of 4 /4
Program Minggu Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (OSH) Fakulti Pengurusan Teknologi Dan Perniagaan Tarikh : 13 dan 14 November 2017 (Isnin dan Selasa) Masa : 8:00 pagi hingga 5:.00 petang Tempat : Foyer dan Bilik Seminar 1, Fakulti Pengurusan Teknologi dan Perniagaan, Objektif utama program ini adalah untuk memupuk kesedaran dan memberi ilmu yang berguna kepada pelajar dan staf di Fakulti tentang pentingnya pengetahuan dan kemahiran tentang keselamatan dan kesihatan pekerjaan bagi menjadikan Fakulti sebagai tempat yang selamat dan sihat untuk semua. Oleh yang demikian, pensyarah-pensyarah mata pelajaran OSH yang terdiri daripada ahli-ahli Jabatan Pengurusan Perniagaan (JPB) iaitu Prof Madya Dr Abd Rahman bin Ahmad (Ketua Jabatan merangkap Penyelaras Mata Pelajaran OSH Fakulti), Dr Siti Sarah binti Omar (Penyelaras Program OSH) dan Dr Umi Kartini binti Rashid (Penolong Penyelaras Program OSH) bersama- sama dengan pelajar Tahun 1 Semester 1 Program Sarjana Muda Pengurusan Teknologi telah mengambil inisiatif untuk menjalankan program minggu OSH ini dengan bergabung dengan Emergency Response Team (ERT) Fakulti bagi mencapai matlamat Universiti untuk muncul sebagai sebuah universiti yang berjaya dan disegani, segala aktiviti khususnya pengajaran dan pembelajaran haruslah benar-benar memberikan impak yang jelas kepada pelanggan iaitu pelajar khususnya serta staf, masyarakat dan negara amnya. Pelbagai agensi juga telah dijemput untuk memberikan ucapan dan penerangan tentang fungsi masing-masing kepada masyarakat seperti Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia (JPBM) Cawangan Ayer Hitam, Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (DOSH) Negeri Johor, Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO) Cawangan Batu Pahat, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) Cawangan Johor Bahru, Bahagian Keselamatan UTHM dan Bahagian Kaunseling, Pusat Pembangunan Dan Pengembangan Pelajar (P3P) UTHM.

Program Minggu Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (OSH ......kepada pelajar dan staf di Fakulti tentang pentingnya pengetahuan dan kemahiran tentang keselamatan dan kesihatan pekerjaan

  • Upload
    others

  • View
    12

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Program Minggu Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (OSH ......kepada pelajar dan staf di Fakulti...

Page 1: Program Minggu Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (OSH ......kepada pelajar dan staf di Fakulti tentang pentingnya pengetahuan dan kemahiran tentang keselamatan dan kesihatan pekerjaan

Program Minggu Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (OSH)

Fakulti Pengurusan Teknologi Dan Perniagaan

Tarikh : 13 dan 14 November 2017 (Isnin dan Selasa)

Masa : 8:00 pagi hingga 5:.00 petang

Tempat : Foyer dan Bilik Seminar 1,

Fakulti Pengurusan Teknologi dan Perniagaan,

Objektif utama program ini adalah untuk memupuk kesedaran dan memberi ilmu yang berguna

kepada pelajar dan staf di Fakulti tentang pentingnya pengetahuan dan kemahiran tentang

keselamatan dan kesihatan pekerjaan bagi menjadikan Fakulti sebagai tempat yang selamat dan sihat

untuk semua. Oleh yang demikian, pensyarah-pensyarah mata pelajaran OSH yang terdiri daripada

ahli-ahli Jabatan Pengurusan Perniagaan (JPB) iaitu Prof Madya Dr Abd Rahman bin Ahmad (Ketua

Jabatan merangkap Penyelaras Mata Pelajaran OSH Fakulti), Dr Siti Sarah binti Omar (Penyelaras

Program OSH) dan Dr Umi Kartini binti Rashid (Penolong Penyelaras Program OSH) bersama-

sama dengan pelajar Tahun 1 Semester 1 Program Sarjana Muda Pengurusan Teknologi telah

mengambil inisiatif untuk menjalankan program minggu OSH ini dengan bergabung dengan

Emergency Response Team (ERT) Fakulti bagi mencapai matlamat Universiti untuk muncul sebagai

sebuah universiti yang berjaya dan disegani, segala aktiviti khususnya pengajaran dan pembelajaran

haruslah benar-benar memberikan impak yang jelas kepada pelanggan iaitu pelajar khususnya serta

staf, masyarakat dan negara amnya. Pelbagai agensi juga telah dijemput untuk memberikan ucapan

dan penerangan tentang fungsi masing-masing kepada masyarakat seperti Jabatan Bomba dan

Penyelamat Malaysia (JPBM) Cawangan Ayer Hitam, Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

(DOSH) Negeri Johor, Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO) Cawangan Batu Pahat,

Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) Cawangan Johor Bahru, Bahagian Keselamatan UTHM

dan Bahagian Kaunseling, Pusat Pembangunan Dan Pengembangan Pelajar (P3P) UTHM.

Page 2: Program Minggu Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (OSH ......kepada pelajar dan staf di Fakulti tentang pentingnya pengetahuan dan kemahiran tentang keselamatan dan kesihatan pekerjaan
Page 3: Program Minggu Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (OSH ......kepada pelajar dan staf di Fakulti tentang pentingnya pengetahuan dan kemahiran tentang keselamatan dan kesihatan pekerjaan
Page 4: Program Minggu Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (OSH ......kepada pelajar dan staf di Fakulti tentang pentingnya pengetahuan dan kemahiran tentang keselamatan dan kesihatan pekerjaan