of 32/32
1 PROIZVODNJA PRIKLJUČAKA ZA GRAĐEVINSKE MAŠINE Potreban vam je priključak ............... Da, možemo ga napraviti ! Kašike za bagere i utovarivače Grajferi za bagere Grajferi za utovarivače Kliješta za drobljenje Viljuške za utovarivače i bagere Produžeci ruke za bagere i utovarivače Brze spojke Adapterske ploče Sanduci za dempere www.balavto.si

PROIZVODNJA PRIKLJUČAKA ZA GRAĐEVINSKE · PDF filePROIZVODNJA PRIKLJUČAKA Dugogodišnje iskustvo na području prodaje priključaka za mašine, redovni kontakti sa strankama i uvažavanje

 • View
  254

 • Download
  10

Embed Size (px)

Text of PROIZVODNJA PRIKLJUČAKA ZA GRAĐEVINSKE · PDF filePROIZVODNJA PRIKLJUČAKA...

 • 1

  PROIZVODNJA PRIKLJUAKA ZA GRAEVINSKE MAINE

  Potreban vam je prikljuak ...............

  Da, moemo ga napraviti !

  Kaike za bagere i utovarivae Grajferi za bagere

  Grajferi za utovarivae Klijeta za drobljenje Viljuke za utovarivae i bagere

  Produeci ruke za bagere i utovarivae Brze spojke Adapterske ploe

  Sanduci za dempere

  www.balavto.si

 • 2 23

  KONTAKT: Branko Kobal email: [email protected]: + 386 5 365 99 00 gsm: + 386 41 726 113

  Osnovna djelatnost firme Balavto d.o.o Ajdovina je trgovanje graevinskom mehanizacijom, mehanizacijom i opremom za razliite potrebe industrije i transportnim sredstvima za prevoz ruda i mljevenih agregata. Balavto d.o.o. ve vie od 16 godina djeluje kao generalni zastupnik za Volvo graevinsku mehanizaciju na podruju Slovenije, a od 2009 i za podruje BiH.

  Pored prodaje, bavimo se i iznajmljivanjem i prodajom polovne mehanizacije. Vie od 150 polovnih maina i teretnih vozila te razliite opreme za graevinarstvo, uvrtava nas meu najvee prodavae polovne mehanizacije u regiji.

  PROIZVODNJA PRIKLJUAKA

  Dugogodinje iskustvo na podruju prodaje prikljuaka za maine, redovni kontakti sa strankama i uvaavanje njihovog miljenja i prijedloga u vezi s problematikom i potrebama na podruju prikljuaka, doveli su do razvoja vlastite proizvodnje prikljuaka za graevinske maine.

  - Sve vrste kaika - Razliite grajfere - Klijeta za drobljenje - Viljuke, plugovi, riperi, rezai asfalta - Brze spojke - Ploe za prikljuivanje - Bolcne i piksne - Produeci ruke - Sanduke za dempere - Druge specijalne prikljuke - po mjeri

  Ekipa iskusnih strunjaka detaljno planira i nadzire sve faze nastanka prikljuka: od samog poetka i dizajniranja do konane izrade i montiranja prikljuka na mainu.

  Na naem prozvodnom odjeljenju konstatno se trudimo ispuniti sve zahtjeve stranaka i nai odgovarajue rjeenje, koje e poveati njihov uspjeh u radu.

  U koliko vam je potreban bilo kakav prikljuak za vau mainu, pozovite nas i skupa emo potraiti odgovarajue rjeenje, koje e vam pomoi do uspjeno obavljenog posla.

  Balavto d.o.o. AjdovinaTovarnika cesta 5b5270 Ajdovina Slovenija

  Phone: +386 5 365 99 00Mob: +386 31 627 398Fax: +386 5 365 99 23e-mail: [email protected]

  www.balavto.si

 • 2 23

  IIzrada iskopnih, kanalskih, nagibnih planirnih kaika razliitih kapaciteta i dimenzija za bagere! Element za prikljuivanje na samoj kaici izradino u skladu s mainom na kojoj e se kaika upotrebljavati, odnosno prema elji kupca.

  Iskopne kaike za bagere po narudbi! Kaiku izradimo u skladu sa vaim potrebama, odnosno glede na bager na kojem e se kaika upotrebljavati i radova, koji e se izvoditi.

  Video iskopne kaike i B1 brze spojke, obije napravljene na Balavtu, moete pogledati na naem kanalu: http://www.youtube. com/user/BalavtoLtd

  (Video: B1 Quick Fit and Balavto bucket - Attaching bucket to the excavator)

  Iskopne kaike za bagere

  L

  ICE

  ZA

  BA

  GR

  E

  Iskopna kaika za Koraajui bager

  Iskopna kaika za kombinirku

  Izraujemo sve vrste kaika - ako vam je potrebna bilo kakva kaika za va bager, pozovite nas i nai emo odgovarajue rjeenje za vas: +386 5 365 99 00

 • 4 45

  Planirne kaike za bagere

  Nagibne planirne kaike

  Fiksne planirne kaike

  Kaike za mini bagere

  Sve vrste kaika za mini bagre

  Kanalske kaike za bagere

  Kanalske kaike za bagere po narudbi !Kaiku izradimo u skladu sa vaim potrebama odnosno s obzirom na bager na kojem e se kaika upotrebljavati.

 • 4 45

  (Video:Bucket with Grab)

  SPECIJALNE KAIKE ZA BAGERE

  Specijalne kaike za kamen

  Kaike su namiejnje za postavljanje kamena odnosno za bagere za radove u tunelima.

  Kaike sa grajferom

  Specijalne kaike sa ugraenim grajferom na zadnjem dijelu kaike, posebno su primjerne za postavljanje stubova (npr. elektrinih). Element za prikljuivanje na kaici, izradimo u skladu sa potrebama stranke, odnosno s obzirom na mainu na kojoj e se kaika upotrebljavati.

  Video prezentaciju djelovanja ove kaike moete vidjeti na: http://www.youtube.com/user/BalavoLtd

  Kaike sa klijetima

  Specijalne kaike sa ugraenim kllijetima posebno su primjerne za postavljanje kamena. Element za prikljuivanje na kaici izraujemo u skladu s potrebama stranke odnosno s obzirom na mainu na koju e se prikljuiti.

 • 6 67www.balavto.si

  Izrada svih vrsta kaika za utovarivae. Kaike mogu biti razliitih kapaciteta i dimenzija u skladu sa utovarivaem na kojem e se koristiti! Element za prikljuivanje na kaici izraujemo s obzirom na mainu na kojoj e se kaika upotrebljavati, odnosno prema elji kupca. Pored izrade novih, mogua je i obnova starih i oteenih kaika za utovarivae

  Standardne kaike za utovarivace

  Kaike razliitih dimenzija za utovarivae

  Kaiku izradimo u skladu s vaim potrebama odnosno glede na utovariva i rad, koji ete obavljati. Kaike mogu biti sa zubima ili bez. Isto tako mogua je i obnova starih kaika za utovarivae, zamjena zuba i sl.

  Osnovna prednost kaike za visoko istresanje je postizanje vee visine istresanja, to omoguava utovarivanje na specijalne prikolice. To ujedno znai i manje trokove,

  jer utovarna rampa nije potrebna. Kaika je dimenzionirana za dizanje materiala manje gustoe (kao npr. snijeg, ugalj, piljevina, briketi i sl.) na veu visinu (nad 4 m).

  H

  H = od 4m do max. 7 m Zavisi od tipa utovarivaai kaike

 • 6 67

  Kaika sa hvataljkom je posebno primjerna za prevoz otpadnog materijala, jer specijalna hvataljka spreava rasipanje tereta. Hvataljka na kaici omoguava prevoenje do 25% vie materijala.

  Produetak ruke

  Na produetak ruke moemo prikljuiti prikljuke, kao npr. kaike, vilice za palete, itd.

  Produetak ruke utovarivaa nam omoguava postizanje vee visine prilikom utovarivanja, odnosno prilikom radova preko fizikih prepreka, koje bi inae morali zobii.

  www.balavto.si

  Kaika za lake materijale je primjerna za materijale, koji imaju nisko gustou, kao npr. komadii drveta i sl.

  Kaike za lake materijale

  Kaike na otvaranje za utovarivace

  Kaike sa hvataljkom

 • 8 89

  Nai grajferi su dizajnirani za upotrebu u razliitim uslovima. Za manipulaciju materijalom na tee dostupnim podrujima prilikom izgradnje objekata u graevinarstvu. Omoguavaju precizno pozicioniranje, poveavaju produktivnost i pojednostavljuju samu izgradnju te posljedino umanjuju trokove. U mnogim sluajevima pozicioniranje pomou grajfera u potpunosti zamijene fiziki rad i poveavaju sigurnost radnika. Pouzdana izrada i tehnologija grajfera, koji je napravljen iz najboljih materjala, osiguravaju dug vijek trajanja ak i u najteim uslovima rada, naravno uz pravilan i redovan servis i odravanje. Univerzalni hidraulini grajfer ima irok sprektar upotrebe: prilikom radova ruenja, za kamen, za sortiranje otpada na deponijama, za dodavanje orua/prikljuaka na gradilitu, itd. Veliina, sama konstrukcija te element za prikljuivanje na grajferu, zavise od vrste maine i radova, a izradimo ih u skladu sa potrebama stranke odnosno vrstom radova, koji e se izvoditi. Grajferi su plod naeg domaeg konstruktorskog znanja, koje temelji na dugogodinjem iskustvu.

  GR

  AJF

  ER

  I Z

  A B

  AG

  ER

  E

  1. Hidraulini grajfer BG16 bez rotatora (za upotrebu sa ROTOTILTOM)

  Na raspolaganju su tri razliite verzije grajfera BG16: 1. BG16 bez rotatora (namijenjen za upotrebu sa rototiltom) 2. BG16 sa rotatorom 3. BG16 sa viseim rotatorom

  Hidraulini grajfer BG16 moe biti dostavljen kao samostalan element i prikljuen direktno na plou za prikljuivanje na bageru. Djelovanje: klasino grabljenje razliitih materijala: kamen, drvo, otpadno eljezo, smee...

  Grajfer model BG16 Maks irina grabljenja (A) 1970 mm irina (B) 900 mm Visina bez rotatora (D) 815 mmNajvea sila na vrhu 25 kNTeina 960 kg Teina maine 5 - 23 t

  Hidrauliki grajfer Model BG16Za bagere 16-23 tone

  Grajfer BG16 se najee koristi pri delih kot so: klasino grabljenje odnosno rukovanje sa razliitim materialima (kamen, drvo, odpadno eljezo, i sl.), sortiranje otpadnog materijala na otpadima i prilikom ruenja, postavljanje kamena (izrada podpornih zidova), i sl. Element za prikljuivanje na grajferu se izradi u skladu s mainom na kojoj e se upotrebljavati, odnosno prema zahtjevu stranke.

  AB

  D

  1. 2. 3.

  www.balavto.si

 • 8 89

  Hidrauliki grajfer BG16 primjeran je za radove postavljanja kamena (izradu potpornih zidova)

  Uinkovitost fiksnog hidraulikog grajfera moemo poveati montaom tiltrotatora, koji omoguava nagibanje i rotaciju grajfera, a ujedno omoguava zamjenu prikljuka u zavisnosti od potreba rukovaoca. Djelovanje: 360rotacija, 40 nagibanje, grabljenje razliitih materijala: kamen, drvo, eljezo, smee, itd..

  Uinkovitost hidraulikog grajfera moemo poveati montaom tiltrotatora

  Hidraulini grajfer BG16 sa montiranim rototiltom

  www.balavto.si

 • 10 Grajfer BG16 prilikom radova ruenja 1011

  AB

  D

  BG16 z rotatorom

  Grajfer BG16 postie odline rezultate na deponijama prilikom sortiranja otpadnog materijala

  Grajfer BG16 na deponijama - sortiranje otpadnog materijala

  Rotirna glava prenosi velika osnovinska i poprena optereenja i osigurava normalno djelovanje gajfera. Rotirna glava omoguava rotiranje 360 i s tim maksimalno poveava uinkovitost grajfera.

  Grajfer BG16 s rotirnom glavom - Rotatorom

  Grajfer model BG16 sa rotatoromMaks irina grabljenja (A) 1970 mm irina (B) 900 mm Visina sa rotatorom 1044 m