Projektowanie Systemów Informacyjnych - uci.agh.edu.pl ?· Aby tworzyć modele złożonych systemów…

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

KI AE PSI 2006 1

Projektowanie Projektowanie systemw systemw

informatycznychinformatycznychZajcia:Zajcia:

Diagramy przepywu danych IV. Diagramy przepywu danych IV. Sownik danych. Specyfikacje procesw. Sownik danych. Specyfikacje procesw.

Literatura bazowa:E.Yourdon, Wspczesna analiza strukturalna, WNT, Warszawa 1996J.Roberston, S.Robertson, Pena analiza systemowa, WNT, Warszawa 1999

KI AE PSI 2006 2SIWFF diagram wstpny - odpowiedzi na zdarzenia

KI AE PSI 2006 3

Jak tworzy peny DFD:

1. Wstpny DFD - diagram odpowiedzi na zdarzenia

2. Peny DFD powstaje poprzez procesy kompozycji i dekompozycji diagramu odpowiedzi na zdarzenia

KI AE PSI 2006 4

Aby tworzy modele zoonych systemw (a wic o duej iloci procesw) i nie ama zasad zoonoci naley zastosowa kompozycj i dekompozycj diagramu - utworzy diagram wielopoziomowy.

Jak porusza si po diagramach wielopoziomowych?

Zstpujca metoda pokazywania zoonych systemw polega na monoci pokazywania tylko fragmentu systemu wraz ze zwikszeniem stopnia szczegowoci na kolejnych poziomach modelu/diagramu - tak jak w atlasie samochodowym

KI AE PSI 2006 5

FragmentFragmentpenegopenego DFD po DFD po

dekompozycjidekompozycjii rwnowaeniui rwnowaeniu

PROCES 3PROCES 3

KI AE PSI 2006 6

Rwnowaenie wewntrzne DFDZasada zachowania zgodnoci pomidzy poziomami diagramu (Yourdon) - przepywy wchodzce i wychodzce z procesu na danym poziomie powinny by zgodne z diagramem reprezentujcym ten proces na niszym poziomie

lub

Zasada rwnowagi modelu (Roberstsonw)Diagram dziecko przetwarza te same dane co diagram ojciec

KI AE PSI 2006 7SIWFF diagram wstpny - przygotowanie do dekompozycji

KI AE PSI 2006 8SIWFF- DIAGRAM 0 [DFD_0]

KI AE PSI 2006 9

SIWFF - Diagram kontekstowy najwyszy poziom DFD

SIWFF

KLIENT

kontakty z klientem

DYSTRYBUTOR

WACICIEL

katalogi, nowe filmy

raporty z dziaalnoci

decyzje

KI AE PSI 2006 10SIWFF- DIAGRAM 0 [DFD_0]

KI AE PSI 2006 11SIWFF- DIAGRAM 3 [DFD_3]

KI AE PSI 2006 12SIWFF- DIAGRAM 4 [DFD_4]

KI AE PSI 2006 13SIWFF- DIAGRAM 5 [DFD_5]

KI AE PSI 2006 14SIWFF- DIAGRAM 6 [DFD_6]

KI AE PSI 2006 15

Narzdzia stosowane w Modelu Zachowania

Aspekt przetwarzaniaDiagramy przepywu danych (DFD - dataflow diagram)Sowniki danych (DD data dictionary)Specyfikacje procesw (PSPEC process specification)

Aspekt danychDiagramy zwizkw obiektw/encji (ERD entity relationship diagram)

Aspekt zachowania systemu w czasieDiagramy sieci przej (STD state transition diagram)

KI AE PSI 2006 16

Sowniki danych (DD data dictionary) Po co jest sownik?

Sownik danych to uporzdkowany wykaz wszystkich elementw danych majcych zwizek z systemem, wraz z ich precyzyjnym okreleniem.

Po co? Aby ty analityk i kada osoba korzystajca z dokumentacji projektowej (w szczeglnoci z diagramw: DFD i ERD oraz specyfikacji) jednakowo rozumieli wszystkie wejcia, wyjcia, skadniki magazynw oraz obliczenia porednie.

abymy mogli znale wytumaczenie napotkanego sformuowania, ktrego nie rozumiemy

KI AE PSI 2006 17

Rodzaje elementw wystpujcych w sowniku danych3. Dane elementarne to takie, ktre nie podlegaj dalszemu

rozbiciu w kontekcie uytkownikanp.nazwisko-autorasygnaturanumer-karty8. Pakiet to zbir elementarnych jednostek informacji najczciej opisuje budow danych w magazynach i

przepywachpakiet = dana-elementarna+dana-elementarna+inny-pakiet+dana-

elementarnanp.adres-klienta=miasto+kod-pocztowy+ulica+nr-domu

KI AE PSI 2006 18

Oglna zasada dziaania sownika danych

Zoone pakiety definiuje si za pomoc danych elementarnych, a te opisuje si w terminach zakresw wartoci i jednostek miary.

Poprawna definicja elementu danych musi zawiera:znaczenie elementu danych w kontekcie aplikacji uytkownika, notacja komentarza * * (dla pakietw) budow elementu danych, jeli skada si ze skadnikw elementarnych (dla danych elementarnych) wartoci, jakie moe przyjmowa element danych, jeli jest skadnikiem elementarnym

KI AE PSI 2006 19

data (rrrr-mm-dd)

*data okrelajca kiedy klient si zarejestrowa w naszej wypoyczalni*

data-rejestracji

data (rrrr-mm-dd)

*planowana data premiery - wprowadzenia na rynek filmu*

data-premiery

data (rrrr-mm-dd)

*data zlikwidowania\zgubienia filmu przez klienta*

data-likwidacji

{nazwisko+imi+(telefon)+(email)+adres+sygnatura+data-wypoyczenia+planowana-data-zwrotu}

*lista klientw wraz filmami, ktre powinni byli zwrci do dnia stworzenia raportu (a tego nie uczynili)*

cotygodniowy-raport-o-zalegociach

{tytu+nazwisko-reysera+dystrybutor+ilo zapyta}

*raport pokazuje zainteresowanie (wyraone w ilo zapyta)nowociami umieszczonymi w katalogu za okres 1 miesica*

comiesiczny-raport-zapotrzebowania

"Ilo wypoycze w okresie :"+suma-wypoycze+{tytu, ilo-wypoycze}+"Ilo nowych klientw :"+suma-nowych-klientw

*raport pokazujcy : ile w danym okresie dokonano operacji wypoycze -sumarycznie wraz ze szczegowym pokazaniem 30 najlepiej i najgorzej wypoyczajcych si tytuw oraz dodatkow informacj - ilu nowych klientw zarejestrowao si do wypoyczalni*

comiesiczny-raport-o-wypoyczeniach-

z0-10000*koszt zakupu filmu*cena-zakupu

tekst*lista gwnych aktorw wystpujcych w filmie*aktorzy

jednostka/ format

wartoci dopuszczal

nedefinicjakontekstelementy sownika

KI AE PSI 2006 20

{dystrybutor+tytu+nazwisko-reysera+imi-reysera+aktorzy+nr-katalogowy+rok-produkcji+miejsce-produkcji+typ-nonika+cena-zakupu+ilo-egzemplarzy}

*informacje z dokumentw dostawy*nowe-filmy

tekst*nazwisko pierwszego reysera*nazwisko-reysera

tekst*nazwisko klienta*nazwisko

tekst*nazwa miasta gdzie urodzi si klient*miejsce-urodzenia

tekst*pastwo, w ktrym zosta wyprodukowany film*miejsce-produkcji

tekst*nazwa miasta gdzie mieszka klient*miasto

rr - pp (rr - numer regau, pp - numer pki)

*kod regau i pki, gdzie naley szuka filmu*lokalizacja

xx-xxx (x - dowolna cyfra)*kod pocztowy*kod

@numer-karty+nazwisko+imi+dokument-tosamoci+data-urodzenia+miejsce-urodzenia+miasto+kod+ulica+(telefon)+(email)+data-rejestracji

*dane klienta korzystajcego z naszej wypoyczalni*klient

{klient}*zbir danych o klientach korzystajcych z naszej wypoyczalni*KLIENCI

KI AE PSI 2006 21

Notacje1. = += to kombinacja skadnikw tworzcych przepyw/magazyn + tym znakiem czymy kolejne skadnikiczytelnik = numer-karty+nazwisko+imi+typ-dokumentu+numer-dokumentu+data-urodzenia+miejsce-urodzenia+kod+miasto+typ-ulicy+ulica+telefon+data-rejestracji2. {}{to co w nawisach klamrowych moe si powtarza}Zamwienie = id-klienta+data-zamwienia+{nazwa-towaru+ilo}Granice iteracji: 1{nazwa-towaru+ilo}113. ()(elementu w nawiasie okrgym moe nie by jest opcjonalny)Pracownik-naukowy = (tytu)+nazwisko+imi

KI AE PSI 2006 22

4. [][w nawiasy kwadratowe ujmuje si elementy wyboru. Poszczeglne moliwoci oddziela si znakiem |]typ-dokumentu = [Dowd osobisty|Paszport|Legitymacja studencka]

5. **to jest komentarz. Czasami jest on nieodzowny dla umiejscowienia danych w kontekcie. Niektre metodyki kad duy nacisk na stosowanie komentarzy*

6. @@ przed skadnikiem elementarnym oznacza, i jest on kluczem identyfikujcym kolejne wystpieniaczytelnik = @numer-karty+nazwisko+imi+typ-dokumentu+numer-dokumentu+data-urodzenia+miejsce-urodzenia+kod+miasto+typ-ulicy+ulica+telefon+data-rejestracji

KI AE PSI 2006 23

Specyfikacje procesw (PSPEC process specifications)Specyfikacja procesu definiuje (opisuje), co naley zrobi w celu przeksztacenia wejcia na wyjcia.

Metody specyfikacji procesw:

strukturalizowany opis w jzyku polskim

tablice decyzyjne

drzewa decyzyjne

pseudokod strukturalny jzyk polski

Podstawowym wymaganiem poprawnej specyfikacji procesw, jest to i musi by zrozumiaa i weryfikowalna przez zesp projektowy

KI AE PSI 2006 24

Pseudokod czyli strukturalny jzyk polski

Polski jest poniewa wikszo zwrotw w nim uywanych pochodzi z naszego narodowego sownika (wyjtkiem s konstrukcje warunkowe czenia zda)

Strukturalnym jest poniewa mona (i trzeba) w nim uywa tych samych zasad tworzenia zda co w programowaniu strukturalnym.

KI AE PSI 2006 25

1. Czasowniki naley dobiera z nastpujcej listy:operacje na danych z przepyww i magazynwWCZYTAJ (WYBIERZ, POBIERZ) USUUSTAWTWRZZAPISZDOCZSORTUJoperacje arytmetyczneOBLICZDODAJ, ODEJMIJPOMN, PODZIELoperacje komunikacyjne WYWIETL WYLIJ

Cztery zasady tworzenia zda w pseudokodzie

KI AE PSI 2006 26

2. Elementy znajdujce si w dopenieniach zda najczciej okrelaj dane, ktre przetwarza proces a wic musz si one znajdowa w sowniku danych

przykad

WCZYTAJ rekord wypoyczenia z REJESTRU WYPOYCZE z sygnatur=sygnatura ze zwrot-filmu i dat-zwrotu=pusta

KI AE PSI 2006 27

3. Konstrukcje warunkowe suce do opisania alternatywnych zda (akcji)

IF-THEN-ELSE-ENDIF

IF warunek THEN zdanie-1ELSE zdanie-2ENDIF

przykadIF dochd-pracownika

KI AE PSI 2006 28

CASE

DO CASE zmienna=warto-1 zdanie-1CASE zmienna=warto-2 zdanie-2..CASE zmienna=warto-n zdanie-nOTHERWISE zdanie-n+1ENDCASE

KI AE PSI 2006 29

przykad

DO CASE dochd-pracownika20000 i dochd-pracownika

KI AE PSI 2006 30

DO WHILE

DO WHILE warunek-1 zdanie-1ENDDO

przykad

suma-wypoycze=0DO WHILE istnieje wicej wypoycze w REJESTRZ