Proiect evaluare intreprindere

 • View
  218

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Proiect evaluare intreprindere

 • 8/16/2019 Proiect evaluare intreprindere

  1/31

  ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI

  FACULTATEA DE CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE

  RAPORT DE EVALUARE

  SOCIETATEA SC IALOMITA SA

  Mogos Maria Valentina

  Moraru Oana Alina

  Motoi Ruxandra Luia

  Nea!t Ana!aria Floria

  CIG" AN III" SERIA D" GRU#A $$%

  BUCURESTI &%%'

  1

 • 8/16/2019 Proiect evaluare intreprindere

  2/31

  CU#RINS(

  I) STABILIREA OBIECTULUI DE EVALUAT

  *)#re+entarea su,ietului e-aluat( S)C) IALOMITA S)A

  &)So.ul e-aluarii

  /)Ti.ul de e-aluare

  0)Clientul e-aluarii1)Destinatarul e-aluarii

  II) DIAGNOSTICUL INTRE#RINDERII #ENTRU EVALUARE(

  *)Diagnostiul 2uridi

  &)Diagnostiul o!erial

  /)Diagnostiul o.erational

  0)Diagnostiul resurselor u!ane

  1)Diagnostiul de organi+are" !anage!ent si resurse u!ane$)Diagnostiul eono!io34inaniar

  III) A#LICAREA METODELOR DE EVALUARE

  *)Metoda ati-ului net oretat

  &)Metoda a.itali+arii .ro4itului

  IV) RECONCILIEREA VALORILOR 

  2

 • 8/16/2019 Proiect evaluare intreprindere

  3/31

  I) STABILIREA OBIECTULUI DE EVALUAT

   

  *) #re+entarea su,ietului e-aluat( S)C) IALOMITA S)A

  Sediul social: Slobozia, Calea Calarasi, nr 3

   Numarul de telefon: 0243-456234

  Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 328521

   Numarul si data înregistrarii la Oficiul Registrului Comertului: J43/7889/1991

   Piata organizata pe care se tranzactioneaza valori mobiliare: Bursa de Valori Buures!i - """B#$ 

  Capitalul social subscris si varsat % 5&207&303 $'(

  Clasa, tipul, numarul si principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de

   societatea comerciala: a!iuni ordinare no)ina!i*e de)a!erializa!e, e*iden!ia!e +rin nsriere non!, u o *aloare no)inala de 2,5 lei&

     Activitatile principale ale societatii 

    1. Incirierea de spatii comerciale si depoziteSu+raa!a in.iria!a +en!ru s+a!ii o)eriale si de+ozi!e la 31 ee)brie 2006 era de 27&156

  )+, la un nu)ar de 280 de )aazine&2. !ctivitatea de comert 

  Soie!a!ea desasoara a!i*i!a!e de o)er! u inal!a)in!e, ar!iole de *oia Sa)soni!e,iora+i si one!ii o+ii in adrul a 3 )aazine din "alo)i!a Cen!er&

  "n anul 2006, soie!a!ea s-a i)+lia! in on!inuare in res!erea ni*elului +roduselor *andu!ein adrul "alo)i!a Cen!er& u os! ine+u!e sau on!inua!e o serie de neoieri u ele )aii)+or!an!e )ari brand-uri& Ca ur)are, in ul!i)ul !ri)es!ru al anului 2007, a os! des.is la +ar!erul"alo)i!a Cen!er )aazinul de inal!a)in!e de lu #uisi!, soie!a!ea de*enind i)+or!a!oareaunor )ari de lu% Serio $ossi, ra!elli $osse!!i, C.ur., ollini, ar Jaobs, :enzo& Soie!a!eaisi +ro+une sa dez*ol!e o)er!ul u ar!iole de lu, asu)andu-si aeas!a in*es!i!ie neesarai)buna!a!irii i)ainii sale&

   

  &) So.ul e-aluarii  $e+rezin!a de!er)inarea *alorii de +ia!a a in!re+rinderii alula!a in so+ul *anzarii aes!eia&

    /)Ti.ul de e-aluare  #*aluarea se *a realiza a!a! +e baza dou)en!elor si a inor)a!iilor +ri)i!e din in!eriorulsoie!a!ii a! si +e baza o+iniei e*alua!orului are *a i i)+ar!iala si obie!i*a&  #*aluarea se *a ae onor) nor)elor in *ioare u au!orul ur)a!oarelor dou)en!e%

  • Bilan!, Con! de roi! si ierdere, $a+or!ul de ;es!iune, (o!ele e+lia!i*e +e anii 2005-

  2007

  3

 • 8/16/2019 Proiect evaluare intreprindere

  4/31

  • a!e si inor)a!ii eono)io-inaniare +use la dis+ozi!ie de a!re )anae)en!ul soie!a!ii

  C?"@(" &)%8&)'&* *%%)%% 6

  SC "alo)i!a S es!e o o)+anie u a+i!al in!eral +ri*a! ro)an, a*and un a+i!al soialsubsris si *arsa! de 5&207&303 lei, or)a! din 2&082&921 a!iuni no)ina!i*e a 2,5 lei / a!iune&

    1.2. Drept comercial "n *ederea *eriiarii onor)i!a!ii a!i*i!a!ii soie!a!ii u +re*ederile dre+!ului o)erial,

  onduerea a os! solii!a!a sa +una la dis+ozi!ia e*alua!orilor di*erse on!ra!e are a obie!uldre+!ului o)erial&

  'bie!ul +rini+al de a!i*i!a!e al soie!a!ii es!e a!i*i!a!ea de in.iriere si subin.iriere de bunuri i)obiliare +ro+rii sau in.iria!e, o)er!ul u a)anun!ul de +roduse ali)en!are sineali)en!are iind a doua a!i*i!a!e a +ondere in ira de aaeri&

  en!ru realizarea obie!ului de a!i*i!a!e, soie!a!ea a ad)inis!ra! un nu)ar de 269 s+a!ii

  o)eriale, a aror su+raa!a !o!ala es!e de 33&659,92 )&+&en!ru ser*iiile +e are le +res!eaza soie!a!ea are in.eia!e on!ra!e de +res!ari ser*iii& "nur)a *eriiarii aes!ora, a) ons!a!a! a aes!e on!ra!e res+e!a +re*ederile dre+!ului o)erial&

    1.3. Drept civil "n ur)a disu!iilor u a!ionarul )aori!ar al soie!a!ii a rezul!a! a+!ul a soie!a!ea de!ine

  in +ro+rie!a!e !oa!e ons!ruiile si !erenurile, a+! onir)a! de si!ua!iile inaiare, res+e!i* de a!re bilan!&

  4

 • 8/16/2019 Proiect evaluare intreprindere

  5/31

  !a! i)obilizarile or+orale a! si ele neor+orale sun! a.izi!iona!e +e baza de on!ra! de*anzare-u)+arare&

  "n ursul +erioadei 2005-2007 soie!a!ea a on!ra!a! di*erse redi!e er!iia!e din +un! de*edere uridi&

    1.4 . Drept fiscal Ca ur)are a *eriiarilor in!re+rinse, au rezul!a! ur)a!oarele onluzii%

  - soie!a!ea es!e in)a!riula!a la 'iiul $eis!rului Co)er!ului Slobozia sub nr&J43/7889/1991

  - oblia!iile leale

 • 8/16/2019 Proiect evaluare intreprindere

  6/31

    2.3. Piata si clientii $eeri!or la ondi!iile +ie!ei, la o +o+ula!ie ala!a in sadere, s-a ons!a!a! a aeas!a nu a

  de*eni! sa!ura!a el +u!in +ana la )o)en!ul a!ual da! iind luul on!inuu de lien!i&

    2.4.urni!orii e obiei urnizorii sun! din!re ei !radi!ionali, are, a si S&C& ">'"? S&& au in!eles sa

  i)+le)en!eze sis!e)ul de asiurare a ali!a!ii onor) s!andardului "S', si are res+e!a +ia!a aele)en! u un!iune de relare a +re!urilor, de +rini+al reizor-analis! al !o+urilor +en!ru ir)elee urnizeaza aeleasi +roduse/ser*iii&

    2.5."oncurentaa!ori!a +ozi!ionarii s!ra!eie, soie!a!ea nu are +roble)e deosebi!e in eea e +ri*es!e

  onuren!a dire!a& "n ur)a inauurarii en!rului o)erial Carreour, se +oa!e *orbi des+re o +osibila onuren!a dire!a in eea e +ri*es!e radul de ao+erire in!rua! en!rul o)erial areiesire s+re Calea Calarasi&

  "n aeas!a +ri*in!a onduerea "alo)i!a Cen!er si-a lua! )asuri de +reau!ie des.izand laul!i)ul e!a un ood our! si o zona de relaare +en!ru a-si )en!ine +ozi!ia +e +ia!a si a a!rae )ai)ul!i lien!i&

    2.6.#rgani!area activitatii comercialeCa ur)are a res!erii onuren!ei   2.7  .Politica de preturi 

  *and in *edere a)+lasa)en!ul en!rului o)erial si as!e+!arile lien!ilor, +re!urile sesi!ueaza la un ni*el )ediu e rele!a ali!a!ea ser*iiilor oeri!e&

    2.$. Anali!a pietei firmei 

   !naliza factoriala a cifrei de afaceri

  Nr

  rt Ele!ente An &%%1 An &%%$ An &%%9

  1 (u)ar )ediu de salaria!i 228 196 188

  2 Valoarea )edie a )iloaelor ie 293,757,673 234,362,753 260,535,111

  3 rodu!ia des!ina!a *anzari 2,395,600 1,648,697 2,375,9074 Cira de aaeri 50,596,405 51,612,058 64,289,624

  5 ;rad de inzes!rare !e.nia a )unii 1,288,410&85 1,195,728&33 1,385,825&06

  6 $anda)en!ului )iloaelor ie 0&0081 0&0070 0&0091

  7 ;rad de *aloriiare al )arurilor 21&12 31&30 27&05

  6

 • 8/16/2019 Proiect evaluare intreprindere

  7/31

  Nr

  rt In4luente An &%%1:&%%$ An &%%$:&%%9

  1 (u)ar )ediu de salaria!i - 7,053 152&77 - 2,095,872&62

  2 ;rad de inzes!rare !e.nia a )unii - 3,107,655&27 7,830,236&38

  3 $anda)en!ului )iloaelor ie - 5,444,715&47 8,154,748&98

  4 ;rad de *aloriiare al )arurilor 16,700,689&76 - 10,076,195&43

  C!"##$  % C!"##& ' 51,612,058 - 50,596,405 F 1,015,653

  C!"##(  % C!"##$  ' 64,289,624 - 51,612,058 F 12,677,566

  01  C!C!C!   −=∆

  1= In4luenta !odi4iarii nu!arului !ediu de salariati

  2= in4luenta !odi4iarii garduluui de in+estrare te;nia a !unii

  37 In4luenta !odi4iarii randa!entului !i2loaelor 4ixe 

  4= In4luenta !odi4iarii gradului de -alori4iare al .rodutiei 4a,riate

  Cira de aaeri a resu! in +erioada 2006-2007 u 12,677,566 lei&$eduerea nu)arului )ediu de salaria!i a ondus la o inluen!a nea*orabila asu+ra irei de

  aaeri duand la saderea aes!eia u 51,612,058 lei&odiiarea radului de inzes!rare !e.nia a )unii a inluen!a! in sensul res!erii irei de

  aaeri u 7&830&236,38 lei eea e rele*a o res!ere a +u!erii in*es!i!ionale a ir)ei& eas!a)odiiare rele*a a+!ul a ri!)ul de res!ere a *alorii )edii a )iloaelor ie a de*ansa! ri!)ul deres!ere a +ersonalului& es! india!or a inluen!a! a*orabil )odiiarea irei de aaeri da!ori!aa+!ului a ir)a a in*es!i! in a!i*ele ie&

  odiiarea randa)en!ului )iloaelor ie a inluen!a! a*orabil )odiiarea irei deaaeri duand la res!erea aes!eia u 8,154,748&98 lei&

  7

 • 8/16/2019 Proiect evaluare intreprindere

  8/31

  Saderea radului de *aloriiare a +rodu!iei des!ina!e *anzarii a ondus la )isorareairei de aaeri u 10,076,195&43 lei&

     Anali!a structurii cifrei de afaceri 

  a= e!er)inarea +onderii de!inu!e de dieri!e ele)en!e

 • 8/16/2019 Proiect evaluare intreprindere

  9/31

   )volutia costurilor cu reclama si ponderea lor in C!

  Nr

  rt Ele!ente An &%%1 An &%%$ An &%%9

  1 Cira de aaeri 50,596,405 51,612,058 64,289,624

  2 C.el!uieli u rela)a si +ublii!a!e 26082 27369 36258

  3onderea os!urilor u rela)a si +ublii!a!ea inC 0&0515 0&0530 0&0564

  onderea os!uilor u rela)a si +ublii!a!e in ira de aaere a resu! de la o +erioada laal!a rezul!and a+!ul a ir)a aorda o i)+or!an!a )ai )are +ro)o*arii +roduselor&

  !iunile +ublii!are

 • 8/16/2019 Proiect evaluare intreprindere

  10/31

   ura!a ra)asa de a)or!izare a ladirilor la 31 ee)brie 2007, alula!a onor) +re*ederilor leale in *ioare, es!e de 24 ani&

    Pro&leme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale

   (u eis!a +roble)e lea!e de dre+!ul de +ro+rie!a!e asu+ra a!i*elor&

   'nvestitii 

  .izi!ii i)obilizari or+orale 2006?erenuri - leiCos!ru!ii - lei"ns!ala!ii !e.nie si )asini 3&968&754 leiobilier,a+ara!ura biro!ia,al!e i)ob& or+& 443&127 lei

    TOTAL 0)0**)88* lei

  .izi!ii i)obilizari or+orale 2007?erenuri - leiCos!ru!ii 8&080&613 lei"ns!ala!ii !e.nie si )asini 5&896&376 leiobilier,a+ara!ura biro!ia,al!e i)ob& or+& 557&939 lei

    TOTAL *0)1/0)'&8 lei

  3.2.  Anali!a potentialului te(nic) a mi*loacelor fi+e , utili!are) intretinere

   Ponderea masinilor si utila*elor in total mi*loace fi+e  *+aloare masini si util-otal 

  active/0##

  ondere 2006 F

 • 8/16/2019 Proiect evaluare intreprindere

  11/31

  1 )or!izarea i)ob or+orale 07 %)%/ %)%& %)%0

  ;radul de uzura al a!i*elor i)obiliza!e a resu! de la o +erioada la al!a insa nu ae!eazaali!a!ea +roduselor abria!e sau ser*iiilor +res!a!e deoaree nu es!e ridia!&

  "n!re!inerea uren!a a )iloaelor ie se realizeaza u or!e +ro+rii, iar in!er*en!iile )airele se realizeaza u soie!a!ile de Kser*ieK de +roil&

  /)/ . "alitatea produselor si serviciilor oferite de  " 'AL#M'/A "0/0 A

  *and in *edere a in!re+rinderea a ine+u! i)+le)en!area sis!e)ului de asiurare a ali!a!ii

  onor) s!andardului euro+ean "S', !o! +ersonalul es!e oblia! sa isi desasoare a!i*i!a!ea in aes!on!e!&

   (oile s!andarde de a)enaare +en!ru in!reul en!ru o)erial au os! +rezen!a!e lainauurarea elui )ai )are #le!roen!er din reiune, in luna iulie 2000& e o su+raa!a de 3&600)+, dis+usa la e!aul """, ir)e de +res!iiu +reu) SonL, anasoni, ea*ision, ;er)anos, Bes!Co)+u!ers, $o)s!al, e+un o a)a *aria!a de +roduse ele!roasnie, ele!ronie si de !e.nia dealul&

  Loali+area IALOMITA CENTER 

  ")ainea noua a ">'"? C#(?#$ da!eaza de la ine+u!ul anului 2000, and au os!s!abili!e s+eiiul iearui e!a si au os! deli)i!a!e ari+ile C#(?$> si S>", du+a u)

  ur)eaza%

  Su,sol - [email protected]#$$:#? % ;-arHe!- li)en!e si +roduse s+eiie su+er)arHe!-urilor&

  #arter I B#@?M, ;"?S N S#$V"C#S- Cadouri , os)e!ie, s!ilarie, biu!erii, ar!i, uarii, +roduse si aesorii ;S, +roduse

  ar)aeu!ie,bani,oiii de s.i)b *alu!ar, !u!un si bau!uri aloolie, aenea&#ri!ul eta2 - >"#S SA"'( A'@S#

  - ")braa)in!e, lenerie in!i)a, inal!a)in!e de da)a& Al doilea eta2 I #(S C>@B

  - ")braa)in!e, lenerie in!i)a, inal!a)in!e, ar!iole s+or! +en!ru barba!i, )aazine

   +en!ru barba!i si e)ei&Al treilea eta2 I #>#C?$'C#(?#$ 

  - #le!ronie, ins!ala!ii sani!are, a+ara!e de aer ondi!iona!, )obila de bua!arie u +roduseele!roasnie inor+ora!e, e.i+a)en! de i!ness, )obila si deora!iuni in!erioare,)aazine +en!ru o+ii

  Cate-a dintre !arile unosute are .ot 4i gasite in IALOMITA CENTER  sun!%

  11

 • 8/16/2019 Proiect evaluare intreprindere

  12/31

  - S?#">((, A'@S# ' $?, [email protected]? S'(S [email protected]"', ?"( $, >CO I i)braa)in!e

  - "&& S$"#$$", S:"(M, ?$"@A I lenerie in!i)a- >#'($', @SS#?#- inal!a)in!e- S$$ B>@ I adouri si aesorii

  - >'??', (":#, @, :#(V#>' I i)braa)in!e s+or!,- :':, @J" S#$V"C# I +roesare o!o- S'(M, (S'("C, JVC I ele!ronie- "( C#(?#$, V'(, $"V">#;#, $#V>'( I os)e!ie- S#(S"B>@- ar)aie "$#@S B(:, $"#"S#( B(: I ser*iii banare C

  '(>S, :C I as! ood- "V#$? I +a+e!arie si ar!i- C'((#P, '$(;# I ser*iii de !eleonie )obila&

   Diagnosticul operational are urmatoarele puncte forte %  - ali!a!ea su+erioara a +roduselor o)erializa!e in onor)i!a!e u s!andardele

  in!erna!ionale- rad sazu! de uzura al a!i*elor ie

  0) Diagnostiul resurselor u!ane

  Soie!a!ea are 188 anaa!i u ar!ea de )una& es!ia au )edia de *ars!a de 30 ani&

  4.1. Diagnosticul eficientei utili!arii resurselor umane 

   Productivitatea medie anuala: 4a ' C! *5e, +e, +!NS 

  Nrrt Ele!ente An &%%1 An &%%$ An &%%9

  1 Cira de aaeri 50,596,405 51,612,058 64,289,624

  2 (u)ar de salaria!i 228 196 188

  3 rodu!i*i!a!ea )edie anula 221,914&06 263,326&83 341,966&09

  rodu!i*i!a!ea )edie anuala a resu! de la o +erioada la al!a e*iden!iind eiien!a resu!aa u!ilizarii resurselor u)ane&

   Productivitatea medie zilnica: 4z ' C! -z 6 -z ' Ns / Nz 

  Nrrt Ele!ente An &%%1 An &%%$ An &%%9

  1 Cira de aaeri 50,596,405 51,612,058 64,289,624

  2 (r salaria!i 228 196 188

  3 (r zile lura!oare 256 256 256

  4 rodu!i*i!a!ea )edie zilnia 866&85 201609&60 251131&34

  Structura personalului :

  12

 • 8/16/2019 Proiect evaluare intreprindere

  13/31

  Gru.e de .ersonal &%%1 &%%$ &%%9

  "ndire! +rodu!i* 208 176 168

  e onduere 20 20 20

  "n +erioada 2005-2007 in a!eoria +ersonalului de onduere nu au a*u! lo )odiiari& "n +erioada 2007 +ersonalul indire! +rodu!i* a sazu! da!ori!a e!ernalizarii ser*iiilor de ura!enie&

  7rupe dupa vecime:

  Gru.e du.a -e;i!e &%%1 &%%$ &%%9

  ana in 5 ani 56 58 60

  "n!re 6-10 ani 129 109 98

  es!e 10 ani 43 29 30

  onderea ea )ai )are in +ersonalul soie!a!ii o au +ersoanele u *e.i)e in!re 6 si 10 ani&e +erioada analiza!a nu au a*u! lo lu!ua!ii ale +ersonalului&

  #unte 4orte ale diagnostiului resurselor u!ane

  - eiien!a resu!a a u!ilizarii resurselor u)ane - li+sa lu!ua!iilor de +ersonal&

  #unte sla,e ale diagnostiului

  - s-a obser*a! un sur+lus de +ersonal

  1)Diagnostiul de organi+are" !anage!ent si resurse u!ane

  5.1. Actiuni) actionariat) capital social 

  SC Ialo!ita Center SA es!e o o)+anie u a+i!al in!eral +ri*a! ro)an, a*and un a+i!alsoial subsris si *arsa! de 5&207&303 lei, or)a! din 2&082&921 a!iuni no)ina!i*e a 2,5 lei / a!iune&

  >a 31 dee)brie 2007, s!ru!ura a!ionaria!ului es!e ur)a!oarea%

  Nr) atiuni #roent 567

  SC (o*a ?rade 1&363&045 65&44 SC "alo)i!a Cen!er 228&098 10&95 S" un!enia 188&771 9&06 l!i a!ionari 303&007 14&75 ?'?> C?"@(" &)%8&)'&* *%%)%% 6

  !iunile SC "alo)i!a Cen!er S se !ranza!ioneaza +e +ia!a seundara $SQ din lunao!o)brie 1996, iar din anul 2004 la Bursa de Valori Buures!i&

  13

 • 8/16/2019 Proiect evaluare intreprindere

  14/31

 • 8/16/2019 Proiect evaluare intreprindere

  15/31

  - s!ilul de onduere es!e +e obie!i*e

  $) Diagnostiul eono!io34inaniar

  6.1. Anali!a po!itiei financiare

  a7 Anali+a e;ili,rului 4inaniar

  3situatia neta

  Ele!ente An &%%1 An &%%$ An &%%9

  !i*e i)obiliza!e 293,757,673 234,362,753 260,535,111

  !i*e irulan!e 7,793,010 12,638,483 13,190,461

  C.el!uieli in a*ans 53,245 117,182 139,033

   !C-I+) -O-!8) 

  9#0,$#9,"

  ;

  "

 • 8/16/2019 Proiect evaluare intreprindere

  16/31

  ondul de rul)en! +ro+riu nea!i* e*iden!iaza de+enden!a +oli!iii de in*es!i!ii de resurselesale i)+ru)u!a!e&

  34ondul de rul!ent i!.ru!utat * ?R % ?R propriu

  Ele!ente An &%%1 An &%%$ An &%%9

  $ 3*8"0&&"$//

  3*1"/9/"%/$

  3*%"$01"1$1

  $ +ro+riu-22,549,687

  -17,428,275

  -35,790,841

  FR IM#RUMUTAT 0"*&9"%10 &"%11"&/' &1"*01"&9$

  3ne-oia de 4ond de rul!ent **!ctive curente % !- % *=atorii curente % P-

  Ele!ente An &%%1 An &%%$ An &%%9

  !i*e uren!e (,;

 • 8/16/2019 Proiect evaluare intreprindere

  17/31

  $a!a de li.idi!a!e enerala es!e sub ni*elul de 100 eea e rele*a a+!ul a en!i!a!ea nu aresuiien!e a!i*e irulan!e !ransor)abile in )oneda +en!ru a-si a.i!a da!oriile +e !er)en sur!&

  3rata de li;iditate restransa(

  Nr

  rt Ele!ente An &%%1 An &%%$ An &%%9

  1 !i*e irulan!e 7,793,010 12,638,483 13,190,461

  2 S!ouri 2,602,627 1,712,402 2,911,004

  3 a!orii 1 an 18,715,064 20,205,353 16,661,575

  4

   A/A L'"'D'/A/'' 0/A0 

  1823 27.73 54.9$ 61.79

  $a!a li.idi!a!ii res!ranse es!e sub ni*elul de 100in !o!i ei 3 ani eea e rele*a a+!ul aen!i!a!ea nu are suiien!e rean!e !ransor)abile in )oneda si dis+onibili!a!i +en!ru a-si a.i!a

  da!oriile +e !er)en sur!&

  3rata de indatorare totala%

   

  3rata de li;iditate i!ediata(

  Nr

  rt Ele!ente An &%%1 An &%%$ An &%%9

  1 is+onibili!a!i 2,028,090 5,697,574 1,502,100

  2 a!orii 1 an 18,715,064 20,205,353 16,661,575

  3

   A/A L'"'D'/A'' 'M0D'A/0

  12 19.$4 2$.29 %.92

  $a!a li.idi!a!ii i)edia!e es!e sub ni*elul de 100 in !o!i ei 3 ani eea e rele*a insuiien!adis+onibili!a!ilor +en!ru a-si a.i!a da!oriile +e !er)en sur!&

  3gradul de indatorare

  17

 • 8/16/2019 Proiect evaluare intreprindere

  18/31

  ;radul de inda!orare a resu! de la o +erioada la al!a eea e rezul!a a a resu! inan!area dinsurse i)+ru)u!a!e&

  6.2 . Diagnosticul renta&ilitatii 

   Diagnosticul mar*ei fata de costul van!arilor 

  3 rata !ar2ei ,rute

  3rata !ar2ei nete 5rata renta,ilitatii o!eriale7

  $a!ele de )ara au resu! in +erioada 2005-2007 eea e ara!a a +roi!abili!a!ea

 • 8/16/2019 Proiect evaluare intreprindere

  19/31

  "ndiele +re!ului in anul 2007 es!e 101,88 iar indiele os!urilor es!e 100,6 rezul!and a +rodu!ia *andu!a in anul 2007 e+ri)a!a in +re!uri din 2006 es!e de 63&103&282,3 lei iar +rodu!ia*andu!a in anul 2007 e+ri)a!a in os!uri din 2006 es!e 37&792&287,3 lei&

  odiiarea absolu!a a ra!ei ren!abili!a!ii o)eriale in +erioada 2006-2007&

  $F$1-$0

  $F40,86-51,26F-10,4"n +erioada 2006-2007 ra!a ren!abili!a!ii o)eriale a sazu! u 10,4 , sadere baza!a +e

  inluen!a nea*orabila a s!ru!urii +rodu!iei *andu!e si res!erea os!urilor uni!are&

  1= In4luenta !odi4iarii struturii antitatii -andute

  F

 • 8/16/2019 Proiect evaluare intreprindere

  20/31

   Diagnosticul pe &a!a ratelor de renta&ilitate

  -analiza enerala +e baza on!ului de +roi! si +ierderenalizand re!ultatele o&tinute  la 31 ee)brie 2006, o)+ara!i* u ele ob!inu!e la 31

  ee)brie 2007, soie!a!ea a inreis!ra! o res!ere a irei de aaeri in lei u 2,08 si de 12 in

  #@$& Cres!erea dieri!a, un!ie de )oneda de ra+or!are, se da!oreaza +roesului de a+reiere a)onedei na!ionale, are a on!inua! si in anul 2007&Veni!urile din e+loa!are au resu! in lei u 0,87 , in !i)+ e .el!uielile de e+loa!are s-

  au redus u 13& >a 31 ee)brie 2006 soie!a!ea a ob!inu! un +roi! ne! de 4&971&423 lei, de 5,27ori )ai )are a!a de +roi!ul ne! ob!inu! in anul +reeden!&$ezul!a!ul +e a!iune es!e de 2,38 lei in 2006 a!a de 0,45 lei in 2005&

  in analiza re!ultatelor o&tinute la 31 ee)brie 2006, o)+ara!i* u ele ob!inu!e la 31ee)brie 2007, soie!a!ea a inreis!ra! o res!ere a irei de aaeri in lei u 24,56 &

  Veni!urile din e+loa!are au resu! in lei u 24,84 , iar .el!uielile de e+loa!are u23,19& >a 31 ee)brie 2007 soie!a!ea a ob!inu! un +roi! ne! de 7&809&793 lei, de 1,57 ori )ai)are a!a de +roi!ul ne! ob!inu! in anul +reeden!&

  3rata renta,ilitatii resurselor onsu!ate

   Anali!a ratei resurselor consumate in perioada 299582997:

  Nr

  rt Ele!ente An &%%1 An &%%$ An &%%9

  1 Cira de aaeri 50,596,405 51,612,058 64,289,624

  2 roi! aeren! irei de aaeri 15,360,063 26,456,637 26,270,583

  3 C.el!uieli aeren!e irei de aaeri 35,236,342 25,155,421 38,019,041

  0

  RATA RENTABILITATII

  RESURSELOR CONSUMATE5675&:/7 0/)1' *%1)*9 $')*%

    odiiarea absolu!a a ra!ei ren!abili!a!ii resurselor onsu)a!e$rF$r1-$r0F69,10-105,17F-36,07

  $a!a ren!abili!a!ii resurselor onsu))a!e a sazu! in +erioada 2006-2007 u 36,07,sadere da!ora!a inluen!ei nea*orabile a s!ru!urii +roduselor *andu!e si a os!urilor uni!are&

    1= In4luenta !odi4iarii struturii .rodutiei -andute

  20

 • 8/16/2019 Proiect evaluare intreprindere

  21/31

  F

 • 8/16/2019 Proiect evaluare intreprindere

  22/31

  $a!a ren!abili!a!iii eono)ie a resu! de la o +erioada la al!a u 0,64 rezul!and a+!ul aau resu! +eror)an!ele u!ilizarii a!i*ului !o!al al in!re+rinderii, res+e!i* a a+i!alului in*es!i! +en!ru ob!inerea aes!or +eror)an!e&

  1= In4luenta !odi4iarii -ite+ei de rotatie a ati-ului total

  C/!F

 • 8/16/2019 Proiect evaluare intreprindere

  23/31

  V!/!F

 • 8/16/2019 Proiect evaluare intreprindere

  24/31

  "*F63&103&282,3/51&612&058100F122,26

  *F r 0 "*-r 0F26&456&637122,26-26&456&637F5&889&247Cres!erea *olu)ului +rodu!iei *andu!e u 22,6 a a*u! a ee! )odiiarea a*orabila a

   +roi!ului aeren! irei de aaeri +rin res!erea aes!uia u 5&889&247 lei&

  17 In4luenta !odi4iarii struturii .rodutiei -andute

  F

 • 8/16/2019 Proiect evaluare intreprindere

  25/31

  III) A#LICAREA METODELOR DE EVALUARE

  *)Metoda ati-ului net oretat

  B">(? "(CA#"? > 31&12&2007e!oda a!i*ului ne! on!abil se bazeaza +e ur)a!oarea or)ula%

   A" > A/" , D/" 

  unde% (C I *aloarea a!i*ului ne! on!abil?C - *aloarea a!i*ului !o!al ore!a!?C - *aloarea da!oriilor !o!ale ore!a!e

  eas!a )e!oda !rebuie sa nu ia in onsiderare Dnon-*alorileE e a+ar in bilan!ul on!abil, res+e!i*.el!uielile ee!ua!e in a*ans e!&

  e!er)inarea *alorii +a!ri)oniale +rin )e!oda a!i*ului ne! ore!a!, are la baza ele)en!elede bilan! ale soie!a!ii o)eriale la da!a de 31&12&2007, analiza!e si ore!a!e, in un!ie de *aloareade realizare +e +ia!a a ele)en!elor o)+onen!e&

  25

 • 8/16/2019 Proiect evaluare intreprindere

  26/31

  In4or!atii su.li!entare(

  "n ur)a dianos!iului s-au ons!a!a! ur)a!oarele%1& ?erenurile si ladirile au os! su+rae*alua!e u 250,0002& Cos!ul de inlouire bru! al ins!ala!iilor !e.nie al si )asinilor es!e de 23,000,000 lei iar 

  de+reierea izia es!e de 10

  Explicaţii/ Anul 2007 ACTIVE

  Active imobilizate 260,535,111Imobilizări necorporale la valoarea netă 101,854

  Imobilizări corporale la valoarea netă din care: 260,242,443

    -Terenuri i contructii 211,310,2!3

    -Intalatii te"nice i maini 1#,#35,016

    -$vanuri i imob corp in cur 28,##!,154

  Imobilizări %inanciare 1#0,814

  Active circulante 13,190,461

  &tocuri 2,#11,004'rean(e 8,!!!,35!

  'aa )i conturile la bănci 1,502,100

  '"eltuieli *n avan 13#,033

  TOTAL ACTIVE 273,864,605 

  CAPITAL PROPRIU ŞI DATORII

  atorii ce trebuie pl!tite 16,661,575intr"o perioa#! mai mic! #e un an

  'redite bancare !,#35,022

  +atorii comerciale 6,!51,631

   $lte datorii, incluiv datorii %icale )i 1,#!4,#22

  alte datorii

  atorii ce trebuie pl!tite 24,710,603intr"o perioa#! mai mare #e un an'redite bancare 22,6!3,#81

   $lte datorii, incluiv datorii %icale )i 2,036,622

  rovizioane pt ricuri i c"elt 434,6!3

  alte datorii

  enituri *n avan !,313,484

  $otal capitaluri proprii 224,744,270'apital 5,20!,303

  .ezerve din reevaluare 21#,523,!6!

  .ezerve -12,41#,51#

  .ezultatul reportat 5,041,540

  .ezultatul e/erci(iului !,80#,!#3

  .epartizarea pro%itului -418,614

  TOTAL CAPITAL PROPRIU ŞI DATORII 273,864,605 

  26

 • 8/16/2019 Proiect evaluare intreprindere

  27/31

  3& S!ourile s-au de+reia! +en!ru su)a de 7,000 lei, *aloarea reziduala iind de 800 lei4& @n debi!or a de*eni! insol*abil, su)a da!oriei lui iind de 1,000,000 lei5& in !o!alul rean!elor, 25 re+rezin!a rean!e in *alu!a la )o)en!ul e*aluarii ursul de

  s.i)b a inreis!ra! o res!ere de 186& in !o!alul oblia!iilor +e !er)en sur!, 40 sun! in *alu!a ursul *alu!ar la da!a e*aluarii a

  resu! u 147& ")obilizarile inaniare ons!au in !i!luri de +ar!ii+are a aror *aloare bursiera la da!ae*aluarii es!e de 1&5 ori )ai )are dea! *aloarea din bilan!&

  8& Su+raa!a de!inu!a es!e de 83,971 )+ in ur)a analizei unor *anzari de !erenuri o)+arabilea e*iden!ia! un +re! de 40 #ur/)+ insa e*alua!orul a s!abili! o ore!ie lobala de I 10 da!ori!a !endin!ei +re!ului de +ia!a urs F 3&8 lei/euro&

  Re+ol-are(

  e baza inor)a!iilor din bilan!ul sin!e!i si al da!elor su+li)en!are s-au realiza! ur)a!oareleaus!ari

 • 8/16/2019 Proiect evaluare intreprindere

  28/31

  Core!ie F Valoare !eren I Valoare on!abilaF 211,310,273 I 201,026,574 F 10,283,699 lei

  e baza inor)a!iilor din adrul bilan!ului sin!e!i la 31&12&2007 si a da!elor su+li)en!are +ri*indele)en!ele +a!ri)oniale si da!oriile soie!a!ii *o) de!er)ina a!i*ul ne! ore!a!

 • 8/16/2019 Proiect evaluare intreprindere

  29/31

  .ezultatul reportat 5,041,540 5,041,540

  .ezultatul e/erci(iului !,80#,!#3 !,80#,!#3

  .epartizarea pro%itului - 418,614 - 418,614

  TOTAL CAPITAL PROPRIU ŞI DATORII 273,864,605 284,147,476 

   ACTIV NET CORECTAT    234,094,093

  &)Metoda a.itali+arii .ro4itului

  Vo) u!iliza aeas!a )e!oda de a+i!alizare a +roi!ului in *ederea de!er)inarii *aloriiaaerii

 • 8/16/2019 Proiect evaluare intreprindere

  30/31

  2& in analiza on!ra!elor u urnizorii s-a obser*a! a +en!ru anu)i!e )a!erii +ri)e si)a!eriale +re!urile on!ra!uale sun! )ai )ari dea! ele +ra!ia!e +e +ia!a as!el, au a+aru!.el!uieli su+li)en!are in *aloare de 15,000lei

  3& "n deursul anului s-au )ai ee!ua! ur)a!oarele .el!uieli in a*oarea a!ionarilor%

  o salarii%250,000 lei

  o !rans+or!% 100,000 lei

  o al!e .el!uieli% 50,000 lei

  4& in dianos!iul resurselor u)ane s-a ons!a!a! a eis!a +ersonal in sur+lus si anu)e 4 +ersoane e au os! re)unera!e u un salariu lunar de 700 lei/+ersoana, on!ribu!ii de 40 din salarii&

  5& e ase)enea, s-a obser*a! a la ni*elul in!re+rinderii eis!a o serie de a!i*e ala!e in aarae+loa!arii u) ar i%

  o un !eren in ees u o su+raa!a de 25,000 )+ +en!ru are s-a s!abili! o *aloare de

  800 euro/)+ in ur)a analizei +ie!ei, urs F 3&8 lei/euro

  o )iloae ie ala!e in onser*are in *aloare de 100,000 lei

  o !i!luri de +ar!ii+are are au o *aloare de realizare de 150,000 lei si are enereaza

  *eni!uri de 50,000 lei&

  Coretii(

  1& Vn e+loa!are% 20,000 lei2& C. e+loa!are% 15,000 lei3& C. e+loa!are% 250,000 100,000 50,000 F 400,000 lei4& C. e+loa!are% 4 G 700 G 12 G 1&4 F 47,040 lei5& Vn inaniare% - 50,000 lei

  30

 • 8/16/2019 Proiect evaluare intreprindere

  31/31

  =+=⋅   +RN!!) C 

  afacerii+aloarea   net 8r 

   8,547,138 / 9&5 76,250,000 F 166,219,874 lei

  $a!a de a+i!alizare de 9&5 a os! de!er)ina!a in ur)a alularii os!ului a+i!alului I ra!a deres!ere a *eni!ului&

  IV) RECONCILIEREA VALORILOR 

  ir)a ">'"? S&&, es!e o soie!a!e +roi!abila a!a! +e !er)en sur!, a! si +e !er)enlun, +u!and a.izi!iona redi!e de la bani, ara risul de a nu le )ai +u!ea ina+oia&'riare ar i )e!oda olosi!a, ir)a analiza!a are o *aloare +ozi!i*a si des!ul de subs!an!iala, as!elina! sa a!raa orie in*es!i!or&

  "n ur)a a+liarii elor doua )e!ode de e*aluare obser*a) a *aloarea aaerii ob!inu!a +rin)e!oda !i*ului (e! Core!a!