18
ŞC. CU CLS. I – VIII NR. 1 POPEŞTI LEORDENI JUDEŢUL ILFOV PROIECT DE LECŢIE DATA: 9 decembrie 2005 CLASA: a III-a A ÎNVĂŢĂTOR: MIRELA MINEA DISCIPLINA: ŞTIINŢE ARIA CURRICULARĂ: MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Plante şi animale TEMA LECŢIEI: Rolul structurilor de bază ale organismelor vii. Rolul componentelor observabile la plante. TIPUL LECŢIEI: Sistematizare şi consolidare SCOPURILE LECŢIEI: S1 – Formarea/dezvoltarea capacităţilor de observare, explorare şi înţelegere a realităţii din mediul înconjurător; S2 – Consolidarea cunoştinţelor despre părţile componente ale plantei; S3 - Consolidarea cunoştinţelor vizând rolul componentelor observabile la plante; S4 - Dezvoltarea atenţiei şi a spiritului de observaţie; S5 – Formarea unei atitudini pozitive faţă de mediul înconjurător; S6 - Dezvoltarea simţului estetic şi critic. ÎNV. MIRELA MINEA ŞC. Nr. 1 POPEŞTI – LEORDENI / JUD. ILFOV

Proiect de Lectie Stiinte Cls III

Embed Size (px)

DESCRIPTION

educatie

Citation preview

Page 1: Proiect de Lectie Stiinte Cls III

ŞC. CU CLS. I – VIII NR. 1 POPEŞTI LEORDENIJUDEŢUL ILFOV

PROIECT DE LECŢIE

DATA: 9 decembrie 2005CLASA: a III-a AÎNVĂŢĂTOR: MIRELA MINEA

DISCIPLINA: ŞTIINŢEARIA CURRICULARĂ: MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢEUNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Plante şi animaleTEMA LECŢIEI: Rolul structurilor de bază ale organismelor vii. Rolul componentelor observabile la plante.TIPUL LECŢIEI: Sistematizare şi consolidare

SCOPURILE LECŢIEI:

S1 – Formarea/dezvoltarea capacităţilor de observare, explorare şi înţelegere a realităţii din mediul înconjurător;S2 – Consolidarea cunoştinţelor despre părţile componente ale plantei;S3 - Consolidarea cunoştinţelor vizând rolul componentelor observabile la plante;S4 - Dezvoltarea atenţiei şi a spiritului de observaţie; S5 – Formarea unei atitudini pozitive faţă de mediul înconjurător;S6 - Dezvoltarea simţului estetic şi critic.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: Pe parcursul şi la sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili:

O1 – Să reconstituie imaginea plantelor asamblând puzzle-ul dat;O2 – Să enumere părţile componente ale unei plante folosindu-se de suport vizual;O3 – Să recunoască părţile componente ale unei plante urmărind animaţiile prezentate;

ÎNV. MIRELA MINEA ŞC. Nr. 1 POPEŞTI – LEORDENI / JUD. ILFOV

Page 2: Proiect de Lectie Stiinte Cls III

O4 – Să explice rolul componentelor observabile la plante urmărind animaţiile prezentate;O5 – Să completeze enunţuri lacunare despre rolul componentelor observabile la plante folosind un limbaj specific ştiinţelor naturii;O6 – Să realizeze corespondenţa între plante şi părţile componente ale acestora utilizate în alimentaţia omului folosindu-se de experienţa proprie de viaţă.

STRATEGII DIDACTICE:

a) Metode şi procedee: conversaţia/descoperirea deductivă/demonstraţia/ observaţia/exerciţiul.b) Mijloace de realizare: fişe reprezentând puzzle cu plante/lecţii AeL/fişă de evaluare.c) Forme de realizare: frontală/individuală/în grup/în echipă.

BIBLIOGRAFIE:

Programa şcolară pentru disciplina Ştiinţe (clasa a III-a ) / www.edu.roCunoaşterea mediului, manual clasa a III-a / Anina Bădescu / Ed. Aramis, Bucureşti 2005Ştiinţele naturii, auxiliar clasa a III-a / Carmen Stănculescu, Georgeta M. Ştefănescu, Florica Dumitrescu /Ed. Carminis 2005Ştiinţe ale naturii, caiet clasa a III-a / Şt. Pacearcă, Maria Luiza Popescu / Ed. Akademos Art 2005

SCENARIUL LECŢIEI

CONŢINUTUL LECŢIEI STRATEGII DIDACTICE

ÎNV. MIRELA MINEA ŞC. Nr. 1 POPEŞTI – LEORDENI / JUD. ILFOV

Page 3: Proiect de Lectie Stiinte Cls III

ETAPELE LECŢIEI OB.VIZATE

EVALUARE ACTIVITATEA PROFESORULUI

ACTIVITATEA ELEVULUI

METODE ŞI PROCEDEE

FORME DE ACTIVITATE

MOMENT ORGANIZATORIC (2 min.)

•Asigurarea condiţiilor optime desfăşurării lecţiei.

•Pregătirea celor necesare pentru desfăşurarea lecţiei.

-conversaţia -în grup

CAPTAREA ATENŢIEI(5 min.)

O1 •Puzzle •Puzzle_1•Puzzle_2•Puzzle_3•Puzzle_4•Puzzle_5

-conversaţia-descoperirea deductivă

-în echipă-utilizarea jocului didactic

-oral

ANUNŢAREA TEMEI ŞI A OBIECTIVELOR(2 min.)

O2,O3, O4,O5, O6

•Rolul componentelor observabile la plante – exersare de competenţe•Obiectivele lecţiei vor fi prezentate elevilor într-o manieră accesibilă printr-o trecere în revista a mijloacelor de realizare selectate pentru tema lecţiei.

•Receptează mesajul -conversaţia-explicaţia

-în grup -oral

REACTUALIZAREA CUNOŞTINŢELOR(5 min.)

O2 •Formulează întrebări despre părţile componente ale unei plante şi rolul componentelor observabile la plante.

•Elevii răspund la intrebări. -conversaţia-exerciţiul

-în grup -oral

PREZENTAREA CONŢINUTULUI ŞI DIRIJAREA ÎNVĂŢĂRII(15 min.)

O2, O3O4

•Prezentarea imaginilor pe calculator reprezentând părţile componente ale unei plante.

•Prezentarea imaginilor pe calculator reprezentând rolul componentelor observabile la plante

•Observă şi numesc părţile componente ale unei plante.

•Observă şi enumeră rolul componentelor observabile ale unei plante.

-conversaţia-explicaţia-observaţia

-în grup -oral

INTENSIFICAREA O2, O3 •Formulează întrebări pe • Elevii observă şi răspund -descoperirea -individual -scris

ÎNV. MIRELA MINEA ŞC. Nr. 1 POPEŞTI – LEORDENI / JUD. ILFOV

Page 4: Proiect de Lectie Stiinte Cls III

RETENŢIEI ŞI ASIGURAREA TRANSFERULUI(5 min.)

O4 baza animaţiilor prezentate la întrebări:- denumesc părţile componente ale unei plante- precizează rolul fiecărei componente în viaţa plantei

deductivă

ASIGURAREA FEED_BACK-ului(5 min.)

O1 •Reconstituie planta •Decupează şi reconstituie planta din imaginea primită

-conversaţia-explicaţia-exerciţiul

-individual-utilizarea jocului didactic

-probă practică

EVALUAREA(10 min.)

O5, O6 •Fişa de evaluare •Rezolva itemii respectând cerinţele

-conversaţia-explicaţia-exerciţiul

-individual -scris

TEMA PENTRU ACASĂ(1 min.)

O1, O2,O3, O4,O5, O6

•Anunţarea temei pentru acasă.

•Ex. 1,2,3,4,5,6 pag. 38 din manual

-conversaţia-explicaţia

-în echipa sau individual

ÎNV. MIRELA MINEA ŞC. Nr. 1 POPEŞTI – LEORDENI / JUD. ILFOV

Page 5: Proiect de Lectie Stiinte Cls III

Data:_____________________________Numele:___________________________

PROBĂ DE EVALUARE

1. Completează enunţurile:

Rădăcina _______________ planta în pământ şi _________________apa cu substanţele hranitoare.

Tulpina are rolul de a _____________________ frunzele, florile şi fructele şi de a ______________________ apa cu substanţele hrănitoare prin plantă.

Frunza are rolul de a prepara ____________________ . Tot cu ajutorul frunzelor, planta respiră şi ____________________ .

Florile au rol important în _______________________ plantelor. Din flori iau naştere ___________________ . În interiorul fructelor se găsesc _____________________________ . Plantate, seminţele dau naştere ______________________________ .

2. Stabileşte corespondenţa între denumirile plantelor (coloana A) şi părţile componente ale acestora folosite în alimentaţia omului (coloana B):

ÎNV. MIRELA MINEA ŞC. Nr. 1 POPEŞTI – LEORDENI / JUD. ILFOV

Page 6: Proiect de Lectie Stiinte Cls III

A

CartofMorcov

Floarea soareluiCeapă

TeiRoşie

B

RădăcinăTulpinăFrunzăFloareFruct

Sămânţă

ÎNV. MIRELA MINEA ŞC. Nr. 1 POPEŞTI – LEORDENI / JUD. ILFOV

Page 7: Proiect de Lectie Stiinte Cls III

ÎNV. MIRELA MINEA ŞC. Nr. 1 POPEŞTI – LEORDENI / JUD. ILFOV

Page 8: Proiect de Lectie Stiinte Cls III

ÎNV. MIRELA MINEA ŞC. Nr. 1 POPEŞTI – LEORDENI / JUD. ILFOV

Page 9: Proiect de Lectie Stiinte Cls III

ÎNV. MIRELA MINEA ŞC. Nr. 1 POPEŞTI – LEORDENI / JUD. ILFOV

Page 10: Proiect de Lectie Stiinte Cls III

ÎNV. MIRELA MINEA ŞC. Nr. 1 POPEŞTI – LEORDENI / JUD. ILFOV

Page 11: Proiect de Lectie Stiinte Cls III

ÎNV. MIRELA MINEA ŞC. Nr. 1 POPEŞTI – LEORDENI / JUD. ILFOV

Page 12: Proiect de Lectie Stiinte Cls III

ÎNV. MIRELA MINEA ŞC. Nr. 1 POPEŞTI – LEORDENI / JUD. ILFOV

Page 13: Proiect de Lectie Stiinte Cls III

ÎNV. MIRELA MINEA ŞC. Nr. 1 POPEŞTI – LEORDENI / JUD. ILFOV

Page 14: Proiect de Lectie Stiinte Cls III

ÎNV. MIRELA MINEA ŞC. Nr. 1 POPEŞTI – LEORDENI / JUD. ILFOV

Page 15: Proiect de Lectie Stiinte Cls III

ÎNV. MIRELA MINEA ŞC. Nr. 1 POPEŞTI – LEORDENI / JUD. ILFOV