Proiect Seba ISP

Embed Size (px)

Text of Proiect Seba ISP

 • 8/9/2019 Proiect Seba ISP

  1/24

  Proiect I.S.P.

  S se proiecteze un sistem de producie pentru execuia unui reper de tipul ,,Arboreprincipal n cantitatea Q = 12000 buc/an n urmtoarele condiii ale reimului de lucru!

  " #$/sc$imb

  " 2sc$imburi/zi" %zile/sptm&n" %2sptm&ni/an" ' =0,(% )coe*icient de utilizare a sistemului+

  1. Fia tehnologic a reperului:

  tni= topi tauxi-min/buc.abel 11

  rcrtQ = 12000-buc/an.

  ip utilatopi

  -min.taux

  -min.tni

  -min.3peraia

  1 4ebitare 5A600 % 0% %%2 Stunire *rontal S620 #0 1 #16 Strunire cilindrica S620 70 07 7077 Stunire conica S620 10 07 107% Stunire *rontala S620 6 07 678 Strunire cilindrica exterioara de derosare S620 60 09 6099 esire S620 20 0% 20%# 5rezare canal pana :1# 28( 72% 8(9( Ad&ncire :1# 60 09 609

  10 ;ecti*icare tronson stan si drept

 • 8/9/2019 Proiect Seba ISP

  2/24

  2.2. Determinarea numrului de maini;

  i= unde nec= ?i

  dis= $@sc$@zs@ns@' = #@2@%@%2@0,(% = 6(%2ore/an

  abel 22ip utila i ai i si5A600 061 1 061 1S620 1072 11 0(% 11

  :1# 1(9 2 0(( 2

 • 8/9/2019 Proiect Seba ISP

  3/24

  #. $eterminarea necesarului de spaii i a forei de munc din sistemul de fabricaie:

  3.1.Necesarul de spaii

  '=2 industria constructoare de masini

  abel 61ip utila x l l5A600 2 x 1 1S620 6 x 2 1

  :1# 1,% x 1,% 1

 • 8/9/2019 Proiect Seba ISP

  4/24

  -m2.

  3.2.Necesarul de angajai

  abel 66

  ip utila ai rsc$ r 3peratori

  5A600 1 1 1S620 11 2 22

  :1# 2 2 7

 • 8/9/2019 Proiect Seba ISP

  5/24

  Supra*aa necesar pentru prelucrri mecanice se poate stabili utiliz&nd GmetodaaproximatiC, care apreciaz c supra*aa necesar pentru o ma?in unealt de cateoriemilocie, din atelierul de prelucrri mecanice pentru reparaii, Smieste de 1#20m2rezult c!

  abel 71rcrt ip atelier Bondere-F. din SAB Supra*a atelier

  1 Atelier demontare 12"1% 82 ctu?erie 8%"90 2#6 4epozit piese de sc$imb %"9 67 Ascuitorie %"8 6% Habinet maistru 1"2 1

  a supra*aa calculat se Cor adua urmtoarele supra*ee con*orm tabelului 71!

  " atelier demontare!

  " atelier lctu?erie!

  " depozit piese de sc$imb!se adopta 6 -m2.

  " atelier ascuitorie! se adopta 6 -m2.

  " cabinet pentru un maistru! se adopta 1 -m2.

  Supra*aa total Ca *i!

  4.3.Dimensionarea orei de munc

  Se aloc un operator pentru *iecare utila ?i ec$ipament special pe sc$imb, un lctu?la 10 operatori din sistemul de *abricaie, un electrician la 20 de operatori din sistemul de*abricaie, un maistru ?i un ininer ?e*

  ;ezult!" un operator pentru ma?ina uniCersal/sc$imb rezult doi operatori

  " un operator pentru ec$ipamentul special/sc$imb rezult doi operatori" un lctu?

 • 8/9/2019 Proiect Seba ISP

  6/24

  " un electricianDn total pe ambele sc$imburi aCem 8 anaai indirect productiCi Alte cateorii de

  personal!" inineri ?i te$nicieni!7F@8=027 I un ininer cu specialitatea ininerie economica

  industriala" personal administratiC!

  (. $imensionarea facilitilor pentru depo)itarea i manipularea materialelor.*subsistemul logistic+:

  !.1."ta#ilirea necesarului de spaii pentru depo$itare materialelor

  Supra*aa total a spaiului de depozitare S4 rezultat pentru depozitul desemi*abricate ?i piese *inite Ca *i!

  , in care !" SSS5este supra*aa de stocare semi*abricate, care, n *uncie de numrul maxim de

  semi*abricate care se stoc$eaz JS5?i de supra*aa unei uniti stocate Sus, se calculeaz curelaia!

  Semi*abricatul este bar laminat de seciune circular con*orm SAS 666/#9K7%x8000 mm!

  bare de 8 m

  -mm2.=162 -m2.

  " SSB5este supra*aa de stocare piese *inite, care, n *uncie de numrul maxim de piese

  *inite care se stoc$eaz ?i de supra*aa unei uniti stocate Sus, se calculeaz cu

  relaia!

  "

  Biesa *init are dimensiunile K70x280 mm!

 • 8/9/2019 Proiect Seba ISP

  7/24

  Biesele *inite Cor *i depozitate n cutii de lemn cu dimensiunile 620x2#0x2%0-mm.,care Cor *i stiCuite pe ra*turi metalice

  Hapacitatea unei cutii este de!

  8-piese pe r&nd. @ %-r&nduri. =60 -piese *inite/cutie. L112(!60=698"se adopta 6# cutiiumrul de cutii necesare lunar! 6# cutiiHutiile cu piese *inite Cor *i stiCuite pe un ra*t cu zece polie, *iecare poli aC&nd

  capacitatea de patru cutii Supra*aa necesar ra*tului este!

  -mm2.=6%# -m2." SSMeste supra*aa pe care staioneaz ec$ipamentele de manipulare, n interCalele de

  timp n care nu sunt n aciune Aceast supra*a este eal cu suma supra*eelor ocupate deec$ipamente la care se adau culoare de acces, de minim 0,%m, pentru persoanele carelucreaz pe aceste ec$ipamente

  Se adopt un stiCuitor )7-m2

  .+ ?i un transpalet )1,%-m2

  .+

  " SM este supra*aa de maneCr a ec$ipamentelor de manipulare care sunt date ntabelul %1

  abel %1rcrt ipul de ec$ipament unime minim-m.

  1 ractor 7,%2 Blat*orm mobil 6,%6 StiCuitor 6,%7 Mlectrocar 6% MleCator manual sau transpalet 2,%8 Hrucior cu patru roi 1,#9 anipulare manual 1,%

  " SHAeste supra*aa cilor de acces Hile de acces din interiorul sistemului de producietrebuie s respecte urmtoarele criterii!

  " cile bidirecionale de acces au cel puin 9 m lime" cile de acces cu sens unic Cor aCea cel puin 6,% m lime" porile de acces cu tra*ic n ambele sensuri Cor aCea o desc$idere de cel puin #,% m,

  iar cele pentru un sens 7 m" porile pentru accesul pietonal Cor aCea o desc$idere de cel puin 1,# m" interseciile n un$i drept Cor aCea o raz de cel puin 1% m

  " S>este supra*aa birourilor Se preCede un minim de 8 m2 supra*a, pentru *iecarepersoan care opereaz pe linie de nreistrare ?i prelucrare in*ormaional

  !.2."ta#ilirea personalului pentru su#sistemul logistic%" un operator/manipulator pe sc$imb doi operatori/manipulatori

 • 8/9/2019 Proiect Seba ISP

  8/24

  " un maazioner/estionar pe sc$imb doi maazioneri/estionari

  ,. $imensionarea ser-iciilor funcionale :

  &.1 .Numrul total de angajai din sistemul de producie i din serviciile uncionale%

  umrul total de anaaidin sistemul de producie se determin n *uncie de numrulanaailor productiCi )direct ?i indirect+ ?i de domeniul n care ?i des*?oar actiCitateasistemul proiectat Anaai productiCi )direct ?i indirect+ sunt cei care lucreaz n subsistemulde *abricaie )inclusiC loistica intern+ ?i n cel de ntreinere reparaii . 4ac aS5reprezintnumrul de anaai din sistemul de *abricaie )direct ?i indirectproductiCi+, aS reprezintnumrul de anaai din sistemul loistic, aSN;reprezintnumrul de anaai din subsitemulde ntreinere"reparaii, numere care au *ost determinate n cursurile precedente, atuncinumrul total de anaai tanse obine cu relaia!

  unde!

  Ga este un coe*icient a crui Caloare depinde de ramura industrial n care se ncadreazsistemul proiectat ?i de dimensiunile acestuia

  Ml reprezint ponderea anaailor productiCi )aS5 aS aSN;+ *a de totalulanaailor )tan+, iar pentru sisteme mari ?i milocii din ramura construciilor de ma?ini ?iaparate are Caloarea a = 0,8% " 0,9

  abelul 81

  rcrt Subsistem)compartiment+Bondere-F

  .

  1 Subsistem *abricaie)inclusiC loistic intern+,ntreinere ?i reparaii )aS5 aSaSN;+90

  2 Subsistem cercetare"dezColtare %6 Subsistem control calitate 67 Subsistem aproCizionare"des*acere 7% Subsistem *inanciar"contabil 28 Subsistem mar'etin 29 Subsistem resurse umane 2# Subsistem eneretic 7( Hompartiment producie 6

  10 Hompartiment administratiC 711 Honducere 2

  anaati

  4eterminarea numrului de anaai din serCiciile *uncionale se bazeaz pe CalorileorientatiCe din tabelul 81, iar numrul de anaaii din *iecare subsistem )compartiment+ estedat n tabelul 82!

  abelul 82rcrt Subsistem)compartiment+ r anaai

  1 Subsistem cercetare"dezColtare 22 Subsistem control calitate 1

 • 8/9/2019 Proiect Seba ISP

  9/24

  6 Subsistem aproCizionare"des*acere 27 Subsistem *inanciar"contabil 1% Subsistem mar'etin 18 Subsistem resurse umane 19 Subsistem eneretic 2# Hompartiment producie 1

  ( Hompartiment administratiC 210 Honducere 1

  otal 174up stabilirea numrului total de anaai din serCiciile *uncionale la Caloarea de 17,

  numrul total de anaai din sistem deCine #%, iar ponderea anaailor productiCi deCine%%F )ae*=0,%%+

  &.2. Determinarea necesarului de spaii pentru serviciile uncionale%

  Spaiile necesare pentru serCiciile *uncionale se stabilesc n *uncie de speci*iculactiCitilor des*?urate ?i de numrul de anaai n *iecare subsistem )compartiment+

  Speci*icitatea actiCitii determin mrimea supra*eei alocate *iecrui anaat S an,care poate Caria n interCalul %12 m2/anaat, n *uncie de ec$ipamentele de birou stabilite,n primul r&nd calculatorul ?i accesoriile lui, aparatura necesar pentru cercetare, control saualte actiCiti, *acilitile pentru documentaie etc

  anaerii au neCoie de spaii mai mari ?i de c&te o secretar, cuprins ncompartimentul administratiC

  Dn tabelul 86 de mai os sunt prezentate Calori orientatiCe ale supra*eelorrecomandate, pentru *iecare anaat, din di*eritele compartimente Dn acela?i tabel se trecnumrul de anaai ?i rezultatele calculelor supra*eelor pentru *iecare subsistem *uncional

  rcrt Subsistem)compartiment+ San-m

  2

  /an. ranaai Scom-m

  2

  .1 Hercetare"dezColtare 10 2 202 Hontrol calitate 10 1 106 AproCizionare"des*acere 8 2 1#7 5inanciar"contabil # 1 #% ar'etin 10 1 108 ;esurse umane # 1 #9 Mneretic 8 2 12# Hompartiment producie 8 1 8( Hompartiment administratiC % 2 10

  10 Honducere 20 1 20

  otal Ss* 122-m2.

  Sistemul de producie poate *i preCzut ?i cu un $ol spaios amplasat n apropiereaserCiciilor *uncionale ?i conducerii, n care s se prezinte produsele reprezentatiCe ?i noutilete$noloice din sistem Se adopt supra*aa $olului la Caloarea SO=#0 m2

  . $imensionarea facilitilor au/iliare i de sprijin:

  Bentru a des*?ura o actiCitate per*ormant, sistemul de producie trebuie s asiure pelan *acilitile speci*ice *iecrui loc de munc ?i *acilitile la niCelul sistemului, care senumesc auxiliare ?i de spriin

  Acestea se impart in dou cateorii mari!" *aciliti pentru deserCirea personaluluiL

 • 8/9/2019 Proiect Seba ISP

  10/24

  " alte *aciliti auxiliare

  '.1.Dimensionarea acilitailor pentru deservirea personalului%

  5acilitile pentru deserCirea personalului conin parcrile ?i Cestiarele anaailor,rupurile sanitare ?i de odi$n, spaiile pentru serCirea mesei, pentru serCiciile de sntate ?i

  spaii pentru persoane cu $andicapSpaii pentru parcarea autoturismelor angajailor.

  4imensionarea acestor spaii cuprinde urmtoarele etape!" determinarea numrului maxim de autoturisme parcateL" determinarea spaiului necesar pentru *iecare autoturism ?i pentru ansamblul lorL" identi*icarea spaiului necesar pentru parcareL" studierea Cariantelor de parcare I subteran, la supra*aa solului, etaateL" aleerea Cariantei optime

  umrul de autoturisme care trebuie parcate se stabile?te n urma unui studiu re*eritor

  la *irmele din zon, situaia *inanciar a anaailor, existena unor miloace de transportpublic etc4ac n Cecintatea sistemului circul miloace de transport n comun, se recomand

  un loc de parcare la trei anaai Dn lipsa lor se recomand un loc de parcare la 1,2% anaaiBersoanelor cu $andicap le sunt rezerCate 2% spaii la *iecare 100 de locuri de parcare

  Adoptm un loc de parcare la 6 anaai la 85 angajai avem 29 locuri deparcare

  % locuri sunt alocate persoanelor cu $andicap

  Supra*aa de parcare necesar pentru un autoturism poate Caria ntre (,7% m 2)2,1P7,%m+ ?i 18,2% m2)2,#%P%,9 m+ ?i depinde de tipul autoturismului )mic litra, standard, puteremare+ ?i de zonele libere adiacente

  Bentru determinarea supra*eelor necesare parcrii tuturor autoturismelor se aleeprocentul di*eritelor tipuri de ma?ini )cele de mic litra reprezint 606%F din total+ ?i modulde amplasare al supra*eelor de parcare pentru un autoturism

  a 60F din 2( locuri Com aCea ( locuri pentru autoturisme de mic litra, supra*aa acestorlocuri *iind de (,7%m2

  a 80F din 2( locuri Com aCea 19 locuri pentru autoturisme standard, supra*aa acestor locuri*iind de 10,0#m2

  a 10F din 2( locuri Com aCea 6 locuri pentru autoturisme de putere mare, supra*aa acestorlocuri *iind de 18,2%m2Supra*eele totale ale locurilor de parcare sunt urmtoarele!

  Bentru autoturismele de mic litra aCem (x(,7%=#%% m2

  Bentru autoturismele standard aCem 19x10,0#=1#68 m2

  Bentru autoturismele de putere mare aCem 6x18,2%=7#,9%m2

  Dn *iura de mai os sunt prezentate patru con*iuraii de amplasare ale autoturismelorntr"o parcare, n *uncie de existena unor perei sau a unor linii conCenionale

 • 8/9/2019 Proiect Seba ISP

  11/24

  a supra*aa ocupat cu autoturisme se adau supra*aa cilor de acces din interiorulparcrii, care reprezint 909%F din supra*aa ocupat

  90F din 619#% m2reprezint (%6#m2cile de acces Se alee con*iuraia 7 de amplasare Supra*aa total a parcrii este de 720 m2

  Spaii pentru schimbarea inutei vestimentare a angajailor ipentru grupuri

  sanitare.a intrarea ?i ie?irea din sistemul de producie anaaii ?i sc$imb, parial sau total,

  inuta Cestimentar, bunurile personale *iind pstrate n locuri special amenaate4ac anaaii ?i sc$imb doar parial Cestimentaia, iar mediul de lucru nu conine

  substane toxice, la locurile de munc se preCd numai cuiere, umera?e ?i ra*turi dedepozitare

  4ac procesul de producie reclam sc$imbarea ntreii Cestimentaii, se preCdCestiare pentru *emei ?i pentru brbai, dotate cu dulapuri corespunztoare 5iecare anaat CaaCea un dulap cu supra*aa pe pardoseal de 0,% m2?i nlimea necesar mbrcminteidepozitate Supra*aa total destinat dulapurilor este de 72,%m2)6(x0,%+

  0rupurile sanitareumrul de locuri n rupurile sanitare se stabile?te n *uncie de numrul de anaai

  ?i de ramura n care se ncadreaz sistemul Se preCede un loc la 1%20 de anaai, iar la*iecare trei locuri se preCede o c$iuCet cu olind Supra*aa unui rup sanitar este de %m2

  a #% de anaai se adopt 8 rupuri sanitare Supra*aa total a lor este de 60m2

  Spaii pentru ser-irea mesei

  Dn *uncie de numrul anaailor se poate alee una din cele trei Cariante de serCicii!" cu automate ?i ca*etrieL" cu linii de autoserCire ?i ca*etrieL" cu buctrie ?i ca*etrie

  Se alee Carianta cu automate ?i ca*etrie 4e la automate anaaii pot serCi m&ncare caldsau rece, buturi calde sau rcoritoare, dulciuri, ?i pot nclzi ustrile Supra*aa necesar

  pentru automate este de 0,1 m2/persoan utilizatoare la #% de anaai sunt necesari #% m2 Supra*aa ca*etriei se determin n *uncie de numrul de anaai ?i de supra*aa alocat unei

  persoane ce serCe?te masa )1,6E1,%m2+ Se adopt 1,6m2iar supra*aa total pentru #% deanaai este de 110% m2

  Spaii pentru ser-icii de sntate i persoane cu handicap.

 • 8/9/2019 Proiect Seba ISP

  12/24

  Nndi*erent de dimensiunile sistemului, acesta trebuie preCzut cu o camer pentruacordarea primului autor, dotat cu ec$ipament medical speci*ic, un pat ?i dou scaune,supra*aa minim necesar *iind de ( m2

  oate *acilitile proiectate trebuie s asiure accesul liber ?i al persoanelor cu$andicap Se impune ca toate intrrile, u?ile, $olurile s permit accesul simultan al unuicrucior pe rotile ?i a unei persoane mer&nd n picioare )lime de 1,11,2 m+

  . Suprafaa total a sistemului de producie:

  Supra*aa total proiectat pentru un sistem de producie se determin pornind de lasupra*aa total construit, Sc, care se obine prin nsumarea supra*eelor calculate pentru*iecare *acilitate proiectat

  Bentru determinarea supra*eei totale S se utilizeaz relaia!

  n care 'ceste un coe*icient ale crui Calori recomandate sunt! 'c=%10Supra*aa sistemului de *abricaie S5=%61 m2Supra*aa total reparaii ?i ntreinere S;=#1 m2Supra*aa depozite semi*abricate ?i piese *inite S4=6(2 m2Supra*aa total serCicii *uncionale ?i $ol SS5O=202 m2Supra*aa total pentru parcare SB=720 m2Supra*aa total pentru Cestiare S=72,% m2Supra*aa total rupuri sanitare S:S=60 m2Supra*aa total automate ?i ca*etrie SAH=110,% m2Supra*aa serCicii sanitare SS=( m2

  ;ezult o supra*a total construit de!

  Sistemul proiectat se consider ca *iind un sistem milociu, iar amplasarea lui seanticipeaz a *i la marinea unui ora?, se adopt 'c =%

  Se obine supra*aa total a sistemului!

  . Calculul costurilor de producie:

  (.1. )osturile directe%

  Hosturile directe sunt acele costuri care se a*l ntr"o relaie nemilocit cu produselesocietilor comerciale Dn sistemele de producie, costurile directe se nreistreaz n sistemulde *abricaie, cel n care are loc procesarea material ?i montaul produselor Mle pot *iindiCidualizate pe produs

  rebuie precizat c nu toate costurile din sistemul de *abricaie sunt costuri directeActiCitile de msurare, control, loistic, adaptarea ma?inii la sc$imbarea reperului,procesarea in*ormaional, etc, sunt costuri indirecte

 • 8/9/2019 Proiect Seba ISP

  13/24

  Hosturile directe au mai multe componente Acestea sunt!

  Costul materialelor

  Hostul de ac$iziie de pe pia al materialelor necesare pentru realizarea unei uniti deprodus se obine cu relaia!

  unde!

  " reprezint nr de piese componente ale produsuluiL" nc'reprezint norma de consum din materialul care compune reperul ' -R., -m2.,

  -m., etc" pm'reprezint preul unitar materialului, n -um/'., -um/m2., -um/m., etca aceast Caloare se adau costul de ac$iziie, care depinde de mai muli *actori Dn

  construcia de ma?ini o Caloare orientatiC este de 8F Ast*el, costul total al unui al unei

  uniti de produs este!

  Bentru producia anual plani*icat Q costurile materiale anuale Cor *i!

  Se mai adau costul semi*abricatelor rebutate n procesul de *abricaie Brocentulrebuturilor pr este destul de di*erit n *uncie de tipul produsului, niCelul te$noloiei ?ioranizarea produciei

  Dn total, costul anual al materialelor Ca *i!

  Bentru sistemul proiectat Com aCea urmtoarele costuri directe!

  nc = masa semi*abricatului

  unde!= densitatea materialului

  = Columul semi*abricatului

 • 8/9/2019 Proiect Seba ISP

  14/24

  nde 7( bareL112 coe* rebut

  Costul materialelor recuperabile

  aterialele recuperabile sunt de?euri rezultate n urma prelucrrilor mecanice HaColum ele reprezint di*erena de Colum dintre semi*abricat ?i piesa *init Aceste de?euri, sub*orm de a?c$ii, se C&nd *irmelor specializate n scopul retopirii lor Hostul de?eurilor peunitatea de produs Ca *i!

  unde!

  S*, B*, sunt Columele semi*abricatului ?i piesei *initeLT', este densitatea materialului

  Hostul total anual al de?eurilor este!

  olumul semi*abricatului!

  olumul piesei *inite!

  a acest cost se adau rebuturile Calori*icate la un pre de 0,1%-um/'.

  Bt 12000 buc,di* 4e rebut 1%72/7(=617=62

 • 8/9/2019 Proiect Seba ISP

  15/24

  ;ezult un cost total de 97#(6# -um/an.

  Costurile cu personalul direct producti-

  Dn cadrul c$eltuielilor cu personalul direct productiC )?i de alt*el cu orice anaat+ suntcuprinse dou componente!

  " manopera direct )salariul brut al anaatului+L" impunerile proporionale cu salariile )contribuia anaatorului+anopera direct )salariile directe brute+ reprezint c$eltuielile de producie leate de

  realizarea e*ectiC a produsului Acestea se obin cu relaia!

  unde!

  " nteste norma de timp, n -ore/buc.L" Sb$salariul mediu brut orar, n -um/or.anoper direct anual!

  Nmpunerile )contribuiile anaatorului la buetul de stat+ proporionale cu salariilebrute sunt!

  " HAS" 1(,%F din salariul brut " Hontribuia la Asiurrile Sociale )pensii, concedii dematernitate, etc+L

  " HASS I 9F din salariul brut " Hontribuia la Asiurrile Sociale de SntateL" HAASI 6F din salariul brut I Hontribuia Anaatorului la Autorul de UomaL

  " 5B I 0,%2,%F din salariul brut I )in *uncie de tipul actiCitii+" 5ondul deAccidente si Brotecia unciiL" HN" 0,%F din salariul brut I Homision n cazul n care crile de munc se a*l la

  N )Nnspectoratul eritorial de unc+L" 5H " 0,9%F din salariul brut I 5ond pentru Honcedii edicale

  ;ezult un total impuneri de aproximatiC 66F din manopera direct!

  Bentru un an impunerile reprezint!

  H$eltuielile totale cu personalul direct productiC sunt!

  iar cele anuale!

 • 8/9/2019 Proiect Seba ISP

  16/24

  Contribuiile indi-iduale ale salariatului

  Salariul tarifar este cel care se neociaz de anaat cu anaatorul ?i se trece n carteade munc 4ac societatea are mai mult de 20 de anaai atunci este obliatorie existenacontractului colectiC de munc, n care sunt precizate salariile tari*are

  Brin lee, salariul tari*ar trebuie s *ie mai mare sau eal cusalariul minim brut pe

  economie, care se neociaz la niCel central ntre patronate ?i partenerii sociali, sub mediereauCernuluiSalariul brut = Salariul tarifar Sporurile )de Cec$ime, toxicitate, de noapte, pericol,

  etc+, sporuri care de asemenea se neociaz3enit impo)abil = Salariul brutIDeducerile personale )date tabelar prin normatiCe

  n *uncie de salariul brut ?i nr de persoane a*late n ntreinere+" HNAS" (,%F din Salariul brutI Hontribuia NndiCidual la Asiurrile Sociale )pensii,

  concedii de maternitate, etc+L" HNASS I 8,%F din Salariul brut " Hontribuia NndiCidual la Asiurrile Sociale de

  SntateL" HNAS I 1F din Salariul tarifarI Hontribuia NndiCidual la Autorul de UomaL

  " Nmpozit I 18F din Venitul impozabil

  Dn cazul sistemului proiectat norma de timp pentru o pies *init este n t= 0,#0% $,salariul mediu brut orar Sb$= 1 -um/or. ?i Q = 12000-buc/an., rezult o manoper direct peo pies *init!

  ?i o manoper direct anual!

  Nmpunerile proporionale cu salariile sunt!

  Bentru un an impunerile reprezint!

  H$eltuielile totale cu personalul direct productiC pentru obinerea unei piese *inite sunt!

  iar cele anuale!

  Costul energiei i combustibilului tehnologic

 • 8/9/2019 Proiect Seba ISP

  17/24

  Aceste costuri se re*er la consumurile de enerie electric ?i az metan necesarerealizrii prelucrrilor mecanice, electroeroziCe, a tratamentului termic, etc

  Bentru ma?inile, utilaele ?i ec$ipamentele din subsistemul de *abricaie puterea totaleste S5-RV., iar timpul e*ectiC de *uncionare, n unul, dou sau trei sc$imburi, este e*-ore.

  Hantitatea de enerie *olosit de subsistemul de *abricaie se determin cu relaia!

  Hostul eneriei electrice la un tari* unitar pM-um/'

 • 8/9/2019 Proiect Seba ISP

  18/24

  Hosturile directe pe un an!

  Bentru sistemul proiectat aCem!

  (.2. )osturile indirecte%

  Sunt acele costuri care nu pot *i indiCidualizate pe produs, dec&t n cazul particular ncare sistemul de producie realizeaz un sinur produs

  Dn cadrul costurilor indirecte sunt cuprinse c$eltuielile urmtoare!a. cheltuielile materiale pentru 'ntreinere i reparaii curente4 CI5 -um/an.LHondiia care trebuie ndeplinit este aceea c aceste c$eltuieli trebuie s aib letur

  cu actiCitatea productiC

  b. cheltuieli materiale cu S$36urile normale i speciale CS$3 -um/an.L Se impuneaceea?i condiie cu cea de mai susc. cheltuieli cu energia electric necesar *uncionrii ma?inilor ?i ec$ipamentelor,

  altele dec&t cele utilizate n procesul te$noloic, inclusiC iluminarea sistemului de producie!

  unde!

  " -'V. este puterea total utilizat de ntreul sistem de producieL

  " -'V. este puterea total utilizat de sistemul de *abricaieL

  " -ore. este timpul e*ectiC de *uncionare, n unul, dou sau trei

  sc$imburiL

  " este preul unitar al eneriei electrice

  d. cheltuieli cu combustibilul utili)at pentru 'ncl)ire i ap cald:

  unde!

  " -m2. este Columul de az metan consumat pentru nclzireL

  " -m2. este Columul de az metan consumat pentru ap caldL

  " este preul unitar al azului metan

  e. cheltuieli pentru amorti)area mijloacelor fi/e :

 • 8/9/2019 Proiect Seba ISP

  19/24

  unde!

  " q este numrul miloacelor *ixe ale societiiL

  " este c$eltuiala nreistrat prin ac$iziia milocului *ix i -um. I

  inclusiC transportul, taxe, monta, punere n *unciune, etcL

  " este durata normala de *uncionare a milocului *ix i -ani. dat prin

  cataloul duratelor normale de *uncionare a miloacelor *ixeBentru calcule simpli*icate utilizate n preeCaluri se pot utiliza ?i Calori medii,

  consider&ndu"se o Caloare medie pentru costul unui miloc *ix ?i o durat

  medie de Cia !

  f. cheltuieli cu impo)ite i ta/e4 !

  g. cheltuieli cu personalul indirect producti- i cel din ser-iciile funcionale4

  !

  unde!

  " este numrul de persoane indirect productiCe din sistemul de

  producieL

  " este c$eltuiala total nreistrat de oranizaie )salariul lunar brut plus

  contribuia la buet a anaatorului+ cu salariatul i

  Se pot utiliza ?i Calori medii ale numrului de persoane indirect productiCe

  costul total mediu cu salarizarea unui anaat indirect productiC !

  h. cheltuieli cu rebuturile tehnologice :

  unde!

 • 8/9/2019 Proiect Seba ISP

  20/24

  " sunt c$eltuielile cu materialele pentru piesele rebutateL

  " sunt c$eltuielile )de *apt Ceniturile+ obinute prin C&nzarea de?eurilor

  la rematL

  " sunt c$eltuielile )de *apt Ceniturile+ obinute prin C&nzarea ?panului rezultatdin de?euri la rematL

  " sunt c$eltuielile de personal pentru piesele rebutateL

  " sunt c$eltuielile de enerie pentru lucrul la piesele rebutate

  Aceste costuri se calculeaz similar cu c$eltuielile directe pentru piesele bune )care

  ndeplinesc cerinele de control+, dar se ine seama c ?i pot *i mai

  mici n *uncie de *aza te$noloic n care se produce rebutarea )este posibil ca starea de rebuts poat *i constatat nainte ca piesa s *ie *init+

  i. Costurile indirecte totale sunt:

  Aceste costuri determin regia de funcionare a sistemului de producie Aceasta se de*ine?te

  ca raport ntre c$eltuielile indirecte Hnd ?i c$eltuielile cu personalul direct productiC!

  Dn cazul unei producii eteroene, reia de *uncionare este un indicator care aratmrimea resurselor *inanciare care nu pot *i indiCidualizate pe un anumit reper, ceea ce punedi*iculti n problema optimizrii distribuirii resurselor Dn toate cazurile este de dorit ca reias *ie c&t mai mic

  Hosturile indirecte raportate la o unitate de produs sunt!

  Bentru sistemul proiectat Com aCea urmtoarele costuri indirecte!

  "c$eltuielile materiale pentru ntreinere ?i reparaii curente,

  " c$eltuieli materiale cu S4"urile normale ?i speciale

  " c$eltuieli cu eneria electric necesar *uncionrii ma?inilor ?i ec$ipamentelor, alteledec&t cele utilizate n procesul te$noloic, inclusiC iluminarea sistemului de producie !

 • 8/9/2019 Proiect Seba ISP

  21/24

  " c$eltuieli cu combustibilul utilizat pentru nclzire ?i ap cald!

  " c$eltuieli pentru amortizarea miloacelor *ixe ?i preCizionale, care se re*er la ( utilae,ma?ini ?i ec$ipamente cu o Caloare medie de 12000-um/miloc de producie. ?i 10 ani dedurat medie de Cia!

  " c$eltuieli cu impozite ?i taxe,

  " c$eltuieli cu personalul indirect productiC ?i cel din serCiciile *uncionale, pentru o

  c$eltuial medie

  " c$eltuieli cu rebuturile te$noloice!

  Hosturile indirecte totale sunt!

  Aceste costuri determin reia de *uncionare a sistemului de producie!

  Hosturile indirecte raportate la o pies *init sunt!

  (.3. "ta#ilirea preului int de v*n$are.

  Dn cazul costurilor totale se includ costurile directe ?i indirecte, la care se adauc$eltuielile *inanciare ?i excepionale 4ac aceste ultime c$eltuieli sunt reduse se pot nelia,rezult&nd!

  Hostul total al unei uniti de produs este !

 • 8/9/2019 Proiect Seba ISP

  22/24

  Breul critic)preul de *abricaie determinat pe baz de costuri+ se obine prinaduarea la costul total de *abricaie a pro*itului brut p*, *olosit n ramura industrialrespectiC )n construcia de ma?ini, uzual pr= 1%F+!

  Bro*itul brut anual!

  Breul int de C&nzare BtCrezult prin aduarea A )tax pe Caloarea aduat+ lapreul de *abricaie!

  a ora actual A = 27 FBreul int de C&nzare este preul minim la care produsul poate *i C&ndut pe pia,

  ast*el nc&t sistemul de producie s"?i atin obiectiCele )s realizeze cel puin pro*itul minimpe ramur+

  Preul de -7n)are p-)este suma de bani pe care cumprtorul o o*er ?i C&nztorul oaccept n cadrul tranzaciilor comerciale Dn economia liber acesta se stabile?te pe piaMste preul e*ectiC la care se produce procesul de C&nzare"cumprare prin Coina liber a

  priloreea interzice Calori*icarea produselor la preuri mai mici dec&t costurile de*abricaie )dumpin+

  Bentru sistemul proiectat aCem!

  (.4.+nali$a pragului de renta#ilitate.

  Pragul de rentabilitatereprezint niCelul de producie Q sau a ci*rei de a*aceri HA,peste care actiCitatea SB se des*?oar cu pro*it sau sub care aceasta nreistreaz pierderi

  4eterminarea produciei critice sau a praului de rentabilitate se *ace in&nd seama de*aptul c Ceniturile )suma ncasrilor+ sunt eale cu c$eltuielile )suma costurilor+ pentruactiCitatea analizat

  Analiza praului de rentabilitate este un instrument al conducerii, *olosit pentrupreCizionarea pro*itului ?i *undamentarea deciziilor priCind dezColtarea actiCitii

  Bentru sistemul proiectat Com determina praul de rentabilitate, exprimat n uniti*izice)Qcr+, n baza urmtoarelor date prezentate n tabelul (1!

 • 8/9/2019 Proiect Seba ISP

  23/24

  abelul (1

  rcrt Mlemente de calcul Simbol

  aloare-um.;elaii de calcul

  1 Broducie curent >uc Q 120002 Host material m/buc 0,6126 Salariu direct m/buc Sd 0,#0%

  7 Bre C&nzare unitar m/buc B 10(8% Hosturi *ixe totale m H5 1%6(22078 Host Cariabil unitar m/buc HC=Sd9 enit m = p@Q# Hosturi Cariabile totale m H = HC@Q( Bro*it brut m > = "Htotale

  10 Braul de rentabilitate >uc Qcr= H5/)p"HC+

  ;ezultatele sunt prezentate n tabelul (2!abelul (2

  rcrt Mlemente de calcul Simbol

  aloare-um.;elaii de calcul1 Broducie curent >uc Q 197002 Host material m/buc 0,6126 Salariu direct m/buc Sd 0,#0%7 Bre C&nzare unitar m/buc B 10(8% Hosturi *ixe totale m H5 1%6(22078 Host Cariabil unitar m/buc HC=Sd 1,1199 enit m = p@Q 1(0907# Hosturi Cariabile totale m H = HC@Q 1(76%#( Bro*it brut m > = "Htotale 689#1(8

  10 Braul de rentabilitate >uc Qcr= H5/)p"HC+ 1%8727#

  Dn urma calculelor e*ectuate se obin rezultatele din tabelul (2 ?i o Caloare a Qcr =1%8727# buci

  Bremisa de calcul este urmtoarea!

  = costuri *ixe, = costuri Cariabile, = cost total

  Se poate obserCa c! sunt n relaie proporional cu Columul produciei

  Q, ?i cu costul Cariabil unitar HCuDn concluzie! este producia *izic )exprimat Caloric+ a punctului critic

  a niCelul sistemul nu are pro*itL numai prin C&nzarea unei

  cantiti se poate asiura pro*it &nz&nd doar cantitatea

  , sistemul ?i"ar putea recupera c$eltuielile *ixe ?i CariabileBentru a obine pro*it, sistemul trebuie s C&nd o cantitate mai mare de 1%8727# buc

 • 8/9/2019 Proiect Seba ISP

  24/24

  18.Planul general de amplasare.