proiect ce este marijuana

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/22/2019 proiect ce este marijuana

  1/6

  Ce este marijuana?

  Marijuana este o combinatie verde sau gri de flori uscate si de

  frunza ale canepii (Cannabis sativa). Este cel mai des folosit drog ilegalin SUA. Toate formele de canabis sunt droguri care afecteaza creierul(psioactive)! toate contin T"C (delta#$#tetraidrocanabinol)%principala substanta cimica activa in marijuana. E&ista aproape ' desubstante cimice in canepa% dar T"C este cea care afecteaza cel maimult creierul uman.E&ista multe denumiri pentru marijuana. Termenii colocviali pentrudroguri se scimba foarte repede si variaza de la o parte a tarii la alta.

  ata cativa termeni de acum cativa ani* iarba% buruiana% Mar+ ,ane.Acestia sunt inca folositi. E&ista de asemenea denumiri pentru diferite-marci de marijuana% precum -ceai te&an% -Maui /o/ie si -cronic. 0carte recenta despre termenii colocviali americani enumera mai mult de1 de termeni pentru diferite feluri de marijuana.Efectul marijuanei asupra utilizatorului depind de puterea sau potenta

 • 7/22/2019 proiect ce este marijuana

  2/6

  T"C#ului pe care aceasta il contine. 2uterea T"C din anii 3$4 incoace acrescut si a ramas aceeasi din anii 3$5. Aceasta se masoara prin mediacantitatii de T"C din mostrele confiscate de agentiile legaleimputernicite.Marijuana cea mai obisnuita contine in medie 67 T"C.Sinsemilla (facuta doar din mugurii si varfurile inflorite ale planteifemele) contine in medie 4%87 T"C% nivelul putand creste pana la 1'7."asisul (rasina lipicioasa din florile plantei femele) are in medie 6%97T"C% ajungand pana la 157.Uleiul de asis% un licid semanator gudronului% distilat din asis% are inmedie 397 T"C% procentajul putand creste pana la '67.

  T"C este substanta cimica continuta de marijuana care te face sa tesimti :bine; (e&perimentarea scimbarii starii de spirit si a vederii sausimtirii diferite a lucrurilor). Anumite parti ale plantei contin niveluriridicate de T"C.

 • 7/22/2019 proiect ce este marijuana

  3/6

  Utilizatorii de asis fumeaza marijuana fie intr#o pipa fie amestecatacu tutun sub forma de tigara. n ultima vreme% tinerii au o noua metodade a fuma marijuana* descid trabucurile si inlocuiesc tutunul cumarijuana% facand astfel asa numitul -blunt. Cand acesta este fumat cuo sticla de licior de ' de grade% se numeste -@#'.

  Care sunt efectele pe termen scurt ale marijuanei= nsomnie >ificultati in mentinerea notiunii timpului% memorie redusa pe termenscurt sau impartiala Beducerea capacitatii de realizare a actiunilor care cer concentrare sicoordonare% 2recum sofatul Cresterea ritmului inimii 2ericole cardiace potentiale pentru cei predispusi la boli de inima ura si gat uscate Scaderea inibitiilor sociale 2aranoia% alucinatii Memorie pe termen scurt impartiala sau redusa

  Capacitate de intelegere redusa sau partiala Motivatie si cunoastere modificate ingreunand acizitia de noiinformatii 2aranoia >ependenta psiologica >eficiente de invatare si memorie% perceptie si dificultati derationare% Dorbire% ascultare efectiva% gandire% asimilarea cunostintelor si

  rezolvarea problemelor

 • 7/22/2019 proiect ce este marijuana

  4/6

  Scaderea nivelului de testosteron si de spermatozoizi la barbati Cresterea nivelului de testosteron la femei si a riscului de infertilitate 2lacere se&uala scazuta sau disparitia ei >ependenta psiologica necesitand cantitati mai mari pentru a ajungela aceeasi placere

  Marijuana poate fi utilF...Gn scopuri medicale

  Hn cazul Gn care canabisul nu ar fi fost cunoscut Ii bioprospectorii l#ar figFsit deodatF Gntr#o zonF muntoasF GndepFrtatF% descoperirea acestuiaar fi fost calificatF drept o realizare epocalF a lumii medicale% noteazFsFptFmJnalul britanic Te Economist. 0amenii de ItiinKF ar dori sF lFudepotenKialul canabisului pentru tratarea mai multor afecKiuni% de ladurerile din cadrul bolilor maligne Ii s#ar minuna de farmacopeea sabogatF # multe dintre substanKele sale cimice imitJnd moleculele vitaledin corpul omenesc. Hn realitate% canabisul este folosit de om de mii deani Ii este considerat de multe guverne (Gn special de cel american) undrog periculos nefolositor. 0rice sugestie potrivit cFreia aceastF plantFar putea fi folositoare din punct de vedere medical este din punct de

  vedere politic un lucru controversat% indiferent de poziKia ItiinKei.Hn acest conte&t% joi% 1 aprilie% rug Administration (A)din SUA a emis un comunicat prin care anunKa cF nu este acceptatfumatul marijuanei ca tratament medical Gn SUA.Acest comunicat surprinde Gn mai multe privinKe. Una dintre acestea arfi cF supervizeazF un raport elaborat Gn 3$$$ de nstitute of Medicine(0M)% parte a Academiei aKionale de LtiinKF (ational Academ+ ofSciences)% ce a ajuns la o concluzie diferitF. ,on @enson% profesor de

  medicinF Gn cadrul UniversitFKii de la ebras?a% Ii co#preIedinte alcomitetului care a Gntocmit raportul% a descoperit cJteva informaKiiItiinKifice care sprijinF ideea folosirii marijuanei ca medicament% peperioade scurte de timp% pentru anumite categorii de pacienKi # ciar Ii

  Gn cazul marijuanei care se fumeazF.Acesta este un lucru important% deoarece una dintre obiecKiile legate

 • 7/22/2019 proiect ce este marijuana

  5/6

  de marijuana este aceea cF atunci cJnd este arsF% fumul degajat conKinemulte substanKe nocive descoperite Ii Gn fumul tutunului% precum gudroncarcinogenic% cianurF Ii mono&id de carbon. 2JnF Gn prezent% rapoartele0M susKin ceea ce mulKi pacienKi care suferF de sclerozF Gn plFci%S>A sau cancer # Ii medicii acestora # Itiu de mult timp. Li anume cFdrogul le oferF niIte beneficii medicale mai presus de cele alemedicamentelor pe care deja Ii le administreazF% Gn pofida riscurilor pecare le prezintF fumatul. Acesta este probabil motivul pentru care unelestudii demonstreazF cF mulKi medici recomandF pacienKilor lor sFfumeze canabis% ciar dacF nu le pot prescrie acest lucru. ar pacienKiisunt nevoiKi astfel sF recurgF la piaKa neagrF a drogurilor pentru abeneficia de acestea.Un alt motiv pentru care comunicatul emis de A pare nepotrivit esteacela cF pare lispit de judecatF. Canabisul este folosit ca plantFmedicinalF de milenii. >e fapt% guvernul american aciziKiona canabis Gnscopuri medicale Gnaintea interzicerii acestui lucru% la Gnceputul anilor$. Hn zilele noastre% canabisul este folosit Gn lumea GntreagF% ciardacF este ilegal% pentru a alina durerea Ii an&ietatea% pentru a ajuta lasomn Ii pentru a preveni crampele Ii spasmele musculare. >e e&emplu%

  douF dintre marile sale beneficii sunt acelea de a combate starea devomF Ii a creIte apetitul # calitFKi pe care bolnavii de S>A Ii cei carefac ciomioterapie pentru combaterea cancerului le considerF benefice.AtJt de benefice GncJt A a acordat licenKF unui drog numit Marinol% oversiune sinteticF a ingredienKilor activi din marijuana # delta#$#tetraidrocanabinol (T"C). >in pFcate% mulKi dintre cei care au folositacest medicament se plJng cF intrF Gntr#o stare euforicF accentuatF (nuacesta fiind lucrul pe care Ii#l doreau) Ii nu este atJt de eficient Ii nici

  ieftin% precum marijuana. Acest lucru s#ar putea datora faptului cFMarinol este ingerat Gn stomac% ceea ce GnseamnF cF este metabolizatGnainte de a fi absorbit. Sau ar putea fi faptul cF beneficiile medicaleale canabisului se datoreazF efectului interdependent al multitudiniisubstanKelor cimice pe care acesta le conKine.

 • 7/22/2019 proiect ce este marijuana

  6/6

  Powered by http://www.referat.ro/

  cel mai tare site cu referate

  http://www.referat.ro/http://www.referat.ro/