PROGRAM PEMERKASAAN EKONOMI - pembangunan usahawan asnaf.pdf¢  Pencen / Pencen Ilat PERKESO Sumbangan
PROGRAM PEMERKASAAN EKONOMI - pembangunan usahawan asnaf.pdf¢  Pencen / Pencen Ilat PERKESO Sumbangan
PROGRAM PEMERKASAAN EKONOMI - pembangunan usahawan asnaf.pdf¢  Pencen / Pencen Ilat PERKESO Sumbangan
PROGRAM PEMERKASAAN EKONOMI - pembangunan usahawan asnaf.pdf¢  Pencen / Pencen Ilat PERKESO Sumbangan

PROGRAM PEMERKASAAN EKONOMI - pembangunan usahawan asnaf.pdf¢  Pencen / Pencen Ilat PERKESO Sumbangan

 • View
  10

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PROGRAM PEMERKASAAN EKONOMI - pembangunan usahawan asnaf.pdf¢  Pencen / Pencen Ilat...

 • MAKLUMAT PEMOHON

  PERCUMA

  BORANG PERMOHONAN SKIM LATIHAN DAN KURSUS PROGRAM PEMBANGUNAN USAHAWAN ASNAF

  DOKUMEN UTAMASYARAT-SYARAT

  PROSEDUR MENGISI BORANG

  1

  PROGRAM PEMERKASAAN EKONOMI

  Borang ini mesti diisi dengan menggunakan HURUF BESAR.

  Hanya borang yang lengkap akan diproses.

  Borang permohonan hendaklah dihantar ke Pejabat Pentadbiran MAIPk Daerah mengikut alamat tempat tinggal.

  Permohonan hendaklah dihantar mengikut tempoh yang telah ditetapkan.

  Beragama Islam.

  Warganegara Malaysia.

  Bermastautin di Negeri Perak.

  Pendapatan bulanan isi rumah tidak melebihi had kifayah (had kecukupan).

  Tergolong dalam Asnaf Fakir / Miskin / Muallaf (tertakluk had kifayah).

  Tidak menerima bantuan latihan kemahiran daripada mana-mana pihak / agensi.

  i.

  ii.

  iii.

  iv.

  v.

  vi.

  i.

  ii.

  iii.

  iv.

  Salinan Kad Pengenalan / Pasport pemohon

  Salinan Kad Pengenalan / Pasport pasangan pemohon (jika berkahwin)

  Salinan Kad Pengenalan semua ahli isi rumah

  Salinan penyata pendapatan pemohon

  Salinan penyata pendapatan pasangan pemohon

  Salinan pendaftaran perniagaan (SSM)

  Salinan Kad Memeluk Islam (jika berkenaan)

  Salinan Sijil Nikah / Cerai / Kematian (jika berkenaan)

  7 Laman sesawang : http://www.maiamp.gov.my MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ‘ADAT MELAYU PERAK

  Untuk kegunaan pejabat :

  No. Rujukan

  Fakir

  Miskin

  Muallaf

  No. Kad Pengenalan

  Nama

  Alamat

  Jantina

  Tarikh Lahir

  Tempat Lahir

  Taraf Perkahwinan

  Tahap Fizikal

  Tahap Kesihatan

  Warganegara

  Pekerjaan

  Status Majikan

  No. Telefon

  E-mel

  Taraf Kediaman

  Sempurna OKU (nyatakan)

  Tidak Bekerja

  Kerajaan Swasta Kerja Sendiri Lain-lain

  Negeri

  Lelaki Perempuan

  Umur tahun

  Poskod Bandar

  No. Pasport

  Bekerja (nyatakan)

  Sihat Sakit (nyatakan)

  Malaysia Lain-lain (nyatakan)

  Bujang Kahwin Duda Janda Balu

  Bimbit Rumah

  TumpangSendiri Pusaka

  Sewa BeliSewa Nyatakan RM sebulan

 • 2

  MAKLUMAT PENDAPATAN

  Rumah

  MAKLUMAT PASANGAN PEMOHON

  Bekerja (nyatakan) Tidak Bekerja

  Kerajaan Swasta

  Bimbit

  Kerja Sendiri Lain-lain

  No. Kad Pengenalan

  Nama

  Tarikh Lahir

  Tempat Lahir

  Tahap Fizikal

  Tahap Kesihatan

  Warganegara

  Pekerjaan

  Status Majikan

  No. Telefon

  E-mel

  Sihat

  Malaysia

  Sakit (nyatakan)

  Lain-lain (nyatakan)

  Umur tahun

  Sempurna OKU (nyatakan)

  No. Pasport

  MAKLUMAT BANTUAN YANG DITERIMA (Jika ada)

  MAKLUMAT KELUARGA (Selain pemohon dan pasangan pemohon)

  Bil.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  Nama No. Kad Pengenalan Umur Hubungan Status

  (Rujuk Nota**) Sihat /

  Sakit / OKU Pendapatan

  Bulanan (RM) *Tinggal Bersama

  Nota** Jika Belajar (Nyatakan nama sekolah / IPT) Tidak Bersekolah Jika Bekerja (Nyatakan nama pekerjaan) Tidak Bekerja / Suri Rumah

  (Sila gunakan lampiran tambahan sekiranya ruangan tidak mencukupi) (* Tandakan jika tinggal bersama)

  Bil.

  1

  2

  3

  4

  5

  Sumber Pendapatan (Bulanan)

  RM

  RM

  RM

  RM

  RM

  RM

  RM

  RM

  RM

  RM

  RM

  RM

  RM

  RM

  RM

  RM

  RM

  RM

  RM

  RM

  RM

  RM

  RM

  RM

  RM

  RM

  RM

  RM

  Pemohon Pasangan Pemohon Bapa / Penjaga Ibu / Pasangan Penjaga

  Gaji / Pendapatan Kasar

  Pencen / Pencen Ilat PERKESO

  Sumbangan Ahli Keluarga

  Lain-lain Bantuan (Contoh : JKM, FELCRA)

  Lain-lain Sumber (Contoh : Hasil sewaan / Pertanian)

  Bil.

  1

  2

  3

  Bantuan Yang Diterima

  Bantuan Bulanan

  Bantuan Modal Perniagaan

  Lain-lain Bantuan (Sila nyatakan)

  Agensi Tahun DiterimaAmaun (RM)

 • 3

  MAKLUMAT PERNIAGAAN YANG DIJALANKAN (Jika ada)

  PERAKUAN DAN PENGESAHAN

  PERAKUAN PEMOHON

  PERAKUAN BAPA / PENJAGA (Jika pemohon masih di bawah tanggungan bapa / penjaga)

  Dengan nama Allah S.W.T. saya mengaku bahawa segala maklumat yang diberikan adalah benar. Pihak MAIPk berhak menolak permohonan ini sekiranya terdapat maklumat yang tidak benar.

  Tandatangan Pemohon

  Dengan nama Allah S.W.T. saya mengaku bahawa segala maklumat yang diberikan adalah benar. Pihak MAIPk berhak menolak permohonan ini sekiranya terdapat maklumat yang tidak benar.

  Tandatangan Bapa / Penjaga

  Tarikh

  Tarikh

  SOAL SELIDIK

  Nama Syarikat / Perniagaan

  Jenis Perniagaan

  Produk Perniagaan

  Anggaran / Purata Jualan Sebulan RM :

  Adakah anda ingin dan bersedia untuk menyertai Program Bimbingan Perniagaan anjuran MAIPk?

  Apakah sasaran pendapatan anda dalam tempoh satu tahun?

  Ya (Nyatakan kursus yang ingin disertai)

  Tidak (Nyatakan alasan anda)

  Nyatakan perancangan dan strategi anda untuk memajukan lagi perniagaan sedia ada.

  Maksud Al-Quran

  “Sesungguhnya yang mengadakan kebohongan ialah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah

  dan mereka adalah orang yang pendusta.” Surat An-Nahl : 105

 • 4

  Maksud Al- Quran

  “ Wahai orang-orang yang beriman ! Janganlah kamu mengkhianati (Amanah) Allah dan Rasulnya

  dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah kamu, sedangkan kamu mengetahui (salahnya)”.

  Surah Al-Anfal : 27

  BORANG PERMOHONAN PERLU DIHANTAR MENGIKUT ALAMAT TEMPAT TINGGAL KE PEJABAT PENTADBIRAN MAIPk SEPERTI ALAMAT DI BAWAH.

  IPOH (IBU PEJABAT) Majlis Agama Islam Dan 'Adat Melayu Perak Tingkat 1, Kompleks Islam Darul Ridzuan Jalan Panglima Bukit Gantang Wahab 30000 Ipoh, Perak Darul Ridzuan. Tel: 05-208 4000 Faks: 05-241 4257

  BATU GAJAH Majlis Agama Islam Dan 'Adat Melayu Perak Pejabat Pentadbiran Daerah Batu Gajah No. 27, Jalan Mat Saman 31000 Batu Gajah Tel: 05-365 1290 Faks: 05-365 3504

  BAGAN SERAI Majlis Agama Islam Dan 'Adat Melayu Perak Pejabat Pentadbiran Daerah Bagan Serai Jalan Matang Buluh 34300 Bagan Serai Tel: 05-721 2926 Faks: 05-721 9862

  PARIT BUNTAR Majlis Agama Islam Dan 'Adat Melayu Perak Pejabat Pentadbiran Daerah Parit Buntar JKR 1540N, Jalan Persiaran Permai Taman Kerian Permai 34200 Parit Buntar Tel: 05-716 7090 Faks: 05-716 2141

  SERI ISKANDAR Majlis Agama Islam Dan 'Adat Melayu Perak Pejabat Pentadbiran Daerah Seri Iskandar No 3 & 3A, Jalan PP7, Bandar Universiti 32610 Seri Iskandar Tel: 05-366 5310 Faks: 05-366 3445

  KAMPONG GAJAH Majlis Agama Islam Dan 'Adat Melayu Perak Pejabat Pentadbiran Daerah Kampong Gajah Tingkat 2, Kompleks Pentadbiran Daerah Jalan Tanjung Tualang 36800 Kampong Gajah Tel: 05-631 2208 Faks: 05-631 3078

  LENGGONG Majlis Agama Islam Dan 'Adat Melayu Perak Pejabat Pentadbiran Daerah Lenggong Jalan Alang Iskandar 33400 Lenggong Tel: 05-767 8869 Faks: 05-767 8542

  PENGKALAN HULU Majlis Agama Islam Dan 'Adat Melayu Perak Pejabat Pentadbiran Daerah Pengkalan Hulu Jalan Tasek 33100 Pengkalan Hulu Tel: 04-477 8077 Faks: 04-477 8917

  KUALA KANGSAR Majlis Agama Islam Dan 'Adat Melayu Perak Pejabat Pentadbiran Daerah Kuala Kangsar Jalan Raja Chulan 33000 Kuala Kangsar Tel: 05-776 8371 Faks: 05-777 3400

  TAIPING Majlis Agama Islam Dan 'Adat Melayu Perak Pejabat Pentadbiran Daerah Taiping Jalan Muzium Hulu 34000 Taiping Tel: 05-806 6564 Faks: 05-805 8048

  SELAMA Majlis Agama Islam Dan 'Adat Melayu Perak Pejabat Pentadbiran Daerah Selama Lot 463, Jalan Wan Mohd Razally 34100 Selama Tel: 05-839 3744 Faks: 05-839 1064

  MANJUNG Majlis Agama Islam Dan 'Adat Melayu Perak Pejabat Pentadbiran Daerah Manjung No. 7 & 7A, Persiaran PM 3/6, Pusat Bandar Seksyen 3 32040 Seri Manjung Tel: 05-688 6957 Faks: 05-688 7599

  KAMPAR Majlis Agama Islam Dan 'Adat Melayu Perak Pejabat Pentadbiran Daerah Kampar Lot 105 &106 Jalan Idris 31900 Kampar Tel: 05-465 1143 Faks: 05-465 1151

  MUALLIM Majlis Agama Islam Dan 'Adat Melayu Perak Pejabat Pentadbiran Daerah Muallim Jalan Rumah Rehat 35800 Slim River Tel: 05-452 0653 Faks: 05-452 6221

  TAPAH Majlis Agama Islam Dan 'Adat Melayu Perak Pejabat Pentadbiran Daerah Tapah Lot 569, Jalan Bukit Baldwin 35000 Tapah Tel: 05-401 4858 Faks: 05-401 0490

  TELUK INTAN Majlis Agama Islam Dan 'Adat Melayu Perak Pejabat Pentadbiran Daerah Teluk Intan Kompleks Tadbiran Agama Islam Jalan Raja Musa 36000 Teluk Intan Tel: 05-621 6194 Faks: 05-621 2263

  GERIK Majlis Agama Islam Dan 'Adat Melayu Perak Pejabat Pentadbiran Daerah Gerik Jalan Haji Meor Yahya 33300 Gerik Tel: 05-791 3755 Faks: 05-791 0137

  BAGAN DATOH Majlis Agama Islam Dan 'Adat Melayu Perak Pejabat Pentadbiran Daerah Bagan Datoh Rumah Kedai Pekan Selekoh 36200 Selekoh