan ALTINOVADr. Bülent AKDUMAN

Dr. Ferhat ATEŞDr. Ali Fuat ATMACADr. M. Derya BALBAY

Dr. Şeref BAŞALDr. Murat BİNBAY

Dr. Recep BÜYÜKALPELLİ

Dr. Özdal DİLLİOĞLUGİLDr. Çetin DİNÇEL

Dr. Sakıp ERTURHANDr. Emre HURİ

Dr. Orhan KOCADr. Öner ŞANLI

Dr. Kadir TÜRKÖLMEZDr. Süleyman YEŞİLDr. Asıf YILDIRIM

Dr. Erdem AKBAYDr. Sertaç ÇİMENDr. İsmet NANE

Dr. Bülent OKTAYDr. Levend ÖZKAN

7

Dr. Atıf AKDAŞ (Turkey)

Dr. Ziya KIRKALİ (USA)

Dr. M. Derya BALBAY (Turkey)

Dr. Erdem CANDA (Turkey)

Dr. John DAVIS (USA)

Albers P.

Bolayır K.

Bolla M.

Chapple C.

Charalambous S.

Davis J.

Djavan B.

Gontero P.

Hamid R.

Kırkali Z.

Kleinclauss F.

Kocvara R.

Kouriefs C.

Küçük Ö.

Lahme S.

Margreiter M.

Mian B.

Montironi R.

Penniston K.

Singla A.

Sofikitis N.

Spinoit A.F.

Stenzl A.

Tilki D.

Uçaner E.

Van der Aa F.

Van Poppel H.

ULUSLARARASI PROSTAT FORUM ORGANİZASYON KOMİTESİ

ULUSLARARASI AKADEMİK KATILIMCILAR

8

6 EKİM 2016, PERŞEMBE

ANA SALON SALON 1 SALON 2 SALON 3

12.00 - 13.15Kasa İnvaze Olmayan

Mesane Kanserleri

15.00 - 16.30Androloji Güncelleme

14.00 - 16.00Video Sunum Oturumu 1

(VS 01 - VS 15)Alt Üriner Sistem Patolojileri,

Ürodinami, Nöroüroloji - Tedavi

/ Androloji Erektil Disfonksiyon

(Erkek, Kadın) Tedavi / Böbrek

Tümörleri Lokalize Tanı ve

Tedavi / BPH - Tedavi (Medikal -

Cerrahi) / Kadın Ürolojisi /

Operaktif Teknikler -

Laparoskopik ve Robotik Üroloji

16.00 - 18.00Sözlü Sunum Oturumu 1

(SS 01 - SS 15)Alt Üriner Sistem Patolojileri,

Ürodinami, Nöroüroloji - Tanı

/ Alt Üriner Sistem Patolojileri,

Ürodinami, Nöroüroloji - Tedavi

/ Androloji Erektil Disfonksiyon

(Erkek, Kadın) Tanı / Androloji

Erektil Disfonksiyon (Erkek,

Kadın) Tedavi

14.00 - 16.00Tartışmalı Poster Oturumu 1

(TP 01 - TP 30)Alt Üriner Sistem Patolojileri,

Ürodinami, Nöroüroloji - Tanı

/ Alt Üriner Sistem Patolojileri,

Ürodinami, Nöroüroloji - Tedavi

/ Androloji Erektil Disfonksiyon

(Erkek, Kadın) Tanı / Androloji

Erektil Disfonksiyon (Erkek,

Kadın) Tedavi / Androloji

İnfertilite - Tedavi / Böbrek

Tümörleri Lokalize Tanı ve

Tedavi / BPH - Deneysel

Araştırma, Epidemiyoloji, Tanı /

BPH - Tedavi (Medikal - Cerrahi)

16.00 - 18.00Tartışmalı Poster Oturumu 2

(TP 31 - TP 54)Deneysel Üroloji - Diğer

/ Deneysel Üroloji - Taş

Hastalığı / Diğer / Endoüroloji

(Taş Dışı) Tedavi / Kadın

Ürolojisi / Operaktif Teknikler

- Laparoskopik ve Robotik

Üroloji / Operaktif Teknikler

- Rekonstrüktif Teknikler /

Operaktif Teknikler (video) -

Laparoskopik ve Robotik Üroloji

/ Operaktif Teknikler (video)

- Onkoloji

13.15 - 14.00 Postprostatektomi

İnkontinansı

14.00 - 14.15 Kahve Arası

14.15 - 15.15PANEL

Multidisipliner Üroonkoloji Paneli:

Mesane Kanseri Olgu Sunumları

15.15 - 16.30Top Papers

16.30 - 16.45 Kahve Arası

16.45 - 17.35Taş Hastalıkları

17.35 - 17.45 Kahve Arası

17.45 - 18.45İnkontinans

9

7 OCTOBER 2016, FRIDAY

MAIN HALL

08.00 - 08.45Benign Prostatic Hyperplasia and Chronic Prostatitis

08.45 - 09.30Screening and Imaging for Prostate Cancer

09.30 - 09.45 Coffee Break

09.45 - 10.15Satellite Symposium

Ürologlarla Olgu Tartışmaları

10.15 - 11.45Molecular Markers and Pathology of Prostate Cancer

11.45 - 12.45 Lunch

12.45 - 13.45Localized Prostate Cancer – I

13.45 - 14.00 Coffee Break

14.00 - 14.30Satellite Symposium

BPH Progresyonu

14.30 - 15.15Localized Prostate Cancer – II

15.15 - 15.45 Satellite Symposium

Olgular Eşliğinde Aşırı Aktif Mesane:Uzun Salınımlı İlaç Formları AAM tedavisinde fayda sağlıyor mu?

15.45 - 16.45Metastatic Prostate Cancer – I

16.45 - 17.00 Coffee Break

17.00 - 18.15Metastatic Prostate Cancer – II

18.15 - 19.15Challenging Cases in Prostate Cancer

10

8 EKİM 2016, CUMARTESİ

ANA SALON SALON 1 SALON 2 SALON 3

07.00 - 07.50Türkiye ESRU Oturumu 07.00 - 08.00

Maketler Üzerinde Sakral Nöromodülasyon Kursu

07.00 - 08.00Görseller Eşliğinde Çocuklarda En Sık Uygulanan Genital

Cerrahiler

07.00 - 08.00Androloji Genetik ve Kök

Hücre08.00 - 08.20Açılış

08.20 - 09.20Kasa İnvaze Mesane Kanserleri 10.20 - 10.40

State of the Art

11.00 - 12.00Operatif Videolar Eşliğinde

VUR ve UPJ Darlığına Yaklaşım

11.00 - 12.00İnkontinans / Nöroüroloji

Oturumu09.20 - 09.40Konferans

09.40 - 10.40PANEL

Olgular Eşliğinde Böbrek Tümörü

10.40 - 12.00Hematüriye Güncel

Yaklaşım

12.00 - 13.00 Öğle Yemeği 12.00 - 13.00 Öğle Yemeği

13.00 - 14.00PANEL

Olgular Eşliğinde ‘Antenatal Hidronefroza’ Yaklaşım

13.00 - 14.30Video Sunum Oturumu 3

(VS 31 - VS 40)Operaktif Teknikler (video) -

Laparoskopik ve Robotik Üroloji

10.40 - 11.10Uydu Sempozyumu

BPH tedavisinde Seçici Misiniz?

12.00 - 13.00 Öğle Yemeği

13.00 - 13.45Endoürolojik Girişimlerde

Komplikasyonlar ve Yaklaşım 14.00 - 15.00

Üriner Enfeksiyonlarda Spesifik Durumlar

14.30 - 16.30Video Sunum Oturumu 4

(VS 41 - VS 53)Operaktif Teknikler (video) -

Laparoskopik ve Robotik Üroloji / Operaktif Teknikler (video)

- Onkoloji

11.10 - 12.15Androlojide Sıcak Konular 13.45 - 14.45

Vaka Tartışmaları 15.00 - 15.30Sponsorlu Oturum12.15 - 13.05 Öğle Yemeği

13.05 - 14.05Olgular Eşliğinde Androloji 14.45 - 15.00 Kahve Arası 15.30 - 15.45 Kahve Arası 16.30 - 18.30

Sözlü Sunum Oturumu 2(SS 16 - SS 30)

Androloji İnfertilite - Tanı /

Androloji İnfertilite - Tedavi /

Böbrek Tümörleri Lokalize Tanı

ve Tedavi / BPH - Deneysel

Araştırma, Epidemiyoloji, Tanı /

BPH - Tedavi (Medikal - Cerrahi)

/ Deneysel Üroloji - Androloji /

Deneysel Üroloji - Diğer

14.05 - 14.35Uydu Sempozyumu 15.00 - 16.00

İleri Evre Böbrek Tümörleri15.45 - 17.45

Video Sunum Oturumu 2(VS 16 - VS 30)

Operaktif Teknikler - Pediatrik

üroloji / Operaktif Teknikler

- Rekonstrüktif Teknikler /

Operaktif Teknikler (video) -

Laparoskopik ve Robotik Üroloji

14.35 - 15.35İnfertil Erkeğin Tedavisinde

Güncel Yaklaşımlar

16.00 - 17.00Genito-Üriner Kanserler:

Basic Sciences15.35 - 16.15

Uydu Sempozyumu

Siz (Ürolog) Bitti Demeden Bitmez!

16.15 - 17.15Çocuk Ürolojisi Oturumu

17.15 - 17.45PANEL

İnkontinans Tedavisinde Kabus Vakalar

17.45 - 17.50 Kahve Arası

17.50 - 18.35Eğitim ve Araştırma

Hastanelerinde Eğitim Kalitesi ve Yönetimi

18.35 - 19.40Adli Tıp Oturumu Ürolojide Adli

Vakalar (Olgu Sunumları)

11

SALON 4 SALON 5 SALON 6 SALON 7

07.00 - 08.00 Uretra Darlığı Tedavisi

Güncelleme Kursu

07.00 - 08.00Surrenal Patolojileri

Kursu

10.10 - 12.30Her Yönüyle Lazer

Kursu - I

08.15 - 17.30E-BLUS Kursu

10.00 - 11.00Endoürolojide Teknolojik

Gelişmeler

08.00 - 10.00Sözlü Sunum Oturumu 3

(SS 31- SS 45)Deneysel Üroloji - Onkoloji /

Deneysel Üroloji - Taş Hastalığı / Diğer / Endoüroloji (Taş Dışı)

Tanı / Endoüroloji (Taş Dışı) Tedavi / Kadın Ürolojisi

12.30 - 13.30 Öğle Yemeği

13.30 - 14.50Her Yönüyle Lazer

Kursu - II

12.00 - 13.00 Öğle Yemeği

11.00 - 12.00Prostat Kanserinde Fokal

Tanı ve Tedaviler

13.00 - 14.30Video Sunum Oturumu 5

(VS 54 - VS 62)Prostat Kanseri - Lokalize

Hastalık Tedavisi / Operaktif Teknikler (video) - Pediatrik üroloji / Operaktif Teknikler

(video) - Rekonstrüktif Teknikler / Operaktif Teknikler (video) - Üroteknoloji ve Üriner Sistem

Taş Hastalığı

14.50 - 15.10 Kahve Arası

15.10 - 16.30Lazer Simulasyon Programı

12.00 - 13.00 Öğle Yemeği 14.30 - 16.00Video Sunum Oturumu 6

(VS 63 - VS 70)Operaktif Teknikler (video) - Üroteknoloji ve Üriner Sistem

Taş Hastalığı / Pediatrik Üroloji - Video / Prostat Kanseri - İleri Evre Hastalık Tedavisi / Prostat Kanseri - Lokalize Hastalık Tedavisi / Üriner

Sistem Taş Hastalığı - Tedavi (SWL, Ureteroskopik, Perkütan Girişimler, Medikal Yaklaşım) / Üst Üriner Sistem Patolojileri -

Transplantasyon

16.00 - 18.00Sözlü Sunum Oturumu 4

(SS 46 - SS 60)Operaktif Teknikler -

Laparoskopik ve Robotik Üroloji / Operaktif Teknikler - Pediatrik üroloji / Operaktif Teknikler -

Rekonstrüktif Teknikler / Pediatrik Üroloji / Prostat Kanseri -

Lokalize Hastalık Tedavisi / Sürrenal - Testis Tümörleri - Tanı / Urotelyal Kanserler - İnvaziv - İleri Evre Tümör Tedavisi / Urotelyal Kanserler - Tanı

13.00 - 15.30Sözlü Sunum Oturumu 5

(SS 61 - SS 81)Urotelyal Kanserler - Yüzeysel

Tümör - Tanı / Urotelyal Kanserler - Yüzeysel Tümör -

Tedavisi / Üriner Enfeksiyonları ve İnflamasyonları / Üriner Sistem Taş Hastalığı - Tanı (Deneysel) / Üriner Sistem

Taş Hastalığı - Tedavi (SWL, Ureteroskopik, Perkütan

Girişimler, Medikal Yaklaşım) / Üroradyoloji

12

9 EKİM 2016, PAZAR

ANA SALON SALON 1 SALON 2

07.00 - 08.00Eve Dönüş Mesajları

07.00 - 08.00Radyoloji Kursu

07.00 - 08.00Retrograd İntrarenal Cerrahi Kursu

08.00 - 09.40Androlojik Cerrahide ve

İnfertilitede Yeni Uygulamalar

08.30 - 09.30Çocuk Ürolojisi

09.00 - 10.00VIDEO OTURUM

Nasıl Yapıyorum? Kime Yapıyorum?

09.40 - 09.50 Kahve Arası 09.30 - 10.30Olgular Eşliğinde Çocuklarda

‘Taş Hastalığına’ Yaklaşım

10.00 - 10.15 Kahve Arası

09.50 - 10.50Androloji Oturumu Türk-Kıbrıs Ortak Konferansı

10.50 - 11.00 Kahve Arası 10.30 - 10.45 Kahve Arası 10.15 - 11.15Vaka Tartışmaları

PANELLaparoskopik / Robotik Radikal

Prostatektomi ve Radikal Sistektomi Olguları

11.00 - 12.00Olgular Eşliğinde ‘Altını Islatan

Çocuğa’ Yaklaşım

10.45 - 11.30PANEL

Erkek İnkontinansı – Zor Vakalar

12.00 - 12.30Akılcı İlaç Kullanımı

11.30 - 12.10VIDEO PANEL

Nasıl Yapıyorum?

11.15 - 12.00Konferans

13

SALON 3 SALON 4 SALON 5

07.00 - 08.00KURS ANDROLOJİ

Kadın Cinsel Fonksiyon Bozukluğunda Güncel Tanımlama

ve Risk Faktörleri

07.00 - 08.00Prostat Biyopsisi Kursu

07.00 - 08.00 ESWT

09.00 - 11.00Tartışmalı Poster Oturumu 4

(TP 81 - TP 108)Sürrenal - Testis Tümörleri - Tanı / Sürrenal -

Testis Tümörleri - Tedavi / Urotelyal Kanserler

- İnvaziv - İleri Evre Tümör Tedavisi / Urotelyal

Kanserler - Yüzeysel Tümör - Tanı / Urotel-

yal Kanserler - Yüzeysel Tümör - Tedavisi /

Üriner Sistem Taş Hastalığı - Tedavi (SWL,

Ureteroskopik, Perkütan Girişimler, Medikal

Yaklaşım) / Üroradyoloji

08.00 - 09.00ESRU Oturumu I

08.00 - 09.00Erken Evre Böbrek Tümörleri

09.00 - 10.00ESRU Oturumu II

09.00 - 10.00Testis Tümörleri

10.00 - 10.30ESRU Türkiye Yönetim Kurulu

Seçimi

10.00 - 11.00Üst Üriner Sistem Kanserleri

10.30 - 12.30Tartışmalı Poster Oturumu 3

(TP 55 - TP 80)Operaktif Teknikler (video) - Rekonstrüktif

Teknikler / Operaktif Teknikler (video) -

Üroteknoloji ve Üriner Sistem Taş Hastalığı /

Pediatrik Üroloji / Prostat Kanseri - İleri Evre

Hastalık Tedavisi / Prostat Kanseri - Tanı

11.00 - 12.00 VIDEO OTURUMUNasıl Yapıyorum?

14

BİLİMSEL PROGRAM

15

6 EKİM 2016, PERŞEMBE SALONLAR ANA SALON

12.00 - 13.15 Kasa İnvaze Olmayan Mesane Kanserleri Oturum Başkanı: Faruk Yencilek12.00 - 12.15 Technical impact of robotic surgery on open radical prostatectomy Bob Djavan12.15 - 12.30 Lymph node dissection in radical prostatectomy: Limits and Bob Djavan its impact on survival12.30 - 12.45 Pirimer tanı ve takiplerde klasik sistoskopiye alternatif yöntemler Murat Bozlu12.45 - 13.00 KİOMT’lerinde lazer kullanımı Faruk Yencilek13.00 - 13.15 KİOMT’lerinde sistektomi: Derhal? Erken? Gecikmiş? Arnulf Stenzl

13.15 - 14.00 Postprostatektomi İnkontinansı Oturum Başkanları: Murat Dinçer, Burhan Coşkun Video Oturumu13:15 - 13:30 Postprostatektomi inkontinansında konservatif tedaviler: Hangi tedavi, ne zaman? Ajay Singla13:30 - 13:45 Videolarla male sling cerrahileri: Endikasyonları ve sonuçları Ömer Gülpınar13:45 - 14:00 Videolarla artifisyel üriner sfinkter cerrahisi komplikasyonları ve onarımı Murat Dinçer

14.00 - 14.15 Kahve Arası

14.15 - 15.15 Panel: Multidisipliner Üroonkoloji Paneli: Mesane Kanseri Olgu Sunumları Moderatör: Uğur Boylu Panelistler: Fulya Ağaoğlu, Ömer Küçük, Bülent Akduman, Barış Bakır, Cüneyt Türkmen

15.15 - 16.30 Top Papers Oturum Başkanları: İsmet Nane, Ali İhsan Taşçı15.15 - 15.30 Nöroüroloji Burhan Coşkun 15.30 - 15.45 Endoüroloji Emrah Yürük15.45 - 16.00 Üroonkoloji Tolga Akman16.00 - 16.15 Androloji Ege Can Şerefoğlu16.15 - 16.30 Çocuk Ürolojisi Haluk Şen

16.30 - 16.45 Kahve Arası

16.45 - 17.35 Taş Hastalıkları Oturum Başkanları: Aslan Ardıçoğlu, Hakan Kılıçarslan16.45 - 17.05 Taş hastalığının tedavisinde diyetin rolü ve fitoterapi Kristina Penniston17.05 - 17.20 Taş hastalığının medikal tedavisinde ve MET’de yeni stratejiler Gökhan Atış17.20 - 17.35 Üriner sistem taş hastalığına yaklaşımda nomogram ve kılavuzlar Berkan Reşorlu

17.35 - 17.45 Kahve Arası

17.45 - 18.45 İnkontinans Oturum Başkanları: Rahmi Onur, Ömer Bayrak17.45 - 18.05 Rekürren SÜİ’nin cerrahi yönetimi (üretrolizis dahil) Frank Van Der Aa18.05 - 18.25 Genç erkeklerde işeme disfonksiyonu: Değerlendirme ve yönetimi Rızwan Hamid18.25 - 18.45 Prolapsus ve AÜSS birlikteliğinde altın standart tanı-tedavi nasıl olmalı? Funda Güngör Uğurlucan

SALON 1

15.00 - 16.30 Androloji Güncelleme Oturum Başkanı: Barış Altay, Ahmet Haliloğlu15.00 - 15.20 Varikoselin güncel tanı ve tedavisi Ramazan Aşcı15.20 - 15.40 Ekstrem semen biyolojisinde varikoselektomi yapalım mı? Nikolaos Sofikitis15.40 - 16.00 Nüks varikosel tanı ve tedavi İrfan Orhan16.00 - 16.15 Penis transplantasyonu Zafer Kozacıoğlu16.15 - 16.30 RRP sonrası penil rehabilitasyon: Sanal mı, gerçek mi? Önder Yaman

16

6 EKİM 2016, PERŞEMBE SALONLAR

SALON 2

14.00 - 16.00 Video Sunum Oturumu 1 Oturum Başkanları: Rahmi Onur, Uğur Boylu VS 01 - VS 15

16.00 - 18.00 Sözlü Sunum Oturumu 1 Oturum Başkanları: M. Faruk Usta, Cenk Gürbüz SS 01 - SS 15

SALON 3

14.00 - 16.00 Tartışmalı Poster Oturumu 1 Oturum Başkanları: Sakıp Erturhan, Önder Yaman TP 01 - TP - 30

16.00 - 18.00 Tartışmalı Poster Oturumu 2 Oturum Başkan: İzzet Koçak, Okan İstanbulluoğlu TP 31 - TP 54

17

7 EKİM 2016, CUMA SALONLAR ANA SALON

08.00 - 08.45 Benign Prostatic Hyperplasia and Chronic Prostatitis Chairs: Ziya Kırkali, Erdem Canda08.00 - 08.15 NIH perspective on benign prostatic disease Ziya Kırkali08.15 - 08.30 Innovations in medical and surgical treatment of BPH Christopher Chapple08.30 - 08.45 Botilinum Toxin A in the treatment of chronic pelvic pain Christopher Chapple

08.45 - 09.30 Screening and Imaging for Prostate Cancer Chairs: Badar Mian, M. Derya Balbay08.45 - 09.00 PSA Screening: To Whom? How? Peter Albers09.00 - 09.15 Prostate biopsy: Past, present and future Badar Mian09.15 - 09.30 Prebiopsy imaging in prostate cancer Peter Albers

09.30 - 09.45 Coffee Break

09.45 - 10.15 Satellite Symposium Ürologlarla Olgu Tartışmaları Moderator: Ateş Kadıoğlu Panelists: Yaşar Bozkurt, Bilal Gümüş, Arslan Ardıçoğlu, Ali İhsan Taşçı

10.15 - 11.45 Molecular Markers and Pathology of Prostate Cancer Chairs: Rodolfo Montironi, Peter Albers10.15 - 10.30 Prevention and early detection of prostate cancer Ömer Küçük10.30 - 10.45 New molecular markers in prostate cancer Peter Albers10.45 - 11.00 Genomic classifiers in prostate cancer Paolo Gontero11.00 - 11.15 Prostate cancer: From gleason scoring to prognostic grade grouping Rodolfo Montironi11.15 - 11.30 Circulating tumour cells and their role in prostate cancer Arnulf Stenzl11.30 - 11.45 Update on histopathological evaluation of lymphadenectomy specimens Rodolfo Montironi from prostate cancer patients

11.45 - 12.45 Lunch

12.45 - 13.45 Localized Prostate Cancer – I Chairs: Arnulf Stenzl, Paolo Gontero12.45 - 13.00 Active surveillence: To whom? How? Derya Tilki13.00 - 13.15 Androgen deprivation therapy in localized prostate cancer Badar Mian13.15 - 13.30 Radical prostatectomy in patients older than 75 years Derya Tilki13.30 - 13.45 Focal treatment in prostate cancer John Davis

13.45 - 14.00 Coffee Break

14.00 - 14.30 Satellite Symposium BPH Progresyonu Moderator: Tarık Esen BPH progresyon kriterleri Ali Atan BPH’ın erken ve sürekli tedavisi Murat Bozlu

18

7 EKİM 2016, CUMA SALONLAR ANA SALON

14.30 - 15.15 Localized Prostate Cancer – II Chairs: Derya Tilki, Hendrik Van Poppel14.30 - 14.45 Is there any place for open radical prostatectomy? Paolo Gontero14.45 - 15.00 Continence increasing measures at radical prostatectomy John Davis15.00 - 15.15 Surgery for high risk prostate cancer Hendrik Van Poppel

15.15 - 15.45 Satellite Symposium Olgular Eşliğinde Aşırı Aktif Mesane: Uzun Salınımlı İlaç Formları AAM tedavisinde fayda sağlıyor mu? Moderator: Rahmi Onur

Olgu Sunumları Ajay Singla Ömer Gülpınar

15.45 - 16.45 Metastatic Prostate Cancer – I Chair: Atıf Akdaş 15.45 - 16.00 Individualized treatment of oligometastatic disease Hendrik Van Poppel16.00 - 16.15 Role of chemotherapy in advanced prostate cancer Ömer Küçük16.15 - 16.30 How to handle surgical margin positivity Michel Bolla16.30 - 16.45 Timing of antiandrogens in metastatic prostate cancer? Badar Mian

16.45 - 17.00 Coffee Break

17.00 - 18.15 Metastatic Prostate Cancer – II Chairs: Ömer Küçük, Michel Bolla17.00 - 17.15 Current concepts of treatment of bone metastasis in prostate cancer Arnulf Stenzl17.15 - 17.30 Mechanisms and treatment of castration resistance in prostate cancer Ömer Küçük17.30 - 17.45 Multimodal treatment in prostate cancer John Davis17.45 - 18.00 Immunotherapy in prostate cancer Badar Mian18.00 - 18.15 Who should treat castration resistant prostate cancer: Paolo Gontero Urologist? Medical oncologist?

18.15 - 19.15 Challenging Cases in Prostate Cancer Moderator: Tarık Esen Panelists: Arnulf Stenzl, Badar Mian, Hendrik Van Poppel, John Davis, Ömer Küçük, Paolo Gontero

19

8 EKİM 2016, CUMARTESİ SALONLAR ANA SALON07.00 - 07.50 Türkiye ESRU Oturumu Oturum Başkanları: Erman Damar, Meftun Çulpan07.00 - 07.15 Türkiye ESRU faaliyetleri ve projeleri Ahmet Ürkmez07.15 - 07.30 ESRU’nun faaliyetleri ve EAU’daki rolü Selçuk Sarıkaya 07.30 - 07.50 İnkontinans konusunda tıpta uzmanlık öğrencilerinin eğitiminde dikkat Ajay Singla edilmesi gereken noktalar

08.00 - 08.35 Açılış Ali İhsan Taşçı Türk Üroloji Derneği Genel Sekreteri Önder Yaman Türk Üroloji Derneği Başkanı Sedat Tellaloğlu 25. Ulusal Üroloji Kongresi Onursal Başkanı Eyüp Gümüş Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Hüseyin Özgürgün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Mustafa Akıncı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı

Endüstriye plaket verilmesi Bilim teşvik ödüllerinin verilmesi

08.35 - 09.20 Kasa İnvaze Mesane Kanserleri Oturum Başkanı: Selami Albayrak08.35 - 08.50 Mesane kanserlerinde adjuvant-neoadjuvan kemoterapi: Hangi hastaya? Nasıl? Mert Başaran08.50 - 09.05 Diversiyon yöntemlerinin karşılaştırılması: Standart yöntem var mı? Kişiye özel mi? Özdal Dillioğlugil09.05 - 09.20 BCG refrakter olgularda alternatif intravezikal tedaviler Evren Süer

09.20 - 09.40 Konferans Meritokrasi, hiyerarşi ve sadakat Ateş Kadıoğlu

09.40 - 10.40 Panel: Olgular Eşliğinde Böbrek Tümörü Moderatör: Tarık Esen Panelistler: Ömer Küçük, Derya Tilki, Özdal Dillioğlugil

10.40 - 11.10 Uydu Sempozyumu BPH tedavisinde Seçici Misiniz? Moderatör: Ateş Kadıoğlu Üroselektivite fark yaratır Hakan Kılıçarslan Silodosin’in Ürodinamik Parametrelere Etkisi Ömer Bayrak

11.10 - 12.15 Androlojide Sıcak Konular Oturum Başkanları: Bülent Semerci, Alim Koşar11.10 - 11.25 ESWT peniste etkili mi? Muammer Kendirci11.25 - 11.45 Peyronie hastalığında kollajenaz kullanımı Markus Margreiter11.45 - 12.00 Filibanserin’in kadın cinsel fonksiyon bozukluğunda kullanımı Abdullah Armağan12.00 - 12.15 Testosteron replasmanı ve kardiyovasküler yan etkileri: Gerçek mi, kurgu mu? Ali Atan

12.15 - 13.05 Öğle Yemeği

13.05 - 14.05 Olgular Eşliğinde Androloji Moderatör: Ateş Kadıoğlu Panelistler: Markus Margreiter, Nikolaos Sofikitis, Sefa Resim, Abdullah Armağan

14.05 - 14.35 Uydu Sempozyumu Moderatör: Selahittin Çayan14.05 - 14.25 Proxeed® Plus’taki güncel gelişmeler Jonathan W. A. Ramsay14.25 - 14.35 BPH tedavisinde androlojik seksüel fonksiyonları etkilemeyen ilaç: Xalfu Muammer Kendirci

20

8 EKİM 2016, CUMARTESİ SALONLAR ANA SALON

14.35 - 15.35 İnfertil Erkeğin Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar Oturum Başkanları: Güray Okyar, Barış Altay14.35 - 14.55 Testisten sperm elde edilmesinde maksimal başarı nasıl sağlanır? Oğuz Ekmekçioğlu14.55 - 15.15 Advances in the hormonal regulation of spermatogenesis and spermiogenesis Nikolaos Sofikitis15.15 - 15.35 Onco-TESE: Tips and tricks Nikolaos Sofikitis

15.35 - 16.15 Uydu Sempozyumu Siz (Ürolog) Bitti Demeden Bitmez! Moderatör: Ateş Kadıoğlu Panelistler: Önder Yaman, Ramazan Aşcı, Mustafa Faruk Usta PE Hastasında Kontrol ve Takip Algoritması

16.15 - 17.15 Çocuk Ürolojisi Oturumu Oturum Başkanları: Tarkan Soygür, Doğan Ünal16.15 - 16.35 Hipospadias güncel tedavi yöntemleri; Pratikte metodlar Radim Kocvara16.35 - 16.55 Çocuk ürolojisinde minimal invazif cerrahi M. Selçuk Sılay16.55 - 17.15 Çocuklarda alt üriner sistem disfonksiyonuna yaklaşım: Gent Üniversitesi tecrübesi Anne-Françoise Spinoit

17.15 - 17.45 Panel: İnkontinans Tedavisinde Kabus Vakalar Moderatör: Cenk Gürbüz Panelistler: Rızwan Hamid, Frank Van Der Aa, Stavros Charalambous

17.45 - 17.50 Kahve Arası

17.50 - 18.35 Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Eğitim Kalitesi ve Yönetimi Sabahattin Aydın, Selami Albayrak, Yavuz Baştuğ18.35 - 19.40 Adli Tıp Oturumu Ürolojide Adli Vakalar (Olgu Sunumları) Moderatör: Ali İhsan Taşçı Ateş Kadıoğlu, M. Derya Balbay, Metin İshak Öztürk, M. Selçuk Sılay SALON 1

07.00 - 08.00 Maketler Üzerinde Sakral Nöromodülasyon Kursu Eğitmenler: Frank Van Der Aa, Rahmi Onur, Kadir Önem

10.20 - 10.40 State of the Art Oturum Başkanı: Turhan Çaşkurlu10.20 - 10.40 Transplantasyon hakkında ürologların bilmesi gerekenler Erdem Akbay

10.40 - 12.00 Hematüriye Güncel Yaklaşım Oturum Başkanı: Bekir Süha Parlaktaş10.40 - 11.00 Hemostazı etkileyen ilaç kullanan hastaların anestezisi Mehmet Tuğrul11.00 - 11.20 Çocuklarda hematüri Ünsal Özkuvancı11.20 - 11.40 Asemptomatik mikroskobik hematüri Tevfik Ziypak11.40 - 12.00 Makroskobik hematüri İbrahim Çevik

12.00 - 13.00 Öğle Yemeği

13.00 - 13.45 Endoürolojik Girişimlerde Komplikasyonlar ve Yaklaşım Oturum Başkanı: Ayhan Dalkılıç13.00 - 13.15 Laparoskopik ve robotik cerrahide komplikasyonlar Erdem Canda13.15 - 13.30 Perkütan taş cerrahisinde komplikasyonlar ve yaklaşım Okan İstanbulluoğlu 13.30 - 13.45 Üreteroskopik taş tedavisinde komplikasyonlar ve yaklaşım Turhan Çaşkurlu

UFSA

21

8 EKİM 2016, CUMARTESİ SALONLAR SALON 1

13.45 - 14.45 Vaka Tartışmaları Moderatör: Turhan Çaşkurlu Kompleks klinik taş senaryoları Ahmet Tefekli, Sven Lahme, Selçuk Güven, İlker Seçkiner

14.45 - 15.00 Kahve Arası

15.00 - 16.00 İleri Evre Böbrek Tümörleri Oturum Başkanları: Sakıp Erturhan, Yüksel Yılmaz15.00 - 15.20 Radikal nefrektomide LND? Gereklilik mi? Boşa kürek çekmek mi? Kadir Türkölmez15.20 - 15.40 Primer cerrahi sonrası lokal nükslerin tedavisi Sakıp Erturhan15.40 - 16.00 İleri evre RCC’lerde hedefe yönelik tedavi algoritması Ömer Küçük

16.00 - 17.00 Genito-Üriner Kanserler: Basic Sciences Oturum Başkanları: Levent Özdal, Çetin Dinçel16.00 - 16.20 Dolaşımdaki tümör hücreleri ve epitelyal - mezenkimal dönüşüm Ayhan Verit16.20 - 16.40 Metabolik sendrom - Ürolojik kanserler arasındaki ilişki Necip Pirinçci16.40 - 17.00 Genitoüriner kanserlerde kullanılan aşılar Bülent Akduman

SALON 2

07.00 - 08.00 Görseller Eşliğinde Çocuklarda En Sık Uygulanan Genital Cerrahiler Oturum Başkanı: Yusuf Kibar07.00 - 07.20 İnmemiş testis Kaya Horasanlı 07.20 - 07.40 İnguinal herni / hidrosel Yılmaz Aksoy07.40 - 08.00 Distal hipospadias Selçuk Yücel

11.00 - 12.00 Operatif Videolar Eşliğinde VUR ve UPJ Darlığına Yaklaşım Oturum Başkanları: M. İhsan Karaman, Enver Özdemir11.00 - 11.10 Subüreterik enjeksiyon Anne-Françoise Spinoit11.10 - 11.20 Üreteroneosistostomi (İntravezikal) Deniz Demirci11.20 - 11.30 Üreteroneosistostomi (Megaüreter / Tapering) Yusuf Kibar11.30 - 11.40 Açık piyeloplasti Tarkan Soygür11.40 - 11.50 Laparoskopik piyeloplasti Radim Kocvara

12.00 - 13.00 Öğle Yemeği

13.00 - 14.00 Panel: Olgular Eşliğinde ‘Antenatal Hidronefroza’ Yaklaşım Moderatör: Tayfun Oktar Panelistler: Nilüfer Göknar, Cankon Germiyanoğlu, Yaşar Issı, İrfan Dönmez

14.00 - 15.00 Üriner Enfeksiyonlarda Spesifik Durumlar Oturum Başkanları: Sefa Resim, Mete Çek14.00 - 14.15 Cinsel temas ile bulaşan hastalıklarda yeni ne var? Önder Yaman14.15 - 14.30 Ürolojide mikrobiom Ali Ağaçfidan14.30 - 14.45 Fournier gangreni ve güncel tedavi yöntemleri Şenol Adanur14.45 - 15.00 Olgular eşliğinde cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar Mesut Cilli

Sponsorlu Oturum15.00 - 15.15 Üriner sistem enfeksiyonlarında profilaksi Barış Nuhoğlu15.15 - 15.30 Ürolojide inovasyon Faruk Yencilek

15.30 - 15.45 Kahve Arası

15.45 - 17.45 Video Sunum Oturumu 2 Oturum Başkanları: Murat Binbay, Yılmaz Aksoy VS 16 - VS 30

22

8 EKİM 2016, CUMARTESİ SALONLAR SALON 3

07.00 - 08.00 Androloji Genetik ve Kök Hücre Oturum Başkanı: İsa Özbey, Erdem Akbay07.00 - 07.20 İnfertilitede kök hücre tedavisi Murat Şamlı07.20 - 07.40 Erektil disfonksiyonda kök hücre tedavisi Muammer Kendirci07.40 - 08.00 İnfertilite genetiği tanısında yenilikler Engin Kandıralı

11.00 - 12.00 İnkontinans / Nöroüroloji Oturumu Oturum Başkanları: Cenk Gürbüz, Kadir Önem11.00 - 11.15 Transvajinal meş prosedürleriyle ilişkili komplikasyon riskini azaltmak için Frank Van Der Aa uygulanan cerrahi teknikler 11.15 - 11.30 AAM’ nin güncel yönetimi Ajay Singla11.30 - 11.45 Ürolojide kabusumuz pelvik ağrılar çözümsüz mü? Ömer Bayrak11.45 - 12.00 Nörojenik alt üriner sistem disfonksiyonlarında güncelleme Abdullah Demirtaş

12.00 - 13.00 Öğle Yemeği

13.00 - 14.30 Video Sunum Oturumu 3 Oturum Başkanları: Altuğ Tuncel, Yaşar Özgök VS 31 - VS 40

14.30 - 16.30 Video Sunum Oturumu 4 Oturum Başkanları: Derya Balbay, Erdem Canda VS 41 - VS 53

16.30 - 18.30 Sözlü Sunum Oturumu 2 Oturum Başkanı: Selçuk Güven, Ahmet Tefekli SS 16 - SS 30

SALON 4

07.00 - 08.00 Uretra Darlığı Tedavisi Güncelleme Kursu Oturum Başkanı: Murat Tunç07.00 - 07.10 Kompleks ön üretra (anterior üretra) darlıklarına yaklaşım Ali Atan07.10 - 07.20 Kompleks arka üretra (posterior üretra) darlıklarına yaklaşım Coşkun Şahin07.20 - 08.00 Panel: Üretroplastide zor olgular Coşkun Şahin Murat Tunç, Selami Albayrak, Fatih Yalçınkaya, Ali Atan

10.00 - 11.00 Endoürolojide Teknolojik Gelişmeler Oturum Başkanı: Özkan Polat10.00 - 10.15 Bipolar teknolojiler Cenk Gürbüz10.15 - 10.30 Görüntüleme Sistemlerinde Yeni ne var? Tolga Karakan10.30 - 10.45 Stentler Emrah Yürük10.45 - 11.00 PNL eğitiminde 3 boyutlu print yardımıyla eğitim Fatih Altunrende

11.00 - 12.00 Prostat Kanserinde Fokal Tanı ve Tedaviler Oturum Başkanı: Tarık Esen11.00 - 11.20 Multiparametrik MRI and fusion biopsies for prostate cancer Peter Albers11.20 - 11.40 Prostat kanserinde fokal HIFU uygulaması Tunç Özdemir11.40 - 12.00 Radikal prostatektomi sonrası lokal nükslerde görüntüleme yöntemleri Barış Bakır

12.00 - 13.00 Öğle Yemeği

13.00- 15.30 Sözlü Sunum Oturumu 5 Oturum Başkanları: Asıf Yıldırım, Ege Can Şerefoğlu SS 61 - SS 81

23

8 EKİM 2016, CUMARTESİ SALONLAR SALON 5

07.00 - 08.00 Surrenal Patolojileri Kursu Oturum Başkanları: Öner Odabaş, Halil Başar07.00 - 07.15 Surrenal tümörlerinde sınıflandırma ve hangi hastaya izlem? Murat Arslan07.15 - 07.30 Surrenal tümörlerinde pre-op görüntüleme ve laboratuvar değerlendirme Barış Bakır07.30 - 07.45 Laparoskopik surrenalektomi: Adım adım teknik İsmet Yavaşçaoğlu07.45 - 08.00 Surrenal cerrahileri sonrası takip ve değerlendirme Yiğit Akın

08.00 - 10.00 Sözlü Sunum Oturumu 3 Oturum Başkanları: Muammer Kendirci, Murat Dinçer SS 31 - SS 45

12.00 - 13.00 Öğle Yemeği

13.00 - 14.30 Video Sunum Oturumu 5 Oturum Başkanları: Murat Tunç, Selami Albayrak VS 54 - VS 62

14.30 - 16.00 Video Sunum Oturumu 6 Oturum Başkanları: Cankon Germiyanoğlu, Ayhan Verit VS 63 - VS 70

16.00 - 18.00 Sözlü Sunum Oturumu 4 Oturum Başkanları: Tarkan Soygür, Bülent Akduman SS 46 - SS 60

SALON 6

10.10 - 12.30 Her Yönüyle Lazer Kursu - I Oturum Başkanları: Turhan Çaşkurlu, Necmettin Atsü10.10 - 10.30 Lazer tipleri ve çalışma prensibi Selçuk Güven

10.30 - 11.50 BPO tedavisinde lazer kullanımı:10.30 - 10.50 Holmium lazer Lütfi Tunç 10.50 - 11.10 KTP lazer Faruk Yencilek11.10 - 11.30 Diode lazer Erem Kaan Başok11.30 - 11.50 Laparoskopik ürolojide lazer kullanımı Altuğ Tuncel11.50 - 12.10 Ürolojik malignitelerde lazer kullanımı Ferhat Ateş12.10 - 12.30 Tartışma

12.30 - 13.30 Öğle Yemeği

13.30 - 14.50 Her Yönüyle Lazer Kursu - II Oturum Başkanları: Ali İhsan Taşçı13.30 - 13.50 Üriner sistem taş hastalığında lazer kullanımı Gökhan Atış 13.50 - 14.10 Üriner sistem darlıklarında lazer kullanımı Namık Kemal Hatipoğlu14.10 - 14.30 Pediatrik ürolojide lazer kullanımı M. Selçuk Sılay14.30 - 14.50 Ürogenital patolojilerde lazer kullanımı Emre Salabaş

14.50 - 15.10 Kahve Arası15.10 - 16.30 Lazer Simulasyon Programı Holmium lazer İlter Alkan

24

8 EKİM 2016, CUMARTESİ SALONLAR SALON 7 E-BLUS Kursu Eğitmenler: Yaşar Özgök, Lütfi Tunç, Murat Arslan, Taylan Oksay, Yiğit Akın, Serdar Yalçın, Giray Ergin

Kurs Başkanları: Yaşar Özgök, Lütfi Tunç Kurs Koordinatörleri: Murat Arslan, Yiğit Akın

08.15 - 08.30 Kurs Koordinatörleri Giriş: Murat Arslan E-BLUS egzersizleri tanıtımı: Yiğit AKIN

08.30 - 10.00 Kurs 1 Oturum Başkan: Yaşar Özgök Eğitmenler: Yiğit Akın, Lütfi Tunç, Murat Arslan, Serdar Yalçın

10.30 - 12.00 Kurs 2 Oturum Başkanı: Lütfi Tunç Eğitmenler: Yaşar Özgök Murat Arslan, Lütfi Tunç, Giray Ergin

13.00 - 14.30 Kurs 3 Oturum Başkanı: Murat Arslan Eğitmenler: Yiğit AKIN, Lütfi Tunç, Yaşar Özgök, Taylan Oksay

15.30 - 17.30 E-BLUS Sınavı Yönetici: Yiğit AKIN Yaşar Özgök, Lütfi Tunç, Murat Arslan, Yiğit AKIN

9 EKİM 2016, PAZAR SALONLAR ANA SALON07.00 - 08.00 Eve Dönüş Mesajları Oturum Başkanı: Levent Özdal Nöroüroloji Engin Doğantekin Endoüroloji Murat Arslan Üroonkoloji Alper Ötünçtemur Androloji Murat Çakan Çocuk Ürolojisi Haluk Şen

08.00 - 09.40 Androlojik Cerrahide ve İnfertilitede Yeni Uygulamalar Oturum Başkanı: Bülent Semerci, Nurettin Cem Sönmez08.00 - 08.20 İnfertil erkeğin medikal tedavisinde kanıta dayalı kullanılan ilaçlar Eyüp Veli Küçük08.20 - 08.40 Hastayı ne zaman IUI/ICSI’ye yönlendirelim? Barış Altay08.40 - 08.55 Penil protez yerleştirilmesi Memduh Aydın08.55 - 09.10 Priapizmin cerrahi tedavisi Murat Çakan09.10 - 09.25 Penis deformitelerinde tedavi Bilal Gümüş09.25 - 09.40 Vaz deferens proksimal ve distal obstrüksiyonlarında güncelleme Selahittin Çayan

09.40 - 09.50 Kahve Arası09.50 - 10.50 Androloji Oturumu Oturum Başkanları: Oğuz Ekmekçioğlu, Oktay Nazlı09.50 - 10.10 Penil elongasyon: Algoritim, cerrahi dışı ve cerrahi yöntemler M. Faruk Usta10.10 - 10.30 PDE 5 inihibitörleri kronik kullanım Metin İshak Öztürk10.30 - 10.50 Prematür ejakulasyon Ege Can Şerefoğlu

10.50 - 11.00 Kahve Arası11.00 - 12.00 Olgular Eşliğinde ‘Altını Islatan Çocuğa’ Yaklaşım Moderatör: Orhan Ziylan Panelistler: Kaya Horasanlı, Ali Ayyıldız, Nilüfer Göknar

12.00 - 12.30 Akılcı İlaç Kullanımı Ramazan Aşcı

25

9 EKİM 2016, PAZAR SALONLAR SALON 107.00 - 08.00 Radyoloji Kursu Oturum Başkanı: Ahmet Reşit Ersay07.00 - 07.20 Ultrasonografiye ne kadar güvenmeliyiz? Gökhan Gökçe 07.20 - 07.40 Kontrast maddeler ile ilgili bilinmesi gerekenler Berat Cem Özgür07.40 - 08.00 Prostat kanserinde füzyon biyopsi: Video uygulama (med-modern sponsorluğunda) Barış Bakır

08.30 - 09.30 Çocuk Ürolojisi Oturum Başkanları: Ali Ayyıldız, Aydın Özgül08.30 - 08.50 Ülkemizde sünnet problemleri ve ideal çözümler M. İhsan Karaman08.50 - 09.10 Vezikoüreteral reflü güncel tedavisi Tarkan Soygür09.10 - 09.30 Antenatal hidronefroz: Yeni ne var? Cankon Germiyanoğlu

09.30 - 10.30 Olgular Eşliğinde Çocuklarda ‘Taş Hastalığına’ Yaklaşım Moderatör: M. Selçuk Sılay Panelistler: Yılmaz Aksoy, Deniz Demirci, Haluk Şen, Yaşar Issı

10.30 - 10.45 Kahve Arası10.45 - 11.30 Panel: Erkek İnkontinansı – Zor Vakalar Moderatör: Kadir Önem Panelistler: Rızwan Hamid, Frank Van Der Aa, Burhan Coşkun

11.30 - 12.10 Video Panel: Nasıl Yapıyorum? Moderatörler: Abdullah Demirtaş, O. Ünal Zorba11.30 - 11.40 Üretroplasti end-to-end anastomoz Frank Van Der Aa11.40 - 11.50 Augmentation + mesane boynu kapatılması Frank Van Der Aa11.50 - 12.00 Laparoskopik vezikovajinal fistül onarımı Murat Dinçer12.00 - 12.10 Robotik sakrokolpopeksi Ömer Gülpınar

SALON 207.00 - 08.00 Retrograd İntrarenal Cerrahi Kursu Oturum Başkanları: Arslan Ardıçoğlu, Sefa Resim07.00 - 07.20 Hangi hastaya RIRS? Bilal Eryıldırım07.20 - 07.40 Hazır bulunulması gerekenler Emrah Yürük07.40 - 08.00 Neler yapmamalıyız? Rahim Horuz

09.00 - 10.00 Video Oturum: Nasıl Yapıyorum? Kime Yapıyorum? Oturum Başkanı: Ahmet Yaser Müslümanoğlu09.00 - 09.15 Mini- / Ultramini- / Süpermini- / Mikro-PNL Sven Lahme09.15 - 09.30 Supin / Endoskopi kombine PNL Namık Kemal Hatipoğlu 09.30 - 09.45 Özellikli olgularda RIRS Ali Ünsal09.45 - 10.00 URS konusunda teknolojik gelişmeler Selahattin Bedir

10.00 - 10.15 Kahve Arası Türk-Kıbrıs Ortak Konferansı Oturum Başkanları: Stavros Charalambous, Kemal Bolayır

10.15 - 11.15 Vaka Tartışmaları Moderatör: M. Derya Balbay

Panel: Laparoskopik / Robotik Radikal Prostatektomi ve Radikal Sistektomi Olguları Panelistler: Chrysanthos Kouriefs, Erdem Canda, Volkan Tuğcu, Fatih Atuğ, Serkan Altınova

11.15 - 12.00 Konferans Oturum Başkanları: Stavros Charalambous, Kemal Bolayır11.15-11.30 Üriner sistem enfeksiyonlarında artan antibiyotik direnci Erol Uçaner11.30-11.45 HPV ve HSV enfeksiyonlarının güncel tanı, tedavi ve proflaksisi Server Serdaroğlu

26

9 EKİM 2016, PAZAR SALONLAR SALON 3

07.00 - 08.00 Kurs Androloji: Kadın Cinsel Fonksiyon Bozukluğunda Güncel Tanımlama ve Risk Faktörleri Oturum Başkanı: İrfan Orhan07.00 - 07.30 Türkiyedeki prevalansı Selahittin Çayan07.30 - 08.00 Kadın cinsel fonksiyon fizyolojisinde yenilikler ve cinsel istek İsa Özbey ve orgazm bozukluklarında tedavi

08.00 - 09.00 Erken Evre Böbrek Tümörleri Oturum Başkanları: Barış Nuhoğlu, Atilla Gör08.00 - 08.15 Küçük renal kitlelerde biyopsi ve izlem Asıf Yıldırım08.15 - 08.30 Fokal tedaviler mantıklı mı? Hasan Bakırtaş08.30 - 08.45 Nefron koruyucu cerrahinin sınırları ve sonuçları Orhan Koca08.45 - 09.00 Benign böbrek tümörlerinde medikal tedavi Altuğ Tuncel

09.00 - 10.00 Testis Tümörleri Oturum Başkanları: Faruk Yağcı, Taylan Oksay 09.00 - 09.15 Testis koruyucu cerrahi ve kontralateral biyopsi: Hangi hastaya? Nasıl? Abdurrahim İmamoğlu09.15 - 09.30 Evre I-II seminom tedavi algoritması Yaşar Bozkurt09.30 - 09.45 Evre I-II NSGHT tedavi algoritması Peter Albers09.45 - 10.00 Testis tümörlerinde kemoterapi ve radyoterapi sonrası rezidüel kitlelere yaklaşım Ferhat Ateş

10.00 - 11.00 Üst Üriner Sistem Kanserleri Oturum Başkanları: Sedat Soyupek, Erdal Yılmaz10.00 - 10.15 Endoskopik cerrahi: Hangi hastaya? Nasıl? Sonuçlar tatminkar mı? Ali Fuat Atmaca10.15 - 10.30 Nefroüreterektomide LND sınırları nasıl olmalıdır? Tolga Akman10.30 - 10.45 Nefroüreterektomi sonrası adjuvant kemoterapi: Hangi hastaya? Nasıl? Mert Başaran10.45 - 11.00 Primer Cerrahi sonrası lokal nükslerin tedavisi Tahir Karadeniz

11.00 - 12.00 Video Oturumu: Nasıl Yapıyorum? Oturum Başkanı: Yaşar Özgök11.00 - 11.20 Adım adım laparoskopik nefrektomi Lütfi Tunç11.20 - 11.40 Laparoskopik / robotik parsiyel nefrektomi Murat Binbay11.40 - 12.00 Laparoskopik / robotik adrenalektomi Burak Turna

SALON 4

07.00 - 08.00 Prostat Biyopsisi Kursu Oturum Başkanları: Ercüment Ulusoy, M. Derya Balbay

07.00 - 07.20 Konvansiyonel biyopside lendmarklar Abdurrahim İmamoğlu07.20 - 07.40 Konvansiyonel biyopside hedefe yönelik tanı Yılmaz Aslan07.40 - 08.00 Dolaşımdaki prostat kanseri markırları Sakıp Erturhan

08.00 - 09.00 ESRU Oturumu I Oturum Başkanı: Barış Yücel08.00 - 08.20 Genç akademik ürolog olma yolunda, yurt dışı burs ve eğitim programları M. Selçuk Sılay bilgilendirme08.20 - 08.40 Asistanlıkta bilimsel çalışma yapma ve makale yazma Tolga Akman08.40 - 09.00 Robotik sistektomi ve intrakorporeal neobladder sonuçları ve Serkan Altınova adım adım teknik (Video sunumu)

27

9 EKİM 2016, PAZAR SALONLAR SALON 4

09.00 - 10.00 ESRU Oturumu II Asistanlar Yarışıyor - ESRU Quiz Oturum Başkanları: Ateş Kadıoğlu, İrfan Orhan Panelistler: Selçuk Güven, Orhan Koca, Ömer Bayrak, Zafer Kozacıoğlu

10.00 - 10.30 ESRU Türkiye Yönetim Kurulu Seçimi Ahmet Ürkmez, Erman Damar

10.30 - 12.30 Tartışmalı Poster Oturumu 3 Oturum Başkanları: Levent Özdal, Selçuk Yücel TP 55 - TP 80

SALON 5

07.00 - 08.00 ESWT Oturum Başkanları: Melih Çulha, Muammer Kendirci07.00 - 07.20 Düşük doz ESWT hakkındaki blimsel gerçekler Özcan Atahan07.20 - 07.40 Kimlere ESWT Muammer Kendirci07.40 - 08.00 ESWT hakkındaki çekinceler Mazhar Ortaç

09.00 - 11.00 Tartışmalı Poster Oturumu 4 Oturum Başkanları: Özdal Dillioğlugil, Bilal Eryıldırım TP 81 - TP 108

28

AKADEMİK KATILIM

Adanur Ş.Ağaçfidan A.Ağaoğlu F.Akbay E.Akdaş A.Akduman B.Akın Y.Akman T.Aksoy Y.Aktoz T.Albayrak S.Alkan İ.Altay B.Altınova S.Altunrende F.Ardıçoğlu A.Armağan A.Arslan M.Aslan Y.Aşcı R.Atahan Ö.Atan A.Ateş F.Atış G.Atmaca A. F.Atsü N.Atsü A. N.Atuğ F.Aydın M.Aydın S.Ayyıldız A.Bakır B.Bakırtaş H.Balbay M. D.Başar H.Başaran M.Başok E. K.Bayrak Ö.Bedir S.Binbay M.Bolayır K.Boylu U.Bozkurt Y.Bozlu M.

Canda A. E.Cilli M.Coşkun B.Çakan M.Çaşkurlu T.Çayan S.Çek M.Çevik İ.Çulha M.Çulpan M.Dalkılıç A.Damar E.Demir M.Demirci D.Demirdöğen O.Demirtaş A.Dillioğlugil Ö.Dinçel Ç.Dinçer M.Ekmekçioğlu O.Ersay A. R.Erturhan M. S.Eryıldırım B.Esen T.Germiyanoğlu C.Gökçe A.Gökçe G.Göknar N.Gör A.Gülpınar Ö.Gümüş B.Gürbüz C.Güven S.Haliloğlu A.Hatipoğlu N. K.Horasanlı K.Horuz R.Issı Y.İmamoğlu A.İstanbulluoğlu O.Kadıoğlu A.Kandemir E.Kandıralı E.Karadeniz T.

29

AKADEMİK KATILIM

Karaman M. İ.Kendirci M.Kılıçarslan H.Kibar Y.Koca O.Koşar A.Kozacıoğlu Z.Küçük E. V.Müslümanoğlu A. Y.Nane İ.Nazlı O.Nuhoğlu B.Odabaş Ö.Oksay T.Oktar T.Okyar G.Onur R.Orhan İ.Ortaç M.Önem K.Ötunçtemur A.Özbey İ.Özdal L.Özdemir E.Özdemir T.Özgök Y.Özgül A.Özgür B. C.Özkan L.Özkuvancı Ü.Öztürk M. İ.Parlaktaş B. S.Pirinçci N.Polat Ö.Resim S.Reşorlu B.Sarıkaya S.Seçkiner İ.Semerci B.Serdaroğlu S.Sılay S.Soygür T.Soyupek S.Sönmez N. C.

Süer E.Şahin C.Şamlı M.Şen H.Şerefoğlu E. C.Taşçı A. İ.Taşdemir C.Tefekli A.Tellaloğlu S.Tepeler A.Tuğcu V.Tuğrul M.Tuncel A.Tunç L.Tunç M.Turna B.Türkmen C.Türkmen A.Türkölmez K.Uçaner E.Uğurlucan F. G.Ulusoy E.Usta M. F.Ünal D.Ünsal A.Ürkmez A.Verit A.Yağcı F.Yalçınkaya F.Yaman Ö.Yavaşçaoğlu İ.Yencilek F.Yıldırım A.Yılmaz E.Yılmaz Y.Yücel S.Yücel B.Yürük E.Ziylan O.Ziypak T.Zorba Ü.

30

BİLDİRİLER

31

VİDEO SUNUM OTURUMU 1 (VS 01 - VS 15)Alt Üriner Sistem Patolojileri, Ürodinami, Nöroüroloji - Tedavi / Androloji Erektil Disfonksiyon (Erkek, Kadın) Tedavi / Böbrek Tümörleri Lokalize Tanı ve Tedavi / BPH - Tedavi (Medikal - Cerrahi) / Kadın Ürolojisi / Operaktif Teknikler - Laparoskopik ve Robotik Üroloji

Oturum Başkanları: Rahmi Onur, Uğur Boylu

VS-001Post-Prostatektomik İnkontinansda Transobturator Erkek Aski CerrahisiNurullah Hamidi1, Aytaç Kayış2, Perviz Hacıyec1, Evren Süer1, Mehmet İlker Gülpınar1, Ömer Gülpınar1 1Ankara Üniversitesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, Ankara 2Kars Devlet Hastanesi

VS-0023 Parçalı Penil Protez Preperitoneal Reservuar Yerleştirme; VakalarımızBilal Gümüş, Kutalmış Oğuzhan Özer Celal Bayar Üniversitesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, Manisa

VS-003Hiler Böbrek Tümörü için Yapılan Robotik Parsiyel Nefrektomi Sırasında Renal Ven Yaralanmasının YönetimiMurat Binbay, Murat Şahan, Akif Erbin, Ali Sezer, Ufuk Çağlar, Ahmet Yalçın Berberoğlu Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul VS-004HoLEP (Holmiyum Laser Enucleasyon Prostate)Remzi Sağlam1, Zafer Nida Tokatlı1, Yıldırım Yılmaz2, Tahir Zengin3 1Medikana International Ankara Hastanesi 2Ortadoğu Hastanesi, Ankara 3Çankaya Yaşam Hastanesi, Ankara VS-005Karişik Tip İdrar Kaçirma Tedavisinde Vajen Ön Duvari Süspansiyon CerrahisiAytaç Kayış1, Ömer Gülpınar2, Barış Esen2, Mehmet İlker Gökçe2, Evren Süer2 1Kars Devlet Hastanesi 2Ankara Üniversitesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, Ankara VS-006Mesaneden Mesh Veya Prolen Sütürün Lazerle EksizyonuPerviz Hacıyev, Ömer Gülpınar, Nurullah Hamidi, Mehmet İlker Gökçe, Evren Süer Ankara Üniversitesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, Ankara VS-007TVT Operasyonu Sonrasi Mesh Eksizyon CerrahisiAytaç Kayış1, Ömer Gülpınar2, Barış Esen2, Mehmet İlker Gökçe2, Evren Süer2 1Kars Devlet Hastanesi 2Ankara Üniversitesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, Ankara

6 EKİM 2016, PERŞEMBE 14.00 - 16.00 / SALON 2

32

VS-008Robot Yardımlı Böbrek TransplantasyonuVolkan Tuğcu1, Selçuk Şahin1, Abdullah Hızır Yavuzsan1, İsmail Yiğitbaşı1, Feyzi Arda Atar1, Fatih Gökhan Akbay2, Süheyla Apaydın2, Ali İhsan Taşçı1 1Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul 2Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği, İstanbul VS-009Atnalı Böbrekte Laparoskopik Heminefrektomi DeneyimimizAlper Bitkin, Mevlüt Keleş, Mustafa Aydın, Lokman İrkilata, Caner Moral, Ebubekir Akgüneş, Ramazan İnan, Emrah Küçük, Mustafa Kemal Atilla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Samsun, Türkiye VS-010Komplet Üreteral Duplikasyonlu Böbrekte Nonfonksiyonel Üst Pol İçin Uygulanan Laparoskopik Parsiyel NefroüreterektomiAli Ünsal1, Giray Ergin2, Mustafa Kıraç2, Burak Köprü3 1Gazi Üniversitesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, Ankara 2Koru Ankara Hastanesi, Üroloji Kliniği, Ankara 3Konya Asker Hastanesi, Üroloji Kliniği, Konya VS-011Laparoskopik Radikal Sistektomi ve Eş Zamanlı RIRS ile Böbrek Taşı TedavisiYaşar Bozkurt, Necmettin Penbegül, Namık Kemal Hatipoglu, Murat Atar, Cem Alan Dicle Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalı, Diyarbakır VS-012Sağ Hidronefrotik Nonfonksiyone Taşlı Pelvik Böbreği Olan Hastada Laparoskopik Nefrektomi DeneyimimizAlper Bitkin, Ebubekir Akgüneş, Mustafa Aydın, Lokman İrkilata, Caner Moral, Mevlüt Keleş, Ramazan İnan, Emrah Küçük, Mustafa Kemal Atilla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi VS-013Seviye 3 İnferior Vena Kava Tümör Trombektomi ile birlikte Robot Yardımlı Radikal NefrektomiMurat Binbay1, Akif Erbin1, Harun Özdemir1, Murat Şahan1, Fatih Yanaral1, Mehmet Mustafa Can2 1Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği,Istanbul, Türkiye 2Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği,Istanbul, Türkiye

VS-014Böbrek Alt Pol Ve Renal Pelvis Taşı Olan Hastamızda Fleksibl Sistoskopi İle Lazer Fragmantasyon Eşliğinde Laparoskopi Piyelolitotomi DeneyimimizAlper Bitkin, Mevlüt Keleş, Mustafa Aydın, Lokman İrkilata, Caner Moral, Ebubekir Akgüneş, Ramazan İnan, Emrah Küçük, Mustafa Kemal Atilla Samsun Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Samsun, Türkiye VS-015Sağ Donör Böbrek ile Robotik Böbrek TransplantasyonuVolkan Tuğcu1, Selçuk Şahin1, Abdullah Hızır Yavuzsan1, İsmail Yiğitbaşı1, Feyzi Arda Atar1, Fatih Gökhan Akbay2, Süheyla Apaydın2, Ali İhsan Taşçı1 1Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul 2Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği, İstanbul

33

SÖZLÜ SUNUM OTURUMU 1 (SS 01 - SS 15)Alt Üriner Sistem Patolojileri, Ürodinami, Nöroüroloji - Tanı / Alt Üriner Sistem Patolojileri, Ürodinami, Nöroüroloji - Tedavi / Androloji Erektil Disfonksiyon (Erkek, Kadın) Tanı / Androloji Erektil Disfonksiyon (Erkek, Kadın) Tedavi

Oturum Başkanları: M. Faruk Usta, Cenk Gürbüz

SS-001OSAS’ lı Kadın Hastalardaki Nokturi Sıklığı ve Alt Üriner Sistem Semptomlarının DeğerlendirilmesiMurat Tuncer1, Kubilay Sabuncu1, Banu Salepçi2, Cemal Göktaş1, Cihangir Çetinel1, Gülten A. Güngör2, Oktay Akça1, Kemal Sarıca1 1Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Üroloji Kliniği, İstanbul 2Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul

SS-002AÜSS ile Başvuran Erişkinlerde Prematür Ejakülasyon BirlikteliğiMurat Dursun1, Hüseyin Beşiroğlu2, Alper Ötünçtemur3, Emin Özbek4 1Bahçelievler Devlet Hastanesi, Üroloji Bölümü, İstanbul 2Çatalca Ilyas Çokay Devlet Hastanesi, Üroloji Bölümü, Istanbul 3Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Bölümü, İstanbul 4İstanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Bölümü, İstanbul SS-003Huzursuz Bacak Sendromu ve Aşırı Aktif Mesane Birlikteliği: Etyoloji, Prevalans ve Tedavide Etkili FaktörlerCaner Moral1, Mustafa Aydın1, Ahmet Yılmaz2, Lokman İrkılata1, Alper Bitkin1, Mustafa Kemal Atilla1 1Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Samsun 2Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Samsun SS-004Alt Üriner Sistem Disfonksiyonlarinda Sakral Nöromodülasyon;İlk DeneyimlerimizPerviz Hacıyev, Nurullah Hamidi, Evren Süer, Mehmet İlker Gökçe, Ömer Gülpınar Ankara Üniversitesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, Ankara SS-005Komplike Üretra Darlıklarında Bukkal Mukozal Greft İle Onlay Augmentasyon ÜretroplastiÖmer Bayrak, Erkan Sadioğlu, İlker Seçkiner, Haluk Şen, Sakıp Erturhan, Faruk Yağcı Gaziantep Üniversitesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, Gaziantep SS-006Dirençli Aşırı Aktif Mesaneli Hastalarda İntravezikal Onabolinumtoksin A Enjeksiyonunun Etkinlik ve Güvenilirliği: Türkiyedeki ilk Multicenter Çalışma. Türk Üroloji Akademisi İnkontinanas/ Nöroüroloji Çalışma GrubuKadir Önem1, Ömer Bayrak2, Abdullah Demirtaş3, Burhan Coşkun4, Murat Dinçer5, Cemal Taşdemir6, İzzet Koçak7, Rahmi Onur8 1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Samsun 2Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Gaziantep 3Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Kayseri 4Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Bursa 5Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul 6İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Malatya 7Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Aydın 8Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, İstanbul

6 EKİM 2016, PERŞEMBE 16.00 - 18.00 / SALON 2

34

SS-007Ureteral Stone Management and Its Effect on Male Sexual FunctionMustafa Suat Bolat1, Ekrem Akdeniz1, Ramazan Asci2, Fikret Erdemir3, Onder Cinar1, Leman Tomak4 1Department of Urology, Samsun Training and Research Hospital, Saglik Bilimleri University, Samsun, Turkey 2Department of Urology, Ondokuz Mayıs University, Samsun, Turkey 3Department of Urology, Gaziosmanpasa University, Tokat, Turkey 4Department of Biostatistic, Ondokuz Mayıs University, Samsun, Turkey SS-008Trokanterik Femur Kırığı Cerrahisinin Erkek ve Kadın Partnerlerinin Seksüel Fonksiyonlarına EtkisiMelih Balcı1, Deniz Çankaya2, Altuğ Tuncel1, Burak Yoldaş2, Serdar Yılmaz2, Ozer Güzel1, Çağdaş Şenel1, Yalçın Tabak2 1Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği, Ankara 2Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi Kliniği, Ankara

SS-009Kronik Böbrek Yetmezliği İle İlişkili Erektil Disfonksiyonda Hiperhomosisteinemi’nin RolüMustafa Faruk Usta, Emrah Sarı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı

SS-010Erektil Disfonksiyonu Olan Erkeklerde Kronotropik Yanıt ve Kalp Hızı Toparlanma İndeksindeki Değişimlerin DeğerlendirilmesiFaruk Küçükdurmaz1, Gurkan Acar2, Caner Ölmez1, Sefa Resim1 1Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Üroloji Ana Bilim Dalı 2Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı SS-011Serum Melatonin Düzeyi ile Erektil Disfonksiyon Arasındaki İlişkiAliseydi Bozkurt1, Binhan Kağan Aktaş2, Mehmet Karabakan3, Murat Günay4, Ercüment Keskin1 1Erzincan Üniversitesi, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, Erzincan, Türkiye 2Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Ankara, Türkiye 3Mersin Toros Devlet Hastanesi, Üroloji Kliniği, Mersin, Turkiye 4Erzincan Üniversitesi, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Biyokimya Ana Bilim Dalı, Erzincan, Türkiye SS-012Prematür Ejakülasyon Tedavisi ile Plazma Melatonin Düzeyi Arasında İlişki Var Mı?Cem Tuğrul Gezmiş, Nusret Can Çilesiz, Ali Eroğlu, Burak Arslan, Buğra Çetin, Memduh Aydın GOP-Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul

SS-0132D:4D Parmak Oranları ile Yaşam Boyu Prematür Ejakülasyon Arasındaki İlişki: Prospektif, Karşılaştırmalı ÇalışmaDeniz Bolat1, Gökçen Ünal Kocabaş2, Timur Köse3, Tansu Değirmenci1, Mehmet Erhan Aydın1, Çetin Dinçel1 1Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hatanesi, Üroloji Kliniği, İzmir 2Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hatanesi, Endokrinoloji Kliniği, İzmir 3Ege Üniversitesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, İzmir

35

SS-014Hipertansif Hastalarda Ed Olan ve Olmayanlar Arasında İnflamatuar ve Vasoreaktif Markerlar Arasındaki FarklılıklarDevrim Tuğlu1, Mehmet Tolga Doğru2, Ercan Yuvanç1, Vedat Şimşek2, Üçler Kısa3, Erdal Yılmaz1, Ertan Batislam1 1Kırıkkale Üniversitesi, Üroloji Anabilim Dalı, Kırıkkale 2Kırıkkale Üniversitesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Kırıkkale 3Kırıkkale Üniversitesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Kırıkkale SS-015Diyabetik Ratlarda Uygulanan Ozon Tedavisinin Korpus Kavernozumda Nitrik Oksit Sentaz Düzeylerine ve Ereksiyon Kalitesi Üzerine EtkileriAykut Çolakerol1, Hasan Hüseyin Tavukçu2, Emrah Yürük1, Engin Kandıralı1, Ahmet Yaser Müslümanoğlu1, Atilla Semerciöz1 1Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2Florence Nightingale Hastanesi

36

TARTIŞMALI POSTER OTURUMU 1 (TP 01 - TP 30)Alt Üriner Sistem Patolojileri, Ürodinami, Nöroüroloji - Tanı / Alt Üriner Sistem Patolojileri, Ürodinami, Nöroüroloji - Tedavi / Androloji Erektil Disfonksiyon (Erkek, Kadın) Tanı / Androloji Erektil Disfonksiyon (Erkek, Kadın) Tedavi / Androloji İnfertilite - Tedavi / Böbrek Tümörleri Lokalize Tanı ve Tedavi / BPH - Deneysel Araştırma, Epidemiyoloji, Tanı / BPH - Tedavi (Medikal - Cerrahi)

Oturum Başkanları: Selahittin Çayan, Sakıp Erturhan

TP-001Yetişkin Vezkoüreteral Reflüde Klinik DeğerlendirmeBuğra Bilge Keseroğlu, Ali Ayyıldız Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi TP-002Postprostatektomik İdrar Kaçırmada Advance Sling SonuçlarımızNurullah Hamidi1, Aytaç Kayış2, Evren Süer1, Ömer Gülpınar1 1Ankara Üniversitesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, Ankara 2Kars Devlet Hastanesi TP-003Post-Prostatektomi İnkontinans Tedavisinde Artifisyel Sfinkter Sonuçları: Tek Merkez DeneyimiRahmi Gökhan Ekin, Oğuz Mertoğlu, Yusuf Özlem İlbey, Mustafa Karabıçak, Taha Çetin, Yiğit Yalçın, Zafer Kozacıoğlu İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi TP-004Penil Kısalık Yakınmaları: Türk toplumunda Durum Nedir?Ayşe Veyhürda Dikmen1, Çağrı Güneri2, Selçuk Esengen1, Serdar Yalçın3, Onur Açıkgöz4, Esat Ak5 1Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi, Üroloji Kliniği, Polatlı/Ankara 2Liv Hospital, Üroloji Kliniği, Ankara 3Ağrı Asker Hastanesi, Üroloji Kliniği, Ankara 4Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Ankara 529 Mayıs Devlet Hastanesi, Üroloji Kliniği, Ankara TP-005Ureteral Stone Management İn Women And Its Effect On Female Sexual FunctionEkrem Akdeniz1, Mustafa Suat Bolat1, Ramazan Asci2, Fikret Erdemir3, Leman Tomak4 1Department of Urology, Samsun Training and Research Hospital, Saglik Bilimleri University, Samsun, Turkey 2Department of Urology, Ondokuz Mayıs University, Samsun, Turkey 3Department of Urology, Gaziosmanpasa University, Tokat, Turkey 4Department of Biostatistic, Ondokuz Mayıs University, Samsun, Turkey TP-006Erektil Disfonksiyon Hastalarında Serum Endocan Düzeyinin ÖnemiMehmet Karabakan1, Aliseydi Bozkurt2, Serkan Akdemir3, Murat Günay4, Ercüment Keskin2 1Mersin Toros Devlet Hastanesi, Üroloji Kliniği, Mersin,Türkiye 2Erzincan Üniversitesi, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Erzincan,Türkiye 3İzmir Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji A.B.D, İzmir, Türkiye 4Erzincan Üniversitesi, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Biyokimya Kliniği, Erzincan,Türkiye

6 EKİM 2016, PERŞEMBE 14.00 - 16.00 / SALON 3

37

TP-007Erektil Disfonksiyonun Tanı Be Takibinde Geçmişten Günümüze Noktürnal Penil Tümesansın YeriAli Ayyıldız1, Buğra Bilge Keseroğlu1, Ayşe Veyhürda Dikmen2 1S.B.Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği 2S.B. Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi TP-008Erektil Disfonksiyonu olan Hastalarda Fosfodiesteraz 5 İnhibitör Yanıtını Tahmin Etmede Karotis Arter İntima-media Kalınlığının RolüEyyüp Sabri Pelit, Bülent Kati, Adem Tunçekin, Yiğit Akın, Halil Çiftçi, Ercan Yeni Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Şanlıurfa TP-009Obstrüktif Uyku Apne Sendromu (OSAS) - Prematür Ejakülasyon İlişkisiNusret Can Çilesiz1, Burak Arslan1, Cemal Hacı2, Ali Eroğlu1, Mustafa Bahadır Can Balcı1, Arif Özkan1, Memduh Aydın1 1GOP-Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul 2Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Kliniği, İstanbul TP-010Nötrofil-Lenfosit Oranı ve Erektil Disfonksiyon İlişkisiÖmer Kurt1, Metin Savun2, Fatih Yanaral2, Akif Erbin2, Ali Ayrancı2, Mehmet Fatih Akbulut2, Murat Binbay2 1Namık Kemal Üniversitesi, Üroloji Kliniği, Tekirdağ 2Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul TP-011Kardiyovasküler Hastalıklar İçin Yeni Bir İndeks Olan Kardiyometabolik İndeks Erektil Disfonksiyon İle İlişkili midir?Murat Dursun1, Hüseyin Beşiroğlu2, Alper Ötünçtemur3, Emin Özbek4 1bahçelievler devlet hastanesi, üroloji bölümü, istanbul 2çatalca ilyas çokay devlet hastanesi, üroloji bölümü, istanbul 3okmeydanı eğitim ve araştırma hastanesi, üroloji bölümü, istanbul 4istanbul eğitim ve araştırma hastanesi, üroloji bölümü, istanbul TP-012Kadın Cinsel Disfonksiyonuna Dişi Bakışı:Türk toplumunda Durum Nedir?Ayşe Veyhürda Dikmen Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi, Üroloji Kliniği, Polatlı/Ankara TP-013Düzenli Fiziksel Aktivitenin Ejakulasyon Üzerine EtkisiYıldıray Yıldız, Muhammet Fatih Kılınç, Ömer Gökhan Doluoğlu Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği, Ankara, Türkiye TP-014Metabolik Sendromun Eşlik Ettiği Erektil Disfonksiyon Olgularında Günlük Kullanılan Tadalafil 5 Mg Tedavisinin Erektil Fonksiyon Ve Testesteron Düzeyi Üzerine EtkisiLevent Özcan1, Emre Can Polat2, Efe Önen1, Alper Ötünçtemur1, Emin Özbek2 1Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Kocaeli,Türkiye 2Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul,Türkiye

38

TP-015Alt Üriner Sistem Semptomlarında Günlük Tadalafil 5Mg İle Umut Verici SonuçlarAyşe Veyhürda Dikmen1, Selçuk Esengen1, Çağrı Güneri2, Cem Nedim Yücetürk3, Alper Aktaş1, Veli Mert Yazar3, Serdar Yalçın4, Onur Açıkgöz5, Esat Ak6 1Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi, Üroloji Kliniği, Polatlı/Ankara 2Liv Hospital, Üroloji Kliniği, Ankara 3Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Ankara 4Ağrı Asker Hastanesi, Üroloji Kliniği, Ağrı 5Etlik Zübeyde Hanım Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Ankara 629 Mayıs Devlet Hastanesi, Üroloji Kliniği, Ankara TP-016Trimetazidinin Streptozotosin ile Oluşturulmuş Diyabetik Rat Modelinde Spermetogenesis Üzerine Koruyucu Etkisi VardırMuhammet Fuat Özcan1, Emine Rumeysa Hekimoglu2, Kemal Ener1, Mehmet Namuslu3, Ramazan Altintas4, Huseyin Tugrul Celik3, Ziya Akbulut1, Serkan Altinova1 1Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Ankara 2Hacettepe Üniversitesi, Kastamonu Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Ankara 3Turgut Özal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Ankara 4İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Malatya TP-017Testis Torsiyonu Oluşturulan Ratlarda Testis Hasarı Üzerine Feniramin Maleat Ve Nebivolol’ün Koruyucu EtkisiErcan Yuvanç1, Devrim Tuğlu1, Tunç Ozan2, Üçler Kısa3, Mahi Balcı4, Erdal Yılmaz1, Ertan Batislam1 1Kırıkkale Üniversitesi, Üroloji Anabilim Dalı, Kırıkkale 2Fırat Üniversitesi, Üroloji Anabilim Dalı, Elazığ 3Kırıkkale Üniversitesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Kırıkkale 4Kırıkkale Üniversitesi, Patoloji Anabilim Dalı, Kırıkkale TP-018Azoospermik Hastalarda Mikrocerrahi Varikoselektomi SonuçlarıQabil Huseynov, Mehmet Özen, Mustafa Özbek, Süleyman Öner, Fatih Kocamanoğlu, Murat Gülşen, Ramazan Aşçı Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Üroloji Anabilim Dalı, Samsun

TP-019Pediküle Klemp Koymadan Parsiyel Nefrektomi için Bir YöntemAli Atan, Fazlı Polat, Süleyman Yeşil, Ali Ünsal, İrfan Şafak Barlas, Haluk Tokuçoğlu Gazi Üniversitesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, Ankara TP-020Artmış Serum PSA Seviyesi İle Prezente Olan Böbrek Hücreli Karsinomun Prostatik MetastazıAhmet Ürkmez1, Özgur Haki Yüksel2, Aytac Sahin2, Orhan Koca1, Musab Ali Kutluhan1, Metin İshak Öztürk1 1Haydarpasa Numune Egitim ve Arastirma Hastanesi,Üroloji Kliniği, istanbul 2Fatih Sultan Mehmet Egitim ve Arastirma Hastanesi, Üroloji Kliniği, istanbul

39

TP-021Multipl Primer Tümörlü Soliter Böbrekli Hastada Parsiyel Nefrektomi Deneyimimizİbrahim Karabulut1, Erdem Kısa1, Fevzi Bedir1, Fatih Özkaya1, Fatih Kürşad Yılmazel1, Ercüment Keskin2, Mahmut Koç3, Ali Haydar Yılmaz3, Erdem Koç4, Hüseyin Koçakgöl5 1Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Servisi 2Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Erzincan 3Bilecik Devlet Hastanesi 4Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi 5Kanuni Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Trabzon TP-022Renal Hiler Tümörde İskemisiz Robotik Parsiyel NefrektomiAkif Erbin, Murat Şahan, Ömer Sarılar, Ali Ayrancı, Ali Güler, Murat Binbay Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul TP-023Kardiyometabolik İndeks Renal Hücreli Kanser Agresifliğinin Belirteci Olabilir mi?Murat Dursun1, Hüseyin Beşiroğlu2, Alper Ötünçtemur3, Emin Özbek4 1Bahçelievler Devlet Hastanesi, Üroloji Bölümü, İstanbul 2Çatalca İlyas Çokay Devlet Hastanesi, Üroloji Bölümü, İstanbul 3Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Bölümü, İstanbul 4İstanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Bölümü, İstanbul TP-024Böbrek Tümörlerinde Radyolojik Boyut ile Patolojik Boyut Aynı mı?Ali Ünsal, Fazlı Polat, Süleyman Yeşil, İrfan Şafak Barlas, Mehmet Feyiz Altınsoy, Haluk Tokuçoğlu Gazi Üniversitesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, Ankara

TP-025AB0 Kan Grupları Alt Üriner Sistem Yakınmalarını Etkiliyor mu?Erdal Benli1, Abdullah Çırakoğlu1, Ercan Öğreden2, Yasemin Kaya3, Ali Ayyıldız4, Ahmet Yüce1 1Ordu Üniversitesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, Ordu 2Giresun Üniversitesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, Giresun 3Ordu Üniversitesi, İç hastalıkları Ana Bilim Dalı, Ordu 4Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Ankara

TP-026Metabolik Sendromlu Benign Prostat Hiperplazili Hastalarda Alfa Reseptör Antagonisti ve 5 alfa redüktaz İnhibisyonu kombinasyonu Çok EtkilidirLevent Özcan1, Emre Can Polat2, Ramazan Kocaaslan3, Efe Onen1, Hüseyin Beşiroğlu2, Süleyman Sami Çakır2, Mustafa Erkoç2, Alper Ötünçtemur2, Emin Özbek2 1Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Kocaeli,Türkiye 2Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul,Türkiye 3Kafkas Üniversitesi,Tıp Fakültesi,Üroloji A.B.D, Kars,Türkiye TP-027Prostat büyümesi tedavisinde Holmiyum Laser Enükleasyon (HoLEP) ameliyatıRemzi Sağlam1, Zafer Nida Tokatlı1, Yıldırım Yılmaz2, Tahir Zengin3 1Medicana International Ankara Hastanesi, Üroloji Bölümü, Ankara 2Ortadoğu Hastanesi Üroloji Bölümü, Ankara 3Çankaya, Yaşam Hastanesi, Üroloji Bölümü

40

TP-028Alt Üriner Sistem Semptomlarının Tedavisinde Etkileyici SonuçlarAyşe Veyhürda Dikmen1, Selçuk Esengen1, Çağrı Güneri2, Serdar Yalçın3, Onur Açıkgöz4, Esat Ak5 1Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi, Üroloji Kliniği, Polatlı/Ankara 2Liv Hospital, Üroloji Kliniği, Ankara 3Ağrı Asker Hastanesi, Üroloji Kliniği, Ankara 4Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Ankara 529 Mayıs Devlet Hastanesi, Üroloji Kliniği, Ankara

TP-029Alfa Blokerlerin Başarısız Olduğu Hastalarda Alt Üriner Sistem Yakınmalarının Tedavisinde Tadalafil 5 Mg’ın EtkinliğiAli Atan, Fazlı Polat, Süleyman Yeşil, Ali Ünsal, Ender Cem Bulut, Haluk Tokuçoğlu Gazi Üniversitesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, Ankara TP-030Metabolik Sendrumun Eşlk Ettiği Benign Prostat Hiperplazisinin Tedavisinde Statinler EtkilidirLevent Özcan1, Emre Can Polat2, Hüseyin Beşiroğlu2, Süleyman Sami Çakır2, Yunus Avcı3, Alper Ötünçtemur2, Emin Özbek2 1Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Kocaeli,Türkiye 2Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul,Türkiye 3Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dahiliye Kliniği, İstanbul,Türkiye

41

TARTIŞMALI POSTER OTURUMU 2 (TP 31 - TP 54)Deneysel Üroloji - Diğer / Deneysel Üroloji - Taş Hastalığı / Diğer / Endoüroloji (Taş Dışı) Tedavi / Kadın Ürolojisi / Operaktif Teknikler - Laparoskopik ve Robotik Üroloji / Operaktif Teknikler - Rekonstrüktif Teknikler / Operaktif Teknikler (video) - Laparoskopik ve Robotik Üroloji / Operaktif Teknikler (video) - Onkoloji

Oturum Başkanları: İzzet Koçak, Okan İstanbulluoğlu

TP-031Farelerde Gentamisinin Neden Olduğu Apoptoz Üzerinde Kantaron Ektresinin EtkisiHalil Mahir kaplan1, Ergin Şingirik1, Ibrahim Atilla Arıdoğan2, Volkan Izol2 1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Bölümü 2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Bölümü TP-032Farelerde Gentamisinin Neden Olduğu Apoptoz Üzerinde Alfa-Linolenik Asitin EtkisiErgin Şingirik1, Halil Mahir Kaplan1, Ibrahim Atilla Arıdoğan2, Volkan Izol2 1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Bölümü 2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Bölümü TP-033Sıçanlarda Epididimo-Testiküler Bileşkeden Yapılan Testis Fiksasyonunun Enflamasyon, Oksidatif Stres Ve Spermatogenez Parametreleri Üzerine Etkilerinin DeğerlendirilmesiFatih Elbir1, M.selçuk Sılay2 1Midyat Devlet Hastanesi, Üroloji Kliniği, Mardin 2Medeniyet Üniversitesi, Üroloji Anabilim Dalı, İstanbul TP-034Tek taraflı Parsiyel Üreter Obstrüksiyonu yapılan Ratlarda Koenzim Q ve Selenyumun Böbrek Hasarı Üzerine EtkileriMustafa Koray Kırdağ1, Devrim Tuğlu1, Ercan Yuvanç1, Üçler Kısa2, Mahi Balcı3, Ertan Batislam1, Erdal Yılmaz1 1Kırıkkale Üniversitesi, Üroloji Anabilim Dalı, Kırıkkale 2Kırıkkale Üniversitesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Kırıkkale 3Kırıkkale Üniversitesi, Patoloji Anabilim Dalı, Kırıkkale TP-035Deneysel Tek Taraflı Üreter Obstrüksiyonu Oluşturulan Ratlarda Dimethyl Sülfoksit(DMSO) ve Pirasetamın Böbrek Hasarını Azaltıcı EtkileriDevrim Tuğlu1, Ercan Yuvanç1, Erdal Yılmaz1, Üçler Kısa2, Önder Bozdoğan3, Ertan Batislam1 1Kırıkkale Üniversitesi, Üroloji Anabilim Dalı, Kırıkkale 2Kırıkkale Üniversitesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Kırıkkale 3Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Anabilim Dalı, Ankara TP-036Malign Lenfomanın Prostat Metastazı: Olgu SunumuHüseyin Koçakgöl1, İbrahim Karabulut2, Mahmut Koç3, Erdem Koç4, Fevzi Bedir2, Fatih Özkaya2, Fatih Kürşat Yılmazel2, Ali Haydar Yılmaz3, Ercüment Keskin5 1Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Trabzon 2Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Servisi Erzurum 3Bilecik Devlet Hastanesi 4Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ankara 5Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Erzincan

6 EKİM 2016, PERŞEMBE 16.00 - 18.00 / SALON 3

42

TP-037Konjenital Penil Kurvatür Onarımı, Tek Merkezli 6 Yıllık DeneyimFuat Kızılay, Ümit Eskidemir, Bülent Semerci, Barış Altay Ege Üniversitesi, Üroloji Anabilim Dalı, İzmir

TP-038Anomalili Böbreklerin Taş Tedavisi İçin Cerrahi TekniklerGiray Ergin1, Mustafa Kıraç1, Ali Ünsal2, Turgay Ebiloğlu3, Burak Köprü4, Mustafa Yordam5, Hasan Biri1 1Koru Ankara Hastanesi, Üroloji Kliniği, Ankara 2Gazi Üniversiesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, Ankara 3Etimesgut Asker Hastanesi, Üroloji Kliniği, Ankara 4Konya Asker Hastanesi, Üroloji Kliniği, Konya 5Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Ankara

TP-039Postrenal Aby Gelişen Hastalarda Double J Stent ve Perkütan Nefrostominin Etkinlik ve Güvenilirlik Açısından KarşılaştırılmasıErtuğrul Şefik, Özgü Aydoğdu, Salih Polat, İbrahim Küçüktürkmen, Tarık Yonguç, İbrahim Halil Bozkurt, Tansu Değirmenci, Çetin Dinçel Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İzmir

TP-040Edinsel Prematür Ejakülasyon Hastalığında Etiyolojik Faktörlerin Değerlendirilmesi: Ön Çalışma SonuçlarıMehmet Gökhan Çulha1, Murat Tüken2, Serkan Gönültaş2, Ege Can Şerefoğlu2 1İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul 2Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul

TP-041Radikal Prostatektomi Sonrası Klips Nedeniyle Gelişen Rekürren Mesane Boyun Darlığı: 2 Olgu SunumuFurkan Şendoğan, Yavuz Onur Danacıoğlu, Turgay Turan, Turhan Çaşkurlu, Asıf Yıldırım Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastahanesi, Üroloji Anabilim Dalı, İstanbul

TP-042Hounsfield Unit Can Be Affect The Succession Rate Of Flexible Ureteroscopy In The Kidney StonesMusab İlgi, Cemil Kutsal, Sedat Çakmak, Ayhan Dalkılınç, Sinan Levent Kirecçi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Araştırma Hastahanesi

TP-043Flexible Ureterolithotripsy Experience In Triple System (Supernumerary) Horseshoe Kidney PatientSinan Levent Kirecçi, Musab İlgi, Sedat Çakmak, Mais Allahverdiyev, Cemil Kutsal Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Araştırma Hastahanesi

43

TP-044Türkiye’deki Ürolog Ve Jinekologların Aşırı Aktif Mesane Hakkında Düşünceleri: Anket ÇalışmasıBurhan Coşkun1, Ömer Bayrak2, Murat Dinçer3, Kadir Önem4, Cenk Gürbüz5, Rahmi Onur6 1Uludağ Üniversitesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, Bursa 2Gaziantep Üniversitesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, Gaziantep 3Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul 4Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, Samsun 5Medistate Kavacık Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul 6Marmara Üniversitesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, İstanbul TP-045Mesane Ağri Sendromu Tedavisinde İntravezikal Hyaluronik Asit Ve Kondroitin Sülfat Terapilerinin KarşilaştirilmasiAytaç Kayış1, Barış Esen2, Evren Süer2, Mehmet İlker Gökçe2, Ömer Gülpınar2 1Kars Devlet Hastanesi 2Ankara Üniversitesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, Ankara TP-046Pubovajinal Sling Cerrahisi Komplikasyonlarının YönetimiÖmer Bayrak1, Burhan Coşkun2, Kadir Önem3, Rahmi Onur4 1Gaziantep Üniversitesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, Gaziantep 2Uludağ Üniversitesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, Bursa 3Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, Samsun 4Marmara Üniversitesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, İstanbul

TP-047Tek Merkezin Transperitoneal Robot Yardımlı Radikal Prostatektomi Operasyonu: Onkolojik Sonuçları, Fonksiyonel Sonuçları ve Komplikasyon OranlarıVolkan Tuğcu, Selçuk Şahin, Feyzi Arda Atar, Abdullah Hızır Yavuzsan, İsmail Yiğitbaşı, Kamil Gökhan Şeker, Mithat Ekşi, Emre Şam, Ali İhsan Taşcı Sağlık Bilimleri Üniversitesi,Bakırköy Dr.Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği,İstanbul,Türkiye

TP-048Robotik Radikal Prostatektomide Multiparametrik Prostat Magnetik Rezonans Görüntülemenin Kullanımı Cerrahi Diseksiyon Planını Değiştirir mi?Hasan Hüseyin Tavukcu1, Ömer Aytaç1, Cem Balcı2, Haluk Kulaksızoğlu1, Fatih Atuğ1 1İstanbul Bilim Üniversitesi, Üroloji Anabilim Dalı, İstanbul 2İstanbul Bilim Üniversitesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

TP-049Robot Yardımlı Parsiyel Nefrektomi: Cerrahi, Fonksiyonel ve Onkolojik sonuçlar,Tek Merkez DeneyimiVolkan Tuğcu, Selçuk Şahin, Feyzi Arda Atar, Abdullah Hızır Yavuzsan, İsmail Yiğitbaşı, Kamil Gökhan Şeker, Mithat Ekşi, Ali İhsan Taşcı Sağlık Bilimleri Üniversitesi,Bakırköy Dr.Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği,İstanbul,Türkiye

44

TP-050Uncommon Treatment Way Of The Urethral Stricture In Patient Who Have Multiple ComorbidityMusab İlgi, Serdar Arısan, Cemil Kutsal, Nurettin Cem Sönmez, Elshad Abdullayev, Soner Güney Urology Clinic, Şişli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

TP-051Peyroni Hastalığı Tedavisinde Penil Plikasyon Tekniği ile SonuçlarımızEyüp Veli Küçük, Ahmet Bindayı, Ahmet Tahra, Resul Sobay, Uğur Boylu, Fikret Fatih Önol Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul TP-052Üretra Darlığı Nedeniyle Rekonstrüktif Cerrahi Geçiren Erkek Hastalarda Başarının “Üretra Darlığı Cerrahisine Spesifik Hasta Kaynaklı Değerlendirme (USS-PROM) Formu” Ile DeğerlendirilmesiFikret Fatih Önol, Ahmet Bindayı, Ahmet Tahra, Resul Sobay, Uğur Boylu, Eyüp Veli Küçük Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul TP-053Üç Kollu Robotik Radikal ProstatektomiFatih Yanaral, Burak Üçpınar, Faruk Özgör, Metin Savun, Alkan Çubuk, Murat Binbay Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul TP-0547 Cm Üzeri Büyük Böbrek Tümörlerinde Parsiyel NefrektomiŞinasi Yavuz Önol1, İsmail Başıbüyük3, Yunus Kayalı2 [email protected] 2Bezmialem Vakıf Üniversitesi Üroloji ABD, İstanbul 3Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi, Üroloji Bölümü, Cizre/Şırnak

45

VİDEO SUNUM OTURUMU 2 (VS 16 - TP 30)Operaktif Teknikler - Pediatrik üroloji / Operaktif Teknikler - Rekonstrüktif Teknikler / Operaktif Teknikler (video) - Laparoskopik ve Robotik Üroloji

Oturum Başkanları: Murat Binbay, Yılmaz Aksoy

VS-016Pediatrik Endoürolojide İntravenöz Kanül Kullanımı: Küçük Ama FonksiyonelNecmettin Penbegül, Cem Alan, Mansur Daggulli, Namik Kemal Hatipoglu, Murat Atar, Onur Dede, Yasar Bozkurt Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı VS-017Aberran Arter Basısına Bağlı Üreteropelvik Bileşke Darlığında Laparoskopik PyeloplastiMustafa Aydın, Alper Bitkin, Lokman İrkilata, Mevlüt Keleş, Caner Moral, Ebubekir Akgüneş, Ramazan İnan, Emrah Küçük, Mustafa Kemal Atilla Samsun Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği

VS-018Tas Hastalığı Komplikasyonu Nedeni İle Yapılan Laparoskopik Parsiyel NefrektomiYiğit Akin, Bülent Kati, Eyyup Sabri Pelit, Mehmet Ogur Yilmaz, Halil Ciftci, Ercan Yeni Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Şanlıuırfa

VS-019Kardiyak Pacemakeri Olan Hastada Sadece Bipolar Koter Kullanarak Yapılan Robotik Radikal Prostatektomi OlgusuMurat Binbay, Metin Savun, Fatih Yanaral, Faruk Özgör, Murat Şahan, Ömer Sarılar Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul VS-020Açık Radikal Nefrektomi Sonrası Renal Hücreli Karsinoma Bağlı Renal Fossa Rekürensinin Laparoscopik Yöntem İle RezeksiyonuYaşar Bozkurt, Murat Atar, Necmettin Penbegül, Namık Kemal Hatipoğlu, Onur Dede Dicle Üniversitesi Ürolojı A.D.

VS-021Laparoskopik Nefrektomi Sonrası Böbrek Kalıntısının Laparoskopik TedavisiNecmettin Penbegül, Murat Atar, Cem Alan, Namık Kemal Hatipoglu, Yasar Bozkurt, Mansur Dağgulli Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Ana Bilim Dalı, Diyarbakır VS-022Pelvik Ektopik Böbrek: Laparoskopik NefrolitotomiAli Ünsal1, Giray Ergin2, Mustafa Kıraç2, Burak Köprü3, İbrahim Bozkırlı4 1Gazi Üniversitesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, Ankara 2Koru Ankara Hastanesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, Ankara 3Konya Asker Hastanesi, Üroloji Kliniği, Konya4Ankara Koru Hastanesi Üroloji Servisi, Ankara

8 EKİM 2016, CUMARTESİ 15.45 - 17.45 / SALON 2

46

VS-023Laparoskopik Dev SürrenalektomiKaan Gökçen, Gökçe Dündar, Gökhan Gökçe, Emin Yener Gültekin Cumhuriyet Üniversitesi, Üroloji Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye VS-024İleri Evre Pelvik Organ Prolapsus Tedavisinde Robot Yardımlı Sakrohisteropeksi: Kısa Dönem SonuçlarımızFikret Fatih Önol, Ahmet Tahra, Ahmet Bindayı, Resul Sobay, Eyüp Veli Küçük, Uğur Boylu, Eyüp Gümüş Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul VS-025Retzius Koruyucu Robotik Radikal ProstatektomiSerkan Altınova1, Uygar Miçooğulları2, Erem Asil1, Murat Keske1, Kemal Ener1, Muhammet Fuat Özcan1, Özer Ural Çakıcı1 1Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Ankara 2Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, Ankara VS-026Transperitoneal Laparoskopik Adrenalektomi ve Retrograd İntrarenal Cerrahi Aynı Seansta Uygulanabilir Mi?Altuğ Tuncel, Anil Erkan, Özer Güzel, Çağdaş Şenel, Alp Özgür Akdemir, Ahmet Asfuroğlu, İbrahim Can Aykanat, Melih Balcı Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği, Ankara

VS-027Batın İçi Yaygın Adhezyonları Olan Hastada Robotik Parsiyel NefrektomiFatih Yanaral, Burak Üçpınar, Faruk Özgör, Mehmet Fatih Akbulut, Alkan Çubuk, Murat Binbay Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

VS-028Laparoskopik Urakus Kisti EksizyonuKaan Gökçen, Gökhan Gökçe, Gökçe Dündar, Resul Çiçek, Emin Yener Gültekin Cumhuriyet Üniversitesi, Üroloji Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye

VS-029Super Obez Bir Hastaya Uygulanan Robotik Parsiyel Nefrektomi VakasıMurat Binbay, Burak Üçpınar, Fatih Yanaral, Faruk Özgör, Alkan Çubuk, Ahmet Yalçın Berberoğlu Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul VS-030Hiler Feokromasitomanın Laparoskopik RezeksiyonuHalil Çiftçi, Yiğit Akin, Bülent Katı, Eyyüp Sabri Pelit, Eser Ördek, Ercan Yeni Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Şanlıuırfa

47

VİDEO SUNUM OTURUMU 3 (VS 31 - TP 40)Operaktif Teknikler (video) - Laparoskopik ve Robotik Üroloji

Oturum Başkanları: Altuğ Tuncel, Yaşar Özgök

VS-031Robot Yardımlı Laparoskopik PyeloplastiAli Ünsal, Ender Cem Bulut, Serhat Çetin, Süleyman Yeşil, Fazlı Polat, Ahmet Emin Doğan, Haluk Tokuçoğlu Gazi Üniversitesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, Ankara

VS-032Robotik Radikal Sistektomi ve Robotik İntrakorporeal Yeni MesaneUğur Boylu, Ahmet Bindayi, Ümit Yıldırım, Fikret Fatih Onol, Eyüp Veli Küçük Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

VS-033Renal Kortikal Tümörü Olan Bir Hastada Near-İnfrared Fluorescence Görüntüleme ile Yapılan Laparoskopik Parsiyel NefrektomiFatih Yanaral, Ali Sezer, Mehmet Fatih Akbulut, Akif Erbin, Ali Ayrancı, Murat Binbay Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul

VS-034Antikoagülan Kullanan Hastada Uygulanan Robotik Radikal ProstatektomiÖmer Sarılar, Fatih Yanaral, Metin Savun, Faruk Özgör, Harun Özdemir, Murat Binbay Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul

VS-035Böbrek Hücreli Kanserin Tedavisinde Robot Yardımlı Radikal Nefrektomi ve Seviye 2 İnferior Vena Kava Tümör TrombektomiMurat Binbay1, Akif Erbin1, Harun Özdemir1, Muhammet Burak Üçpınar1, Faruk Özgör1, Mehmet Mustafa Can2 1Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği,Istanbul, Türkiye 2Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği,Istanbul, Türkiye VS-036Aynı Seansta Sol Laparoskopik Nefrektomi ve Robotik Radikal Prostatektomi VakasıAli Ünsal, Ender Cem Bulut, Süleyman Yeşil, Fazlı Polat, Serhat Çetin, Eda Tokat Gazi Üniversitesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, Ankara

VS-037Büyük Median Lobu Olan Prostatlarda Robotik Radikal Prostatektomi TekniğimizAli Ünsal, Serhat Çetin, Süleyman Yeşil, Fazlı Polat, Ender Cem Bulut, Eda Tokat, Haluk Tokuçoğlu Gazi Üniversitesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, Ankara VS-038Multiple Böbrek Tümörleri İçin Yapılan İskemisiz Laparoskopik Parsiyel NefrektomiAkif Erbin, Ali Ayrancı, Harun Özdemir, Ömer Sarılar, Yalçın Berberoğlu, Murat Binbay Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği, İstanbul VS-039Robot Yardımlı Laparoskopik Parsiyel Nefrektomi VakasıAli Ünsal, Serhat Çetin, Süleyman Yeşil, Fazlı Polat, Ender Cem Bulut, İrfan Şafak Barlas Gazi Üniversitesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, Ankara

8 EKİM 2016, CUMARTESİ 13.00 - 14.30 / SALON 3

48

VS-040Conn Sendromu: Laparoskopik Parsiyel Sol SürrenalektomiGiray Ergin1, Mustafa Kıraç1, Burak Köprü2, Hasan Biri1, Ali Ünsal3, İbrahim Bozkırlı1 1Koru Ankara Hastanesi, Üroloji Kliniği, Ankara 2Konya Asker Hastanesi, Üroloji Kliniği, Konya3Gazi Üniversitesi, Üroloji Anabili Dalı, Ankara

49

VİDEO SUNUM OTURUMU 4 (VS 41 - TP 53)Operaktif Teknikler (video) - Laparoskopik ve Robotik Üroloji / Operaktif Teknikler (video) - Onkoloji

Oturum Başkanları: Derya Balbay, Erdem Canda

VS-041Santral Yerleşimli Renal Kitlede Laparoskopik Parsiyel NefrektomiAli Ünsal, Serhat Çetin, Süleyman Yeşil, Fazlı Polat, Murat Yavuz Koparal, İrfan Şafak Barlas, Haluk Tokuçoğlu Gazi Üniversitesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, Ankara

VS-042Pelvis Renalis Tümörü Olan Bir Olguda Üreter Orifisinin Transüretral Rezeksiyonuyla Birlikte Laparoskopik NefroüreterektomiŞenol Adanur, Şaban Oğuz Demirdöğen, Özkan Polat Atatürk Üniversitesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, Erzurum

VS-043Retrograd Sinir Koruyucu Radikal Robotik ProstatektomiHasan Hüseyin Tavukcu, Ömer Aytaç, Haluk Kulaksızoğlu, Fatih Atuğ İstanbul Bilim Üniversitesi, Üroloji Anabilim Dalı, İstanbul

VS-044Pinpoint Floresan Görüntüleme Ve Hemopatch Kullanılarak Yapılan Laparoskopik Parsiyel NefrektomiFatih Yanaral, Ali Sezer, Akif Erbin, Ali Güler, Murat Baykal, Murat Binbay Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul

VS-045Robot yardımlı dismembered pyeloplastiUğur Boylu, Ahmet Tahra, Resul Sobay, Eyüp Veli Küçük, Fikret Fatih Önol Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye VS-046Robotik Parsiyel Nefrektomi; sıfır iskemi ileAli Ünsal, Ender Cem Bulut, Süleyman Yeşil, Fazlı Polat, Serhat Çetin, Eda Tokat, Uğur Coşar, Haluk Tokuçoğlu Gazi Üniversitesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, Ankara

VS-047Radikal Nefrektomi,Vena Kava ve/veya Atrial Tümör Trombektomi: Yüksek Torakoabdominal Transdiafragmatik Ekstraperitoneal YaklaşımŞinasi Yavuz Önol1, İsmail Başıbüyük3, Yunus Kayalı2, Emre Nalbant4 [email protected] 2Bezmialem Vakıf Üniversitesi Üroloji ABD, İstanbul 3Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi, Üroloji Bölümü, Cizre/Şırnak 4Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi, Radyoloji Bölümü, Cizre/Şırnak

8 EKİM 2016, CUMARTESİ 14.30 - 16.30 / SALON 3

50

VS-048Renal Ven Trombüsü Eşlik Eden Sağ Böbrek Tümörü Olan Hastada Laparoskopik Radikal Nefrektomi DeneyimimizAlper Bitkin, Ebubekir Akgüneş, Mustafa Aydın, Lokman İrkilata, Caner Moral, Mevlüt Keleş, Ramazan İnan, Emrah Küçük Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi

VS-049Mesane İçindeki Organize Hematomun Morselatör Yardımı ile BoşaltılmasıSelahattin Bedir, Murat Zor, Engin Kaya, Bahadır Topuz, Hüseyin Tomruk, Sami Uğuz Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Üroloji Ana Bilim Dalı, Ankara, Türkiye

VS-050Lokal İleri (T3-T4) Prostat Kanserlerinde Genişletilmiş Radikal ProstatektomiŞinasi Yavuz Önol1, İsmail Başıbüyük3, Yunus Kayalı2 [email protected] 2Bezmialem Vakıf Üniversitesi Üroloji ABD, İstanbul 3Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi, Üroloji Bölümü, Cizre/Şırnak

VS-051Drop-in Ultrason kullanılarak Endofitik Böbrek tümörüne Robotik Sıfır İskemi Parsiyel NefrektomiÖmer Aytaç, Hasan Hüseyin Tavukçu, Haluk Kulaksızoğlu, Fatih Atuğ İstanbul Bilim Üniversitesi, Üroloji Anabilim Dalı, İstanbul

VS-052Klinik Lenf Nodu Pozitifliği Olan Dev Renal Kitlede Laparoskopik Radikal NefrektomiLokman İrkilata, Ebubekir Akgüneş, Alper Bitkin, Mustafa Aydın, Caner Moral, Mevlüt Keleş, Ramazan İnan, Emrah Küçük, Mustafa Kemal Atilla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi VS-053Dev Böbrek Kitleleri: Maksimal Tümor Kontrolü İçin Maksimal İnsizyonŞinasi Yavuz Önol1, İsmail Başıbüyük3, Yunus Kayalı2 [email protected] 2Bezmialem Vakıf Üniversitesi Üroloji ABD, İstanbul 3Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi, Üroloji Bölümü, Cizre/Şırnak

51

SÖZLÜ SUNUM OTURUMU 2 (SS 16 - SS 30)Androloji İnfertilite - Tanı / Androloji İnfertilite - Tedavi / Böbrek Tümörleri Lokalize Tanı ve Tedavi / BPH - Deneysel Araştırma, Epidemiyoloji, Tanı / BPH - Tedavi (Medikal - Cerrahi) / Deneysel Üroloji - Androloji / Deneysel Üroloji - Diğer

Oturum Başkanları: Murat Bozlu, Ege Can Şerefoğlu

SS-016Normal Ve Anormal Sperm Parametrelerine Sahip İnfertil Hastalarda Strain Elastografinin Tanısal Etkinliğinin İncelenmesiFaruk Küçükdurmaz1, Mehmet Akif Sarıca2, Özcan Emre2, Caner Ölmez1, Erkan Efe1, Sefa Resim1 1Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Üroloji Ana Bilim Dalı 2Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Radyoloji Ana Bilim Dalı

SS-017Nonobstrüktif Azospermi Olgularında Mikrotese: İlk Tese Unilateral Mi/Bilateral Mi Yapılmalı?Şaban Oğuz Demirdöğen, Bakytbek Usenbekovich Kozubaev, Ahmet Emre Cinislioğlu, Şenol Adanur, İsa Özbey Atatürk Üniversitesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, Erzurum

SS-018Böbrek Tümörü Olgularında Açık ve Robotik Parsiyel Nefrektominin Fonksiyonel ve Onkolojik Sonuçlarının KarşılaştırılmasıUğur Boylu, Ahmet Bindayi, Ahmet Tahra, Ümit Yıldırım, Eyüp Veli Küçük, Fikret Fatih Önol Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ümraniye, İstanbul, Türkiye

SS-019Renal Kitle Nedeniyle Robotik, Laparoskopik ve Açık Parsiyel Nefrektomi Yapılan Hastaların KarşılaştırılmasıTurgay Turan1, Uğur Boylu2, Asıf Yıldırım1, Ümit Yıldırım2, Yavuz Onur Danacıoğlu1, Özgür Efiloğlu1, Furkan Şendoğan1, Eyüp Gümüş2, Turhan Çaşkurlu1 1Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, İstanbul 2Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, İstanbul

SS-020Üç Farklı Yöntemle Yapılan Parsiyel Nefrektomilerde İskemi Sürelerinin Karşılaştırılması (Açık vs Laparoskopik vs Robotik)Ali Ünsal, Fazlı Polat, Süleyman Yeşil, Serhat Çetin, Ahmet Emin Doğan, Ali Atan, Haluk Tokuçoğlu Gazi Üniversitesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, Ankara SS-021R.E.N.A.L, P.A.D.U.A. VE C-index Renal Nefrometri Kompleksite Skor Sistemlerinin ABC Skor Sistemi İle KarşılaştırılmasıUğur Boylu, Ahmet Bindayi, Ahmet Tahra, Resul Sobay, Fikret Fatih Önol, Eyüp Veli Küçük Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

SS-022Trigliserid-High Density Lipoprotein Kolesterol Oranı ile Benign Prostate Hiperplazisi/Alt Üriner Sistem Semptomları Arasındaki İlişkiHüseyin Beşiroğlu1, Murat Dursun2, Alper Ötünçtemur3, Emin Özbek4 1Çatalca İlyas Çokay Devlet Hastanesi 2Bahçelievler Devlet Hastanesi 3Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi 4İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi

8 EKİM 2016, CUMARTESİ 16.30 - 18.30 / SALON 3

52

SS-023Ratlarda Digoksinin Prostat ve Serum PSA Düzeylerine EtkisiOrhan Ünal Zorba1, Yıldıray Kalkan2, Levent Tümkaya2, Hakkı Uzun1, Durdu Altıner3, Medine Cüre4 1Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji AD 2Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji AD 3Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Farmakoloji AD4Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya AD

SS-024Beningn Prostat Hiperplazisinde (BPH) Holmium Lazer Prostat Enükleasyonu (HoLEP): İlk SonuçlarımızÇağrı Güneri1, Serdar Yalçın2, Ayşe Veyhurda Dikmen3, Onur Açıkgöz4, Esat Ak5, Lütfi Tunç6 1Liv Hospital, Üroloji Kliniği, Ankara, Turkiye 2Ağri Asker Hastanesi, Üroloji Kliniği, Ağrı, Türkiye 3Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi, Üroloji Kliniği, Ankara, Türkiye 4Etlik Zübeyde Hanım Eğitim Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Ankara, Türkiye 529 Mayıs Devlet Hastanesi, Üroloji Kliniği, Ankara, Türkiye 6Gazi Üniversitesi, Üroloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

SS-025180 Watt GreenLight lazer prostatektomi periprostatik blok ile uygulanabilirÖmer Onur Çakır1, Hüseyin Lüleci2, Mehmet Gökhan Çulha3, Serkan Gönültaş1, Serhat Süzan1, Ege Can Şerefoğlu1 1İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği 2Ozel Istanbul Medistate Hastanesi, Üroloji Kliniği 3İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği

SS-026Dutasterid Tedavisi, Ratlarda Testiküler Histolojiyi EtkilemezAbdullah Gul1, Sule Ozsoy3, Tulin Sarac4, Duygu Sultan Celik5, Atilla Semercioz2, Ege Can Serefoğlu2 1Van bölge eğitim ve araştırma hastanesi, Üroloji Departmanı, Van 2Bağcılar eğitim ve araştırma hastanesi, Üroloji Departmanı, İstanbul 3Bağcılar eğitim ve araştırma hastanesi, Patoloji Departmanı, İstanbul 4Bağcılar eğitim ve araştırma hastanesi, Biyokimya Departmanı, İstanbul 5Bağcılar eğitim ve araştırma hastanesi, BADABEM, İstanbul

SS-027Silibininin İskemik Priapizm Hayvan Modelinde Korporal Oksidatif Stres ve Antioksidan Enzim Düzeyleri Üzerine EtkisiErkan Efe1, Faruk Küçükdurmaz1, Ahmet Çelik2, Caner Ölmez1, Sefa Resim1 1Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Üroloji Ana Bilim Dalı 2Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Biyokimya Ana Bilim Dalı

SS-028Penil Dorsal Sinirin Korpus Kavernosum ile İlişkisinin Fizyolojik ve Histolojik Analizi. Ereksiyon İnnervasyonunda Yeni Bir Yolak Mı?Zafer Kozacıoğlu1, Seda Vatansever2, Tuna Önal2, Necip Kutlu3, Fehmi Özel3, Bülent Günlüsoy4, Bilal Habeş Gümüş5 1Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği 2Celal Bayar Üniversitesi, Histoloji ve Embryoloji ABD 3Celal Bayar Universitesi Fizyoloji ABD 4Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği 5Celal Bayar Üniversitesi Üroloji ABD

53

SS-029Effect Of A Fructose-Rich Diet On Rat Detrusor Smooth Muscle Contractility: An Experimental StudyMustafa Suat Bolat1, Sırrı Süleyman Bilge2, Ekrem Akdeniz1, Fatih Firat3, Arzu Erdal Ağrı2, Ömer Alıcı4, Fikret Erdemir5 1Department of Urology, Samsun Training and Research Hospital, Saglik Bilimleri University, Samsun, Turkey 2Department of Pharmacology, Ondokuz Mayıs University, Samsun, Turkey 3Clinic of Urology, Tokat State Hospital, Tokat, Turkey 4Department of Pathology, Gaziosmanpasa University, Tokat, Turkey 5Department of Urology, Gaziosmanpasa University, Tokat, Turkey

SS-030Sıfır-İskemi Parsiyel Nefrektomi Modelinde 3 Farklı Hemostatik Ajanın Etkinlik Ve Güvenilirlik Açısından Karşılaştırılmasıİsmail Ulus1, Bülent Erol1, Meftun Çulpan1, Sıdıka Şeyma Özkanlı2, Volkan Hancı3, Asıf Yıldırım1, Ramazan Gökhan Atış1, Turhan Çaşkurlu1 1İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, İstanbul 2İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul 3Dokuz Eylül Üniversitesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, İzmir

54

SÖZLÜ SUNUM OTURUMU 5 (SS 61 - SS 80)Urotelyal Kanserler - Yüzeysel Tümör - Tanı / Urotelyal Kanserler - Yüzeysel Tümör - Tedavisi / Üriner Enfeksiyonları ve İnflamasyonları / Üriner Sistem Taş Hastalığı - Tanı (Deneysel) / Üriner Sistem Taş Hastalığı - Tedavi (SWL, Uret-eroskopik, Perkütan Girişimler, Medikal Yaklaşım) / Üroradyoloji

Oturum Başkanı: Selçuk Güven

SS-061Kasa İnvaze Olmayan Mesane Kanserli Hastaların İdrarında TGF-Beta1, MMP-9, TIMP-2, NGF Düzeyleri ve MMP9/ TIMP2 Oranı Biyobelirteç Olarak Kullanılabilir Mi?Özgür Efiloğlu, Turgay Turan, İsmail Ulus, Meftun Çulpan, Ramazan Gökhan Atış, Bülent Erol, Turhan Çaşkurlu, Asıf Yıldırım Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul

SS-062Nötrofil Lenfosit Oranı Kasa İnvaze Olmayan Mesane Kanserlerinin Tekrarlama Riskini Öngörebilir Mi?Emrah Yürük1, Theodore Robert Seitz2, Serkan Gönültaş1, Ege Can Şerefoğlu1, Ahmet Yaser Müslümanoğlu1 1Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye 2Oregon Sağlık ve Bilim Üniversitesi, Üroloji Kliniği, Portland, OR, USA

SS-063Kasa İnvaze Olmayan Mesane Kanserli Hastalarda İdrar Ve Serum TGF-Beta1, MMP-9, TIMP-2, NGF Düzeyleri Ve Serum Nötrofil/Lenfosit Oranının Progresyon Üzerine EtkisiÖzgür Efiloğlu, Turgay Turan, İsmail Ulus, Meftun Çulpan, Ramazan Gökhan Atış, Bilal Günaydın, Turhan Çaşkurlu, Asıf Yıldırım Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi,İstanbul

SS-064Simultane Transüretral Mesane Ve Prostat Rezeksiyonu Onkolojik Olarak Güvenli Midir? Simultane Transüretral Mesane ve Prostat Rezeksiyonu Yapılan Hastaların Retrospektif AnaliziFuat Kızılay, Mehmet Şahin, Burak Turna, Barış Altay, Erdal Apaydın, Oktay Nazlı, Bülent Semerci Ege Üniversitesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, İzmir SS-065Tutukon ile Ratlarda Bakteriyel Sistit Gelişimini Önlemek Mümkün Mü?Murat Tüken1, Mustafa Zafer Temiz2, Emrah Yürük1, Cahit Şahin3, Fehmi Narter3, Asuman Orçun Kaptanağası4, Kayhan Başak5, Ahmet Yaser Müslümanoğlu1, Kemal Sarıca3 1Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul 2Özel Safa Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul 3Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul 4Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Biyokimya Kliniği, İstanbul 5Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, İstanbul SS-066Progesteron Artışı Kadınlarda Üreteral Stentlere Bağlı Semptomların Şiddetini AzaltmaktadırEmrah Yürük, Aykut Çolakerol, Ege Can Şerefoğlu Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul

8 EKİM 2016, CUMARTESİ 13.00 - 15.30 / SALON 4

55

SS-067Perkütan Nefrolitotomi Sonrası Taşsızlık Ve Komplikasyon Oranlarını Öngörmede Kullanılan S-Resc Skorlama Sisteminin ValidasyonuSerkan Yarımoğlu, Salih Polat, İbrahim Halil Bozkurt, Tarık Yonguç, Özgü Aydoğdu, Yusuf Kadir Topçu, Bülent Günlüsoy, Tansu Değirmenci İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi

SS-068Perkütan Nefrolitotomi Sonuçlarını Öngörmede Kullanılan CROES Skorlama Sisteminin Validasyonu: Tek Merkezli 506 Vakalık DeneyimSerkan Yarımoğlu, Salih Polat, İbrahim Halil Bozkurt, Tarık Yonguç, Özgü Aydoğdu, Tansu Değirmenci Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İzmir

SS-069One-Shot Dilatasyon Yöntemini Perkütan Nefrolitotomide Güvenli Alternatif Bir Metod Olarak Kullanabilir Miyiz?Tufan Süelözgen1, Cemal Selçuk İşoğlu1, Hakan Türk2, Mehmet Yoldaş2, Mustafa Karabicak1, Batuhan Ergani1, Hayal Boyacioglu3, Yusuf Ozlem Ilbey1 1Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği,İzmir,Türkiye 2Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği,Kütahya,Türkiye 3Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, istatistik Anabilim dalı, İzmir,Türkiye

SS-07010-20 Milimetre Arası Alt Pol Böbrek Taşların Tedavisinde SWL ve Flexible URS Metotlarının Karşılaştırılması ve Orta Dönem Takip SonuçlarıFaruk Özgör, Murat Şahan, Fatih Yanaral, Burak Üçpınar, Metin Savun, Harun Özdemir, Ömer Sarılar, Murat Binbay Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Bölümü, istanbul, Türkiye

SS-07110-30 milimetre Multiple Böbrek Taşlarının Tedavisinde Mini Perkütan Nefrolitotomi ve Flexible Üreterorenoskopi Operasyonlarının KarşılaştırılmasıFaruk Özgör, Fatih Yanaral, Onur Küçüktopçu, Ömer Sarılar, Ali Ayrancı, Metin Savun, Murat Binbay Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Bölümü, istanbul, Türkiye SS-072Multiple Taşlı Transplante Böbrekli Olguda Retrograd İntrarenal Cerrahi ve Mini Perkütan Nefrolitomi Tekniklerinin Kombine KullanımıMesut Tek, Erdem Akbay, Murat Bozlu, Hasan Erdal Doruk Mersin Üniversitesi Üroloji A.D. SS-073Fleksibl Üreterorenoskopinin Böbrek Fonksiyonları Üzerine Akut Etkilerinin DeğerlendirilmesiKasım Ertaş, Emrah Yürük, Aykut Çolakerol, Suat Hayri Küçük, Serkan Gönültaş, Engin Kandıralı, Atilla Semerciöz, Ahmet Yaser Müslümanoğlu Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi SS-074Pediatrik Hastalarda Pron ve Supin Pozisyonda Yapılan Ultramini Perkütan Nefrolitotomi Sonuçlarının KarşılaştırılmasıSüleyman Çakmakçı, Mansur Dağgulli, Namık Kemal Hatipoğlu, Necmettin Penbegül, Murat Atar, Yaşar Bozkurt Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi Üroloji Ana Bilim Dalı, Diyarbakır SS-075Böbrek Taşı Nedeniyle Perkütan Nefrolitotomi Uygulanan Hastalarda Tedavi Başarısı Ve Komplikasyonları Öngörmek İçin Kullanılan S.T.O.N.E. Taş Skorlama Sisteminin ValidasyonuSerkan Yarımoğlu, Salih Polat, İbrahim Halil Bozkurt, Tarık Yonguç, Özgü Aydoğdu, Tansu Değirmenci Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İzmir

56

SS-076Fleksible Renoskopi veya Mini PNL: 1-2 cm Boyutlu Böbrek Taşlarında Seçim Ne Olmalı ?Giray Ergin1, Turgay Ebiloğlu2, Mustafa Kıraç1, Burak Köprü3, Ali Ünsal4, Hasan Biri1 1Koru Ankara Hastanesi, Üroloji Kliniği, Ankara 2Etimesgut Asker Hastanesi, Üroloji Kliniği, Ankara 3Konya Asker Hastanesi, Üroloji Kliniği, Konya 4Gazi Üniversitesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, Ankara

SS-077Perkütan Nefrolitotomide Üç Farklı Dilatasyon Metodunun KarşılaştırılmasıFatih Uruç1, Aytaç Şahin1, Bekir Aras2, Mithat Kıvrak3, Serkan Akan1, Çağlar Yıldırım1, Ahmet Ürkmez4, Ayhan Verit1 1Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul 2Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Kütahya 3Muş Devlet Hastanesi, Üroloji Kliniği, Muş 4Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul SS-078Perkütan Nefrolitotomi Ameliyatı Yapılan Hastalarda Başarı Şansını Öngören S.T.O.N.E ve C.R.O.E.S Nomogramlarının KarşılaştırılmasıCemil Ay, İbrahim Keleş, Mustafa Karalar, Kürşad Zengin, Haşmet Sarıcı Afyon Kocatepe Üniversitesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, Afyonkarahisar

SS-079Staghorn Taşlarda Perkütan Nefrolitotomi Sonuçlarını Öngörmede Kullanılan Skorlama Sistemlerinin (S.T.O.N.E, GUY, CROES, S-ReSC) Validasyonu Ve Karşılaştırılması: Tek Merkezli 160 Vakalık DeneyimSerkan Yarımoğlu, İbrahim Halil Bozkurt, Özgü Aydoğdu, Tarık Yonguç, Ertuğrul Şefik, Yusuf Kadir Topçu, Tansu Değirmenci İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği

SS-080Preliminary results of a new tool to evaluate cavernous body fibrosis following radical prostatectomy: Penile elastographyNurullah Hamidi1, Namık Kemal Altınbaş2, Mehmet İlker Gökçe1, Evren Süer1, Cemil Yağcı2, Sümer Baltacı1, Kadir Türkölmez1 1Deparment of Urology, Ankara University, Ankara, Turkey 2Deparment of Radiology, Ankara University, Ankara, Turkey

SS-081Retrograd İntrarenal Taş Cerrahisi Sonuçlarının Prospektif Değerlendirilmesi: Çok Merkezli Türk Üroloji Akademisi (TÜAK) Çalışması - Ön RaporSelçuk Güven1, Altuğ Tuncel2, İbrahim Karabulut3, Selçuk Şahin4, Özcan Kılıç5, Mehmet Balasar6, İlker Seçkiner7, Erdem Canda8, Giray Sönmez9, Tzevat Tefik10, Mustafa Yücel Boz1, Gökhan Atış11, Bülent Erkurt15, Emrah Yürük12, Giray Ergin13, Murat Can Kiremit14, Mustafa Soytaş1, Çağdaş Şenel2, Ahmet Müslümanoğlu12, Murat Akand4, Mustafa Kıraç13, Yaşar Özgök16, Turhan Çaşkurlu11, Volkan Tuğcu7, Ali Fuat Atmaca8, Ahmet Öztürk5, Kemal Sarıca17

1İstanbul Medipol Üniversitesi, Üroloji AD, Mega Medipol Hastanler Kompleksi2Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği3Erzurum Eğitim Araştırma Hastanesi4Bakırköy Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği5Selçuk Üniversitesi Selçuk Tıp Fakültesi, Üroloji AD6Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Üroloji AD7Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji AD8Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Üroloji AD9Ankara Medikal Hastanesi, Üroloji Kliniği10İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi11Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği12Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi13Ankara Koru Hastanesi14Koç Üniveristesi Hastanesi, Üroloji AD15İstanbul Medipol Üniversitesi, Üroloji AD, Koşuyolu Hastanesi16Acıbadem Ankara Hastanesi, Üroloji Kliniği17Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi

57

SÖZLÜ SUNUM OTURUMU 3 (SS 31 - SS 45)Deneysel Üroloji - Onkoloji / Deneysel Üroloji - Taş Hastalığı / Diğer / Endoüroloji (Taş Dışı) Tanı / Endoüroloji (Taş Dışı) Tedavi / Kadın Ürolojisi

Oturum Başkanları: Murat Dinçer, Muammer Kendirci

SS-031Wistar Sıçanlarda İmplante Edilebilen Ortotopik Mesane Kanseri Modeli: Pilot ÇalışmaKerem Teke1, Hasan Yılmaz2, Emrah Şimşek2, Mehmet Esad Kösem2, Mustafa Yüksekkaya2, Sema Yusufoğlu3, Büşra Yaprak Gencer4, Yusufhan Yazır3, Demir Kürşat Yıldız5, Özdal Dillioğlugil2 1Ağrı Devlet Hastanesi, Üroloji Kliniği, Ağrı 2Kocaeli Üniversitesi, Üroloji Anabilim Dalı, Kocaeli 3Kocaeli Üniversitesi, Kök Hücre ve Gen Tedavileri Araştırma Merkezi, Kocaeli, Türkiye 4Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kocaeli, Türkiye 5Kocaeli Üniversitesi Patoloji Anabilim Dalı, Türkiye

SS-032Mitomisin C İle Yapılan Termokemoterapinin Normal Mesane Ürotelyumu Üzerine Etkisi, Deneysel ÇalışmaMurat Uçar1, Muammer Altok1, Mehmet Umul1, Dilek Bayram2, İlkay Armağan2, Mustafa Güneş1, Tahsin Çapkın1, Sedat Soyupek1 1Süleyman Demirel Üniversitesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, Isparta 2Süleyman Demirel Üniversitesi, Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı, Isparta

SS-033Ürotelyal Mesane Kanserinde p16, p21, p53, ki67, ARID1A ve PTEN Immün Ekspresyonunun Klinik Önemiİsmail Ulus1, Serkan Senol2, Asıf Yıldırım1, Özgür Efiloğlu1, Ramazan Gökhan Atış1, Bülent Erol1, Turhan Çaşkurlu1 1İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, İstanbul 2İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul

SS-034Beneficial Effects of Nigella Sativa Oil in Radiation-Induced Bladder Tissue and Testis Injuries in the RatTamer Alışkan1, Adem Tok1, İzzet Çiçekbilek1, Meryem Akpolat2, Kanat Gülle2, Bekir Hakan Bakkal3, Murat Can4, Bülent Akduman1 1Department of Urology, Faculty of Medicine, Bulent Ecevit University, Zonguldak 2Department of Histology and Embryology, Faculty of Medicine, Bulent Ecevit University, Zonguldak 3Department of Radiation Oncology, Faculty of Medicine, Bulent Ecevit University, Zonguldak, 4Department of Biochemistry, Faculty of Medicine, Bulent Ecevit University, Zonguldak

SS-035Wistar-Albino Sıçan Mesane Premalign Lezyonlarında İntravezikal Aurora Kinaz-A İnhibitörü (Alisertib) Tedavisi İntravezikal BCG Etkinliğini ArtırmaktadırKerem Teke1, Hasan Yılmaz2, Ali Kemal Uslubaş2, Nil Güzel3, Gürler Akpınar3, Murat Kasap3, Demir Kürşat Yıldız4, Özdal Dillioğlugil2 1Ağrı Devlet Hastanesi, Üroloji Kliniği, Ağrı 2Kocaeli Üniversitesi, Üroloji Anabilim Dalı, Kocaeli 3Kocaeli Üniversitesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, Kocaeli 4Kocaeli Üniversitesi, Patoloji Anabilim Dalı, Kocaeli

8 EKİM 2016, CUMARTESİ 08.00 - 10.00 / SALON 5

58

SS-036Tek taraflı Üreter Obstrüksiyonu oluşturulan Ratlarda Feniramin Maleat ve Zofenopril’in Böbrek üzerine etkileriErcan Yuvanç1, Devrim Tuğlu1, Tunç Ozan2, Üçler Kısa3, Mahi Balcı4, Ertan Batislam1, Erdal Yılmaz1 1Kırıkkale Üniversitesi, Üroloji Anabilim Dalı, Kırıkkale 2Fırat Üniversitesi, Üroloji Anabilim Dalı, Elazığ 3Kırıkkale Üniversitesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Kırıkkale 4Kırıkkale Üniversitesi, Patoloji Anabilim Dalı, Kırıkkale SS-037Türkiye De Üroloji Alanında En Çok Atıf Almış YayınlarTümay İpekçi1, Mustafa Yüksel2, Müslüm Ahmet Tunçkıran1 1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Alanya Uygulama ve Araştırma Merkezi, Üroloji Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye 2Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Antalya, Türkiye

SS-038Benign Prostat Hiperplazisi ve Prostat Kanserinin Öngörülmesinde Vücut Kitle İndeksinin C-Reaktif Protein, Nötrofil/Lenfosit Oranı, Prostat Spesifik Antijen ile Birlikte DeğerlendirilmesiSema Nur Ayyıldız1, Ali Ayyıldız2, Erdal Benli1, Selma Cırrık1, Abdullah Çırakoğlu1, Buğra Keseroğlu2 1Ordu Üniversitesi, Biyokimya Ana Bilim Dalı, Ordu 2Sağlık Bakanlığı, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Ankara

SS-039Robotik Böbrek Nakli Deneyimlerimiz: İlk 22 vakaVolkan Tuğcu, Selçuk Şahin, Feyzi Arda Atar, İsmail Yiğitbaşı, Nevzat Can Şener, Abdullah Hızır Yavuzsan, Ali İhsan Taşcı İstanbul bakırköy dr. sadi konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Üroloji kliniği,İstanbul

SS-040Tekrarlayan Hematüri Etiyolojisi: Antiagregan/Antikoagülan Tedavi Komplikasyonu Mu Üriner Sistem Patolojisi Mi?Ayşe Veyhürda Dikmen1, Selçuk Esengen1, Alper Aktaş1, Selahattin Bitik2, Çağrı Güneri3, Serdar Yalçın4 1Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi, Üroloji Kliniği, Polatlı/Ankara 2Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Polatlı/Ankara 3Liv Hospital, Üroloji Kliniği, Ankara 4Ağrı Asker Hastanesi, Üroloji Kliniği, Ağrı SS-041Pediatrik Hastada Minör Travma Sonrası Majör Böbrek Hasarı: Double-J Sonrası İyileşmeŞahin Bağbancı1, Turgut Tursem Tokmak2, Mümtaz Dadalı1, Yeliz Dadalı2, Samet Çetinkaya1, Ayhan Karabulut1, Levent Emir1 1Ahi Evran Üniversitesi, Üroloji Anabilim Dalı, Kırşehir, Türkiye 2Ahi Evran Üniversitesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Kırşehir, Türkiye

SS-042Retrograd İntrarenal Cerrahi Sonrası Double-J Stent MigrasyonuFurkan Şendoğan, Asıf Yıldırım, Utku Sarı, Turgay Turan, Bilal Günaydın, Gökhan Atış, Turhan Çaşkurlu Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastahanesi, Üroloji Anabilim Dalı, İstanbul

59

SS-043Aşırı Aktif Mesaneli Hastalarda Solifenasinsüksinatın Göz İçi Basıncı Ve Göz Kuruluğu Üzerine Etkili Mi?Ali Rıza Türkoğlu1, Neslihan Parmak Yener2, Soner Coban1, Muhammet Guzelsoy1, Murat Demirbaş1, Hakan Demirci3 1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji, Bursa 2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları, Bursa 3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği, Bursa

SS-044Kadın Üretra Darlığı Olan Ardışık 23 Hastada Üretroplasti SonuçlarımızFikret Fatih Önol, Ahmet Tahra, Ahmet Bindayı, Ümit Yıldırım, Eyüp Veli Küçük, Uğur Boylu Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul SS-045Pilates Egzersizi Kadın Cinsel Disfonksiyonunu İyileştirebilirFikret Halis1, Hacı İbrahim Çimen1, Hüseyin Aydemir2, Şükrü Kumsar2, Hasan Salih Sağlam1, Osman Köse1, Ahmet Gökçe1 1Sakarya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Sakarya 2Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Sakarya

60

VİDEO SUNUM OTURUMU 5 (VS 54 - VS 62)Prostat Kanseri - Lokalize Hastalık Tedavisi / Operaktif Teknikler (video) - Pediatrik üroloji / Operaktif Teknikler (video) - Rekonstrüktif Teknikler / Operaktif Teknikler (video) - Üroteknoloji ve Üriner Sistem Taş Hastalığı

Oturum Başkanları: Murat Tunç, Öztuğ Adsan

VS-054Yüksek Riskli Prostat Kanserinde Robot Yardımlı Radikal Prostatektomi ve Genişletilmiş Lenf Nodu DiseksiyonuEkrem Akdeniz1, İsmail Yiğitbaşı2, Selçuk Şahin2, Abdullah Hızır Yavuzsan2, Ahmet Hacıislamoğlu2, Volkan Tuğcu2 1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Samsun 2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul VS-055Ventriculoparitoneal Şantı Olan Bir Çocukta Robot Yardımlı Laparoskopik Üreteral ReimplantasyonYusuf Kibar, Hüseyin Tomruk, Yılmaz Sercan, Engin Kaya Gülhane Askerİ Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Ankara

VS-056Laparoskopik Histerektomi Sonrası Gelişen Üreter Yaralanmasının Erken Dönemde Laparoskopik Üreteroneosistostomi Ve Psoas Hitch İle TamiriYiğit Akin, Halil Ciftci, Mehmet Ogur Yilmaz, Bulent Kati, Eyyup Sabri Pelit, Ercan Yeni Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Şanlıuırfa

VS-057Komplike Distal Üretra Darlığı’nın Penil Cilt Flep Üretroplasti İle OnarımıAli Atan, Fazlı Polat, Süleyman Yeşil Gazi Üniversitesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, Ankara

VS-058Erode Olmak Üzere Olan Penis ProteziRamazan Aşcı, Kadir Önem, Süleyman Öner, Mustafa L Özbek, Mehmet Özen, Recep Büyükalpelli Ondokuz Mayıs Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalı, Samsun, Turkiye VS-059Endoskopik Olarak Mesaneye İnvaze Meşh RezeksiyonuYiğit Akin, Eyyüp Sabri Pelit, Bülent Katı, Eser Ördek, Halil Ciftci, Ercan Yeni Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Şanlıuırfa

VS-060Erişkinde Nüks Hipospadias TamiriAli Atan, Süleyman Yeşil, Fazlı Polat Gazi Üniversitesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, Ankara

VS-061Pediyatrik Laparoskopik El aletleri ile Erişkin PyeloplastiHalil Çiftçi, Yiğit Akin, Eyyup Sabri Pelit, Bülent Katı, Mehmet Ogur Yilmaz, Eser Ordek, Ercan Yeni Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Şanlıuırfa

8 EKİM 2016, CUMARTESİ 13.00 - 14.30 / SALON 5

61

VS-062Atnalı Böbrekli Hastada Retrograd Intrarenal Cerrahi: Olgu SunumuEngin Kaya1, Selahattin Bedir1, Bahadır Topuz1, Hüseyin Tomruk1, Turgay Ebiloğlu2, Murat Zor1 1Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Üroloji Ana Bilim Dalı, Ankara, Türkiye 2Etimesgut Askeri Hastanesi, Üroloji Servisi, Ankara, Türkiye

62

VİDEO SUNUM OTURUMU 6 (VS 63 - VS 70)Operaktif Teknikler (video) - Üroteknoloji ve Üriner Sistem Taş Hastalığı / Pediatrik Üroloji - Video / Prostat Kanseri - İleri Evre Hastalık Tedavisi / Prostat Kanseri - Lokalize Hastalık Tedavisi / Üriner Sistem Taş Hastalığı - Tedavi (SWL, Ureteroskopik, Perkütan Girişimler, Medikal Yaklaşım) / Üst Üriner Sistem Patolojileri - Transplantasyon

Oturum Başkanları: Cankon Germiyanoğlu, Ayhan Verit

VS-063Renal Pelvisteki Taşa Bağlı Oluşan Renal Lipomatozisli Bir Olguda, Taşın Retrograd İntrarenal CerrahiYılmaz Aslan, Altuğ Tuncel, Anıl Erkan, Alp Özgür Akdemir, Çağdaş Şenel, Ahmet Asfuroğlu, İbrahim Can Aykanat, Özer Güzel Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği, Ankara

VS-064Çocuklarda Laparoskopik Ekstravezikal Üreteroneosistostomi: ‘Top-Down’ TeknikBilal Gunaydin, Meftun Çulpan, Muhammed İhsan Karaman, Turhan Çaşkurlu, Mesrur Selçuk Sılay İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği

VS-065Çocuk Hastada Nonobstrüktif Üriner Retansiyon Tedavisi: NöromodulasyonYaşar Issı1, Kadir Önem2, Berkan Reşorlu2, Cankon Germiyanoğlu1 1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Departmanı Çocuk Ürolojisi Bölümü 2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Departmanı

VS-066Çocuklarda Laparoskopik Appendiko-Vezikostomi (Mitrofanoff): Sekonder Olgularda Da Mümkün Mü?Bilal Gunaydin, Yavuz Onur Danacıoğlu, Muhammed İhsan Karaman, Turhan Çaşkurlu, Mesrur Selçuk Sılay İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği

VS-067Metastatik Prostat Kanseri Tedavisinde Robot Yardımlı Radikal ProstatektomiSerdar Yalçın1, İbrahim Yaşar Özgök2 1Ağrı Asker Hastanesi, Üroloji Kliniği, Ağrı, Türkiye 2Türk Hava Kurumu Üniversitesi, Mütevelli Heyeti, Ankara, Türkiye

VS-068İki medyan loblu büyük prostatta robot yardımlı radikal prostatektomiEkrem Akdeniz1, İsmail Yiğitbaşı2, Abdullah Hızır Yavuzsan2, Selçuk Şahin2, Ahmet Hacıislamoğlu2, Volkan Tuğcu2 1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Samsun 2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bakırköy Dr Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul

8 EKİM 2016, CUMARTESİ 14.30 - 16.00 / SALON 5

63

VS-069Avicenna Roboflex İle Robot Yardımlı Fleksible Üreteroskopik Laser LitotripsiRemzi Sağlam1, Zafer Nida Tokatlı1, Kemal Sarıca2, Selahattin Bedir3, Abdürrahim İmamoğlu4, Sinan Ahmet Kabakcı5, Jens Rassweiler6, Anup Patel7 1Medicana International Ankara Hastanesi, Üroloji Bölümü, Ankara 2Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi, Üroloji Bölümü, İstanbul 3GATA Hastanesi, Üroloji Blümü, Ankara 4Yıldırım Bayazıt Eğitim Araştırma Hastanesi, Üroloji Bölümü, Ankara 5Hacettepe Üniversitesi, Biyomühendislik Bölümü, Ankara 6SLK Hastanesi, Üroloji Bölümü, Heilbronn, Germany 7NHS Hastanesi, Üroloji Bölümü, Londra, UK

VS-070Anatomic Diversity Encountered On The Laparoscopic Hand Assisted Transperitoneal Donor Nephrectomy; Complete Caval DuplicationSinan Levent Kirecçi1, Mesut Demir2, Musab İlgi1, Muharrem Battal3, Ali İhsan Dokucu2 1Urology Clinic, Şişli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey 2Pediatric Surgery Clinic, Şişli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey 3General Surgery Clinic, Şişli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

64

SÖZLÜ SUNUM OTURUMU 4 (SS 46 - SS 60)Operaktif Teknikler - Laparoskopik ve Robotik Üroloji / Operaktif Teknikler - Pediatrik üroloji / Operaktif Teknikler - Rekonstrüktif Teknikler / Pediatrik Üroloji / Prostat Kanseri - Lokalize Hastalık Tedavisi / Sürrenal - Testis Tümörleri - Tanı / Urotelyal Kanserler - İnvaziv - İleri Evre Tümör Tedavisi / Urotelyal Kanserler - Tanı

Oturum Başkanları: Tarkan Soygür, Bülent Akduman

SS-046Single Plus One Port Robotik Radikal Prostatektomi (SPORP): İlk DeneyimVolkan Tuğcu, Selçuk Şahin, Feyzi Arda Atar, İsmail Evren, Abdullah Hızır Yavuzsan, Kamil Gökhan Şeker, Fatih Akkaş, Yunus Çolakoğlu, Ali İhsan Taşcı Sağlık Bilimleri Üniversitesi,Bakırköy Dr.Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği,İstanbul,Türkiye SS-047Çocuklarda Hangi Üreteroneosistostomi Yöntemini Seçmeliyim? İntravezikal (Cohen) ve Ekstravezikal (Lich-Gregoir) Üreteroneosistostomi Sonuçlarının KarşılaştırılmasıTurgay Turan1, Yunus Kayalı2, Özgür Efiloğlu1, Muhammet İhsan Karaman1, Turhan Çaşkurlu1, Mesrur Selçuk Sılay1 1İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, İstanbul 2Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, İstanbul SS-048Peyronie Hastalığı Cerrahisi: 300 Hastalık Vaka SerisiAteş Kadıoğlu1, Emre Salabaş2, Abdülkadir Üzmez1, Feyyaz Ural1 1İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Üroloji ABD, İstanbul 2Biruni Üniversite Hastanesi, Üroloji ABD

SS-049Çocuk Yaş Grubunda Robot Yardimli Laparoskopik Cerrahi DeneyimimizYusuf Kibar1, Serdar Yalçın2, Engin Kaya1, Burak Köprü3, Turgay Ebiloğlu4, Hüseyin Tomruk1 1Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Üroloji Ana Bilim Dalı, Ankara 2Ağrı Asker Hastanesi, Üroloji Kliniği, Ağrı 3Konya Asker Hastanesi, Üroloji Kliniği, Konya 4Etimesgut Asker Hastanesi, Üroloji Kliniği, Ankara

SS-050Comparison The Results Of 16 To 20 Fr Percutaneous Access Dilatation Of Mini-PCNL In Pediatric PatientsNuman Baydilli, Emre Can Akınsal, Gökhan Sönmez, Deniz Demirci Department of Urology, Erciyes University, Kayseri, Turkey

SS-051Primer Monosemptomatik Enürezis Noktürna ile İlişkili Uyku BozukluklarıŞükrü Kumsar, Hüseyin Aydemir, İbrahim Çimen, Fikret Halis, Can Direk, Osman Köse, Hasan Sağlam, Ahmet Gökçe Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, Sakarya

8 EKİM 2016, CUMARTESİ 16.00 - 18.00 / SALON 5

65

SS-052Antenatal Hidronefroz Tanılı ve Postnatal Sintigrafik Değerlendirmede Supranormal Renal Fonksiyon Saptanan Çocukların Takibinde Biyomarkerların RolüÖmer Barış Yücel1, Tayfun Oktar1, Canan Küçükgergin2, İsmet Nane1, Haluk Ander1, Orhan Ziylan1 1İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, İstanbul 2İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, İstanbul

SS-05365 Yaş Altı Lokalize Prostat Kanseri Hastalarının Tedavi Planlanmasında Beden Kitle Endeksinin YeriÖzgür Haki Yüksel1, Çağlar Yıldırım1, Aytaç Şahin1, Serkan Akan1, Ahmet Ürkmez2, Ayhan Verit1 1Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul 2Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul

SS-054Yeni WHO-ISUP Grade Gruplamasının Klinik Sonuçlarımızla Uyumu, Grade Grup 4 Homojen Midir?Ferhat Ateş1, Orhan Koca2, Niyazi Özgür Kurul1, Emrah Özsoy2, Metin İshak Öztürk2, Temuçin Şenkul1 1Gata Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Üroloji Servisi, İstanbul, Türkiye 2Haydarpaşa Numune Eğitim Hastanesi Üroloji Servisi, İstanbul, Türkiye

SS-055Biyopsi Sonuçları İle Aktif İzleme Uygun Olup RRP Yapılan, Ancak RRP Sonuçlarına Göre Aktif İzleme Uygun Olmadığı Görülen Hastalarda Farklı Mikro-RNA Ekspresyonlarının Öngörü Değerinin AraştırılmasıNiyazi Özgür Kurul1, Ferhat Ateş1, İsmail Yılmaz2, Zeki Aktaş1, Gizem Narlı2, Temuçin Şenkul1 1GATA Haydarpaşa Üroloji Servisi, İstanbul 2GATA Haydarpaşa Patoloji Servisi, İstanbul

SS-056Testis Kanseri Tanısında Yeni Biyomarkır: Nötrofil/Lenfosit OranıSelahattin Çalışkan, Selçuk Kaba, Emrah Özsoy, Orhan Koca, Mehmet Akyüz, Metin İshak Öztürk Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul

SS-057Robotik Radikal Sistektomi ve İleal KonduitUğur Boylu, Ahmet Bindayi, Ahmet Tahra, Ümit Yıldırım, Fikret Fatih Önol, Eyüp Veli Küçük Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

SS-058Robotik Radikal Sistektomi ve İntrakorporeal Üriner Diversiyon Deneyimimiz: 32 Vakalık SeriAli Fuat Atmaca1, Abdullah Erdem Canda1, Murat Keske2, Davut Kamacı2, Fevzi Bedir3, Arslan Ardıçoğlu1 1Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Ankara, Türkiye 2Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Ankara, Türkiye 3Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Erzurum, Türkiye

66

SS-059Radikal Sistektomide İleal Konduit İle Kontinan Diversiyon Uygulanan Hastalardaki Yaşam Kalitesi DeğerlendirilmesiAykut Başer, Cihan Toktaş, Ömer Levent Tuncay, Zafer Aybek, Tahir Turan, Ali Ersin Zümrütbaş Pamukkale Üniversitesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, Denizli

SS-060Mesanenin Değişici Epitel Hücreli Karsinomunda İdrar ve Doku Surfaktan A, Surfaktan D Seviyelerinin Tespiti ve Klinik Öneminin AraştırılmasıZeki Aktaş1, Ömer Yılmaz1, Aptullah Haholu2, Ferhat Ateş1, Ali Serdal Uyumaz3, Niyazi Özgür Kurul1, Hasan Soydan1, Temuçin Şenkul1 1Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Üroloji Servisi, İstanbul 2Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Patoloji Servisi, İstanbul 3Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Biyokimya Servisi, İstanbul

67

TARTIŞMALI POSTER OTURUMU 3 (TP 55 - TP 80)Operaktif Teknikler (video) - Rekonstrüktif Teknikler / Operaktif Teknikler (video) - Üroteknoloji ve Üriner Sistem Taş Hastalığı / Pediatrik Üroloji / Prostat Kanseri - İleri Evre Hastalık Tedavisi / Prostat Kanseri - Tanı

Oturum Başkanları: Levent Özdal, Selçuk Yücel

TP-055Tekrarlayan Üretra Darliği Tedavisinde Üretroplasti CerrahisiPerviz Hacıyev, Ömer Gülpınar, Barış Esen, Mehmet İlker Gökçe, Evren Süer Ankara Üniversitesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, Ankara

TP-056Penil Üretra Darlığında Penil Cilt Flep ÜretroplastiAli Atan, Fazlı Polat, Süleyman Yeşil Gazi Üniversitesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, Ankara TP-057Orta Büyüklükteki Böbrek Taşları İçin Hangisi Tercih Edilmelidir? Ultramini Perkütan Nefrolitotomi ya da Retrograd İntrarenal Cerrahi?Arif Demirbaş, Berkan Resorlu, Mehmet Melih Sunay, Tolga Karakan, Mehmet Ali Karagöz, Ömer Gökhan Doluoğlu Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği TP-058Pediyatrik Böbrek Taşlarında Retrograd İntrarenal Cerrahi DeneyimimizYaşar Issı1, Kadir Önem2, Fatih Kocamanoğlu2, Berkan Reşorlu2, Cankon Germiyanoğlu1 1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Departmanı Çocuk Ürolojisi Bölümü 2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Departmanı

TP-059Sünnet Sonrası Plansız Hastane Ziyaretinin Meydana Gelmesi Üzerine Etkili Faktörlerİbrahim Buldu1, Mustafa Okan İstanbulluoğlu2 1Medova Hastanesi, Üroloji Bölümü 2Mevlana Üniversitesi, Üroloji Ana Bilim Dalı TP-060Çocuklarda SWL Tedavisinde Şok Dalga Salınım Hızının Tedavi Başarısı Ve Komplikasyonları Üzerine EtkisiMurat Tuncer, Bilal Eryıldırım, Gökhan Faydacı, Cemal Göktaş, Aye Tırpancı, Kemal Sarıca Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Üroloji Kliniği, İstanbul

TP-061Holmıum Yag Lazer’in Modern Çocuk Ürolojisinde KullanımıBilal Gunaydin, Furkan Şendoğan, Ramazan Gökhan Atiş, Muhammed İhsan Karaman, Turhan Çaşkurlu, Mesrur Selçuk Sılay İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği TP-062Pediatrik Hastalarda Perkütan Nefrolitotomi SonuçlarımızAhmet Camtosun, Huseyin Celik, Ramazan Altıntas, Cemal Tasdemir İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Malatya, Turkiye

9 EKİM 2016, PAZAR 10.30 - 12.30 / SALON 4

68

TP-063Çocuk Hastalarda Perkütan Nefrolitotomi Sonuçlarımız: Tek Merkez DeneyimiRahmi Gökhan Ekin, Yusuf Özlem İlbey, Tufan Süelözgen, Cemal Selçuk İşoğlu, Salih Budak, Mustafa Karabıçak, Taha Çetin, Yiğit Yalçın, Zafer Kozacıoğlu İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi TP-064Çocuklarda Hasta Yaşının Laparoskopik Piyeloplasti Başarısına Etkisi Var Mıdır?Turgay Turan1, Yunus Kayalı2, Özgür Efiloğlu1, Muhammet İhsan Karaman1, Turhan Çaşkurlu1, Mesrur Selçuk Sılay1 1İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, İstanbul 2Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, İstanbul

TP-065Pediatrik İşeme Disfonksiyonu Hastalarında Üroterapi Tedavisinin EtkinliğiNevzat Can Şener, Ferhat Ortoğlu, Ediz Vuruşkan, Erbay Tümer, Yalçın Evliyaoğlu, Zafer Gökhan Gürbüz Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi TP-066Çocukluk Çağı Nefrojenik Adenomu: Üç Olgu BildirimiYaşar Issı1, Burak Özçift3, Beytullah Yağız2, Ünal Bıçakcı2, Tuğrul Tiryaki3, Cankon Germiyanoğlu1 1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Departmanı Çocuk Ürolojisi Bölümü,Samsun 2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Departmanı,Samsun 3Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji ve Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Pediyatrik Üroloji Departmanı;Ankara

TP-067Androgen Blokaj Tedavisi Alan İleri Evre Prostat Kanserli Hastalarda Prostat Spesifik Antijenin Düşme Paterni ile Prostat Spesifik Antijen Progresyonun İlşkisiMesut Tek1, Erdem Akbay1, Cuma Aytekin1, Pınar Pelin Kara2, Murat Bozlu1, Selahittin Çayan1 1Mersin Üniversitesi Üroloji A.D. 2Mersin Üniversitesi Nükleer Tıp A.D.

TP-068Lüteinizan Hormon-Salgılatıcı Hormon Agonist Tedavisi Alanlarda Bazal Serum Testosteronun EtkisiMeftun Çulpan, Asıf Yıldırım, Turgay Turan, Özgür Efiloğlu, Yavuz Onur Danacıoğlu, Ramazan Gökhan Atış, Bülent Erol, Turhan Çaşkurlu İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, İstanbul

TP-069Tek Merkezin Yüksek Riskli Prostat Kanserli Hastalarda Transperitoneal Robot Yardımlı Radikal Prostatektomi SonuçlarıVolkan Tuğcu, Selçuk Şahin, Feyzi Arda Atar, İsmail Yiğitbaşı, Kamil Gökhan Şeker, Abdullah Hızır Yavuzsan, Ali İhsan Taşcı İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Üroloji Kliniği,İstanbul TP-070Radikal Prostatektomi Materyallerinde Vaz Deferens Pozitifliği Önemli Midir?Serkan Altınova, Muhammet Fuat Ozcan, Erem Asil, Kemal Ener, Murat Keske, Serdar Çakmak, Muhammed Ersagun Arslan Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Ankara

69

TP-071Biyokimyasal Nüksü Öngörmede Bir Nomogram: CAPRA-STaha Numan Yıkılmaz, Erdem Öztürk, Eşref Oğuz Güven, Halil Başar Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Ankara

TP-072Vücut Kitle İndeksi Preoperatif Prostat Kanseri Nomogramlarında Yer Almalı Mı?Aytac Sahin1, Ahmet Urkmez2, Ozgur Haki Yuksel1, Fatih Uruc1, Serkan Akan1, Caglar Yildirim1, Ayhan Verit1 1Fatih Sultan Mehmet Egitim ve Arastirma Hastanesi, istanbul 2Haydarpasa Numune Egitim ve Arastirma Hastanesi, istanbul

TP-073Aktif İzlem veya Radikal Prostatektomi: Hangisi Daha İyi?Selahattin Çalışkan, Muzaffer Oğuz Keleş, Selçuk Kaba, Orhan Koca, Mehmet Akyüz, Metin İshak Öztürk, Muhammet İhsan Karaman Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul

TP-074International Society of Urological Pathology (ISUP) 2014 Sınıflamasının Biyokimyasal Nüks ve Klinik Progresyonu Belirlemedeki Klinik ÖnemiTurgay Turan1, Yavuz Onur Danacıoğlu1, Berrin Güçlüer2, Özgür Efiloğlu1, Bilal Günaydın1, Bülent Erol1, Turhan Çaşkurlu1, Asıf Yıldırım1 1Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul 2Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, İstanbul

TP-07512 Odak Trus Prostat Biyopsisinin Başarısına Yaş, Psa, Digital Rektal Muayene Ve Prostat Volümünün EtkisiHüseyin Koçan1, Enver Özdemir1, Siir Yıldırım2, Mahmut Gökhan Toktaş3, Uğur Yücetaş3, Gülnaz Kervancıoğlu2, Erkan Erkan3 1Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği, İstanbul 2Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Histoloji ve Embriyoloji Kliniği, İstanbul 3İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği, İstanbul TP-076Prostat Kanserinin Tanısında Alfa Metil Açilkoenzim-A Racemase ve Netrin 1Ersin Köseoğlu1, Altuğ Tuncel1, Melih Balcı1, Oğuzhan Kaya2, Yılmaz Aslan1, Ozer Guzel1, Fatma Meriç Yılmaz2, Ali Atan1 1Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği, Ankara 2Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Biyokimya Kliniği, Ankara

TP-077TRUS-Bx Sonrasında Re-admission ve Re-hospitalizasyona Neden Olan FaktörlerMehmet Remzi Erdem1, Abdulkadir Tepeler2, Yunus Kayalı2, Tolga Akman2, Abdullah Armağan2 1Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Anabilim Dalı, İstanbul 2Bezmialem Vakıf Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalı, İstanbul

70

TP-078ISUP 2014 Konsensusuna Göre Prostat Kanseri Histopatolojik Değerlendirme Sonuçlarının Sağkalıma EtkisiBerrin Güçlüer1, Turgay Turan2, Özgür Efiloğlu2, Hüseyin Özgür Kazan2, Erol Peltekoğlu2, Turhan Çaşkurlu2, Asıf Yıldırım2 1Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul 2Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, İstanbul TP-079Metabolik Sendrom Varlığının Nihai Patoloji Üzerindeki EtkisiSelahattin Çalışkan, Selçuk Kaba, Emrah Özsoy, Muzaffer Oğuz Keleş, Orhan Koca, Mehmet Akyüz, Muhammet İhsan Karaman Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul TP-080Yüksek Riskli Prostat Kanseri Hastalarında Açık ve Robotik Radikal Prostatektominin KarşılaştırılmasıTurgay Turan1, Uğur Boylu2, Asıf Yıldırım1, Ahmet Bindayı2, Yavuz Onur Danacıoğlu1, Özgür Efiloğlu1, Eyüp Gümüş2, Turhan Çaşkurlu1 1Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, İstanbul 2Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, İstanbul

71

TARTIŞMALI POSTER OTURUMU 4 (TP 81 - TP 108)Sürrenal - Testis Tümörleri - Tanı / Sürrenal - Testis Tümörleri - Tedavi / Urotelyal Kanserler - İnvaziv - İleri Evre Tümör Tedavisi / Urotelyal Kanserler - Yüzeysel Tümör - Tanı / Urotelyal Kanserler - Yüzeysel Tümör - Tedavisi / Üriner Sistem Taş Hastalığı - Tedavi (SWL, Ureteroskopik, Perkütan Girişimler, Medikal Yaklaşım) / Üroradyoloji

Oturum Başkanları: Bilal Eryıldırım, Altuğ Tuncel

TP-08115 Yıllık Radikal Orşiektomi Sonuçlarımız: Testis Kanseri Histopatolojik Tiplerinin Dağılımı ve Literatürle KarşılaştırılmasıKasım Emre Ergün, Fuat Kızılay, Burak Turna, Barış Altay, Bülent Semerci Ege Üniversitesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, İzmir

TP-082Testiküler Kitlelerde Testis Koruyucu Cerrahi Deneyimimiz: 12 Vakalık Seri SonuçlarıMurat Keske1, Abdullah Erdem Canda2, Ali Fuat Atmaca2, Muhammed Ersagun Arslan1, Davut Kamacı1, Mevlana Derya Balbay3 1Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Ankara, Türkiye 2Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Ankara, Türkiye 3Memorial Şişli Hastanesi,Üroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye TP-083Nötrofil Lenfosit Oranının Organa Sınırlı İnvaziv Ürotelyal Mesane Kanserinden Organa Sınırlı Olmayan Hastalığa Evre Atlamasını Öngörmedeki RolüErtuğrul Şefik, Bülent Günlüsoy, Özgü Aydoğdu, Yusuf Kadir Topçu, Yasin Ceylan, Tansu Değirmenci, Çetin Dinçel İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği TP-084Sigara İçen Erkek Hastalarda İşeme Sonrası Rezidüel İdrar Hacmi Mesane Kanseri Rekürrensi İçin Bir Risk OlabilirÖmer Onur Çakır, Abdullah Gül, Ege Can Şerefoğlu İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği TP-085Mesane Kanseri ve Metabolik Sendrom İlişkisiEmrah YAKUT Niğde Devlet Hastanesi TP-086Kasa İnvaze Olmayan Mesane Kanserli Hastalarda İdrar Ve Serum TGF-Beta1, MMP-9, TIMP-2, NGF Düzeyleri Ve Serum Nötrofil/Lenfosit Oranının Nüks Üzerine EtkisiÖzgür Efiloğlu, Turgay Turan, İsmail Ulus, Meftun Çulpan, Gökhan Atış, Bilal Günaydın, Turhan Çaşkurlu, Asıf Yıldırım Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastahanesi, Üroloji Anabilim Dalı, İstanbul

9 EKİM 2016, PAZAR 09.00 - 11.00 / SALON 5

72

TP-087Kasa İnvaze Olmayan Mesane Kanserli Hastalarda Serum Nötrofil/Lenfosit Oranı Tanıda Kullanılabilir mi?Özgür Efiloğlu, Turgay Turan, İsmail Ulus, Yavuz Onur Danacıoğlu, Ramazan Gökhan Atış, Bilal Günaydın, Turhan Çaşkurlu, Asıf Yıldırım İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TP-088T1 Alt Grup Micro-İnvaziv (T1m) ve Extensive-İnvaziv (T1e) Mesane Kanserinin Rekürrens ve Progresyonunu Öngörebilir Mi?Turgay Turan1, Şeyma Özkanlı2, Özgür Efiloğlu1, Pınar Engin Zerk2, Meftun Çulpan1, Turhan Çaşkurlu1, Asıf Yıldırım1 1İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Üroloji Anabilim Dalı, İstanbul 2İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul

TP-089Kasa İnvaze Olmayan Mesane Kanserinde İkincil TUR SonuçlarımızOrhan Koca, Emre Tokuç, Mehmet Akyüz, Ahmet Ürkmez, Hüseyin Kanberoğlu, Metin Öztürk Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul TP-090Şok Dalga Tedavisinin Etkinliğinin Farklı Yaş Gruplarında KarşılaştırılmasıBarış Esen, Çağrı Akpınar, Uygar Bağcı, Aykut Akıncı, Muhammed Arif Ibiş, Evren Süer, Mehmet Ilker Gökce Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D.

TP-091Üreteral Erişim Kılıfı Kullanımının Retrograd Intrarenal Cerrahi Uygulanması Esnasında Absorbe Edilen Irrigasyon Sıvı Hacimlerine EtkisiVahit Güzelburç1, Mukaddes Çolakoğulları2, Mustafa Yücel Boz1, Mustafa Soytaş1, Rahim Horuz1, Bülent Altay1, Bülent Erkurt1, Pelin Karaaslan3, Selami Albayrak1 1İstanbul Medipol Üniversitesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, İstanbul 2İstanbul Medipol Üniversitesi, Biyokimya Ana Bilim Dalı, İstanbul 3İstanbul Medipol Üniversitesi, Anesteziyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul TP-092Cilt-Kaliks Arası Mesafe Mini PNL Operasyonu Başarısı İçin Bir Belirleyici DeğildirFaruk Özgör, Fatih Yanaral, Burak Üçpınar, Ömer Sarılar, Murat Binbay Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Bölümü, istanbul, Türkiye TP-093Perkütan Nefrolitotomide Akciğer Komplikasyonlarının Sıklığı ve Etkileyen FaktörlerFuat Kızılay, Fuad İsmaylov, Burak Turna, Barış Altay, Oktay Nazlı Ege Üniversitesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, İzmir TP-094Body Mass Index, Can Be Affect The Succession Rate Of Flexible URS In The Kidney Stones PatientsMusab İlgi, Sinan Levent Kirecçi, Cemil Kutsal, Ayhan Dalkılınç Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Araştırma Hastahanesi

73

TP-095Transient Cessation Of Antiplatelet Medication Before Percutaneous Stone Surgery: Does It Have Any Safety Concern On Bleeding Related Problems?Cahit Şahin, Utku Can Can, Bilal Eryiıdırım, Kemal Sarıca Department of Urology, Dr. Lutfi KIRDAR Research and Training Hospital, Istanbul / TURKEY.

TP-096Staghorn Taş İçin Uygulanan Perkütan Nefrolitotomi Cerrahisinde Postoperatif Sonuçlar Açısından Nomogramların KarşılaştırılmasıEyüp Veli Küçük, Ahmet Tahra, Ahmet Bindayı, Berkan Şimşek, Uğur Boylu, Fikret Fatih Önol Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul

TP-097Fleksibl Üreterorenoskopi Sonrası Başarı Oranlarını Tahmin Etmede Skorlama Sistemlerinin Dış Merkezli KarşılaştırılmasıAkif Erbin1, Abdülkadir Tepeler2, İbrahim Buldu3, Harun Özdemir1, Muhammet Tosun2, Murat Binbay1 1Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği,Istanbul, Türkiye 2Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Üroloji Kliniği,Istanbul, Türkiye 3Medova Hastanesi,Üroloji Kliniği,Konya, Türkiye

TP-098Supin pozisyonda Kombine Robotik fleksibil Üreteroskopi ve Mini Perkütan litotripsiKemal Sarıca1, Zafer Nida Tokatlı2, Remzi Sağlam2, Gürdal İnal2, Yıldırım Yılmaz3, Anup Patel4 1Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi, Üroloji Bölümü, İstanbul 2Medicana International Ankara Hastanesi, Üroloji Bölümü, Ankara 3Ortadoğu Hastanesi Üroloji Bölümü, Ankara 4NHS Hastanesi, üroloji bölümü, London, UK TP-099Üst Üreter Taşlarının Tedavisinde Kısa Aralıklı Eswl Tedavisinin Etkinlik ve GüvenirliğiTurgay Turan, Ramazan Gökhan Atış, Asıf Yıldırım, Yavuz Onur Danacıoğlu, Sevgi Seykan, Özgür Efiloğlu, Furkan Şendoğan, Bilal Günaydın, Turhan Çaşkurlu Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, İstanbul

TP-100Böbrek Taşlarında Beşyüz Hastalık Retrograd Intrarenal Cerrahi DeneyimimizÇağdaş Şenel, Altuğ Tuncel, Yılmaz Aslan, Melih Balcı, Ahmet Asfuroğlu, Can Aykanat, Özer Güzel Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği,Ankara

TP-101Nefrostomi Tüpü Olan Hastalarda Beden Dışı Şok Dalga Litotripsisi Öncesi Antibiyotik Profilaksisi Gerekli mi?Emrah Yürük1, Murat Tüken1, Serhat Suzan1, Serkan Gönültaş1, Serdar Aykan1, Kemal Sarıca2, Ahmet Yaser Müslümanoğlu1 1Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul 2Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul TP-102Gebelerde Lokal Anestezi Altında USG Eşliğinde Perkütan Nefrostomi DeneyimlerimizDoğan Atılgan, Engin Kölükçü, Nihat Uluocak, Salih Rahman Ceylan, Bekir Süha Parlaktaş Gaziosmanpaşa Unv. Üroloji ABD

74

TP-103One Shot Standart Perkütan Nefrolitotripsi Deneyimlerimiz ve Amplatz Renal Dilator Setin Yeniden DizaynıNecmettin Penbegül, Yaşar Bozkurt, Ahmet Ali Sancaktutar, Onur Dede, Mansur Daggulli Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı

TP-104Fonksiyonel Laparoskopik Eğitim Kutusu: Kişisel Akıllı Telefon Veya Tablet ile Kullanılabilen, Kablosuz “Fu-Lap T-Box”Fatih Uruç1, Bekir Aras2, Serkan Akan1, Çağlar Yıldırım2, Ahmet Ürkmez3, Aytaç Şahin1, Özgür Haki Yüksel1, Ayhan Verit1 1Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul 2Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Üroloji Anabilim Dali, Kütahya 3Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul TP-105Perkütan Nefrolitotomi Cerrahisi Öncesi ‘Üç Boyutlu Basılmış Pelvikalisyel Sistem Modeli’nin Hasta Bilgilendirmedeki Etkisi: Pilot ÇalışmaHasan Anıl Atalay, Volkan Ülker, İlter Alkan, Halil Canat, Ünsal Özkuvancı, Fatih Altunrende Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi TP-106Çok Cerrahlı Eş Zamanlı Öğrenme: Robotik Prostatektomi İçin Yeni Bir Model Olabilir mi?Emrah Yörük1, Engin Kandıralı1, Fatih Altundere2, Serdar Aykan1, Volkan Tuğcu3, Ahmet Yaser Müslümanoğlu1 1Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği 2Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği 3Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği

TP-107Onkolojik Palyatif Bakım Hastalarında Lokal Anestezi Altında USG Eşliğinde Perkütan Nefrostomi DeneyimlerimizDoğan Atılgan, Nihat Uluocak, Engin Kölükçü, Salih Rahman Ceylan, Emre Alkan Gaziosmanpaşa Unv. Üroloji ABD

TP-108Wistar-albino Sıçanlarda Deneysel Üriner Sistem Taşı ve Enflamasyon Modelinin GösterilmesiMahmut Taha Ölçücü1, Kerem Teke1, Erkan Ölçücüoğu2, Levent Tuncay3 1Ağrı Devlet Hastanesi Üroloji Kliniği, Ağrı, Türkiye 2Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi Üroloji Kliniği, Ankara, Türkiye 3Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye

75

OTURUM BAŞKANLARI İNDEKSİ

-A-Akbay E. 22Akdaş A. 18Akduman B. 23Akın Y. 24Aksoy Y. 21Albayrak S. 19, 23Albers P. 17Altay B. 15, 20Ardıçoğlu A. 15, 25Arslan M. 24Atsü N. 23Ayyıldız A. 25

-B-Balbay M. D. 17, 22, 25, 26Başar H. 23Bayrak Ö. 15Binbay M. 21Bolayır K. 25Bolla M. 18Boylu U. 15, 16Bozlu M. 22

-C-Ç-Canda E. 17, 22Charalambous S. 25Coşkun B. 15Çaşkurlu T. 20, 21, 23Çayan S. 19Çek M. 21Çulha M. 27Çulpan M. 19

-D-Dalkılıç A. 20Damar E. 19Demirtaş A. 25Dillioğlugil Ö. 27Dinçel Ç. 21Dinçer M. 15, 23

-E-Ekmekçioğlu O. 24Ersay A. R. 25Erturhan S. 16, 21Eryıldırım B. 27Esen T. 17, 18, 19, 22

-G-Germiyanoğlu C. 23Gontero P. 17Gör A. 26Gürbüz C. 16, 20, 22Güven S. 22

-H-Haliloğlu A. 15

-İ-İstanbulluoğlu O. 16-K-Kadıoğlu A. 17, 19, 20, 27Karaman M. İ. 21Kendirci M. 23, 27Kılıçarslan H. 15Kırkali Z. 17Kibar Y. 21Koçak İ. 16Koşar A. 19Küçük Ö. 18

-M-N-Mian B. 17Montironi R. 17Müslümanoğlu A. Y. 25Nane İ. 15Nazlı O. 24Nuhoğlu B. 26

-O-Ö-Odabaş Ö. 23Oksay T. 26Oktar T. 21Okyar G. 20Onur R. 15, 16, 18Orhan İ. 26, 27Önem K. 22, 25Özbey İ. 22Özdal L. 21, 24, 27Özdemir E. 21Özgök Y. 22, 24, 26Özgül A. 25

-P-Parlaktaş B. S. 20Polat Ö. 22

76

-R-Resim S. 21, 25

-S-Ş-Semerci B. 19, 24Sılay M. S. 25Soygür T. 20, 23Soyupek S. 26Sönmez N. C. 24Stenzl A. 17Şerefoğlu E. C. 22

-T-Taşçı A. İ. 15, 20, 23Tilki D. 18Tuncel A. 22Tunç L. 24Tunç M. 22, 23

-U-Ü-Ulusoy E. 26Usta M. F. 16Ünal D. 20

-V-Van Poppel H. 18Verit A. 23

-Y-Yağcı F. 26Yaman Ö. 16Yencilek F. 15Yılmaz E. 26Yılmaz Y. 21Yücel B. 26Yücel S. 27

-Z-Ziylan O. 24Zorba O. Ü. 25

77

KONUŞMACI İNDEKSİ

-A-Adanur Ş. 21Ağaçfidan A. 21Ağaoğlu F. 15Ajay S. 15,18,19,22Akbay E. 20.22Akdaş A. 18Akduman B. 15,21,23Akın Y. 23.24Akman T. 15.26Aksoy Y. 21.25Albayrak S. 19,20,22,23Albers P. 17,22,26Alkan İ. 23Altay B. 15,20,24Altınova S. 25.26Altunrende F. 22Anne-Françoise S. 20.21Ardıçoğlu A. 15,17,25Armağan A. 19Arnulf S. 15,17,18Arslan M. 23.24Aslan Y. 26Aşcı R. 15,20,24Atahan Ö. 27Atan A. 17,19,22Ateş F. 23.26Atış G. 15.23Atmaca A. F. 26Atsü N. 23Atuğ F. 25Aydın M. 24Aydın S. 20Ayyıldız A. 24.25

-B-Bakır B. 22,23,25Bakırtaş H. 26Balbay M. D. 17,20,22,25,26Başar H. 23Başaran M. 19.26Başok E. K. 23Baştuğ Y. 20Bayrak Ö. 15,19,22,27Bedir S. 25Binbay M. 21.26Bolla M. 18Bolayır K. 25Boylu U. 15.16

Bozkurt Y. 17.26Bozlu M. 15,17,22

-C-Ç-Canda E. 17,20,22,25Coşkun B. 15.25Charalambous S. 20.25Çakan M. 24Çaşkurlu T. 20,21,23Çayan S. 19,24,26Çek M. 21Çevik İ. 20Çulha M. 27Çulpan M. 19Cilli M. 21

-D-Dalkılıç A. 20Damar E. 19.27Djavan B. 15Demirci D. 21.25Demirtaş A. 22.25Dillioğlugil Ö. 19.27Dinçel Ç. 21Dinçer M. 15,23,25Djavan B. 15Doğantekin E. 24

-E-Ekmekçioğlu O. 20.24Ergin G. 18Ersay A. R. 25Erturhan S. 16,21,26Eryıldırım B. 25.27Esen T. 17,18,19,22

-G-Germiyanoğlu C. 21,23,25Gontero P. 17.18Gökçe G. 25Göknar N. 21.24Gör A. 26Gülpınar Ö. 15,18,25Gümüş B. 17.24Gümüş E. 19Güngör Uğurlucan F. 15Gürbüz C. 16,20,22Güven S. 21,22,23,27

78

-H-Hamid R. 15,20,25Haliloğlu A. 15Hatipoğlu N. K. 23.25Horasanlı K. 21.24Horuz R. 25

-I-İ-Issı Y. 21.25İmamoğlu A. 26İstanbulluoğlu O. 16.2

-J-John D. 17.18

-K-Kadıoğlu A. 17,19,20,27Kandıralı E. 22Karadeniz T. 26Karakan T. 22Karaman M. İ. 21.25Kendirci M. 19,22,23,27Kılıçarslan H. 15.19Kırkalı Z. 17Kibar Y. 21Koca O. 26.27Kocvara R. 20.21Koçak İ. 16Koşar A. 19Kozacıoğlu Z. 15.27Küçük E. V. 24Küçük Ö. 15,17,18,19,21

-L-Lahme S. 21.25

-M-N-Margreiter M. 19Mian B. 17.18Müslümanoğlu A. Y. 25Nane İ. 15Nazlı O. 24Nuhoğlu B. 26

-O-Ö-Odabaş Ö. 23Oksay T. 24.26Oktar T. 21Okyar G. 20Onur R. 15,16,18,20Orhan İ. 15,26,27

Ortaç M. 27Önem K. 20,22,25Ötunçtemur A. 24Özbey İ. 22.26Özdal L. 21,24,27Özdemir E. 21Özdemir T. 22Özgök Y. 22,24,26Özgül A. 25Özgür B. C. 25Özkuvancı Ü. 20Öztürk M. İ. 20.24

-P-Parlaktaş B. S. 20Penniston K. 15Pirinçci N. 21Polat Ö. 22

-R-Ramsay J. 19Resim S. 19,21,25Reşorlu B. 15Montironi R. 17

-S-Ş-Salabaş E. 17Sarıkaya S. 19Seçkiner İ. 21Semerci B. 19.24Serdaroğlu S. 25Sılay S. 20,23,26Sofikitis N. 15,19,20Soygür T. 21,23,25Soyupek S. 26Sönmez N. C. 21.24Süer E. 19Şahin C. 22Şamlı M. 22Şen H. 15,24,25Şerefoğlu E. C. 15,22,24

-T-Taşçı A. İ. 17,19,20,23Tefekli A. 21Tellaloğlu S. 19Tilki D. 17,18,19Tuğcu V. 25Tuğrul M. 20Tuncel A. 22,23,26Tunç L. 23,24,26

79

Tunç M. 22.23Turna B. 26Türkmen C. 15Türkölmez K. 21

-U-Ü-Uçaner E. 25Ulusoy E. 26Usta M. F. 16,20,24Ünal D. 20Ünsal A. 25Ürkmez A. 19.27

-V-Van Der Aa F. 15,20,22,25Van Poppel H. 18Verit A. 21.23

-Y-Yağcı F. 26Yalçın S. 24Yalçınkaya F. 22Yaman Ö. 15,16,19,20,21Yavaşçaoğlu İ. 23Yencilek F. 15,21,23Yıldırım A. 26Yılmaz E. 26Yılmaz Y. 21Yücel B. 26Yücel S. 21.27Yürük E. 15,22,25

-Z-Ziylan O. 24Ziypak T. 20Zorba Ü. 25

80

YAZAR İNDEKSİ

-A-

Abat Deniz P-066

Abdullayev Elshad P-165, TP-050

Acar Gurkan SS-010

Açıkgöz Onur P-005, P-016, P-063, P-065, SS-024, TP-004, TP-015, TP-028

Acinikli Hüseyin P-045, P-048, P-090

Adanur Şenol P-003, P-020, P-115, P-148, SS-017, VS-042

Afşarlar Çağatay Evrim P-078

Ağras Koray P-086, P-087

Ağrı Arzu Erdal SS-029

Ak Esat P-005, P-016, P-063, P-065, SS-024, TP-004, TP-015, TP-028

Akan Serkan SS-053, SS-077, TP-072, TP-104

Akay Ali Ferruh P-040

Akbay Erdem SS-072, TP-067

Akbay Fatih Gökhan P-070, VS-008, VS-015

Akbulut Mehmet Fatih P-014, TP-010, VS-027, VS-033

Akbulut Ziya P-142, TP-016

Akça Oktay P-089, SS-001

Akdemir Alp Özgür VS-026, VS-063

Akdemir Serkan P-010, TP-006

Akdeniz Ekrem P-139, SS-007, SS-029, TP-005, VS-054, VS-068

Akdere Hakan P-044

Akduman Bülent SS-034

Akgüneş Ebubekir P-084, VS-009, VS-014, VS-017

Akgüneş Ebubekir P-046, P-113, VS-012, VS-048, VS-052

Akin Yiğit P-147

Akın Yiğit P-146, TP-008

Akin Yiğit P-068, VS-018, VS-030, VS-056, VS-059, VS-061

Akıncı Aykut TP-090

Akıncıoğlu Emir P-110

Akınsal Emre Can P-082, SS-050

Akkaş Fatih SS-046

Akman Tolga TP-077

Akpınar Çağrı TP-090

Akpınar Gürler SS-035

Akpolat Meryem SS-034

Aksakallı Tugay P-020

Aktaş Alper P-065, P-099, SS-040, TP-015

Aktaş Binhan Kağan SS-011

Aktaş Zeki P-051, SS-055, SS-060

Akyol Fethi P-123

Akyüz Mehmet SS-056, TP-073, TP-079, TP-089

Alan Cem VS-011, VS-016, VS-021

Albayrak Ahmet Tevfik P-076

Albayrak Selami P-142, TP-091

Alıcı Ömer SS-029

Alışkan Tamer SS-034

Alkan Emre P-155, TP-107

Alkan İlter P-106, P-153, P-169, TP-105

Allahverdiyev Mais TP-043

Alp Bilal Fırat P-127

Altay Barış P-110, SS-064, TP-037, TP-081, TP-093

Altay Bülent P-142, TP-091

Altay Mehmet Sefa P-020

Altınbaş Namık Kemal SS-080

Altıner Durdu SS-023

Altinova Serkan TP-016

Altınova Serkan P-075, TP-070, VS-025

Altınsoy Mehmet Feyiz P-080, TP-024

Altintas Ramazan TP-016

Altıntas Ramazan P-023, P-092, TP-062

Altok Muammer SS-032

Altundere Fatih P-170, TP-106

Altunkol Adem P-066

Altunrende Fatih P-106, P-153, P-169, TP-105

Altuntaş Yüksel P-061

Ander Haluk SS-052

81

Apaydın Erdal P-077, SS-064

Apaydın Süheyla P-070, VS-008, VS-015

Aras Bekir P-064, P-104, SS-077, TP-104

Aras Erol P-064

Ardıç Yükrük Fisun P-111

Ardıçoğlu Arslan SS-058

Arıdoğan Ibrahim Atilla TP-031, TP-032

Arık Ali İhsan P-037, P-107, P-108, P-112

Arıkan Mehmet Gürkan P-044

Arıman Ahmet P-153

Arısan Serdar P-062, TP-050

Armağan Abdullah P-085, P-157, TP-077

Armağan İlkay SS-032

Arslan Burak P-119, P-124, SS-012, TP-009

Arslan Deniz P-047

Arslan Muhammed Ersagun TP-070, TP-082

Asci Ramazan SS-007, TP-005

Aşcı Ramazan VS-058

Aşçı Ramazan TP-018

Asfuroğlu Ahmet TP-100, VS-026, VS-063

Asil Erem P-075, TP-070, VS-025

Aslan Yılmaz P-078, P-133, TP-076, TP-100, VS-063

Atalay Hasan Anıl P-061, P-106, P-153, P-169, TP-105

Atan Ali P-079, P-125, P-150, SS-020, TP-019, TP-029, TP-056, TP-076, VS-057, VS-060

Atar Feyzi Arda P-070, SS-039, SS-046, TP-047, TP-049, TP-069, VS-008, VS-015

Atar Murat P-011, P-067, SS-074, VS-011, VS-016, VS-020, VS-021

Ateş Ferhat SS-054, SS-055, SS-060

Atılgan Doğan P-155, TP-102, TP-107

Atilgan Doğan P-049, P-154

Atilla Mustafa Kemal P-046, P-084, P-113, SS-003, VS-009, VS-012, VS-014, VS-017, VS-052

Atiş Ramazan Gökhan P-166, TP-061

Atış Gökhan SS-042, TP-086

Atış Ramazan Gökhan P-042, P-050, P-095, P-096, P-097, P-098, P-109, P-120, SS-030, SS-033, SS-061, SS-063, TP-068, TP-087, TP-099

Atmaca Ali Fuat SS-058, TP-082

Atuğ Fatih TP-048, VS-043, VS-051

Avcı Yunus TP-030

Ay Cemil P-060, SS-078

Aybek Zafer P-164, SS-059

Aydemir Hüseyin P-071, P-160, SS-045, SS-051

Aydın Halil İbrahim P-001

Aydın Hasan P-111

Aydın Hasan Rıza P-019

Aydın Mehmet Erhan P-052, SS-013

Aydın Memduh P-007, P-119, P-124, P-129, SS-012, TP-009

Aydın Muammer P-168

Aydın Mustafa P-046, P-084, P-113, SS-003, VS-009, VS-012, VS-014, VS-017, VS-048, VS-052

Aydın Zeki P-036

Aydin Arif P-034, P-117

Aydoğdu Ibrahim Halil P-156

Aydoğdu Özgü P-015, P-052, P-116, P-140, P-149, P-156, P-161, SS-067, SS-068, SS-075, SS-079, TP-039, TP-083

Aydur Emin P-127

Aykan Serdar P-074, P-170, TP-101, TP-106

Aykanat Can TP-100

Aykanat İbrahim Can VS-026, VS-063

Aykanlı Emre P-165

Ayrancı Ali SS-071, TP-010, TP-022, VS-033, VS-038

Aytaç Ömer TP-048, VS-043, VS-051

Aytekin Cuma TP-067

AYYILDIZ Ali SS-038

AYYILDIZ Sema Nur SS-038

Ayyıldız Ali P-001, P-054, P-058, P-122, P-171, TP-001, TP-007, TP-025

-B-

Bağbancı Şahin P-134, SS-041

Bağcı Uygar TP-090

Bahçeci Tuncer P-018

Bakkal Bekir Hakan SS-034

Balbay Mevlana Derya TP-082

Balcı Cem TP-048

Balcı Mahi SS-036, TP-017, TP-034

82

Balcı Melih P-125, P-133, SS-008, TP-076, TP-100, VS-026

Balcı Mustafa Bahadır Can TP-009

Baltacı Sümer SS-080

Baran Özer P-079

Barlas İrfan Şafak P-080, TP-019, TP-024, VS-039, VS-041

Başak Kayhan SS-065

Başar Halil P-013, P-037, P-107, P-108, P-111, P-112, TP-071

Başer Aykut P-164, SS-059

Başıbüyük İsmail P-085, P-145, TP-054, VS-047, VS-050, VS-053

Basmacı İsmail P-131

Batislam Ertan SS-014, SS-036, TP-017, TP-034, TP-035

Battal Muharrem VS-070

Bayar Göksel P-045

Baydilli Numan P-082, SS-050

Baykal Murat P-144, VS-044

Bayrak Ömer P-088, SS-005, SS-006, TP-044, TP-046

Bayram Dilek SS-032

Bedir Fevzi P-025, P-028, P-029, P-030, P-031, P-032, P-094, P-135, P-136, P-137, P-138, P-163, SS-058, TP-021, TP-036

Bedir Selahattin P-083, P-127, VS-049, VS-062, VS-069

Benli Erdal P-002, P-141, TP-025

BENLİ Erdal SS-038

Berberoğlu Ahmet Yalçın P-144, VS-003, VS-029

Berberoğlu Yalçın VS-038

Beşiroğlu Hüseyin SS-002, SS-022, TP-011, TP-023, TP-026, TP-030

Bıçakcı Ünal TP-066

Bilge Sırrı Süleyman SS-029

Bilir Dilek Gülay P-107

Binbay Murat P-014, P-144, P-145, SS-070, SS-071, TP-010, TP-022, TP-053, TP-092, TP-097, VS-003, VS-013, VS-019, VS-027, VS-029, VS-033, VS-034, VS-035, VS-038, VS-044

Bindayi Ahmet SS-018, SS-021, SS-057, VS-032

Bindayı Ahmet SS-044, TP-051, TP-052, TP-080, TP-096, VS-024

Biri Hasan SS-076, TP-038, VS-040

Bitik Selahattin SS-040

Bitkin Alper P-046, P-084, P-113, SS-003, VS-009, VS-012, VS-014, VS-017, VS-048, VS-052

Bodakçı Mehmet Nuri P-067

Bolat Deniz P-052, P-156, SS-013

Bolat Mustafa Suat P-139, SS-007, SS-029, TP-005

Botan Sevgi Soykan P-050

Boyacioglu Hayal SS-069

Boylu Uğur P-105, SS-018, SS-019, SS-021, SS-044, SS-057, TP-051, TP-052, TP-080, TP-096, VS-024, VS-032, VS-045

Boz Mustafa Yücel TP-091

Bozdoğan Önder TP-035

Bozkurt Aliseydi P-006, P-010, SS-011, TP-006

Bozkurt Halil İbrahim P-140, P-149

Bozkurt Ibrahim Halil P-015

Bozkurt İbrahim Halil P-116, P-161, SS-067, SS-068, SS-075, SS-079, TP-039

Bozkurt Muammer P-153

Bozkurt Yasar VS-016, VS-021

Bozkurt Yaşar P-067, SS-074, TP-103, VS-011, VS-020

Bozlu Murat SS-072, TP-067

Budak Salih P-093, TP-063

Buldu İbrahim P-157, TP-059, TP-097

Bulut Ender Cem P-080, P-101, TP-029, VS-031, VS-036, VS-037, VS-039, VS-046

Bulut Zarife Melda P-112

Büyükalpelli Recep VS-058

Büyükşerbetçi Mehmet P-034, P-117

-C,Ç-

Cağa Yasemin P-128

Çağlar Ufuk P-014, VS-003

Çakan Murat P-006

Çakıcı Mehmet Çağlar P-022

Çakıcı Özer Ural VS-025

Çakır Ömer Onur SS-025, TP-084

Çakır Süleyman Sami P-106, P-153, TP-026, TP-030

Çakmak Özgür P-038, P-100, P-118

Çakmak Sedat P-091, TP-042, TP-043

83

Çakmak Serdar P-075, TP-070

Çakmakçı Süleyman P-067, SS-074

Çalışkan Selahattin P-132, SS-056, TP-073, TP-079

Camtosun Ahmet P-023, P-092, TP-062

Can Ertan P-038

Can Mehmet Mustafa VS-013, VS-035

Can Murat SS-034

Can Osman P-106

Can Utku Can TP-095

Canat Halil TP-105

Canat Halil Lutfi P-153

Canat Halil Lütfi P-169

Canat Lütfi P-061, P-106

Canat Masum P-061

Canda Abdullah Erdem SS-058, TP-082

Çankaya Deniz SS-008

Çapkın Tahsin SS-032

Çaşkurlu Hülya P-128

Çaşkurlu Turhan P-021, P-039, P-041, P-042, P-050, P-095, P-096, P-097, P-098, P-109, P-114, P-120, P-121, P-128, P-166, SS-019, SS-030, SS-033, SS-042, SS-047, SS-061, SS-063, TP-041, TP-061, TP-064, TP-068, TP-074, TP-078, TP-080, TP-086, TP-087, TP-088, TP-099, VS-064, VS-066

Cavıldak İdris Kıvanç P-022

Çayan Selahittin TP-067

Çelebi Bülent P-123

Celik Duygu Sultan SS-026

Celik Huseyin P-023, P-092, TP-062

Celik Huseyin Tugrul TP-016

Çelik Ahmet SS-027

Çelik Fatih P-012, P-117

Çelik Feyzullah P-020

Çelik Fatih P-034

Çetin Buğra P-129, SS-012

Çetin Serhat P-079, P-081, SS-020, VS-031, VS-036, VS-037, VS-039, VS-041, VS-046

Çetin Taha P-093, P-100, TP-003, TP-063

Çetinel Cihangir SS-001

Çetinkaya Samet P-134, SS-041

Çetinkaya Zafer P-128

Çevik Banu P-089

Ceylan Salih Rahman P-049, P-154, P-155, TP-102, TP-107

Ceylan Yasin TP-083

Çiçek Resul P-069, VS-028

Çiçekbilek İzzet SS-034

Ciftci Halil VS-018, VS-056, VS-059

Çiftçi Halil P-146, P-147, TP-008, VS-030, VS-061

Çiftçi Halil P-068

Çilesiz Nusret Can P-007, P-119, P-124, P-168, SS-012, TP-009

Çimen Hacı İbrahim P-071, P-160, SS-045

Çimen İbrahim SS-051

Cinar Onder SS-007

Çınar Önder P-139

Cinislioğlu Ahmet Emre SS-017

ÇIRAKOĞLU Abdullah SS-038

Çırakoğlu Abdullah P-002, P-141, TP-025

CIRRIK Selma SS-038

Coban Soner P-059, SS-043

Coğuplugil Emrah P-083

Çolakerol Aykut P-009, SS-015, SS-066, SS-073

Çolakoğlu Yunus SS-046

Çolakoğulları Mukaddes TP-091

Coşar Uğur VS-046

Coskun Burhan P-004

Coşkun Burhan SS-006, TP-044, TP-046

Çubuk Alkan P-014, TP-053, VS-027, VS-029

Çulha Mehmet Gökhan P-040, P-073, P-102, SS-025, TP-040

Çulpan Meftun P-039, P-095, P-096, P-097, P-098, P-109, P-120, P-121, P-128, SS-030, SS-061, SS-063, TP-068, TP-086, TP-088, VS-064

Cüre Medine SS-023

-D-

Dadalı Mümtaz P-134, SS-041

Dadalı Yeliz P-134, SS-041

Daggulli Mansur P-067, TP-103, VS-016

84

Dağgulli Mansur SS-074

Dağgulli Mansur P-011, P-126

Dalkılınç Ayhan TP-042, TP-094

Danacıoğlu Yavuz Onur P-021, P-050, P-095, P-096, P-097, P-098, SS-019, TP-041, TP-068, TP-074, TP-080, TP-087, TP-099, VS-066

Darçın Kamil P-142

Dede Gülay P-011, P-126

Dede Onur P-011, P-126, TP-103, VS-016, VS-020

Dedekargınoğlu Galip P-064

Degirmenci Tansu P-140

Değirmenci Tansu P-015, P-052, P-116, P-149, P-156, P-161, SS-013, SS-067, SS-068, SS-075, SS-079, TP-039, TP-083

Delice Orhan P-030

Demir Mesut VS-070

Demirbaş Arif TP-057

Demirbaş Murat P-059, SS-043

Demirci Deniz P-082, SS-050

Demirci Durmuş Alparslan P-066

Demirci Hakan P-059, SS-043

Demirdöğen Esen Yıldırım P-003

Demirdöğen Oğuz P-025, P-032

Demirdöğen Şaban Oğuz P-003, P-020, P-115, P-148, SS-017, VS-042

Demirel Hüseyin Cihan P-035, P-048, P-076

Demirtaş Abdullah SS-006

Deniz Mehmet Eflatun P-066

Deveci Özcan P-126

Dikmen Ayşe Veyhurda P-122, SS-024

Dikmen Ayşe Veyhürda P-005, P-016, P-054, P-063, P-065, P-099, SS-040, TP-004, TP-007, TP-012, TP-015, TP-028

Dillioğlugil Özdal SS-031, SS-035

Dinçel Çetin P-052, P-130, P-140, P-149, SS-013, TP-039, TP-083

Dinçer Murat SS-006, TP-044

Direk Can SS-051

Direk Hacı Can P-071, P-160

Doğan Ahmet Emin SS-020, VS-031

Doğan Kazım P-088

Doğan Mehmet P-012, P-034

Doğaner Adem P-017

Doğru Mehmet Tolga SS-014

Dokucu Ali İhsan VS-070

Doluoğlu Ömer Gökhan P-001, TP-013, TP-057

Doruk Hasan Erdal SS-072

Dündar Gökçe P-069, VS-023, VS-028

Durmuş Emrullah P-012, P-034, P-117

Dursun Murat SS-002, SS-022, TP-011, TP-023

-E, F-

Ebiloğlu Turgay SS-049, SS-076, TP-038, VS-062

Efe Erkan P-017, P-152, SS-016, SS-027

Efiloğlu Özgür P-042, P-050, P-095, P-096, P-097, P-098, P-109, P-120, P-121, SS-019, SS-033, SS-047, SS-061, TP-064, TP-068, TP-074, TP-078, TP-080, TP-086, TP-087, TP-088, TP-099

Efiloğlu Özgür SS-063

Eker Anıl P-130, P-131

Ekici Musa P-033

Ekin Gökhan Rahmi P-038

Ekin Rahmi Gökhan P-093, P-100, P-118, TP-003, TP-063

Ekşi Mithat TP-047, TP-049

Elbir Fatih P-162, TP-033

Emir Levent P-134, SS-041

Emre Özcan SS-016

Emül Ali P-059

Ener Kemal P-125, TP-016, TP-070, VS-025

Engin Ragıp İsmail P-029

Erbay Güven P-123

Erbin Akif P-014, TP-010, TP-022, TP-097, VS-003, VS-013, VS-033, VS-035, VS-038, VS-044

Erçil Hakan P-026

Erdem Mehmet Remzi TP-077

Erdemir Fikret SS-007, SS-029, TP-005

Erdoğan Erhan P-027

Eren Hüseyin P-019

Ergani Batuhan P-118, P-143, SS-069

Ergin Giray VS-010, VS-022

85

Ergin Giray SS-076, TP-038, VS-040

Ergün Kasım Emre TP-081

Erkan Anıl VS-063

Erkan Anil VS-026

Erkan Erkan P-008, P-073, P-102, TP-075

Erkmen Akif Ersoy P-001

Erkoç Mustafa TP-026

Erkurt Bülent P-142, TP-091

Eroğlu Ali P-007, P-124, SS-012, TP-009

Eroğlu Hatice P-061

Erol Bülent P-095, P-096, P-097, P-098, P-128, SS-030, SS-033, SS-061, TP-068, TP-074

Ersoy Erim P-058

Ersoy Hamit P-022

Ersöz Cevper P-162

Ertaş Kasım SS-073

Ertek Mehmet Şirin P-053

Erturhan Sakıp P-088, SS-005

Eryiıdırım Bilal TP-095

Eryıldırım Bilal P-089, TP-060

Esen Barış P-055, P-057, TP-045, TP-055, TP-090, VS-005, VS-007

Esengen Selçuk P-065, P-099, SS-040, TP-004, TP-015, TP-028

Eskidemir Ümit TP-037

Evliyaoğlu Yalçın TP-065

Evren İsmail SS-046

Faydacı Gökhan P-089, TP-060

Firat Fatih SS-029

-G-

Gencer Büşra Yaprak SS-031

Germiyanoğlu Cankon TP-058, TP-066, VS-065

Gezmiş Cem Tuğrul P-007, P-119, P-124, SS-012

Gökce Mehmet Ilker TP-090

Gökçe Ahmet P-071, P-160, SS-045, SS-051

Gökçe Gökhan P-069, VS-023, VS-028

Gökçe Mehmet İlker P-055, P-056, SS-004, SS-080, TP-045, TP-055, VS-005, VS-006, VS-007

Gökçen Kaan P-069, VS-023, VS-028

Göktaş Cemal SS-001, TP-060

Gönültaş Serkan SS-025, SS-062, SS-073, TP-040, TP-101

Görgülü Özkan P-134

Güçlü Adil Güçal P-057

Güçlüer Berrin TP-074, TP-078

Gücük Adnan P-024

Gul Abdullah SS-026

Gül Abdullah P-074, TP-084

Gülbahar Halil P-069

Güler Ali TP-022, VS-044

Gülle Kanat SS-034

Gülpınar Mehmet İlker VS-001

Gülpınar Ömer P-055, P-056, P-057, SS-004, TP-002, TP-045, TP-055, VS-001, VS-005, VS-006, VS-007

Gülşen Murat TP-018

Gültekin Emin Yener P-069, VS-023, VS-028

Gümüş Bilal VS-002

Gümüş Bilal Habeş SS-028

Gümüş Eyüp SS-019, TP-080, VS-024

Günay Murat P-006, SS-011, TP-006

Gunaydin Bilal TP-061, VS-064, VS-066

Günaydın Bilal P-103, P-120, P-166, SS-042, SS-063, TP-074, TP-086, TP-087, TP-099

Gündüz Nermin P-030

Güneri Çağrı P-005, P-016, P-063, P-065, SS-024, SS-040, TP-004, TP-015, TP-028

Güneş Mustafa P-036, SS-032

Güney Soner P-062, TP-050

Güngör Gülten A. SS-001

Günlüsoy Bülent P-052, P-161, SS-028, SS-067, TP-083

Gürbüz Cenk TP-044

Gürbüz Zafer Gökhan P-026, P-066, P-072, P-144, TP-065

Güven Eşref Oğuz P-111, TP-071

Guzel Ozer TP-076

Güzel Nil SS-035

Güzel Ozer SS-008

Güzel Özer P-133, TP-100, VS-026, VS-063

86

Güzelburç Vahit P-142, TP-091

Guzelsoy Muhammet P-059, SS-043

-H-

Hacı Cemal TP-009

Hacıislamoğlu Ahmet VS-054, VS-068

Hacıyec Perviz VS-001

Hacıyev Perviz P-056, P-057, SS-004, TP-055, VS-006

Haholu Aptullah SS-060

Halis Fikret P-071, P-160, SS-045, SS-051

Hamidi Nurullah P-055, P-056, SS-004, SS-080, TP-002, VS-001, VS-006

Hancı Volkan SS-030

Hatipoglu Namik Kemal VS-016

Hatipoglu Namık Kemal VS-011, VS-021

Hatipoğlu Namık Kemal P-067, SS-074, VS-020

Hatipoğlu Namik Kemal P-126

Hazar İsmet P-124

Hekimoglu Emine Rumeysa TP-016

Hirik Erkan P-006, P-123

Hızlı Fatih P-111

Horasanlı Kaya P-035, P-048, P-090, P-091

Horuz Rahim TP-091

Huseynov Qabil TP-018

-I, İ-

Ibiş Muhammed Arif TP-090

İhvan Ayşenur P-105

Ilbey Yusuf Ozlem SS-069

İlbey Yusuf Özlem P-038, P-093, P-143, TP-003, TP-063

İlgi Musab P-076, P-090, P-091, VS-070

İlgi Musab P-035, P-045, P-048, P-062, P-165, TP-042, TP-043, TP-050, TP-094

İmamoğlu Abdürrahim VS-069

İnal Gürdal TP-098

İnan Ramazan P-046, P-084, VS-009, VS-012, VS-014, VS-017, VS-048, VS-052

İncebıyık Adnan P-068

İpekçi Tümay SS-037

İrkilata Lokman P-046, P-084, P-113, VS-009, VS-012, VS-014, VS-017, VS-048, VS-052

İrkılata Lokman SS-003

İsak Emre P-017

İsmaylov Fuad TP-093

İşoğlu Cemal Selçuk P-143, SS-069, TP-063

Issı Yaşar TP-058, TP-066, VS-065

İstanbulluoğlu Mustafa Okan TP-059

Izol Volkan TP-031, TP-032

-K-

Kaba Selçuk P-132, SS-056, TP-073, TP-079

Kabakcı Sinan Ahmet P-158, P-159, VS-069

Kaçan Turgay P-054, P-171

Kadıhasanoğlu Mustafa P-008, P-073, P-102

Kadıoğlu Ateş SS-048

Kalkan Yıldıray SS-023

Kamacı Davut SS-058, TP-082

Kanberoğlu Hüseyin TP-089

Kandıralı Engin P-170, SS-015, SS-073, TP-106

kaplan Halil Mahir TP-031

Kaplan Halil Mahir TP-032

Kaptanağası Asuman Orçun SS-065

Kara Pınar Pelin TP-067

Karaaslan Pelin TP-091

Karabakan Mehmet P-006, P-010, P-123, SS-011, TP-006

Karabay Emre P-008, P-073

Karabicak Mustafa SS-069

Karabiçak Mustafa P-118

Karabıçak Mustafa P-038, P-093, P-100, P-143, TP-003, TP-063

Karabulut Ayhan P-134, SS-041

Karabulut İbrahim P-006, P-025, P-028, P-029, P-030, P-031, P-032, P-094, P-135, P-136, P-137, P-138, P-163, TP-021, TP-036Karagöz Mehmet Ali TP-057Karakan Tolga TP-057Karakaş Hüseyin Buğra P-138Karakoyunlu Nihat P-022

87

Karalar Mustafa P-060, SS-078Karaman Muhammed İhsan TP-061, VS-064, VS-066Karaman Muhammet İhsan SS-047, TP-064, TP-073, TP-079

Karamazak Serkan P-018, P-100

Karamazrak Serkan P-118

Karlıdağ İsmail P-012

Karlidağ İsmail P-034, P-117

Karşıyakalı Nejdet P-040

Kartal Kinyas P-076

Kasap Murat SS-035

Kati Bulent VS-056

Kati Bülent TP-008, VS-018

Katı Bülent P-068, P-146, P-147, VS-030, VS-059, VS-061

Kaya Engin P-083, SS-049, VS-049, VS-055, VS-062

Kaya Oğuzhan TP-076

Kaya Yasemin TP-025

Kayalı Yunus P-085, P-145, SS-047, TP-054, TP-064, TP-077, VS-047, VS-050, VS-053

Kaygısız Onur P-004

Kayış Aytaç P-055, P-056, TP-002, TP-045, VS-001, VS-005, VS-007

Kazan Ercan P-053

Kazan Hüseyin Özgür P-021, TP-078

Kazan Özgür P-041, P-043, P-103, P-114

Kazaz İlke Onur P-019

Keleş İbrahim P-060, SS-078

Keleş Mevlüt P-046, P-084, VS-009, VS-012, VS-014, VS-017, VS-048, VS-052

Keleş Muzaffer Oğuz TP-073, TP-079

Kemahlı Eray P-024

Kervancıoğlu Gülnaz TP-075

KESEROĞLU Buğra SS-038

Keseroğlu Buğra Bilge P-054, P-058, P-063, P-122, P-171, TP-001, TP-007

Keske Murat SS-058, TP-070, TP-082, VS-025

Keskin Ercüment P-006, P-010, P-025, P-028, P-029, P-030, P-031, P-032, P-094, P-123, P-135, P-136, P-137, P-138, P-163, SS-011, TP-006, TP-021, TP-036

Keten Tanju P-125

Kibar Yusuf SS-049, VS-055

Kılıç Özcan P-047

Kılınç Muhammet Fatih P-001, TP-013

Kıraç Mustafa SS-076, TP-038, VS-010, VS-022, VS-040

Kırdağ Mustafa Koray TP-034

Kirecci Sinan Levent P-091

Kirecçi Sinan Levent P-035, P-045, P-048, P-076, P-090, P-165, TP-042, TP-043, TP-094, VS-070

Kiremit Murat Can P-142

Kısa Cebrail P-125

Kısa Erdem TP-021

Kısa Üçler SS-014, SS-036, TP-017, TP-034, TP-035

Kıvrak Mithat SS-077

Kızılay Fuat P-018, P-077, P-110, SS-064, TP-037, TP-081, TP-093

Koç Erdem P-025, P-031, P-094, P-136, P-137, P-138, P-163, TP-021, TP-036

Koç Gökhan P-038, P-100, P-118

Koç Mahmut P-025, P-028, P-029, P-031, P-032, P-094, P-135, P-136, P-137, P-138, P-163, TP-021, TP-036

Koç Mahut P-030

Koca Orhan P-132, SS-054, SS-056, TP-020, TP-073, TP-079, TP-089

Kocaaslan Ramazan TP-026

Kocabaş Gökçen Ünal SS-013

Koçak İzzet SS-006

Koçakgöl Hüseyin P-025, P-028, P-029, P-030, P-031, P-032, P-094, P-135, P-136, P-137, P-138, P-148, P-163, TP-021, TP-036

Kocamanoğlu Fatih TP-018, TP-058

Koçan Hüseyin P-027, TP-075

Kocatürk Hüseyin P-028

Kölükçü Engin P-049, P-154, P-155, TP-102, TP-107

Koluş Eyup P-152

Koparal Murat Yavuz VS-041

Köprü Burak SS-049, SS-076, TP-038, VS-010, VS-022, VS-040

Korğalı Esat P-069

Korukluoğlu Birol P-075

88

Köse Osman P-071, P-160, SS-045, SS-051

Köse Timur SS-013

Kösem Mehmet Esad SS-031

Köseoğlu Ersin P-078, P-125, TP-076

Koyuncu Dilek P-022

Kozacioğlu Zafer P-118

Kozacıoğlu Zafer P-038, P-093, P-100, P-143, SS-028, TP-003, TP-063

Kozubaev Bakyt P-025

Kozubaev Bakytbek Usenbekovich P-115, SS-017

Küçük Emrah P-046, P-084, VS-009, VS-012, VS-014, VS-017, VS-048, VS-052

Küçük Eyüp Veli SS-018, SS-021, SS-044, SS-057, TP-051, TP-052, TP-096, VS-024, VS-032, VS-045

Küçük Suat Hayri SS-073

Küçükdurmaz Faruk P-017, P-152, SS-010, SS-016, SS-027

Küçükgergin Canan SS-052

Küçüktopçu Onur P-144, P-145, SS-071

Küçüktürkmen İbrahim P-015, P-130, P-131, TP-039

Kulaksızoğlu Haluk TP-048, VS-043, VS-051

Kumbaracı Banu Sarsık P-110

Kumsar Şükrü P-071, P-160, SS-045, SS-051

Kurt Ömer TP-010

Kurul Niyazi Özgür P-051, SS-054, SS-055, SS-060

Kurun Nihat P-041

Kutlu Necip SS-028

Kutluhan Musab Ali TP-020

Kutsal Cemil P-045, P-062, P-090, P-091, P-165, TP-042, TP-043, TP-050, TP-094

Kuyucu Faruk P-072

-L-

Lüleci Hüseyin SS-025

-M-

Manav Alper Nesip P-053

Mansuroğlu Bülent P-040

Markoç Fatma P-037

Merder Erkan P-153

Mermerkaya Murad P-057

Mertoğlu Oğuz TP-003

Metin Ahmet P-024

Miçooğulları Uygar P-086, P-087, VS-025

Moral Caner P-046, P-084, SS-003, VS-009, VS-012, VS-014, VS-017, VS-048, VS-052

Müslümanoğlu Ahmet Yaser P-170, SS-015, SS-062, SS-065, SS-073, TP-101, TP-106

-N-

Nalbant Emre VS-047

Nalbant İsmail P-033

Namuslu Mehmet TP-016

Nane İsmet SS-052

Narlı Gizem SS-055

Narter Fehmi SS-065

Nazlı Oktay SS-064, TP-093

Nuhoğlu Barış P-168

-O-

Odabaşı Ali Rıza P-053

Öğreden Ercan TP-025

Oğuz Esra Fırat P-133

Oğuz Ural P-125

Oktar Tayfun SS-052

Okucu Emrah P-102

-Ö-

Ölçücü Taha 531

Ölçücüoğu Erkan 531

Ölmez Caner P-017, P-152, SS-010, SS-016, SS-027

Önal Tuna SS-028

Öncel Halil P-012

Öncel Halil P-034

Önem Kadir SS-006, TP-044, TP-046, TP-058, VS-058, VS-065

Onen Efe TP-026

Önen Efe TP-014

Öner Süleyman TP-018, VS-058

89

Onol Fikret Fatih VS-032

Önol Fikret Fatih SS-018, SS-021, SS-044, SS-057, TP-051, TP-052, TP-096, VS-024, VS-045

Önol Şinasi Yavuz TP-054, VS-047, VS-050, VS-053

Onuk Özkan P-168

Onur Rahmi SS-006, TP-044, TP-046

Ordek Eser VS-061

Ördek Eser P-068, P-147, VS-030, VS-059

Ortoglu Ferhat P-026, P-072

Ortoğlu Ferhat TP-065

Ötünçtemur Alper P-153, SS-002, SS-022, TP-011, TP-014, TP-023, TP-026, TP-030

Ozan Tunç SS-036, TP-017

Özbay Engin P-012, P-034, P-117

Özbek Emin P-008, SS-002, SS-022, TP-011, TP-014, TP-023, TP-026, TP-030

Özbek Mustafa TP-018

Özbek Mustafa L VS-058

Özbey Ertuğrul Gazi P-028

Özbey İsa P-115, SS-017

Ozcan Muhammet Fuat TP-070

Özcan Levent TP-014, TP-026, TP-030

Özcan Muhammet Fuat P-075, TP-016, VS-025

Özçift Burak P-086, P-087, TP-066

Özdemir Enver P-027, TP-075

Özdemir Harun SS-070, TP-097, VS-013, VS-034, VS-035, VS-038

Özdemir Yavuz P-044

Özel Fehmi SS-028

Özen Mehmet TP-018, VS-058

Özer Kutalmış Oğuzhan VS-002

Özgök İbrahim Yaşar VS-067

Özgör Faruk P-014, P-144, P-145, SS-070, SS-071, TP-053, TP-092, VS-019, VS-027, VS-029, VS-034, VS-035

Özgür Berat Cem P-058, P-122, P-171

Özkan Arif P-007, P-119, P-129, P-168, TP-009

Özkanlı Şeyma P-105, P-121, TP-088

Özkanlı Sıdıka Şeyma SS-030

Özkaya Fatih P-025, P-028, P-029, P-030, P-031, P-032, P-094, P-135, P-136, P-137,

P-138, P-163, TP-021, TP-036

Özkuvancı Ünsal P-169, TP-105

Özlülerden Yusuf P-164

Ozsoy Sule SS-026

Özsoy Emrah P-132, SS-054, SS-056, TP-079

Özsöy Metin İshak P-132

Öztorun Kenan P-166, P-167

Öztürk Erdem P-013, TP-071

Öztürk Feyza Yener P-061

Öztürk Metin TP-089

Öztürk Metin İshak SS-054, SS-056, TP-020, TP-073

Özumut Sibel Hatice P-128

Özyalvaçlı Mehmet Emin P-024

Özyuvali Ekrem P-034, P-117

-P-

Parlaktaş Bekir Süha P-049, P-154, TP-102

Parmak Yener Neslihan P-059, SS-043

Pastuszak Alexander W P-009

Patel Anup P-158, P-159, TP-098, VS-069

Pelit Eyyup Sabri P-068, VS-018, VS-056, VS-061

Pelit Eyyüp Sabri P-146, P-147, TP-008, VS-030, VS-059

Peltekoğlu Erol TP-078

Penbegül Necmettin P-067, SS-074, VS-011, VS-020

Penbegül Necmettin P-126, TP-103, VS-016, VS-021

Polat Emre Can P-153, TP-014, TP-026, TP-030

Polat Fazlı P-079, P-080, P-101, P-150, SS-020, TP-019, TP-024, TP-029, TP-056, VS-031, VS-036, VS-037, VS-039, VS-041, VS-046, VS-057, VS-060

Polat Özkan P-003, VS-042

Polat Salih P-015, P-052, P-116, P-130, P-131, P-140, P-149, P-156, SS-067, SS-068, SS-075, TP-039

Pulat Haluk P-108

-R-

Rassweiler Jens VS-069

Resim Sefa P-017, SS-010, SS-016, SS-027

Resorlu Berkan TP-057

90

Reşorlu Berkan TP-058, VS-065

-S,Ş-

Sabuncu Kubilay SS-001

Sadioğlu Erkan SS-005

Saglam Remzi P-159

Sağlam Hasan SS-051

Sağlam Hasan Salih P-071, P-160, SS-045

Sağlam Remzi P-158, TP-027, TP-098, VS-004, VS-069

Şahan Murat SS-070, TP-022, VS-003, VS-013, VS-019

Sahin Aytac TP-020, TP-072

Şahin Aytaç SS-053, SS-077, TP-104

Şahin Cahit P-151, SS-065, TP-095

Şahin Mehmet SS-064

Şahin Selçuk P-070, SS-039, SS-046, TP-047, TP-049, TP-069, VS-008, VS-015, VS-054, VS-068

Şahinkanat Tayfun P-152

Şahinkaya Necmettin P-139

Salabaş Emre SS-048

Salar Remzi P-012

Salar Remzi P-034, P-117

Salepçi Banu SS-001

Şam Emre TP-047

Sancaktutar Ahmet Ali TP-103

Sarac Tulin SS-026

Saraçoğlu Uğur P-064

Sarı Emrah SS-009

Sarı Utku P-042, P-128, SS-042

Sarıca Kemal P-089, P-151, P-159, SS-001, SS-065, TP-060, TP-095, TP-098, TP-101, VS-069

Sarıca Kemal Nida P-158

Sarıca Mehmet Akif SS-016

Sarıcı Haşmet P-060, SS-078

Sarılar Ömer P-014, P-144, P-145, SS-070, SS-071, TP-022, TP-092, VS-019, VS-034, VS-038

Savun Metin SS-070, SS-071, TP-010, TP-053, VS-019, VS-034

Seçkiner İlker P-088, SS-005

Seferov Emin P-127

Şefik Ertuğrul P-116, P-130, P-140, P-149, SS-079, TP-039, TP-083

Seitz Theodore Robert SS-062

Şeker Kamil Gökhan P-070, SS-046, TP-047, TP-049, TP-069

Selvi İsmail P-013, P-037, P-107, P-108, P-111, P-112

Semerci Bülent P-018, SS-064, TP-037, TP-081

Semercioz Atilla SS-026

Semerciöz Atilla SS-015, SS-073

Şen Haluk P-088, SS-005

Şendoğan Furkan P-021, P-039, P-041, P-042, P-043, P-103, P-114, P-166, SS-019, SS-042, TP-041, TP-061, TP-099

Şenel Çağdaş P-078, P-133, SS-008, TP-100, VS-026, VS-063

Şener Nevzat Can P-026, P-072, SS-039, TP-065

Şenkul Temuçin P-051, SS-054, SS-055, SS-060

Senol Serkan SS-033

Şentürk Aykut Buğra P-033

Sercan Yılmaz VS-055

Serefoğlu Ege Can SS-026

Şerefoğlu Ege Can P-009, SS-025, SS-062, SS-066, TP-040, TP-084

Sevim Mehmet P-064, P-104

Seykan Sevgi TP-099

Sezer Ali VS-003, VS-033, VS-044

Sılay M.selçuk TP-033

Sılay Mesrur Selçuk SS-047, TP-061, TP-064, VS-064, VS-066

Şimşek Berkan TP-096

Şimşek Emrah SS-031

Şimşek Vedat SS-014

Şingirik Ergin TP-031, TP-032

Sobay Resul SS-021, TP-051, TP-052, VS-024, VS-045

Sönmez Gökhan SS-050

Sönmez Nurettin Cem P-062, TP-050

Soydan Hasan P-051, SS-060

Soytaş Mustafa P-142, TP-091

91

Soyupek Sedat SS-032

Süelözgen Tufan P-093, P-143, SS-069, TP-063

Süer Evren P-055, P-056, SS-004, SS-080, TP-002, TP-045, TP-055, TP-090, VS-001, VS-005, VS-006, VS-007

Suggs James M P-009

Sunay Mehmet Melih TP-057

Sürmeli Elmas P-042

Süza Serhat SS-025

Suzan Serhat TP-101

Tabak Yalçın SS-008

Tahra Ahmet SS-018, SS-021, SS-044, SS-057, TP-051, TP-052, TP-096, VS-024, VS-045

-T-

Taşar Çelik P-099

Taşcı Ali İhsan P-070, SS-039, SS-046, TP-047, TP-049, TP-069

Taşçı Ali İhsan VS-008, VS-015

Tasdemir Cemal P-092, TP-062

Taşdemir Cemal SS-006

Tavukcu Hasan Hüseyin TP-048, VS-043

Tavukçu Hasan Hüseyin SS-015, VS-051

Tek Mesut SS-072, TP-067

Teke Kerem 0531, SS-031, SS-035

Temel Uğur P-076

Temiz Mustafa Zafer SS-065

Teoman Ahmet Serdar P-019

Tepeler Abdulkadir P-085, P-157, P-162, TP-077

Tepeler Abdülkadir TP-097

Tepeler Abdüllkadir P-145

Tırpancı Aye TP-060

Tiryaki Tuğrul TP-066

Tok Adem SS-034

Tokat Eda P-101, VS-036, VS-037, VS-046

Tokatlı Zafer P-158

Tokatlı Zafer Nida P-159, TP-027, TP-098, VS-004, VS-069Tokmak Turgut Tursem SS-041Toktaş Cihan P-164, SS-059

Toktaş Mahmut Gökhan TP-075Tokuç Emre TP-089Tokuçoğlu Haluk P-079, P-080, P-101, P-150, SS-020, TP-019, TP-024, TP- 029, VS-031, VS-037, VS-041, VS-046Tomak Leman SS-007, TP-005Tomruk Hüseyin P-083, SS-049, VS-049, VS-055, VS-062Topçu Yusuf Kadir P-015, P-130, P-131, P-156, SS-067, SS-079, TP-083Toprak Kenan P-050Topuz Bahadır P-083, P-127, VS-049, VS-062Tosun Muhammed P-085, P-157Tosun Muhammet TP-097Tuğcu Volkan P-070, SS-039, SS-046, TP-047, TP-049, TP-069, TP-106, VS-008, VS-015, VS-054, VS-068

Tuğlu Devrim SS-014, SS-036, TP-017, TP-034, TP-035

Tüken Murat SS-065, TP-040, TP-101

Tümer Erbay TP-065

Tümkaya Levent SS-023

Tunç Lütfi SS-024

Tuncay Levent 531

Tuncay Omer Levent P-164

Tuncay Ömer Levent SS-059

Tunçekin Adem TP-008

Tuncel Altuğ P-078, P-125, P-133, SS-008, TP-076, TP-100, VS-026, VS-063

Tuncer Murat P-089, SS-001, TP-060

Tunçkıran Müslüm Ahmet SS-037

Turan Tahir SS-059

Turan Turgay P-021, P-039, P-042, P-043, P-050, P-095, P-096, P-097, P-098, P-103, P-105, P-109, P-114, P-120, P-121, P-166, SS-019, SS-042, SS-047, SS-061, SS-063, TP-041, TP-064, TP-068, TP-074, TP-078, TP-080, TP-086, TP-087, TP-088, TP-099

Türk Hakan P-143, SS-069

Türk Yiğit P-077

Türkoğlu Ali Rıza P-059, SS-043

Türkölmez Kadir SS-080

Turna Burak SS-064, TP-081, TP-093

92

-U,Ü-

Uçar Murat SS-032

Uçar Taha P-021, P-041, P-043, P-103, P-114

Üçpınar Burak P-144, SS-070, TP-053, TP-092, VS-027, VS-029

Üçpınar Muhammet Burak VS-035

Uğuz Sami VS-049

Ülker Volkan P-169, TP-105

Uluocak Nihat P-049, P-154, P-155, TP-102, TP-107

Ulus İsmail P-039, P-109, P-120, SS-030, SS-033, SS-061, SS-063, TP-086, TP-087

Umul Mehmet SS-032

Ünal Umut P-026

Ünsal Ali P-079, P-080, P-081, P-101, P-150, SS-020, SS-076, TP-019, TP-024, TP-029, TP-038, VS-010, VS-022, VS-031, VS-036, VS-037, VS-039, VS-041, VS-046

Ural Feyyaz SS-048

Urkmez Ahmet TP-072

Ürkmez Ahmet SS-053, SS-077, TP-020, TP-089, TP-104

Uruc Fatih TP-072

Uruç Fatih SS-077, TP-104

Uslubaş Ali Kemal SS-035

Usta Mustafa Faruk SS-009

Utanğaç Mazhar P-011, P-126

Utlu Adem P-020

Üyetürk Uğur P-024

Uyumaz Ali Serdal SS-060

Üzmez Abdülkadir SS-048

Uzun Hakkı SS-023

-V-

Vahapoğlu Haluk P-128

Vatansever Seda SS-028

Verit Ayhan SS-053, SS-077, TP-072, TP-104

Vuruskan Edit P-072

Vuruşkan Ediz TP-065

-Y-

Yağcı Cemil SS-080

Yağcı Faruk P-088, SS-005

Yağız Beytullah TP-066

YAKUT Emrah P-167, TP-085

Yalbuzdağ Okan Nabi P-100, P-118

Yalçin Mehmet Yiğit P-038

Yalçın Ahmet P-028, P-032, P-137, P-138, P-163

Yalçın Serdar P-005, P-016, P-063, P-065, SS-024, SS-040, SS-049, TP-004, TP-015, TP-028, VS-067

Yalçın Yiğit P-093, P-100, TP-003, TP-063

Yanaral Fatih P-014, P-168, SS-070, SS-071, TP-010, TP-053, TP-092, VS-013, VS-019, VS-027, VS-029, VS-033, VS-034, VS-044

Yapanoğlu Turgut P-148

Yarımoğlu Serkan P-015, P-116, P-130, P-131, P-149, P-156, P-161, SS-067, SS-068, SS-075, SS-079

Yaşar Erdoğan P-001

Yaşar Hikmet P-036

Yavaşcaoğlu İsmet P-004

Yavuzsan Abdullah Hızır P-070, SS-039, SS-046, TP-047, TP-049, TP-069, VS-008, VS-015, VS-054, VS-068

Yazar Veli Mert P-054, P-058, P-122, P-171, TP-015

Yazıcı Mehmet P-027

Yazır Yusufhan SS-031

Yeni Ercan P-068, P-146, P-147, TP-008, VS-018, VS-030, VS-056, VS-059, VS-061

Yenigürbüz Serkan P-034, P-117

Yeşil Süleyman P-079, P-080, P-101, P-150, SS-020, TP-019, TP-024, TP-029, TP-056, VS-031, VS-036, VS-037, VS-039, VS-041, VS-046, VS-057, VS-060

Yiğitbaşı İsmail P-070, SS-039, TP-047, TP-049, TP-069, VS-008, VS-015, VS-054, VS-068

Yıkılmaz Taha Numan P-013, TP-071

Yildirim Caglar TP-072

Yıldırım Asıf P-021, P-039, P-041, P-042, P-043, P-050, P-095, P-096, P-097, P-098, P-103, P-109, P-114, P-120, P-121, SS-019, SS-030, SS-033, SS-042, SS-061, SS-063, TP-041, TP-068, TP-074, TP-078, TP-080, TP-086, TP-087, TP-088, TP-099

Yıldırım Çağlar SS-053, SS-077, TP-104

Yıldırım Siir TP-075

93

Yıldırım Şiir P-027

Yıldırım Turgut P-004

Yıldırım Ümit SS-018, SS-019, SS-044, SS-057, VS-032

Yıldırm Asıf P-105

Yıldız Demir Kürşat SS-031, SS-035

Yıldız Yıldıray P-001, P-063, TP-013

Yildiz Güner P-047

Yilmaz Mehmet Ogur VS-018, VS-056, VS-061

Yılmaz Ahmet SS-003

Yılmaz Ali Haydar P-025, P-029, P-030, P-031, P-032, P-094, P-135, P-136, P-137, P-138, P-163, TP-021, TP-036

Yılmaz Burak P-024

Yılmaz Erdal SS-014, SS-036, TP-017, TP-034, TP-035

Yılmaz Fatma Meriç P-133, TP-076

Yılmaz Hasan SS-031, SS-035

Yılmaz İsmail SS-055

Yılmaz Mehmet Oğur P-146

Yılmaz Ömer P-051, SS-060

Yılmaz Serdar SS-008

Yılmaz Yıldırım TP-027, TP-098, VS-004

Yılmazel Ali Haydar P-028

Yılmazel Fatih Kürşad P-028, P-031, TP-021

Yılmazel Fatih Kürşat P-025, P-029, P-030, P-032, P-094, P-135, P-136, P-137, P-138, P-163, TP-036

Yoldaş Burak SS-008

Yoldaş Mehmet P-143, SS-069

Yoldaş Tayfun P-077

Yonguc Tarık P-140

Yonguç Tarık P-116, P-130, P-149, P-161, SS-067, SS-068, SS-075, SS-079, TP-039

Yordam Mustafa TP-038

Yörük Emrah P-170, TP-106

Yüce Ahmet P-002, P-141, TP-025

Yücel Mehmet P-064, P-104

Yücel Ömer Barış SS-052

Yücetaş Uğur P-008, P-040, P-073, P-102, TP-075

Yücetürk Cem Nedim P-058, P-063, P-065, P-122, P-171, TP-015

Yüksekkaya Mustafa SS-031

Yuksel Ozgur Haki TP-072

Yüksel Mustafa SS-037

Yüksel Özgur Haki TP-020

Yüksel Özgür Haki SS-053, TP-104

Yürük Emrah P-009, SS-015, SS-062, SS-065, SS-066, SS-073, TP-101

Yusufoğlu Sema SS-031

Yuvanç Ercan SS-014, SS-036, TP-017, TP-034, TP-035

-Z-

Zemheri Ebru P-105

Zengin Kürşad P-060, SS-078

Zengin Tahir TP-027, VS-004

Zerk Pınar Engin P-121, TP-088

Ziylan Orhan SS-052

Ziypak Elif P-028

Ziypak Tevfik P-115, P-148

Zor Murat P-083, P-127, VS-049, VS-062

Zorba Orhan Ünal SS-023

Zorlu Ferruh P-143

Zümrütbaş Ali Ersin P-164, SS-059

94

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

95

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

96

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

97

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

98

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

100