Projekti i inicijative za motivacije za ?· • korištenje televizije, radija, MP3 iračunalnih ... – akcije ručnog rada vezano uz knjige – karneval čitateljskog kluba i druge proslave

 • View
  221

 • Download
  5

Embed Size (px)

Transcript

 • ProjektiiinicijativezapoticanjemotivacijezaitanjeuNjemakoj

 • 2

  AkademijazapoticanjeitanjauDonjojSaskoj

  sredinjaustanovazapoticanjeitanjauDonjojSaskoj/Njemakaod2004.godine

  kooperacijaizmeu saveznezemljeDonjeSaskei StiftungLesen(Zakladaitanje ustanovekojadjelujeuitavojNjemakoj)

  sjedite:knjinicaGottfriedWilhelmLeibnizuHannoveru

  3djelatnice

  Imke Hanssen| Akademie fr Lesefrderung Niedersachsen

 • 3

  AkademijazapoticanjeitanjauDonjojSaskoj

  Ciljevi strunousavravanjeroditelja,odgajatelja,nastavnika/profesora,knjiniara,volontarnihdjelatnika

  podrkaisavjetovanjelokalnihitateljskihmrea website:www.alfhannover.de

  recenzije materijalzapreuzimanje newsletter

  Imke Hanssen| Akademie fr Lesefrderung Niedersachsen

 • 4

  Sadraj

  Uvod

  Izvankolskaponuda

  Ponudaukolama

  Metodezapoticanjemotivacijezaitanje

  Usmjerenostpremaindividualniminteresima

  vezanozaitanje

  Imke Hanssen| Akademie fr Lesefrderung Niedersachsen

 • 5

  Uvod

  Istraivanje:JIM studija2015. unatoznatnomporastuponudaelektronikihmedijanedolazidosmanjenogzanimanjazaitanjetiskanihknjiga 36%uslobodnovrijemeredovitoitajuknjige djevojice(45%)itajuredovitijeoddjeaka(27%) 19%neitajuknjige

  Imke Hanssen| Akademie fr Lesefrderung Niedersachsen

  http://www.mpfs.de/fileadmin/JIMpdf15/JIM_2015.pdf

 • 6

  Uvod

  paduitanjuod11.godineivota s porastomgodinasekodadolescenatasmanjujeudioonihkojiitajuredovito 1213godina:42% 1415godina:38% 1617godina:34% 1819godina:29%

  svjetskifenomen

  Imke Hanssen| Akademie fr Lesefrderung Niedersachsen

 • 7

  Uvod

  Koritenjemedija:JIM studija 2015. 5%redovitoitaeknjige 90%svakodnevnokoristisvojmobilnitelefon 80%svakodnevnokoristi internet koritenjetelevizije,radija,MP3i raunalnihigarasenemijenja

  Imke Hanssen| Akademie fr Lesefrderung Niedersachsen

 • 8

  Posljedicezapoticanjeitanja

  u obzirtrebauzetiindividualnumotivaciju,zanimanjezaitanjeiiskustvasitanjem

  trebaprihvatitimultimedijalnost knjigakaojedanmedijzaitanje,izmeuostalih

  itanjekaosamoposebirazumljivelementkomunikativnihnavika

  Imke Hanssen| Akademie fr Lesefrderung Niedersachsen

 • 9

  Izvankolskeponude

  projektizarazliitedobneskupine itateljskiklubovi (612godina)

  ljetniitateljskiklubovi (1016godina)

  itateljskimentoring(1517godina)

  Imke Hanssen| Akademie fr Lesefrderung Niedersachsen

 • 10

  itateljskiklubovi

  projektkojiStiftungLesen provodiuitavojNjemakoj

  ciljanaskupina:djecaiadolescentiizmeu6.12.godinekojisupopitanjuedukacijeunepovoljnojsituaciji

  prateihvolontarnidjelatnici ciljevi:

  porastmotivacijezaitanje poboljanjeizgledauobrazovanju

  Imke Hanssen| Akademie fr Lesefrderung Niedersachsen

 • 11

  itateljskiklubovi

  mogue akcije: izletiuknjiniceibiblioteke itanjeautora akcijerunogradavezanouzknjige karnevalitateljskogklubaidrugeproslave uvjebanjeiizvoenjekazalinihpredstava posljepodnevasfilmovimaiaudioknjigama s tabletom:appovizaitanje,snimanjevideofilmovaitd.

  geocaching sazadaamavezanimzaitanjeImke Hanssen| Akademie fr Lesefrderung Niedersachsen

 • 12

  itateljskiklubovi:geocaching

  Imke Hanssen| Akademie fr Lesefrderung Niedersachsen

  GlavnakolaAchim

 • 13

  itateljskiklubovi:geocaching

  Imke Hanssen| Akademie fr Lesefrderung Niedersachsen

  GlavnakolaAchim

 • 14

  itateljskiklubovi

  Imke Hanssen| Akademie fr Lesefrderung Niedersachsen

  Bornemann:itateljskiklubLuMerlandWunstorf

 • 15

  Ljetniitateljskikluboviuknjinicama

  itateljskiprogramtijekomljetnihpraznika u gradskimknjinicama ciljanaskupina: 10do16godina cilj:proitatinajmanje2aktualneknjigezamlade

  poticaj:certifikat,zabiljebausvjedodbi,zavrnaproslava(party)

  Imke Hanssen| Akademie fr Lesefrderung Niedersachsen

 • 16

  Ljetniitateljskikluboviuknjinicama

  primjer izDonjeSaske: JULIUSClub (Jugendliestundschreibt

  mladiitajuipiu) ciljanaskupina:mladiod1114godina brojne akcijeiaktivnosti ciljevi:

  prenijetiradostitanja poticatikompetencijuitanja,razumijevanjetekstaisposobnostizraavanja

  Imke Hanssen| Akademie fr Lesefrderung Niedersachsen

 • 17

  Ljetniitateljskikluboviuknjinicama

  poticaj: nagradeiatrakcije karakterkluba: klupskisastanci,klupskaiskaznica mali poklonizasvakuproitanuknjigu velika zavrnaproslava zavrnadiploma napomenaukolskojsvjedodbi

  Imke Hanssen| Akademie fr Lesefrderung Niedersachsen

 • 18

  Ljetniitateljskikluboviuknjinicama

  Imke Hanssen| Akademie fr Lesefrderung Niedersachsen

 • 19

  itateljskimentoring

  uenici udobiod1517godinaseeducirajuzamentorepriitanju

  pomau mlaimuenicima(dob 68)danaueitati

  kooperacija izmeuizvankolskeinstitucijezaorganizacijuprojekataifinanciranjeteosnovnekole/srednjekole

  poticaj:certifikatKompetenznachweisKultur(dokazokompetencijiukulturi)

  Imke Hanssen| Akademie fr Lesefrderung Niedersachsen

 • 20

  itateljskimentoring

  Imke Hanssen| Akademie fr Lesefrderung Niedersachsen

  AkademijazapoticanjeitanjaDonjaSaska

 • 21

  itateljskimentoring

  Imke Hanssen| Akademie fr Lesefrderung Niedersachsen

  UlrikeKnochEhlers:itateljskimentoring

 • 22

  kolskaponuda

  kolskaknjinica

  radnazajednicaitanje

  radnazajednicaskautovazaitanje

  Imke Hanssen| Akademie fr Lesefrderung Niedersachsen

 • 23

  kolskaknjinica

  nije obvezujua razliiti oblici:oditaonicepasvedovelikih,dobroopremljenihknjinica

  povezivanje umreeiliradnezajednice danikolskeknjinice platformezarazmjenu

  Imke Hanssen| Akademie fr Lesefrderung Niedersachsen

  GymnasiumEversten Oldenburg

 • 24

  kolskaknjinica

  Imke Hanssen| Akademie fr Lesefrderung Niedersachsen

  KollegSt.Thomas

 • 25

  Radnezajedniceitanje

  dobrovoljna ponuda uposlijepodnevnimsatima

  vode uglavnomnastavnici/profesori razliitasadrajnateita ciljevi:

  poveanjeindividualnemotivacijezaitanje poticanjekultureitanjaukoli

  Imke Hanssen| Akademie fr Lesefrderung Niedersachsen

 • 26

  Radnazajednicakolskaknjinica

  podrkadjelatnicimaknjinice odnosisjavnou/internetskastranica servisi kolskeknjinice(npr.kutijesknjigama,voenja)

  akcije uknjinici preporukeknjiga oblikovanjakutazaitanje,voenjebrigezapolicusknjigama

  Imke Hanssen| Akademie fr Lesefrderung Niedersachsen

 • 27

  Radnazajednicakolskaknjinica

  Imke Hanssen| Akademie fr Lesefrderung Niedersachsen

  BBSVerden,TomDettmers

 • 28

  Radnazajednicakolskaknjinica

  Imke Hanssen| Akademie fr Lesefrderung Niedersachsen

  Gimnazija Hainberg

 • 29

  Radnazajednicakolskaknjinica

  Imke Hanssen| Akademie fr Lesefrderung Niedersachsen

  kolaHenrietteBreymann

 • 30

  RadnazajednicaSkautovizaitanje

  projekt zakladeStiftungLesenkojiseprovodiuitavojNjemakoj financiranjeodstranesaveznihzemalja

  uenici5.8.razredaprenosesvojuradostitanjadrugimuenicima peertopeer efekt

  vodijedanodnastavnika(profesora)/knjiniara

  Imke Hanssen| Akademie fr Lesefrderung Niedersachsen

 • 31

  RadnazajednicaSkautovizaitanje

  podrkakolamakroznaprimjer sredstva zanabavuknjiga satovizaprofesorekojiseuraunavajuusatnicuzanastavu

  zajednikastrunausavravanjazaprofesorekojiseangairajuuradnojzajedniciiknjiniare

  radionice zauenike broure

  Imke Hanssen| Akademie fr Lesefrderung Niedersachsen

 • 32

  Radnezajedniceitanje

  mogue akcije oblikovanjeknjinice prezentacija/recenzijaknjiga organiziranjenatjecanja,noiitanja,knjinihpartya,burzarazmjeneknjiga

  izradaukrasazaUskrsuzitanjenaglas/peenjeuzboineprie

  ureivanje izlogajedneknjiare posjet sajmuknjiga

  Imke Hanssen| Akademie fr Lesefrderung Niedersachsen

 • 33

  Radnezajedniceitanje

  Imke Hanssen| Akademie fr Lesefrderung Niedersachsen

  Osnovna i glavna kola Steyerberg:

  reli bajki

 • 34

  Usmjerenostpremaindividualniminteresimavezanozaitanje

  odabir lektirenanastavinjemakogjezika poredlektirezarazrediindividualnalektirailiuskupinama

  aktualne knjigezamlade uenici sudjelujuuodabirulektire izraditiblogzakoluilirazrednakojemsemogupreporuitiknjige

  Imke Hanssen| Akademie fr Lesefrderung Niedersachsen

 • 35

  Usmjerenostpremaindividualniminteresimavezanozaitanje

  stripovi (istripromani,graphicnovels) struneknjige asopisi/novine

  Imke Hanssen| Akademie fr Lesefrderung Niedersachsen

 • 36

  Usmjerenostpremaindividualniminteresimavezanozaitanje

  LeipzigerLesekompass nagradazakladeStiftungLesen isajmaknjigauLeipzigu

  novoobjavljeneknjigezadjecuimlade/appovi/digitalnisadraju

  besplatan materijalzapraktinirad kriterijizaodabir:

  aktualni trendovi povezanostsasvijetomukojemive kompetencijauvezisitanjem

  Imke Hanssen| Akademie fr Lesefrderung Niedersachsen

 • 37

  Koritenjedigitalnihmedijazapoticanjemotivacijezaitanje

  itanje saudioknjigom knjige zamladesfilmovimakojisusnimljenipremanjima

  uglazbitistraniceknjiga socialreading(karaokeitanje) tekstovi pjesama(iviejezini),rap geocachinguzzadaevezanezaitanje

  Imke Hanssen| Akademie fr Lesefrderung Niedersachsen

 • 38

  Koritenjedigitalnihmedijazapoticanjemotivacijezaitanje

  samostalno oblikovanjeknjiga(appBookCreator)

  izraditi trailerzaknjige prezentacijeknjigapreko

  online kolskihnovina blogarazreda

  Imke Hanssen| Akademie fr Lesefrderung Nie